Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Доклад: Поняття "рівень домагань"

Название: Поняття "рівень домагань"
Раздел: Рефераты по психологии
Тип: доклад Добавлен 23:36:27 08 февраля 2011 Похожие работы
Просмотров: 126 Комментариев: 6 Оценило: 1 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

Термін "рівень домагань" був введений в школі відомого німецького психолога К.Льовіна. Причиною появи концепту послужив один з феноменів, знайдених в дослідах Т.Дембо. У цих експериментах, де для провокації гніву випробовуваним пропонували дуже складні або просто нерозв'язні завдання, виявилося, що якщо поставлена мета дуже важка для індивіда, він намічає деяке "легше завдання, що є наближенням до початкової мети, яку людина хоче досягти по етапах". Ось цю проміжну мету Т. Дембо і назвала рівнем домагань (anspruchsniveau) даного моменту, позначивши тим самим спонтанний перехід суб'єкта до доступної йому діяльності з вказівкою величини кроку на шляху рішення основної задачі.

Перше значне дослідження процесу вибору рівня домагань, що забезпечило одночасно і побудова експериментальної техніки його оцінки, і певне змістовне розкриття нового поняття, належить Ф. Хоппе. Він зберігає те значення терміну, в якому його використовувала Т. Дембо, - значення хвилинної реальності в целеобразовании - проте Ф. Хоппе відкриває можливість широкого трактування концепту "рівень домагань" як психологічне поняття. "Сукупність тих, що зрушуються з кожним досягненням то невизначених, то точніших очікувань, цілей і домагань до майбутніх власних досягнень" суб'єкта, що мається на увазі під ним, Ф. Хоппе інтерпретує рівень домагань в загальному вигляді як мета подальшої дії.

Поняття "Рівень домагань" надалі зустрічається в роботі Дж. Френка, де воно трактується як широко охоплюючі цілі особи, що включають її погляд на себе. М. Юкнат називає цю освіту самосвідомістю. К. Льовін говорить про облік суб'єктом своїх можливостей при прогнозуванні вірогідності досягнення мети. З погляду Б.В.Зейгарник, у всіх випадках мова йде про самооцінці, і така редакція є найбільш точною, бо Дж. Фрэнк, узагальнюючи обширні дослідження рівня домагань в інтервалі між 1930-1940 г.г. прямо указує, що аналіз домагань дозволяє виявити те, як індивід оцінює себе, тобто його самооцінку. Аналогічний погляд на рівень домагань дають Дж. Гарднер, П. Сирс, Ю. Роттер, А. Гилінськи, І. Стейнер, в певному значенні - Р. Мейлі і Я. Рейковський, тієї ж логіки дотримується Х. Хекхаузен і багато інших зарубіжних дослідників. Резюмуючи думку більшості, В. Гошек пише, що рівень домагань є самооцінкою, побічно вираженою за допомогою вимог до якості власної діяльності.

Разом з цим Х. Хекхаузен, А. Карстен і ін. бачать в рівні домагань показник індивідуальної специфіки мотивації досягнення, її конкретно-особове вираження. Є і ширший контекст вивчення рівня домагань (про взаємозв'язок рівня домагань з різними психологічними характеристиками мовитиметься нижче в окремому розділі).

З моменту введення обговорюваного поняття в психологічний ужиток в літературі накопичилося досить багато різних приватних визначень рівня домагань. Кожен з авторів підкреслює окремі аспекти, так що терміну набуває безліч варіативних значень і, не дивлячись на свою поширеність, зберігає неоднозначність в розумінні феномену, що позначається ним. По уявленнях В.Н. Мясищева рівень домагань - це ті якісно-кількісні показники, яким повинна задовольняти, з погляду досліджуваної особи, його продуктивність. У трактуванні Б.Г.Ананьева рівень домагань пов'язаний з оцінними потребами, будучи домаганнями на оцінку. Згідно В.С. Мерліну, рівень домагань відображає той ступінь оцінки, якої потребує людина, щоб випробовувати задоволення. Автор тлумачить рівень домагань як форму синтезу мотивів різного рівня узагальненості, наприклад, специфічної "потреби в одязі, продуктивності діяльності . і більш загального мотиву соціального престижу". Для Е.А. Серебрякової рівень домагань - це потреба в певній самооцінці, що приймається і схвалюваній людиною. У Н.Л.Коломінського рівнем домагань є модель самоосуществления, образ - Я, який особа рахує для себе прийнятним і так далі.

І все-таки більшість авторів зберігають як найбільш загального розуміння рівня домагань, близьке до початкового, при якому даний концепт мав значення рівня трудності вибираних суб'єктом цілей. Ця інтерпретація достатньо міцно утримується за кордоном. Вона ж є основною і у вітчизняній психології. Неважко відмітити, що в такому визначенні нівелюється відмічений вище відтінок операциональности і більш рельєфно виступає інший - уявлення про рівень домагань як про найважливішу особову освіту, своєрідний індикатор способу целеполагания суб'єкта(1).

Як видно поняття "Рівень домагань" має дуже широке і не односкладове трактування. Для моєї дослідницької роботи слід виділити яке-небудь одне визначення, що охоплює всі сторони рівня домагань. Для цього зробимо спробу скласти понятійний словник і побудувати контент-аналитическую матрицю по кожному з наявних понять.

Чи можна на підставі отриманих даних спробувати дати визначення поняттю рівень домагань, виділивши найбільш істотні його аспекти? Варто спробувати.

Отже, рівень домагань – це різниця між рівнем трудності вибираних суб'єктом цілей, що формуються в результаті минулого досвіду, оцінки своїх здібностей і можливостей і результатом дії, направленої на досягнення даної мети. Рівень домагань характеризується мотивацією досягнення і є показником самооцінки, рівня Я.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Я обычно любые готовые работы покупаю на сайте shop-referat.tk , и свои все там же на продажу выставляю, неплохой доп.заработок. А если там не нахожу то уже на referat.gq заказываю и мне быстро делают.
Оксана15:27:17 11 июня 2018Оценка: 5 - Отлично
Хватит париться. На сайте REFERAT.GQ вам сделают любой реферат, курсовую или дипломную. Сам пользуюсь, и вам советую.
Студент02:05:43 10 июня 2018
Как заработать в интернете на halyava.125mb.com
Duke Nukem01:45:56 25 октября 2017
Отличный у Вас сайт, очень помог! Сделай паузу, студент, вот повеселись: Самый реальный вред от курения - это когда выходишь покурить, а соседи по общаге сожрали твои пельмени. Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух01:12:19 08 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений08:12:39 19 марта 2016

Смотреть все комментарии (6)
Работы, похожие на Доклад: Поняття "рівень домагань"

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(201524)
Комментарии (2210)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru