Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Контрольная работа: Ідентифікація водо-дисперсійних фарб

Название: Ідентифікація водо-дисперсійних фарб
Раздел: Рефераты по маркетингу
Тип: контрольная работа Добавлен 09:01:45 09 мая 2011 Похожие работы
Просмотров: 129 Комментариев: 7 Оценило: 1 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України

Київський національний торговельно-економічний університет

Кафедра товарознавства та експертизи продовольчих товарів

Індивідуальне завдання

з дисципліни: «Фальсифікація непродовольчих товарів»

на тему: «Ідентифікація водо-дисперсійних фарб»

Київ 2011


Ідентифікація - процедура, внаслідок якої встановлюється відповідність продукції вимогам, які пред’являються до неї (до даного виду чи типу) в нормативних чи інформаційних документах.

Залежно від призначення розрізняють такі види ідентифікації - асортиментна, якісна і партійна.

Асортиментна ідентифікація - встановлення відповідності найменування товару його асортиментній характеристиці, яка обумовлює пред’явлені до нього вимоги. Цей вид ідентифікації застосовується для підтвердження відповідності товару при усіх видах оцінної діяльності, але особливе значення вона має при товарознавчій експертизі та сертифікації товарів. Виявлення невідповідності визначається як асортиментна фальсифікація товару.

Якісна ідентифікація - встановлення відповідності вимогам якості, які передбачені нормативною документацією. Цей вид ідентифікації дозволяє виявити відповідність товарному сорту чи іншим градаціям якості, які вказані на маркуванні та/чи в супровідних документах.

Партійна ідентифікація - визначення належності представленої частини товару (середнього зразка, одиничних екземплярів) конкретній товарній партії. Складність полягає у тому, що в більшості випадків відсутні чи не досить надійні критерії для ідентифікації.

Процедура ідентифікації продукції складається з таких етапів:

· Відбір зразків;

· Реєстрація зразків у «Журналі обліку зразків»;

· Ідентифікація інформації на упакуванні;

· Проведення органолептичної ідентифікації;

· Проведення фізико-хімічних випробувань;

· Повернення частини зразків заявнику або списання зразків;

· Забезпечення умов та зберігання зразків-свідків протягом терміну-зберігання.

Спочатку проводять відбір проб згідно відповідної нормативної документації, узгодженої між заявником та органом з сертифікації. Для водо-дисперсійних фарб відбір проб регулюється у ГОСТ 9980.2-86 «Матеріали лакофарбові. Відбір проб для випробувань».

Під час ідентифікації інформації на упакуванні застосовується метод аналізу інформації на етикетці чи маркування, візуальний огляд продукції та звіряють результати, отримані під час цієї ідентифікації, з нормативними документами, товаро-супровідними документами та маркуванням, які є засобами ідентифікації. Відповідно до ГОСТ 9980.4-2002 «Матеріали лакофарбові. Маркування» на кожну одиницю споживчої і транспортної тари з лакофарбовим матеріалом, на транспортні пакети, на засоби пакетування, на спеціалізовані контейнери, на автоцистерни та залізничні цистерни наносять маркування містить наступні дані:

а) що характеризують продукцію:

1) найменування підприємства (фірми)-виготовлювача (найменування фірми-виробника може бути додатково позначено літерами латинського алфавіту),

2) товарний знак підприємства (фірми)-виготовлювача (за наявності),

3) найменування країни-виробника,

4) юридична адреса виготовлювача і (або) продавця,

5) найменування, марка і сорт матеріалу,

6) найменування кольору (для пігментованих матеріалів),

7) маса нетто,

8) маса брутто,

9) кількість одиниць споживчої тари і маса нетто одиниці споживчої тари,

10) номер партії,

11) дата виготовлення (місяць, рік),

12) позначення нормативного документа (НД) або технічного документа (ТД) на матеріал,

13) інформація про обов'язкову сертифікацію (за матеріалами, що підлягають обов'язковій сертифікації),

14) інформація про добровільну сертифікацію (за наявності),

15) інформація про знак відповідності товару державними стандартами (на добровільній основі),

16) символ штрихового коду для товарів роздрібної торгівлі відповідно до правил Європейської асоціації товарної нумерації і Ради по уніфікованому коду (EAN / UCC) і національної організації нумерації EAN (на добровільній основі),

17) призначення та спосіб застосування,

18) правила та умови безпечного зберігання, транспортування, використання та утилізації матеріалу,

19) заходи безпеки при поводженні з матеріалом,

20) основні споживчі властивості або характеристики матеріалу,

21) строк придатності або гарантійний термін матеріалу,

22) напис «Берегти від вогню» для легкозаймистих матеріалів,

23) склад (розчинник);

б) характеризують небезпеку вантажу (для матеріалів, що відносяться до небезпечних вантажів по ГОСТ 19433):

1) знак небезпеки,

2) транспортний найменування вантажу,

3) номер ООН,

4) класифікаційний шифр,

5) номер аварійної картки (при транспортуванні вантажу залізничним транспортом);

в) що характеризують транспортне маркування за ГОСТ 14192:

Маніпуляційні знаки

1) «Крихке. Обережно»,

2) «Берегти від вологи»,

3) «Герметична упаковка»,

4) «Верх»,

5) «Берегти від сонячних променів»,

Основні і додаткові написи

6) повне найменування вантажоодержувача,

7) найменування пункту призначення [повне найменування станції (порту) та скорочене найменування дороги (пароплавства) призначення],

8) номер вантажного місця в партії - вказується дробом: у чисельнику - порядковий номер місця в партії, в знаменнику - кількість місць в партії,

9) кількість пакетів у партії - у чисельнику; кількість вантажних місць у пакеті - у знаменнику; в дужках порядковий номер пакету, наприклад: (2),

10) повне або умовне зареєстроване у встановленому порядку найменування вантажовідправника,

11) найменування пункту відправлення із зазначенням залізничної станції відправлення і скорочене найменування дороги відправлення,

12) написи транспортних організацій (відповідно до правил перевезень вантажів на відповідному виді транспорту),

13) кількість одиниць тари у штуках;

г) що характеризують додаткове маркування продукції:

1) рекламна інформація, що характеризує особливі властивості чи переваги даного матеріалу в порівнянні з аналогами (встановлюється виробником або продавцем),

2) додаткові знаки, зареєстровані і затверджені в установленому порядку,

3) міжнародна унікальна ідентифікація транспортуються одиниць у вигляді символу штрихового коду (для транспортуються одиниць) (за наявності);

д) що характеризують продукцію, що поставляється на експорт:

1) номер контракту і (або) замовлення іноземного покупця,

2) номер вантажного місця - вказується дробом: у чисельнику - порядковий номер місця в партії; в знаменнику - кількість місць в партії,

3) повне найменування або умовне позначення іноземного вантажоодержувача,

4) найменування пункту призначення з зазначенням станції або порту перевантаження (при транспортуванні залізничним і водним видами транспорту) у повній відповідності з нормативними документами на матеріали,

5) країна призначення вантажу,

6) станція і дорога призначення вантажу (при транспортуванні залізничним транспортом),

7) товарні знаки і марки вантажовідправника,

8) найменування експортера організації (фірми, підприємства) - повне або умовне,

9) пункт відправлення вантажу,

10) станція і дорога відправлення (при транспортуванні залізничним транспортом),

11) габаритні розміри вантажного місця в сантиметрах,

12) маси брутто та нетто в кілограмах,

13) обсяг вантажного місця в кубічних метрах,

14) написи «Експорт», «Країна-виробник і (або) постачальник»,

15) додаткові вимоги контракту в частині маркування продукції.

Текст етикетки на одиниці продукції повинен відповідати вимогам ГОСТ 28196-89 і містити таку інформацію:

Фарби водно-дисперсійні

__________________________________

(Марка)

Призначення

Фарба ..................... (Марка) призначена для .............. (З вступної частини та п. 1.1 цього стандарту).

Спосіб застосування

Спосіб підготовки поверхні - відповідно до розд. 6 цього стандарту і залежно від призначення фарби.

Перед застосуванням фарбу ретельно перемішують і при необхідності розбавляють водою, фільтрують через два шари марлі.

Фарбу наносять на підготовлену поверхню кистю, валиком, фарборозпилювачем в два шари з проміжною сушкою 1 год. при температурі 18 - 22 ° С.

Витрата фарби на одношарове покриття складає ................. (Розділ 6 цього стандарту).

Допускається подколеровка фарби водними пігментними пастами.

Інструмент, тару, плями відмити теплою водою з милом до висихання фарби.

Фарбу зберігати в щільно закритій тарі при температурі вище 0 ° С. Допускається зберігання фарби при температурі до мінус 40 ° С протягом не більше 1 міс. У разі замороження фарбу слід розморозити при кімнатою температурі і перемішати до отримання однорідної маси.

Гарантійний термін зберігання - 12 міс.

За проведеною ідентифікацією заявнику видається відповідний сертифікат:


Та додаток до нього:


Потім проводять органолептичну та фізико-хімічну ідентифікацію.

Органолептичну ідентифікацію проводять за різними критеріями і, оскільки водо-дисперсійні фарби відносяться до продукції, яка необов‘язкова до сертифікації, ці показники визначає заявник, у погоджені з органом з сертифікації. Засоби, з якими звіряють результати ідентифікаціє є товаросупровідні документи, ГОСТ та маркування. Методами, яким визначають критерії є органолептичні. Основними критеріями для водо дисперсійних фарб є колір покриття та зовнішній вигляд плівки. Їх визначають органолептичним методом і засобом при їх визначенні є ГОСТ 28196-89 «Фарби водо-дисперсійні. Технічні умови» п. 4.3.

Фізико-хімічні критерії теж визначає виробник за погодженням з органом сертифікації. Основними критеріями для водо-дисперсійних фарб, відповідно до ГОСТ 28196-89 «Фарби водо-дисперсійні. Технічні умови», є: масова частка нелетких речовин, ph фарби, покривістисть висушеної плівки, час висихання, стійкість плівки покриття до статичної дії води, умовна в‘язкість по віскозиметру, ступінь перетру, умовна світлостійкість. Основними засобами ідентифікації є ГОСТ, ТУ виробника, товаросупровідні документи, маркування. Методи, які використовуються відносяться до вимірювальних, реєстраційних та розрахункових і визначаються заявником у погодженні з органом сертифікації.

Після проведення органолептичної та фізико-хімічної ідентифікації і визначення відповідності випробувальної продукції (водо дисперсійної фарби), заявнику видається сертифікат відповідності даного зразка:

ідентифікація товар якісна асортиментна


Таблиця 3.1. Критерії, методи та засоби ідентифікація водо-дисперсійних фарб

Критерій Засіб Метод
Назва і марка товару ГОСТ 28196-89 «Фарби водо-дисперсійні. Технічні умови» Експертний, Органолептичний
Упаковка ГОСТ 9980.3-86 «Матеріали лакофарбові. Упаковка» Органолептичний, Експертний
Маркування, Товаросупровідні документи ГОСТ 9980.4-2002 «Матеріали лакофарбові. Маркування», ГОСТ 28196-89 «Фарби водо-дисперсійні. Технічні умови» Органолептичний
Показники якості:
Колір плівки фарби ГОСТ 28196-89 «Фарби водо-дисперсійні. Технічні умови», п.4.3. Органолептичний
Зовнішній вигляд плівки ГОСТ 28196-89 «Фарби водо-дисперсійні. Технічні умови», п.4.3. Органолептичний
Масова частка нелетких речовин ГОСТ 28196-89 «Фарби водо-дисперсійні. Технічні умови», п.4.4., ГОСТ 17537-72 «Матеріали лакофарбові. Методи визначення масової частки летких і нелетких, твердих і плівкоутворюючих речовин» Вимірювальний, розрахунковий
рН фарби ГОСТ 28196-89 «Фарби водо-дисперсійні. Технічні умови», п.4.5. Вимірювальний, розрахунковий
Покриваність висушеної плівки ГОСТ 28196-89 «Фарби водо-дисперсійні. Технічні умови», п.4.6., «ГОСТ 8784-75 Матеріали лакофарбові. Методи визначення покриваності» Вимірювальний, розрахунковий, реєстраційний
Стійкість плівки до статичного впливу води ГОСТ 28196-89 «Фарби водо-дисперсійні. Технічні умови», п.4.7., ГОСТ 9.403-80 «Єдина система захисту від корозії і старіння. Покриття лакофарбові. Методи випробувань на стійкість до статичного впливу рідин», метод А Вимірювальний, розрахунковий
Морозостійкість фарби ГОСТ 28196-89 «Фарби водо-дисперсійні. Технічні умови», п.4.8. Вимірювальний
Умовна світлостійкість ГОСТ 28196-89 «Фарби водо-дисперсійні. Технічні умови», п.4.9., ГОСТ 21903-76 «Матеріали лакофарбові. Методи визначення умовної світлостійкості», метод 2 Вимірювальний, розрахунковий
Ступінь перетирання ГОСТ 6589-74 «Матеріали лакофарбові. Метод визначення ступеня перетиру приладом» Вимірювальний
Час висихання до ступеня 3 ГОСТ 19007-73 «Матеріали лакофарбові. Метод визначення часу і ступеня висихання» Реєстраційний
Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Я обычно любые готовые работы покупаю на сайте shop-referat.tk , и свои все там же на продажу выставляю, неплохой доп.заработок. А если там не нахожу то уже на referat.gq заказываю и мне быстро делают.
Оксана18:50:36 11 июня 2018Оценка: 5 - Отлично
Хватит париться. На сайте REFERAT.GQ вам сделают любой реферат, курсовую или дипломную. Сам пользуюсь, и вам советую.
Студент04:17:39 10 июня 2018
Хватит париться. На сайте REFERAT.GQ вам сделают любой реферат, курсовую или дипломную. Сам пользуюсь, и вам советую.
Студент22:17:24 09 июня 2018
Как заработать в интернете на halyava.125mb.com
Duke Nukem08:37:29 23 октября 2017
Спасибо за реферат! Сделай паузу, студент, вот повеселись: Был студентом, ходил в университет только ради столовки. Теперь я там преподаю. Мотивация не изменилась. Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух21:28:00 07 июля 2017

Смотреть все комментарии (7)
Работы, похожие на Контрольная работа: Ідентифікація водо-дисперсійних фарб

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(201628)
Комментарии (2212)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru