Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Реферат: Віртуальні корпорації

Название: Віртуальні корпорації
Раздел: Рефераты по менеджменту
Тип: реферат Добавлен 10:23:17 19 мая 2011 Похожие работы
Просмотров: 57 Комментариев: 4 Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать

Реферат на тему: Віртуальні корпорації


Зміст

Вступ

1. Поняття віртуальної корпорації

2. Структура віртуальної корпорації, її відмінні риси

3. Віртуальна корпорація в галузі вищої освіти

4. Робота віртуальної корпорації

Висновок

Список літератури


Вступ

корпорація структура управління

Світ, який раніше оточував організацію, представлявся більш-менш стабільним і передбачуваним. Реальності сучасного світу зовсім інші: у ньому раз у раз виникають несподівані зрушення і зміни, які породжують, з одного боку, величезні можливості розвитку для одних організацій (які опинилися готовими до виниклих змін), а з іншого боку, породжують фатальні умови для інших. Світ став більш хаотичним, і характеристика "передбачуваний" для сучасних реалій стає все більш примарною. Обсяги знань, якими володіє суспільство, подвоюються кожні, п'ять років, багато ринків досягли перенасичення, а конкуренція прийняла гіпер формі, і організації, щоб вижити, повинні реагувати на це відповідним чином.

Більшість з цих змін відбувається за рахунок появи новітніх інформаційних технологій, за допомогою яких стала можлива обробка величезних пластів інформації, що призводить до глобалізації економіки і прискоренню змін в оточенні організацій. У цих умовах проблеми захисту і пошуку свого споживача, адекватної реакції на зміни ринку, проблеми самонавчання і саме реорганізації стають все більш важкими.

Реагуючи на ці зміни організації шукають нові форми співпраці, і нові форми управління. На основі сучасних інформаційних технологій, створюються системи реорганізації існуючих організацій і принципово нові типи організацій - віртуальні.

Останнім часом широко обговорюється питання про появу нового виду продукції, що отримала назву віртуальної. Ця продукція (або послуги) може створюватися завдяки останнім досягненням в області обробки інформації, організаційної динаміки і розвитку виробничих систем. Випуск такої продукції стає доступним у будь-який час, в будь-якому місці і в незліченній кількості варіантів моделей і форматів. Ідеальний віртуальний продукт - це те, що виробляється моментально і адресо, на вимогу замовника. Загальною рисою цієї продукції є те, що вона оплачується споживачем миттєво. Більшу значимість для споживачів має не тільки віртуальна продукція, але і поява корпорацій нового типу, призначених для виробництва такої продукції.


1. Поняття віртуальної корпорації

Віртуальна корпорація зародилася в уяві футуристів, перетворилася на ймовірність для теоретиків управління і тепер стала економічною суспільства необхідністю для. Це співтовариство функціональних партнерів, керуючих проектуванням, виробництвом та реалізацією продуктів і послуги використанням сучасних інформаційних технологій та системи контрактів, з незалежними робочими групами та структурами.

Віртуальна корпорація - це організація, яка створюється для виконання будь-якої роботи або реалізації виникає потреби. Це дозволяє уникнути постійних змін організації і в той же час використовувати виникають. Якщо бюрократія має внутрішню спрямованість цілей, органічні організації більше говорять про своє призначення, місії, і цілі спрямовані назовні, то ВК не має мети, вона сама є мета. Вона з'являється в потрібний час у потрібному місці для реалізації можливостей і потім зникає. Така "над швидкість" технологічно вже можлива, питання за організацією, людьми, завданнями, способами і прийомами управління, а тут на перше місце виходять довіру, дисципліна та взаєморозуміння, на чому будуються відносини між людьми. Віртуальна корпорація - це добровільна тимчасова форма кооперації кількох, як правило, незалежних партнерів (підприємств, інститутів, окремих осіб), що забезпечує завдяки оптимізації системи виробництва благ велику вигоду клієнтам. На базі узгоджених уявлень про зміст господарського процесу і явно вираженої культури довіри партнери по кооперації спільно використовують свої ключові компетенції у формі ресурсів і здібностей, щоб домогтися результату краще, дешевше, швидше, гнучкіше і з конкурентною перевагою в міжнародному масштабі. З точки зору клієнта динамічна мережа виступає як єдине підприємство, що використовує можливості найсучасніших інформаційних і комунікаційних технологій.

ВК - це організація, яка створюється для виконання будь-якої роботи або реалізації виникає потреби. Це дозволяє уникнути постійних змін організації і в той же час використовувати виникають. Базова мета віртуальної корпорації - об'єднання ключових технологій та компетенції для того, щоб найбільш повно задовольнити попит на споживчому ринку. Вона з'являється в потрібний час у потрібному місці для реалізації можливостей і потім зникає. Така " над швидкість " технологічно вже можлива, питання за організацією, людьми, завданнями, способами і прийомами управління, а тут на перше місце виходять довіру, дисципліна та взаєморозуміння, на чому будуються відносини між людьми.

Віртуальна корпорація (ВК) представляє собою електронне об'єднання капіталів (ресурсів) різного типу - фінансового, технологічного, людського (зокрема, інтелектуального) в інтересах виконання складних унікальних проектів, створення продукції світового класу і максимально повного задоволення вимог замовника. Вона сприяє вирішенню двох фундаментальних проблем ринкової економіки:

1) залучення капіталу для виконання унікальних проектів або розподілу бізнес-процесів з метою підвищення конкурентоспроможності продукції;

2) розподілу ризику в інвестиційних проектах.

Основна зовнішньоекономічна мета створення ВК - об'єднання ключових технологій і досвіду партнерів різних країн для проведення більш ефективних дій на світовому ринку. ВК характеризується певною незалежністю від учасників (можливістю легкої зміни партнерів), наявністю опосередкованого механізму управління (делегуванням повноважень), переходом від індивідуальної до колективної відповідальності партнерів. Вона передбачає договірні взаємовідносини між всіма вузлами організаційної мережі і формування їхньої спільної власності. Нерідко ВК формується у вигляді материнського віртуального підприємства з мережею дочірніх віртуальних філій, відділень і т.п.


2. Структура віртуальної корпорації, її відмінні риси

Для віртуальної організації структура змісту є більш важливою ніж сам зміст. Так як грамотна побудова гнучкої і розвивається структури, передбачає можливість структури самостійно реорганізовуватися під різні завдання.

ВК створюється з різних підприємств на контрактній основі, не має єдиної юридичної організаційної структури, але зате має загальну комунікаційно-інформаційною структурою, яка забезпечує інтеграцію зусиль партнерів при виконанні якогось проекту. ВК можна розглядати як свого роду мета підприємства, що об'єднує цілі, ресурси, традиції та досвід декількох підприємств для виробництва та надання інноваційних послуг або виробів. У загальному випадку ВК являє собою складну систему, утворену з віддалених один від одного груп людей (віртуальних колективів), що об'єднуються на основі симбіозу провідних мережевих та інтелектуальних технологій, наприклад, Інтернету та засобів управління знаннями. Електронним шляхом формується штучне співтовариство, яке існує і розвивається у віртуальному просторі. З одного боку, відбувається злиття мережевих та інтелектуальних технологій, оскільки мережа, будучи однією з найважливіших форм колективного інтелекту, тісно пов'язана з процесами самоорганізації, спонтанного виникнення нових структур.

З іншого боку, мова йде про формування єдиної системи підтримки комунікативних процесів на ВК. Структура віртуальних корпорацій дозволяє компаніям відмовлятися від неефективних або неприбуткових ділянок роботи (шляхом їх передачі іншим компаніям) і концентруватися на тому, що відповідає їх основної компетенції. Віртуальні корпорації все частіше укладають суб контракти із зовнішніми структурами з тим, щоб використовувати переваги організацій малих розмірів, їх гнучкість і адаптивність. Зовнішніх контрактів полягає так багато, що вони стають каркасом, «парасолькою» організації. Це і визначає її основну якість - широку поширеність у просторі та часі. Нерідко трапляється, що віртуальна організація завдяки інформаційних технологій і теле комунікацій поширюється по всьому світу.

Відмінними рисами її є:

- Непостійний характер функціонування;

- Здійснення зв'язків та управлінських дій на основі інтегрованих і локальних інформаційних систем і теле комунікацій;

- Взаємовідносини з усіма партнерськими та іншими зацікавленими організаціями через серію угод, договорів і взаємне володіння власністю;

- Освіта тимчасових альянсів організацій в суміжних областях діяльності;

- Часткова інтеграція з материнською компанією і збереження відносин спільної власності до тих пір, поки це вважається вигідним;

- Договірні відносини працівників з адміністрацією у всіх ланках.

Виділяють три види віртуальних підприємств:

• з централізованим типом управління, при якому координуючі функції передаються «головного» підприємству, а знання та ресурси доступні всім «агентам»;

• з розподіленим типом управління, де знання та ресурси розподіляються між «агентами», але зберігається загальний орган командного управління, приймає рішення в конфліктних ситуаціях;

• з децентралізованим типом управління, при якому всі управлінські процеси здійснюються лише за рахунок локальних взаємодій між «агентами».

Поява нових типів організацій передбачає перегляд старих схем управління. Одним з головних змін системи управління є стирання ієрархічних рамок в структурі корпорації. Замість посадовій ієрархії на перше місце виходять інтелектуальне співробітництво і мережева кооперація менеджерів. Головним чинником, що обумовлює ці зміни, стає перехід від капіталу до знань, інтелектуальним активам як критичним ресурсів організації.

Для ієрархічної структури управління характерно те, що кожна нова ситуація виноситься на вищий рівень розгляду, де і приймаються рішення. Такий механізм управління стає непрацездатним у сучасному швидкоплинному світі. Саме тому виникають ВК з мережевою структурою, де кожен доступний для кожного, а функції керівних менеджерів обмежуються організацією спільної роботи, підбором персоналу, навчанням. У вузькому сенсі класичним прикладом віртуальної корпорації є Інтернет. Його роль і охоплення ринку настільки стрімко розвиваються, що стають чинником розвитку не якогось окремого планети держави, а всієї.

Для віртуальної корпорації характерно виділення проектної групи (груп), що розробляє і просуває проекти в середовищі такої віртуальної корпорації (всі ці групи можуть мати свої завдання і свої стратегії).

3. Віртуальна корпорація в галузі вищої освіти

Складність сучасного життя, формування нових соціально-економічних відносин у руслі інформаційного суспільства ставлять на порядок денний розвиток нової міждисциплінарної моделі навчання. Спостерігається значний концептуальний зрушення в бік самонавчання, де важливими джерелами інформації крім звичайних лекцій і книг є бази даних і знань, засоби мульти медіа і т. п, координатором навчального процесу виступає викладач, а інтерпретатором знань -. сам студент.

Віртуальна кафедра - це найбільш передова одиниця освітнього закладу епохи інформаційного суспільства, найкраща з точки зору наявних економічних і технічних умов. Це різновид мережний, комп'ютерно-орієнтованої організації, що складається з людей і віртуальних агентів, що знаходяться в різних місцях. Така кафедра не існує в реальному фізичному просторі, а створюється шляхом інформаційної інтеграції необхідних педагогічних, навчально-методичних, програмно-технічних та інших ресурсів, що відбираються з різних кафедр, факультетів і вузів. Електронним шляхом формується штучна організація, яка функціонує в віртуальному просторі. Створення віртуальних кафедр з використанням реальних кафедр різного масштабу дозволить зменшити або усунути недоліки і посилити гідності останніх.

Так, наприклад, можна об'єднати можливості великих, давно утворених моно дисциплінарних кафедр, що мають багаті педагогічні ресурси та традиції, але які мають сильної інерцією і погано пристосовуються до вимог ринку, і невеликих нових кафедр, часом відчувають нестачу у ресурсах, але здатних швидко реагувати на зміни і оперативно отримувати замовлення у сфері освітніх послуг.

Поняття віртуальної кафедри являє собою важливий додаток загальних методик і принципів розробки віртуальних організацій і підприємств, що розвиваються в контексті реінжинірингу на основі нових інформаційних і комунікаційних технологій. Крім цього, воно також тісно пов'язане з концепціями мульти університету Дж. Керра і віртуального університету, віртуальній лабораторії і віртуальної аудиторії. Уявлення про віртуальних кафедрах є природним розвитком ідей дистанційної освіти.

Цікавим вітчизняним прикладом побудови віртуального класу можуть служити розробки, проведені на кафедрі "Інформаційні технології" Російського державного технологічного університету ім. К. Е. Ціолковського - МАТИ. Як результат - створено гетерогенна Інтернет - мережу з можливістю організації відео конференцій. Мережа включає більше 40 робочих місць на базі комп'ютерів різних. У рамках цієї мережі організований навчальний процес на веб - сервери, розроблено та встановлено близько 10 електронних підручників і мультимедійних інформаційних систем, що використовують технології Quick Time VR та потокової передачі відео-та аудіо даних в мережі. Накопичено досвід відцифровки відео зображень і відеофільмів, побудови віртуальних панорам і засобів комп'ютерної анімації в навчальних цілях.

4. Робота віртуальної корпорації

Першим імпульсом до утворення віртуального підприємства є надходження ринкового замовлення, для виконання якого формується віртуальна мережа з партнерів по виробництву товарів і послуг. Всі учасники виходячи зі своїх ключових компетенцій надають у розпорядження нової організації необхідні ресурси (кадри, сировину, управлінські структури, фінансові кошти тощо) І здібності ("ноу-хау", спеціальні знання).

Інформаційні та комунікаційні послуги оптимізуються згідно з новими вимогами за допомогою мережі електронно-технічних засобів, завдяки чому замовлення клієнта виповнюється швидше, краще, дешевше, гнучкішою. Для здійснення наступних замовлень на базі вже діючого підприємницького пулу створюються багато переваг перед традиційними нові віртуальні мережеві конфігурації.

Процес функціонування ВК добре видно на прикладі всесвітньо відомої корпорації «Найк». Компанія «Найк» здійснює продаж спортивного взуття і одягу. Основна діяльність «Найк» - розробка моделей продукції, маркетинг і торгівля. Протягом усього свого існування компанія не займалася виробництвом своїх продуктів. Ці продукти виробляються більш ефективно за допомогою великої кількості компаній-постачальників, розташованих в Азії або інших регіонах і спеціалізованих на одязі та взутті. Всі компанії, що утворюють альянс, пов'язані між собою договірними відносинами. Ці відносини можуть включати часткове володіння власністю батьківської компанії, але вони тривають до тих пір, поки батьківська компанія і компанії-постачальники вважають це вигідним (прибутковим). Дана система організації бізнесу зробила можливим для «Найк» зосередити великий обсяг капіталу на інвестуванні в виробниче устаткування для інших компаній і в той же час розвантажити основну компанію в інтересах забезпечення ефективних продажів, а так само для концентрації на діяльності, яку вона виконує краще всього: проектуванні, маркетингу та продажу продуктів.

Найважливішою умовою ефективності ВК служить інтелектуалізація виробництва та менеджменту у підприємств партнерів. Для її досягнення необхідно систематизувати корпоративні знання і досвід, створювати розподілені і великі бази виробничих знань, розробляти інтелектуальні виробничі системи, в яких підсистеми здатні до автономних оцінками, міркувань і дій. Тобто, віртуальна корпорація вимагає нового мислення керівників, а саме: відмови від всебічного контролю, переходу від співпідпорядкованості до неформальної координації, взаємної довіри, переважання діловитості над кар'єрними устремліннями, подолання пережитків ієрархічного управління. Ефективне вирішення цих проблем вимагає розробки моделей і систем управління виробничими знаннями. З їх допомогою вирішується двоєдине завдання:

1) придбання знань, піднімають рівень діяльності організації;

2) їх зберігання, розподіл і перетворення у форму, зручну для внутрішньо фірмового користування.

Цього можна досягти за допомогою ретельно розробленої концепції централізації, інституціоналізації та практичного використання накопичених знань. У практиці компаній відомі випадки введення посади штатного експерта (так званого брокера знань), який набирає ролі координатора між сферами пропозиції та споживання знань. В інтересах управління знаннями утворюються між функціональні проектні групи, створюються спеціальні комп'ютерні системи, такі як система спільної фільтрації Виноград або Fulcrum - система управління знаннями масштабу підприємства.


Висновок

ВК безперечно є як причиною, так і наслідком процесу світової економічної глобалізації. З одного боку їх існування не уявлялося б можливим без розвитку телекомунікаційних технологій, зумовлене все тими ж традиційними формами об'єднання. З іншого боку в даний час ВК самі активно беруть участь у процесі інтеграції різних національних економік і ринків.

Успіх віртуальних організацій очевидний, а шанси на успіх формованих віртуальних мереж цілком реальні, але в більш широкому контексті залишається відкритим ряд питань. Вони стосуються філософських, психологічних, соціальних, правових, загальногосподарських і деяких інших аспектів розвитку суспільства. Соціальні наслідки зростаючої віртуалізації цілком представляємо вже зараз. Цілком можливо, що на зміну класичної моделі індустріального суспільства прийде не інформаційне, а суспільство, яке не знає кордонів.

На закінчення хотілося б відзначити, що, незважаючи на майбутню е-економіку і поява віртуальної організації, інші організаційні форми збережуть свою актуальність в силу сформованих потреб і відносин між людьми.

Необхідно вже сьогодні шукати нові форми організації, виходити за відомі стереотипи, згідно з можливостями, які відкриває Інтернет. Якщо сьогодні не планувати те, чого ще немає, то завтра неможливо буде встигнути за змінами, що відбуваються.

Узагальнюючи все вищесказане, чітко видно, що ВК мають досить формами об'єднання. Проте останні за прогнозами економічних аналітиків будуть ще довго актуальні в світовому господарстві.


Список літератури

1. Єленін А., Пономарьов І. «Віртуальні корпорації», 2001

2. Мільнер Б.З. «Теорія організації», М.2002.

3. Сердюк В.А. Від віртуальної реальності до віртуального уряду: міф чи реальність? Менеджмент в Росії і за кордоном № 2, 2002.

4. Тарасов В.Б. Нові стратегії реорганізації та автоматизації підприємств: на шляху до інтелектуальних підприємствам. - М: Тандем .. - 1997.

5. Теорія організації: Навчальний посібник / Смирнов Е.А. - М: Инфра-М, 2004.

6. Теорія організації: Навчальний посібник / О.М. Шматків, А.П. Чумаченко - М: МГИУ, 1999 ..

7. Уткін Е.А., Ескіндаров М.А. Фінансово-промислові групи. - М: Тандем .. - 1998.

8. Ханс А. Вютріх, Андреас Ф. Філіп «Віртуалізація як можливий шлях розвитку управління», міжнародний журнал «Проблеми теорії та практики управління», № 5 / 99.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Как заработать в интернете на halyava.125mb.com
Duke Nukem08:19:07 23 октября 2017
Спасибо создателям сайта! Сделай паузу, студент, вот повеселись: Абитуриент, мечтавший стать врачом, не сдал вступительные экзамены и ближайший год будет мечтать стать генералом. Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух21:26:18 07 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений07:36:36 19 марта 2016
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
10:45:28 29 ноября 2015

Работы, похожие на Реферат: Віртуальні корпорації

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(199263)
Комментарии (2165)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru