Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364139
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21319)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8692)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Статья: Вибір та формування фінансових стратегій підприємства в умовах нестабільності економіки України

Название: Вибір та формування фінансових стратегій підприємства в умовах нестабільності економіки України
Раздел: Рефераты по финансовым наукам
Тип: статья Добавлен 06:22:17 13 мая 2011 Похожие работы
Просмотров: 78 Комментариев: 21 Оценило: 2 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

Вибір та формування фінансових стратегій підприємства в умовах нестабільності економіки України


На сьогоднішній день в умовах фінансової нестабільності постає об’єктивна необхідність у визначенні шляхів зміцнення фінансового стану та перспективних фінансових можливостей. На вирішення таких питань і спрямовано фінансову стратегію підприємства. Проте через нестабільність економічних і політичних процесів в Україні дуже важко зробити прогноз на десять, навіть п’ять років. Така ситуація значно ускладнює розвиток бізнесу в нашій країні, тому необхідно по-новому розглядати стратегічний розвиток підприємства та визначати можливості пристосування його до динамічних умов ринку. Отже, на даний час найважливішим завданням для підприємства є правильний та науково обґрунтований вибір фінансової стратегії.

Дане питання є особливо актуальним в сучасних умовах господарювання, що підтверджується особливою зацікавленістю цією проблемою багатьох вчених в галузі економіки. Серед вітчизняних та зарубіжних вчених наукові розробки даного питання знайшли своє відображення в працях Ф. Котлера, С. Булгакової, І. Бланка, М. Колісника, А. Линенко, А. Куліша, Г. Нама та інших. Проте незважаючи на значні напрацювання, питання, пов’язані із теоретичними та практичними доробками в цій сфері, потребують подальших досліджень та практичних рекомендацій.

Фінансова стратегія є одним з найважливіших видів функціональних стратегій підприємства, що забезпечує всі основні напрями розвитку його фінансової діяльності та фінансових відносин шляхом формування довгострокових фінансових цілей, вибору найбільш ефективних шляхів їх досягнення, адекватного коригування напрямів формування та використання фінансових ресурсів при зміні умов зовнішнього середовища [1].

Розглядаючи ситуацію, що склалася в організації фінансів на вітчизняних підприємствах, варто зосередити увагу на проблемах фінансової діяльності підприємства, що можуть вказувати на необхідність термінової реструктуризації як фінансової вертикалі, так і організації фінансів. Як не парадоксально, але українські підприємства лідирують у допущенні всіх можливих помилок у своїй діяльності, що призводять до зниження ефективності господарювання вітчизняних підприємств.

Проблема, наслідком якої може бути спотворення стану фіксованих активів при створенні внутрішньої звітності, полягає у відсутності економічної амортизації та використанні податкової амортизації в цілях її оптимізації. Відмітимо, що в більшості зарубіжних країнах податкова амортизація носить прискорений характер, що в результаті призводить до виникнення великого податкового прибутку в наступні періоди. У нас ситуація прямо протилежна – повільна податкова амортизація призводить до уповільнення темпів оновлення основних фондів.

Вирішення даної проблеми можливе за допомогою застосування економічних методів нарахування амортизації або підвищення ставок податкового методу, що дозволить прискорити темпи оновлення основних фондів та в свою чергу збільшити обсяги прибутку.

Не менш важливою проблемою є визначення доходів і видатків у визначений термін, як вимагає податкова служба. Суть даної проблеми полягає в неможливості вирахування прибутку, тому що порушується принцип відповідності, за якого видатки мають записуватись в обліку в тих періодах, коли отримані доходи, що виникають в результаті цих видатків.

На нашу думку вирішення даної проблеми можливе з дотриманням всіх принципів вирахування прибутку, насамперед принципу відповідності, що дозволить фіксувати видатки в тих періодах в яких були отримані доходи.

В області перенедобюджетування проблема полягає в надмірній концентрації зусиль та уваги на бюджетуванні та контролінгу (перебюджетування), або бюджетуванні за ради самого бюджетування без використання контролінгу. В обох випадках підприємство знижує свою ефективність. При дослідженні однієї із фірм «великої четвірки», процес бюджетування займає біля 33% часу працівників підприємства, зокрема фінансової вертикалі. Затрачається багато часу і коштів, при чому виникає сумнів в ефективності використання фінансових і трудових ресурсів.

Дана проблема може знайти логічне вирішення із використанням простих і ефективних методів формування фінансових і трудових ресурсів [2].

В основі кожної проблеми лежить елементарна орієнтація на вирішення існуючих проблем замість їх стратегічного переосмислення. Існує лише один спосіб, який дозволяє підтримувати правильний баланс, а саме оптимальне співвідношення між стратегічними і оперативними задачами.

фінансова стратегія економічна


Список використаних джерел

1. Бланк И.А. Финансова стратегия предприятия: [уч. пособ.]/ И.А. Бланк. – 2006. – 711 с.

2. Колиснык М. 12 смертельных финансовых грехов /М. Колиснык// Стратегии финансов, 2008. – №5 – С. 47–54.

3. Линенко А.В. Обґрунтування вибору фінансової стратегії/ А.В. Линенко // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво – 2009 – №1. – С. 109–113.

4. Савчук В.П. Стратегии и технологи управления финансами предприятий / В.П. Савчук // Корпоративный менеджмент. – 2008. – №5 – С. 23–37.

5. Спасів Н.Я. Формування фінансової стратегії на підприємстві/ Н.Я. Спасів // Економіка.Фінанси.Право, 2008. –№ 6 – С. 126–131.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Хватит париться. На сайте FAST-REFERAT.RU вам сделают любой реферат, курсовую или дипломную. Сам пользуюсь, и вам советую!
Никита08:43:25 03 ноября 2021
.
.08:43:23 03 ноября 2021
.
.08:43:20 03 ноября 2021
.
.08:43:19 03 ноября 2021
.
.08:43:19 03 ноября 2021

Смотреть все комментарии (21)
Работы, похожие на Статья: Вибір та формування фінансових стратегій підприємства в умовах нестабільності економіки України

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(294289)
Комментарии (4230)
Copyright © 2005-2022 BestReferat.ru support@bestreferat.ru реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru