Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Реферат: Типи сільськогосподарських підприємств

Название: Типи сільськогосподарських підприємств
Раздел: Рефераты по географии
Тип: реферат Добавлен 21:34:21 28 февраля 2011 Похожие работы
Просмотров: 28 Комментариев: 6 Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать

Реферат на тему:

Визначення різних типів сільськогосподарських підприємств


З огляду на розвиток і зміни у сільському господарстві України, що відбувались протягом останнього десятиріччя, важко було дати чітке визначення та класифікувати сільгоспвиробників. В Україні прийнято виділяти такі три наступні категорії сільгоспвиробників.

Сільськогосподарські підприємства, які ще називають великими сільгоспвиробниками: до цієї категорії належать державні господарства, акціонерні компанії та товариства усіх типів, сільськогосподарські кооперативи, сільськогосподарські підрозділи промислових, транспортних та інших підприємств, організацій і науково-дослідних інститутів.

Особисті господарства населення, які ще називають особистими селянськими господарствами (у т.ч. дачні ділянки) або дрібні сільгоспвиробники: до цієї категорії належать індивідуальні або сімейні господарства, які мають земельні ділянки, такі форми сільгоспвиробництва, коли окрема особа або сім’я виробляє сільгосппродукцію для задоволення потреб сім’ї в продуктах харчування або з іншою метою.

Фермери, які також, як правило, розглядаються як дрібні виробники: форма вільного підприємства, у якому використовується власна або орендованого земля та інше майно. Приватний фермер займається на своєму підприємстві виробництвом, іноді переробкою та збутом сільгосппродукції, держава реєструє його як фермера.

Таким чином, категорія сільськогосподарських підприємств включає великі сільськогосподарські землеволодіння, такі як колишні радгоспи та колгоспи, які все ще намагаються функціонувати в пострадянських реаліях, та сучасні ефективні землеволодіння корпоративного типу. До приватних господарств відносять індивідуальні та сімейні сільські господарства, які виробляють продукти харчування здебільшого для особистого споживання, однак вони також реалізують певну частину своєї продукції, щоб поповнити доходи сім’ї. Останні, приватні ферми, дуже подібні до приватних господарств, але вони реєструються як бізнес.

Зручно розглядати сільськогосподарські підприємства як великі виробники, а інші дві категорії господарств – як малі виробники.

Визначення малого підприємства: якщо середня кількість працівників згідно зі штатним розкладом за відповідний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та розміри річного валового доходу не перевищують 500 000 євро.

Закон України „Про державну підтримку малого підприємництва”

Стаття 1. Поняття суб’єктів малого підприємництва: Суб’єктами малого підприємництва є: юридичні особи – це суб’єкти господарювання будь-якої організаційної та юридичної форми та форми власності, в яких середній штат працівників за відповідний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб, а розмір річного валового доходу не перевищує 500 тис. євро.

Стаття 2. Сфера застосування Закону: Сфера застосування цього Закону поширюється на усіх суб’єктів малого підприємництва незалежно від форми власності, у т.ч. включно з тими, котрі працюють у галузі сільського господарства.

Проект АМР/ПРООН „Аграрна політика для людського розвитку”/Секретаріат Координаційної ради з питань аграрної політики при Кабінеті Міністрів України

Згідно з вищезгаданим законодавством України та проектом „Аграрна політика для людського розвитку”, аналіз свідчить, що у 2003 році 91,2 процентів сільськогосподарських підприємств України мали загальні обсяги продажу, які не перевищують передбачений максимальний еквівалент 500 000 євро (3,2 мільйони гривень) і лише 22,3 % звітували про максимальну дозволену кількість працівників у 50 осіб. Таким чином, ці 22,3 % також можна включити до категорії малих підприємств (згідно з критеріями, передбаченими чинним законодавством).

Менше 0,1 % сільськогосподарських підприємств можуть бути віднесені до категорії великих підприємств (загалом лише чотири підприємства).

Група середніх підприємств є найбільшою.

Видається можливим розділити середні підприємства на такі класи або групи:

· Підприємства, середній штат працівників яких протягом фінансового року перевищує 50 осіб, але не більше 1 тис. осіб, а обсяг валового доходу від реалізації як продукції, так і послуг за фінансовий рік не перевищує суми, яка дорівнює еквіваленту в 500 000 євро відповідно до середньої ставки гривні Національного Банку України, визнаються середніми підприємствами першої групи.

· Інші підприємства, які згідно із законом визнаються середніми, є середніми підприємствами другої групи.

Таблиця. Класифікація сільськогосподарських підприємств України, 2003 рік

Сільськогосподарські підприємства

Середня кількість працівників

Розмір річного валового доходу, тисячі гривень

Кількість підприємств

Малі

<=50

<=3 200

2 850

Великі

>=1,000

>=3 200

4

Середні

>50 і <1 000

>3 200 і <32 000

1 077

Середні

>50 і <1 000

<=3 200

8 806

Середні

<=50

>3 200 і <32 000

20

Середні

>=1,000

>3 200 і <32 000

10

Середні

<=50

>=32 000

1

Середні

>50 і <1 000

>=32 000

10

Середні

>=1 000

<=32 000

6

РАЗОМ 12 784

Джерело: Проект ПРООН з аграрної політики


Рис. 1. Структура сільськогосподарських підприємств України за кількістю працівників і обсягом валового доходу, 2003 рік

Джерело: Проект ПРООН з аграрної політики

Проект аграрного маркетингу USAID/Land-of-Lakes визначає фермерів як малих або середніх сільгоспвиробників та як такі групи виробників, яким дійсно потрібна маркетингова підтримка для збільшення їхніх доходів. Цільовими клієнтами LOL є приватні фермери, приватні сільські товаровиробники або виробничі кооперативи, асоціації і бізнес-групи, як формально організовані, так і неформальні.

Під малими та середніми підприємствами в LOL AMP розуміють господарства, площа землекористування яких разом з орендованою землею не перевищує 50 га,; це сімейні ферми або приватні підприємці/підприємства приватного зразка, але не корпоративного типу як колишні колгоспи; це господарства, в яких працюють до 20 постійно зайнятих працівників, та доход яких не перевищує одного (1) мільйона гривень.

Проектом з розвитку дорадчих служб (USAID LSU Extension Service Project) мале та середнє сільськогосподарське підприємство визначається таким чином:

1) справжні приватні фермери (з площею орендованої землі до 200 гектарів) і

2) власники особистих підсобних господарств:

--- більше одного гектара землі і до 500 гектарів,

--- використання найманої робочої сили,

--- комерційне (товарне) сільгоспвиробництво.

Проект USAID CNFA „Волонтери в агробізнесі” („Фермер до фермера”)

CNFA визначає малі та середні сільськогосподарські підприємства як господарства площею до 100 гектарів, у т.ч. приватні фермерські господарства, які орендують землю,, орендарів малих та власників дачних ділянок.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Хватит париться. На сайте REFERAT.GQ вам сделают любой реферат, курсовую или дипломную. Сам пользуюсь, и вам советую.
Студент05:28:41 10 июня 2018
Хватит париться. На сайте REFERAT.GQ вам сделают любой реферат, курсовую или дипломную. Сам пользуюсь, и вам советую.
Студент23:25:11 09 июня 2018
Как заработать в интернете на halyava.125mb.com
Duke Nukem21:33:59 22 октября 2017
Ваш сайт очень полезный! Сделай паузу, студент, вот повеселись: Студент сдает экзамен по физике. Сдает очень плохо. Профессор пытается его вытянуть, спрашивает: - Ну скажите хотя бы, при какой температуре кипит вода? - Профессор, я не знаю, при какой температуре она кипит, но я знаю, что при 40 градусах она превращается в водку! Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух20:25:36 07 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений08:10:05 19 марта 2016

Смотреть все комментарии (6)
Работы, похожие на Реферат: Типи сільськогосподарських підприємств

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(201353)
Комментарии (2208)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru