Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Курсовая работа: Інвестиційний проект реконструкції пічної дільниці ЦВФ ВАТ НЗФ

Название: Інвестиційний проект реконструкції пічної дільниці ЦВФ ВАТ НЗФ
Раздел: Рефераты по экономике
Тип: курсовая работа Добавлен 13:24:56 14 мая 2011 Похожие работы
Просмотров: 44 Комментариев: 6 Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать

ЗМІСТ

Вступ

1. Розрахунок балансу робочого часу одного робітника на 2009 рік

2. Розрахунок чисельності робітників пічної дільниці

3. Розрахунок річного фонду заробітної плати робітників

4. Розрахунок виробничої програми пічної дільниці

5. Розрахунок собівартості однієї тонни продукції

6. Розрахунок потреб в інвестиціях

7. Економічна ефективність проектних рішень та їх вплив на техніко-економічні показники роботи пічної дільниці

Висновок

Перелік посилань


Вступ

Господарюючим суб'єктом в умовах ринку надані широкі права і можливості щодо реалізації економічних інтересів, вибору способів організації виробництва, збуту продукції.

Високі техніко – економічні показники виробництва і можливість отримання сплаву з високими властивостями та високою якістю, викликали безперервне підвищення частки феросплавної промисловості.

Всі підприємства працюють з метою отримання прибутку.

Для цього необхідно прагнути підвищити якість феросплаву, що виплавляється. Для того щоб покращити якість, необхідно вжити на підприємствах заходи щодо покращення технології виплавки, замінити застаріло обладнання, провести автоматизацію виробничих процесів. При цьому шляхи і методи досягнення підприємством найкращих результатів при найменших витратах.

Звичайно, важлива складова потенціалу одержання нових знань, відтворення технологічної бази і, відповідно, розвитку її ринку - інвестиційний ресурс. Поряд з тим не можна забувати і про ресурс організаційний, бо саме він активізує потенціал, створює умови, необхідні для перетворення можливостей у дійсність. Носіями організаційного ресурсу є суб'єкти господарської діяльності та суб'єкти соціального простору, які проявляти активність, щоб доступний їм потенціал так чи інакше був реалізований.

Мета курсової роботи — економічне обґрунтування доцільності реалізації інвестиційного проекту реконструкції пічної дільниці ЦВФ ВАТ "НЗФ"

1. Розрахунок балансу робочого часу одного робітника на 2008 рік

Баланс робочого часу визначається від робочої кількості годин, що може відпрацювати робітник за рік в залежності від режиму праці.

Під режимом праці розуміється : змінність, відпустка, тривалість зміни і т.д.

Слід розрізняти календарний, номінальний і фактичний фонди часу.

Фактичний фонд часу – число робочих днів (годин), які повинен відпрацювати 1 робітник з урахуванням невиходу на роботу по поважним причинам.

На основі вихідних даних виконуємо розрахунок балансу робочого часу в робітника на рік.

Графік роботи безперервний, трьох змінний , чотирьох бригадний.

Таблиця 1.1

Баланс робочого часу 1 робітника на 2008 рік

Елементи балансу Одиниця виміру кількість Примітка
Календарний час дні 365 Двих. = = = 91 вих.
- вихідні дні 91 Дном. = Дкаленд. – (Двих. + Дсвят ) = 365 – (91 + 10) = = 264 дн.
- свята дні 10 Тривалість зміни 8 годин
Номінальний час

Години

дні

2112

264

Дном. = Дном. · 8 = 264 · 8 = 2112

Невиходи по поважній причині:

- тарифна відпустка

- дні хвороби

- виконання державно- громадских обов'язків

- інші

дні

36

3

2

1

Дневих. = Дт.в. + Дд.г.о. + Дш. = 36+3+2+1 = 42 дн.
Усього дні 42
Фактичний час

Дні

години

222

1776

Дус. = Дном. – Дневих. = 264 – 42 = 222

Дфакт. = Дус. · 8 = 225 · 8 = 1776

2. Розрахунок чисельності робітників дільниці

2.1 Штат робітників головних професій визначається за встановленими норами обслуговування.

Визначаємо штат виробників.

Змінний штат:

N змін. = Nобсл. · А, (2.1)

де Nобсл. – норма обслуговування на один агрегат;

А – кількість агрегатів = 2шт.

Nобсл. = 5роб.

Nзмінне = 5 · 2 = 10 роб.;

2.2 Підмінний штат:

Nпід. = Nзмінне ,

Nпід. = 10 роб.

2.3 Добовий штат:

Nдоб. = Nзмін. · n , (2.2)

де n – кількість змін на добу.

Nдоб . =10 · 3 = 30 роб.;

2.4 Явочний штат:

Nяв. = Nдоб. + Nпід ,

Nяв. = 30 + 10 = 40 роб.;

2.5 Резервний штат:

Nрез. = (0,07 ч 0,1) · Nяв ,

Nрез. = 0,1 · 40= 4 роб.;

2.6 Списочний штат:

Nспис. = Nрез. + Nяв ,

Nспис. = 4 + 40 = 44 роб.;

Таблиця 2.1

Штатний розклад робітників дільниці

Фах Система оплати розряд

Годинна тарифна ставка

Грн/год

Відсоток премій Зміни Всього резерв Списочний штат
I II III IV
Старший плавильник

чм-I

пп

VII 14,37 20 3 3 3 3 12 2 14
Плавильник

чм-I

пп

VI 13,57 20 4 4 4 4 16 1 17
Підручний плавильника

чм-I

пп

V 11,31 20 3 3 3 3 12 1 13
ВСЬОГО: - - - - 10 10 10 10 40 4 44

3. Розрахунок річного фонду заробітної плати робітників

3.1 Розрахунок основної заробітної плати

3.1.1 Тарифна заробітна плата:

3m = Тст. · Чфакт , (3.1)

де Тст – тарифна ставка, грн./год;

Чфакт. – фактичний час робітника робіт на 2009 рік.

3m VII = 14,37 · 1776 = 25521 грн.;

3m VI = 13,57 · 1776 = 24100 грн.;

3m V = 11,31 · 1776 = 20087грн.;

3.1.2 Приробіток до тарифу:

Зпр = , (3.2)

де Пприб. – це відсоток приробітку;

Пприб. = 2%

Зпр. VII = 25521· 0,02 = 510 грн.;

Зпр VI = 24100 · 0,02 = 482 грн.;

Зпр. V = 20087 · 0,02 = 402 грн.;

3.1.3 Доплати за роботу в нічну зміну:

Чн. = год,

Чн. = = 592, год;

Зн = 0,4 · Тст · Чн , (3.3)

де 0,4 – доплата 40% до тарифної ставки за працю в нічний час.

Зн VII = 0,4 · 14,37 · 600 = 3403 грн.;

Зн VI = 0,4 · 13,57 · 600 = 3213грн.;

Зн V = 0,4 · 11,31 · 600 = 2678 грн.;

3.1.4 Доплата за роботу в вечірню зміну:

Чвеч. = Чн. , год.,

Чвеч. = 592 год

Звеч. = 0,2 · Тст. · Чвеч , (3.4)

де 0,2 - доплата 20% до тарифної ставки за працю в вечірній час.

Звеч VII = 02, · 14,37 · 592 = 1698грн;

Звеч VI = 02, · 13,57 · 592 = 1607 грн.;

Звеч V = 02, · 11,31 · 592 = 1339 грн.;

3.1.5 Премія:

Зпрем. = · Ппр , (3.5)

де Ппр. – відсоток премії.

Зпрем. VII = (25521 + 510+ 1698 + 3403) · 0,20 = 6226 грн.;

Зпрем. VI = (24100 + 482 + 1607+ 3213) · 0,20 = 5880 грн.;

Зпрем. V = (20087 + 402 + 2678 +1339) · 0,20= 4901 грн.;

3.1.6 Основна заробітна плата:

Зосн. = Зm + Зпр. + Зн. + Звеч. = Зпрем ,

Зосн. VII = 25521 + 510+ 3403 + 1698 + 6226 = 37358 грн.;

Зосн. VI = 24100 + 482 + 3213 + 1607+ 5880 = 35282 грн.;

Зосн. V = 20087 + 402 + 2678+ 1339 + 4901 = 29407 грн.;

3.2. Розрахунок додаткової заробітної плати

3.2.1.Оплата відпустки:

Звідп. = , (3.6)

де Двідп. – дні відпустки.

Звідп. VII = = 6058грн;

Звідп. VI = = 5721грн;

Звідп. V = = 4769грн;

3.2.2 Оплата виконання державних та громадських обов’язків:

Зд.г.о . = ,

Зд.г.о. VII = = 336грн;

Зд.г.о. VI = = 317грн;

Зд.г.о. V = = 265грн;

3.2.3 Додаткова зарплата:

Здод. = Звідп. + Зд.г.о ,

Здод . VII = 6058 + 336 = 6394 грн.;

Здод . VI = 5712 + 317 = 6038 грн.;

Здод . V = 4769 + 265 = 5034 грн.;

3.2.4 Річний фонд заробітної плати:

Рф.з. = Зосн. + Здоп ,

Рф.з. VII = 37358+ 6394 = 43752 грн.;

Рф.з. VI = 35282+ 6038 = 41320 грн.;

Рф.з. V = 29407 + 5034 = 34441 грн.;

3.2.5 Середньомісячна зарплата одного робітника:

Зср.м. = ,

Зср.м. VII = = 3643 грн.;

Зср.м. VI = = 3443 грн.;

Зср.м. V = = 2870 грн.;

4. Розрахунок виробничої програми пічної дільниці

реконструкція окупність інвестиційний капіталовкладення

Проектні рішення даної курсової роботи передбачають реконструкцію пічної дільниці феросплавного цеху як заміна 3 печей типу РКЗ – 16,5 на 3 печі РКЗ – 16,5.

У результаті впровадження даної технології виплавка ФС45, необхідно інвестиції наступних розмірів:


І = Іов + Кобз. , (4.1)

де Іов – інвестиції в основні фонди, грн.;

Кобз. – інвестиції в поповнення оборотних засобів, грн..

В свою чергу Іов складається із статей:

Іов = ВВВ + Впмр + Тзр + Д , (4.2)

де Фвв – вартість введеного основного та допоміжного обладнання, грн.;

Фвв = 4.000.000 грн;

Впмр – вартість побудово-монтажних робіт (складає 5% від Фвв ) ;

Тзр – транспортно-заготівельні витрати (складають 8% від Фвв ) ;

Д – витрати на демонтаж застарілого обладнання (демонтаж однієї печі 20000);

Величина Іоф складає:

Іоф = 40000000· 2·1,13 + 20000 · 2 =9080000 грн.

Значення Іобз. Визначаємо:

Іобз = 0,12 · ДВ · Спр , (4.3)

де ДВ – різниця між річним обсягом виробництва базового та проектного варіантів, m;

Спр – проектна собівартість 1т продукції, грн..

Іобз = 0,12 · (18260 – 15220) · 6137,16 = 2238836 грн.;


Необхідно інвестицій:

І = 9080000 + 2238836 = 13118836 грн .;

5. Розрахунок виробничої програми

Таблиця - 5.1

Виробнича програма пічної дільниці

Показники Базовий варіант Проектний варіант
СКБ-6063 СКБ-6063 Усього СКБ-6063 СКБ-6063 Усього
Потужність, кв.А 3200 3200 6400 3200 3200 6400
Календарний час, діб 365 365 730 365 365 730
Холодні простої, діб 24 24 48 23 23 46
Номінальний час, діб 341 341 682 342 342 684
Гарячі простої, діб 12 12 24 11 11 22
Фактичний час, діб 329 329 658 331 331 662
Маса плавки, т 1,733 1,733 1,733 1,733 1,733 1,733

Середньодобова

продуктивність печі,

т/добу

23,13 23,13 23,13 27,58 27,58 27,58
Усього виплавлено феросплавів, тис.т 7,61 7,61 15,22 9,13 9,13 18,26

Простої відносно до

календарного часу,

усього %

9,9 9,9 9,9 9,3 9,3 9,3
Холодні 6,6 6,6 6,6 6,3 6,3 6,3
Гарячі 3,3 3,3 3,3 3,0 3,0 3,0

6. Розрахунок собівартості

Собівартість – витрати на виробництво продукції. Документ, у якому розраховується собівартість продукції, кожного виду, за певний час з врахуванням виробничих витрат, називається калькуляцією.

Калькуляція собівартості 1т ФС45 в базовому періоді приведена в таблиці 6.1

Таблиця 6.1

Калькуляція собівартості ФС45 в базовому періоді

Статті витрат Частка умовно постійної частини На одну тонну На весь випуск
Кількість, т Ціна, грн. Сума, грн. Сума, тис. грн.
Разом задано за відрахуванням відходів 0 1,000 - 3356,24 51082
Електроенергія 0,05 3,949 522,00 2061,38 31374
Електродна маса 0,05 0,018 850,15 15,30 233
Електродна арматура 0,10 0,002 1620,00 3,24 49

Витрати по переробці

В т.ч.

амортизація

0,45

1,00

-

-

-

-

967,29

82,43

14722

1253

Виробнича собівартість - 1,000 - 6403,45 97460
Адміністративні витрати 1,0 - - 160,30 2439
Витрати на збут 0 - - 140,5 2138

Витрати по якій-небудь статті калькуляції на загальний обсяг виробництва за рік по проекті () розраховується по формулі:

, (6.1)

де - витрати по якій – небудь статті калькуляції виробничої калькуляції, адміністративні витрати, витрати на збут у базовому періоді, грн;

- частка умовно – постійних витрат по відповідній статті, грн;

– пряма зміна витрат внаслідок впливу різних факторів (крім обсягу виробництва).

Визначаємо індекс обсягу виробництва:

, (6.2)


де Впр , Вбаз – це обсяг виробництва відповідно проектному та базовому періоді, тис. т.;

разом задано за відрахуванням відходів:

Електроенергія:

Електродна маса:

Електродна арматура:

Витрати по переробці без амортизаційних відрахувань:

Амортизаційні відрахування:


; (6.3)

де АМ0 – амортизаційні відрахування в базовому періоді;

INVоф – інвестиції в основні засоби;

ОФвив – виведені основні засоби.

(6.4)

Де 4086 – виведені основні засоби, тис. грн.;

Додаткові витрати на поточний ремонт:

Адміністративні витрати:

Витрати на збут:

Виробнича собівартість річного випуску продукції складатиме (проектного варіанту):


Виробнича собівартість однієї тони:

Інвестиційний проект розрахований на 4 роки; в розрахунках прийнята рівномірна амортизація. Тоді залишкова вартість устаткування, установленого в проекті:

Розрахунок грошових потоків по роках реалізації інвестиційного проекту представлений в таблиці 6.2 .

Таблиця 6.2

Розрахунок грошових потоків

Найменування показників Рік
1. Фактичний час роботи устаткування, діб 658 662 662 662 662
2.Середньодобова продуктивність, т-доб 23,13 27,58 27,58 27,58 27,58
3. Річний обсяг виробництва, тис.т 15,22 18,26 18,26 18,26 18,26
4. Ціна продукції 8000 8000 8000 8000 8000
5. реалізована продукція, тис.грн. 121760 146080 146080 146080 146080
6. Виробнича собівартість річного обсягу виробництва, тис. грню 97460 114274 114274 114274 114274
7.Адміністративні витрати, тис. грн. 2439 2439 2439 2439 2439
8. Витрати на збут, тис. грн. 2138 2566 2566 2566 2566
9. Прибуток до оподаткування, тис. грн. 19723 26801 26801 26801 26801
10. Чистий прибуток, тис грн. 14792 20101 20101 20101 120101
11. Амортизація, тис. грн. 1253 55 55 55 55

12. Добавки, тис. грн. –

Залишкова вартість-

Інвестиції в оборотні засоби

-

-

-

-

-

-

-

-

363

1119

13. Грошовий потік, тис. грн. 13539 20046 20046 20046 20046
14. Приріст грошового потоку, тис. грн. - 6507 6507 6507 7989

7. Оцінка ефективності проектних рішень

Оцінка ефективності інвестиційного проекту здійснюється шляхом розрахунку чистої теперішньої вартості:

(7.1)

де INVоф , INVос – інвестиції в основні засоби й оборотні фонди, тис. грн.;

ДCF1-3 – приріст грошового потоку (аннуитета) за три роки, тис. грн.;

ДCF4 – приріст грошового потоку в четвертому році реалізації проекту, тис. грн.;

r – ставка дисконту – 0,20.

Строк окупності:

, (7.2)

де - приріст середньорічного грошового потоку.

Показники роботи підприємства до й після здійснення проектних рішень представлені в таблиці 7.1 .


Таблиця 7.1

Ефективність проектних рішень

Показники Варіанти Відхилення (+ / -)
базовий проектний Абсолютне Відносне
Фактичний час роботи печей, діб 658 662 +4 0,61
Середньодобова продуктивність,т/добу 23,13 27,58 +4,45 19,97
Річний випуск продукції,тис. т. 15,22 18,26 +3,04 19,97

Інвестиції, тис. грн.

У т.ч. в основні засоби

в оборотні засоби

-

-

-

10199

9080

1119

-

-

-

-

-

-

Реалізована продукція, тис. грн. 121760 146080 +24320 19,97
Виробнича собівартість річного обсягу виробництва, тис. грн. 97460 114274 +16814 17,25
Адміністративні витрати, тис. грн. 2439 2439 - -
Витрати на збут, тис. грн. 2138 2566 +428 20
Чистий прибуток, тис. грн. 14792 20101 +5309 35,89
Рентабельність продукції, % 24,93 28,29 +3,36 -
Чиста теперішня вартість, тис. грн. - 7360 - -
Термін окупності інвестицій, років - 2 - -

Висновок

Дані таблиці ТЕП підтверджують доцільність здійснення проектних розробок та технологічних рішень по заміні трьох печей типу СКБ - 6063 на три печі типу СКБ - 6063.

Це дозволить знизити собівартість 1 тонни продукції на 4,16%, збільшити обсяг виробництва на +19,97%. Це забезпечує термін окупності капіталовкладень за 2 роки, чиста теперішня вартість складає 7360 тис. грн.

Перелік посилань

1. С.Ф. Покропивний. Економіка підприємства. Видавництво «Хвиля – Прес», Київ. 1995. В 2т т1 – 400с; т2 – 280с.

2. І.М Бойчик. Економіка підприємства. Київ. «Атіка». 2002. 479с.

3. Шваб Л.І. Економіка підприємства. Київ . «Каравела». 2005. 568с.

4. В.С. Ігнатьєв; І.А. Медведев Организация и планирование ферросплавного производства. М. «МЕталлургия» 1978. 112с.

5. И.А. Медведьев. Организация и планирование производства в сталеплавильных цехах. М. «Металлургия». 1983. 144с.

6. Журнал «Економіка України».

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Как заработать в интернете на halyava.125mb.com
Duke Nukem19:59:08 24 октября 2017
Как заработать в интернете на halyava.125mb.com
Duke Nukem09:08:31 22 октября 2017
Выражаю благодарность администрации сайта! Реферат помог! Сделай паузу, студент, вот повеселись: Был студентом, ходил в университет только ради столовки. Теперь я там преподаю. Мотивация не изменилась. Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух19:12:18 07 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений07:56:19 19 марта 2016
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
11:30:53 29 ноября 2015

Смотреть все комментарии (6)
Работы, похожие на Курсовая работа: Інвестиційний проект реконструкції пічної дільниці ЦВФ ВАТ НЗФ

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(199392)
Комментарии (2165)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru