Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Реферат: Розробка серії моделей жіночої блузи

Название: Розробка серії моделей жіночої блузи
Раздел: Рефераты по астрономии
Тип: реферат Добавлен 22:35:20 12 января 2011 Похожие работы
Просмотров: 14 Комментариев: 6 Оценило: 1 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКО

Інститут економіки та бізнесу

Кафедра дизайну

БАКАЛАВРСЬКА КВАЛІФІКАЦІЙНА

РОБОТА

НА ТЕМУ:

„РОЗРОБКА СЕРІЇ МОДЕЛЕЙ ЖІНОЧОЇ БЛУЗИ В УМОВАХ ПІДПРИЄМСТВА УКАМ МОДА”

Виконала студентка

4 курсу

групи В

спеціальності 6.020210

„Дизайн”

(спеціалізація „Дизайн одягу”)

Мосійчук Ю.Н.

Науковий керівник

Вороніна М.В.

Луганськ – 2005


БАЗОВА ОСНОВА

Під час проходження практики на підприємстві „УКАМ Мода” нам була надана інформація, о виробах, які відшивали на цей момент. Відпрацював одержану інформацію проаналізував асортимент. Була вибрана за базову основу модель № 7415.

Блуза 2 повної групи, гладкофарбований 100% льон. Подовженна блуза прямого силуету, центральна бокова наскрізна застібка на 5 ґудзиків. З втаєним рукавом на пришивній манжеті.

Спінка на кокетці з двома м’якими складками.

По боковим зрізам розташовані розрізи по 17 см.

Відкладний комір. По відмету та кінцям коміра, бортам, низу блузи, по манжету, й окату рукава прокладена оздоблювальна строчка на 6 мм.

Базова блуза 48 розміру. [додаток 1].

Для базової форми характерна досконала перевірена в виробництві конструкція з оптимальним значенням загальних параметрів. Досконала конструкція забезпечує високу якість посадки одягу на фігурі, а також технологічна та економічна.

Базова модель володіє основними властивостями:

- гармонічно зв’язана цілісність, заснована на стабільності, та єдинстві составних елементів в часі;

- відносно стійкі співвідношення часток протягом довгого часу;

- наявність певного устрою, відбиття наукового, технічного та естетичного рівня життя суспільства;

- єдність лежачих в її основі принципів зв’язку між частками системи по геометричному виду форми, конструктивними та силуетними лініями, пропорціональному та ритмічному рос положенню часток та їх симетрії, розподілу кольорових мас, матеріалу, фактурі та характеру декору.


Розробка серії моделей.

Згідно з завданням була розроблена на основі базової моделі серія ескізів в стилі „Сафарі”. При розробці серії ескізів, орієнтуючись на перспективну моду, були ураховані ряд принципів, які також є об’єктивною основою для оцінки якості промислових виробів:

а) принцип формування унітарних якостей (унітарна конструкція) – ергономічність (взаємодія між речами та людяною – зручність, пристосовність до людському організму та тілу, простота конструкції, яка забезпечує легкість проводження), економічність (відповідність, раціональне використання матеріалу), технологічність (вибір раціональних способів обробки, обладнання), конструктивність (взаємодія), конструкції та порилів просторовий організації матеріалу, прагнення до відповідності прийомів просторовій організації робочій функції);

б) принцип формування естетичних якостей (художнього формоутворення) - образність (відповідність форми художнього складу), комуникатівність (відповідність форми духовним можливостям та потребам людини), пластичність (взаємодія форми з матеріалом), технічність (взаємодія форми з технологією), організованість (взаємодія форми з методами просторовій організації матеріалу, композицією).

в) принцип злиття двох якостей специфічних для художнього проектування – змістовність (єдність утилітарних та естетичних функцій), тектоничність (єдність конструкції та форми).

Утилітарні якості включають в себе відповідні моделі назначено (фоунеції), а також сезону, відповідно типу людини, його ристування, раціональність і цілісообразність використання визначного призначення, сезону для людей, визначеной віковой групи, різноманітність, оптимальність технологічних способів обробки та застосованого при цьому обладнання.

Художньо – естетичні якості моделей включають в себе ступінь відповідності та созвуччя моделей часу.

Цілісність організації моделей досягалось з допомогою властивостей та засобів композиції – це взаємодія з людиною, соразмірність частин між собою та ціми, ритмічний зв’язок окремих частин правілни вибір кольорових рішень, органічність введення декору.

Орієнтуючись на базові форми і конструктивні основи, різноманітність була досягненна по двум напрямам. Серія моделей створювалась на єдиній базовій формі та конструктивній основі при незмінному положенні балансових крапок пілочки і спінки, постійних лініях – перетину та спряження вузлів попереднього перетину. В першому випадку різноманітність моделей було досягненно за рахунок слідуючи засобів.

Введення та поверхність формами одягу різноманітних накладних деталей – кишень. Клапанів, погонів, шлівок, поясів, накладних кокеток – різноманітних по величині та формі.

Другий напрямок. Користується однією і тією же базовою формою і конструктивній основі, різноманітність була досягненна за рахунок внутрішніх членувань різноманітних горизонтальних та вертикальних ліній, не змінюючи базову форму я варірую з довжиною рукава [спісок літератури п.1.].

Серія ескізів складається з 10 моделей, виконаних в різноманітних техніках імітуючи фактуру тканини:

- ізат;

- акварель;

- колаж з тканини піску та кофе;

барельєф з допомогою виліплювання з пластиліну [спісок літератури п.2.].


ТЕХНОЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ

Операція Обладнання № ниток Кількість стежків на 1 см
1. Запуск деталей крою. Перевірити наявність деталей крою. Перевірити крій по лекалам методом накладання деталей крою на лекало. Ручн. о.
2. На кокетку спінки нанести трафаретний малюнок

Фарби з пульвелізатором.

Ручн. о.

3. Нанести контур об тачки манжет з/пр Ручн. о.
4. Нарізати нитки для коміру 2 шт. Ручн. о.

5. Обтачати верхній комір ніжнім. Підібрати 2 деталі по маркіровці. Прокласти нить по кутам 2 р.

Настрочити шов стачання коміра.

563 4-2(1)4200

Ручн. о.

Ручн. о.

563 4-2 (1)4200

№ 40 б/п

№ 40 б/п

3 стіжка на 1 см

3 стіжка на 1 см

6. Висіч кути, вивернути, виправіть комір.

Прибрати маркировки обрізам.

Ручн. о. Ручн. о.

7. Відпрасувати комір виправляя перекат Праска о.

8. Прокласти ОС коміра, удалити нитки.

Прокласти ОС по коміру на 0,6 см

563 4-2(1)4200

563 4-2(1)4200

№ 40 б/п

№ 40 б/п

3 стіжка на 1 см

3 стіжка на 1 см

9. Скріпити комір по низу, перебігу

Зрізати маркіровку

563 4-2(1)4200

Ручн. о.

№ 40 б/п 5 стіжків на 1 см

10. Підібрати 4 деталі по маркіровці

Притачати підрізи к пілочкам 2 шв.

Перевірити симетрію

Прокласти ОС по швам підріза п/пр

Ручн. о.

563 4-2(1)4200

Ручн. о.

7220 4-4 (2)2600

№ 40 б/п

№ 40 б/п

3 стіжка на 1 см

5 стіжків на 1 см

11. Підібрати дет. Погону.

Деталь перегинають уздовж навпіл.

Стачати її кінець.

Сполучити лінію перебігу.

Прокласти строчку, посередені прокладки на відстань 0,6 см. Від срізу уступа

Вивернути кут, відігнути припуск шва

Стачати уступ в один бік.

Стачати основну деталь погона по довжині, перегнутип обличчям во внутрь

Ручн. о.

Ручн. о.

563 4-2(1)4200

Ручн. о.

Ручн. о.

563 4-2(1)4200

Ручн. о.

№ 40 б/п

№ 40 б/п

3 стіжка на 1 см

3 стіжка на 1 см

12. Вивернути ви прошивний шов стач.

Припрасувати

праска о.
13. Запрасувати верхній зріз 2-х колірів по т праска о.
14. Обметати зрізи кішень по контуру, ос норовити 8003 КО-3(1)7000
15. Запрасувати зрізи 2-х об тачок праска о

16. Підібрати дет. По маркіровці.

Совмістити погон з об тачкою.

Настрочити об тачки з погоном до верхнього зріза кишені на 0,6 см.

Ручн. о

Ручн. о

563 4-2(1)4200

№ 40 б/п

3 стіжка на 1 см
17. Запрасувати припуск кишені по боковим та ніжним зрізам на виворіт Праска о

18. Намірити маркировки кишень до пілочки

Настрочити кишеню + пілочки

Зняти маркіровки

Перевірити симетрію.

Закріпити кишеню 4 см.

Ручн. о

563 4-2(1)4200

Ручн. о

Ручн. о

563 4-2(1)4200

№ 40 б/п

№ 40 б/п

3 стіжка на 1 см

3 стіжка на 1 см

19. Скріпити 2 складки на спінці

Прикачати кокетку спинки до спинки

563 4-2(1)4200

563 4-2(1)4200

№ 40 б/п

№ 40 б/п

5 стіжків на 1 см

5 стіжків на 1 см

20. Підібрати 2 дет. По маркіровці.

Прокласти ОС по шву кокетки 1 м.

Ручн. о

7220 4-4 (2)2600

№ 40 б/п

3 стіжка на 1 см

21.Обметати низ спинки

Обметати низ пілочок 2 шт. 2 дет.

Обрізати нитки.

Обмітати бокові зрізи.

8003 КО 3(1)7000

Ручн о. 8003 КО 3(1)7000

№ 40 б/п

№ 40 б/п

№ 40 б/п

4 стіжка на 1 см

4 стіжка на 1 см

4 стіжка на 1 см

22. Запрасувати по Ш. Бок розріза 4 шт.

Праска о

3 стіжка на 1 см

23. Стачати зрізи бокових швів

Намітити по ш. Висоту розріза 2 р.

Викласти, виправити дліну розріза

Ручн о.

Ручн о.

24. Сколоти, рас колоти 2 шпильки по низу.

Стачати уступи по низу бас. Розмірів 4 р.

Ручн о

563 4-2 (1)4200

№ 40 б/п 3 стіжка на 1 см

25. Намітити ширіну подгібу низа.

Висіч, вивернути, Виправити уступа Перевірити рівнодлиність розріза 2 р.

Застрочити подгин низа виробу, виправити перек 3 ш.

Ручн о. Ручн о.

Ручн о.

563 4-2 (1)4200

№ 40 б/п 3 стіжка на 1 см
26. Намітити підгін вручну. Настрочити боков розріз, пр . ОС 4 см.

Ручн о.

563 4-2 (1)4200

№ 40 б/п 3 стіжка на 1 см

27. Стачати пілочки + спинка по бок. шву 2 з.

Вирівняти длину розрізу.

Намітити висоту ОС м. 4 р.

Відвернути пілочки 2 р.

563 4-2 (1)4200

Ручн о.

Ручн о.

Ручн о.

№ 40 б/п 5 стіжків на 1 см
Сколоти, рас колоти 2 шпільки. .

28. Помітити лінію перегіба бортів.

Обтачати уступи борта

Ручн о 5 стіжків на 1 см

29. Запрасувати уступи борта.

Кути вивернути

Виправити кант

Праска о.

Ручн о

Ручн о

30. Втачати колір до горловини 2

Підібрати 2 дет. По маркііровці.

Намітити лінію притачання коміра

Перевірити симетрію зріз вт

563 4-2(1)4200

Ручн о

Ручн о

Ручн о

№ 40 б/п 5 стіжків на 1 см

31. Перевірити сімектрію пілочок

Намітити середину коміра

Ручн о

Ручн о

32. Роспрасувати, запрасувати шов втачання коміра Праска о

33. Настрочити комір 2 пр. Пос.

Висіч шви 2 р.

Отгібая РП

563 4-2(1)4200

Ручн о Ручн о

№ 40 б/п 5 стіжків на 1 см
34. Прокласти ОС по краю коміра та борта 1 м 0,6 см. 563 4-2(1)4200 № 40 б/п 3 стіжка на 1 см
35. Запрасувати планки рукавів дв. Подг. Ш. Пр. Праска о

36. Скріпити складки по низу рукавів 2 р.

Перевірити симетрію

563 4-2(1)4200

Ручн о

№ 40 б/п 5 стіжків на 1 см
37. Стачати зрізи рукавів 2 м. 649 КО -5 (2 6500) № 40 б/п 5 стіжків на 1 см
38. Запрасувати шви стачання рукавів Праска о.
39. Запрасувати шви настр. Манжет ш, пр. ширину м. Праска о
40. Обтачати верхні манжети ніжніми 2 м 563 4-2(1)4200 № 40 б/п 3 стіжка на 1 см

41. Підібрати 4 деталі по сортіровкам + 2 погони

Осторог манжети, вирівняти, виправити, пр. Сім. Підігнати пагони

Ручн о.

Ручн о.

42. Змети маркировки

Припрасувати манжети шв. Ст.. та ребро, розпрасувати.

Ручн о.

Праска о.

43. Притачати манжети к низу рукавів в 2 пр.+ погон 563 4-2(1)4200 № 40 б/п 3 стіжка на 1 см

44. Підібрати 6 дет. По маруіровці.

Наміити лінію притачання 2 р. перевірити висоту.

Обрізати 2 маркіровки

Остановити планки по низу рукавів 2

Настрочити мажети+погон, та шв. Притач., 2 прим

Ручн о.

Ручн о.

Ручн о.

Ручн о.

563 4-2(1)4200

№ 40 б/п 3 стіжка на 1 см
45. Висіч ізлішки швів, 4 р. Ручн о.

46. Закласти припуски швів конвертом

Перевірити симетрію

Прокласти ОС по періметру монжет 0,6 см., виправити

Ручн о Ручн о

563 4-2(1)4200

№ 40 б/п 3 стіжка на 1 см
47. прокласти ОС по внутр. Манжету по 0,6 см 563 4-2(1)4200 № 40 б/п 3 стіжка на 1 см
48. Перевірити спів падання строчок Ручн о.

49. Вивернути рукав на обличча

Втачати рукав в захр. Прийому пасаж.

563 4-2(1)4200 № 40 б/п 5 стіжків на 1 см

50. Розсіч 4рх2

Підібрати 3 дет. по маркіровці. Перевірити совпадіння

Обметати шви втач. рукавів, обр +зат н/за

Ручн о. Ручн о. Ручн о

.

8003 КО-3(7)7000

№ 40 б/п 4 стіжка на 1 см
51. Припрасувати шви втач. рукавів Праска о
52. Прокласти ОС окату рукавів, втачати закр. прийому. 7220 4-4(2)2600 № 40 б/п 3 стіжка на 1 см
53. Намічання о ш. 4 р. заклад Припрасувати планки стойк, манжет застр. петл +П

Ручн о.

Праска о

54. Намітити 5 петіль по борту.

Намітити у петлі та погонах

Ручн о

Ручн о

55. Обмітати 5 петель по брту пер.

Обмітати 4 петлі на погонах

3776 4-2(7)2000

3776 4-2(7)2000

№ 40 б/п

№ 40 б/п

56. Намітати 5 ґудзиків.

Пришити 5 ґудзиків

Намітати 4 ґудзики

Пришити 4 ґудзики на П.

Ручн о

274-2(1)7500

Ручн о

274-2(1)7500

№ 40 б/п

№ 40 б/п

57. Обвити 9 ґудзиків, ниттю ножки 3306 4-2(7)1800 № 40 б/п
58. Випрасувати рукав манжети ОС рук., борта Праска о.
59. Одягнути вироб на вішалку Ручн о

60. Випрасувати вироб на пресі

Зняти та одіти вироб на вішалку

Застібнути 9 гудзиків

Прес о.

Ручн о

Ручн о

61. Відділити маркировки Ручн о
62. Відділити промисловість сміття Ручн о
63. Оформити маршрут сдачі на складовище Ручн о
Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Я обычно любые готовые работы покупаю на сайте shop-referat.tk , и свои все там же на продажу выставляю, неплохой доп.заработок. А если там не нахожу то уже на referat.gq заказываю и мне быстро делают.
Оксана17:15:53 11 июня 2018Оценка: 5 - Отлично
Хватит париться. На сайте REFERAT.GQ вам сделают любой реферат, курсовую или дипломную. Сам пользуюсь, и вам советую.
Студент00:15:34 10 июня 2018
Как заработать в интернете на halyava.125mb.com
Duke Nukem13:36:35 22 октября 2017
Спасибо, выручили! Сделай паузу, студент, вот повеселись: Был студентом, ходил в университет только ради столовки. Теперь я там преподаю. Мотивация не изменилась. Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух19:39:18 07 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений07:41:55 19 марта 2016

Смотреть все комментарии (6)
Работы, похожие на Реферат: Розробка серії моделей жіночої блузи

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(201703)
Комментарии (2213)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru