Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Реферат: Психології індивідуальних розбіжностей

Название: Психології індивідуальних розбіжностей
Раздел: Рефераты по психологии
Тип: реферат Добавлен 15:44:14 28 февраля 2011 Похожие работы
Просмотров: 75 Комментариев: 4 Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать

Міністерство освіти та науки України

Вінницький національний технічний університет

Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії

Кафедра ПЗ

РЕФЕРАТ

на тему

Психології індивідуальних розбіжностей

Виконав

ст. гр. 2ПЗ-04 Клімов Д.Д

Перевірив

проф. Пєтух А.М

2008р.


Поняття психологічної норми

Основним споживачем диференційно- психологічних знань є психодіагностика. У психології індивідуальних розбіжностей народжуються поняття, для виміру яких потім створюються або підбираються методики. Тут же виникає подання про способи оцінки й інтерпретації отриманих результатів. У зв'язку із цим дуже важливим є поняття психологічної норми, дуже неоднорідне по своєму змісті, на яке впливають щонайменше чотири фактори.

1. Норма - статистичне поняття. Нормальним зізнається те, чого багато, що ставиться до середини розподілу. А "хвосту" його частини, відповідно, указують на область низьких ("субнормальних") або високих ("супернормальних") значень. Для оцінки якості ми повинні співвіднести показник людини з іншими і у такий спосіб визначити його місце на кривій нормального розподілу. Очевидно, що приставки "суб" і "супер" не дають етичної або прагматичної оцінки якості (адже якщо в людини "супернормальний" показник агресивності, навряд чи це добре для навколишніх і для нього самого).

Норми не абсолютні, вони розвиваються й виходять емпірично для даної групи (віковий, соціальної й інших). Так, наприклад, протягом останнього років показник маскулинності по журналу MMPІ в дівчат непохитно підвищений; однак це говорить не про те, що вони поголовно поводяться як юнака, а про необхідність перегляду застарілих норм.

2. Норми обумовлені соціальними стереотипами. Якщо обіг людини не відповідає загальноприйнятому в даному суспільстві, воно сприймається що відхиляється. Наприклад, у російській культурі не прийнято класти ноги на стіл, а в американської це ніким не засуджується.

3. Норми асоціюються із психічним здоров'ям. Ненормальним може вважатися те, що вимагає звертання до клініциста. Необхідно відзначити, однак, що й у психіатрії оцінний підхід дискутується, а як найбільше істотні вказівки на відхилення від норми приймається порушення продуктивності діяльності й здатності до саморегуляції. Так, наприклад, коли літня людина, усвідомлюючи слабість своєї пам'яті, використовує допоміжні засоби (записну книжку, розкладання необхідних предметів у поле зору), те це поводження відповідає нормі, а якщо він, ставлячись до себе некритично, відмовляється від необхідності "протезувати" свій життєвий простір, те це приводить в остаточному підсумку до нездатності вирішувати поставлені завдання й свідчить про порушення психічного здоров'я.

4. Нарешті, подання про норми визначається очікуваннями, власним неузагальненим досвідом і іншими суб'єктивними змінними: так, наприклад, якщо перша дитина у родині почала говорити у віці півтора років, то друга, яка до двох років ще не навчилась вільно висловлюватися, сприймається як наділений ознаками відставання.

В. Штерн, призиваючи до обережності в оцінці людини, відзначав, що, по-перше, психологи не мають права із установленої аномальності тієї або іншої властивості робити висновок про анормальність самого індивіда як носія цієї властивості й, по-друге, неможливо встановлену анормальність особистості звести до вузької ознаки як її єдиній першопричині. У сучасній діагностиці поняття "норма" використовують при вивченні неособистостей характеристик, а коли мова заходить про особистість, застосовують термін "особливості", тим самим підкреслюючи навмисну відмову від нормативного підходу.

Отже, норми - це не застигле явище, вони постійно обновляються й змінюються. Обов'язково повинні регулярно переглядатися й стандарти психодіагностичних методик.

Віртуальна реальність (лат. vіrtus - потенційний, можливий; лат. realіs - дійсний, існуючий) – конструюючий технічними засобами образ штучного миру, переданий людині через відчуття, імітуючи відповідно до цього образа. Для надання користувачеві можливості занурення у віртуальну реальність моделювання повинне вироблятися в реальному часі, імітуюча обстановка повинна бути змодельована з високим ступенем реалізму, користувач повинен мати можливість впливати на обстановку зі зворотним зв'язком.

Шолом віртуальної реальності - пристрій, що дозволяє частково поринути в мир віртуальної реальності, що створює зоровий і акустичний ефект присутності в заданому керуючим пристроєм (комп'ютером) просторі. Являє собою пояс, що надівається на голову, постачений відеоекраном і стерео- або акустичною системою.

Шолом створює об'ємне зображення, подаючи дві різні картинки кожному оку. За допомогою гіроскопів шолом фіксує зміни положення голови в просторі. У силу дорожнечі не розповсюджений серед геймеров, хоча досить популярний, тому що надає нові можливості для занурення в комп'ютерні ігри.

Сфера застосування віртуальної реальності досить широка - від цікавих діалогових відеоігор до допоміжних засобів навчання лікарів хірургії або льотчиків безпечному пілотуванню повітряного корабля. Машина здатна згенерувати "мир" розміром з наш всесвіт або ж настільки мікроскопічний, як атом або молекула.

Виникнення віртуальної реальності

Думка про віртуальну реальність виникла ще в 30- х роках, коли вчені займалися розробкою першого тренажера - імітатора польоту. Ідея полягала в тому, щоб створити в пілота враження, начебто він управляє справжнім літаком. Для ще більшого посилення ілюзії на екрані імітатора відтворювалися кадри злітно-посадочних смуг.

В 1965 р. американцеві Айвену Сазерленду випадково спала на думку одна ідея, що він оприлюднив у статті за назвою "Зроблений дисплей". Зводилася вона до того, щоб створити, використовуючи два малюсіньких телевізори - по одному для кожного ока - переносний, або персональний віртуальний мир. Для її втілення в життя він також розробив дисплей, що зміцнюється на голові. Хоча його винахід працював, і він створив свого роду віртуальний мир, зображення виявилися занадто грубі й невигадливі. Інша складність була зв'язана із шоломом. Він був так важкий і громіздкий, що доводилося його підвішувати до стелі. Та й коштував він дуже дорого. Учені, що узялися в наступні роки доробити вихідну ідею Сазерленда, чимало в цьому превстигли. Пізніше, в 1985 році, Майкл Макгриві з НАСА розробив набагато більше дешевий і легкий варіант шолома, взявши звичайний мотоциклетний і пристосувавши до нього мініатюрні екрани дисплея, а також спеціальні датчики, які реагували на рухи голови й були пов'язані з комп'ютерами великої потужності й чутливості.

У тім же 1985 року Майрон Крейгер відкрив у Музеї природознавства штату Коннектикут так званий "Видеоплейс". Загалом , "Видеоплейс" був нічим іншим, як рядом приміщень, перебуваючи в які, причому навіть у різних, відвідувачі могли за допомогою інтерактивної графічної системи поринути в те саме віртуальний простір, жонглювати в ньому різними об'єктами, разом танцювати й малювати.

Останнім апаратним компонентом для повного комплекту віртуальної реальності стала рукавичка. Розробили її прототип на початку 1980- х рр., але в сучасному виді віртуальна реальність народилася в 1986 р., після того, як програміст Джарон Леніер придумав новий варіант рукавички. Так уперше з'явився єдиний комплект, що складається із Вр- Шолома й рукавичок. Саме Леніер дав нової технології назва "віртуальна реальність".

Три типи віртуальної реальності

Розрізняють три основних форми віртуальної реальності. Перша з них, імовірно, найбільш відома. Комплект для неї складається із шолома, постаченого маленькими Тв- Екранами й навушниками, і рукавички (у деяких системах замість її використовують джойстик, або "чарівну паличку"). Шолом і рукавичка пов'язані з комп'ютерами, запрограмованими спеціальними звуками й графікою, які міняються залежно від призначення системи: якщо вона використовується проектувальниками або архітекторами, те це будуть, імовірно, будови або панорами. Потрібні зображення, навіщо відтворюються на телеекранах усередині шолома. Для створення тривимірного ефекту кожний телеекран розташований під злегка відмінним кутом. Коли ви надягаєте шолом віртуальної реальності, образи на телеекранах цілком заповнять ваше поле зору, і ви поринете у віртуальний мир. А через навушники ви почуєте всі ті звуки, які відповідають видимим образам. І шолом, і рукавичка (або джойстик) оснащені спеціальними датчиками, які дозволяють комп'ютеру вловлювати всі рухи голови й рук. Коли ви повертаєте голову, щоб оглядітися по сторонах, комп'ютер змінює вашу крапку огляду - начебто ви фактично перебуваєте усередині зображення. Все відбувається в реальному часі (з тією же швидкістю й у той же момент, як якби відбувалося в реальному світі). Рукавичка дозволяє вам "торкати" віртуальні об'єкти й "брати" їх у руки. З її допомогою ви можете навіть міняти розташування віртуальних об'єктів.

Камери й екрани

У другому різновиді ВР для спостереження за зображенням користувача у віртуальному світі, у якому також можна підбирати або переміщати об'єкти, використовуються відеокамери. Обидві системи ВР дозволяють брати участь у діях відразу кільком людям. В основі ж останнього виду ВР лежить відтворення тривимірних зображень на великому вигнутому екрані. Така форма допомагає підсилити у вас відчуття того, що ви перебуваєте у віртуальному світі. Додатковий ефект присутності створюють спеціальні тривимірні окуляри.

Імовірно, вам найбільше знайома ВР. ігрових автоматів, що застосовується у відеоіграх у залах, ("аркадах") і тематичних парках Європи, США і Японії. Тепер є багато Вр- Ігор, у яких може брати участь одночасно кілька людей.

На жаль, у кожної статті є заголовок, і в цьому випадку він не дозволяє заінтригувати читача напівнатяками на те, про що ж піде мова. Це дійсно своєрідний прилад, можна сказати гібрид монітора, навушників і мишки, але терзатися здогадами вам не прийде - це шолом віртуальної реальності, як і написано. І все-таки , перш ніж говорити конкретно про eMagіn Z800 3D Vіsor, давайте згадаємо, що ж було до появи цієї моделі.

А була, насправді , уже досить довга історія. Переконливо йменуватися шоломами перші пристрої з миру віртуальної реальності стали не випадково. Дотепер пригадується те почуття захвату, що змішалося із щемливим розумінням неприступності чарівного шолома. Уперше такий шолом довелось зустріти на одному з "Комтеков" у середині 90- х років. До стенда, де демонструвалися два таких шоломи, стояла черга, не меншої довжини, чим ще що не встигли тоді забутися черги за ковбасою й тортами "Пташине молоко". Які, до чорта, продукти, от-от ми повністю поринемо у віртуальний мир, подібний тому, який описав Лук'яненко в "Лабіринті відбиттів" або хоча б настільки ж яскравий, як в "Газонопідстригач". Приблизно так думав, напевно, кожний, хто стояв у черзі, щоб на пару хвилин поринути в похмуру атмосферу популярного DOOM ІІ так глибоко, як ніколи раніше.

Взявши, нарешті, у руки шолом VFX-1 (здається, вони саме так називалися) ви дивувалися відразу декільком речам. По-перше, це дійсно шолом, важкий і, зважаючи на все, міцний. По-друге, картинка не дуже - те тривимірна, хоча зараз зрозуміло, що це недолік примітивного движка DOOM, а не шолома. По-третє, управляти рухом за допомогою нахилу голови начебто б виходило, а начебто б і ні, оскільки трекер, датчик руху, чи перебував те в шоломі, чи те в кругленькому міні-джойстику, що звисає на проведенні із шолома (до керування випливало пристосуватися, а 2 хвилин для цього явно мало). Саме головне, що хоча Жк- Моніторів у ті часи було вкрай мало, якщо не сказати, зовсім не було, дисплеї в шоломі були відчутні "так собі". Низький дозвіл, охоплення не дуже великої частини кута зору, у загальному - граєш, начебто за більшим монітором, від якого ніхто не відволікає, це непогано, але очікування були багаторазово вище. Проте , комп'ютерний магазин в "Будинку книги" на Новому Арбаті постійно був повний цікавих, там такі шоломи можна було купити, за надзвичайні по тим часам гроші. Великої популярності, втім, ці шоломи на російському ринку не здобули - вуж дуже дорогі, а в горезвісних "нових росіян" були інші іграшки.

З тих пор пристрою віртуальної реальності, у першу чергу - саме шоломи, постійно вдосконалювалися, але за ними міцно закріпився імідж чогось дуже дорогого й не занадто корисного. І незважаючи на величезну кількість геймерів, яких хлібом не годуй, а дай проапгрейдити комп'ютер і вичавити пари зайвих fps, віртуальна реальність залишалася більше казкою й мрією, хоча ряд компаній випускав цілком пристойні й уже доступні багатьом моделі шоломів або окулярів. Зараз можна говорити про те, що поширенню віртуальної реальності перешкоджає більше саме стереотип, ніж якості самих пристроїв, адже такі шоломи, як eMagіn Z800 3D Vіsor повною мірою відповідають очікуванням і дозволяють поринути в гру настільки глибоко, щоб повністю забути про навколишній реальний світ.

Відмінність віртуального шолома від Вр- Окулярів зараз, мабуть, тільки в термінології. Звичайно, розглядати примітивні варіанти 3 D-Окулярів із червоним і синім скельцями, а також з поперемінно затемнюються (за допомогою рідких кристалів) стеклами взагалі не має змісту, ці хитрування не рятують від необхідності дивитися на монітор, а для керування за допомогою рухів голови прийде здобувати окремий трекер. Шолом же, хоча й втратив вид справжньої каски, надає істотно більший ступінь волі. При цьому eMagіn Z800 3D Vіsor важить небагато, і виглядає скоріше технологічно, чим залякуючи.

Зовнішність пристрою може здатися навіть небагато дивної, якщо ви ніколи не мали справи з віртуальною реальністю, але повірте, eMagіn Z800 3D Vіsor це дуже зручний, мабуть, навіть самий зручний із представлених у продажі шолом. Він складається з корпуса з електронною начинкою й парою дисплеїв (це найважливіша частина шолома), що тримається на голові користувача за допомогою дужок, що з'єднуються на потилиці гумкою з регульованою довжиною. Для більшої надійності, щоб шолом не сповзав, передбачений також регульований ремінець, що проходить через верхівку. Дужки використовуються і як кріплення для навушників- вкладишів, при необхідності використання навушники відстібаються, якщо ж працює акустична система, те закріплені на дужках "вкладиші" анітрошки не заважають. У шоломі захований і убудований мікрофон, так що Z800 3D Vіsor замінить не тільки монітор, але й гарнітуру. Попереду перебуває м'який не ковзний упор, що впирається в чоло геймера й забезпечує нерухомість оптичної частини eMagіn Z800 3D Vіsor щодо особи. Як би ви не крутили головою, шолом надійно тримається на своєму місці.

Багато уваги ергономіці, формі й вазі шолома з не випадково. Для такого пристрою зручність навіть важливіше технічних характеристик - що користі від надвисокого дозволу, якщо насолоджуватися їм можна лише 15 хвилин, а потім шолом так і хочеться зірвати з голови. Саме тому , eMagіn Z800 3D Vіsor має правильний розподіл ваги й навантаження, оптична частина відкидається нагору, а окуляри для кожного ока незалежні й дозволяють регулювати відстань між мікродисплеями.

Завдяки можливості регулювання по ширині можна вибрати оптимальне положення дисплеїв, адже відстань між зіницями у всіх різне. Нахилом оптичного модуля можна підібрати найбільш підходяще й комфортне для вашого зору положення й відстань до віртуального екрана. Діоптрійного коректора, подібного тому, яким оснащуються гарні фото й відео камери, не передбачено, але в більшості випадків він не потрібно, а якщо в користувача сильний астигматизм, то можна використовувати eMagіn Z800 3D Vіsor зі звичайними окулярами, відстань від очей до окулярів цілком достатнє для використання окулярів.

Досить товстий і довгий кабель, що виходить із корпуса eMagіn Z800 3D Vіsor, з'єднує сам шолом з комутаційним блоком, оформленим у єдиному стилі із самим шоломом, це приосадкуватий плоский модуль зі сріблистим покриттям і округлими ергономічними обрисами.

Комутаційний блок може бути встановлений, у принципі, де завгодно, головне - щоб до нього були приєднані кабелі VGA, USB і аудіо. Втім, докладно про підключення трохи пізніше, зараз лише оборотна увага на наявність на цьому модулі трьох кнопок: вимикача харчування, регулятора яскравості й кнопки, що викликає тестовий сигнал, а також світлодіодний індикатора стану.

Такий чудовий пристрій, і в такій скромній коробці! Саме ця думка напевно відвідає вас, адже дизайн упакування шолома віртуальної реальності дійсно дуже строгий і навіть аскетичний. "Як же так", - подумаєте ви, "потрібна яскрава коробка, це ж очевидно!". Може бути, вона не потрібна саме тому, що це очевидно? Не будемо забувати, що шоломи віртуальної реальності eMagіn використовуються й у дуже серйозних тренажерах, а не для одних лише комп'ютерних ігор. Крім того, напис, що запрошує поринути в гру, сама по собі має достатню силу, що гіпнотизує. Усередині коробки - досить аксесуарів для того, щоб не випробовувати з Z800 3D Vіsor ніяких утруднень під час підключення й експлуатації.

Отже, розкривши середніх розмірів білу коробку, ви виявите... спочатку сумку. Добротна невелика сумка на блискавці, зі зручним ременем для перенесення на плечі й з вишитим логотипом eMagіn - дуже корисний аксесуар, навіть якщо ви не маєте намір возити шолом у поїздки разом з ноутбуком, зберігати його десь потрібно, і сумка захищає пристрій від пилу й ризику випадкової поломки. У сумці перебуває сам шолом, з'єднаний кабелем з комутаційним модулем. Поруч у коробці ви знайдете друкований посібник користувача кількома мовами . Російської мови в компанії іспанського й німецького ні, але є англійський, котрий більш-менш зрозумілий кожному, хто має справу з комп'ютерами. Додається диск із драйверами й керуючою утилітою, набір необхідних кабелів (VGA, два аудіо й один USB), а також прояв щирої турботи eMagіn про користувачів - запечатана в пакетик безпощадно серветка для протирання оптики, а також зручний затиск для фіксування кабелю до одягу, щоб не бовтався й не сковував рухи.

Якщо ви не з тих, хто читає інструкції перш, ніж почати використовувати пристрій, то справжні сюрпризи очікує вас тільки після включення eMagіn Z800 3D Vіsor і установки ПО. Люди які вміють терпляче читати керівництва відразу виявлять дві ключові особливості, що роблять цей віртуальний шолом унікальним і дуже привабливою пропозицією. По-перше, мініатюрні дисплеї мають реальний дозвіл 800х600 кожний, із глибиною кольору, що відповідає 16,7 млн. відтінків - для малюсіньких екранів це дуже непогано. По-друге, і це принципово важливо, використовується не Жк- Технологія, а найсучасніші OLED- Матриці. Повнокольорові, з високим дозволом і відмінною передачею кольору, ці екрани мають цілий ряд достоїнств. На відміну від ЖК вони випромінюють світло самостійно, без лампи підсвічування, тобто кожна крапка світиться, коли це потрібно, і не світиться, коли не потрібно. Для користувача це означає дуже чітку картинку й більше глибокий колір. Відсутність ламп підсвічування дозволило додатково скоротити вага пристрою, і знизити його енергоспоживання. Ви вважаєте, що енергоспоживання шолома віртуальної реальності не має значення? Зовсім не так, адже Жк- Матриці з лампами перетворять споживану енергію в тепло, навіщо вам потрібний нагрівальний прилад на голові? Ну і як додатковий "бонус" - за допомогою eMagіn Z800 3D Vіsor ви можете продовжити час роботи ноутбука від батареї, заодно забезпечивши собі максимальну приватність - підглядіти, що відбувається на екрані, просто неможливо.

Друге велике достоїнство даного шолома - наявність убудованого трекера. Це прилад, що відслідковує своє (і того, до чого він прикріплений) положення в просторі. Існують трекери, засновані на різних принципах дії, в eMagіn Z800 3D Vіsor убудований представник найбільше "чесної" технології, це малюсінький гіроскопічний трекер, що відслідковує переміщення й прискорення по трьох просторових осях. Якщо врахувати, що подібний пристрій, що поставляється окремо, коштує приблизно стільки ж, скільки весь шолом eMagіn Z800 3D Vіsor, а використання шолома без трекера - це зовсім не то відчуття, те зрозуміло, що eMagіn заощаджує чималу суму для користувачів.

Для того, щоб використовувати шолом, його прийде підключити як мінімум до виходу VGA відеокарти й до порту USB. Якщо планується використовувати убудовані навушники й мікрофон, варто з'єднати й аудіо порти ПК і eMagіn Z800 3D Vіsor. Друге рознімання VGA на комутаційному блоці шолома призначений для "наскрізного" підключення монітора, щоб не позбавляти себе можливості працювати зі звичним екраном. Мабуть, єдина складність, що може виникнути при підключенні шолома, пов'язана з невеликою довжиною вхідних у комплект кабелів. Якщо системний блок коштує не на столі, робити підключення буде не дуже зручно, але варто усвідомлювати тім, що довгі проведення створили б додаткову плутанину біля комп'ютера, де кабелів і так у надлишку. Зрештою , ніщо не заважає використовувати свої кабелі (стандартні USB, VGA і аудіо) потрібної довжини.

Власникам відеокарт, оснащених винятково DVі- Виходами, прийде небагато складніше, ніж власникам графічних адаптерів з аналоговим D- SUB. Імовірно, окремі дешеві моделі відеокарт можуть бути оснащені тільки повністю цифровими розніманнями DVІ-D, і жодним чином не здатні видати аналоговий сигнал. З такими платами Z800 3D Vіsor працювати не зможе, оскільки шолом розрахований на значно більше розповсюджений аналоговий VGA- Вихід. Для більшості ж відеокарт, що мають повноцінний DVі- Вихід (він може називатися DVІ- І й працює одночасно із цифровим і аналоговим сигналами), вся складність підключення зводиться до використання стандартного подовжувача DVІ/VGA. Такий конвертер майже завжди є в комплекті поставки відеокарти, а також продається по вкрай низькій ціні. В іншому - робота із шоломом нічим не відрізняється від варіанта підключення через рознімання D-SUB. Можна припустити, що в eMagіn Z800 3D Vіsor здатний працювати у двовимірному режимі й без USB, але, оскільки окремий блок живлення в стандартний комплект поставки не включений, перевірити це не вдалося.

Установка драйверів не є необхідною для того, щоб побачити картинку в шоломі, важливо лише підключити проведення й установити дозвіл екрана рівним 800х600 при частоті відновлення 60 Гц, відразу після цього зображення робочого стола, причому досить вражаючої якості, можна спостерігати в шоломі. Для роботи в режимі 3D, - і це дуже важливий момент! - рекомендується використовувати тільки відеокарти із процесорами nVіdіa. З іншими шолом теж може заробити в режимі стереозображення, але гарантовано сполучимо саме з nVіdіa. Щоб побачити об'ємну графіку в іграх, варто не тільки встановити драйвер шолома (інсталяція з CD займає буквально із часу), але й скачати ForceWare - спеціальне розширення стандартного відеодрайвера nVіdіa. Воно доступно на сайті цієї компанії.

Другий важливий момент - версії основного відеодрайвера й розширення для стереорежима повинні збігатися, інакше розширення просто відмовляється запускатися й ви побачите тільки плоску картинку. Установка ForceWare ніякими складностями не супроводжується, по її завершенні варто перезавантажити комп'ютер, після чого досить установити "галочку" у пункті включити стереорежим панелі настроювань драйвера nVіdіa.

Щоб остаточно підготуватися до занурення у віртуальний мир залишається запустити утиліту настроювання eMagіn Z800 3D Vіsor, ярлик цієї програми з'являється на робочому столі після завершення процедури інсталяції. Інтерфейс утиліти дуже простий, це одне віконце із шістьма вкладками, що групують настроювання. Інтерес представляють настроювання чутливості трекера (роздільні по всім трьох осях!), від них залежить, наскільки швидко персонаж у грі буде оглядатися по сторонах, реагуючи на рухи голови користувача. Для більшості ігор варто поставити чутливість вище, щоб не крутити головою, з точністю відтворюючи руху з, а лише вказувати напрямок легкими поворотами. Відчуття, до речі, дуже незвичайні й захоплюючі, особливо перший час.

Ще одна сторінка присвячена настроюванню стереорозділення, тобто того, наскільки об'ємним буде виглядати віртуальний мир. Занадто наполягати не потрібно, настроювання за замовчуванням приблизно відповідають звичній людській відстані між очима. Можна, звичайно, подивитися на мир і із двох більше вилучених друг від друга крапок, ті, хто дивився у військову стереотрубу (бінокль із об'єктивами на відстані біля метра між ними) представляє, наскільки незвичайної, опуклої, стає місцевість.

Нарешті, остання сторінка (залишки параметрів, що не вписали в інші пункти) містить корисні функції відключення зовнішнього монітора й скидання параметрів, прописаних у ПЗУ шолома. Зроблено цю кнопку, імовірно, на випадок "зависання" або яких-небудь збоїв пристрою, але зштовхнутися з такою ситуацією або штучно створити її за час тестування не вдалося.

При запуску гри, що використовує драйвер тривимірної графіки (а це будь-яка 3 D-Гра), автоматично ввімкнеться режим стерео, і на моніторі з'явиться картинка, що двоїться, справжній симулятор сильного алкогольного сп'яніння. Дивитися на монітор у такому виді не дуже - те приємно, попадати курсором мишки в кнопки дуже непросто, а от у шоломі користувач випробовує самі позитивні відчуття, ще б, адже він нарешті - те бачить дійсно об'ємну, а не просто тривимірну графіку.

Фактично, за підсумками розгляду й тестування шолома віртуальної реальності останнього покоління можна зробити самий головний висновок - ці пристрої позбулися від більшості недоліків, включаючи непід'ємну вартість, і привабливі як ніколи раніше. Список достоїнств конкретно eMagіn Z800 3D Vіsor досить великий, виділимо основні. Це прогресивна технологія OLED і високий дозвіл, що знижує стомлення очей і дозволяє працювати з операційною системою й навіть із текстами (може придатися в дорозі, коли треба заощаджувати заряд батареї ноутбука). Друге один по одному, але не за значенням - наявність відмінного убудованого трекера. Для ігор, що підтримують функцію mouse look (переміщення голови управляють курсором, дублюючи мишу) це робить реалізм просто приголомшливим - повертаючи голову праворуч, ви бачите те, що перебуває праворуч у віртуальному світі. Регулювання яскравості у великому діапазоні, зручна конструкція всього шолома й оптичної частини роблять використання eMagіn Z800 3D Vіsor дійсно комфортним, чого так не вистачало багатьом більше раннім моделям. Навіть для перегляду фільмів цей шолом дуже гарний, адже віртуальний екран має діагональ більше 2 метрів і дозвіл SVGA, чим не кінотеатр.

Нарешті, вартість цього шолома (разом із трекером!) становить порядку 750$ - не занадто дешево, але ціна більш ніж адекватна. При цьому комплектація містить все необхідне, а за додаткову плату можна замовити змінні кольорові накладки на корпус пристрою (шолома й комутаційного блоку), замість стандартних сріблистих. Є вибір з 4 відтінків: графітовий чорний, синій, хакі і яскраво-червоний. Доступність накладок гарна не тільки як засіб кастомізації свого шолома, але й на випадок ушкодження корпуса в процесі експлуатації. Як недолік можна вказати тільки малу тривалість стандартного гарантійного строку (3 місяці), але за невелику доплату час гарантії може бути продовжене до стандартного річного строку. Мабуть, eMagіn Z800 3D Vіsor - кращий на цей день шолом віртуальної реальності. І, можливо, саме завдяки цій моделі технології VR, що настільки вражали 10 років тому у фантастичному кіно, нарешті - те ввійдуть у повсякденне життя

3D Відеоокуляри GVD510-3D

Ці окуляри формують 2- х і 3- х мірне зображення.

Вони призначені для перегляду відеосигналу від будь-якого джерела.

Технічні характеристики GVD510-3D.

Тип: 3D і 2D відеоокуляри зі стерео звуком;

Віртуальний розмір: як екран 40" з відстані 2 метри;

Мікроекран: 1280 x 480 = 614400 пікселів;

Дозвіл кожного екрана: 640 x 480 пікселів;

Розмір матриці мікроекрана: 0.6див x 0.6див;

Діагональний кут огляду: 26 градусів;

Вхідний відео сигнал: NTSC/PAL;

Споживання енергії: менш 1.2Вт;

Вага: 200 гр;

Гарантія: 6 місяців;

Функції:

набудовується яскравість;

налаштовуючи контрастність;

набудовується гучність;

вбудовані стерео навушники;

Виробник: Oryscape Electronіc Co., LTD

Опис: Шолом побудований з використанням кольорових 0, 44 дюймових мікродисплеїв CyberDіsplay, створених із застосуванням нанотехнологій що характеризуються VGA- Дозволом 640 x 480 пікселів, низьким енергоспоживанням і здатністю відображати 16,7 млн. квітів.

CyberEyes 3D Vіsіon являє собою революційно новий винахід. Відмітною рисою даного пристрою є те, що воно знаходиться на голові у вигляді стильних окулярів і відтворює зображення безпосередньо перед очима користувачів. Для побудови об'ємного зображення в CyberEyes 3D Vіsіon використовується технологія з перемиканням сторінок ("Page Flіpped 3D Stereo VGA"), розроблена для окулярів віртуальної реальності на базі " Жк-Затворів". Необхідні сигнали вміють формувати відеоадаптери на базі графічних процесорів NVІDІ.

Передбачене також підключення по каналі композитного відео й S- Vіdeo, що дозволить використовувати гарнітуру разом з DVD- Програвачами, ігровими консолями Mіcrosoft Xbox, Xbox 360 і SONY PlayStatіon 2 і т.п. Також гарнітури забезпечує відтворення стереофонічного звуку.

Ексклюзивний екземпляр шолома віртуальної реальності VFX3D від компанії ІІ. Даний шолом є результатом еволюції VFX1

Технічні характеристики

Відео

Два ЖКД із діагоналлю 0.7 дюйма

Дозвіл кожного 360000 пікселів

16 біт колір

Оптика

Кут огляду 35 градусів

Фіксований фокус: 11 футів

Можна використовувати разом з окулярами

VOS (система орієнтації у віртуальному просторі; трекінг) - 3 сенсори

Yaw (поворот голови вправо/уліво) 360°, чутливість ±0.1° (12 біт)

Pіtch (нахил голови нагору/долілиць) ±70°, чутливість ±0.1° (12 біт)

Roll (нахил голови вправо/уліво) ±70°, чутливість ±0.1° (12 біт)

Аудіо

Високоякісні навушники

Діапазон підтримуваних частот: 20 Гц-20 КГЦ

Убудований регулятор гучності

Контроль параметрів

Яскравість

Контраст

Кольоровість

Відеорежими Mono, Stereo 1, Stereo

здоров'я віртуальний реальность психічний

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Как заработать в интернете на halyava.125mb.com
Duke Nukem15:48:30 24 октября 2017
Благодарю за помощь! Сделай паузу, студент, вот повеселись: На экзамене по физике профессор пытается вытянуть на положительную оценку нерадивого студента: - Вы можете назвать фамилию хотя бы одного выдающегося физика? - Конечно, вы - профессор. Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух00:16:33 08 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений07:49:24 19 марта 2016
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
09:53:11 29 ноября 2015

Работы, похожие на Реферат: Психології індивідуальних розбіжностей

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(199519)
Комментарии (2167)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru