Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Курсовая работа: Подолання стресових станів за допомогою кольоротерапії

Название: Подолання стресових станів за допомогою кольоротерапії
Раздел: Рефераты по психологии
Тип: курсовая работа Добавлен 06:44:02 22 марта 2011 Похожие работы
Просмотров: 2336 Комментариев: 4 Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать

Зміст

ВСТУП

РОЗДІЛ І.

1.1 Історичні витоки кольротерапії

1.2 Наукове обґрунтування

1.3 Поняття та особливості стресу

1.4 Вплив кольору на психологічний та емоційний стан

1.5 Методи кольоротерапії

РОЗДІЛ ІІ.

2.1 Програма

2.2 Спосіб застосування методу «корекції»

2.3 Досвід застосування інформаційно-консультативної програми

Додаток № 1

Додаток № 2

ЛІТЕРАТУРА


ВСТУП

Багато хто з нас у дитинстві розважалися тим, що прикладали до очей кольорові скельця: ось синє скло - світ стає серйозним, суворим, сумним; жовте - мимоволі хочеться посміхнутися, все здається святковим, навіть якщо день похмурий. Несерйозне, безглузде заняття? Зовсім ні.

З часів І. Ньютона колір майже втратив свої магічні, ритуальні функції. Колись кольори вважалися, мало не божествами, але об'єктивна наука довела, що колір - лише суб'єктивне відчуття, що виникає при впливі на зоровий аналізатор електромагнітної хвилі певної довжини. Воно об'єктивно залежить від характеристик заломлення, відбивання та поглинання світлових хвиль тих середовищ і поверхонь предметів, які знаходяться між джерелом випромінювання і оком людини, а також у полі його зору. Суб'єктивно людина може кольору не відчувати або сприймати їх перекручено (дальтонізм). Об'єктивні аспекти колірного зору вивчаються фізичною оптикою, суб'єктивні - фізіологією та психологією колірного сприйняття.

Чи подобається людині який-небудь колір, що він думає про нього, які асоціації він у нього викликає, ні фізіологічну, ні, тим більше, фізичну оптику не цікавить, втім, як і психологію колірного сприйняття. Це аж ніяк не означає, що немає таких наук, для яких подібні питання представляли б інтерес. Однак для більшості з них вони є другорядними (етнографія, психологія емоцій, кольорознавство і т.д.).

Наука, для якої вони можуть вважатися основними, називається, може бути не зовсім вдало, психологією кольору. Її предметом є взаємозв'язки кольору і психіки. У сферу її інтересів входять вплив кольору на психічну діяльність людини, об'єктивація допомогою кольору психічних процесів і станів, колірна психодіагностика і т.д.

На сьогоднішній день колірна психологія - емпірична наука. Одним з головних перешкод на шляху створення наукової теорії взаємозв'язку кольору і психіки є недостатня ступінь систематизації та узагальнення накопичених фактів, що стосуються відносини колір-психіка. Тому мною була обрана тема курсової роботи, покликана систематизувати знання в області кольоротерапії: «Подолання стресових станів за допомогою кольоротерапії». стресовий стан кольоротерапія емоційний


РОЗДІЛ І.

1.1. Історичні витоки кольротерапії

Колір має величезний вплив на фізіологію й психіку людини. 80% інформації, яку сприймає наш мозок, надходить до нього через кольоровий зір. Третина мозку працює над переробкою букета кольорів і відтінків, які сприймає людина. Невідомо, чи знали такі нюанси стародавні цивілізації, але кольоротерапія в них була дуже розвинута.

У наскального живопису первісних народів найчастіше зустрічаються три кольори - білий, чорний і червоний, що дозволяє зробити висновок про особливу роль цих колорів у житті стародавніх людей. Як підкреслюють різні дослідники, переважання цих фарб не можна пояснити, наприклад, легкістю їх видобутку. Провідне значення цих трьох кольорів підтверджується вивченням магічних обрядів первісних народів сучасності, які живуть в Африці, Південній Америці і т.д. Особлива заслуга тут належить англійському етнографу В. Тернеру (1983), що зібрав великий фактичний матеріал по «кольорової класифікації» у первісних народів, зокрема, африканського племені Ндембу.

Спостереження за обрядами та ритуалами Ндембу, а також бесіди з членами племені, дозволили В. Тернеру докладно описати символічні значення трьох «основних» кольорів в житті первісної людини.

Ндембу пов'язує ці кольори з трьома річками (сутностями) одного Бога, який ними представлений. Конкретні символічні значення кожного кольору (річки) такі:

БІЛИЙ

1. Благо, 2. Джерело сил і здоров'я; 3. Чистота, 4. Не бідність, 5. Сила; 6. Відсутність невдач, сліз, смерті; 7. Верховенство або влада, 8. Зустріч з духами предків; 9. Життя та здоров'я; 10. Зачаття або народження дитини; 11. Мисливська доблесть; 12. Щедрість, 13. Поминання духів предків; 14. Дружелюбність; 15. Поїдання їжі; 16. Розмноження; 17. Явність для ока (ясність, відкритість, доступність); 18. Змужніння чи дозрівання; 19. Обмивання; 20. Відсутність насмішок.

Серед наведених значень ми не виявляємо жодного негативного. У цілому, білий колір означає для Ндембу благо, добро, щастя, розвиток.

Це узагальнене значення білого універсально для всіх первісних народів, як давнини, так і сучасності. Білий для них - символ буття, світу, життя.

Біла фарба використовувалася в тих магічних ритуалах первісних людей, в яких вони апелювали до сил добра і життя або захищалися від впливу злих духів і божеств. Білий колір привертав добрих богів, і відлякував злих. Найбільш важливими з цих ритуалів були ритуали, присвячені народженню, ініціації, шлюбу і смерті.

Зупинимося докладніше на ролі білого в ритуалі похорону. Білий колір для древніх не мав негативних значень, і тим більше, не був символом смерті, траурним кольором. Який же сенс його використання в цьому ритуалі? Життя представлялося первісними людьми як послідовність народжень і смертей. Померлий член племені не вважався зниклим без сліду, остаточно пішли в небуття. Смерть розглядалася як трансформація, перехід у нову якість. Померлий, або втілювався у знову народженого члена племені, або ставав духом, божеством. Тому присутність білого на похоронах (розфарбовування небіжчика білою фарбою тощо) не носить негативного характеру, а вказує на «нове життя» померлого одноплемінника.

Білий колір використовували і як захисний засіб від пристріту і псування. Злі сили не могли завдати шкоди людині, тварині чи оселі, якщо вони були позначені білою фарбою, або мали амулети білого кольору.

Важливу роль грав білий і в ритуалі жертвопринесення. Добрим богам і духам прагнули приносити в жертву тварин білого кольору, або пофарбованих у біле.

Для первісних людей білий - не тільки наочно-чуттєвий символ, але і поняття, що виражає основні морально-етичні принципи поведінки. Так у ряді африканських народів до цих пір існує звичай присягатися своєю печінкою. Якщо той, хто дає клятву хоче підкреслити, що його наміри чесні і він не має ніяких злих намірів, то спеціально вказує на те, що у нього «біла печінка». Має сенс, тому, говорити про роль білого в поведінці первісних людей, як своєрідного критерію, за допомогою якого люди організовували свою поведінку. У цьому аспекті білий колір можна розглядати як психологічний знак - тобто засіб управління людини своїми психічними функціями і поведінкою. Як вказує В. Тернер (1983), у Ндембу є поняття «білої поведінки». Воно означало бути явним для одноплемінників, тобто - не усамітнюватися, не замислювати поганого і т.д., іншими словами, бути «чистим».

Які витоки символіки білого у первісних людей? В. Тернер вважає, що коріння символіки білого (втім, як і інших основних кольорів) слід шукати в психобіологічному досвіді людини. Незаперечний зв'язок білого кольору з двома найважливішими рідинами (тканинами) людського організму - насіннєвої і молочної, які вважалися найдавнішими людьми священними. Згадаймо, що Ндембу трактують білий в якості однієї з річок верховного божества. Насіннєва і молочна рідини лежать в основі життя людини, будучи тими началами, від яких первісна людина вела відлік свого існування і тому їх колір отримав значення блага, життя, здоров'я і т.п. Крім цього, білий - світло, день, коли людина найбільш активна і діяльна, коли вона сприймає навколишній ясно і чітко. Оптично, білий - еталон чистоти, протилежність хаосу та бруду і тому служить зразком чистоти думок і поведінки. Такі основні психобіологічні джерела символіки білого кольору, що дозволяють зрозуміти його магічне значення в житті первісної людини.

ЧОРНИЙ

Другим найважливішим кольором в житті первісних людей був чорний колір. Якщо білий означав світло, то чорний - морок, якщо білий - життя, то чорний - смерть, білий - чистота і порядок, чорний - бруд і хаос. Тим самим, чорний - антипод білого. Оптично, контраст білого і чорного найбільш сильний; також контрастні і символічні значення цих двох кольорів. Білий і чорний відносяться до дуальних символів і, як зазначає Керлот (1994), подібно до всіх дуальних формул мають безпосередній зв'язок з великим міфом про Близнюків. Члени дуальної пари (люди, тварини, рослини і т.д.) мають протилежне забарвлення, що відбиває протиставлення двох світів.

Для прикладу, наведемо найбільш важливі символічні значення чорного кольору для Ндембу (В. Тернер - 1983).

1. Зло, погані речі, 2. Відсутність удачі, чистоти; 3. Страждання, 4. Хвороби, 5. Знахарство і чаклунство; 6. Смерть (у тому числі і ритуальну); 7. Статевий потяг; 8. Ніч, темряву.

Чорний - антитеза білого, протилежна сторона життя. Все саме негативне в житті первісних людей висловлював чорний. Злі сили, ворожі людині, в уявленнях давніх мали чорний колір. На відміну від «білої» «чорна магія» апелює до сил зла, і приводить людину до загибелі і прокляття.

Найбільш важливі значення чорного - небуття, смерть, хаос, руйнування. Чорний колір використовується в магічних ритуалах, тема яких пов'язана зі смертю, закінченням або перериванням чого-небудь, втручанням у життя людини ворожих йому сил і т.п. Звідси стає зрозуміла роль чорного в ритуалі ініціації. Розфарбовування чорним кольором тіл, означало їх ритуальну смерть - закінчення попереднього етапу існування.

Чорний також використовувався для захисту від пристріту і псування, але зміст цього символічного захисту у порівнянні з білим інший. Якщо над білим зло, на думку первісної людини в принципі, не владне, то використання чорного означало, що його носій не володіє нічим, що могло б бути гідним заздрості. Виходячи з цього, на обличчя новонароджених наносили чорні точки, чорнили тварин, вдома (чорний наріжний камінь) і т.д.

Чорний вважався кольором злого чаклунства і знахарства. До «чорних магів» ставилися з острахом і ворожістю. На житла людей, підозрюваних у чаклунстві злом, наносили чорну фарбу. Вислів - «у нього чорна печінка» означає людину зі злими намірами.

Незважаючи на те, що все негативне в житті первісної людини символізувалося чорним, цей колір володів не тільки негативними значеннями, але й позитивними, тобто, на відміну від білого, був амбівалентним символом. Наприклад, у племен посушливих районів Африки чорний шанується як колір дощових хмар, а люди з особливо чорними волоссям вважаються красивими. Цікавий зв'язок чорного з статевим потягом. У Ндембу чорний вважається кольором, що збуджує статеву пристрасть, тому жінки цього племені спеціально чорнять свої статеві органи. У разі вдалого статевого акту в першу шлюбну ніч біля порога молодят розсипають чорний попіл.

Витоки символіки чорного також необхідно шукати в психобіологічному досвіді первісних людей. Чорний - це відсутність світла, ніч, коли активність людини знижена, і він не може добре орієнтуватися в навколишньому, стає беззахисним перед стихіями і хижаками. Чорний - відсутність свідомості, сон, подібний смерті, колір згарища і розпаду. Чорна ріка - річка смерті і забуття. Є.П. Блаватська (1888) і J.G. Frazer (1911) відзначали, що у первісних людей чорний символізує внутрішню чи підземну сферу світу, Приховане Джерело, з якого виходить первісна (чорна, окультна або несвідома) мудрість.

ЧЕРВОНИЙ

Завершує тріаду «основних» кольорів для первісних людей червоний колір. На відміну від білого і чорного він ставиться до хроматичних кольорів і з усіх трьох є найбільш амбівалентним символом. За даними В. Тернера, для Ндембу червоний висловлює так звані «Червоні речі», які зроблені з крові або червоної глини. Символічні значення червоного визначаються «видом» крові:

1. Кров тварин; 2. Кров посліду (породіллі); 3. Кров всіх жінок (менструальна кров); 4. Кров процедури обрізання крайньої плоті; 5. Кров вбивства, 6. Кров чаклунства і знахарства (пов'язана з некрофагів).

Всі «червоні речі» поділяються на дві категорії, залежно від того, чи приносять вони добро чи зло. Але, незалежно від своєї валентності, всі «червоні речі» мають силу, тому що кров - сила, без неї людина помирає.

Сила - головне значення червоного і цим пояснюється його роль в якості магічного. Наприклад, в ритуалі, присвяченому народженню дитини, новонародженому наносилися червоні точки на голову, статеві органи та інші частини тіла для того, щоб він ріс здоровим і сильним (Є. Вундерліх - 1925). На думку цього ж автора малюнок червоної руки перед входом у первісну печеру служив для відлякування злих демонів. Розфарбовування червоною фарбою осіб воїнів, магічно, повинно було надати їм силу і хоробрість і одночасно налякати ворогів. Як символ сили, червоний використовувався і як засіб від пристріту і наклепів.

Вже первісні люди вважали червоний лікувальним кольором, здатним загоювати рани і повертати здоров'я. З цією метою до уражених ділянок тіла прикладалися червоні ганчірки або глина. Також вони наносили кров на предмети, які хотіли пожвавити (Х. Е. Керлот - 1994).

Важливу роль червоний колір грав в обрядах очищення. Члени племені, які брали участь у процедурі обрізання, повинні були протягом певного часу носити на руках і шиї предмети червоного кольору.

У поєднанні з білим кольором червоний складає т.зв. «Життєстверджуючу пару», що символізує добрі сили, могутність, пошану, владу і багатство. У парі з білим нівелюються негативні значення червоного і, навпаки, поєднання червоного і чорного посилює негативні сторони червоного кольору, надає йому зловісний характер, і з точки зору давньої магії, символізує злі сили.

Символічні значення червоного пояснюються його зв'язком у свідомості давніх з кров'ю. Червоний - третя річка верховного Бога, колір однієї з найбільш важливих рідин людського організму. Причому, зв'язок червоного з кров'ю для первісної свідомості більш істотна, ніж з вогнем.

Верховенство білого, чорного і червоного в колірній символіці спостерігається, практично, у всіх нині живих племен Африки з первіснообщинною організацією. Це Догони, Мани, Бакта, семанги, Сакаї та ін. (L. Griale - 1950, В. Тернер - 1983). Схожа картина спостерігається і на Мадагаскарі. У первісних племен цього острова чорний висловлює неприємне, зле; білий - радість, світло, надію, чистоту, червоний - силу, могутність, багатство, успіх (A. Leib - 1946). Печерні розписи австралійських аборигенів також, в основному, виконані цими трьома фарбами. Білий у них символізує воду, а червоний - кров (С. Мountford - 1962). Практично, подібні значення «основних» кольорів спостерігаються і в Північній Америці в індіанців племені чірокі: білий - мир, щастя, червоний - успіх, торжество; чорний - смерть.

У палітрі первісних людей присутні й інші кольори. Зокрема, синій і жовтий. Але ці кольори не є «самостійними». Жовтий «тяжіє» (в символічному плані) до білого, а синій - до чорного.

Принципова подібність колірної символіки у первісних народів різних частин світу дозволяє нам услід за В. Тернером трактувати колірну тріаду як архетип людини. Для первісної людини три «основних» кольори - не просто відмінності в зоровому сприйнятті різних частин спектра, а скорочене або концентроване позначення великих областей його психобіологічного досвіду, що зачіпає як розум, так і всі органи почуттів, і пов'язане з первинними груповими відносинами. Оскільки цей досвід має своїм джерелом саму природу людини, він є загальним для всіх людей як представників людського роду. Тому символічний сенс колірної тріади є принципово схожий у самих різних культурах.

В Індії та Китаї з давніх-давен і по сьогоднішній день існують розвинені системи колірної символіки. Навчання про кольори вважаються езотеричними і в повному обсязі передаються тільки присвяченим. Окремі фрагменти цих навчань містяться в дійшли до нас пам'ятниках філософської та релігійної літератури.

Колірна тріада займає провідне місце в цих навчаннях, а символічні значення кольорів багато в чому схожі з тими, що відзначаються в первісних культурах.

Індія

Ось, що про це йдеться в Чхандогья Упанішаді (коментарі Шанкарачарьі): «червоний колір (матеріального) вогню - колір первовогню, білий колір (матеріального) вогню - колір первісних вод, чорний колір (матеріального) вогню - колір початкової землі. Так у вогні зникає все те, що, звичайно, зветься вогнем, видозміна - це лише ім'я, яке виникає в мові, і тільки три кольори (форми) істинні» (цит. за В. Тернером - 1983). Згідно Чхандогья Упанішаді, весь світ триколірний (тричастинний). Так з'їдена їжа розпадається на три частини: найважча, темна частина (чорний) стає калом; середня частина перетворюється в плоть (червоний), і, нарешті, найбільш легка частина стає думкою (білий). Те ж саме стосується випитої води, що розпадається в організмі людини на три частини: сечу (чорний), кров (червоний) і прану (білий). В іншому філософському творі Санкхьякаріке Ішваракрішни три «основних» кольори відповідають трьом гунам або «ниткам існування світу» - саттва, раджас і тамас. Гуна саттва означає «буття», її колір білий, що символізує чистоту і безтурботність. Друга гуна - раджас (червоний) представляє собою активний початок, що породжує карму. Третя гуна - тамас (чорний) може бути зрозуміла як стан здавленості, загальмованості, схильності до летаргічної апатії. На цих прикладах видно, що в Стародавній Індії "основні" кольори були символами головних світових (космічних) сил, складових частин світобудови (див. також Махабхарату, Рамаяму та ін.) Основа основ для древніх індійців - сонце (Брахман, головна веда і вище божество) не має певного кольору, може осягати тільки в мисленні, а не чуттєво. Воно містить у собі будь-які кольори, точніше, породжує їх. Звідси існує поняття «невидимого світу», «чорного сонця» та ін

Світло і темрява (білий і чорний) розумілися як єдність, темрява була інобуттям світла. У «Рігведі» це єдність виражено наступним чином: вогонь, чистий і яскравий в небі, залишає чорні смуги на землі (або обгорілому предметі); дощ, чорний у небі (у вигляді дощових хмар), стає прозорим на землі (М. Schneider - 1946).

Більш низькі за рангом божества мають певний, стійкий колір (Махабхарата). Колір богині любові - білий, смерті (Калі) - чорний і червоний, богині материнства - червоний, тому що вона пов'язана з принципом творення, активності, який виражається червоним кольором
(H. Zimmer - 1946). У цілому, добрі боги і сили позначалися білим кольором, а злі - чорним або поєднанням чорного і червоного.

Китай

У Стародавньому Китаї колір також розглядався як символ найважливіших сил і стихій. Згідно езотеричним вченням три ряди символів (відтінки кольорів, складові і природні елементи, почуття і реакції) виходять з загального джерела, що діють на найглибших рівнях дійсності (Х. Е. Керлот - 1994). У «Книзі змін» («І цзин») ми знаходимо наступну систему колірної символіки (див. таблицю 1.1.), що виходить із принципів теорії відповідностей.

Таблиця 1.1.

* За Л.П. Сичовим, В.Л. Сичовою (1975).


До переліку «основних» кольорів в Стародавньому Китаї додалися синій (зелений) і жовтий. Л.М. Миронова (1984) вказує, що у стародавніх китайців поняття синього і зеленого були взаємозамінні, а чіткої відмінності в колірних позначеннях цих двох кольорів не було, можливо, тому, що зелений розглядався як породження синього.

Колір і стихія, яка їм символізується, для китайців не були жорстко пов'язані один з одним. В однієї і тієї ж сили могло бути кілька колірних символів в залежності від стану цієї сили чи стихії. Так світло-синій був символом полуденного неба, а чорний з невеликою часткою червоного (Сюань) - досвітнього, означаючи зародження світла в надрах мороку (Щуцький Ю.К. - 1960).

У китайській символіці колір висловлював соціальний статус: кожній соціальній групі відповідав свій колір. Наприклад, жовтий вважався священним привілеєм імператорської чети (A. Beaumont - 1949). Кольори ділилися на «шляхетні» і для простого народу, як про це йдеться в «книзі пісень» («Ші цзин»).

У вченні про першосутність Інь і Ян також присутня колірна символіка. Ян має білий (жовтий) колір, а Інь - чорний (синій).

Порівнюючи зміст колірних символів у первісних народів з колірною символікою Стародавньої Індії та Китаю, можна зробити висновок про його принципову подібність, а значить і єдності коренів колірного символізму у самих різних культур, розділених між собою в часі і просторі. На думку
В. Тернера (1983), колірна символіка світових начал має найдавніше походження, можливо, доіндоєвропейське, а пам'ятки, що дійшли до нас, являють собою більш пізні філософські спекуляції на дану тему.

Стародавні народи Близького Сходу, Центральної Азії і Єгипту

Багато в чому схожий характер колірної символіки ми зустрічаємо і у стародавніх народів Близького Сходу, Центральної Азії і Єгипту.

Одним з найпоширеніших культів у народів, що жили на цих територіях, був культ сонця, світла, а також найбільш близької подоби сонця - вогню (зороастризм). Як і в Стародавній Індії, сонце шанувалося верховним божеством, джерелом життя і блага. Тому ставлення до того чи іншого кольору залежало від того, наскільки він був «сонячним» - світлим і яскравим. Кольорами, найбільшою мірою схожими на сонячне світло були білий і золотий (жовтий). Тому ці кольори вважалися божественними. Вони були кольорами богів, священних тварин, жерців і т.д.

Священним кольором шанувався і червоний. У Єгипті червоний лотос був символом крові, пролитої Осірісом. Як і в Китаї, цей колір вважався кольором шляхетного стану, воїнів, царів. Однак ставлення до червоного не було однозначним. Для старозавітних євреїв червоний означав кровопролиття, війну, провину і гріх (M. Farbridge - 1922). Червоний символізував і гнів Єгови. Слід також зазначити, що давньоєврейське слово «почуття» або «пристрасть» походить від дієслова quin'ah («червоніти»).

Осіріс - бог зростання і царства мертвих зображувався зеленим кольором, який, на думку Керлота (1994), містить дві протилежні тенденції: життя і смерті, тобто є амбівалентним символом. Зелений, за даними
J.G. Frazer (1911), входив в улюблене колірне поєднання стародавніх єгиптян: зелений - білий - червоний.

Важливе символічне значення в Давньому Єгипті мав блакитний або синій колір, відповідний істині (H. Bayley - 1912). У зв'язку з цим, особливо цінувався синій камінь лазурит. Цей же колір символізував небо - житло Ра (верховного Бога Сонця).

Чорний вважався кольором злих демонів, диявола. Як і в інших культурах, йому приписувалися, як правило, негативні значення - зла, гріха, нещастя і т.д.

Таким чином, колірна символіка народів Близького Сходу, Центральної Азії і Єгипту не мала скільки-небудь істотної своєрідності або відмінностей в порівнянні з іншими народами Давнього світу. Колірна тріада була пануючою, і значення, що складають її кольори аналогічні вже відомим нам. Можна відзначити, більш виражену амбівалентність червоного кольору (у древніх євреїв), але не виходить за рамки його традиційних значень.

Античність

В епоху античності формується інше ставлення до кольору. Поряд зі ставленням до кольору яке зберігається, як релігійно-містичного, магічного символу, виникає також і природниче ставлення. Проміжним варіантом між цими формами відносини можна вважати спроби ряду видних давньогрецьких філософів створити колірну систематику стихій, але вже не містичних, а природних.

Емпедокл, виділяючи чотири основні стихії, наділяє кожну з них своїм кольором. Воді відповідає чорний колір; землі - жовтий; вогню - червоний; повітрю - білий.

Якщо Емпедокл, визначаючи кольору стихій, спирався на зорові враження, то Аристотель, бажаючи встановити їх «істинний» колір, використовував експериментальний метод. За Аристотелем «основних» кольорів - три: білому (безбарвному) відповідає вода, повітря і земля; жовтий - колір вогню, а чорний - колір руйнування або перехідного стану. Віднесення стихії «земля» до групи білого, пояснюється результатами експериментів Аристотеля по прожаренню грунту, яка, врешті-решт, ставала білою. Уважно роздивляючись полум'я вогню, Аристотель прийшов до висновку, що воно швидше жовте, ніж червоне. Подібний експериментальний підхід, природно, руйнував містичний ореол кольорів, зводив їх до звичайних явищ фізичного світу.

Традиційна роль кольору як символу надчуттєвих, магічних сил, в набагато більшій мірі збереглася у філософській школі піфагорійців, які багато почерпнули зі знань вавилонських і Єгипетських жерців і магів. Незважаючи на спроби до природнонаукового вивчення колірних феноменів, ставлення до кольору як містичного символу переважало у Платона і неоплатоніків. Білий та золотий (жовтий) вважалися в цих філософських школах божественними кольорами (у тому числі і світового розуму - Логосу), висловлювали благо, істину, щастя, добро, пізнання, гармонію. Темні, і особливо чорний, колір були символами зла, лих, сил, ворожих людині і т.д.

Слід також зазначити, що ставлення до кольорів у Стародавній Греції, в чому, визначалося не тільки його значеннями як релігійного або філософського символу, а й естетичними канонами і уявлень про прекрасне. Тому надмірність, відсутність заходів у використанні навіть самого «благородного» кольору могло вважатися «потворним». Подібне ставлення, опосередковане принципами даосизму, характерно і для Китаю, де дуже яскраві кольори були символом суєтності життя.

Колірна символіка в Стародавньому Римі не виходить за межі традиційних канонів. Також найбільш улюбленими і шанованими кольорами були білий, жовтий, червоний і пурпуровий. Синій вважався атрибутом Юпітера і Юнони як богів неба і означав релігійне почуття, відданість і невинність; зелений - колір Венери і Природи символізував родючість полів, симпатію і пристосовність; фіолетовий відповідав ностальгії і пам'яті; жовтий (атрибут Аполлона, бога сонця) висловлював великодушність, інтуїцію та інтелект; помаранчевий - гордість і амбіцію; червоний (колір Марса) - пристрасть, чуттєвість і життєдайні сили; рожевий - чутливість і емоції (A. Teillard - 1951; O. Wirth - 1927). Поєднання білого з червоним було символом аристократичного, знатного походження. Пурпур вважався кольором імператорів і членів царського дому, означаючи владу, духовність, велич. Коли римський полководець святкував свій тріумф, він виїжджав на колісниці, запряженій чотирма білими кіньми, покритими позолоченими попонами, у шатах червоного кольору.

Дія кольору на психіку і тіло людини не переставала буті актуальною темою і пізніше. У XVII столітті Ісаак Ньютон вперше відкрито заговорив про веселку, як про спектр "кольорових почуттів". вчений стверджував, що колір - це субстанція, що змінюється подібно звуку, тому існують такі кольори, яких ми, люди, сприйняти нездібні - точно так, як існують звуки, доступні собаці, але не чутні людиною. Іоганн Гете, що дуже цікавився цім питанням, зробив наступне спостереження: "Кольори діють на душу: можуть відтворювати викликати відчуття, будить емоції і думки, які нас заспокоюють і хвилюють, журять нас або радують".

Відомий російській психіатр В. А. Бехтерєв стверджував: "Уміло підібрана гама кольорів здатна благотворніше впливати на нервово систему, ніж інші мікстури".

Американський психолог Джекоб Ліберман, що цілих тридцять років займався вивчення дії світла і кольорове променів на організм людини, прийшов до висновку про те, що колір і сонячне світло можуть замінити майже всі ліки!

Нейрокомп'ютерні медичні технології впливу кольорів стали продовженням попередніх наукових розробок. Зокрема у 1903 році доктор Фінсен отримав Нобелівську премію за відкриття лікування методом синім і червоним кольорами. Основна тема його досліджень - терапевтичний вплив світла. З попередніх досліджень було відомо, що світло затримує ріст деяких колоній бактерій і може знешкоджувати також їх. Було встановлено, що ультрафіолетові промені викликають більш сильний вплив на біологічні тканини, ніж інфрачервоні. Фінсен провів ряд дослідів на комахах, пуголовках і зародках амфібій. У результаті проведення дослідів він з'ясував, що сонячне світло, його напрям, при падінні на хвіст пуголовки, може спричинити запалення тканин, а також, що ультрафіолетові промені більш сильно впливають на зародків жаб, ніж інфрачервоні. І як висновок - світло чи його відсутність, мають певний терапевтичний ефект. З 1893 р. Фінсен, головним чином, займався пропагандою застосування червоного світла для лікування наслідків віспи. На його думку, лише сонячне світло подразнювального високочастотного спектру випромінювання, пропущене через червоний світлофільтр, може прискорити процес загоєння шкіряних уражень і тім самим запобігти подразненню шкіри. Наступним етапом його експериментів було використання джерел штучного світла, особливо з дуговими вугільними лампами. Під час опромінення такими лампами хворих на люпус, уражені ділянки шкір стали зменшуватися і з'явилися ознаки явного видужування. Як результат оцінки позитивних дослідів у Копенгагені було відкрито Фінсенівській інститут світлолікування на чолі з автором світлотерапії. Протягом п'яти років 800 хворих на люпус пройшли курс лікування: 50% з них цілком видужали, у 45% - значні поліпшення стану здоров'я.

Темою досліджень, за які вчений тримав Нобелевську премію, було опромінення синім світлом немовлят, які захворіли на жовтяніцю, що дало змогу уникнути травматичного і ризикованого методу переливання крові. Синє світло пронікає через шкіру й руйнує зайвий білірубін, який печінка дитини неспроможна переробити.

За допомогою методу синього кольору стали ликуваті безсонню, знімати біль, зніжувати артеріальний тиск. Опромінювання червоною чи сіньою лампою полегшує ревматічній біль, допомагає при артритах. На червоних простірадлах легше відбувається перебіг таких хвороб, як скарлатина та інші шкірні та інфекційні захворювання.

У 1954 році учений – анатом Бехер довів: між оком і вегетативною нервовою системою є безпосередній зв’язок. Виявилося, що вегетативна нервова система, (яка функціонує незалежно від нашої волі) взаємозв’язана з психікою і системою обміну речовин. Саме тому робота нашого організму залежить від того, що бачить наше око.

Це підтверджує такий науковий дослід: американські студенти різних рас декілька хвилин дивилися на оранжево - червоний колір. Внаслідок цього їхні вегетативні функції ( тиск, пульс, частота дихання) підвищилися. Коли ж студентам дали для споглядання темно - синій колір, їхня нервова система зреагувала по іншому: пульс уповільнився, тиск знизився.

Вплив кольору відбувається не лишень через очі, будь який контакт з кольором (носіння одягу, дотик, перебування в місцевості, в якій переважає певний колір) впливає на організм, змінюючи його біохімічні процеси. Тому що згідно з фізичними поняттями, колір, це певне коливання електромагнітних хвиль. І саме ці електромагнітні хвилі діють на електромагнітне поле клітин.

Східні лікарі у лікуванні хворих також послуговувались цими знаннями, щоправда, мали іншу термінологію. Замість “електромагнітні випромінювання”, “пасивна та активна” енергія, вони казали – енергія “чі”, “Ян”, “Інь”. Тому розробили систему впливу на акупунктурні точки організму (точки представництва внутрішніх органів і систем тіла на шкірі людини) кольором. Їхні методи мають назву “акупресура”, “акупунктура”.

Швейцарський фізик - інженер Петер Мандель осучаснив стародавню східну науку, створивши прилад для лікування кольором – апарат Манделя. У світі він відомий під назвою кольоропунктура або хромопунктура і завоював високу популярність. Прилад Манделя можна придбати в аптеках багатьох європейських країн.

Зовні прилад схожий на ручний фонарик, тільки лампочка в ньому дуже “втоплена” всередину. В отвір, розташований перед цією лампочкою, вставляють круглий скляний стрижень, кінці якого забарвлені в якийсь колір (у стандартній комплектації приладу є стрижні зі всіма кольорами спектру). Кольоровий промінь з “ліхтарика ” направляють на акупунктурну точку, що відповідає за той чи інший орган.

Різні кольори – це хвилі різної частоти. Вони можуть впливати на баланс в “енергетичному” тілі людини, яке ще називають аурою або біополем. Його існування вже не викликає суперечок, бо підтверджене фізиками. Німецький біофізик Фріц Альберт Поп відкрив, що кожна клітина живого організму випромінює біофотони, електромагнітні хвилі. За допомогою біофотонів клітини обмінюються інформацією з мозком. Негативна дія синтетичних ліків, неправильного харчування, поганої екології, починається з того, що несприятливі чинники “атакують клітину,” електромагнітними коливаннями не властивої їм частоти. Клітині це не подобається. І вона починає давати збої в роботі, приймати і передавати помилкову інформацію. В організмі починається енергетична анархія. Енергетичний баланс можна відновити, впливаючи на “енергетичне” випромінювання людини енергією кольору. Концентроване проміння того чи іншого кольору безболісно проникає крізь шкіру через спеціально вибрані акупунктурні точки. Тобто Петер Мандель знайшов спосіб за допомогою кольору підправляти інформацію, яку мозок передає клітинам. Але спочатку треба “підправити ” сам мозок. Це називається “гармонізація”.

Дослідження Манделя показали, що хвороби, пов’язані зі стресами, які спричинюють психосоматичні захворювання, (лікарі стверджують, що 80-90%) хвороб належать до психосоматичних), можна легко усунути за допомогою регулювання інформаційного потоку. На його переконання, будь яке захворювання треба починати лікувати саме таким методом. Тепер, за наявності апарата Манделя, на це потрібно небагато часу.

1.2 Наукове обґрунтування

Центральна нервова система отримує інформацію про зовнішній світ і внутрішній стан органів від спеціалізованих до сприйняття роздратувань органів рецепції. Завдяки інформації, рецепції, що доставляється органами, під дією світла можуть здійснюватися, як прості рефлекси, так і складніші рефлекторні реакції, що роблять вплив на вегетативну регуляцію серцево-судинної системи, а також відбиватися на різних актах поведінки і психічної діяльності.

Енергія зовнішнього роздратування органів чуття перетворюється на нервовий імпульс і передається в певні відділи мозку, де відбувається аналіз. Рецептори відрізняються дуже високою збудливістю по відношенню до адекватних роздратувань, сприйняттю яких вони пристосовані. Центральна нервова система функціонує як єдиний злагоджений механізм. Завдяки цьому досягається те, що реакція організму у відповідь на різні роздратування має характер цілісних інтегрованих актів поведінки. У кожному акті поведінки можна виділити три компоненти:

- сенсорний, який забезпечує надходження імпульсів від рецепторів до центральної нервової системи;

- моторний, який здійснюється скелетною мускулатурою;

- вегетативний, який полягає в регуляції діяльності внутрішніх органів, просвіту судин, обміну речовин і функціонального стану тканин.

Управління органів і систем всього організму можливо здійснювати впливом світла через зоровий аналізатор, який сприймає інформацію із зовнішнього світу і передає її в головний мозок. Дослідження з біофізики підтвердили важливу роль біохімічних реакцій в здобутті і передачі біочастотної інформації.

Світло – це електромагнітне випромінювання з довжиною хвилі від 380 до 760 нанометрів, яке сприймає око людини.

Колір – це світло, певної довжини хвилі.

Червоний: 620 – 760 нм; Помаранчевий: 585 – 620 нм;

Жовтий: 560 – 585нм; Зелений: 510 – 565нм;

Блакитний: 480 – 510нм; Синій: 450 -480нм;

Фіолетовий: 380 -450 нм.

Енергія кольору, потрапляючи на сітківку ока, де відбувається обробка нейрохімії, перетворюється на нервовий імпульс, який передається в гіпоталамус. Гіпоталамус управляє функцією внутрішнього середовища організму і забезпечує гомеостаз, він також є сполучною ланкою між нервовою і ендокринною системами, а його клітки трансформують нервовий імпульс в нейрогуморальний.

Світло є природним подразником для зорової системи і функціональний стан людини може мінятися із зміною фізичних характеристик світла. Тому лікування світлом і, зокрема, його кольорами і відтінками - один з найбільш древніх і ефективних методів безмедикаментозної терапії, що переживає зараз друге народження.

Концепції, що пояснюють механізм дії цветоїмпульсной терапії.

1. Психофізіологічна. Пов'язана з трикомпонентною теорією кольоровідчуття Юнга-Гельмгольца, згідно якої відчуття різних кольорів і відтінків, їх психофізіологічна дія на людину визначаються мірою роздратування кожного з трьох типів колб (червоно-, синьє- і зеленочутливих), що приводить до виникнення нервового імпульсу. За умови стимуляції червоним кольором відбувається підвищення рівня норадреналіну, при дії синім кольором – серотоніну.

2. Квантова. Грунтується на корпускулярній природі світла. Світло має хвилеві і корпускулярні властивості, тому кожен фотон володіє певною кількістю енергії залежно від частоти відповідних коливань, тобто від випромінюваного світла. Фотони синього кольору володіють більшою енергією, чим фотони червоного кольору.

3. Асоціативного кольоросприйняття. Певні колірні визначення або колірні асоціації можуть робити вплив на психоемоційний стан людини. Червоний колір надає стимулюючу, збуджуючу дію, зелений – заспокійливу.

4. Змагання полів зору. Пояснює ефективність кольороімпульсної терапії нормалізацією біоритмів зорового аналізатора, десинхронізація яких часто буває при очних хворобах, неврозах, захворювань внутрішніх органів і нервової системи.

5. Біоритмотерапевтична. Зв'язує ефективність кольороімпульсної терапії нормалізацією біоритмів всього організму. Виділяють добові ритми: цикл сну і неспання, циклічність фаз сну; основні причини десинхронізації ритмів: психоемоційна напруга, перельоти в інший часовий пояс, нічна робота. Вирішальне значення для синхронізації ритмів може мати світло.

6. Дія на орган зору. Кольороімпульсна терапія надає безпосередню дію на структуру очного яблука і м'язовий апарат ока. Це особливо актуально в лікуванні і профілактиці спазму акомодації і короткозорості.

7. Біорезонансна. Грунтується на хвилевій природі світла. Лікувальна дія світла на організм людини обумовлена впливом біорезонансоподібних механізмів, пов'язаних з біологічними особливостями діапазонів електромагнітних коливань, що впливають через зоровий сенсорний канал. Трансформація світлової енергії з різними частотами відбувається на клітинних мембранах, що і визначає фізіологічні процеси. Нав'язуванням ритмів, близьких до генетично оптимальних частот через зоровий сенсорний канал можна витіснити із загальної хвилевої структури мозку патологічні спектри, тим самим викликати нормалізацію стану. Хвилева структура центральної нервової системи налаштовується на ті спектральні особливості нав'язаного ритму, які є оптимальними для конкретного організму. Правильно підібраний колір і ритм приводять до нормалізації і оптимізації спектрів ЕЕГ.

Можливості кольоротерапії за останнє десятиліття значно зросли. Розроблені й упроваджені в практику апарати нового покоління. Сучасні технології дозволяють впливати не лише світлом певного кольору, але і ритмом подачі світлових стимул-реакцій, підібрати строго індивідуальну програму для кожного пацієнта.

В даний час метод кольлротерапії активно розвивається і використовується в різних областях медицини: терапії, неврології, психіатрії, рефлексотерапії, офтальмології, педіатрії, гінекології, фізіотерапії. Першим застосував світлофільтри при аурікулярній терапії Ножье в 1966 році. За останні десятиліття упроваджені різні апарати кольороімпульсної терапії. Велику роль в апробації методів і впровадженні нової медичної техніки зіграла кафедра рефлексології і мануальної терапії Російської медичної академії (В.С.Гойденко,2005).

Фахівцями різного профілю накопичений значний досвід вживання кольоротерапії в амбулаторній і клінічній практиці (В.С. Гойденко, М., 2000). У спеціальній літературі відбита позитивна дія цветотерапії. Дослідники і практичні лікарі, які застосовують кольоротерапію, помічають виражений терапевтичний ефект в різних областях медицини: неврології, психіатрії, терапії, офтальмології, гінекології, педіатрії.

1.3 Поняття та особливості стресу

Поняття стресу з'явилося в 1954 році завдяки Гансу Селье. Він показав, що у зв'язку з активністю гормональної системи, при травмах і горі, під час сексу і радості, в жарі і на холоді і тому подібне, в корі надниркових виділяються гормони, що допомагають людині адаптуватися до змін середовища.

Стрес протікає в три стадії. Перша і друга відповідно тривога і адаптація сповна нормальні, і швидше корисні, чим шкідливі.

Але якщо зміни довкілля відбуваються дуже часто, то настає третя стадія стресу – виснаження. Виснаження це пряма дорога до хвороб – психосоматичних захворювань.

Причини стресу можуть бути різні. Велика кількість обов'язків, умови брак часу, висока відповідальність, недостатність інформації, погані стосунки з керівництвом, тиск і так далі. Або труднощі, недовіра, страх і ще мільйон великих і маленьких причин. Все це змушує організм бути постійно на чеку, чекати змін, постійно збирати сили для вирішального ривка.

Але до чого це призводить? До того, що ресурси організму мають свою людську межу. І коли межа настає, організм реагує тепер уже передбачено - неврози, порушення сердечної діяльності, артеріальна гіпертензія, виразкові поразки шлунково-кишкового тракту, іммунодефіцити, ендокринопатії і навіть пухлинні захворювання. За оцінками експертів, до 70% захворювань пов'язано з емоційним стресом. Тобто більше 70% всіх хвороб це результат психічного стану. Більше мільйона людей щорік вмирає в одній лише Європі через стресогенні порушення функцій серцево-судинної системи. Основними причинами виникнення цих порушень стають емоційна напруга, міжособові конфлікти в сім'ї і напружені виробничі стосунки. Виходить зняття стресу і уміння управляти собою мають величезне значення.

Добре відомо, що імунітет людини відповідає за боротьбу з вірусами, що живуть в кожній людині. Поки стрес не ослабить імунітет, він пригнічує атаки бактерій і органи залишаються здоровими, але як тільки сили вирушають на стрес, на підготовку до «вирішального удару», імунітет слабшає. Тоді віруси отримують свободу в організмі і починають поїдати його зсередини. Всі патологоанатоми знають, що до 90% всіх трупів при розтині кишать черв'яками, і одноклітинними цінителями плоті людини. Сучасні умови життя людини виявилися на користь паразитам які плодяться у нього усередині!

Нічого дивуватися з падіння продуктивності праці, зникнення бажання і формування хронічної ліні, дратівливості і втоми. Коли людина не можете встати вранці, або коли хоче побити кого-небудь головою об стіну, це результат перевтоми унаслідок постійного стресу.

Є ще одна сторона, якої ніхто не бачить. Це стан внутрішніх органів людини. Це слабкість печінки, нездатність чистити кров. Це втома нирок. Це мертва кровоносна система. Це мутація клітин і навіть рак.

На даний час найвигідніша технологія лікування наслідків стресу, сучасна, економічна за часом і силами, не вимагає вчення це лікування світлом або кольоротерапія. Це дивна розробка вітчизняної космічної промисловості вже довела свою ефективність в клінічній практиці по всьому світу.

1.4 Вплив кольору на психологічний та емоційний стан

Наведені нижче характеристики кольорів мають свою силу лише в тому випадку, якщо вони є лише доповненням темпераменту людини. Адже, в який би сірий або зелений колір не одягла балакуча, нестримана людина, її нічим не спинити. Так само, якщо людина, м'яко кажучи, не оратор, то хай вона буде хоч тричі в помаранчевому або червоному... В таких випадках колір буде іти в дисонанс із внутрішнім почуттям, а інколи може призвести до психічних розладів.

І аби зрозуміти який колір по-справжньому мало подивитися у дзеркало, треба розібратися у власних звичках та вчинках, проаналізувати поведінку. Отже:

Білий може підняти тонус в похмурий день, він допомагає подолати скованість.

Червоний - являється символом чутливості та символізує, готовність до відносин з протилежною статтю. Якщо людина роздратована або щойно пережила потрясіння, треба намагатися уникати червоного. Але якщо людині потрібний новий імпульс в житті, заохочення - зверніться за допомогою до цього кольору.

Рожевий, рум'яно-рожевий допоможе в горі і турботах. Цей колір викликає почуття комфорту та допомагає в критичних ситуаціях. Корисно скористатися цим кольором у випадку якої-небудь невдачі.

Біль тяжке потрясіння, приниження почуття особистої гідності допомагає пережити помаранчевий колір. Якщо людина не сприймає помаранчевий колір, це каже про те, що вона боїться рухатися по життю вперед, маючи в минулому невдачу, втрату чи горе. Саме помаранчевий здатний допомогти зняти ці блоки.

Коричневий, являючись кольором землі, може надати тихе сховище та підтримати в часи тривог та переживань.

Жовтий очищує, він протидіє заклопоченості, похмурим думкам і дозволяє підвищити самооцінку.

Блакитний можна використовувати для пом'якшення грубої поведінки та виховання співчуття, також він допомагає примиритися з дійсністю та лікує емоціональний біль.

Зелений допоможе адаптуватися до незнайомих обставин. Він лікує розладжену нервову систему і несе заспокоєння.

Синій знищує не тільки мікроби, але й астральні забруднення. Він допомагає стерти з пам'яті болісні спогади та позбутися від різноманітних шкідливих звичок.

Фіолетовий бажано застосовувати тільки в комбінації з іншими кольорами, його надлишок призводить до депресій. Це колір лідера, його застосування допомагає розвити в людині якості керівника. Цей колір також не рекомендується використовувати для роботи з дітьми.

Сірий заохочує мислення зі здоровим глуздом, але одночасно благотворно впливає на безрозсудливість. Також він заспокоює злагоджені нерви.

Чорний - це колір темряви, але парадокс в тому, що в самому серці темряви є світло. Просто мало хто наважується заглянути у темряву так глибоко. Тому чорний допомагає людям заглянути в себе та розкритися. Але не забудьте, що після застосування чорного краще повернутися до усієї різновидності кольорів.

1.5 Методи кольоротерапії

Як сказано вище, кольоротерапія широко застосовується для вирішення як фізичних, так і емоційних проблем. Методи кольоротерапії: дія колірними променями, масаж з використанням масел для кольоротерапії, розгляд і візуалізація кольорів, і навіть вибір одягу певних кольорів і споживання продуктів специфічного забарвлення. У продажу можна знайти безліч засобів для цветотерапії: масла, сіль для ванни, мило, карти для медитації і окуляри.

Масла для кольоротерапії

Масла для кольоротерапії нібито допомагають нагромаджувати «колірну» енергію. Їх можна додавати у воду для купання разом з сіллю для ванни, використовувати для масажу або навіть як парфуми. У ці заряджені сонцем масла входять натуральні кольори різних частин фруктів і кольорів, їх основа - масло жожоба, соняшнику, а також сафлоровоє масло.

Сіль для ванни для кольоротерапії

Сіль для ванни для кольоротерапії містить натуральні морські солі, які прекрасно відкривають пори. Сіль для ванни з терапевтичним ефектом допомагає розслабитися, відновлює і тонізує шкіру, а також прискорює загоєння ран.

Окуляри для кольоротерапії

Окуляри для кольоротерапії - легкі і стильні окуляри з кольоровими лінзами. Під дією денного світла колір активізується і потрапляє в організм безпосередньо - через очі.


РОЗДІЛ ІІ.

Проблема стресу, що виникає в процесі діяльності, набуває все більшої актуальності у зв'язку з напруженим ритмом життя, впливом несприятливих чинників навколишнього середовища, підвищеними вимогами до якості життя і умов праці. Увага до стресу пояснюється його безпосереднім зв'язком з провідними вимог сучасного життя.

За визначенням «стрес» (стресовий стан) - особливий функціональний стан організму людини, пов'язаний з впливом, перш за все, виражених нервово-емоційних навантажень, яке характеризується підвищеною активацією або пригніченням регуляторних фізіологічних систем організму, розвитком стану напруги чи втоми, а також при кумуляції несприятливих зрушень, перенапруження або перевтоми.

Стрес проявляється в різноманітних психічних і соматичних реакціях на напружені ситуації в діяльності людини. В даний час цей стан виділено в окрему рубрику в Міжнародній класифікації хвороб (МКБ-10): Z 73 «Проблеми, пов'язані з труднощами підтримки нормального образу життя».

Особливістю розвитку стану стресу є поєднання несприятливих факторів трудового навантаження (розумової, зорової, фізичної) з психологічними і організаційними. Психологічні фактори пов'язані з організацією роботи: ступенем широти і свободи прийнятих рішень, рівнем впливу і контролю над ситуацією, можливістю вибору шляхів і термінів виконання завдання і контролю над ним. Міжособистісні взаємини є найсильнішими факторами, які можуть викликати стрес.

Стрес може надавати як негативний, так і позитивний вплив на результати діяльності людини. Однак тривале перебування в стресогенних умовах вимагає додаткової мобілізації психологічних і фізичних ресурсів людини, що може призвести до відстрочування негативних наслідків (виникнення патології серцево-судинної, травної систем, психосоматичних розладів, неврозів). Стрес може також викликати негативні соціально-економічні наслідки - зниження продуктивності праці.

В даний час існують різні методи профілактики виникнення стресу і лікування його проявів. До них відносяться сеанси релаксації, психологічні методи «розвантаження» організму, сеанси звукотерапії і аромотерапії, фізичні вправи, планування робочого часу, а також безпосередній вплив на найбільш вразливі органи і системи медикаментозними препаратами. Усе більше визнання останнім часом отримує кольоротерапія - безконтактний метод лікування світлом і кольором. Встановлено, що під впливом кольору в організмі людини відбуваються фізіологічні зміни. Кольори можуть стимулювати, порушувати, придушувати, заспокоювати, підвищувати і придушувати апетит, створювати відчуття холоду або теплоти. Це явище називається «хромодинаміка». Всі кольори мають своє випромінювання, що несе ту чи іншу інформацію. Вплив відповідного кольору може надавати лікувальний ефект на певний внутрішній орган.

2.1 Програма

Перераховані вище властивості кольору використані в інформаційно-консультативній програмі «Кольоропсихосоматика», яка була адаптована нами для виявлення стресових станів в учнів старшої школи. Програма дозволяє швидко і точно визначити психоемоційний і соматичний стан людини, виявити індивідуальні особливості кожного обстеженого і отримати системну психологічну картину, що характеризує весь колектив у цілому. Ця програма використовується для виявлення початкових ознак прояву психосоматичних порушень, психічної дезадаптації та деформації в групі ризику стресу, вивчення особистісних якостей і підбору індивідуальних корекційних заходів.

Програма включає в себе діагностичний та лікувальний блоки. Діагностика психоемоційного стану проводиться за допомогою тестування з використанням тесту Люшера, за яким вибираються кращі для випробуваного кольору, відтінки кольорів, фігури. Крім цього випробуваний відповідає на ряд питань. Враховується також час проведення тестування. За даними тесту складається психологічний портрет випробуваного, визначаються домінуючі негативні емоції і їх вплив на фізичне здоров'я. На підставі комплексної оцінки отриманих результатів, проводиться підбір індивідуального курсу кольорокорекції.

Важливим чинником є можливість визначення ступеня сумісності, прогнозування можливості ефективного міжособистісного взаємодії. На цій основі створюється можливість для досягнення найбільш продуктивних результатів діяльності як групи в цілому, так і кожного окремого представника групи у складі колективу.

2.2 Спосіб застосування методу «корекції»

Кольорокорекція включає в себе базовий курс (30 сеансів). Усього може бути не більше 60 сеансів. Щодня (1-3 рази на день) випробуваний на екрані свого комп'ютера відтворює курс кольоротерапії, який виглядає як пульсуюча колірна гамма, з індивідуальними для кожного випробуваного кольорами, частотою пульсації і тривалістю курсу. У приміщенні не повинно бути сторонніх людей, відволікаючого шуму, бажано, щоб воно було затемнене. На екран комп'ютера ні падати пряме світло. Випробуваний повинен зручно сидіти і, не відволікаючись, дивитися на екран монітора. Щоденна корекція кольору забезпечує кумулятивний ефект, при якому відбувається «біологічне запам'ятовування» і зростання обсягу позитивної реакції організму.

I. Групи ризику

Виявлення груп ризику можливо при зверненні за медичною допомогою, при проведенні періодичних медичних оглядів, додаткової диспансеризації.

II. Виявлення ознак стресу.

В даний час відомий широкий набір діагностичних методик для оцінки стресу, що відрізняються один від одного за діапазоном і застосуванням. Найбільш доступними і простими в інтерпретації є шкала стресу Д. Фонтани (1995 р.) і діагностика рівня емоційного вигорання В.В. Бойко (1996 р.). (Додаток № 1,2).

IІІ. Розподіл за групами

У залежності від ступеня вираженості стресу, факторів ризику, всіх випробовуваних розподіляють за трьома групами:

1 група - відсутні ознаки стресу, відсутні психосоматичні та невротичні розлади, немає ознак виснаження адаптаційних механізмів;

2 група - ознаки стресу проявляються помірно, порушення психоемоційного стану (стомлюваність, порушення травлення, безсоння, дратівливість, неможливість вечорами звільнитися від переживань дня, періодичні запаморочення і серцебиття), відсутні психосоматичні та невротичні розлади, немає ознак виснаження адаптаційних механізмів;

3 група - виражені ознаки стресу, психосоматичні та невротичні розлади, виснаження адаптаційних механізмів.

ІV. Розробка лікувально - профілактичних заходів

1 група: - Створення оптимального режиму праці та відпочинку - наявність регламентованих перерв, мікропауз;

Загальнооздоровчі заходи - формування здорового способу життя.

2 група: - Створення оптимального режиму праці та відпочинку - наявність регламентованих перерв, мікропауз;

Загальнооздоровчі заходи - формування здорового способу життя;

Формування стресостійкості - гідропроцедури, комплекс фізичних вправ. Призначення базового курсу (30 сеансів) «Кольоропсихокорекції»;

Організаційно-психологічні заходи (соціальна підтримка, регулярний контроль функціонального стану перед початком занять, створення центрів відновлення працездатності, кімнат психологічного розвантаження)

3 група. До перерахованих вище рекомендацій додаються:

Консультації вузьких фахівців

Фармакотерапія (антиоксиданти, ноотропи, адаптогени, біостимулятори)

«Кольоропсихокорекції» - базовий (30 сеансів) + курси спрямованої дії на органи і системи, найбільш схильні до впливу негативних емоцій і стресів (після консультації спеціаліста)

2.3 Досвід застосування інформаційно-консультативної програми

Учні _____________, в ході дослідження, присвяченого розробці комплексу профілактичних заходів, спрямованих на виключення або максимальне обмеження причин виникнення стресу і його проявів в учнів старших класів ЗОШ, використовували перероблену нами інформаційно-консультативну програму «Кольоропсихосоматика» та її доповнення «Кольоропсихокорекція».

Перед застосуванням програми «Кольоропсихосоматика» у досліджуваній групі визначалася наявність стресу за допомогою шкали стресу Д. Фонтани, що складається з 22 питань і дозволяє шляхом бальної оцінки отримати уявлення про вираженість стресу у кожного випробуваного. Для більш поглибленого вивчення проявів стресу використовувалася методика «діагностики рівня емоційного вигорання» В. В. Бойко, що дозволяє виявити сформованість фаз стресу і його провідні симптоми.

За результатами дослідження виявлено, що у 46,1% респондентів відзначаються помірно виражені ознаки стресу, а для 30,8% опитаних стрес є безумовною проблемою. Виділено домінуючі сформовані симптоми стресу: редукція обов'язків, що виявляється схильністю спрощувати, скорочувати, обмежувати свої обов'язки, що супроводжуються емоційними витратами. У першу чергу, при цьому страждає успішність, знижується значимість навчання, навчання зводиться до елементарного виконання домашнього завдання, спрощення вирішення завдань, оформлення різних видів роботи. Також виявлені неадекватне виборче емоційне реагування (формування цинічного і байдужого ставлення, як до однокласників, так і до вчителів), емоційно-моральна дезорієнтація, переживання психотравмуючих обставин і формуються психосоматичні та психовегетативні порушення.

За підсумками аналізу анкетування учнів _______________, встановлено, що до числа найбільш значущих чинників, що впливають на формування стресу, відносяться як індивідуальні (стать, сімейний стан, соціально-економічне становище, оцінка себе як підлітка), так і організаційні чинники: часті конфліктні ситуації в школі, проблеми з однокласниками, наявність майбутніх перспектив, дорослішання, вибір життєвого шляху.

Проведене дослідження дозволило підтвердити припущення про наявність факторів стресу в учнів старших класів, дати характеристику рівня стресу, розробити програму корекції психосоматичних та психовегетативних порушень, визначити пріоритетні напрями первинної та вторинної профілактики.

За результатами діагностики фахівців за допомогою програми «Кольоропсихосоматика» у всіх тестованих виявлена висока ймовірність формування психосоматичних захворювань різних органів і систем під впливом негативних емоцій і стресів. Результати діагностики з використанням програми «Кольоропсихосоматика» відповідають даним, отриманим за допомогою стандартних клінічних методів обстеження.

При аналізі проявів особистісних якостей тестованих виявлено низький рівень ступеня «задоволеності виконаннями», здатності до самовіддачі, адекватності реакції на критику, здатність до самодісциплінуванню.

З урахуванням виявлених нозологій та акцентів індивідуальності учням _____________ був призначений курс кольорокорекції.

В учнів, які пройшли курс кольорокорекції, відзначалося зниження проявів стресу, відсутність ознак втоми, рідше виявлялись ознаки вегетативних порушень, збільшився обсяг уваги, підвищився рівень розумової працездатності. За результатами повторної діагностики програмою «Кольоропсихосоматика» виявлено поліпшення позитивно-значущих особистісних якостей, зменшилася ймовірність розвитку психосоматичних захворювань. Сприятливим моментом застосування кольорокорекції стала відсутність побічних ефектів, простота застосування та наявність індивідуальних переваг.


ЛІТЕРАТУРА

1. Арт-терапия - новые горизонты / Под ред. А.И .Копытина. - М.: Когито-Центр, 2006. - 336с.

2. Базыма Б.А. Цвет и психика. Монография. ХГАК. — Харьков, 2001.

3. Базыма Б.А. Цветовая символика и психодиагностика. Вестник ХНУ, серия «Психология» №576, с. 21-25., Харьков 2002.

4. Базыма Б.А. Новые возможности теста Люшера в диагностике характерологических и поведенческих осо-бенностей подростков.

5. Базыма Б.А. Порядковые отношения цветов и цветовые предпочтения // Вестник Харьковского универси-тета, серия «Психология», № 550. Материалы 4-х международных психологических чтений: “Психология в совре-менном измерении: теория и практика”, Харьков, 2002, с. 13-15.

6. Бер У. "Что означают цвета"; Феникс; 1997 г.

7. Базыма Б.А. Цвет и психика (продолжение)

8. Васильева М. Цветотерапия. Астрологические аспекты лечения цветом

9. Ваше здоров’я: Матеріали номеру 29 (954) Здоров'я і довголіття :: Незвичний ракурс

10. Гете И.В. К учению о цвете. Хроматика. Избранные сочинения по естествознанию. М., 1957. с. 300-340.

11. Григоренко Г.І., Денисенко Н.Ф., Коваленко Ю.О., Н.В. Маковецька Нетрадиційні методи оздоровлення

12. Гуляр С.А., Богуш Д.А. Современные технические методы и аппаратура электромагнитной коррекции функционального состояния организма.

13. Дрозд Н. Цветотерапия – лечение цветом ребёнка

14. Колчин А.С., Плотникова О.В., Наволокин О.В. Цветотерапия в комплексе профилактических мероприятий

15. Люшер М. Цвет вашего характера. - М.: Вече, Персей, АСТ, 1996.

16. Матеріали VІ міжнародної медико-фармацевтичної конференції студентів та молодих вчених

17. Мергут, О. У гармонії з кольором / О. Мергут // Психолог. – 2006. - № 37. – С. 17-21

18. Нобель Альфред. Шведський інститут, 2004 р.

19. Прохазка Дж., Норкросс Дж. Системы психотерапии. Пособие для специалистов в области психотерапии и психологии. - СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2005. - 384 с.

20. Роу К. Концепция цвета и цветовой символизм в древнем мире.

21. Рустемова Я. Ш. Майстер-клас із психології: «Кольоротерапія»

22. Січкар, Л. Хромотерапія, або Лікування кольором, кольорова медитація / Любов Січкар // Дитячий садок. – 2008. – № 21-24. – С. 95-96

23. Сельчёнок К. Принципы действия ЦПС

24. Серов Н.В. Эстетика цвета. Методологические аспекты хроматизма. — СПб, ФПБ — ТОО «БИОНТ», 1997. — 64 с.

25. Серов Н.В. Теоретические проблемы психологии в хроматизме

26. Серов Н.В. Психологическая специфичность идеального. Представлено на Ананьевских чтениях-06 (СПб: СПбГУ, 2006, с. 118-119)

27. Серов Н.В. Лечение цветом. Мода и гармония. СПб: «ЛИСС». 1993.— 48 с.

28. Собчик Л. Н. Метод цветовых выборов МЦВ — модифицированный восьмицветный тест Люшера

29. Сурина Л.Н., Баранов А.А., Сурин-Левицкий С.В. Влияние цвета на здоровье, цветотерапия - лечение цветом

30. Цветное настороение: лечение цветом // Любимая. – 2008. - № 7. – С. 68-72

31. Чельник К. Стресостійкість учителя

32. Шеймина Л. Що таке кольоротерапія?

Додаток № 1

ШКАЛА СТРЕСУ Д. ФОНТАНИ

Заповніть анкету швидко, не замислюючись над кожним питанням.

1. Дві людини, добре Вас знають, обговорюють Вас. Які з наступних тверджень вони найімовірніше стали б використовувати:

а) X - дуже замкнута людина. Здається, що нічого сильно його/її не турбує.

б) X - чудова людина, але Ви повинні бути обережні, коли говорите йому/їй щось час від часу.

в) Здається, що в житті X все завжди відбувається не так, як треба.

г) Я незмінно знаходжу X дуже нудним і непередбачуваним.

д) Чим менше я бачу X, тим краще.

2. Притаманні Вам у житті деякі з наступних найбільш поширених особливостей?

- Почуття, що Вам рідко вдається що-небудь зробити правильно

- Почуття, що Вас переслідують, заганяють в кут, пастку

- Погане травлення

- Поганий апетит

- Безсоння ночами

- Короткочасні запаморочення і прискорені серцебиття

- Надмірна пітливість у відсутності фізичних навантажень і спеки

- Панічні відчуття в натовпі чи закритому приміщенні

- Втома і брак енергії

- Почуття безнадії (яка користь у всьому цьому?)

- Слабкість або нудота без будь-яких зовнішніх причин

- Дуже сильне роздратування з приводу дрібних подій

- Нездатність розслабитися вечорами

- Регулярні пробудження серед ночі або рано вранці

- Труднощі у прийнятті рішень

- Неможливість перестати обдумувати або переживати події минулого дня

- Сльозливість

- Переконання, що ви ні з чим толком не можете впоратися

- Нестача ентузіазму навіть по відношенню до найбільш значимих і важливих життєвих справ

- Небажання зустрічатися з новими людьми і освоювати новий досвід

- Нездатність сказати «ні», коли тебе просять щось зробити

- Відповідальність більша, ніж та, з якою Ви можете впоратися

3. Наскільки Ви оптимістичні в даний час: більше чи менше, ніж звичайно?

а) більш оптимістичний б) те ж саме в) менш оптимістичний.

4. Чи подобається Вам дивитися спортивні змагання? - Так - ні

5. Чи можете ви дозволити собі довше поніжитися в ліжку у вихідні дні, не відчуваючи при цьому почуття провини? - Так - ні

6. Чи можете Ви в розумних межах (професійно і особистісно) говорити відверто:

а) з викладачем: так ні б) з однокласниками: так ні в) з членами сім'ї: так ні

7. Хто зазвичай несе відповідальність за найбільш важливі рішення у Вашому житті: а) Ви самі, б) хтось інший?

8. Коли Вас критикують у школі викладачі, як Ви зазвичай відчуваєте себе: а) сильно засмучені, б) помірно засмучені, в) слабо засмучені?

9. Ви закінчуєте навчальний день з почуттям задоволеності від досягнутого: а) часто; б) іноді; в) тільки зрідка?

10. Чи відчуваєте Ви більшу частину часу почуття, що у Вас є невладнані конфлікти з однокласниками? - Так - ні

11. Обсяг виконуваної Вами роботи перевищує відведений для цього час:

а) постійно; б) іноді; в) тільки зрідка?

12. Чи чітко Ви уявляєте собі, які у Вас перспективи після закінчення школи:

а) як правило, б) іноді; в) лише зрідка?

13. Могли б Ви сказати, що зазвичай у Вас достатньо часу, який Ви витрачаєте на себе? - Так - ні

14. Якщо ви хочете обговорити з ким-небудь свої проблеми, чи легко вам зазвичай знайти слухача? - Так - ні

15. Чи знаходитеся ви на шляху, який більш-менш забезпечує досягнення Ваших головних життєвих цілей? - Так - ні

16. Ви нудьгуєте на в школі на заняттях:

а) часто; б) іноді; в) дуже рідко?

17. Ви з задоволенням збираєтеся до школи:

а) у більшості випадків, б) в деякі дні; в) лише зрідка?

18. Чи відчуваєте Ви, що в школі за достоїнством цінують ваші здібності і справи? - Так - ні

19. Чи відчуваєте Ви себе гідно винагородженим в школі за ваші здібності і справи (маючи на увазі оцінки і похвала від вчителів)? - Так - ні

20. Чи є у Вас відчуття, що ваші вчителі:

а) заважають отримувати знання, б) активно допомагають Вам у навчанні?

21. Якби кілька років тому Ви мали можливість побачити себе таким, яким Ви є зараз, Ви вважали б себе:

а) перевершив власні очікування, б) відповідним власним очікуванням;

в) не досягли власних сподівань?

22. Якби Ви повинні були оцінити в балах почуття симпатії до самого себе за шкалою від 5 (максимальна) до 1 (мінімальна), який би бал ви собі поставили? - «5» балів - «4» бали - «3» бали - «2» бали - «1» бал

Ключ для шкали стресу

1.a) 0, b) l, c) 2, d) 3, e) 4.

2. Бал 1 за кожну відповідь «так».

3. Бал 0 за відповідь «більш оптимістичний», бал 1 за відповідь «те ж саме», бал 2 за відповідь «менш оптимістичний».

4.Бал 0 за відповідь «так», бал 1 за відповідь «ні»

5.Бал 0 за відповідь «так», бал 1 за відповідь «ні».

6.Бал 0 за кожну відповідь «так», бал 1 за кожну відповідь «ні».

7.Бал 0 за відповідь «сам», бал 1 за відповідь «хтось інший».

8.Бал 2 за відповідь «дуже засмучений»; бал 1 за відповідь «помірно засмучений», бал 0 за відповідь «слабо засмучений».

9.Бал 0 за відповідь "часто", бал 1 за відповідь "іноді", бал 2 за відповідь "лише зрідка».

10.Бал 0 за відповідь «ні», бал 1 за відповідь «так».

11.Бал 2 за відповідь «звичайно», бал 1 за відповідь "іноді", бал 0 за відповідь "тільки дуже рідко».

12.Бал 0 за відповідь «у більшості випадків», бал 1 за відповідь "іноді", бал 2 за відповідь "лише зрідка».

13.Бал 0 за відповідь «так», бал 1 за відповідь «ні».

14.Бал 0 за відповідь «так», бал 1 за відповідь «ні».

15.Бал 0 за відповідь «так», бал 1 за відповідь «ні».

16.Бал 2 за відповідь "часто", бал 1 за відповідь "іноді", бал 0 за відповідь «дуже рідко».

17.Бал 0 за відповідь «більшість днів», бал 1 за відповідь «кілька днів», бал 2 за відповідь "лише зрідка».

18.Бал 0 за відповідь «так», бал 1 за відповідь «ні».

19. Бал 0 за відповідь «так», бал 1 за відповідь «ні».

20.Бал 1 за відповідь а), бал 0 за відповідь Ь).

21.Бал 0 за відповідь «перевершили ваші очікування», бал 1 за відповідь "відповідає вашим очікуванням», бал 2 за відповідь «нижче ваших очікувань».

22.Бал 0 за відповідь «5», бал 1 за відповідь «4» і так далі по зменшенню. За відповідь «1» бал 4.

0 - 15. Стрес не є проблемою в житті учня.

16 - 30. Помірний рівень стресу для зайнятого та захопленого учня. Проте, слід проаналізувати ситуацію і подивитися, як можна розумно зменшити стрес.

31 - 45. Стрес безумовна проблема. Очевидна необхідність корекційних дій. Чим довше учень буде жити при такому рівні стресу, тим важче що-небудь зробити з ним. Це серйозний привід для ретельного аналізу навчальної діяльності та вільного часу.

46 - 60. На цьому рівні стрес являє собою головну проблему і щось повинно бути зроблено негайно. Учень може виявитися дуже близький до стадії виснаження синдрому емоційного вигорання. Напруга має бути ослаблена.


Додаток № 2

Діагностика рівня емоційного вигорання В.В. Бойко.

Інструкція: Читайте судження і відповідайте «так» чи «ні».

1. Організаційні недоліки в школі постійно змушують нервувати, переживати, напружуватися.

2. Сьогодні я задоволений навчанням не менше, ніж раніше.

3. Я помилився у виборі профілю навчання (займаю не своє місце).

4. Мене турбує те, що я став гірше вчитися (менш продуктивно, не якісно, повільніше).

5. Теплота взаємодії з однокласниками дуже залежить від мого настрою - хорошого або поганого.

6. Від мене як однокласника мало залежить благополуччя класу.

7. Коли я приходжу зі школи додому, то деякий час мені хочеться побути на самоті, щоб зі мною ніхто не спілкувався.

8. Коли я відчуваю втому або напругу, то намагаюся скоріше вирішити проблеми однокласника («згорнути» взаємодію).

9. Мені здається, що емоційно я не можу дати людям того, що вони просять від мене.

10. Моє навчання притуплює емоції.

11. Я відверто втомився від проблем, з якими доводиться мати справу в школі.

12. Буває, я погано засинаю (сплю) через переживання, пов'язаниі з навчанням.

13. Взаємодія з однокласниками і вчителями вимагає від мене великої напруги.

14. Спілкування з людьми приносить все менше задоволення.

15. Я б змінив місце навчання.

16. Мене часто засмучує те, що я не можу належним чином підійти до вивчення матеріалу.

17. Мені завжди вдається запобігти впливу поганого настрою на навчання і спілкування.

18. Мене дуже засмучує, якщо щось не ладиться у відносинах з вчителями.

19. Я настільки втомлююся в школі, що вдома намагаюся спілкуватися якнайменше.

20. Через брак часу, втому або напругу часто приділяю увагу заняттям менше, ніж належить.

21. Іноді самі звичайні ситуації спілкування в школі викликають роздратування.

22. Я спокійно сприймаю обгрунтовані претензії вчителів.

23. Спілкування з однокласниками спонукало мене цуратися людей.

24. При згадці про деяких однокласників або вчителів у мене псується настрій.

25. Конфлікти або розбіжності з однокласниками забирають багато сил та емоцій.

26. Мені все важче встановлювати або підтримувати контакти з однокласниками і вчителями.

27. Обстановка в класі мені здається дуже важкою, складною.

28. У мене часто виникають тривожні очікування, пов'язані зі школою: щось має статися, як би не допустити помилки, чи зможу зробити все, як треба і т. п.

29. Якщо однокласник мені неприємний, я намагаюся обмежити час спілкування з ним або менше приділяти йому уваги.

30. У спілкуванні на роботі я дотримуюся принципу: «Не роби людям добра, не отримаєш зла».

31. Я охоче розповідаю домашнім про своє навчання.

32. Бувають дні, коли мій емоційний стан погано позначається на результатах навчання.

33. Часом я відчуваю, що треба проявити до однокласника емоційну чуйність, але не можу.

34. Я дуже переживаю за своє навчання.

35. Учителям та однокласникам віддаєш уваги і турботи більше, ніж отримуєш від них вдячності.

36. При думці про школу мені зазвичай стає не по собі: починає колоти в області серця, підвищується тиск, з'являється головний біль.

37. У мене хороші (цілком задовільні) відносини з вчителями.

38. Я часто радію, бачучи, що моє навчання приносить користь.

39. Останнім часом (чи як завжди) мене переслідують невдачі в школі.

40. Деякі сторони (факти) мого шкільного життя викликають глибоке розчарування, вводять у смуток.

41. Бувають дні, коли контакти з однокласниками складаються гірше, ніж зазвичай.

42. Я розрізняю людей гірше, ніж зазвичай.

43. Втома від навчання призводить до того, що я намагаюся скоротити спілкування з друзями і знайомими.

44. Я звичайно виявляю цікавість до особистості людини крім того, що стосується справи.

45. Зазвичай я приходжу до школи відпочивши, зі свіжими силами, у гарному настрої.

46. Я іноді ловлю себе на тому, що спілкуюся з однокласниками автоматично, без душі.

47. У школі зустрічаються настільки неприємні люди, що мимоволі бажаєш їм чого-небудь поганого.

48. Після спілкування з неприємними людьми у мене буває погіршення фізичного або психічного самопочуття.

49. У школі я відчуваю постійні фізичні або психологічні перевантаження.

50. Успіхи в школі надихають мене.

51. Ситуація в школі, в якій я опинився, здається безвихідною (майже безвихідною).

52. Я втратив спокій через навчання.

53. Протягом останнього року була скарга (були скарги) на мою адресу з боку однокласників і вчителів.

54. Мені вдається берегти нерви завдяки тому, що багато чого з того, що відбувається з однокласниками я не приймаю близько до серця.

55. Я часто зі школи приношу додому негативні емоції.

56. Я часто вчуся через силу.

57. Раніше я був більш чуйним і уважним до однокласників, ніж тепер.

58. У спілкуванні з людьми керуюся принципом: «Не витрачай нерви, бережи здоров'я».

59. Іноді йду до школи з важким почуттям: як все набридло, нікого б не бачити і не чути.

60. Після напруженого навчального дня я відчуваю нездужання.

61. Контингент людей, з якими я повинен спілкуватися, дуже важкий.

62. Іноді мені здається, що результати мого навчання не варті тих зусиль, які я витрачаю.

63. Якби мені пощастило з вибором школи, я був би більш щасливий.

64. Я в розпачі через те, що в школі в мене серйозні проблеми.

65. Іноді я роблю зі своїми однокласниками так, як не хотів би, щоб чинили зі мною.

66. Я засуджую однокласників, які розраховують на особливу поблажливість, увагу з боку вчителів.

67. Найчастіше після навчального дня у мене немає сил займатися домашніми справами.

68. Зазвичай я кваплю час: скоріше б навчальний день скінчився.

69. Стани, прохання, потреби однокласників звичайно мене щиро хвилюють.

70. Спілкуючись з людьми, я зазвичай як би ставлю екран, який захищає від чужих страждань і негативних емоцій.

71. Спілкування з людьми дуже розчарувало мене.

72. Щоб відновити сили, я часто приймаю ліки.

73. Як правило, мій навчальний день проходить спокійно і легко.

74. Мої вимоги до виконуваної роботи вище, ніж те, чого я досягаю в силу обставин.

75. Моє навчання склалося вдало.

76. Я дуже нервую через усе, що пов'язане зі школою.

77. Деяких з своїх однокласників і вчителів я не хотів би бачити і чути.

78. Я схвалюю однокласників, які повністю присвячують себе навчанню, майже забуваючи про інші інтереси.

79. Моя втома в школі зазвичай мало позначається (ніяк не позначається) у спілкуванні з домашніми та друзями.

80. Якщо надається випадок, я приділяю заняттям менше уваги, але так, щоб вчитель цього не помітив.

81. Мене часто підводять нерви в спілкуванні з людьми.

82. До всього (майже до всього), що відбувається в школі, я втратив інтерес, живе почуття.

83. Спілкування з людьми погано вплинуло на мене - розлютило, зробило нервовим, притупило емоції.

84. Великі навантаження в школі явно підривають моє здоров'я.

Відповідно до «ключа» здійснюються такі підрахунки:

1) визначається сума балів роздільно для кожного з 12 симптомів «вигоряння»,

2) підраховується сума показників симптомів для кожної з 3-х фаз формування «вигорання»,

3) підбивається підсумковий показник синдрому «емоційного вигорання» - сума показників усіх 12-ти симптомів.

«НАПРУГА»

1. Переживання психотравмуючих обставин:

+1 (2), +13 (3), +25 (2), -37 (3), +49 (10). +61 (5). -73 (5)

2. Незадоволеність собою:

-2 (3), +14 (2), +26 (2), -38 (10), -50 (5), +62 (5). +74 (3)

3. «Загнаність у клітку»:

+3 (10), +15 (5), +27 (2), +39 (2), +51 (5). +63 (1), -75 (5)

4. Тривога і депресія:

+4 (2), +16 (3), +28 (5), +40 (5), +52 (10), +64 (2), +76 (3)

«РЕЗИСТЕНЦІЯ»

1. Неадекватне виборче емоційне реагування:

+5 (5), -17 (3), +29 (10), +41 (2), +53 (2), +65 (3), +77 (5)

2. Емоційно-моральна дезорієнтація:

+6 (10). -18 (3), +30 (3), +42 (5), +54 (2), +66 (2), -78 (5)

3. Розширення сфери економії емоції:

+7 (2). +19 (10), -31 (2), +43 (5). +55 (3), +67 (3), -79 (5)

4. Редукція професійних обов'язків:

+8 (5). +20 (5), +32 (2). -44 (2), +56 (3), +68 (3), +80 (10)

«ВИСНАЖЕННЯ»

1. Емоційний дефіцит:

+9 (3), +21 (2), +33 (5), -45 (5), +57 (3), -69 (10), +81 (2)

2. Емоційна відстороненість:

+10 (2), +22 (3), -34 (2). +46 (3). +58 (5), +70 (5), +82 (10)

3. Особистісна відстороненість (деперсоналізація):

+11 (5), +23 (3). +35 (3), +47 (5), +59 (5), +72 (2), +83 (10)

4. Психосоматичні і психовегетативні порушення:

+12 (3), +24 (2), +36 (5), +48 (3), +60 (2), +72 (10), +84 (5)

Інтерпретація результатів. Запропонована методика дає докладну картину синдрому «емоційного вигорання». Перш за все треба звернути увагу на окремо взяті симптоми. Показник вираженості кожного симптому коливається в межах від 0 до 30 балів:

9 і менше балів - не сформований симптом,

10-15 балів - складаний симптом,

16 і більше - сформований.

Оцінка показників фаз розвитку стресу - «напруга», «резистенция» і «виснаження». У кожній з них оцінка можлива в межах від 0 до 120 балів.

36 і менше балів - фаза не сформувалася;

37 - 60 балів - фаза в стадії формування;

61 і більше балів - сформована фаза.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Как заработать в интернете на halyava.125mb.com
Duke Nukem23:07:27 23 октября 2017
Отличный у Вас сайт, очень помог! Сделай паузу, студент, вот повеселись: - У вас пары во сколько начинаются? - По-разному. Говорят, что есть такие, что в 8-30 начинаются... Но я на таких никогда не был. Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух22:51:27 07 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений07:42:53 19 марта 2016
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
10:20:03 29 ноября 2015

Работы, похожие на Курсовая работа: Подолання стресових станів за допомогою кольоротерапії

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(199204)
Комментарии (2165)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru