Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Сочинение: Як співвідносяться між собою поняття "людина", "індивід", "індивідуальність", "особистість"

Название: Як співвідносяться між собою поняття "людина", "індивід", "індивідуальність", "особистість"
Раздел: Рефераты по социологии
Тип: сочинение Добавлен 00:50:04 14 января 2011 Похожие работы
Просмотров: 393 Комментариев: 6 Оценило: 1 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Есе

з соціології

«Як співвідносяться між собою поняття «людина», «індивід», «індивідуальність», «особистість»

Виконала

студентка групи ОМ-4

Оболончикова Варвара

Київ – 2010р.


Поняття «людина», «індивід», «індивідуальність» та «особистість» - неоднозначні, обємні, на перший погляд схожі, а при більш детальному розгляді - зовсім різні і взаємоповязані. У своєму есе я намагатимусь у простій та доступній формі розкрити зміст цих досить «туманних» понять і встановити їх звязки між собою.

Перше, що хотілось би згадати - те, що внутрішній світ людини є предметом вивчення в основному психології. Ця наука найбільш докладним чином розглядає питання людини і трьох її «іпостасей», таких як індивід, індивідуальність та особистість, кожна з яких розкриває свій особливий аспект людського буття. Звичайно, ці поняття можна разглядати і з соціологічної точки зору. Підтвердженням цьому є, наприклад, відомий американський соціолог Смелзер. У своїх лекціях він присвячує багато часу розгляду особистості та її розвитку, згадуючи про можливість існування звязку між біологічним формування людини і її поведінкою в суспільстві, становленням власного «я» як особистості. Естафету цієї давньої і досі невирішеної суперечності підхоплюють інші соціологи, що намагаються знайти відповідь на питання про взаємостосунки між культурою та людською натурою. Сам Смелзер надає перевагу золотій середині, тобто вважає, що біологія справді встановлює певні базові межі для людської сутності, але у них кожний індивіддум проявляє надвичайно високу здатність до пристосування. Не менш відомий український соціолог Макєєв відводить питанню особистості цілий розділ своєї книжки, розглядаючи там, наприклад, теорію типів особистості, звязок особистості з соціальним середовищем, розвиток особистості і навіть її структуру.

Я розглядатиму кожне з тематичних понять окремо, а потім шукатиму звязок між ними. Почну з поняття особистості.

Микола Бердяєв сказав, що «Особистість є незмінність у зміні. Суб'єкт зміни залишається однією і тією ж особою. Особистість підлягає руйнації, якщо вона застигає, зупиняється у своєму розвитку, не зростає, не збагачується, не творить нового життя. І так само руйнівно для неї, якщо зміна в ній є зрада, якщо вона перестає бути самою собою, якщо обличчя людини більше не можна впізнати.» Можна сказати, що особистість - це відносно стійка схема поведінки індивіда або що це індивід як субєкт відносин. Що можна сказати точно, так це те, що особистість є продуктом соціального розвитку і означає те «щось», за допомогою чого можна включити людину у систему соціальних відносин. Ми не маємо змоги дати однозначне визначення, можливо тому що саме слово «особистість» так міцно вплетене у наше повсякдення, що його значення важко оцінити, а можливо тому, що як будь-яке філософське поняття кожний розуміє це слово по-своєму.

Десь на тому ж рівні точності ми можемо визначити і поняття індивідуальності - як набір якихось неповторних рис кожної окремої конкретно взятої людини, специфічність її темпераменту, здібностей, інтелекту і всіх можливо притаманних людині рис, що гармонійно (або не дуже гармонійно) формують власне індивід. Індивід, у свою чергу, є одиничним представником виду, що відрізняється від інших як морфологічними, так і психологічними властивостями. Слово «індивід» можна поставити у один ряд з такими словами, як «спільнота», «товариство», «індивідуальність» можна асоціювати хіба що з «неповторністю». Тобто індивідуальність - це те, що властиве певному окремому індивідові як людині.

Моруа казав, що «майже кожна людина - особистість; труднощі в тому, щоб зберегти свою індивідуальність, не ставши ні банальним, ні легковажним». І тут виникає поняття людини і звязок між ним, особистістю та індивідуальністю.

Фролов згадує, що сам термін «людина» можна визначати різними способами. З точки зору біології це біологічний вид, який за певними характеристиками невіддільний від деяких категорій тварин. З іншої точки зору, людина - істота «економічна», яка прагне задовольняти свої потреби і не рахується при цьому у більшості випадків навіть з представниками свого біологічного виду. Звичайно, не можна забути про соціальні особливості людських спільнот, існування людини як істоти, повязаної стосунками у різного роду колективах. Як співвідносяться поняття «людина» і «особистість»? Дехто вважає, що кожна людина - це особистість. Не можу погодитись. Кожна людина - це індивід, тобто він наділений певними якостями, що відрізняють його від інших представників типу. Так само у кожної людини є своя індивідуальність. Але особистість - більш філософське поняття. Не про кожного можна сказати що «він(вона) є особистістю». Особистість - це як спосіб буття людини, який можна визначити як процес соціалізації, процес засвоєння соціальної сутності самого себе. Цей процес ще можна визначити як формування вільного, самостійного та відповідального індивіда у соціумі. Я б сказала, шо у терміні «особистість» закладено певну шляхетність для людини, яка може вважатись особистістю.

Щодо «індивідуальності» та «особистості», то можна сказати, що це різні сторони, різні виміри духовної сутності людини. Індивідуальність - якість самостійної сутності, а особистість - якість як представлення у очах інших. Різниця між «індивідом» та «особистістю» після вищесказаного стає інтуітивно зрозумілою - перше як вид, друге як той же самий вид, але зовсім з іншого боку - більш філософського. Особистість включає в себе ще унікальні якості людини, і не включає природно-індивідуальні характеристики. Наприклад, не можна назвати особистістю індивід, що з деяких причин не має свідомості.

Тема визначення цих понять та встановлення звязків між ними вічна та невичерпна. Це навіть важко назвати темою, це більш схоже на нескінченну суперечку, у якій власне ніколи не буде переможця, тому що його тут бути не може взагалі. Поки люди прагнутимуть досягти істини, пізнати світ і себе у ньому, доти будуть індивідуальні точки зору на цю тему, кожна з яких обовязково знайде як підтримку, так і серйозний опір. Еріх Фромм казав, що «головне життєве завдання людини - дати життя самому собі, стати тим, ким вона є потенційно. Найважливіший плід її зусиль - її власна особистість».

Кожний з нас може тільки багато працювати над своїм власним «я» і прагнути того, щоб кожна з його індвиідуальних рис вирізняла його з-поміж людей, у певному сенсі піднімала його над «індивідами» і робила ОСОБИСТІСТЮ.


Список літератури

Макєєв «Соціологія» 1999 Київ видавництво «Українська енциклопедія»

Нейл Смелзер «Социология» 1994 Москва издательство «Феникс»

С.С.Фролов «Социология» 1994 Москва издательство «Наука»

Энтони Гидденс «Социология» курс лекций

Волков Ю.Г. «Социология» 2007 Учебник. 3-е изд.-М.: Гардарики

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Я обычно любые готовые работы покупаю на сайте shop-referat.tk , и свои все там же на продажу выставляю, неплохой доп.заработок. А если там не нахожу то уже на referat.gq заказываю и мне быстро делают.
Оксана19:40:37 11 июня 2018Оценка: 5 - Отлично
Хватит париться. На сайте REFERAT.GQ вам сделают любой реферат, курсовую или дипломную. Сам пользуюсь, и вам советую.
Студент01:16:37 10 июня 2018
Как заработать в интернете на halyava.125mb.com
Duke Nukem10:02:47 25 октября 2017
Выражаю благодарность администрации сайта! Реферат помог! Сделай паузу, студент, вот повеселись: Студент сдает экзамен по физике. Сдает очень плохо. Профессор пытается его вытянуть, спрашивает: - Ну скажите хотя бы, при какой температуре кипит вода? - Профессор, я не знаю, при какой температуре она кипит, но я знаю, что при 40 градусах она превращается в водку! Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух01:57:39 08 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений07:47:14 19 марта 2016

Смотреть все комментарии (6)
Работы, похожие на Сочинение: Як співвідносяться між собою поняття "людина", "індивід", "індивідуальність", "особистість"

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.



Результаты(201540)
Комментарии (2210)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru