Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Реферат: Загальні поняття організації та діяльності прокуратури

Название: Загальні поняття організації та діяльності прокуратури
Раздел: Рефераты по астрономии
Тип: реферат Добавлен 04:45:07 15 января 2011 Похожие работы
Просмотров: 21 Комментариев: 6 Оценило: 1 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

.

План.

Завдання прокуратури України.

1. Основні функції прокуратури.

2. Система органів прокуратури.

3. Атестування прокурорсько-слідчих працівників прокуратури України.

1. Прокуратура – державний правоохоронний орган, який відповідно до законодавства України здійснює вищий нагляд за дотриманням законності на території держави.

Органи прокуратури здійснюють свої повноваження відповідно до Конституції України (розділ VII), Закону України “Про прокуратуру” від 5 листопада 1991 року, інших нормативно-правових актів.

Відповідно до ст. 121 Конституції України, прокуратура України становить єдину систему, на яку покладається :

- підтримання державного обвинувачення в суді;

- представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом;

- нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство;

- нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян.

Прокуратура здійснює свої функції відповідно до таких принципів:

- централізації . Існує єдина централізована система органів прокуратури, яку очолює Генеральний прокурор;

- законності . Прокуратура здійснює свої повноваження на основі Конституції та законів України;

- незалежності . В своїй діяльності прокуратура є незалежною від державних органів та посадових осіб;

- рівності громадян перед законом . Права та свободи громадян захищаються незалежно від їхнього майнового чи соціального походження, мови, статі, інших відмінностей;

- гласності . Інформація про діяльність органів прокуратури щодо зміцнення законності є доступною для громадськості.

2. Прокурорський нагляд в Україні є важливим елементом системи забезпечення законності, дотримання правопорядку, здійснення конституційних гарантій. Відповідно до ст. 5 Закону України “Про прокуратуру” основними функціями прокуратури є:

1) нагляд за додержанням законів усіма органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами та громадянами;

2) нагляд за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу із злочинністю та іншими правопорушеннями і розслідують діяння, що містять ознаки злочину;

3) розслідування діянь, що містять ознаки злочину;

4) підтримання державного обвинувачення, участь у розгляді в судах кримінальних, цивільних справ та справ про адміністративні правопорушення і господарських спорів у арбітражних судах;

5) нагляд за виконанням законів у місцях тримання затриманих, попереднього ув'язнення, при виконанні покарань та застосуванні інших заходів примусового характеру, які призначаються судом;

6) нагляд за додержанням законів органами військового управління, військовими об'єднаннями, з'єднаннями, частинами, підрозділами, установами і військовими навчальними закладами та посадовими особами Збройних Сил, Прикордонних військ, Національної гвардії, Управління державної охорони, Служби безпеки України та інших військових формувань, дислокованих на території України.

Крім того, прокуратура бере участь у розробленні органами державної влади заходів запобігання злочинам та іншим правопорушенням, у роботі по вдосконаленню та роз'ясненню законодавства.

3. Прокуратура є невід’ємною частиною державного механізму, вона наділена певним обсягом владних повноважень для здійснення вищого нагляду за дотриманням законів в Україні.

Органи прокуратури являють собою централізовану систему, яку очолює Генеральний прокурор України і йому підзвітні всі нижчестоящі прокурори. Засоби здійснення прокурорського нагляду однакові для прокурорів всіх рівнів і застосовуються в межах компетенції кожного прокурора.

Відповідно до ст. 13 Закону України “Про прокуратуру”, систему органів прокуратури складають: Генеральна прокуратура України, прокуратури Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя (на правах обласних), міські, районні, міжрайонні, інші прирівняні до них прокуратури, а також військові прокуратури.

4. Відповідно до Закону України "Про прокуратуру" прокурори і слідчі прокуратури підлягають атестуванню, яке має сприяти забезпеченню оптимальної розстановки кадрів і є важливим засобом оцінки їх ділових якостей та усунення недоліків у роботі і поведінці. Атестування проводиться один раз у п'ять років. При вирішенні питання про висунення на вищу посаду чи пониження в посаді, а також наявності серйозних недоліків у роботі або поведінці прокурорів і слідчих атестування за пропозицією керівника відповідної прокуратури або її структурного підрозділу проводиться достроково. Молоді спеціалісти підлягають атестуванню після закінчення стажування або при достроковому призначенні їх на посаду, а повторно - через 2 роки. Особи, які мають досвід роботи в правоохоронних органах, але вперше призначені на прокурорсько-слідчі посади, підлягають атестуванню не раніше ніж через 6 місяців роботи на цих посадах.

При Генеральній прокуратурі України утворюється Вища атестаційна комісія, склад якої затверджується Генеральним прокурором України. Вища атестаційна комісія проводить атестування всіх прокурорсько-слідчих працівників Генеральної прокуратури України (крім членів колегії), прокурорів областей, міста Києва, прирівняних до них прокурорів та їх заступників, заступників прокурора Республіки Крим, ректора та проректорів Інституту підвищення кваліфікації Генеральної прокуратури України, а також керівників інших навчальних закладів та їх заступників. Прокурорами Республіки Крим, областей, міста Києва та прирівняними до них, керівниками навчальних закладів Генеральної прокуратури України, а також за погодженням з Генеральною прокуратурою України прокурорами окремих великих міст з районним поділом утворюються відповідні атестаційні комісії. Ці комісії проводять атестування прокурорсько-слідчих працівників та працівників навчальних закладів за винятком тих, що атестуються Вищою атестаційною комісією. Атестаційні комісії утворюються у складі голови, його заступника, відповідального секретаря та членів комісії з числа досвідчених і авторитетних працівників.

На кожного працівника складається атестація на підставі матеріалів, які характеризують його ділові та особисті якості. Атестації готують вищестоящі працівники органів прокуратури на підпорядкованих їм прокурорсько-слідчих працівників.

Атестація подається в атестаційну комісію за місяць до її розгляду.

Атестації розглядаються в присутності осіб, які підлягають атестуванню. Рішення комісії приймаються більшістю голосів її загального складу.

Рішення комісії в 10-денний строк затверджується відповідним прокурором, який вживає заходів до його виконання. Воно може бути оскаржено прокурору вищого рівня протягом 10 днів після ознайомлення з атестацією.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ:

1. Що таке прокуратура?

2. Які завдання покладені Конституцією на прокуратуру?

3. Які існують принципи діяльності прокуратури?

4. Які функції здійснює прокуратура?

5. Визначити систему органів прокуратури.

З якою метою прокурорсько-слідчі працівники підлягають атестуванню?

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Я обычно любые готовые работы покупаю на сайте shop-referat.tk , и свои все там же на продажу выставляю, неплохой доп.заработок. А если там не нахожу то уже на referat.gq заказываю и мне быстро делают.
Оксана18:10:56 11 июня 2018Оценка: 5 - Отлично
Хватит париться. На сайте REFERAT.GQ вам сделают любой реферат, курсовую или дипломную. Сам пользуюсь, и вам советую.
Студент00:37:33 10 июня 2018
Как заработать в интернете на halyava.125mb.com
Duke Nukem10:14:58 22 октября 2017
Супер у Вас сайт! Сделай паузу, студент, вот повеселись: Препод на экзамене: Вот раньше, в молодости, я лютовал - заваливал студентов только так, а сейчас постарел, подобрел... возьмите зачетку, придете на пересдачу. Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух19:19:12 07 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений07:52:40 19 марта 2016

Смотреть все комментарии (6)
Работы, похожие на Реферат: Загальні поняття організації та діяльності прокуратури

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(201377)
Комментарии (2208)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru