Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364139
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21319)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8692)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Реферат: Основні напрямки маркетингових досліджень в зовнішньоекономічній діяльності. Спеціалізовані маркетингові фірми

Название: Основні напрямки маркетингових досліджень в зовнішньоекономічній діяльності. Спеціалізовані маркетингові фірми
Раздел: Рефераты по международным отношениям
Тип: реферат Добавлен 06:46:31 04 ноября 2007 Похожие работы
Просмотров: 94 Комментариев: 20 Оценило: 2 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

Міністерство освіти і науки України

Реферат

з дисципліни

Зовнішньоекономічна діяльність”

на тему:

“Основні напрямки маркетингових досліджень в зовнішньоекономічній діяльності. Спеціалізовані маркетингові фірми ”.

Миколаїв 2007


Зміст

1. Середовище міжнародного маркетингу 3
2. Система міжнародної торгівлі 3
3. Економічне середовище 3
4. Політико-правове середовище 4
5. Культурологічне середовище 5
6. Спеціалізовані маркетингові фірми 5
7. Список використаної літератури 8

Середовище міжнародного маркетингу

Із виходом фірми на зарубіжні ринки їй необхідно багато. Вона мусить розібратися в особливостях міжнародного маркетингового середовища. За останні десятиліття середовище зазнало багатьох змін. До найсуттєвіших із них належать: інтернаціоналізація світової економіки; становлення міжнародної фінансової системи, яка забезпечує вільнішу конвертованість валют; зростання кількості торгових бар'єрів, що створюються для захисту внутрішніх ринків від іноземної конкуренції; відкриття нових великих ринків (ринки КНР, арабських і постсоціалістичних країн).

Система міжнародної торгівлі

Фірма повинна розібратися як в обмеженнях, так і в можливостях системи міжнародної торгівлі. У своїх спробах організувати збут в ін­шій країні вона наштовхнеться на різноманітні обмеження. Найпошире­нішім із них є митний тариф. Митний тариф може мати на меті збіль­шення надходжень (фіскальний тариф) чи захист інтересів вітчизняних фірм (протекціоністський тариф), експортер може зустрітися з квотою.

Не сприяє торгівлі і валютний контроль, за допомогою якого ре­гулюють обсяги готівки в іноземній валюті та її обмінний курс на інші валюти.

Перед фірмою виникає й низка нетарифних бар'єрів,зокрема, дискримінація її пропозицій і наявність виробничих стандартів, дискримінаційних щодо її товарів.

Економічне середовище

Плануючи вихід на зарубіжні ринки, необхідно вивчити економіку країни, що цікавить. Основне завдання - класифікувати світовий ринок за групами країн, схожих за своїм економічним середовищем.

Привабливість країнияк експортного ринку залежить від двох характеристик. Перша з них - це структура господарства. Виділяють чотири типи господарських структур.

Країни з економікою типу натурального господарства.

У межах такого типу економіки більшість населення займається найпростішим сільськогосподарським виробництвом. Більшу частину своєїпродукції вони споживають самі. У таких умовах експортер має мало можливостей. Цей тип економіки характерний для найменш розвинутихяких сьогодні налічується більше 40.

Країни-експортери сировини. Дані країни багаті одним чи кількома видами природних ресурсів, зате обділені в інших відношеннях. Подібні країни є хорошими ринками збуту обладнання для видобутку, інструментів і допоміжних матеріалів, навантажувально-розвантажувального обладнання, вантажних автомашин.

Країни, що промислово розвиваються. У цих країнах обробна промисловість дає вже від 10 до 20% валового національного продукту. Ці країни все більше покладаються на імпорт текстильної сировини, сталі та виробів важкого машинобудування.

Промислово розвинуті країни. Переважно ця категорія країн є основним експортером промислових товарів. Вони торгують промисловими товарами між собою. Великий розмах і різноманітність виробничої діяльності роблять промислово розвинуті країни з їх потужним середнім класом багатими ринками збуту для будь-яких товарів.

Другий економічний показник - характер розподілу доходів у країні.За характером розподілу доходів країни можна класифікувати на такі групи:

1. країни з дуже низьким рівнем сімейних доходів;

2. країни з переважно низьким рівнем сімейних доходів;

3. країни з дуже низьким і дуже високим рівнем сімейних доходів;

4. країни з низьким, середнім і високим рівнями сімейних доходів;

5. країни з переважно середнім рівнем сімейних доходів.

Політико-правове середовище

Будь-які країни відрізняються одна від одної і своїм політико-правовим середовищем. Слід враховувати щонайменше чотири фактори.

Ставлення до закордонних закупок. Окремі країни ставляться до таких закупок досить прихильно, інші - різко негативно.

Політична стабільність. Стабільність країни в майбутньому - ще одна проблема. Часта зміна уряду, різка переміна політичного курсу можуть спричинити конфіскацію власності іноземної фірми, блокування її валютних резервів, введення імпортних квот чи нового оподаткування.

Валютні обмеження. Іноді уряди блокують власну валюту чи забороняють її переведення в будь-яку іншу.

Державна машина. Вказаний чинник визначає ступінь ефективності системи допомогою іноземним компаніям з боку держави, що їх приймає. Це наявність ефективної митної служби, достатньо повної ринкової інформації та інших факторів, які сприяють підприємницькі діяльності.

Культурологічне середовище

У кожної країни свої звичаї, свої правила, свої заборони. Перш ніж розпочати розробку маркетингової програми, треба з'ясувати, як сприймає зарубіжний споживач ті чи інші товари і як він їх використовує.

Таким чином, вивчення зовнішнього ринку передбачає проведення досліджень, які охоплюють широкий спектр проблем. Фірми, що вдало використовують результати цих досліджень, мають цілком очевидні переваги у конкурентній боротьбі. Тому за аналізом цілей, напрямків, конкретних методів дослідження ринку на базі маркетингових служб промислових і торгових компаній доцільно розглядати масштаби й організацію вивчення ринку в межах спеціалізованих дослідницьких фірм.

Спеціалізовані маркетингові фірми

Поширення ринкової концепції управління в останні десятиліття спричинило виникнення цілої індустрії дослідження ринку.Вивчення ринку перетворилося у досить вигідну сферу вкладання капіталу, виникло багато спеціалізованих фірм і агентств, що надають свої послуги на комерційній основі.

Інформація звичайно поділяється на вихідну статистичну інформацію та вторинну - у вигляді конкретних результатів досліджень та опитувань, різноманітних рекомендацій, прогнозів і т. п.

В окремих випадках кінцеві споживачі ринкової інформаціїпередоручають виконання дослідницьких робіт комерційним фірмам, роль яких постійно зростає. На відміну від кабінетних досліджень, пов'язаних з аналізом доступної статистичної та ринкової інформації, які можна провести на промисловій фірмі, польові дослідження передбачають проведення різноманітних обслідувань і опитувань покупців, торгівців.

Дослідницькі фірми розрізняються за характером і обсягом наданихпослуг. Найпростішим типом є бюро консультацій.

Дослідницькі фірми- це великі організації, які налічують від кількадесят до кількасот працівників, із філіями у різних містах і за кордоном. Більшість із них є спеціалізованими установами (причому ця спеціалізація набуває найрізноманітніших форм).

У схемі дослідження ринку, як і в будь-якій іншій галузі економіки, панує жорстока конкуренція.

Наслідком гострої конкуренції у сфері дослідницького бізнесу є хвиля злиття та поглинання, що супроводжується змінами в профілі діяльності фірми.

Форми зв'язків і співпраці міжнародних дослідницьких агентств із місцевими дослідницькими фірмами служать для експортерів джерелом отримання досить цінної з погляду конкурентної боротьби інформації про тенденції в економіці тієї чи іншої країни, про освоєння та планування виробництва нових товарів, про перспективи їх збуту

Крупні універсальні фірми визначають сучасне обличчя дослідницького бізнесу. Впровадження "філософії маркетингу" в організацію самих маркетингових досліджень, що підлягають збуту на комерційній основі, надає таким фірмам достатньої гнучкості. Швидко зростаючі потреби компаній, котрі усвідомлюють переваги ринкової концепції управління, у вихідних даних й особливо в результатах конкретних ринкових досліджень, які проводять за їхніми замовленнями висококваліфіковані працівники спеціальних фірм і агентств, забезпечують останнім досить прибуткове поле для діяльності.

Список використаної літератури:

1. Беклешов Д., Бердников А. Основы коммерческой деятельности на внешнем рынке.- М., 1990.- Вып. 1: Внешнеторговые операции и техника их осуществления.

2. Котлер Ф. Основы маркетинга / Пер. с англ. – М., 1990.

3. Кредісов А. І. Та ін. Управління зовнішньоекономічною діяльністю. – К., ВІРА-Р, 1998.

4. Маркетинг / Упоряд., вступ. Ст. А. Кредисова. – К., 1994.

5. Савельєв Е. В. Маркетинг нового продукту. – К., 1994.

6. Спицзен И. О., Спицзен Я. О. Маркетинг в банке. – «Тарнекс», «Писпайп», 1993.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Хватит париться. На сайте FAST-REFERAT.RU вам сделают любой реферат, курсовую или дипломную. Сам пользуюсь, и вам советую!
Никита02:37:17 03 ноября 2021
.
.02:37:14 03 ноября 2021
.
.02:37:13 03 ноября 2021
.
.02:37:13 03 ноября 2021
.
.02:37:12 03 ноября 2021

Смотреть все комментарии (20)
Работы, похожие на Реферат: Основні напрямки маркетингових досліджень в зовнішньоекономічній діяльності. Спеціалізовані маркетингові фірми

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(294337)
Комментарии (4230)
Copyright © 2005-2023 BestReferat.ru support@bestreferat.ru реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru