Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Курсовая работа: Сірка та її сполуки

Название: Сірка та її сполуки
Раздел: Рефераты по химии
Тип: курсовая работа Добавлен 09:07:51 24 февраля 2011 Похожие работы
Просмотров: 92 Комментариев: 6 Оценило: 1 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра «Прикладна екологія та охорона навколишнього середовища»

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «ЗАГАЛЬНА ТА НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ»

на тему:

«Сірка та її сполуки»

Виконавець:

студент групи __________ ____________ _______________

Керівник:

__________________________________ _______________

Донецьк, 2009

РЕФЕРАТ

Курсова робота: ______________________________________

Метою роботи є вивчення фізичних та хімічних властивостей сірки, а також її сполук.

У роботі розглянутіосновні властивості елементу та його сполук. Описані їх фізичні властивості, а також хімічні властивості згідно відомої будови елементу, та його сполук. Наведені схеми отримання елементу у чистому вигляді, отримання сірчаної кислоти, як важливого продукту сучасного виробництва.

СІРКА, ОКСИДИ СІРКИ, ДІОКСИД СІРКИ, СІРЧАНА КИСЛОТА, СІРКОВОДЕНЬ, СУЛЬФІДИ, СІРКОВУГЛЕЦЬ

ЗМІСТ

Вступ…………………………………………………………………………………5

1. Історія відкриття елементу…………………………………………………..6-7

2. Находження елементу у природі

Характеристика природніх сполук (мінералів)………………………………..7-8

3. Засоби одержання елементів у чистому вигляді…………………………...8

4. Фізичні та хімічні властивості елементу…………………………………...9-12

5. Сполуки………………………………………………………………………13-18

6. Основні властивості елементу та його сполук……………………………..

7. Застосування простої речовини та сполук елемента………………………

Висновки…………………………………………………………………………….

Перелік посилань…………………………………………………………………...

ВСТУП

Сірка відома людству з якнайдавніших часів. Зустрічаючись в природі у вільному стані, вона звертала на себе увагу характерним жовтим забарвленням, а також тим різким запахом, яким супроводжувалося її горіння. Вважалося також, що запах і блакитне полум'я, що розповсюджується сіркою, що горить, відгонять демонів. Сірчистий ангідрид – задушливий газ, що утворюється при горінні сірки, ще в старовині використовувався для вибілювання тканин. При розкопках Помпеї знайшли картину, на якій зображено деко з сіркою і пристосування для підвішування над ним матерії. Відвіку уживалася сірка і її з'єднання для приготування косметичних засобів і для лікування шкірних захворювань. І дуже давно її почали використовувати для військових цілей. Так, в 670 році захисники Константинополя спалили арабський флот за допомогою “грецького вогню ”; це була суміш селітри, вугілля і сірки. Ті ж речовини входили до складу чорного пороху, що застосовувався в Європі в середні віки і до кінця XIX ст.

Сірчана кислота, одне з найважливіших сполук сірки, була відкрита, мабуть, до X в, починаючи з XVIII століття, її проводять в промислових масштабах і незабаром вона стає найважливішим хімічним продуктом, необхідним і в металургії, і в текстильній промисловості, і в інших, самих різних галузях. У зв'язку з цим почалися ще інтенсивніші пошуки родовищ сірки, вивчення хімічних властивостей сірки і її сполук і вдосконалення методів їх витягання з природної сировини.[6]

1. ІСТОРІЯ ВІДКРИТТЯ ЕЛЕМЕНТУ

Сірка (англ. Sulfur, франц. Sufre, нім. Schwefel) в самородному стані, а також у вигляді сірчистих сполук відома з самих якнайдавніших часів. Із запахом сірки, що горить, задушливою дією сірчистого газу і огидним запахом сірководня чоловік познайомився, ймовірно, ще в доісторичні часи. Саме через ці властивості сірка використовувалася жерцями у складі священних курінь при релігійних обрядах. Сірка вважалася твором надлюдських істот зі світу духів або підземних богів. Дуже давно сірка почала застосовуватися у складі різних горючих сумішей для військових цілей. Вже у Гомера описані "сірчисті випаровування", смертельна дія виділень сірки, що горить. Сірка, ймовірно, входила до складу "грецького вогню", що наводив жах на супротивників. Біля VIII ст. китайці почали використовувати її в піротехнічних сумішах, зокрема, в суміші типу пороху. Горючість сірки, легкість, з якою вона з'єднується з металами з утворенням сульфідів (наприклад, на поверхні шматків металу), пояснюють те, що її вважали "принципом горючості" і обов'язковою складовою частиною металевих руд. Пресвітер Теофіл (XI ст.) описує спосіб окислювального випалення сульфідної мідної руди, відомий, ймовірно, ще в давньому Єгипті. В період арабської алхімії виникла ртутно-сірчана теорія складу металів, згідно якої сірка почиталася обов'язковою складовою частиною (отцем) всіх металів. Надалі вона стала одним з трьох принципів алхіміків, а пізніше "принцип горючості" з'явився основою теорії флогістона. Елементарну природу сірки встановив Лавуазье в своїх дослідах по спалюванню. З введенням пороху в Європі почався розвиток здобичі природної сірки, а також розробка способу отримання її з піритів; останній був поширений в стародавній Русі. Вперше в літературі він описаний у Агріколи. У літературі алхімічного періоду сірка часто фігурує під різними таємними назвами. У Руланда можна знайти, наприклад, назви Zarnec (пояснення "яйця з вогнем"), Thucios (жива сірка), Terrafoetida, spiritusfoetens, Scorith, Pater і ін. Староруська назва "сірка" уживається вже дуже давно. Під ним малися на увазі різне пальне і погано пахнучі речовини, смоли, фізіологічні виділення (сіра у вухах та ін.). Мабуть, ця назва походить від санскритського сirа (ясно-жовтий). З ним пов'язано слово "сірий", тобто невизначеного кольору, що, зокрема, відноситься до смол. Друга староруська назва сірі - жупел (сіра горюча) - теж містить в собі поняття не тільки горючості, але і поганого запаху. Як пояснюють філологи, німий. Schwefel має санскритський корінь swep (спати, англо-саксонське sweblan - вбивати), що, можливо, повя’зано з отруйними властивостями сірчистого газу.[4]

2. НАХОДЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТУ У ПРИРОДІ

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНИХ СПОЛУК (МІНЕРАЛІВ)

Сірка знаходиться в VI групі третього періоду періодичної системи.

Сірка - активний неметал. Серед металів тільки золото, платина і рутеній не взаємодіють з сіркою.

Сірка відноситься до вельми поширених елементів: земна кора містить 4,7*10% сірки по масі (15-е місце серед інших елементів), а Земля в цілому - багато більше

(0,7 %). Головна маса сірки знаходиться в глибинах землі, в її мантії-шарі, розташованому між земною корою і ядром Землі. Тут, на глибині приблизно 1200-3000 км. залягає могутній шар сульфідів і оксидів металів. У земній корі сірка зустрічається як у вільному стані, так і, головним чином, у вигляді з'єднань сульфідів і сульфатів. З сульфідів в земній корі найбільш поширені пірит FeS2 , халькопірит FeCuS2 , свинцевий блиск (галеніт) PbS, цинкова обманка (сфалерит) ZnS. Великі кількості сірки зустрічаються в земній корі у вигляді труднорастворимых сульфатів - гіпсу CaSO4 ·2H2 O, бариту BaSO4 , в морській воді поширені сульфати магнію, натрію і калію.

Цікаво, що в стародавні часи геологічної історії Землі (близько 800 млн. років назад) сульфатів в природі не було. Вони утворилися як продукти окислення сульфідів, коли в результаті життєдіяльності рослин виникла киснева атмосфера. У вулканічних газах виявляють сірководень H2 S і сірчистий ангідрид SO2 . тому самородная сірка, що зустрічається в районах, близьких до вулканів (Сіцилія, Японія), що діють, могла утворитися при взаємодії цих двох газів:

2H2 S + SO2 => 3S + 2H2 O.

Інші поклади самородної сірки пов'язані з життєдіяльністю мікроорганізмів.

Мікроорганізми беруть участь в багатьох хімічних процесах, які в цілому складають круговорот сірі в природі. При їх сприянні сульфіди окислюються до сульфатів, сульфати поглинаються живими організмами, де сірка відновлюється і входить до складу білків і інших життєво важливих речовин. При гнитті відмерлих залишків організмів білки руйнуються, і виділяється сірководень, який далі окислюється або до елементарної сірки (так і утворюються поклади сірі), або до сульфатів. Цікаво, що бактерії і водорості, що окисляють сірководень до сірки збирають її в своїх клітках. Клітки таких мікроорганізмів можуть на 95% складатися з чистої сірки.[1]

Встановити походження сірки можна по наявності в ній її аналога - селену: якщо в самородной сірці зустрічається селен, то сірка вулканічного походження, якщо немає - біогенного, оскільки мікроорганізми уникають включати селен в свій життєвий цикл. Природу сірки встановив А. Л. Лавуазье і включив її в список простих неметалічних тіл (1789). У 1822 Е. Мічерліх виявив алотропію сірки.

Мета моєї роботи полягає в тому, щоб показати вплив сірки і її з'єднань на екологію в цілому, на здоров'я людей, стан флори і фауни в умовах постійних або короткочасних викидів їх в навколишнє середовище. Дану тему я вважаю дуже актуальною, оскільки, в не такому благополучному в екологічному плані районі як наше місто не рідкісні викиди сірчистого газу, сірководня, метилмеркаптану, пилу та ін.[2]

3. ЗАСОБИ ОДЕРЖАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ У ЧИСТОМУ ВИГЛЯДІ

Промислові способи отримання простих речовин залежать від того, в якому вигляді відповідний елемент знаходиться в природі, тобто що може бути сировиною для його отримання. Так, кисень, що є у вільному стані, одержують фізичним способом - виділенням з рідкого повітря. Самородна сірка містить сторонні речовини, для відділення яких користуються здатністю сірки легко плавитися. Проте сірка, отримана виплавкою з руди (комова сірка), зазвичай містить ще багато домішок. Подальше її очищення проводять перегонкою в рафінувальних печах, де сірка нагрівається до кипіння. Пари сірки поступають у викладену цеглиною камеру. Спочатку, поки камера холодна, сірка прямо переходить в твердий стан і осідає на стінках у вигляді ясно-жовтого порошку (сірчаний колір ). Коли камера нагріється вище 120°C, пари конденсуються в рідину, яку випускають з камери у форми, де вона і застигає у вигляді паличок. Отримана таким чином сірка називається живцевою .

Важливим джерелом отримання сірки служить залізний колчедан FeS2 , званий також піритом , і поліметалічні руди, що містять сірчисті з'єднання міді, цинку і інших кольорових металів. Деяку кількість сірки (газова сірка) отримують з газів, що утворюються при коксуванні і газифікації вугілля.

4. ФІЗИЧНІ ТА ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЕЛЕМЕНТУ

Будова атома

Розміщення електронів по рівнях і підрівнях

1S2 2P2 2P6 3S2 3P4
Розміщення електронів по
орбіталях (останній шар)
Ступінь
окислення
Валентність
+2, -2 II
+4 IV
+ 6 VI

Фізичні властивості .

Сірка — тверда крихка речовина жовтого кольору. У воді практично нерозчинна, але добре розчиняється в сірковуглеці, аніліні і деяких інших розчинниках. Погано проводить теплоту і електрику. Сірка утворює декілька алотропних модифікацій — сіра ромбічна, моноклінна, пластична. Найбільш стійкою модифікацією є ромбічна сірка, в неї мимоволі через деякий час перетворюється решта всіх модифікацій.

При 444,6 °С сірка кипить, утворюючи пари темно-бурого кольору. Якщо їх швидко охолодити, то виходить тонкий порошок, що складається з найдрібніших кристалів сірки, званий сірчаним кольором.


Природна сірка складається з суміші чотирьох стійких ізотопів:

Температура плавлення 112,8 °C. При плавленні сірка перетворюється на рухому жовту рідину, яка вище 160 °C буріє, а близько 190 °C стає в'язкою темно-коричневою масою. Вище 190°C в'язкість зменшується, а при 300 °C сірка знов стає жидкотекучей. Це обумовлено зміною будови молекул: при 160 °C кільця S8 починають розриватися, переходячи у відкриті ланцюги; подальше нагрівання вище 190 °C зменшує середню довжину таких ланцюгів.

Якщо розплавлену сірку, нагріту до 250-300 °C, влити тонким струменем в холодну воду, то виходить коричнево-жовта пружна маса (пластична сірка). Вона лише частково розчиняється в сірковуглеці, в осіданні залишається рихлий порошок.

У парах при температурі кипіння, окрім молекул S8, існують також S6, S4 і S2. При подальшому нагріванні крупні молекули розпадаються, і при 900°C залишаються лише S2, які приблизно при 1500°C помітно диссоціюють на атоми. При заморожуванні рідким азотом сильно нагрітої пари сірки виходить стійка нижче - 80°C пурпурна модифікація, утворена молекулами S2.

Сіра - поганий провідник тепла і електрики.

Конфігурація зовнішніх електронів атома S 3s23p4 . У з'єднаннях сірка проявляє ступені окислення -2, +4, +6.

Сірка хімічно активна і особливо легко при нагріванні з'єднується майже зі всіма елементами, за винятком N2 , I2 , Au, Pt і інертних газів.

Але вже на холоді сірка енергійно з'єднується з F2 з утворенням гексафторида сірки SF6 , при нагріванні реагує з Cl2 , з бромом сірка утворює тільки S2 Br2 , йодіди сірки нестійкі. При нагріванні (150 - 200 °C) наступає оборотна реакція з H2 з отриманням сульфіду водню. Сірка утворює також сульфани загальної формули H2 Sx, де х=1-23 . Всі сульфани є рідинами (за винятком H2 S1 ) жовтого кольору із задушливим запахом. При тривалому зберіганні сульфани перетворюються в гомологи, багатші сіркою, а при нагріванні розкладаються з виділенням сірководня і сульфанів з меншим числом атомів сірки.

Пароподібна сірка реагує з вуглецем при температурі 800-900 °C, перетворюючись на сірковуглець, а при сплаві з фосфором утворює нестехіометричні сульфіди складу PnSx, де х=3-7 .

Хімічні властивості

1) Сірка реагує з лужними металами без нагрівання:

2Na + S=>Na2 S

з рештою металів (окрім Au, Pt) - при підвищеній t:

2Al + S => Al2 S3

Zn + S => ZnS

2) З деякими неметалами сірка утворює бінарні з'єднання:

H2 + S =>H2 S

2P + 3S =>P2 S3

C + 2S =>CS2

Відновні властивості сірка проявляє в реакціях з сильними окислювачами:
(S – 2e => S+2 ; S – 4e => S+4 ; S – 6e => S+6 )

3) з киснем:

S + O2 => S+4 O2

2S + 3O2 => 2S+6 O3

4) з галогенами (окрім йоду):

S + Cl2 => S+2 Cl2

5) з кислотами - окислювачами:

S + 2H2 SO4 (конц) => 3S+4 O2 + 2H2 O

S + 6HNO3 (конц)=>H2 S+6 O4 + 6NO2 + 2H2 O

Реакції диспропорціонування:

6)

3S0 + 6KOH =>K2S+4 O3 + 2K2 S-2 + 3H2 O

7) сірка розчиняється в концентрованому розчині сульфіту натрію:

S0 + Na2 S+4 O3 =>Na2 S2 O3 тиосульфат натрію

Застосування

Вулканізація каучуку, отримання ебоніту, виробництво сірників, пороху, в боротьбі з шкідниками сільського господарства, для медичних цілей (сірчані мазі для лікування шкірних захворювань), для отримання сірчаної кислоти і так далі.

5. СПОЛУКИ

Сполуки з киснем

Всі кисневі з'єднання сірки є екзотермічними.

Оксиди: відомі як вищі, так і нижчі оксиди сірки. До останніх

відносяться такі нестійкі оксиди, як S2 O3 і S2 O. Наприклад, S2 O утворюється в зоні електричного розряду, що проходить в атмосфері SO2 , і миттево розкладається:

2S2 O=>3S + SO2

аналогічно диспропорціонує і S2 O3

2S2 O3 => S + 3SO2 .

З вищих оксидів сірки найбільш вивчені SO2 - оксид сірки IV (сірчистий ангідрид) і SO3 -оксид сірки VI (ангідрид сірчаної кислоти).

Діоксидом сірки є безбарвний газ з різким запахом, Тпл = -75 С, Ткип = -10 С. Він дуже термічно стійкий (розпадається на S і O2 при 2800 С). Діоксид сірки розчинимо у воді причому розчинність його під час переходу температури від 0 до кімнатної знижується. При розчиненні відбувається утворення гідрата SO2 · хН2 О, що нестехіометричного по складу, володіє властивостями слабкої кислоти:

SO2 · хН2 О + Н2 О => Н3 О+ + НSО3

Ка= 1,54·10-2 (при 25є)

Абсолютно сухий діоксид сірки в звичайних умовах не взаємодіє з галогенами, H2 S, H2 , O2 і З. Реакція :

2SO2 + O2 => 2SO3

протікає тільки при високих температурах, у присутності каталізатора. Діоксид сірки у водному розчині взаємодіє HNO2 і N2 O3 :

2SO2 + N2 O3 + Н2 O => H2 SO4 + 2NO

2HNO2 + SO2 · хН2 О =>H2 SO4 + 2NO + xH2 O

У більшості реакцій він проявляє відновні властивості:

2HNO3 + SO2 =>H2 SO4 + 2NO2

NO2 + SO2 =>SO3 + NO; Н2 O2 + SO2 =>H2 SO4

Окислювальні властивості діоксиду сірки виявляються при взаємодії його з сірководнем і оксидом вуглецю (II):

2 S + SO2 => 3S + 2Н2 О;

2СО + SO2 =>S+ 2CO2

Сульфіди

Отримання

1) Багато сульфідів отримують нагріванням металу з сіркою:

Hg + S =>HgS

2) Розчинні сульфіди отримують дією сірководня на лузі:

H2 S + 2KOH =>K2 S + 2H2 O

3) Нерозчинні сульфіди отримують обмінними реакціями:

CdCl2 + Na2 S =>2NaCl + CdS

Pb (NO3 )2 + Na2 S => 2NaNO3 + PbS

ZnSO4 + Na2 S =>Na2 SO4 + ZnS

MnSO4 + Na2 S =>Na2 SO4 + MnS

2SbCl3 + 3Na2 S =>6NaCl + Sb2 S3

SnCl2 + Na2 S => 2NaCl + SnS

Хімічні властивості

1) Розчинні сульфіди сильно гідролізовані, унаслідок чого їх водні розчини мають лужну реакцію:

K2 S + H2 O =>KHS + KOH

S2- + H2 O =>HS- + OH-

2) Сульфіди металів, що стоять у ряді напруги лівіше заліза (включно), розчиннів сильних кислотах:

ZnS + H2 SO4 =>ZnSO4 + H2 S

Нерозчинні сульфіди можна перевести в розчинний стан дією концентрованої HNO3 :

FeS2 + 8HNO3 Е Fe(NO3 )3 + 2H2 SO4 + 5NO + 2H2 O

3) Водорозчинні сульфіди розчиняють сірку з утворенням полісульфідів:

Na2 S + S =>Na2 S

Полісульфіди при окисленні перетворюються на тиосульфати, наприклад:

2Na2 S2 + 3O2 => 2Na2 S2 O3

Кислоти

Сірчана кислота є маслянистою рідиною з Тпл = 10 С і Ткип = 280 С. Її молекули представлені тетраедрами, зв'язаними між собою атомом кисню:

HO O

S

HO O

Сірчана кислота у водних розчинах є сильною двоосновною. Концентрована сірчана кислота є сильним окислювачем. Залежно від виду відновника реакції можуть закінчуватися виділенням SO2 , H2 S і елементарної сірки.

H2 SO4 (конц.) + H2 S => S + SO2 + H2 O

H2 SO4 (конц.) + Cu => SO2 +CuSO4 + H2 O

H2 SO4 (конц.) + Mg => MgSO4 + H2 S + H2 O

Сірчана кислота проявляє дегідратуючі властивості:

C12 H22 O11 + H2 SO4 (конц.) => 12C + H2 SO4 + 11 H2 O.

Також вона може взаємодіяти з оксидами азоту NO2 і N2 O3 :

H2 SO4 + 2NO2 => (NO)HSO4 + HNO3

2H2 SO4 + N2 O3 => 2(NO) HSO4 + H2 O.

з утворенням нитразилгидросульфата.

У звичайних умовах H2 SO4 пасивує Fe, Cr, Co, Ni. Тому її зберігають і транспортують в цистернах із сталі. В основному її отримують каталітичним окисленням SO2 киснем повітря до SO3 з подальшою абсорбцією SO3 сірчаною кислотою щоб уникнути утворення туману. Окислення проводять при 500°С у присутності каталізатора V2 O5 з добавками K2 SO4 .

Дисіркова кислота H2 S2 O7 існує за звичайних умов у вигляді безбарвних прозорих кристалів (Tпл=35°С). При розчиненні у воді вона руйнується:

H2 S2 O7 + H2 O => 2H2 SO4

Тому хімія її водних розчинів по суті є хімією сірчаної кислоти. Її отримують змішенням 100% H2 SO4 з розрахунковою кількістю SO3 , що відповідає реакції:

H2 SO4 + SO3 => 2H2 S2 O7

Динадсірчана кислота H2 S2 O8 виходить як проміжний продукт при електролізіH2 SO4 і використовується для отримання H2 O2 :

H2 S2 O8 + H2 O =>H2 SO5 + H2 SO4

H2 SO5 + H2 O =>H2 O2 + H2 SO4

Тиосірчана кислота H2 S2 O3 у вигляді безбарвної маслянистої рідини отримана тільки при температурах нижче -83°С у середовищі етилового ефіру за допомогою реакції приєднання:

H2 S + SO3 =>H2 S2 O3

коли окислювально-відновні процеси сильно загальмовані. Молекула її представляє спотворений тетраедр. У водних розчинах проявляє властивості сильної кислоти.

6. ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ЕЛЕМЕНТУ ТА ЙОГО СПОЛУК

7. ЗАСТОСУВАННЯ ПРОСТОЇ РЕЧОВИНИ ТА СПОЛУК ЕЛЕМЕНТУ

Елементарну сірку одержують звичайно з природної самородної сірки. Для відокремлення сірки від сторонніх домішок її виплавляють в автоклавах. Автоклави — це залізні циліндри, в які завантажують руду і нагрівають перегрітим водяним паром до 150°С під тиском 6 атм.. Розплавлена сірка стікає вниз, а пуста порода залишається. Виплавлена з руди сірка ще містить певну кількість домішок.

Цілком чисту сірку одержують перегонкою у спеціальних печах, сполучених з великими камерами. Пари сірки в холодній камері відразу переходять в твердий стан і осідають на стінках у вигляді дуже тонкого порошку ясно-жовтого кольору. Коли ж камера нагрівається до 120°С, то пари сірки перетворюються в рідину. Розплавлену сірку розливають у дерев'яні циліндричні форми, де вона і застигає. Таку сірку називають черенковою.

Сірка широко застосовується у різних галузях народного господарства, переважно у хімічній промисловості для виробництва сульфатної кислоти H2SO4, сірковуглецю CS2, деяких барвників і інших хімічних продуктів. Значні кількості сірки споживає гумова промисловість для вулканізації каучуку, тобто для перетворення каучуку в гуму. Сірку використовують також у сірниковому виробництві, в піротехніці, у виробництві чорного пороху тощо. У медицині сірка йде для виготовлення сіркової мазі при лікуванні шкіряних хвороб. У сільському господарстві сірковий цвіт застосовують для боротьби з шкідниками бавовнику і виноградної лози.

ВИСНОВОК

Хотілося б відзначити значення найбільш важливих з'єднань сірки.

Сірчана кислота застосовується у виробництві мінеральних добрив: суперфосфату і сульфату амонія (так на виробництво 1 т. суперфосфату витрачається близько 350 кг сірчаної кислоти, а на виробництво 1 т. сульфату амонія – 750 кг). Крім того, її застосовують для отримання різноманітних мінеральних кислот і солей, всіляких органічних продуктів, фарбників, дымообразующих і вибухових речовин, в нафтовій, металургійній, текстильній, шкіряній і інших галузях промисловості. Неабиякою мірою сірчану кислоту споживає лісохімічна промисловість.

Сірчисту кислоту використовують для білення шерсті, шовку і інших матеріалів, що не витримують вибілювання сильнішими окислювачами.

Сірчисті фарбники – клас фарбників, отримуваних нагріванням різних органічних сполук з сіркою або полисульфидами натрію – застосовують для фарбування целюлозних матеріалів.

Сірководень в основному застосовується для отримання елементарної сірки і сірчаної кислоти, для отримання сульфідів, меркаптану і тиофенов.

SO3 знаходить своє застосування як сульфуючого агента у виробництві багатьох органічних продуктів, олеуму. Крім того його застосовують для отримання хлор- і фторсульфоновою кислот і сульфурилхлорида.

SO2 головним чином йде на отримання сірчаної кислоти, також його застосовують в холодильних установках, при вибілюванні, рідкими SO2 застосовують в целюлозній промисловості.

Багато сірковмісних солей використовуються в сільському господарстві (Ca(H2 PO4 )2 + CuSO4 простий суперфосфат, CuSO4 мідний купорос, FeSO4 залізний купорос, (NH4)2 SO4 сульфат амонія та ін.) як добрива, а також як засоби захисту від комах – шкідників і хвороб рослин (полисульфидыCa і Ba).

Сульфіди застосовуються у виробництві сірчаної кислоти і її солей. Сульфіди лужних і лужно– земельних металів застосовуються в хімічній і легкій промисловості, наприклад Na2 S застосовується як відновник органічних нітросполук з'єднань, зокрема для приготування сірковмісних фарбників. Суміші полисульфидов і тиосульфатов калія використовують для лікування шкірних захворювань.

Сульфіди міді, кадмію, а також рідкоземельних елементів застосовують як напівпровідники.

Сірковуглець знаходить своє застосування у виробництві віскозного шовку (початковим продуктом є катогенат целюлоза, отримуваний взаємодією CS2 з лужною целюлозою), крім того, похідний сірковуглеця K2 CS2 тіокарбонат калія застосовується в боротьбі з сільськогосподарськими шкідниками. Також сірковуглець застосовується при вулканізації каучуку, як екстрагент і в ін.

Сульфаміновая кислота H2 NSO2 OH застосовується в аналітичній хімії як стандарт ацидометрії і для визначення нитрит-ионов; її солі використовують як вогнезахисні просочення для паперу і текстильних матеріалів.

Деякі органічні сполуки сірки при інфекційних захворюваннях (сульфантрол, Сульфапіридин).

Цей список можна продовжувати і далі, але всіх речовин тих, що містять сірку (особливо органічних) просто не перечитати. Причому актуальність застосування з'єднань сірки настільки велика, що сьогодні з чималою часткою упевненості можна сказати про неможливість існування людства без них.

В даний час особливо в промислових районах сірковмісні речовини у величезних кількостях викидаються в навколишнє середовище. Хоча на виробництвах і застосовують спеціальні уловлювачі, але часто їх ефективність виявляється дуже низькою. Сама по собі сірка токсикантом немає, але такі її з'єднання як SO2 , H2 S, CH3 -SH, аерозолі сірчаної кислоти і ін. можуть зробити істотний негативний вплив на здоров'я людини і майбутнього покоління, а також негативно позначитися на нормальному стані рослинних організмів. Тому я вважаю, що ще є немало приводів для дослідження впливу з'єднань сірки в цілому на навколишнє середовище, на генофонд населення і т.д, а також до розробки нових методів і спеціальних установок що дозволяють понизити викиди сірковмісних з'єднань в навколишнє середовище.

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

1. Введение в современную теорию кислот и оснований. Мискиджьян С. П., Гарновский А. Д. Киев, Издательское объединение «Вища школа», 1979, 152с.

2. Ахметов Н. С. Неорганическая химия. Учебное пособие для учащихся 8-9 кл. шк. с углублением изуч. Xимии. В 2ч. – 3-е изд. – М.: Просвещение. 1992. – 191 с., 4 л. ил: ил. – ISBN 5-09-004168-7

3. Глинка Н. Л. Общая химия: Учебное пособие для вузов. – 25-е изд., исправленное/Под ред. В. А. Рабиновича. – Л.: Химия, 1986. – 704 с.

4. Хомченко Г. П. Химия для поступающих в вузы: Учебное пособие – М.: Высш. шк., 1985. – 367 с.

5. Начала химии. Современный курс для поступающих в вузы: Учебное пособие для вузов /Н. Е. Кузьменко, В. В. Еремин, В. А. Попков. — М.: Издательство «Экзамен»,2005.

6. Учебный справочник школьника. Учебное издание. - М.: Дрофа, 2001

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Я обычно любые готовые работы покупаю на сайте shop-referat.tk , и свои все там же на продажу выставляю, неплохой доп.заработок. А если там не нахожу то уже на referat.gq заказываю и мне быстро делают.
Оксана16:13:18 11 июня 2018Оценка: 5 - Отлично
Хватит париться. На сайте REFERAT.GQ вам сделают любой реферат, курсовую или дипломную. Сам пользуюсь, и вам советую.
Студент23:49:03 09 июня 2018
Как заработать в интернете на halyava.125mb.com
Duke Nukem17:43:56 22 октября 2017
Ваш сайт очень хороший! Сделай паузу, студент, вот повеселись: Абитуриент, мечтавший стать врачом, не сдал вступительные экзамены и ближайший год будет мечтать стать генералом. Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух20:03:37 07 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений08:22:06 19 марта 2016

Смотреть все комментарии (6)
Работы, похожие на Курсовая работа: Сірка та її сполуки

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(201511)
Комментарии (2209)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru