Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Контрольная работа: Відпускні ціни на продукцію

Название: Відпускні ціни на продукцію
Раздел: Рефераты по экономике
Тип: контрольная работа Добавлен 19:50:36 18 ноября 2010 Похожие работы
Просмотров: 43 Комментариев: 6 Оценило: 1 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

Задача

Завод подетальної спеціалізації випускає три вироби: А, Б, В.

Розрахувати випускні ціни всіх виробів при таких вихідних даних.

К N =1,39

№п/п

Вироби

Показники

А Б В
1. Річний випуск РВ , шт. 139000 250000 400000
2. Норма витрати металу, НВМ кг/шт. 13,9 12,5 8
3. Чиста маса виробу, Вч кг/шт. 11,12 11 7
4. Ціна металу, Цм грн/т 4800 5200 5000
5. Ціна відходів, Цвідх грн/т 900 900 900
6. Розмір транспортно-заготівельних витрати, % 3,5 3,5 3,5
7.

Технічні норми часу по операціях (хв./шт.) та розряди робіт

13,9, III

12, III

8, IV

13,9, IV

7, V

15, III

13, IV

13,9, IV

6, V

8, VI

8, III

13,9, III

6, IV

8, V

7, VI

8. Додаткова заробітна плата ЗПдод , % 25 27 23

9. Сума витрат на утримання та експлуатацію обладнання згідно з кошторисом – (∑ВУЕО ) – 1390000 грн.;

10. Сума загальновиробничих витрат згідно з кошторисом – (∑ЗВВ ) – 600000 грн.;

11. Інші виробничі витрати (ІВВ ) – 2,5%;

12. Сума адміністративних витрат згідно з кошторисом – (∑АР) – 500000 грн.;

13. Сума витрат на збут витрат згідно з кошторисом – (∑ВЗ) – 278000 грн.;

14. Планова рентабельність виробництва (Rвир ) – 13,9%;

15. Вартість виробничих фондів (ВВФ) – 13900000 грн.;

Розрахунок затрат за окремими статтями калькуляції проводиться наступним чином: всі прямі витрати, які безпосередньо пов’язані з процесом виготовлення продукції, включаються до собівартості одиниці продукції за нормами або згідно з даними прямого обліку, а непрямі витрати спочатку визначаються в цілому по підприємству, цеху, а інколи по виробничій дільниці шляхом розробки відповідних кошторисів (кошторис витрат на використання та утримання обладнання; кошторис загальновиробничих витрат тощо), а потім одержані суми розподіляються на собівартість конкретних видів продукції пропорційно прийнятій базі розподілу.

Розрахунок окремих статей калькуляції ведеться в такій послідовності:

1. Сировина і матеріали.

Витрати за статтею калькуляції сировина та матеріали включаються до собівартості продукції наступним чином:

а) встановлюються норми витрат кожного виду затрат на одиницю продукції;

б) у відповідності з встановленими нормами витрат, цінами придбання матеріалів та величиною транспортно-заготівельних витрат розраховуються кошторисні ставки на одиницю продукції за наступною формулою:

, де

- норма витрат матеріалу (кг/шт.).;

- ціна придбання матеріалу (грн./ кг);

- коефіцієнт транспортно-заготівельних витрат (1,035)

Розрахунки виконуються для виробів А, Б і В.

,

,

.

Розмір ПДВ розраховується за формулою:

.

Розрахунок:

ПДВ А = 1/6 * 4,8 = 0,8; В см А = 13,9 * (4,8 – 0,8)*1,035 = 57,546

ПДВ Б = 1/6 * 5,2 = 0,867; В см Б = 12,5 * (5,2 – 0,867) * 1,035 = 56,058

ПДВ В = 1/6 * 5 = 0,833; В см В = 8 * (5 – 0,833) * 1,035 = 34,503

2. Зворотні відходи.

Вартість зворотних відходів визначається за наступною формулою:

, де

– чиста маса деталі (кг),

– ціна зворотних відходів без ПДВ (грн./кг).

Розрахунок для виробів А, Б і В:

,

,

.

Розрахунок:

В ЗВ А = (13,9 – 11,12) * 0,9 = 2,502

В ЗВ Б = (12,5 – 11) * 0,9 = 1,35

В ЗВ В = (8 – 7) * 0,9 = 0,9

3. Всього матеріальних затрат.

Дана стаття розраховується як різниця між вартістю сировини і матеріалів і вартістю зворотних відходів:

.

Відповідно для виробів А, Б і В:

,

,

.

Розрахунок:

ВМЗА = 57,546 – 2,502 =55,044

ВМЗБ = 56,058 – 1,35 = 54,708

ВМЗВ = 34,503 – 0,9 = 33,603

4. Основна заробітна плата.

Розрахунок основної заробітної плати ведеться за наступною формулою:

, де

n – число операцій технологічного процесу (n=5); - штучна норма часу на j-операції по виготовленню і-ої деталі (хв./шт.);

- часова тарифна ставка 1-го розряду (грн./шт.);

- тарифний коефіцієнт на j-ій операції по виготовленню і-ої деталі.

Годинна тарифна ставка розраховується за формулою:

, де

коефіцієнтгенеральної угоди (1,2);

середня кількість робочих днів у місяці (22);

тривалість зміни (8 годин).

Відповідно для виробів А, Б і В:

,

,

.

Тарифні коефіцієнти вибираються з тарифної сітки.

Розряд I II III IV V VI
КТ 1,0 1,0 1,35 1,5 1,7 2,0

Розрахунок:

Ч Т 1 = 4,43 грн/год

ЗП ОСН А = 4,43*(13,9/60*1,35+12/60*1,35+8/60*1,5+13,9/60*1,5+7/60*1,7) = 5,887

ЗП ОСН Б = 4,43*(15/60*1,35+13/60*1,5+13,9/60*1,5+6/60*1,7+8/60*2) = 6,406

ЗП ОСН В = 4,43*(8/60*1,35+13,9/60*1,35+6/60*1,5+8/60*1,7+7/60*2) = 6,437

5. Додаткова заробітна плата.

Розрахунок виконується за формулою:

, де

% – розмір додаткової заробітної плати.

Відповідно для виробів А, Б і В:

,

,

.

Розмір% визначається середньою тривалістю відпусток та величиною доплат (з таблиці вихідних даних).

Розрахунок:

ЗП дод А = 0,25 * 5,887 = 1,472

ЗП дод Б = 0,27 * 6,406 = 1,73

ЗП дод В = 0,23 * 6,437 = 1,481

6. Відрахування на соціальне страхування визначаються за наступною формулою:

, де

– розмір відрахувань на соціальні заходи (0,3955).

Відповідно для виробів А, Б і В:

,

,

.

Розрахунок:

В ОС А = 0,3955 * (5,887 + 1,472) = 2,91

В ОС Б = 0,3955 * (6,406 + 1,73) = 3,218

В ОС В = 0,3955 * (6,437 + 1,481) = 3,132

7. Витрати на утримання та експлуатацію обладнання.

Ці витрати розподіляються між різними видами продукції пропорційно основній заробітній платі основних робітничих робітників в такому порядку:

а) спочатку визначається фонд основної заробітної плати основних виробничих робітників за наступною формулою:

, де

– річний випуск і -виробу;

n – кількість найменування продукції, яка випускається (3),

б) визначається величина витрат на утримання і експлуатацію обладнання, що припадають на 1 грн. основної заробітної плати основних виробничих робітників за формулою:

,

в) розмір витрат на утримання та експлуатацію обладнання і-ого виробу визначається наступним чином:

.

Відповідно для виробів А, Б і В:

,

,

.

Розрахунок:

а) ФЗПОСН ОВР = 5,887 * 139000 + 60406 * 250000 + 6,437 * 400000 = 4994593

б) К ВУЕО = (1390000 * 100)/4994593 = 27,83

в) ВУЕО А = (27,83/100) * 5,887 = 1,638

ВУЕО Б = (27,83/100) * 6,406 = 1,723

ВУЕО В = (27,83/100) * 6,437 = 1,791

8. Загальновиробничі витрати.

Загальновиробничі витрати розподіляються між різними видами продукції

пропорційно сумі основної заробітної плати основних виробничих робітників і витрат на утримання і експлуатацію обладнання наступним чином:

а)) визначається величина загальновиробничих витрат експлуатацію, що припадають на 1 грн. суми основної заробітної плати основних виробничих робітників і витрат на утримання та експлуатацію обладнання за формулою

,

б) розраховуються розмір загальновиробничих витрат, що припадають на і-ий виріб наступним чином:

.


Відповідно для виробів А, Б і В:

,

,

,

Розрахунок:

а) К ЗВВ = (580000 * 100)/(4994593 + 1390000) = 9,084

б) ЗВВ А = (9,084/100) * (5,887 + 1,638) = 0,684

ЗВВ Б = (9,084/100) * (6,406 + 1,723) = 0,738

ЗВВ В = (9,084/100) * (6,437 + 1,791) = 0,747

9. Інші виробничі витрати.

Ці витрати звичайно розподіляються між різними видами продукції пропорційно виробничій собівартості наступним чином:

, де

%ІВВ – розмір інших виробничих витрат (3,5% – з таблиці вихідних даних).

Відповідно для виробів А, Б і В:

,

,

.


Розрахунок:

І ВВ А = 3,5 * (55,044 + 5,887 + 1,472 + 2,91 + 1,638 + 0,684)/(100 – 3,5) = 2,453

І ВВ Б = 3,5 * (54,708 + 6,406 + 1,73 + 3,218 + 1,723 + 0,738)/(100 – 3,5) = 2,485

І ВВ В = 3,5 * (33,603 + 6,437 + 1,481 + 3,132 + 1,791 + 0,747)/(100 – 3,5) = 1,712

10. Виробнича собівартість.

Виробнича собівартість розраховується як сума статей з 3-ої по 9-му:

.

Відповідно для виробів А, Б і В:

,

,

,

Розрахунок:

ВС ВА = 55,044+5,887+1,472+2,91+1,638+0,684+4,631 = 70,088

ВС ВБ = 54,708+6,406+1,73+3,218+1,723+0,738+4,567 = 71,008

ВС ВВ = 33,603+6,437+1,481+3,132+1,791+0,747+2,996 = 48,903

11. Адміністративні витрати.

Адміністративні витрати розподіляються між різними видами продукції пропорційно їх виробничій собівартості наступним чином:

а) розраховується виробнича собівартість річного випуску продукції за наступною формулою:


,

б) визначається величина адміністративних витрат, що припадають на 1 грн. виробничої собівартості продукції:

,

в) розраховуються розмір адміністративних витрат, що припадають на і-ий виріб наступним чином:

.

Відповідно для виробів А, Б і В:

,

,

.

Розрахунок:

а) В р С р В = 70,088*139000+71,008*250000+48,903*400000 = 47055432

б) К АВ = (450000 *100)/47055432 = 0,956

в) АВ А = (0,956/100) * 70,088 = 0,67

АВ Б = (0,956/100) * 71,008 = 0,679

АВ В = (0,956/100) * 48,903 = 0,468

12. Витрати на збут.

Витрати на збут включаються до собівартості різних видів продукції безпосередньо за їх фактичною величиною, а коли це неможливо, то вони розподіляються між окремими видами продукції) пропорційно сумі виробничої собівартості і адміністративних витрат наступним чином:

а) визначається величина витрат на збут, що припадає на 1 грн. суми виробничої собівартості і адміністративних витрат:

,

б) розраховуються розмір витрат на збут, що припадають на і-ий виріб наступним чином:

.

Відповідно для виробів А, Б і В:

,

,

.

Розрахунок:

а) К ВЗ = (278000 * 100)/(47055432 + 450000) = 0,585

б) ВЗ А = (0,585/100) * (70,088 + 0,67) = 0,414

ВЗ Б = (0,585/100) * (71,008 + 0,679) = 0,419

ВЗ В = (0,585/100) * (48,903 + 0,468) = 0,289

13. Повна собівартість.

Повна собівартість розраховується як сума виробничої собівартості, адміністративних витрат і витрат на збут за формулою:

.

Відповідно для виробів А, Б і В:

,

,

.

Розрахунок:

ПС А = 70,088 + 0,67 + 0,414 = 71,172

ПС Б = 71,008 + 0,679 + 0,419 = 72,106

ПС В = 48,903 + 0,468 + 0,289 = 49,66

14. Прибуток.

Величина прибутку в оптовій ціні підприємства визначається

згідно з заданим рівнем рентабельності виробництва наступним чином:

а) визначається сумарний прибуток за формулою:

., де

рентабельність і – виду виробу (%),

ВВФ – вартість виробничих фондів (грн.).

б) визначається повна собівартість річного випуску продукції:

,


в) визначається величина прибутку, що припадає на 1 грн. повної собівартості продукції:

,

г) розраховується прибуток, що припадає на і-ий виріб:

.

Відповідно для виробів А, Б і В:

,

,

.

Розрахунок:

а) П р = 13,9/100 * 13900000 = 1932100

б) ПС РВ = 71,172 * 139000 + 72,106 * 250000 + 49,66 * 400000 = 47783408

в) К П Р = 1932100 * 100/47783408 = 4,044

г) П Р А = 4,044/100 * 71,172 = 2,878

П Р Б = 4,044/100 * 72,106 = 2,916

П Р В = 4,044/100 * 49,66 = 2,008

15. Оптова ціна підприємства.

Оптова ціна підприємства розраховується як сума повної собівартості і прибутку:


.

Відповідно для виробів А, Б і В:

,

,

.

Розрахунок:

ОЦ А = 71,172 + 2,878 = 74,05

ОЦ Б = 72,106 + 2,916= 75,002

ОЦ В = 49,66 + 2,008 = 51,668

16. Податок на додану вартість(ПДВ) розраховується наступним чином:

, де

0,2 – ставка ПДВ.

Відповідно для виробів А, Б і В:

,

,

.

Розрахунок:

ПДВ А = 0,2 * 74,05 = 14,81

ПДВ Б = 0,2 * 75,002 = 15,004

ПДВ В = 0,2 * 51,668 = 10,334

17. Продажна (вільно відпускна) ціна визначається як сума оптової ціни підприємства і податку на додану вартість:

.

Відповідно для виробів А, Б і В:

,

,

.

Розрахунок:

Ц прод А = 74,05 + 14,81 = 88,86

Ц прод Б = 75,002 + 15,004 = 90,006

Ц прод В = 51,668 + 10,334 = 62,002

Результати розрахунків надаються в вигляді наступної таблиці 1.

Таблиця 1. Калькуляція собівартості і ціни виробів

№п/п Найменування статей калькуляції Сума, грн.
А Б В
1 Сировина і матеріали 57,546 56,058 34,503
2 Зворотні відходи 2,502 1,35 0,9
3 Всього матеріальних затрат 55,044 54,708 33,603
4 Основна заробітна плата 5,887 6,406 6,437
5 Додаткова заробітна плата 1,472 1,73 1,481
6 Відрахування на соціальне страхування 2,91 3,218 3,132
7 Витрати на утримання та експлуатацію обладнання 1,638 1,723 1,791
8 Загальновиробничі витрати. 0,684 0,738 0,747
9 Інші виробничі витрати. 2,453 2,485 1,712
10 Виробнича собівартість. 70,088 71,008 48,903
11 Адміністративні витрати. 0,67 0,679 0,468
12 Витрати на збут. 0,414 0,419 0,288
13 Повна собівартість. 71,172 72,106 49,66
14 Прибуток. 2,878 2,916 2,008
15 Оптова ціна підприємства. 74,05 75,002 51,668
16 Податок на додану вартість(ПДВ) 14,81 15,004 10,334
17 Продажна (вільно відпускна) ціна 88,86 90,006 62,002
Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Я обычно любые готовые работы покупаю на сайте shop-referat.tk , и свои все там же на продажу выставляю, неплохой доп.заработок. А если там не нахожу то уже на referat.gq заказываю и мне быстро делают.
Оксана18:52:44 11 июня 2018Оценка: 5 - Отлично
Хватит париться. На сайте REFERAT.GQ вам сделают любой реферат, курсовую или дипломную. Сам пользуюсь, и вам советую.
Студент00:56:30 10 июня 2018
Как заработать в интернете на halyava.125mb.com
Duke Nukem13:16:23 25 октября 2017
Ваш сайт очень хороший! Сделай паузу, студент, вот повеселись: Абитуриент, мечтавший стать врачом, не сдал вступительные экзамены и ближайший год будет мечтать стать генералом. Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух02:16:14 08 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений07:36:43 19 марта 2016

Смотреть все комментарии (6)
Работы, похожие на Контрольная работа: Відпускні ціни на продукцію

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(201255)
Комментарии (2207)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru