Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Реферат: Фінансування компаній АПК та інвестиції в Україну

Название: Фінансування компаній АПК та інвестиції в Україну
Раздел: Рефераты по финансам
Тип: реферат Добавлен 16:42:36 04 марта 2011 Похожие работы
Просмотров: 44 Комментариев: 6 Оценило: 1 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

Постановка проблеми. Аграрний сектор економіки України перетворюється на стратегічну сферу національного розвитку та інвестування. Разом із тим, прихід іноземних інвестицій в сільськогосподарський сектор України має розглядатися з урахуванням комплексу всіх можливих наслідків, зокрема й тих, які виникають внаслідок розгортання світової продовольчої кризи.

Метою статті є обґрунтування ефективних фінансово-економічних механізмів реалізації іноземних інвестицій в АПК України.

За оцінками експертів потреба українського агропромислового комплексу в інвестиціях оцінюється в 60 млрд. дол. США, що потенційно може призвести до збільшення виробництва валової продукції утричі протягом 10-15 років. Національний аграрний сектор критично потребує осучаснення технологій, модернізації обладнання та налагодження безперебійного постачання прогресивних засобів захисту рослин тощо. Відповідні заходи можуть підвищити урожайність зернових, яка у порівнянні з Європою та США є меньшою.

Результати дослідження показали, що український уряд цілеспрямовано опрацьовує заходи з підвищення привабливості інвестування АПК у контексті співпраці з іншими країнами. Заплановано, що у 2011 році 30% інвестиційних проектів фінансуватимуться за рахунок коштів зарубіжних країн.

Держбюджетом на 2011 рік на фінансування аграрного комплексу закладено 13,6 млрд гривен (загальний фонд - 4,8 млрд. грн., спеціальний - 8,8 млрд. грн.). у 2010 р. на відповідні цілі орієнтувалось 9,2 млрд. гривен. Безпосередньо на підтримку підприємств АПК із загального фонду, за підрахунками експертів, буде спрямовано 1,3 млрд. гривен, що також перевищує витрати відповідних статей в держбюджеті – 2010.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, унесених в Україну, на 1 жовтня 2010 р. становив 42,5 млрд дол. США, що на 6,4% більше обсягів інвестицій на початок 2010 р., та в розрахунку на одну особу склав 926,7 дол. США.

Водночас важливим джерелом виступають міжнародні інвесткомпанії, найбільш перспективними з яких є Рада співробітництва арабських держав Перської затоки (РСАДПЗ), а саме: Бахрейн, Катар, Кувейт, Оман, ОАЕ та Саудівська Аравія (їх сумарний ВВП перевищує 1 трлн дол США). Розвиток ділового співробітництва між Україною та країнами арабського світу має високі перспективи розбудови ефективних шляхів двосторонньої співпраці.

Для того, щоб залучити як можна більше іноземного капіталу до України розробляються певні стратегії, формується баланс взаємних інтересів, реалізуються проекти економічно вигідні вітчизняним та іноземним інвесторам.

Прогнозується, що головною подією української економіки у 2011 році може стати вільний продаж земель сільськогосподарського призначення, хоча більш ймовірним стане відтермінування вільного продажу на час після виборів 2012 року. Скасування мораторію сприяє підвищенню інвестиційної привабливості, та формує високий потенціал притоку зовнішніх запозичень (на купівлю землі у користуванні агрохолдингів), збільшення кредитування під заставу землі для середніх і дрібних господарств та інвестицій.

Ще один безумовний позитив в розподілі держпідтримки – значне збільшення суми, закладеної на компенсації по кредитах для аграріїв. Так, ця сума в державному бюджеті на 2011 рік збільшена на 58%, або на 360 млн. гривен - до 981 млн. гривен, що дозволить додатково притягнути близько 8-9 млрд. гривен пільгових кредитів комерційних банків.

Перспективним напрямом інвестиційної діяльності на підприємствах АПК є впровадження прогресивних енергоощадних технологій вирощування сільськогосподарських культур, спрямованих на економію ресурсів та зберігання і підвищення родючості ґрунтів при достатньому рівні врожайності. Відповідно до Закону України "Про підприємництво", для державних підприємств встановлено цільове директивне формування інвестиційного процесу. Для інших підприємств діють принципи ринкового інвестування,заснованого на отриманні прибутку .

Організаційною формою забезпечення процесу реалізації технологічно передових інвестиційних проектів є створення фінансово-промислових груп. Український аграрний ринок все більше освоюється великими транснаціональними компаніями, що приводить до зростання ефективності ведення господарства (за рахунок нових технологій, матеріалу та якісної техніки). Активізації набуває процес створення українських фінансово-промислових груп, до складу яких можуть входити промислові й сільськогосподарські підприємства, банки, наукові й проектні установи, інші установи та організації всіх форм власності, що мають на меті отримання прибутку. За рішенням Уряду України з метою реалізації державних програм розвитку пріоритетних галузей виробництва і структурної перебудови економіки України, зокрема програми згідно з міждержавними договорами, а також виробництва кінцевої продукції, утворюються ряд ФПГ, які консолідують ресурс для інвестицій у сільське господарство – протягом 2011 року всі великі ФПГ сформують свої «Агроінвести».

Висновки. Для України прийнятна класична схема сучасного індустріального розвитку країни, яка складається з етапів: створення імпортнозамінних виробництв; формування конкурентноспроможного експортного потенціалу; розвиток наукомістких галузей. Така схема потребує органічного поєднання іноземного капіталу з національними ресурсами, обгрунтування та селекції сфер інвестування, експертної оцінки щорічної потреби в іноземних інвестиціях, визначення потенційної місткості українського ринку для іноземних інвесторів.

Основні напрямами реалізації аграрної політики в інвестиційній сфері полягають в:

- Спрямуванні іноземних інвестицій в нарощування виробництва та підвищення конкурентоспроможності аграрного сектора за рахунок впровадження високопродуктивних технологій вирощування сільськогосподарських культур;

- Залучення цільових ПІІ в налагодження випуску ефективних хімічних засобів захисту рослин на території України;

- Використання ПІІ в оновлення та модернізацію підприємств переробної і харчової промисловості;

- Забезпечення збільшення експорту сільськогосподарської продукції через можливості доступу до ринків інвестуючи країн;

- Залучення ПІІ у розвиток інфраструктури аграрного ринку;

- Використання потенціалу ПІІ у формуванні цілісної системи фінансово-кредитного забезпечення агропромислового комплексу;

- Удосконалення умов залучення ПІІ у реалізації та захисту прав громадян і юридичних осіб на землю, а також створення умов для розвитку соціальної сфери села.

Для реалізації цих завдань і потрібні іноземні та вітчизняні інвестиції, які забезпечать позитивні перетворення, підвищать ефективність функціонування національної економіки, пришвидшать упровадження сучасних технологій й методів управління. Створення сприятливого інвестиційного клімату для розвитку сільського господарства в Україні є пріоритетом національної економічної політики.


Список використаної літератури:

1. Закон України "Про підприємництво" // Відомості Верховної Ради України. -1991. - № 14. - Ст. 168.

2. Закон України "Про інвестиційну діяльність" N 2518-VI від 09.09.2010

3. Міністерство аграрної політики [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.minagro.kiev.ua/page/78638.

4. Н. Хом'як, М. Базар, І. Романюк Іноземні інвестиції та їх місце в економіці України //Економіка і ринок: облік, аналіз, контроль. 2009.

5. www.ukrstat.gov.ua - Державний комітет статистики України.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Я обычно любые готовые работы покупаю на сайте shop-referat.tk , и свои все там же на продажу выставляю, неплохой доп.заработок. А если там не нахожу то уже на referat.gq заказываю и мне быстро делают.
Оксана19:42:17 11 июня 2018Оценка: 5 - Отлично
Хватит париться. На сайте REFERAT.GQ вам сделают любой реферат, курсовую или дипломную. Сам пользуюсь, и вам советую.
Студент09:10:55 10 июня 2018
Как заработать в интернете на halyava.125mb.com
Duke Nukem08:03:08 24 октября 2017
Выражаю благодарность администрации сайта! Реферат помог! Сделай паузу, студент, вот повеселись: На экзамене по физике профессор пытается вытянуть на положительную оценку нерадивого студента: - Вы можете назвать фамилию хотя бы одного выдающегося физика? - Конечно, вы - профессор. Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух23:30:53 07 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений08:15:13 19 марта 2016

Смотреть все комментарии (6)
Работы, похожие на Реферат: Фінансування компаній АПК та інвестиції в Україну

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(201666)
Комментарии (2212)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru