Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Реферат: Механізм походження емоцій

Название: Механізм походження емоцій
Раздел: Рефераты по психологии
Тип: реферат Добавлен 18:57:47 30 января 2011 Похожие работы
Просмотров: 116 Комментариев: 8 Оценило: 1 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

Вступ

Будь-яка діяльність людини пов'язана зі здійсненням потреб. Емоційні переживання є одним із способів вираження пізнавальної потреби.

Емоції - це елементарні переживання, що виникають у людини під впливом загального стану організму і ходу процесу задоволення актуальних потреб. Таке визначення емоцій дано у великому психологічному словнику.

Емоційні стани є одне з різновидом емоцій, характеризуються більшою тривалістю, яка може вимірюватися годинами і днями.

За своєю модальності емоційні стани можуть з'являтися у формі дратівливості, тривоги, доброти, різних відтінків настрою - від депресивних станів до стану ейфорії. Однак найчастіше вони являють собою змішані стану. Оскільки емоційні стани - це теж емоції, у них також відображаються відносини між потребами суб'єкта і об'єктивними або суб'єктивними можливостями їх задоволення, що корениться в ситуації.

Знання психологічних основ і природи емоційних станів є одним з необхідних чинників саморегуляції поведінки особистості.

Вище викладені положення свідчать про актуальність теми курсової роботи.

Мета роботи - вивчити механізм походження емоцій.

Завдання роботи:

1. Розкрити поняття емоцій, їх види і роль в житті людини.

2. Розкрити роль лімбічної системи стосовно виникнення емоцій.

3. Описати характеристики емоційних станів.

Види і роль емоцій в житті людини. Механізми виникнення

Будь-яка, в тому числі і пізнавальна потреба, дана людині через емоційні переживання.

Емоції - це елементарні переживання, що виникають у людини під впливом загального стану організму і ходу процесу задоволення актуальних потреб [11]. Таке визначення емоцій дано у великому психологічному словнику.

Іншими словами, "емоції - це суб'єктивні психологічні стани, що відбивають у формі безпосередніх переживань, відчуттів приємного або неприємного, ставлення людини до світу і людей, до процесу і результату його практичної діяльності" [13, с.26].

Ряд авторів дотримується наступного визначення. Емоції - це психічне відображення у формі безпосереднього, упередженого переживання, життєвого змісту явищ і ситуацій, обумовленого відношенням їх об'єктивних властивостей до потреб суб'єкта.

На думку авторів, у цьому визначенні міститься одна з основних особливостей емоцій, що відрізняє їх, наприклад, від пізнавальних процесів - безпосередня представленість в них суб'єкту відносини між потребою і можливістю її задоволення [8].

А.Л. Гройсман наголошує, що емоції - це форма психічного відображення, що стоїть на межі (до змісту пізнаваного) з фізіологічним відображенням і представляє собою своєрідне особистісне ставлення людини і до навколишньої дійсності, і до самого себе [9].

Одним з проявів вищої нервової діяльності людини є емоції (від лат. Emavere - вражаю, хвилюю). Вони являють собою реакції організму на вплив зовнішніх і внутрішніх подразників, що мають яскраво виражену суб'єктивну забарвлення і охоплюють усі види чутливості.

«Стан емоційної напруги супроводжується істотними змінами функцій ряду органів і систем, подібно до вибуху, який охоплює організм. Ці зміни функцій бувають настільки інтенсивними. Що представляються справжньої «вегетативної бурею». Однак у цій «бурі» є певний порядок. Емоції залучають до посилену діяльність лише ті органи і системи, які забезпечують кращу взаємодію організму з навколишнім середовищем. Виникає різке збудження симпатичної частини вегетативної нервової системи. У кров надходить значна кількість адреналіну, посилюється робота серця і підвищується артеріальний тиск, зростає газообмін, розширюються бронхи, збільшується інтенсивність окисних і енергетичних процесів в організмі». (У. Кеннон).

Різко змінюється характер діяльності скелетних м'язів. Якщо в звичайних умовах окремі групи м'язових волокон включаються в роботу по черзі, то в стані афекту вони можуть включитися одночасно. Крім того. Блокуються процеси, які гальмують м'язову діяльність при стомлюваності. Щось подібне відбувається в інших системах організму, завдяки чому емоційне збудження миттєво мобілізує всі наявні в організму резерви.

Відомо, що процеси життєдіяльності протікають з різною інтенсивністю. Організм в кожній ситуації реагує адекватно виникли умовам, для чого існують точні пристосувальні механізми. У що спочиває тканини скелетної м'язи функціонує близько 25-30 капілярів на 1 кв. мм її перетину. А при максимальній м'язовій напрузі в 100 разів більше. У людини в стані спокою обсяг дихального повітря дорівнює приблизно 500мл. У той час як життєва ємність легенів може досягати 5000мл і більше. Отже, у спокої використовується близько 10% життєвої ємності легень.

Навіть при інтенсивної діяльності зберігається значна кількість потенційних можливостей. Вони використовуються лише у надзвичайних умовах, у стані емоційного напруження.

Одночасно пригнічуються реакції і функції організму, які в даний момент не є життєво необхідними. Зокрема, гальмуються функції, пов'язані з процесами накопичення, асиміляції енергії, зростають процеси дисиміляції, даючи організму необхідні енергетичні ресурси. При емоціях змінюється суб'єктивний стан людини. Більш тонко працює інтелектуальна сфера, пам'ять, особливо чітко сприймаються впливу навколишнього середовища.

У стані спокою мислення нерідко буває шаблонним, стереотипним. У моменти емоційного підйому приходить натхнення, опромінюють відкриття, переживається радість творчості. Емоція - це стан вищого підйому духовних і фізичних сил людини.

У формі відповідних реакцій організму, що виникають у надзвичайних умовах, емоції сформувалися в процесі еволюції як механізм пристосування. Організм, не володів здатністю до екстреної мобілізації своїх ресурсів у важкій обстановці, не витримував боротьби за існування і гинув.

Але надмірні по виваженості емоційні реакції можуть виявитися шкідливими, привести до виникнення ряду захворювань. Лікар повинен вміти попередити можливі наслідки таких емоційних напружень. Для цього необхідно знати умови запуску емоцій.

Емоції виникають лише в тому випадку, якщо перед організмом стоїть яка-небудь задача (потреба, мета), а коштів для вирішення (задоволення, досягнення) її виявляється недостатньо. Засоби для досягнення мети - це інформація-вміння, навички, досвід - (І), енергія (Е), час (В). Для досягнення будь-якої мети існують об'єктивно необхідні інформація. Енергія і час (відповідно Ін, Ен, Вн). У випадку, якщо існуючі в організму інформація, енергія і час (Ін, Ен, Вн) менше необхідних, виникає стан напруги (СН), виражена тим сильніше, ніж важливіше мета і чим більше дефіцит необхідних коштів.

Зазначені відносини можуть бути виражені формулою:

СН = fЦ (Ів x Ен - Іс, Ес, нд),

СН - стан напруги, Ц - мета (завдання, потреба).

Емоції виникають, якщо СН досягне певної величини. Розрізняють чотири ступені (стадії) СН. Перший ступінь (СН-1) - стан уваги, мобілізації, активності (ВМА). Характеризується підвищенням працездатності, посиленням функції органів і систем, що забезпечують рішення цієї задачі. СН-I виникає кожного разу, вимагає концентрації уваги, мобілізації інтелектуальних і фізичних ресурсів. Подібний стан дуже корисно, воно тренує організм, підвищує працездатність.

Стан напруги II ступеня (СН-II) зазначається, якщо мобілізація сил під час СН-1 виявляється недостатньою. У цьому випадку напруга зростає, що призводить до появи стенічної негативної емоції (ШОЕ). Психологічно це знайоме кожному стан люті (гніву, обурення). Супроводжується вкрай значним (граничним) підвищенням активності органів і систем, що забезпечує взаємодію організму з навколишнім середовищем. Значно зростає працездатність скелетних м'язів, концентрується увага, посилюється робота серця, підвищується артеріальний тиск, посилюються подих. Окислювальні і енергетичні процеси, з'являється спазм судин черевних органів і кров посилено притікає до м'язів, мозку, легким і серцю. Мета подібної реакції - максимально збільшити ресурси організму і тим домогтися вирішення виниклої задачі.

Третя ступінь (СН-III) - астенічна негативна емоція (АСОЕ), виникає, якщо завдання вимагає ресурсів, набагато перевищують ті, якими володіє організм навіть при максимальній мобілізації сил. Психологічно СН-III - це стан страху (жаху, туги).

Зміни функцій організму при СН-III часто прямо протилежні тим, які відзначаються при СН-II. Настає різке зниження інтелектуальних і енергетичних ресурсів. (Від страху «опускаються руки», «підкошуються ноги», паралізуються «розумові здібності», «вегетативна буря» може перейти в «хаос»). При СН-III пригнічуються не тільки інтелектуальні і енергетичні, але й імунологічні реакції, а також компенсаторні процеси. Саме тому стан напруги III ступеня при тривалому впливі вкрай шкідливий для організму. «Страх, туга, печаль - руйнують тіло, відкриваючи доступ до нього всіляких захворювань», - говорив І.П. Павлов.

У надзвичайних ситуаціях страх можуть відчувати всі - і боязкі і мужні. Але мужній, вольова людина, придушуючи в собі це почуття, може надходити у відповідності з почуттям обов'язку наперекір страху. Боягуз ж, нерідко, опиняється в полоні цього відчуття і, втрачаючи глузд, гине.

Але навіть СН-III представляє собою своєрідну захисну реакцію, тому що виникає в тому випадку, якщо максимальної мобілізації резервів, характерної для стенічної негативної емоції при СН-II, буде недостатньо і організм змушений відмовитися від досягнення мети. Але якщо значимість мети зберігається, то зменшення ресурсів організму, викликане СН-III, ставить організм по суті в безвихідне становище. У цьому випадку може наступити IV стадія СН (СН-IV) - невроз, що представляє собою вже захворювання, «статтю» ряду регуляторних механізмів.

Стан напруги будь-якого ступеня може виникнути безпосередньо «з місця», без включення попередніх ступенів. Нервова система оцінює на першому етапі важливість і складність завдання, необхідні для її досягнення кошти та кошти, які існують у організму, на рівні підсвідомості миттєво. Це свідчить про те, що виникнення емоцій (і неврозів) не підвладний волі. Свідомо можна лише стримати зовнішні прояви вже виникла емоції або попередити її виникнення, намагаючись регулювати величину факторів Ц, Ін, Ес, Вн, Іс, Е, нд

Розглянуті чотири стану напруги в «чистому» вигляді зустрічаються рідко. Часто спостерігаються СН, які можна охарактеризувати як проміжні (перехідні) стадії. Так, наприклад, в проміжної стадії між СН-II і СН-III може виникнути пригнічення лише інтелектуальних функцій при повного збереження (і навіть підвищення) енергетичних ресурсів. У цьому випадку охоплений страхом, що втратив розум людей з гігантською енергією робить безглузді вчинки (паніка).

Спостерігаються перехідні ситуації та іншого роду, коли знижуються лише енергетичні ресурси: паралізована жахом людина усвідомлює що наближається небезпека, але не в силах зробити жодного руху, щоб уникнути її.

Ступінь стану напруження, яке виникає в даній ситуації, крім усього іншого, визначається попереднім життєвим досвідом. Недостатність цього досвіду, відсутність навичок, необхідних для подолання труднощів, сприяють виникненню стану напруги більш високого ступеня. Із самої природи емоцій випливає той факт, що емоційне напруження в більшій мірі проявляється у слабких і необізнаних і в меншій мірі у сильних і впевнених у собі людей. Останні частіше залишаються спокійними. Слабкій та невпевненій у своїх силах людині необхідна постійна «підтримка» у вигляді емоційної напруги. Тому він і «кипить» за будь-якого приводу. Важлива і ступінь фізичної тренованості організму. При наявності сильної і працездатною м'язової системи мобілізувати енергетичні ресурси потрібно в меншому ступені. Систематична м'язова діяльність - фактор, що сприяє не тільки «розрядці», а й попередженню вищих ступенів стану напруги.

Лімбічна система і емоції

Лімбічна система контролює емоційну поведінку, управляючи тим самим усією сукупністю внутрішніх факторів, що мотивують діяльність тварини і людини. Вона забезпечує загальне удосконалення пристосування організму до постійно мінливих умов навколишнього середовища.

Якщо в результаті поразки лімбічної системи внаслідок патологічного процесу або експериментального впливу це пристосування порушується, поведінка стає неадекватною: порушується харчова поведінка, страждає діяльність, спрямована на збереження особи і виду, порушується соціально-статева поведінка.

Всі ці поведінкові акти, нервова основа яких закладена в гіпоталамусі і верхніх відділах середнього мозку, управляються лімбічної системою. У тварини вони складають видоспецифічну поведінку.

У людини емоційна поведінка, можливо, має аналогії з видоспецифічною поведінкою тварин: при пошкодженнях лімбічної системи емоційна поведінка порушується. Далі можна розглянути функції деяких відділів лімбічної системи на підставі клінічних і експериментальних даних.

Роль мигдалеподібного тіла у проявах емоцій

У людини мигдалина (амігдала, мигдалеподібне тіло) являє собою високо диференційоване підкіркове ядерне утворення великих розмірів, розташоване в глибині скроневої частки. У кішки або мавпи електричне подразнення різних відділів мигдалини викликає в принципі ті ж ефекти, які спостерігаються при електричній стимуляції гіпоталамуса. До цих ефектів належать як найпростіші гомеостатичні, так і поведінкові реакції, в яких беруть участь вегетативна, ендокринна та соматична системи.

Двостороннє руйнування мигдалини у тварини не супроводжується серйозними порушеннями гомеостатичних функцій, які регулюються гіпоталамусом. Навпаки, поведінка такої тварини різко змінюється. Після двосторонньої амігдалектомії мавпи втрачають здатність до соціальної внутрішньогрупової поведінки. Такі тварини не можуть дати соціальну оцінку екстероцептивні інформації (особливо зорової, слухової і нюхової), необхідної для групової поведінки, а також зв'язати цю інформацію з їхнім власним емоційним станом (настроєм), що визначає їх внутрішньогрупові симпатії чи антипатії (тобто елементарні одиниці внутрішньо групових взаємовідносин). Амігдалектомовані мавпи уникають інших членів групи і справляють враження стривожених і невпевнених у собі тварин.

При утриманні в клітці в таких мавп виникають класичні симптоми синдрому Клювера-Б'юсі. Цей синдром був вперше описаний Клювером і Б'юсі в результаті спостережень макак-резусів, у яких були видалені обидві скроневі частки, включаючи гачок, мигдалину і гіппокамп. У таких мавп різко порушувалася афективна поведінка, що супроводжувалося такими симптомами: психічної сліпотою (нездатністю відрізнити їстівні предмети від неїстівних); вираженими оральними рефлексами (мавпи хапають губами і беруть в рот всі предмети без розбору); порушенням харчових звичок; гіперсексуальністю; цікавістю по відношенню до будь-якого предмету, що потрапляє в поле зору; різкими порушеннями реакцій страху і афективного поведінки. Прояви синдрому Клювера-Б'юсі у мавп, що міститься в клітках, на перший погляд суперечать змінам поведінки у амігдалектомованих мавп, що знаходяться в стаді. Однак загальним для них є те, що такі тварини втрачають здатність, по-перше, оцінити значення інформації, що надходить від навколишнього середовища (у приматів це в основному зорова і слухова інформація), і, по-друге, зв'язати цю інформацію зі своїм власним афектним станом. Це призводить до порушення нормальної взаємодії особи з навколишнім середовищем, і, зокрема, соціальних відносин з членами стада і чужинцями.

Вважають, що поведінкові розлади у амігдалектомованих мавп пов'язані з порушенням двосторонньої передачі інформації між скроневими частками і структурами гіпоталамуса. У результаті такого порушення зникає здатність до оцінки сенсорної інформації згідно з емоційним станом тварини. У такому випадку за цю оцінку відповідає саме мигдалина. На користь подібних уявлень свідчать наступні факти.1. У електрофізіологічному експерименті можна показати, що роздратування первинних сенсорних областей нової кори призводить за участю скроневих часток до порушення нейронів мигдалики.2. У людини епілептичні напади при супроводжуються складними порушеннями сенсомоторних і вегетативних функцій. У цих випадках патологічне збудження виникає в скроневої частки і поширюється на мигдалину. На початку нападу, до того як порушується мигдалина, у таких хворих часто виникають складні галюцинації, що стосуються подій з минулого. Такі ж галюцинації у цих хворих можна викликати шляхом точкового електричного подразнення скроневої частки.

Клінічні та експериментальні дані свідчать про те, що в скронево-амігдалярній системі містяться важливі нервові освіти, що відповідають за надбану мотиваційну поведінку і емоції. Можливо, в цей системі відбувається зіставлення складної сенсорної інформації з інформацією, накопиченої в процесі життєвого досвіду (тобто з пам'яттю). У результаті цього надходить, здобуває значимість для організму і надалі через мигдалину призводить до запуску тих емоційних поведінкових реакцій, які в минулому виявилися корисними в аналогічних умовах. При цьому мигдалина надає активуючий та/або інгібуючий вплив на відповідні гіпоталамічні механізми.

Невідомо, яким чином в нову кору надходить інформація про афективні стані, тобто як ми усвідомлюємо емоції? Можливо, що сигнали від гіпоталамуса, маміллярних тіл і лімбічних областей середнього мозку надходять через передні відділи таламуса до поясної звивині (рис.1), а через медіодорсальні відділи таламуса - до лобним часток або що інформація надходить безпосередньо від мигдалини до нової корі. Ми не знаємо також, яким чином організм навчається пов'язувати біологічно значущі (і особливо соціально значущі) сигнали із зовнішнього середовища зі своїм афектним станом. Була запропонована гіпотеза, згідно з якою інформація про навколишнє середовище (з скроневих ділянок кори) і про стан внутрішнього середовища організму (від гіпоталамуса) конвергує на нейронах мигдалини, змінюючи їх синоптичні зв'язки. У цьому випадку має відбуватися формування дуже стабільних і довгострокових слідів пам'яті, і в результаті можуть утворюватися постійні зв'язки між сигналами з навколишнього середовища та мотиваційними поведінковими реакціями.

Хоча кожен з нас знає, що таке емоції, дати цьому стану точне наукове визначення неможливо. Зазвичай під емоціями розуміють наші почуття і настрої і їх прояви в поведінці та реакції з боку вегетативної та ендокринної систем. Так, якщо людина дивиться захоплюючий фільм, у нього підвищуються артеріальний тиск, частота скорочень серця, потовиділення і вміст катехоламінів у крові. До емоцій відносяться всі негативні і позитивні афективні стану від тривоги і страху до любові і щастя. Емоції можна відчути тільки інтроспективно. Ми можемо усвідомити їх і завдяки тому, що володіємо мовою, ділитися ними один з одним. Крім того, прояви емоцій у поведінці і вегетативних і ендокринних реакціях доступні об'єктивного наукового аналізу, і вираженість цих проявів при різних емоційних станах може бути оцінена.

До теперішнього часу всі спроби об'єктивно описати та класифікувати емоції на основі супроводжуючих їх рухових, вегетативних і ендокринних реакцій були невдалими. Таким шляхом можна лише дуже грубо аналізувати емоційні стани. У зв'язку з цим довелося відмовитися від двох підходів до проблеми емоцій, які могли б мати важливе теоретичне і практичне значення.

1. Виявилося неможливим створити робочу класифікацію емоцій на основі одних лише вегетативних реакцій без урахування інтроспективних даних і застосування методу аналогій.

2. Спроби використовувати вегетативні і ендокринні розлади як об'єктивні діагностичні критерії при афективних порушеннях, які супроводжують так звані психосоматичні захворювання, не дали очікуваних результатів. Прояви емоцій, очевидно, обумовлені головним чином спадковими вродженими механізмами. Ці прояви, безсумнівно, мають велике значення з еволюційної точки зору, будучи сигналами при спілкуванні між особинами одного і того ж виду, а також різних видів. Наприклад, коли у розлюченого мавпи шерсть стає дибки, це є явним сигналом як для інших мавп, так і для інших тварин. Отже, емоційну поведінку потрібно розглядати, як видно, як один з аспектів видоспецифічної поведінки. Емоції мають також значення інтравертованих сигналів, тому що завдяки їм особина пристосовується до змін навколишнього середовища. Виробляючи нові реакції.

Виникнення емоцій у ссавців пов'язано з їх пізнавальними здібностями, тобто зі сприйняттям і оцінкою сенсорних сигналів, а також з механізмами пам'яті. Рухові, вегетативні і ендокринні компоненти емоційного стану - це, з одного боку, прояви таких пізнавальних процесів, з іншого боку. Всі ці реакції можуть в свою чергу впливати на емоції за принципом зворотної аферентації. В даний час не існує єдиної загальновизнаної наукової теорії емоцій, а також точних даних про те, в яких центрах і яким чином ці емоції виникають і який їхній нервовий субстрат. Можливо, у розвитку і диференціювання емоцій беруть участь всі структури лімбічної системи, гіпоталамус, лімбічна область середнього мозку і лобові області кори. На користь цього свідчить, наприклад, той факт, що при органічних захворюваннях мозку (пухлинах, запальних і системних захворюваннях), що вражають вищеописані структури, а також при зовнішніх пошкодженнях цих структур емоційна поведінка хворого часто змінюється. Разом з тим стереотаксичне руйнування невеликих ділянок цих структур може приводити до поліпшення стану або лікуванню хворих, що страждають такими нестерпними психічними розладами, як компульсівний невроз, невгамовний статевий потяг, стан тривоги, депресія і т.п. При стереотаксичних операціях видаляють або ізолюють такі утворення, як передня частина поясної звивини, пояс. Звід, шляхи від лобових часток кори та ядра таламуса, гіпоталамуса або мигдалики. Само собою зрозуміло, що до подібних оперативних втручань слід ставитися з обережністю, оскільки вони призводять до незворотних, а іноді небажаних і непередбачуваних змін особистості.

Досить поширене емоційне порушення з тих, з якими доводиться стикатися практичного лікаря, - це стан тривоги. Для нього характерно занепокоєння і збудження; хворий вважає, що йому загрожує реальна або вигадана небезпека. Боротися з якою він безсилий. Стан тривоги проявляється в таких рухових порушеннях, як надмірна жестикуляція і міміка, а також в таких вегетативних розладах, як пітливість, тахікардія, екстрасистолія, гіпертонія, порушення діяльності шлунково-кишкового тракту (пронос), безсоння, сухість у роті і розширення зіниць. Стан тривоги може бути також нечітко вираженим, проявляючись лише порушенням якої-небудь однієї вегетативної функції; в цьому випадку зазвичай ставлять діагноз «вегетативна дисфункція» або «психосоматичне захворювання».

Позитивні емоції

Позитивні емоції (що супроводжуються появою почуття радості) відіграють величезну роль в житті людини, як життєвий стимул, що регулює поведінку і діяльність. Позитивні емоції важливі для збереження високої працездатності та здоров'я людини.

«Радість, роблячи нас чутливими до кожної миті життя, до кожного враження буття, як до фізичного, так і до морального, розвиває, зміцнює тіло», - говорив І. П. Павлов. відомо, що позитивні емоції виникають при досягненні мети, задоволення потреби, розв'язання задачі. Чим складніше завдання, складніше мета, сильніше потреба, тим вище ступінь стану напруги і тим сильніше позитивна емоція, що виникає при знятті або зменшенні ступеня цього стану. Саме тому людина нерідко викликає у себе, швидко навіть III ступінь СН з тим, щоб, знімаючи її відчути найвищу радість. (Задоволення, яке доставляють атракціони, засноване саме на цьому принципі). Таким чином, задоволення будь-якої з потреб людини викликає радість тим більшу, ніж інтенсивніше виражена мотивація. Як відомо, існує ієрархія потреб. Біологічні потреби, що відображають мінімум умов, необхідних для забезпечення життя організму (і види), мають певну межу насичення. І, коли його досягнуто, біологічні потреби і їх задоволення перестають бути джерелом радості (виникає пересичення). Межа насичення сприйманої інформації є набагато вищим. При оптимальній для даного індивідуума швидкості (темпі) і ритмі надходження інформації межа не може бути досягнутий навіть протягом всього життя людини. Дане джерело позитивних емоцій в цих умовах стає практичним невичерпним.

Описаний механізм запуску позитивних емоцій не є єдиним. Вони виникають і без попереднього стану напруги. Так «первинний» стан радості з'являється в ситуаціях, що підвищують життєві ресурси організму (і виду), тобто при отриманні корисної для організму інформації, збільшення енергетичних ресурсів, виграш часу. Важливим джерелом радості є збільшення саме інформаційних ресурсів.

Відомо, що організм при спілкуванні із середовищем ніколи не залишається пасивним. Природна форма поведінки тварини і людини - безперервний пошук і активна «розвідка» навколишніх умов. Але зовнішнє середовище постійно змінюється. Кожну мить організм повинен активно оцінювати ситуацію і з багатьох можливих програм поведінки знаходити оптимальні.

У випадку, якщо б мотивом поведінки були лише виникли в даний момент біологічні потреби, поведінка завжди зводилося б лише до дій, спрямованих на підтримку і збереження фізіологічної рівноваги (гомеостазу). Як тільки та чи інша потреба виявилася б задоволеною, привід для діяльності зникав би. Якщо б у процесі еволюції організм керувався тільки такими мотивами, то вигляд в цілому був би приречений на виродження. Зазвичай цього не відбувається.

Природа заклала в будь-який організм відчуття постійного «інформаційного голоду». Саме прагнення отримувати, переробляти і аналізувати інформацію (пошук оптимальних рішень) є одним з найважливіших життєвих стимулів. Якщо надходження інформації припиняється, організм стає надзвичайно діяльним і організовує приплив її на себе. У людини ця діяльність опосередкована словом; сферою, де він здобуває інформацію, є його соціальне життя. Але це лише відміна людської ступені розвитку. Сам же принцип активного пошуку - загальний для живих істот, що мають розвинену нервову систему.

Якщо, наприклад, посадити пацюка у вольєр, в якому буде все необхідне для задоволення будь-яких його природних (біологічних) потреб (їжа, вода, істота іншої статі тощо), тварина почне з видимим інтересом активно знайомитися з новою для нього обстановкою . Щур все перепробує, що можна, погризе і т.д. Але, познайомившись з обстановкою і звикнувши до неї, тварина почне проявляти занепокоєння. Воно стане кидатися по вольєрі, поки не знайде спеціально замасковане маленький отвір, через який можна проникнути в навколишнє середовище. Навіть якщо це середовище буде повне небезпек, при зустрічі з якими тварина може загинути, то, дослідивши, вивчивши і перепробував все всередині огорожі, воно все одно рано чи пізно піде з вольєра.

Припинення припливу інформації призводить до того, що не тільки люди, але і тварини (судячи з їхньої поведінки) починають відчувати нестерпну нудьгу. Саме тому життя «в чотирьох стінах» і для людини виявляється тяжкій.

Природа забезпечує умови, при яких вид виявляється найбільш життєздатним лише тоді, коли окремі його представники не залишаються пасивними, а спрямовуються в розвідку, на пошук оптимальних рішень, що збільшують життєвий досвід і життєстійкість виду. Тому в процесі еволюції виникли механізми, що забезпечують появу почуття радості при пізнанні нового («принадність новизни»). Організм не може існувати в замкнутій системі, інформаційні можливості якої вичерпано. За своєї природи він дуже активний.

Зрозуміло, що людина зодягнув у свої, властиві тільки йому форми поведінки властиву кожному організму необхідність пошуку. Пошук нових шляхів вирішення будь-якої задачі, наближення до її вирішення - важливе джерело позитивних емоцій. Все це становить могутній стимул для творчості.

Висновок

Ми розглянули деякі фізіологічні механізми запуску емоцій, відволікаючись від конкретних умов, в яких вони виникають у людини, тобто від умов соціального середовища. Але саме ці умови формують емоційну сферу нашого життя. І тому вивчення природи емоцій повинно проводитися спільно фізіологами і психологами. Тут ще багато невирішених проблем. Не всім зрозуміла, наприклад, природи виникнення позитивних емоцій при дії певної музичної мелодії (здавалося б не несе організму будь-якої конкретної прагматично корисної інформації) або певної квіткової гами в живописі або дотримання певних пропорцій в архітектурі і т.д. Подальше вивчення питань, пов'язаних з природою позитивних емоцій, як було вже сказано, має велике значення для створення оптимальних умов життя, праці та відпочинку, для збереження здоров'я і працездатності.

У ході підготовки контрольної роботи були вирішені наступні завдання:Розкрито поняття емоцій, їх види і роль в житті людини. Емоції - це елементарні переживання, що виникають у людини під впливом загального стану організму і ходу процесу задоволення актуальних потреб.

У залежності від тривалості, інтенсивності, предметності чи невизначеності, а також якості емоцій, всі емоції поділяють на емоційні реакції, емоційні стани та емоційні відносини.

Емоційні стани характеризуються більшою тривалістю, яка може вимірюватися годинами і днями. За своєю модальності емоційні стани можуть з'являтися у формі дратівливості, тривоги, доброти, різних відтінків настрою - від депресивних станів до стану ейфорії. У психологічній літературі поширене також поділ емоційних станів, що відчуває людина, на власне емоції, почуття й афекти.

Список використаної літератури

1. Р.Шмидт, Г.Тевса, Физиология человека в 3-х томах, г.Москва, изд-во «Мир», 1996 г.

2. Г.И.Косицкий, Физиология человека, Москва, «Медицина», 1985 г.

3. Анохин П.К. Эмоции // Психология эмоций: Тексты. — М., 1984. — С. 173.

4. Вилюнас В.К. Основные проблемы психологической теории эмоций. – М.: Педагогика, 1988.

5. Изард К.Э. Психология эмоций. пер. с англ. СПб., 1999.

6. Ильин Е.П. Эмоции и чувства.2-е издание. СПб.: Питер. – 2007.

7. Леонтьев Д.А. Внутренний мир личности. // Психология личности в трудах отечественных психологов. / Сост. Л.В. Куликова. – СПб.: Питер, 2000.

8. Маклаков А.Г. Общая психология. – СПб: Питер, 2005.

9. Нагаев В.В., Жолковская Л.А. Основы клинической психологии. Учебное пособие для студентов вузов - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2007.

10. Немов Р.С. Психология. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000.

11. Ребер А. Большой психологический словарь. – М.: Вече; Аст, 2000.

12. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии - СПб: Издательство «Питер», 2000

13. Ольшанникова А.Е. К психологической диагностике эмоциональности. / Проблемы общей, возрастной, педагогической психологии. - М.: Педагогика, 1988.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Я обычно любые готовые работы покупаю на сайте shop-referat.tk , и свои все там же на продажу выставляю, неплохой доп.заработок. А если там не нахожу то уже на referat.gq заказываю и мне быстро делают.
Оксана15:25:40 11 июня 2018Оценка: 5 - Отлично
Хватит париться. На сайте REFERAT.GQ вам сделают любой реферат, курсовую или дипломную. Сам пользуюсь, и вам советую.
Студент02:05:24 10 июня 2018
Как заработать в интернете на halyava.125mb.com
Duke Nukem01:48:56 25 октября 2017
Как заработать в интернете на halyava.125mb.com
Duke Nukem18:02:18 21 октября 2017
Благодарю за помощь! Сделай паузу, студент, вот повеселись: Виктора в группе звали Вием, потому что препод на лекции, когда тот привычно в наглую спал сидя на первом ряду столов, сказал одногруппникам: «Поднимите ему веки». Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух01:12:37 08 июля 2017

Смотреть все комментарии (8)
Работы, похожие на Реферат: Механізм походження емоцій

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(201670)
Комментарии (2213)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru