Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364139
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21319)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8692)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Реферат: Підготовка рук хірурга та обробка операційного поля

Название: Підготовка рук хірурга та обробка операційного поля
Раздел: Рефераты по астрономии
Тип: реферат Добавлен 03:10:54 08 января 2011 Похожие работы
Просмотров: 15 Комментариев: 22 Оценило: 2 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

ПІДГОТОВКА РУК ХІРУРГА

ТА ОБРОБКА ОПЕРАЦІЙНОГО ПОЛЯ

Руки хірурга найбільш часто і най-раніше контактують з раною. Тому їх підготовці до операції приділяється велика увага. Існує безліч способів обробки рук — механічні, хімічні та змішані. Класичними, які зараз у їх оригінальному вигляді не використо­вуються, але елементи яких присутні майже в усіх сучасних способах, є спосіб Фюрбрінгера і його модифіка­ція — спосіб Альфельда.

Спосіб Фюрбрінгера (1888 p.) по­лягає ось у чому. Руки миють 2 щітка­ми по 5 хв кожною в теплій текучій воді з милом. Після витирання рук кисті обробляють протягом 3 хв 70 % етиловим спиртом та 3 хв 0,5 % роз­чином сулеми. Наприкінці кінчики пальців обробляють 5 % розчином йо­ду спиртовим.

Механічна обробка пом'якшує шкіру, видаляє злущений епітелій та мікроби, а етиловий спирт та сулема діють на мікрофлору бактерицидне та бактеріостатичне — як на поверхні шкіри, так і в її порах.

Альфельд дещо видозмінив цей спосіб, усунувши з нього етап оброб­ки рук сулемою, яка проникає в організм навіть через непошкоджену шкіру. Заміть 70 % спирту етилового він узяв 96 %, який дубить шкіру, бло­куючи мікроби в її порах (вивідних про­токах потових та сальних залоз).

Під час миття рук щіткою в теплій воді з милом треба дотримувати такої послідовності: спочатку мити пальці, особливо нігті та міжпальцьові про­міжки, а потім просуватись угору аж до верхньої третини предпліччя. Ча­стіше намилювати та змивати мило, тримаючи при цьому кисті вгору, щоб вода з милом стікала через пред­пліччя, а не пальці.

Унаслідок розм'якшення шкіри в процесі операції її пори відкривають­ся і мікроби можуть потрапити на по­верхню знову, тому через 15—30 хв руки, оброблені за способом Фюрб­рінгера — Альфельда, треба знову по­

мити стерильним ізотонічним розчи­ном натрію хлориду, висушити і об­робити 96 % спиртом.

З 30-х до 80-х років був пошире­ним класичний спосіб обробки рук за методом Спасокукоцького—Кочергі-на. Руки почергово мили в 0,5 % роз­чині аміаку (Lig. Ammonii caustici) в двох посудинах по 3 хв. Метод на­дійний, не пошкоджує шкіру, але дещо незручний.

Зараз користуються хімічними спо­собами підготовки рук, яким передує гігієнічне миття їх водою з милом про­тягом 1— 3 хв. Найбільш застосовува­ним хімічним способом обробки (дез­інфекції) рук є занурення їх (кистей і нижніх третин передпліччя) на 1,5 хв у розчин С.-первомуру. Цей розчин (первомур) являє собою суміш пере­кису водню та мурашиної кислоти. На 1 л води беруть 17,1 мл 33 % розчину перекису водню та 6,9 мл 100 % му­рашиної кислоти. У ньому руки три­мають 1,5—2 хв, після чого висушу­ють стерильною серветкою. Дез-інфікують руки також іншими хімічними речовинами: йодопіроном чи повідон-йодом (1 %) — протягом З— 4 хв; 0,5 % спиртовим розчином хлоргексидину біглюконату, гібіта-ном — 3— 5 хв. У невідкладних випадках руки можна обробити 96 % етиловим спиртом протягом 1—3 хв.

Та попри всі способи підготовки, руки не стають стерильними. Для до­сягнення стерильності на руки надя­гають простерилізовані хірургічні гу­мові рукавички. Оскільки в процесі оперування рукавички дуже часто втрачають цілість (проколюються чи надриваються), іноді непомітно для хірурга, і через ці дефекти на опера­ційне поле потрапля; забруднений мікробами вміст рукавичок, надяганню рукавичок передує ретельна дез­інфекція рук за якимось із способів. Треба зауважити, що хірург насампе­ред має берегти свої руки від огрубін­ня та травматизації в побуті, своєчасно підстригати нот, змащувати на ніч кремом тощо.

Операційне поле, як і руки хірурга, треба ретельно готувати. Підготовка поля передбачає його гігієнічну оброб­ку (миття під душем всього тіла та об­мивання зони операції, гоління шкіри за ЗО хв до операції, знежирення шкіри в ділянці операції 70 % спиртом та хімічну дезінфекцію поля в радіусі 10 см навколо проекції розрізу. Найбільш уживаними дезінфікуючими речовинами є 5 % розчин йоду спирто­вий, яким шкіру обробляють двічі (за методом Гроссіха), та йодофори — йо-допірон, павідон-йод, йодонат, а також гібітан та 70 % спирт етиловий.

Йодофори використовуються у 1 % концентрації. Розчином обробляють операційне поле двічі. Гібітан (0,5 % розчин хлоргексидину біглюконату), 70 % спирт етиловий та інші хімічні речовини використовують для дез­інфекції операційного поля у разі не-переноснос-гі або підвищеної чутливості організму до йоду (останнє спостері­гається переважно до розчину йоду спиртового, рідко — до йодофорів).

Операційне поле у дітей та в зоні з чутливою ніжною шкірою у дорос­лих обробляють 70 % спиртом ети­ловим або йодофорами, але не роз­чином йоду спиртовим. Останнім часом почали закривати операційне поле після його обробки стерильни­ми клейкими плівками, через які й роблять розріз. Це підвищує асеп-тичність втручання.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Хватит париться. На сайте FAST-REFERAT.RU вам сделают любой реферат, курсовую или дипломную. Сам пользуюсь, и вам советую!
Никита10:27:35 03 ноября 2021
.
.10:27:33 03 ноября 2021
.
.10:27:32 03 ноября 2021
.
.10:27:31 03 ноября 2021
.
.10:27:29 03 ноября 2021

Смотреть все комментарии (22)
Работы, похожие на Реферат: Підготовка рук хірурга та обробка операційного поля

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(294152)
Комментарии (4230)
Copyright © 2005-2022 BestReferat.ru support@bestreferat.ru реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru