Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Реферат: Планування роботи з дітьми старшого віку з урахуванням сфер діяльності

Название: Планування роботи з дітьми старшого віку з урахуванням сфер діяльності
Раздел: Рефераты по педагогике
Тип: реферат Добавлен 21:56:10 28 июня 2011 Похожие работы
Просмотров: 1651 Комментариев: 5 Оценило: 1 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

Управління освіти Маріупольської міської ради

Маріупольський міський науково-методичний центр


Маріуполь, 2010

Варіант планування

роботи з дітьми старшого віку

у лютому місяці

розроблений творчою групою методистів дошкільних закладів м. Маріуполя

у складі:

Голікова Ірина Олександрівна – ДНЗ-школа № 71 (керівник творчої групи)

Сухініна Ольга Генрихівна – ДНЗ № 90

Бурейко Лариса Миколаївна – ДНЗ № 148

Трубека Олена Олексіївна – ДНЗ № 106

Громинська Ольга Олексіївна – ДНЗ № 49

Моргунова Вікторія Василівна – ДНЗ № 150

Мета даної роботи:

- Створення найбільш ефективної системи планування освітньо-виховного процесу за Базовою програмою «Я у Світі»

- Сприяння формуванню професійної компетентності педагогів дошкільної освіти у напрямку планування освітньо-виховного процесу

Варіант планування за видами діяльності

Запропонований вид планування передбачає організацію дитячої діяльності в трьох формах:

- заняття як спеціально організована форма навчання (навчальна діяльність);

- нерегламентовані види діяльності (сумісна діяльність та індивідуальна);

- вільний час, передбачений для дитини впродовж дня (самостійна діяльність)

Вся робота в групі впродовж дня укладається в чотири види діяльності:

- навчальна;

- сумісна;

- самостійна,

- індивідуальна

Навчальна діяльність

вбирає в себе той матеріал, який потребує активної позиції вихователя. Це –заняття з фізичної культури, музичного виховання, заняття з математики, ознайомлення з навколишнім, зображувальної діяльності.

Сумісна діяльність вихователя і дітей –

дозволяє дітям найбільш повно розкрити свої здібності, експериментувати, відстоювати свою думку, постійно відчувати співучасть дорослого, його підтримку, повагу. Цей вид діяльності дає

можливість працювати групою або підгрупою, враховуючи особливості дітей. Гнучкість, не регламентованість сумісної діяльності дозволяють не обмежувати її в часі, сприяють розкриттю дитини, вияву її інтересів

Індивідувльна діяльність

дає можливість більше уваги приділяти дітям, що потребують допомоги вихователя;

Самостійна діяль ності дітей

забезпечує м ожли віс ть самостійного розвитку дитини. Дитина в ільно вибира є діяльність, яка відповідає її нахилам та інтересам. В рамках ц ієї діяльності розвивається творча ак ти вність в різних видах діяльності: грі, зображ увальній діяльності, конструюванн і, вільне експериментування з різними матеріалами. Дитина отримує можливість самореалізуватись , освою є умінн я діяти в групі однол ітків, кооперуватись з ними. Керівництво самостійною діяльністю дітей носить непрямий характер, а саме: створ ення активного предметн ого середовища, яке забезпечить дитині ви бір діяльності, що відповідає її інтересам

.Структура

щомісячного перспективного планування

освітньо-виховної роботи з дітьми

1. Ранкова гімнастика (2 комплекси: 1 – без предметів, 1 – з предметами) (додаток № 1)

2. Гімнастика пробудження (додаток № 2)

3. Оздоровчо-загартувальні заходи (додаток № 3)

4. Виховання культурно-гігієнічних навичок (додаток № 4)

5. ОБЖД (додаток № 5)

6. Циклограма рухливих ігор (додаток № 6)

7. Сюжетно-рольова гра (нова) (додаток № 7)

Розклад занять на тиждень

І тиждень

ІІ тиждень

ІІІ тиждень

ІV тиждень

Понеділок

1. Розвиток мовлення (знайомство з навколишнім, культура спілкування)

2. Музичне виховання

1. Розвиток мовлення (екологія)

2. Музичне виховання

1. Розвиток мовлення (валеологія)

2. Музичне виховання

1. Розвиток мовлення (народознавство)

2. Музичне виховання

Вівторок

1. Математика

+ізо (ліплення)

2. Фізичне виховання

1. Математика

+ізо (аплікація)

2. Фізичне виховання

1. Математика

+ізо (ліплення)

2. Фізичне виховання

1. Математика

+ізо (конструювання)

2. Фізичне виховання

Середа

1.Навчання грамоті (+ ЗКМ, фонематич. слух, словниковий запас)

2.Музичне виховання

1.Навчання грамоті (+ ЗКМ, фонематич. слух, словниковий запас)

2.Музичне виховання

1.Навчання грамоті (+ ЗКМ, фонематич. слух, словниковий запас)

2.Музичне виховання

1.Навчання грамоті (+ ЗКМ, фонематич. слух, словниковий запас)

2.Музичне виховання

Четвер

1.Розвиток зв’язного мовлення

1.Розвиток зв’язного

мовлення

1.Розвиток зв’язного

мовлення

1.Розвиток мовлення (ОБЖД)

П’ятниця

1. Малювання (предметне)

1. Малювання (сюжетне)

1. Малювання

(за задумом)

1. Малювання (декоративне)


Схема календарного планування

Дні тижня

Сфери

Навчальна діяльність

Сумісна діяльність

Індивідуальна робота

Пізнавально-

комунікативна

діяльність

Трудова діяльність

Рухливо-ігрова діяльність

Групові заняття

з різних розділів

програми

Спостереження,

досліди,

експерименти,

дидактичні ігри,

бесіди,

розповіді дітей,

переказ,

естетика,

лексика

Самообслуговування,

господарсько-побутова праця,

труд в природі,

чергування,

художня праця,

колективна праця

Хороводні ігри,

спортивні вправи,

спортивні ігри,

пішоходні переходи,

сюжетно-рольові ігри,

творчі ігри,

театралізовані ігри,

будівельні ігри,

народні ігри,

ігри-драматизації

ПН: з математики

і фізкультури

ВТ: з розвитку

мовлення

і малювання

СР: з математики

і аплікації

ЧТ: з грамоти,

фізкультури,

культури

поведінки

ПТ: з розвитку

мовлення,

закріплення

тексту пісень,

рухів танців.


Циклограма видів діяльності протягом тижня для дітей старшого віку (1 тиждень місяця)

Навчальна діяльність

Сумісна діяльність

Самостійна діяльність

Індивідуальна діяльність

Пн.

Лю

Розвиток мовлення

(знайомство з навкол, культ. спілкув)

Музичне виховання

Спостереження за людьми

Ігрова діяльність

Р.і. з бігом і стрибк.

С/р ігри

Д. і. на розв. пам’яті уваги

Буд/к. ігри

Трудова діяльність –

доручення

Керівництво самостійною ігровою діяльністю

з математики

і фізкультури

Вт.

Пр

Математика

(+ аплікація)

Фізичне виховання

Спостереж. за нежив. прир.

Бесіда екологічного характеру

Ігрова діяльність

Р.і. з бігом і метанн.

С/р ігри

Д. і. - словесні ігри

Нар.ігри

Трудова діяльність –

праця в куточку природи

Розвага - спортивна

з розвитку мовлення

і малювання

Ср.

Яс

Навчання грамоті

(ЗКМ, фонем. слух, словниковий запас)

Музичне виховання

Спостереж. за лік.рослинами,

вплив на здор.людини

Ігрова діяльність

Р.і. з бігом і стрибк.

С/р ігри

Д. і. - математич, логіч,

головоломки

Праця господарсько-побутова

з математики і аплікації

Чт.

Ку

Розвиток мовлення

(розвит. зв’язного мовлення)

Спостереж. мистецвознавчого

характеру Бесіда- визначні місця

Ігрова діяльність

Р.і. народні

С/р ігри театралізовані

Д. і.- настольні

Буд/к. ігри

Трудова діяльність –

художній труд

з грамоти,

фізкультури,

культури

поведінки

Пт.

Лю

Малювання

(предметне)

Спостереження стосунки між

людьми

Ігрова діяльність

Р.і. з бігом і лазанн.

С/р ігри

Д. і. статич. і гендерного

характеру

Нар. ігри

Трудова діяльність –

госп-побут. труд

Гурткова робота

з розвитку

мовлення,

закріплення

тексту пісень,

рухів танців

(2 тиждень місяця)

Навчальна діяльність

Сумісна діяльність

Самостійна діяльність

Індивідуальна діяльність

Пн.

Розвиток мовлення

(екологія)

Музичне виховання

Спостереження за життям

тварин, птахів

Ігрова діяльність

Р.і. з бігом і стрибк.

С/р ігри

Д. і. на розв. пам’ті уваги

Трудова діяльність –

праця в природі

Керівництво самостійною ігровою діяльністю

з математики

і фізкультури

Вт.

Математика

Фізичне виховання

Спостереж. за нежив. прир. і

передача настрою.

Бесіда валеологіч. характеру

Ігрова діяльність

Р.і. з бігом і метанн.

С/р ігри

Д. і. - словесні ігри

Нар.. ігри

Трудова діяльність –

госп-побут. труд

з розвитку

мовлення

і малювання

Ср.

Навчання грамоті

(ЗКМ, фонем. слух, словниковий запас)

Музичне виховання

Спостереження за неживою

природою (естетика)

Ігрова діяльність

Р.і. - хороводні

С/р ігри- драматизації

Д. і. - математич, логіч,

головоломки

Буд/к. ігри

Нар. гра

Трудова діяльність –

художній труд

з математики

і аплікації

Чт.

Розвиток мовлення

(розвит. зв’язного мовлення)

Піший перехід .

Бесіда з власного досвіду

Ігрова діяльність

Р.і. народні

С/р ігри

Д. і.- настольні

Нар. ігри

Праця господарсько-побутова

з грамоти,

фізкультури,

культури

поведінки

Пт.


Малювання

(сюжетне)

Спостереження за рослинами

в куточку прир.

Ігрова діяльність

Р.і. з бігом і лазанн.

С/р ігри

Д. і.- екологічні

Праця в куточку природи

Гурткова робота

з розвитку

мовлення,

закріплення

тексту пісень,

рухів танців

(3 тиждень місяця)

Навчальна діяльність

Сумісна діяльність

Самостійна діяльність

Індивідуальна діяльність

Пн.

Розвиток мовлення

(валеологія)

Музичне виховання

Спостереж. за нежив. прир. і

передача настрою Бесіда про події життя

Ігрова діяльність

Р.і. з бігом і стрибк.

С/р ігри

Д. і.- математич, логіч,

головоломки

Буд/к. ігри

Трудова діяльність –

чергування

Керівництво самостійною ігровою діяльністю

з математики

і фізкультури

Вт.

Математика

(+ ліплення)

Фізичне виховання

Спостереження за явищами

природи (прикмети)

Ігрова діяльність

Р.і. народні

С/р ігри театралізовані

Д. і. - словесні ігри

Трудова діяльність –

художній труд

з розвитку

мовлення

і малювання

Ср.

Навчання грамоті

(ЗКМ, фонем. слух, словниковий запас)

Музичне виховання

Екскурсія

Ігрова діяльність

Р.і. з бігом і стрибк.

С/р ігри

Д. і. на розв. пам’ті уваги

Буд/к. ігри

Праця колективна

Розвага - театралізація

з математики

і аплікації

Чт.

Розвиток мовлення

(розвит. зв’язного мовлення)

Спостереження за рослинами

в дозвіллі Бесіда по природі Космосу

Ігрова діяльність

Р.і. народні

С/р ігри

Д. і.- настольні

Праця на майданчику, в прир.

з грамоти,

фізкультури,

культури

поведінки

Пт.

Малювання

(за задумом)

Спостереж. еколог. стан

дозвілля, вплив на здор люд.

Ігрова діяльність

Р.і. з бігом і лазанн.

С/р ігри

Д. і. - музичні

Праця господарсько-побутова Гурткова робота

з розвитку

мовлення,

закріплення

тексту пісень,

рухів танців

(4 тиждень місяця)

Навчальна діяльність

Сумісна діяльність

Самостійна діяльність

Індивідуальна діяльність

Пн.

Розвиток мовлення

(народознавство)

Музичне виховання

Спостереження за рослинами

з викор. поетичного слова

Ігрова діяльність

Р.і. хороводні

С/р ігри

Д. і. з природного і

покидькового матеріалу

Буд/к. ігри

Трудова діяльність –

художній труд

Керівництво самостійною ігровою діяльністю

з математики

і фізкультури

Вт.

Математика

(+ конструювання)

Фізичне виховання

Спостереж. за людьми і

стосунки між людьми

Ігрова діяльність

Р.і. з бігом і метанн.

С/р ігри

Д. і.- словесні ігри

Трудова діяльність –

доручення

з розвитку

мовлення

і малювання

Ср.

Навчання грамоті

(ЗКМ, фонем. слух, словниковий запас)

Музичне виховання

Спостереж. в природі +

дослідницька діяльн. Бесіда про природу

Ігрова діяльність

Р.і. з бігом і стрибк.

С/р ігри

Д. і. на розв. пам’ті уваги

Трудова діяльність –

у куточку природи

Розвага - музична

з математики

і аплікації

Чт.

Розвиток мовлення

(ОБЖД)

Спостереження за неживою

прир. (передача настрою)

Ігрова діяльність

Р.і. народні

С/р ігри

Д. і.- настольні

Буд/к. ігри

Трудова діяльність –

на майданчику

з грамоти,

фізкультури,

культури

поведінки

Пт.

Малювання

(декоративне)

Спостереж. за нежив. прир. і

передача настрою

Ігрова діяльність

Р.і. з бігом і лазанн.

С/р ігри- драмизація

Д. і. -математич, логіч,

головоломки

Трудова діяльність –

колективний труд

Гурткова робота

з розвитку

мовлення,

закріплення

тексту пісень,

рухів танців


Календарний план роботи у старшій віковій групі на лютий

Навчальна діяльність

Сумісна діяльність

Самос-тійна діяльність

Індивід. діяльність

пн

1


1 Розвиток мовлення

Статеві стосунки «Дівчата красуні та хлопці козачата.

Формувати уявлення дітей про відмінності хлопчиків та дівчат,продовжувати вчити називати свою стать та стать інших дітей; розвивати мовлення,спостережливість;виховувати доброзичливість.

2 музичне

Спостереження за мешканцями нашого міста.

Мета: вчити встановлювати зв’язки між явищами природи і поведінкою людей.

Д/ г «Хто сховався»

Д/ г «Фантастичні гіпотези»(щоб було як зникли всі люди).

М/ г «Паровоз дружби»

С/ г «Сім,я».

Б/ г «Будинки»

Труд.діяльн. Доручити допомогти помічнику вихователя розвішати рушники.

Керів-ництво

самостій-ною ігровою діяльніс-тю

Матем-ка

фізкульт.

грамота.

вт

2


1 Математика +ліплення

-Різні види лічби.Лічба твари і рослин.

-Суміжні числа від 1 до 8 -Розв.язання арифметичних задач про тварин і рослини.

-Геометричні фігури; уявлення про багатокутник.

«Двоє жадібних ведмежат»

-Учити створювати образи за літературними творами,

самостійно вибирати способи і прийоми ліплення, засвоювати скульптурний способ ліплення; розвивати фантазію,творчість.

2 Фізкультура

Закріплювати вміння стрибати з ноги на ногу та ходити по гімнастичній лаві, вести м,яч однією рукою. Розвивати окомір і спритність під час гри «Цілься краще».

Спостереження за снігом.

Мета: Звернути увагу,що сніг на майданчику лежить нерівномірно. Чому це так?

Бесіда : «Чи є користь від снігу?»

М/ г «Чотири стихії»

Д/ г «Хто де живе».

С/ г «Сім,я на відпочинку».

Н/ г «Курча і горошинки»

Труд.діяльн. Посадка цибулі у ящик.

Розвиток мовлення,

малюван-ня

ср

3


1 Навчання грамоті.

Звук і літера «С»

Уточнення вимови «с». Складовий аналіз слів, диференціація звуків, певне звучання в словах.

2 музичне

Спостереження за деревами та кущами.

Мета: Розпізнання їх за корою. Розглянути які стали бруньки. Вплив березових бруньок на здоров’я людини.

Д/ г «Геометричне лото»

Р/ г «Поводир» (психологічна)

С/ г «Сім,я. Лялька захворіла».

Труд.діяльн. Доручити випрати лялькову білизну

Матем-ка

аплікація.

чт

4


1 Розвиток мовлення

Розглядання декоративно-ужиткового укр.мистецтва.

-Розширювати уявлення дітей про предмети декоративно-ужиткового вжитку: макітра, кухлик,глечик.Дати поняття про виготовлення посуду в давнину.Поповнювати словник.Вправляти дітей в побудові різних видів речень.Виховувати національну

2 Фізкультура

«Подорож до…»

Удосконалювати навички лазіння по гімнастичній стінці різнойменним способом, стрибків через коротку скакалку,пролізання в обруч грудьми вперед.Розвивати спритність і швидкість під час гри «Хитра лисиця»

Цільова прогулянка до пам,ятника.

Бесіда про визначні місця нашого міста.

Д / г «На чому ми подорожуємо»

Р/ г «Хто скоріше візьме іграшку»

С/ г «Сім,я в музеї».

Б/ г «Полички для книжок» Труд.діяльн. Виготовлення черепах із половинок горіхів та пластиліну.

Грамота,

фізкуль-тура

культура поведінки

пт

5


1Малювання (предметне )

«Лижник»

Учити дітей зображати постать людини,передавати пропорції, форму одягу.Формувати вміння раціонально та послідовно виконувати роботу, добираючи засоби відображення.Розвивати фантазію.Виховувати естетичний смак.

Спостереження за працею двірника.

Мета: «Продовжувати виховувати повагу щодо праці дорослих..»

Д/ г «Що кому потрібно для роботи»

М/ г «Кого не вистачає?»

Р/ г «Сумно, сумно так сидіти»

С/ г «Сім,я на спортивному майдані».

Народна гра «Хрещик»

Труд.діяльн. Доручити допомогти вихователю помити іграшки.

Розвиток мовлення.

Закріплення слів пісень,

рухів танців.

(2 тиждень місяця)

Навчальна діяльність

Сумісна діяльність

Самос-тійна діяльність

Індивід. діяльність

пн

8


1 Розвиток мовлення

«Знай, люби і бережи» (Ріки, море)

Закріпити та поглибити знаннядітей про річки та моря України; знати їх відмінності. Залучати дітей до активної участі у колективній беседі.формувати вміння висловлювати свою думку, передавати враження. Формувати у дітей природоцільну поведінку.

2 музичне

Спостереження за зимуючими птахами.

Мета: Закріпити уявлення про турботу людей за птахами узимку.

Читання Ушинський «Вмій зачекати».

Р/ г « У річку гоп!» (психологічна) ,

Р/ г «Не замочи ніг»

Д/ г «На воді, в повітрі,на землі»

Труд.діяльн. Доручити годування рибок у куточку природи.

Керів-ництво

самостійною ігровою діяльніс-тю

Матем-ка

фізкуль-тура

грамота.

вт

9


1 Математика +конструювання

- Лічба в межах 9.Знайомство з цифрою 9.

-Вживання кількісних та порядкових числівників.

-Порівняння суміжних чисел в межах 9.Вчити вимірювати свій зріст.

Конструювання з паперу «Чарівна витинанка».

Закріпити уміння конструювати з паперу, розвивати окомір дитини.Заохочувати дітей до конструювання з паперу.

2 Фізкультура

Удосконалювати навички лазіння по гімнастичній стінці,стрибків у глибину та кидання м,яча у кільце обома руками знизу від грудей.Розвивати увагу під час гри «Вудочка»

Спостереження за сонцем.

Мета : Звернути увагу,що день став довшим. Коли діти приходять з садку,ще не темно. Чому? Називати частини доби.

Бесіда про зимові розваги,їх вплив на здоров,я.

Етюд на міміку «Я кохаю». Вправа «Я вмію».

Д/ г «Збираємось на прогулянку».

Д/ г «Що змінилось?»

Н/ г «Регіт»

Труд.діяльн. Доручити протирання будівельного матеріалувід пилу.

Розвиток мовлення,

малювання.

ср

10


1 Навчання грамоті.

Звук і літера «З»

Складовий аналіз, визначення місця звуку в слові.Утворення множини.Утворення множини, бук. «з» . Робота з деформованими буквами.

2 музичне

Спостереження за льодом

Мета: Визначення його властивостей,розглянути візерунки на льоду. (кольоровий лід). З чим можна порівняти?

Д / г «Запам,ятай порядок».

Б/ г «Фортеця»

Н/ г «Збавлений телефон» Труд.діяльн. Плетіння з кольорової тесьми закладок для книжок.

Математика

аплікація.

чт

11


1 Розвиток мовлення

Заучування вірша С.Жупаніна «Мамині руки».

Уточнити та поглибити знання дітей про свято 8-Березня,учити розповідати про нього; запам,ятовувати та розповідати вірші.Збагачувати

словниковий запас,розвивати зв,язне мовлення,інтонаційну виразність мови.

2 Фізкультура «Мамині помічники»

Удосконалювати навички стрибків у глибину, повзання по підлозі в упорі стоячи,вчити ходити спиною вперед по канату,покладеному на підлогу. Розвивати швидкість і спритність під час гри «Два мороза».

Піший перехід по найближчим до садка вулицях.

Мета: Ознайомлення із зовнішнім видом деяких приміщень.

Бесіда : «Будинок, в якому я живу»

Д/г «Ланцюжок лагідних слів»(психологічна) .

М/ г «Сіамські близнюки» .

Н/ г «Хрещик»

Труд.діяльн. Організувати ремонт коробок для настільних ігор.

Грамота,

фізкуль-тура культура поведінки

пт

12


1 Малювання (сюжетне)

«Моє « Моє місто у царстві зими» зими Продовжувати вчити дітей творчо відображати в малюнках своє ставлення до навколишньої дійсності.Виділяти найістотніше кольором,розміром.Учити створювати палітру кольорів зими під музичний супровід. Виховувати любов до рідного краю.

Спостереження за кімнатними рослинами (появлення листя,квіткових стрілок.)

Мета: Пригадати, що рослини завжди тягнутися до світла.

Д/ г «Відгадай яку квітку загадали. Д / г «Лісник»

М/ г «Сова» (психологічна) Труд.діяльн. Прибирання в куточку природи (колективна праця).

Розвиток мовлення.

Закріплення слів пісень, рухів танців.

(3 тиждень місяця)

Навчальна діяльність

Сумісна діяльність

Самост. діяльність

Індивід. діяльність

пн

15


1 Розвиток мовлення

«Малятко-здоров,ятко» .

Продовжувати формувати уявлення про здоровий спосіб життя, розширювати знання дітей про укр. національні страви; поповнювати словниковий запас прикметниками. Закріплювати уміння складати описові розповіді. Виховувати дбайливе ставлення до власного здоров,я.

2 музичне

Спостереження за утворення м бурульок. Мета: Звернути увагу на капель. Звідки вода? Чому капає тільки з одного боку даху? Що станеться, коли крапинки почнуть замерзати?

Д/ г «Хто мене любить, пестить, голубить»

Бесіда: «Як провели вихідні з батьками»

М/ г «Нитка і голка» (психологічна)

Д/ г «Доміно».

Б/ г «Новосілля». Труд.діяльнт. Доручити перевірити порядок у шафах для одягу.

Керів-ництво

самостійною ігровою діяльніс-тю

Матема-тика

фізкуль-тура грамота.

вт

16


1 Математика

+аплікація

- Кількісний склад чисел з одиниць у межах 4. Уявлення про склад числа 5 з двох меньших одиниць.

-Розв,язування арифметичних та логічних завдань.

-Геометричні тіла:закріпити-куля, дати уявлення про циліндр.

Аплікація з кольорових ниток

-Познайомити дітей з новими прийомами аплікації - виклеювання силуету дрібно нарізаними нитками, передаючи ефект «пухнастої шерстки», закріпити вміння обводити трафарет, розвивати дрібну моторику руки.

2 Фізкультура

Удосконалювати вміння метати м,яч у горизонтальну ціль і навички стрибка в глибину. Розвивати кмітливість і спритність під час гри «У лісочку на горбочку»

Спостереження за явищами природи.

Мета: Поглиблювати знання дітей про природні явища місяця лютого на прикладі поетичного слова,прикмет.

Д/г «Закінчи слово».

М/г «Хусточка».

Вправа «Зрозумій мене» (психологічна)

Труд.діяльн. Виготовлення атрибутів до гри «Пожежники».

Розвиток мовлення,

малюван-ня

ср

17


1 Навчання грамоті.

Звук і буква «ц» Визначення місцезнаходження звуку в слові, підбір слів із звуком «ц». Утворення уменьшительно-ласкательніх слів (віконце,деревце)

2 музичне

Спостереження за станом грунту (мерзлий, твердий,холодний). Дослід.

Д/г «Таємний круг».

Д/г «Народознавче лото»

Б/ г «Будівельники».

М/г « Я кохаю свого кролика»

Труд.діяльн. Доручити допомогти одягнутись на прогулянку дітям молодшої групи.

Матема-тика

аплікація.

чт

18


1 Розвиток мовлення

Творча розповідь «У зимовому лісі»

Розширювати знання дітей про природу зимового лісу; поповнювати словник прикметниками.; активізувати вживання різних типів поширених речень

2 Фізкультура

Удосконалювати навички лазіння по гімнастичній стінці,стрибків зі скакалкою,вміння ходити по мотузку спиною вперед. Розвивати уважність і спритність під час гри «Хитра лисиця» .

Спостереження за посадженими цибулями, гілочками каштана. Що змінилось?

Д/ г « Де чиї вуха?» .

Бесіда про сузірря, які мають назви тварин.

Д/г « Виклади сузірря» .

Етюд з незвичайним кінцем «Як би ти поступив?»

Труд.діяльн. Допомогти двірникам розчистити мітлами сніг на доріжках.

Грамота,

фізкуль-тура

культура поведінки

пт

19


1 Малювання

(за задумом) «Барви радості».

Учити дітей задумувати тему і втілювати задум на папері; закріпити раніше набуті технічні вміння малювати характерні образи в рухах; розвивати спостережливість, творчу уяву, фантазію.

Спостереження за повітрям.

Мета: Вчити дітей розуміти позитивний вплив природних чинників на власне здоров,я.

Д/ г « Впізнай на дотик»

Д/ г «Знайди пару» (психологічна) нз малюнками емоцій.

Труд.діяльн. Прибирання в ігрових куточках.

Розвиток мовлення.

Закріплення слів пісень,

рухів танців.

(4 тиждень місяця)

Навчальна діяльність

Сумісна діяльність

Самост.

діяльність

Індивід.

діяльність

пн

22


1 Розвиток мовлення

«Хоровод зими» .Масляна.

Поглиблювати знання дітей про природні зміни взимку; вчити розповідати про явища,характерні для нашого краю. Збагачувати словниковий запас антонімами, сінонімами. Викликати бажання розповідати фольклорні твори.

2 музичне

Спостереження за зимовим пейзажем на майданчику. Мета: Вчити дітей розповідати з власного досвіду використовуючи поетичне слово.

Д/ г «Збери масляний тиждень»

Д/ г «Стрічка щедрості».

«Збираїмо лагідні слова» (психологічна)

Б/ г «Місток через річку» Труд.діяльн. Подарунок для малят «Кішка» (техніка оригамі)

Керів-ництво

самос-тійною ігровою діяльніс-тю

Мат-ка

фізкуль-тура,

грамота.

вт

23


1 Математика

- Порівняння множин (знайомих за сукупністю ознак);

-Розв,язання логіко-математичних задач основними дійовими особами яких є люди.

-Вирішення прикладів в межах 5, використання знаків = , + , - .

Уявлення про годинник.

2 Фізкультура

Спостереження за працею водія.

Мета: Продовжувати формувати знання дітей щодо праці водія в зимовий період.

Д/ г «Розсели людей по планеті». «Один до одного» (психологічна) .

М/г « Море хвилюється»

Труд.діяльн. Доручити допомогти помічнику вихователя розкласти білизну.

Розвиток мовлення

малювання

ср

24


1 Навчання грамоті.

« с-з-ц»|

Підбір картинок на заданий звук.Розвиток навиків|навичок| фонемного аналізу, робота над 3-х складними словами.

2 музичне

Екскурсія в парк. «Кінець зими».

Бесіда про красу зими, про зимові свята.

Д/ г « Потрібно, не потрібно».

Д/ г «Опиши, а ми відгадаїмо». «Бабуся збирає валізу» (психологічна). Труд.діяльн. Доручити полити квіти, протерти вологою ганчіркою листя.

Матема-тика

аплікація

чт

25


1 Розвиток мовлення

«Школа безпечної поведінки»

Систематизувати знання дітей про правила безпечної поведінки з незнайомцями; продовжувати вчити дітей вирішувати проблемні ситуації.Розвивати кмітливість, увагу,вміння розмірковувати.

2 Фізкультура Удосконалювати навички лазіння по гімнастичній стінці,стрибків у довжину з місця та передачі м,яча обома руками від грудей. Розвивати спритність і швидкість під час гри «Горобчики».

Спостереження за вітром. Мета: Продовжувати спостерігати за вітрами різної сили.Збагачувати словник дітей синонімами-завірюха хуртовина,метелиця.Звернути увагу на те,що в непогоду потрібно знаходитись вдома. Д / г « Не помились».

Д/ г «Підведіться ті хто..» (психологічна ).

Б/ г «Конкурс на кращу будівлю «Місто моєї мрії»

Труд.діяльн. Доручити дітям замести сніг під дерева для їх утеплення.

Грамота,

фізкуль-тура,

культура поведінки

пт

26


1 Малювання

( декоративне) «Глечик».

Учити дітей малювати за мотиапми української кераміки,виконувати візерунки на паперових формах,що імітують предмети побуту,використовувати рослинний орнамент: листя, квіти. Формувати вміння створювати візерунок, дотримуючись законів орнаментального ритму. Виховувати інтерес до культури свого народу.

Спостереження за сонцем.

Мета : Звернути увагу,що день став довшим. Коли діти приходять з садку,ще не темно. Чому? Називати частини доби.

Д/ г «Давай познайомимось» .

Д/ г «Вогонь добрий..».

«Залатай килимок» (психологічна)

Труд.діяльн. Колективна робота «Вулиця нашого міста» із яєчних шкарлупок.

Розвиток мовлення

Закріп-лення слів пісень,

рухів танців.

Додаток № 1

Комплекс ранкової гімнастики на лютий

І. Шикування в шеренгу за зростом. Ходьба чітким кроком. Ходьба гімнастичним кроком з носка, голова пряма, плечі розгорнути і опущені(35с.).Ходьба з високим підніманням колін(25с.). Підскоки з просуванням вперед, руки на поясі(30с.).Човниковий біг(до 1хв.).

Ходьба на відношення дихання. Шикування в 4 колони.

ІІ. 1.02.2010-15.02.10 15.02.2010-28.02.10
комплекс вправ «Чапля» комплекс вправ з сніжинками

1. «Чапля крилами махає» 1.В.п.:о.с.сніжинки внизу в руках
хвилеподібні рухи руками 1-3-підняти сніжинки в прямих
В.п.:о.с.руки в сторони. руках вгору;
1-2-хвилеподібні рухи руками вгору 2-4-в.В.п. (8-10 р.)
та вниз; 2.В.п.:ноги нарізно ,сніжинки в зігнутих

3-опустити руки вниз; руках перед груддю

4-руки в сторони у В.п.(8 р.) 1-повороти тулуба вправо;
2. «Чапля жабу шукає» 2-4-В.п.

В.п.-стійка ноги нарізно,руки на поясі; 3-повороти вліво; ( по 5 р.)
1-2-нахилити тулуб уперед,шию витягнути;
3-4-випрямитись у В.п. (8р.) 3.В.п.-сидячи,ноги нарізно, сніжинки
3. «Чапля стоїть на одної нозі» в зігнутих руках перед грудьми

В.п.: о.с. руки на поясі; 1-нахил тулуба вперед ,торкаючись
1-підняти праву ногу вперед угору носок сніжинками носкі ніг правої ноги.
витягнутий; 2-4-В.п
2-опустити ногу у В.п. 3-нахил тулуба вперед, торкаючись
3-4- те саме з лівої ноги (8р.) сніжинками носка ніг лівої ноги(8р.)
4. «Чапля жабу ловить» 4.В.п.-лежачи на животі, ноги разом,
В.п.-стійка ноги нарізно, ліва рука на поясі, сніжинки в прямих руках на підлозі.
права опущена вниз; 1-3-утримування прямих ніг та рук
1-підняти праву руку вперед угору; з сніжинками паралельно підлозі.
2-3-виконати два, прижинистих нахили тулуба 2-4-В.п. (8р.)
вперед, торкаючись пальцями пр.руки носка 5.В.п.:о.с.сніжинки в прямих руках
лівої ноги й промовляючи «ква-ква»; вздовж тулуба.
4-випрямитись у В.п. 1-3-присідання з винесенням
5-8-те саме з лівої руки(8р.) сніжинок в прямих руках вперед
5. «Чапля полетіла» 2-4-В.п.
В.п.-о.с. руки в сторони 6.В.п.:о.с.руки на поясі, сніжинки на
1-4.стрибки з однієї ноги на іншу з рухами підлозі.
рук у гору та вниз (4-5). Стрибки навколо м’яча,
6.Вправа на дихання чергуючи з ходьбою. (12 р)
«Чапля дихає» 7.Вправа на дихання
«Подуємо на сніжинку»

ІІІ.Ходьба у повільному темпі(35с) ІІІ.Ходьба у повільному темпі (35с.)


Додаток № 2

Гімнастика пробудження

з 01.02

1.Тиша вранішня навкруг - сонце спить, мій любий друг.
Потім сонечко встає, промінцями виграє,

Будить річку, будить ліс.Зайчик сонячний підріс

І прибіг у наш садок, щоб розважити діток.

Лежачи в позі "'ембріона" (на правому боці; ноги зігнуті в колінах біля живота; голова притиснута до грудей; рукн зігнуті в ліктях; долоні складені під щокою) діти перевертаються на спину й виправляють ноги, витягують руки.

2.Зайчик гарно потягнувся,

Всім малятам у сміхкувся.

Лежачи на спині, руки витянутї догори, повертаються на лівий, правий бік.

3. Зайчик сонячний зрадів.

Швидко вгору він злетів.

Лежачи на спині із витягнутими ногами, піднімають їх угору по черзі.

4. Вигнув спинку безтурботно.

Знову ніжкам дав роботу.

Лежачи на спині й спираючись на лікті, піднять ноги й змикати -розмикати їх.

5.Ось на спинку дітям сів.
Трошки там він посидів.

Стоячи, на "середніх навкаря ч ках (на колінах та долонях) прогинають спину, обличчя піднімають вгору; вигинають спину - обличчя опускають)

6.Пострибав він по стіні.

Ну а потім по мені.

Сидячи рівно, ноти розведені, нахилятись і плескати долонями кінцівки ніг.

7.Далі вгору пострибав -

Так ніхто й не упіймав.

Сидячи с ід ницями на п'ятках, піднімають руки вгору й стають на коліна.

8. Зайчик у хмаринку скік.

І невдовзі зовсім зник.

Вико н ують звичайну ходьбу.

Гімнастика пробуджен ня

3 15.02

"Як із стиглої пшениці

виростають паляниці"

1.Влітку трактором великим поле все зорали.

Потім зернятка пшениці в землю засівали.

Лежачи на спині з простягнути ми вздовж тулуба руками, діти розвертають руку та голову праворуч. Так само роблять ліворуч.

2.Дощик землю поливав - зерня проростало
Та й уранці восени враз зеленим стало

Лежачи на спині й тримаючи руки "в замку" за головою, піднімають голову й дивляться на ноги.

3.Зимонька носить великий мішок,

Трусить на землю біленький сніжок,

Постіль тепленьку готує землиці,

Квітам і травам, озимій пшениці.

Лежачи на спині, одночасно піднімають руки та ноги, дістаючи пальцями рук пальці ніг.

4.Веснонька з нами - сніг розтає.

Поле пшеничне зеленим стає.

Вітер стеблинки береться хитати.

Колос пшеничний додолу схиляти.

Лежачи на спині, розводять руки та ноги в сторони.

5.В липні колоски налиті голови схилили

І чекають нетерпляче, щобн їх скосили.

Сидячи на "середніх" навкарачках, піднімаються на "високі".

6.Пшениці шумлять довкола.
Колос колосу співа.

На широкім нашім полі починаються жнива.

Сидячи "по - турецькому" і тримаючи руки " в замку" за головою, дістають лівим ліктем праве коліно та навпаки.

7.Ось комбайн на поле вийшов

І почав косити

Та зерно достигне жваво.

Вправно молотити.

Сидячи на підлозі й тримаючи руки в упорі ззаду, обертаються на с ідницях навколо себе праворуч, ліворуч.

8. Вантажівки до млина те зерно возили.

Там провіяли його, борошно зробили.

Сидячи сідннцями на п'ятках і тримаючи руки на ногах, в стають на коліна і піднімають руки вгору. Знову сідають, опускають руки.

9.А машини розвезли борошно в пекарні -
Там із нього напекли пиріжки духмяні,

Стоячи на колінах і тримаючи руки на поясі. Виставляють ногу ( праву - ліву) вперед і розводять руки в сторони.

10.Потім випічку везуть в магазини, в школи

У лікарні, дитсадки - хліба всім доволі.

Виконують ходьбу на місці, не відриваючи пальці ніг від підлоги.

11.Діти хлібчик бережуть, долу не кидають.

Бо про те, як він з'явився, дуже добре знають.

Стоячи прямо зі зведеними ногами і тримаючи руки перед грудьми, розводять руки в сторони (вдих), обхоплюють себе за плечі (видих)

Додаток № 3

Загартування й оздоровлення дітей

1. Ранковій прийом на свіжому повітрі.

2. Прогулянка на свіжому повітрі.

3. Коригуюча гімнастика.

4. Масаж стоп ніг.

5. Ходьба по «сольовій доріжці».

6. Пальчиковий масаж за А.О. Уманською.

7. Вправи для розвитку дрібних м'язів руки з нитками і мотузками, з іграшками.

8. Гімнастика пробудження.

Додаток № 4

Виховання культурно-гігієнічних навичок

1. Закріплювати навички догляду за чистотою тіла (миття рук, обличчя).

2. Привчати самостійно стежити за зачіскою, одягом.

3. Продовжувати вчити своєчасно користуватися чистою носовою хусточкою.

4. Закріплювати навички культури поведінки під час їди: ретельно пережовувати їжу, правильно користуватися столовими приборами, серветкою.

5. Удосконалювати уміння правильно поводитися за столом.

Додаток № 5

Завдання з ОБЖД

1. Сприяти усвідомленню дитиною необхідності накопичення знань та навичок щодо захисту власного життя і здоров’я, а саме:

о Усвідомлювати, що для того, аби самим себе захистити, слід знати, як це

робити.

о Виховувати гуманне ставлення до людини, що потрапила в біду;

о Мати елементарні уявлення про небезпеки екологічного характеру;

2. Відпрацьовувати з дитиною алгоритм поведінки в умовах винекнення загрози її життю та здоров’ю, в тому числі:

о Отримувати тверді навички про правила поведінки біля водойомів

взимку;

о Мати уявлення про правила поведінки з вогнем, вміти користуватися

доступними засобами пожежегасіння, користуватися телефоном у

випадку пожежі;

о Мати чіткі знання про правила катання на санчатах поблизу дороги, на

річці.


Циклограма рухливих ігор на вересень

Назва гри

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Ігри з ходьбою, бігом

1

Конячки

2

Біжить до прапорця

3

Миші та кіт

4

Нова гра «Діти в лісі»

3 повзанням та лазанням

1.

Бджілка

2

Квочка й курчата

3

Кішка й кошенята

4

Н.г. «Вороненята»

3 киданням та ловлею предм.

1

Цілься краще

2

Мій веселий дзвінкий мяч

3

Підкинь і злови

4

Н.г. «Поціль у коло»

Зі стрибками

1

Дострибни до прапорця

2

По рівненький доріжці

3

Горобці-стрибунці

4

Н.г.«З купинки на купинку»

Орієнтування у просторі

1.

Дзвіночок

2

Потяг

- 3

3

Відгадай,хто кричить

4

Н.г. «Кізонька»


Додаток № 7

Пожежники

Сюжетно-рольова гра у старшій групі

Програмовий зміст : учити дітей будувати гру за попереднім планом сюжету, складеним колективно. Розвивати активність під час обговорення та реалізації ігрових задумів. Формувати вміння розподіляти ролі, користуючись правилом почергового виконання їх та уважно ставлячись до пропозицій товаришів. Розвивати зв'язне мовлення. Виховувати інтерес і повагу до професії пожежника, бажання долучатися до цієї праці у грі. Заохочувати до наслідування сміливих учинків пожежни­ків, до чіткого виконання наказів. Виховувати дружні стосунки між однолітками-гравцями.

Словник: маска, рукавиці, каска, вогнегасник, пожежа, пожежна частина, диспетчер, гідрант, пожежний рукав, протигаз, драбина.

Атрибути : каски, костюми пожежників, пожежна машина, пожежний рукав, вогнегасник, рукавиці.

Підготовча робота .

1. Бесіди про професію пожежника

2. Розглядання серії ілюстрацій "Основи пожежної безпеки".

3. Екскурсія до пожежної частини та зустріч з її працівниками.

4. Бесіди з дітьми про небезпеку пожежі та її профілактику

5. Виготовлення атрибутів до гри.

6. Обговорення проблемних ситуацій: "Що б ти зробив, якби сталася пожежа?" 7. Вивчення правил поводження з вогнем.

8. Ознайомлення з інвентарем пожежного куточка ДНЗ.

9. Дидактична гра "Допоможи друзям".

10. Читання віршів С. Маршака "Розповідь про невідомого героя", "Пожежа","Кицин дім".

11. Проведення розваги "Вогонь — наш друг, вогонь — наш ворог".

12. Інсценізація оповідання Г. Стефанова "Сірничок-невидимко".

13. Проведення дидактичної гри "Виклич пожежників".

Запис гри

І. Бесіда з дітьми про те, чим корисний і чим шкідливий вогонь.

Вихователь . Діти, як ви гадаєте, вогонь — наш друг чи ворог?

Діти . Друг. Ворог.

Вихователь . А чому ви так вважаєте?

Діти. Вогонь-друг допомагає людині: випікає свіжий хліб; завдяки вогню ми готуємо їжу. Це символ на олімпійських іграх. Ми також запалюємо свічки.

Вихователь . А ворогом вогонь може бути?

Діти. Так. Від вогню палають будинки, ліси, гинуть люди.

Вихователь . Справді, діти, вогонь може бути й грізним ворогом, якщо неправильно поводитись із сірниками. Він може завдавати багато лиха. Діти, а ви знаєте, хто гасить пожежу?

Діти . Пожежники.

Вихователь. Так, вогонь долають пожежники. А якими мають бути ті люди, які працюють пожежниками?

Діти . Хоробрими, здоровими,

міцними, рішучими. Вони повинні вміти користуватися вогнегасниками, швидко виконувати накази. Пожежники мають бути сильними, щоб могти, якщо потрібно, винести людей, дітей на руках. А ще пожежникам доводиться швидко приймати правильне рішення.

Вихователь . Діти, а чи хотіли б ви сьогодні пограти у пожежників?

Діти . Так!

II. Розподіл ролей.

Вихователь . Хто з вас впорається з роллю командира? (Діти називають ). Чому? (—Він сміливий, уміє давати накази, дружити з усіма дітьми). Як ви гадаєте, хто може бути пожежником? (Діти відповідають). Чому ви так вважаєте? (—Вони сміливі, рішучі, завжди допомагають товаришам ). А кого б ви призначили водієм? (Діти називають). Чому? (—Він знає правила дорожнього руху) . Хто ж буде мамою, татом, дітьми? (Діти називають). Я теж хочу грати з вами. Можна, я буду диспетчером? Я люблю розмовляти по телефону.

III. Гра дітей.

Родинна обстановка : мати, батько, двоє дітей.

Діалог 1

Мати. Діти, ми вас залишимо вдома самих, але ненадовго. Я хочу піти до перукарні й зробити гарну зачіску до свята.

Батько . А мені треба сходити в гараж, полагодити машину.

Мати . Будьте слухняними, не сваріться. І не грайтеся сірниками.

Батько . Ми скоро повернемося й принесемо вам гостинці.

Мати і батько йдуть із дому, діти залишаються самі. Старша дівчинка дивиться телевізор. Молодша грається з котиком. У цей час у пожежній частині йде тренування пожежників.

Діалог 2

Командир пожежної частини розмовляє зі своєю групою.

Командир . Ми з вами єдина команда. Тому маємо працювати швидко й чітко виконувати накази. Коли нас викличуть, буде дуже мало часу, щоб зібратися. А вже через 10 секунд після оголошення тривоги ви маєте бути в машині. Зараз потренуєтеся розгортати пожежний рукав — побачимо, хто краще впорається із завданням. Так ми перевіримо, чи готові ви працювати пожежниками.

Двоє пожежників розгортають і згортають пожежний рукав. Командир стежить за їхніми діями, звіряючись із годинником.

Командир . Хлопці, ви молодці! Дуже добре й швидко виконали завдання. З вас вийдуть гарні пожежники.

Члени команди готуються до роботи: заправляють машину, перевіряють вогнегасники, кладуть робочий одяг, рукавиці.

Молодша дитина вже побавилася з котом. Вона знаходить сірники й починає гратися з ними. Виникає пожежа. Старша сестра помічає вогонь.

Діалог З

Молодша сестра . Треба кликати на допомогу!

Старша сестра (біжить до телефона). Ой, а який номер треба набирати? Я так хвилююся, що забула. Згадала! 101! (Набирає номер. Диспетчер бере трубку).

Діалог 4

Диспетчер . Диспетчер пожежної частини слухає. Що у вас сталося?

Старша сестра . Пожежа! Горимо! Негайно виїжджайте сюди!

Диспетчер . Куди?

Старша сестра . Як куди? Та сюди ж! Ви що, не бачите, що тут горить?

Диспетчер . Назвіть, будь ласка, свою адресу. Де ви мешкаєте?

Старша сестра . Зараз скажу: вулиця Металургів, 2, квартира 1. Дуже вас прошу, приїжджайте швидше!

Диспетчер. Виклик прийнято! Зараз виїжджаємо. Чекайте! (Передає виклик пожежникам).

Діалог 5

Диспетчер . Пожежна частина? Для вас є робота: в будинку на вулиці Металургів, 2, квартира 1 виникла пожежа. Негайно виїжджайте!

Начальник пожежної частини . Так, зрозуміло. Виклик прийнято, їдемо.

Командир . Хлопці, для вас є робота. Хутко в машину!

Команда швидко збирається на виклик, машина їде зі звуковим сигналом. Пожежники приїжджають: одні гасять пожежу, інші виводять дітей.

Діалог 6

Диспетчер . Машина №3, як чуєте? Прийом!

Водій . Чую вас добре!

Диспетчер . Як у вас справи? Може, потрібна допомога? Прийом!

Водій . Усе нормально. Впораємося самі. Пожежу майже загасили.

Диспетчер . Зрозуміло! Кінець зв'язку.

Діалог 7

Молодша сестра . Пожежники, мій котик залишився в кімнаті. Будь ласка, врятуйте його!

Пожежники заходять до кімнати, довго шукають і знаходять кота. Виносять його.

Командир . Тримайте вашого кота. Він живий і здоровий.

Діти . Ми вдячні вам за нашого Мурчика!

Мати, батько (повертаються). Дякуємо! Ви врятували наших дітей!

Командир . Отож, малі, більше не бавтеся сірниками! Слухайте своїх батьків, і все буде добре. А ми повертаємось у пожежну частину. Нас знову можуть викликати комусь на допомогу. (Підходять репортер із мікрофоном і телеоператор).

Телерепортер (мікрофон, камера). Добрий день! Ми, репортери 35-го каналу, ведемо репортаж з місця пригоди. Сьогодні на вулиці Металургів виникла пожежа. Вона сталася через те, що діти бавилися сірниками. Пожежники встигли вчасно і врятували дітей. Зараз ми запитаємо у пожежників: скажіть, будь ласка, як правильно діяти дітям, якщо пожежа все ж таки виникла?

Пожежник . Пам'ятайте:

Не слід лякатися.

Ніде не ховайтеся, а швидко залиште приміщення й повідомте кому-небудь із дорослих. Або зателефонуйте за номером 01 і чітко назвіть свою адресу та прізвище.

Якщо виникла пожежа і вогонь іще маленький, його треба негайно залити водою або засипати піском.

Коли в приміщенні багато диму, до виходу слід пробиратися повзком.

Репортер. Чи можна загасити водою вогонь, який виникнув від спалаху телевізора?

Пожежник . Ні! Вода — провідник струму!

Репортер . Шановні дорослі! Ще раз нагадуємо: не залишайте дітей самих, не дозволяйте їм бавитися сірниками. Шановні діти! Не грайтеся біля гарячої плити. Не вмикайте без дозволу дорослих газову плиту, електричні прилади. Не розпалюйте багаття в лісі, бо вогонь завдає великої шкоди природі. Сірники — погана забава, яка призводить до біди! Дякуємо за увагу. До побачення! Хай у вас усе буде добре!

Бібліографія

1. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку “Я у Світі” / М-во освіти і науки України, Акад. пед. наук України; наук. ред. та упоряд. О.Л.Кононко. – К.: Світич, 2008. – 430с.

2. Методичні аспекти реалізації Базової програми розвитку дитини дошкільного віку “Я у Світі” / О.Л.Кононко, З.П.Плохій, А.М.Гончаренко [та ін.]. – К.: Світич, 2009. – 208с.

3. Артемова Л.В. Вчись, граючись. Навколишній світ у дидактичних іграх дошкільнят: Кн для вихователів дитячих садків та батьків.- К: Теміріс, 1995

4. Дрязгунова В.А. Дидактические игры для ознакомления дошкольников с растениями: Пособие для воспитателя детского сада.- М.: Просвещение, 1981

5. Ильина М.Н. Подготовка к школе: развивающие тесты и упражнения.- СПб.: Питер, 2007

6. Кряжева Н.Л. Мир детских эмоций дети 5-7 лет.- Ярославль: Академия развития, 2001

7. Лисенко Н.В. Екологічне виховання дошкільників.- К.: Освіта, 1993

8. Лущик І.В. Фізичне виховання дошкільників.- Ранок, 2007

9. Мовленнєве спілкування. Комплексні заняття у повсякденні. /Упоряд. В.Л.Сухар.-Х.: Ранок, 2009

10. Нечипорук Н.І., Томей О.П. Розвивальні ігри для дошкфльників.- Х: Основа, 2007

11. Плохій З.П. Виховання екологічної культури дошкільників.- К.: Освіта, 2002

12. Планування за новою програмою.- Х: Основа,

13. Сорокина А.И. Дидактические игры в детском саду: Пособие для воспитателя детского сада.- М.: Просвещение, 1982

14. Сухар Л. Дошкільник на прогулянці.- Х: Основа,

15. Чуб Н.В. Ігри упродовж дня.- Westa, 2007

16. Шишкіна О. Планування рухової активності дітей./ Палітра педагога № 2, 2004

17. Швайка Л.А. Організація трудової діяльності в дитячому садку.- Х: Основа

18. Яковлева Н. Психологическая помощь дошкольнику.- СПб.: Валери СПД, 2001

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Я обычно любые готовые работы покупаю на сайте shop-referat.tk , и свои все там же на продажу выставляю, неплохой доп.заработок. А если там не нахожу то уже на referat.gq заказываю и мне быстро делают.
Оксана17:16:44 11 июня 2018Оценка: 5 - Отлично
Хватит париться. На сайте REFERAT.GQ вам сделают любой реферат, курсовую или дипломную. Сам пользуюсь, и вам советую.
Студент00:15:48 10 июня 2018
Как заработать в интернете на halyava.125mb.com
Duke Nukem13:34:05 22 октября 2017
Спасибо за реферат! Сделай паузу, студент, вот повеселись: Абитуриент, мечтавший стать врачом, не сдал вступительные экзамены и ближайший год будет мечтать стать генералом. Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух19:39:06 07 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений07:42:02 19 марта 2016

Работы, похожие на Реферат: Планування роботи з дітьми старшого віку з урахуванням сфер діяльності

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(201420)
Комментарии (2208)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru