Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Реферат: Робота із системою KOMПАС

Название: Робота із системою KOMПАС
Раздел: Рефераты по астрономии
Тип: реферат Добавлен 01:40:07 21 января 2011 Похожие работы
Просмотров: 8 Комментариев: 6 Оценило: 1 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

ПРАКТИЧНА РОБОТАз геодезії

Робота із системою KOM ПАС

Мета : Ознайомитись із системою KOMПАС

Основні відомості

Система KOMПАС призначена для автоматизації конструкторсько-технологічних робіт і забезпечує обробку і випуск креслярсько-конструкторської документації.

Система забезпечує:

- ввід геометричної інформації з екрану графічного дисплея;

- ввід графічних елементів : відрізків, кіл, дуг, тексту;

- виконання допоміжних побудов (дотичних, спряжень, перпен­дикулярів);

- розташування окремих видів і технічних вимог на полі крес­лення;

- напівавтоматичне заповнення граф штампа і шорсткості поверхонь;

- створення бібліотек параметричних графічних елементів;

- редагування креслення за допомогою зсуву, повороту, масштабування, знищення, копіювання виділеної частини зображення;

- читання і запис фрагментів в файл;

- масштабування зображення і роботу в режимі "вікна" ;

- вивід креслення на графопобудовувач у відповідності з вимогами ЕСКД.

Загальні відомості

Специфікація KOM ПАС-ГРАФІК .

Починаючи з версії 5.5, в КОМПАС-ГРАФІК появився новий тип документації-специфікація (стандартне розширення файла – *.spw) і комплекс нових команд –модуль розробки специфікацій. Його використання дозволяє в декілька раз прискорювати процес складання специфікацій, відомостей і перечнів, усунути помилки при їх заповненні.

· Зовнішній вид специфікації і правила її заповнення визначаються стилем специфікації. В склад системи поставляються стилі специфікацій, правила заповнення яких (склад бланка, нумерація позиції і сортування рядків, назви розділів і т.д.) відповідають ЕСКД.

· Передбачено режим ручного і напівавтоматичного заповнення специфікації. В ручному режимі всі графи специфікації заповнюються з клавіатури. В напівавтоматичному режимі ряд граф заповнюється завдячуючи вказівці джерела даних (наприклад, користувач може вказати, що в колонку Обозначение вводиться текст із графи Обозначение штампа креслення відповідної деталі).

· Специфікація може бути складена на основі вже готового збірного креслення (в тому числі на основі креслення, створеного в попередніх версіях КОМПАС-ГРАФІК).

· Специфікація може створюватися незалежно від збірного креслення (наприклад, паралельно викреслюванню зборки).

Складену таким чином специфікацію на любому етапі роботи з нею можна синхронізувати зі збірним кресленням.

· При вкладанні в креслення стандартних виробів (блоків, шайб, підшипників, трубопроводів і т.д.) з конструкторської бібліотеки, яка поставляється в складі системи, їх позначення (назва, параметри, номер стандарту) формується і вноситься в специфікацію автоматично. Згодом воно може бути відредактовано.

· Здійснюється двонаправлений асоціативний зв’язок між специфікацією і відповідними їй кресленнями. Завдячуючи наявності цього зв’язку зміни в збірному кресленні або деталіровці автоматично відображаються в специфікації. Заміни в специфікації можуть автоматично передаватися в збірне креслення і деталювання.

· Якщо специфікація і зв’язане з нею збірне креслення відкрити одночасно, можливий режим роботи, в якому при виділенні рядка специфікації підсвічуються відповідні їй геометричні об’єкти і лінії-виноски. Розмістивши рядом вікна специфікації і збірного креслення, можна швидко знайти на креслені зображення любого внесеного в специфікацію об’єкта.

· В специфікації існують “додаткові колонки”. Вони служать для збереження додаткової інформації (наприклад, маси або коду ОКП). Їх вмістиме можна в любий момент продивитися і відредагувати, але в бланку специфікації вони не видні і на друк не виводяться.

Об’єкт специфікації – рядок або декілька слідуючих один за одним рядків специфікації, які відносяться до одного матеріального об’єкту.

Об’єкти специфікації бувають базові і допоміжні.

Наприклад.

ПОЗ 35 Вентилятор – допоміжний об’єкт

А4 - 01 ИРФТ568435520-26 – базовий об’єкт

Текстова частина деяких об’єктів може формуватися по шаблонам заповнення . Зазвичай по шаблону заповнюють позначення і назви стандартних виробів і матеріалів.

Об’єкт специфікації може містити інформацію про графічні об’єкти збірного креслення, які складають його зображення. Ця інформація називається геометрією об’єкта специфікації .

Об’єкт специфікації може містити велику кількість різноманітної інформації, яка доповнює його текстову частину видиму в рядку специфікації. Ця інформація ніколи не видна в бланку специфікації, однак вона може бути в любий момент проглянута і відредагована. Це є доповнюючі параметри об’єкта специфікації :

· наладка цього об’єкта;

· підключені до об’єкта документи, ін.

Прийоми роботи з специфікацією

ò Для створення специфікації потрібно вибрати команду Создать-Спецификацію з меню файл або натисніть кнопку Новая спецификация на панелі управління (знаходиться вверху – 6-й значок зліва).

òНа екрані з’явиться блок специфікації. Збережіть специфікацію під любим іменем.

ò Визовіть команду Добавить базовий об’єкт ізменю Редактор або натисніть клавішу <Insert> на екрані появиться вікно.

òВиберіть з списку розділ, з якого починається Ваша спецификація (наприклад, Документація) і натисність кнопку Создать .

В бланку специфікації появилась назва розділу, а його 1-ий рядок став доступний для редагування.

ò Починайте вводити – з клавіатури текстову частину об’єкта специфікації, тобто перший рядок першого розділу Вашої специфікації.

В режимі вводу/редагування текстової частини об’єкта специфікації доступні всі можливості текстового редактора.


Побудова геометричних фігур на площині

Вхід в середовище компаса

Пуск програми компас 5.11 компас 5.11 (ліва кнопка)

Увійшли в середовище компас 3Д 5.11

· Панель управління :

1) значок – нова збірка

2) значок – нова деталь

3) значок – новий лист

4) значок – новий фрагмент

5) значок – новий текстовий документ

6) нова специфікації

7) відкритий документ

8) менеджер бібліотек

9) перегляд для друку

10) наладка принтера

11) довідка

12) завершити сеанс роботи з компасом

· Натиснути ліву клавішу на новому фрагменті появиться вікно фрагмент без імені. В ньому добавились такі кнопки на панелі управління:

- зберегти документ

- вирізати в буфер

- копіювати в буфер

- вставити в буфер

- відмітити дію

- повторити дію

- збільшити масштаб рамкою

- збільшити масштаб

- зменшити масштаб

- зсунути об’єкт

- приблизити і віддалити

- обновити зображення в активному вікні

- показати все

Зліва панель побудови. Вона складається з двох частин:

1 частина панель виклику в панелі інструментів;

2 панель інструментів.

1 частина складається з дев’яти значків:

1) значок геометричні побудови;

2) розміри і технологічні позначення;

3) редагування;

4) параметризація;

5) вимірювання;

6) виділення;

7) , 8) і 9) – можна настроювати під користувача.

Посередині робочого поля вікна появиться значок системи координат площини

Курсор у вигляді + буде знаходитись на робочому полі.

Приклад: Побудувати відрізок Р2 Р3 з вводом в параметри точки (з прив’язкою до точки Р2), довжини і кута.

Послідовність побудови: [Ctrl]+[0]> [Enrter] > [Alt]+ [2]> ввести число 30> [Tab] ввести число 45 > [Enrter].

Поза межами об’єкта ліва клавіша > появляється рамка, тягнемо її на об’єкт повністю, відпускаємо – забарвлюється в зелений колір >DELETE.

Навожу курсор на т.Р2, натискаю Enrter – фіксую. Після цього Alt+L – набираю в синьому віконці 50 Enrter > Alt+A – набираємо –30 Enrter.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Я обычно любые готовые работы покупаю на сайте shop-referat.tk , и свои все там же на продажу выставляю, неплохой доп.заработок. А если там не нахожу то уже на referat.gq заказываю и мне быстро делают.
Оксана18:00:36 11 июня 2018Оценка: 5 - Отлично
Хватит париться. На сайте REFERAT.GQ вам сделают любой реферат, курсовую или дипломную. Сам пользуюсь, и вам советую.
Студент00:33:40 10 июня 2018
Как заработать в интернете на halyava.125mb.com
Duke Nukem10:51:01 22 октября 2017
Ваш сайт очень хороший! Сделай паузу, студент, вот повеселись: Был студентом, ходил в университет только ради столовки. Теперь я там преподаю. Мотивация не изменилась. Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух19:22:44 07 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений07:50:45 19 марта 2016

Смотреть все комментарии (6)
Работы, похожие на Реферат: Робота із системою KOMПАС

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(201706)
Комментарии (2213)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru