Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Контрольная работа: Аудит господарської діяльності ВАТ "Криворізький міськмолокозавод №1"

Название: Аудит господарської діяльності ВАТ "Криворізький міськмолокозавод №1"
Раздел: Рефераты по бухгалтерскому учету и аудиту
Тип: контрольная работа Добавлен 06:39:11 11 июня 2011 Похожие работы
Просмотров: 193 Комментариев: 7 Оценило: 1 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

Міністерство освіти і науки України

Державний вищий навчальний заклад

Київський Національний Економічний Університет ім. Вадима Гетьмана

Криворізький Економічний Інститут

ОЕФ Кафедра обліку і аудиту

Індивідуальна робота

З дисципліни: Аудит

Виконала: студентка 4 курсу

Групи 6.509-3

Кривий Ріг 2011 р


Зміст

Вступ

1. Характеристика підприємства Відкрите Акціонерне Товариство "Криворізький міськмолокозавод №1"

2. Попередня оцінка аудиторського висновку

3. Договір на проведення аудиту ВАТ "Криворізький міськмолокозавод №1"

3.1 Предмет договору

3.2 Права та обов'язки сторін

3.3 Порядок здавання та приймання робіт

3.4 Термін виконання робіт

3.5 Вартість робіт та порядок розрахунків

3.6 Відповідальність сторін

3.7 Особливі умови

3.8 Інші умови договору

3.9 Термін дії договору

3.10 Реквізити сторін

4. План програми перевірки ВАТ "Криворізький міськмолокозавод №1"

5. Програма аудиту фінансової звітності

5.1 Аудиторський висновок про фінансову звітність ВАТ "Криворізький міськмолокозавод №1" станом на 31.12.2009

Список використаної літератури


Вступ

Основним видом послуг аудиторських фірм є аудит фінансової звітності підприємств, що здійснюються з метою визначення правильності її складання відповідно до встановлених правил ведення бухгалтерського обліку, її достовірності, повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим вимогам.

Метою аудиту фінансової звітності є складання висновку щодо відповідності фінансової звітності за всіма суттєвими аспектами інструкціям, які регламентують порядок підготовки і подання фінансових звітів. Незважаючи на те, що аудиторський висновок служить основою довіри до фінансової звітності, для користувача це не може служити достатньою підставою для оцінки економічної стабільності підприємства в найближчому майбутньому або ефективності роботи його керівництва.

Основними завданнями аудиту є збирання та обробка достовірної інформації про фінансово-господарську діяльність суб’єкта господарювання і формування на цій основі аудиторських висновків.

Такими завданнями є:

– упевнитись у правомірності створення підприємства і безперервності його функціонування; ознайомитись із системою господарювання і управління; оцінити надійність системи внутрішнього контролю, з’ясувати ефективність системи бухгалтерського обліку; проконтролювати правильність здійснення основних господарських процесів (постачання, виробництво, збут).

– переконатись у повноті первинної документації; проконтролювати правильність ведення поточного бухгалтерського обліку і повноту відображення інформації в облікових регістрах; перевірити фактичну наявність активів, зобов’язань і капіталу, що відображені у фінансовій звітності; перевірити належність відображених у звітності активів, зобов’язань і капіталу (кому вони належать); перевірити постійність дотримання облікової політики суб’єктом господарювання; перевірити правильність ведення бухгалтерських записів та їх відповідність звітному періоду.

– встановити відповідність діяльності підприємства і ведення бухгалтерського обліку чинному законодавству;

– упевнитись у відповідності показників фінансових звітів (бухгалтерської і небухгалтерської звітності);

– висловити незалежну думку щодо результатів перевірки фінансової звітності.

Для того щоб скласти свою думку про достовірність фінансової звітності, аудитор повинен мати обґрунтовану гарантію того, що інформація бухгалтерської документації та інші дані достовірні й достатні. Обґрунтована гарантія — це наявність доказів того, що в цілому у звітності немає істотних перекручень.


1. Характеристика підприємства Відкрите Акціонерне Товариство "Криворізький міськмолокозавод №1"

Cкорочена назва: ВАТ "Криворізький міськмолокозавод №1"
ЄДРПОУ: 00444932
Юридична адреса: 50025 Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Окружна 9
Зареєстрований: Виконком Криворізької міської ради Дніпропетровської обл., 08.08.1995
КОАТУУ: 1211037500 (ЦЕНТРАЛЬНО-МІСЬКИЙ р-н)
Діяльність: 15.51.0 Перероблення молока та виробництво сиру 52.11.0 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту 60.24.1 Діяльність автомобільного вантажного транспорту
Ліцензія: серія АА № 549435 професійна діяльність на ринку цінних паперів: діяльність щодо ведення власного реєстру власників іменних цінних паперів, 08.08.1995
Керівник: Хохлова Людмила Анатоліївна, голова правління , тел.: 0564092169
Контактна особа: Маленко Ольга Володимирівна, тел.: 0564271835
Електронна поштова адреса: kgmzl@atrep.com.ua

2. Попередня оцінка аудиторського висновку

ВАТ "Криворізький міськмолокозавод №1" здійснює первинний (оперативний) та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складає статистичну інформацію, а також надає відповідно до вимог закону фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності, інші дані, визначені законом.

Відомості не передбачені законом, підприємство надає органам державної влади, органам місцевого самоврядування, іншим підприємствам, установам, організаціям на договірній основі.

На ВАТ "Криворізький міськмолокозавод №1" бухгалтерський облік ведеться за журнально-ордерною формою. Облік на підприємстві ВАТ "Криворізький міськмолокозавод №1" здійснюється відповідно Наказу №01 "Про облікову політику підприємства і організації бухгалтерського обліку". ВАТ "Криворізький міськмолокозавод №1" підлягає обов'язковому аудиту, так як в ст. 10 Закону "Про аудиторську діяльність" від 22.04. 1993р. № 3125 - ХІІ, прийнятий Верховною Радою України, зазначені відкриті (публічні) акціонерні товариства, які займаються виробництвом харчових продуктів продукції. Однак в ВАТ "Криворізький міськмолокозавод №1" може проводитись додатково ініціативний аудит з ініціативи його керівництва та робітників.


3. Договір на проведення аудиту ВАТ "Криворізький міськмолокозавод №1"

Договір на проведення аудиту

"01" жовтня 2009 р

Аудиторська фірма ТОВ"Інтер-Аудит", (далі – Виконавець), в особі директора Іващенко Т.М., яка здійснює свою діяльність на підставі ліцензії серії А № 002310, з одного боку, та Відкрите акціонерне товариство "Криворізький міськмолокозавод №1", (далі - Замовник) в особі Хохлова Л.А., яке діє на підставі Статуту, з іншого боку, уклали цей Договір з наступних питань.

3.1 Предмет договору

Предметом цього договору є проведення аудиторської перевірки, надання інших супутніх аудиту послуг на умовах, передбачених Законом України "Про аудиторську діяльність" та іншими чинними нормативними актами.

3.2 Права та обов’язки сторін

Замовник має право:

- Відносити на собівартість товарів (продукції, послуг) затрати на проведення аудиту.

- Вимагати від аудитора (аудиторської фірми) виконання зобов’язання у строки і на умовах, передбачених у Договорі.

- Розірвати Договір в односторонньому порядку, якщо для цього існують передбачені законом чи Договором підстави.

- Отримати від аудитора пропозиції, зауваження та інші записи, зроблені ним у процесі перевірки.

Замовник зобов’язаний:

- Передати Виконавцеві необхідні дані, документи й інформацію та створити належні умови для виконання робіт, які вказані в п. 1.1.

- Не втручатися у роботу Виконавця.

- Своєчасно реагувати на виявлені під час перевірки недоліки у веденні бухгалтерського обліку.

- Прийняти виконану роботу.

- Провести повний розрахунок з аудитором (аудиторською фірмою) відповідно до умов Договору.

Права Виконавця:

- Самостійно визначити форми й методи аудиту на підставі чинного законодавства, існуючих норм і стандартів аудиту.

- Відмовитися від виконання зобов’язання, якщо замовник втручається в його діяльність.

- Отримувати необхідні документи, усні та письмові пояснення від керівництва та працівників господарюючого суб’єкта, що перевіряється.

- Добувати необхідну аудиту інформацію від третіх осіб (банків, постачальників і т.д.).

- Достроково виконати і передати Замовникові аудиторський висновок.

- Залучати на договірних засадах до участі в перевірці фахівців різного профілю.

Обов’язки Виконавця:

- Повідомити Замовника не пізніше терміну закінчення перевірки або надання інших послуг про виявлені факти недостовірності або неповноти бухгалтерських документів.

- Передати зроблені записи, пропозиції, зауваження у процесі перевірки Замовникові, про що має бути передана Виконавцеві розписка або довідка.

- Зберігати в таємниці отриману ним інформацію під час перевірки.


3.3 порядок здавання та приймання робіт

Зміст, обсяг і термін виконання аудиторських робіт та послуг і перелік підготовлених Виконавцем документів передбачається у календарному плані робіт і особливих умовах. Необумовлені роботи можуть бути виконані на прохання Замовника за окрему плату на підставі додаткової угоди.

Оформлення документів за виконані аудиторські роботи у формі аудиторської перевірки (аудиту) здійснюється згідно із Законом України "Про аудиторську діяльність" у такій формі: аудиторський висновок; акт здачі-приймання робіт.

Місцем виконання зобов’язання є місцезнаходження Виконавця.

Робота вважається виконаною після підписання Сторонами акта приймання робіт.Якщо у п’ятиденний термін Замовник не підпише акт здачі-приймання робіт або мотивовану відмову, то робота вважається прийнятою з виконанням усіх умов Договору.У разі коли виконана робота не відповідає умовам договору, протягом п’яти робочих днів після її завершення Замовник повинен подати акт із зазначенням необхідних доборок і терміну їх виконання.Якщо Замовнику надаються тільки аудиторські послуги у формі консультацій й/або інші супутні аудиту послуги, то це оформляється шляхом видачі йому квитанції та окремого, додатково підписаного, протоколу узгодження договірної ціни.

Якщо в процесі здійснення перевірки з’ясовується її недоцільність, то питання про її завершення та припинення розрахунків вирішується за угодою Сторін.

3.4 Термін виконання робіт

Аудиторська перевірка має бути виконана в термін, передбачений в календарному плані виконання робіт.


3.5 Вартість робіт та порядок розрахунків

За надані аудиторські послуги Замовник здійснює Виконавцю оплату відповідно до протоколу погодження ціни.

Оплата може здійснюватися за виконану роботу поетапно або з авансовим платежем.

Після підписання Договору Замовник протягом трьох днів перераховує Виконавцеві аванс у розмірі 25 відсотків вартості робіт.

Остаточний розрахунок за Договором здійснюється протягом п’яти днів після завершення робіт у формі 75%.

За затримку розрахунку Замовник сплачує штрафні санкції у розмірі одного відсотка за кожен день затримки, але не більше 50% від загальної суми платежу.

Оплата штрафних санкцій не звільняє від виконання договірних зобов’язань і проведення остаточних розрахунків.

За дострокове завершення робіт більш ніж на 10 днів Замовник здійснює Виконавцеві доплату в розмірі 3% від суми вартості робіт.

3.6 Відповідальність сторін

За порушення умов даного Договору винна сторона відшкодовує спричинені цим збитки.Виконавець несе майнову відповідальність перед Замовником у розмірі фактично завданих збитків.

Відповідальність за додержання порядку ведення бухгалтерського обліку, визначеного законодавством України, своєчасне та повне надання бухгалтерської звітності користувачам та аудиторам покладається на керівника господарюючого суб’єкта (Замовника).

Сторони звільняються від відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин.


3.7 Особливі умови

У зв’язку із складністю перевірки можливо, що істотні помилки можуть бути не віднайдені.

При цьому суттєвість помилок (відхилення) не може перевищувати суму 4-5% від загального підсумку звітності.

Невиконання Замовником п. 1.5. цього Договору дає Виконавцеві право одностороннього розірвання Договору з відшкодуванням зазначених витрат та оплатою виконаної частини робіт.

Спірні питання вирішуються згідно з чинним законодавством України. (Якщо сторонами виступають юридичні особи, то пункт може звучати так: "Спірні питання вирішує арбітражний суд згідно з чинним законодавством України".

Або сторони відповідно до положення ст. 25 ЦПК України і ст.. 12 АПК України можуть записати цей пункт так: "Спірні питання вирішує третейський суд згідно з чинним законодавством України").

3.8 Інші умови договору

Після підписання даного Договору всі попередні угоди, протоколи, листування, що стосуються даного Договору, втрачають юридичну силу (або стають невід’ємною частиною цього Договору). Додатки № 1 Протокол узгодження договірної ціни та № 2 Календарний план виконання робіт до цього Договору є його невід’ємною частиною.

Підписані будь-які інші додаткові документи після підписання цього Договору стають його невід’ємною частиною.


3.9 Термін дії договору

Термін дії Договору з "01" жовтня 2009р. по "30" жовтня 2009р.

Договір складено у двох примірниках, по одному – для Сторін, кожен з яких має однакову юридичну силу і вступає в дію з моменту його підписання Сторонами. Якщо за два тижні до закінчення терміну дії Договору Сторони не виявлять своєї відмови від нього, то термін дії Договору продовжується на попередній термін.

3.10 Реквізити сторін

Замовник:

ВАТ "Криворізький міськмолокозавод №1"

50025 Дніпропетровська обл.,

м. Кривий Ріг, вул. Окружна 9

р/р 260082549

АКБ "Надра"МФО156478

Телефон 0564271835

Директор Хохлова Л.А., підпис:

Виконавець:

Аудиторська фірма ТОВ "Інтер-аудит"

Код 33494009, тел.: (044) 4528019

Р/р № 2600520001

АБ "ЕкспресБанк", МФО 352551

м. Київ, вул. Мальовнича ,14

Директор Іващенко Т.М. підпис:


4. План програми перевірки ВАТ "Криворізький міськмолокозавод №1"

Організація що перевіряється: ВАТ "Криворізький міськмолокозавод №1"

Період аудиту: з 01.10.2009 р. по 30.10.2009 р.

Керівник аудиторської групи: Бєй Ю.Ю.

Аудитор: Горковенко М.В.

Перелік перевіреної фінансової інформації:

- Статут;

- Баланс (форма 1);

- Звіт про фінансові результати та їх використання (форма 2);

- Звіт про рух грошових коштів (форма 3);

- Звіт про власний капітал (форма 4);

- Примітки до річної фінансової звітності (форма 5);

Таблиця 1.1 План програми перевірки ВАТ "Криворізький міськмолокозавод №1"

№ з/п Види робіт, що заплановані для виконання аудитором Термін виконання роботи
1. Нарада з планування проекту аудиторської перевірки, обговорення етапів проведення аудиторської перевірки 1.10.2009
2. Отримання уявлення про кон'юнктуру ринку, ділове середовище, цілі бізнесу, що впливають на господарський ризик клієнта, про організаційно - управлінську структуру клієнта, рівень рентабельності, основних покупців і постачальників, порядок розподілу чистого прибутку, принципи формування і розподілу оплати праці тощо 2.10.09-3.10.09
3. Оцінка системи внутрішнього контролю шляхом опитування і тестування, або з використанням інших методів, облікових працівників з метою виявлення негативних сторін системи внутрішнього контролю 4.10.09 - 10.10.09
4. Оцінка аудиторського ризику і рівня суттєвості, які дозволяють вважати фінансову звітність підприємства достовірною 11.10.09-13.10.09
5. Затвердження програми аудиту, істотних і загальних процедур аудиту, в яку включаються перелік аудиторських прийомів і способів, необхідних для вивчення поставлених в договорі питань, детальний опис кожного способу та прийому 14.10.09 – 16.10.09
6. Виконання програми аудиту, складання робочих документів (таблиці, схеми проведення аудиторської перевірки за об'єктами обліку) 17.10.09-19.10.09
7. Проведення заключної наради. Оцінка результатів роботи і розробка плану удосконалень 20.10.09 29.10.09
8. Пред'явлення керівництву підприємства аудиторського звіту та висновку і підписання аудиторського звіту та висновку 30.10.09

5. Програма аудиту фінансової звітності

аудит звітність бухгалтерський договір

Аудиторська компанія ТОВ "Інтер-аудит"

Підприємство ВАТ "Криворізький міськмолокозавод №1"

Період перевірки з "01" жовтня 2009р. по "30" жовтня 2009р.

Мета аудиту фінансової звітності:

1. Перевірка відповідності заповнення форм фінансової звітності вимогам діючого законодавства.

2. Перевірка правильності визначення фінансового результату.

3. Перевірка узгодження показників різних форм фінансової звітності.

4. Перевірка достатності та повноти розкриття інформації у Примітках.

5. Формування висновку про достовірність фінансової звітності та дійсність відображення фінансового стану підприємства.

Таблиця 1.2 Програма аудиту

Перелік аудиторських процедур Виконавець Індекс робочого документу Примітки
І. Баланс
1. Перевірка наданого балансу на арифметичну точність Горковенко М.В. 3.2.
2. Зведення відповідності залишків у Головній книзі із даними балансу Горковенко М.В. 3.3.
3. Перевірка відповідності залишків на початок звітного року залишкам на кінець минулого року Горковенко М.В. 3.2.
4. У разі зміни залишків внаслідок виправлення помилок минулих періодів – ретельна перевірка характеру помилок, їх впливу на звітність , адекватності внесених змін Горковенко М.В.
5. Складання пробного балансу на кінець звітного періоду та порівняння його з наданим на перевірку Горковенко М.В. 3.2.
6. Визначення тимчасових та постійних різниць Горковенко М.В. 3.5.
7. Розрахунок відстрочених податкових активів або зобов’язань Горковенко М.В. 3.5.
8. Порівняння розрахованих відстрочених податкових активів або зобов’язань з даними підприємства Горковенко М.В. 3.5.
9. Складання переліку коригуючих бухгалтерських записів Горковенко М.В. 3.6.
10 Складання переліку виправлень залишків за балансовими рахунками Горковенко М.В. 3.6.
11 Оцінка різниць, виявлених аудитором Горковенко М.В. 3.7.
ІІ. Звіт про фінансові результати
1. Перевірка наданого звіту на арифметичну точність Горковенко М.В. 3.4.
2. Складання пробного звіту про фінансові результати Горковенко М.В. 3.8.
3. Порівняння пробного звіту про фінансові результати з наданим на перевірку та аналіз відхилень Горковенко М.В. 3.8.
4. Перевірка розрахунку прибутковості акцій Горковенко М.В. 3.8.
5. Перевірка відповідності даних звіту про фінансові результати в частині даних за відповідний період минулого року Горковенко М.В. 3.4.
6. У разі зміни показників внаслідок виправлення помилок минулих періодів – ретельна перевірка характеру помилок, їх впливу на звітність, адекватності внесених змін Горковенко М.В.
7. Узгодження певних показників звіту про фінансові результати з даними балансу Горковенко М.В.
ІІІ. Звіт про рух грошових коштів
1. Перевірка наданого звіту на арифметичну точність Горковенко М.В. 3.9.
2. Узгодження показників звіту про рух грошових коштів з показниками інших форм фінансового звіту Горковенко М.В. 3.9.
ІV. Звіт про власний капітал
1. Перевірка наданого звіту на арифметичну точність Горковенко М.В. 3.10.
2. Узгодження показників звіту про власний капітал з показниками інших форм фінансового звіту Горковенко М.В. 3.10.
V. Примітки
1. Перевірка наданого звіту на арифметичну точність Горковенко М.В. 3.11.
2. Узгодження показників у Примітках з показниками ін. форм фінансового звіту Горковенко М.В. 3.11.
3. Аналіз розкриття певної інформації Горковенко М.В.
VІ. Завершуючий етап
1. Зведення даних про відхилення у наданих формах фінансової звітності Горковенко М.В.
2. Аналіз відхилень з позиції прийнятого рівня суттєвості Горковенко М.В.
3. З’ясування змісту протоколів зборів після дати балансу на предмет вивчення подій після дати балансу Горковенко М.В.
4. Формування висновку про достовірність наданої звітності Горковенко М.В.
Виконав Горковенко М.В
5.1 Аудиторський висновок про фінансову звітність ВАТ "Криворізький міськмолокозавод №1" станом на 31.12.2009

Ми, незалежні аудитори аудиторської фірми ТОВ "Інтер-Аудит", що підписалися нижче, провели аудиторську перевірку балансу ВАТ "Криворізький міськмолокозавод №1" на 31.12.2008р., перевірку відповідних звітів про прибутки і збитки, рух основних виробничих фондів, грошових коштів, звіту про власний капітал, приміток до фінансової звітності за 2008 р. та річної спеціалізованої фінансової звітності страховика за 2008р.

Відповідальність за ці фінансові звіти несе управлінський персонал підприємства ВАТ "Криворізький міськмолокозавод №1". Ми несемо відповідальність за висловлення думки щодо цих фінансових звітів на підставі аудиторської перевірки.

Перевірку здійснено згідно з Міжнародними стандартами аудиту, які рекомендовані Аудиторською палатою України в якості національних стандартів аудиту, згідно з якими ми спланували та провели аудиторську перевірку, з метою збирання достатніх доказів того, що фінансові звіти підприємства, яке перевіряється, не містять суттєвих помилок.

Аудиторський висновок складено згідно з вимогами міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики №700, 701, 720, 800, які вимагають від аудиторів дотримання етичних вимог та відповідного планування і виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що звіти не містять суттєвих викривлень.

Аудиторська перевірка проведена шляхом тестування доказів, які підтверджують суми, наведені у звітності та розкривають інформацію, наведену у фінансовій звітності, також включає оцінку застосованих принципів бухгалтерського обліку та суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом, оцінку загального подання фінансових звітів.

Ми вважаємо, що проведена нами аудиторська перевірка забезпечує обґрунтовану підставу для висловлення нашої думки. Під час перевірки були виявлені незначні помилки, такі як виправлення та відсутність підпису керівника в касовій книзі

На нашу думку фінансова звітність ВАТ "Криворізький міськмолокозавод №1" розкриває достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан компанії станом на 31 грудня 2008 року, а також фінансовий результат діяльності та рух грошових коштів та власного капіталу ВАТ "Криворізький міськмолокозавод №1" за 2008 рік. Фінансові звіти ВАТ "Криворізький міськмолокозавод №1" складено у відповідності до умов чинного законодавства України із застосуванням Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Система бухгалтерського обліку, що використовувалась в товаристві, відповідає законодавчим та нормативним вимогам.

Директор ТОВ "АФ Інтер-аудит" Іващенко Т.МСертифікат аудитора № 002310, виданий рішенням АПУ від 12.10.2007 № 93; Чинний до 12.10.2012р. Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ серії А №000567, видано 23.07.2002 згідно з розпорядження Держфінпослуг від 19.07.2004 № 745. Чинне до 12.10.2012р.

Керівник аудиторської групи: Бєй Ю.Ю. Аудитор: Горковенко М.В.

Сертифікат аудитора № 009634, виданий рішенням АПУ від 07.02.2004 № 127 (термін дії до 23.06.2011);Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ серії А № 004738, видано 17.03.2005 згідно розпорядження Держфінпослуг від 17.03.2005 № 384.Дата надання висновку 30 жовтня 2009 року.

Список використаної літератури

1. Закон України "Про аудиторську діяльність" від 22.04.1993р. із змінами і доповненнями.

2. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 996-XIV (із змінами і доповненнями).

3. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, затверджені наказом Мінфіну України від 31.03.99 р. № 87.

4. Бутинець Ф.Ф., Економічний аналіз. Навчальний посібник, Житомир, ПП "Рута" 2001.

5. Сопко В., Балченко С. Аудиторський звіт і аудиторський висновок // Бухгалтерський облік і аудит. — 1995. — № 10. — с. 7—12.

6. Янок Д.А. Аудит фінансової звітності у вирішенні проблеми підвищення якості інформації про фінансові результати діяльності підприємств // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 181: В 2т. Том ІІ. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2003. – с. 274-286.

7. Журнал "Баланс" №2,7,9,15,21 за 2009 рік.

8. Журнал "Бухгалтерія" № 1,2,3,5,6 за 2009 рік.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Я обычно любые готовые работы покупаю на сайте shop-referat.tk , и свои все там же на продажу выставляю, неплохой доп.заработок. А если там не нахожу то уже на referat.gq заказываю и мне быстро делают.
Оксана20:38:50 11 июня 2018Оценка: 5 - Отлично
Хватит париться. На сайте REFERAT.GQ вам сделают любой реферат, курсовую или дипломную. Сам пользуюсь, и вам советую.
Студент05:07:01 10 июня 2018
Хватит париться. На сайте REFERAT.GQ вам сделают любой реферат, курсовую или дипломную. Сам пользуюсь, и вам советую.
Студент23:03:18 09 июня 2018
Как заработать в интернете на halyava.125mb.com
Duke Nukem00:56:19 23 октября 2017
Ваш сайт очень хороший! Сделай паузу, студент, вот повеселись: Самый реальный вред от курения - это когда выходишь покурить, а соседи по общаге сожрали твои пельмени. Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух20:45:41 07 июля 2017

Смотреть все комментарии (7)
Работы, похожие на Контрольная работа: Аудит господарської діяльності ВАТ "Криворізький міськмолокозавод №1"

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(201358)
Комментарии (2208)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru