Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Лабораторная работа: Технологія різки монокристалічних злитків

Название: Технологія різки монокристалічних злитків
Раздел: Промышленность, производство
Тип: лабораторная работа Добавлен 13:06:34 07 января 2011 Похожие работы
Просмотров: 24 Комментариев: 6 Оценило: 1 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

Міністерство освіти і науки України

Дрогобицький державний педагогічний університет

імені Івана Франка

Індивідуальне завдання на тему:

Технологія різки монокристалічних злитків

Виконав

студент групи ФІ-54

Коваль Олег

Дрогобич 2010


У способі різання монокристалів кремнію пропонується подавати в зону різання МОР симетрично відносно точки дотику монокристала кромкою відрізного круга в напрямку під кутом, рівним 70 -80 °, до дотичної в точці дотику струменя МОР з кромкою кола з джерел МОР з діаметром вихідного отвору d = 1 , 5 - 3 мм, розташованих на відстані (2,5 - 4) d від точки дотику струменя з крайкою і на відстані (1,1 - 1,4) D від осі джерел МОР до точки дотику монокристалів кромкою кола на початку різання, де D - діаметр монокристала. Витрати МОР приймають рівною кількості рідини, що транспортується в одиницю часу в межзеренного просторі ріжучої кромки кола:

де Q - витрата МОР, м3/хв; b - ширина ріжучої кромки відрізного круга, м; xЗ - середньовірогідний розмір зерен кола, м; n - частота обертання відрізного круга, м; hкрЗ - критична глибина закладення зерен у зв'язку кола, м; NS - число зерен на поверхні кола, шт/м1; N1 - кількість зерен в одиниці об'єму алмазного шару відрізного кола, шт/м3.

Відомий спосіб різання напівпровідникових злитків на пластини (Черняєв В. М. Технологія виробництва інтегральних мікросхем і мікропроцесорів: Підручник для вузів. - М.: Радіо і зв'язок, 1987. - С. 59-64), в якому злиток перед розрізанням орієнтують, закріплюють на верстаті і розрізають на пластини обертовим відрізним кругом, подаючи в процесі різання мастильно-охолоджуючу рідину (МОР) до зони обробки. До причин, що перешкоджає досягненню зазначеного нижче технічного результату при використанні відомого способу, відноситься те, що у відомому способі не регламентується витрата МОР, що негативно позначається на якості відрізуваних пластин. Найбільш близьким способом того ж призначення до стосується винаходу за сукупністю ознак є спосіб різання монокристалів кремнію (Технологія напівпровідникових приладів і виробів мікроелектроніки. У 10 кн.: Учеб. Посібник для ПТУ. Кн. 4. Механічна та хімічна обробка / С. М. Никифорова - Денісова. - М.: Вищ. шк., 1989. - С. 12-22), в якому здійснюється приклейка монокристалу до оснащення, установка його на відрізні верстати і розрізування монокристала на пластини алмазним кругом з внутрішньої ріжучої крайкою при подачі СОЖ в зону обробки, прийнятий за прототип.

До причин, що перешкоджають досягненню зазначеного нижче технічного результату при використанні відомого способу, прийнятого за прототип, відноситься те, що у відомому способі не регламентуються місце розташування джерела МОР по відношенню до розрізаючого зливка і ріжучої кромки відрізного кола, напрямок струменя СОЖ і діаметр вихідного отвору джерела, з якого вона витікає, а вибір витрати МОР відбувається без урахування характеристик відрізного кола (геометричних параметрів, зернистості і т.п.) і елементів режиму різання, що не дозволяє досягти високої якості відрізаних пластин. Сутність винаходу полягає в наступному. Спостерігається останнім часом тенденція до зменшення розмірів елементів топології, що формуються на кремнієвих пластинах, призводить до посилення вимог, що пред'являються до пластин, отриманих на операції розрізання. Одним із шляхів підвищення якості відрізаних пластин є посилення ефективності дії в процесі різання МОР, що може бути забезпечене за рахунок оптимізації витрат СОЖ, що подається на ріжучу кромку відрізного кола. Технічний результат - підвищення якості відрізаних пластин. Зазначений технічний результат при здійсненні винаходу досягається тим, що відомий спосіб різання монокристалів кремнію включає приклейку монокристалу до оснащення, установку його на відрізні верстати і розрізування монокристала на пластини алмазним кругом з внутрішньої ріжучої крайкою при подачі МОР.

Особливість полягає в тому, що подачу МОР здійснюють симетрично відносно точки дотику монокристала кромкою відрізного круга в напрямку під кутом, рівним 70-80°, до дотичної в точці дотику струменя МОР з кромкою кола з джерел МОР з діаметром вихідного отвору d = 1,5 - 3 мм, розташованих на відстані (2,5 - 4) d від точки дотику струменя з крайкою і на відстані (1,1 - 1,4) DOT осі джерел МОР до точки дотику монокристала кромкою кола на початку різання, де D - діаметр монокристала. Як показали експериментальні дослідження аерогідродинамічної обстановки в зоні різання кругом з внутрішньої ріжучої крайкою типорозміру 422 х 152 х 0,32 мм (ТУ 2-037-370-82), проведені на відрізні верстати "Алмаз-6М", оснащені трубкою Піто, датчиком тиску вдд і стробоскопом, МОР слід подавати симетрично відносно точки дотику монокристала кромкою відрізного кола. У цьому випадку рідина рівномірно розподіляється по всій ріжучої кромці і площини кола, що створює сприятливі умови для охолодження та очищення ріжучої кромки від продуктів обробки. При цьому, якщо МОР подається під кутом менше 70°, то струмінь рідини не може розтектися у вигляді рівномірної плівки по площині кола, а концентровано вдаряється в зону контакту круга із заготовкою і безцільно розприскується. Якщо ж кут подачі струменя перевищує 80o, то повітряні потоки, генеровані відрізним кругом, відхиляють частина струменя від площини кола і дроблять її на окремі фрагменти (краплі), в результаті чого погіршуються ефективне відведення тепла і очищення ріжучої кромки. Крім того, якщо в процесі різання діаметр вихідного отвору форсунки був менше 1,5 мм, то спостерігалося надмірне розбризкування МОР з-за високої швидкості і відображення струменя МОР від ріжучої кромки, що також негативно впливало на тепловідвід в зоні різання. При збільшенні діаметра джерела МОР більше 3 мм для забезпечення задовільного охолоджуючого та очищує дії рідини необхідно значно збільшувати тиск і витрата СОШ, що призводить до істотного росту витрат на обладнання для подачі СОЖ і є економічно недоцільним. При цьому, якщо торець джерела МОР був розташований від ріжучої кромки круга на відстані менше 2,5 d, де d - діаметр вихідного отвору форсунки, то струмінь МОР відбивалася від ріжучої кромки, а сама рідина не встигала рівномірно розподілитися по площині кола, що зменшувало ефективність тепловідведення ріжучої кромки. При видаленні торця форсунки від кромки кола на відстань більше 4d погіршуються умови для очищення ріжучої кромки від продуктів обробки через зменшення кінетичної енергії струменя МОР. Якщо розрізання монокристала кремнію діаметром D проводили при розташуванні джерел МОР на відстані менше 1,1 DOT точки дотику заготівлі кромкою кола на початку різання, то рідина не встигала рівномірно розподілитися по площині кола, розклинювати відрізану пластину, що призводило до збільшення дефектів її макро-і мікрогеометрії. При розташуванні форсунок на відстані понад 1,4 D від місця врізання відцентрові сили відкидали більшу частину СОШ до периферії барабана, в результаті чого знижувалася ефективність відведення тепла із зони різання.

Інша особливість полягає в тому, що МОР подають з витратою, що дорівнює кількості рідини, що транспортується, в одиницю часу в міжзеренного просторі ріжучої кромки кола.

де Q - витрата МОР, м3/хв; b - ширина ріжучої кромки відрізного круга, м; x3 - середній розмір зерен круга, м; n - частота обертання відрізного круга, об / хв; dв-діаметр ріжучої кромки круга, м; hкрз - критична глибина закладення зерен у зв'язку кола, м; Ns - число зерен на поверхні кола, шт/м2; N1 - кількість зерен в одиниці об'єму алмазоносного шару відрізного кола, шт/м3. Так як алмазний відрізний круг з внутрішньої ріжучої крайкою здійснює розрізання монокристала не всієї своєї площиною, а тільки ріжучої крайкою, то для ефективної різання, а значить і отримання пластин високої якості, необхідно підтримувати ріжучу крайку в працездатному стані, тобто очищати її від продуктів обробки і охолоджувати. Для цього достатньо подавати на коло МОР з витратою, що дорівнює кількості рідини, що транспортується, в одиницю часу в міжзеренного просторі ріжучої кромки і розрахованим по залежності, наведеної у формулі винаходу. При подачі на коло МОР з витратою, великим раціонального, надлишок рідини буде чинити на відрізану пластину розклинюючу дію, викликаючи спотворення її геометричної форми, а значить і погіршення якості. Якщо ж на ріжучу кромку кола подавати МОР з витратою, меншим раціонального, то ефективність охолодження алмазних зерен зменшиться; утворюються при розрізанні відходи не будуть повністю евакуюватися із зони різання і ріжуча кромка засалені, що призведе до зниження її ріжучої здатності і, як наслідок, погіршення якості відрізуваних пластин. Для виведення залежності, наведеної у формулі винаходу, уявімо ріжучу крайку відрізного кола у вигляді двох кільцевих алмазоносних шарів, розташованих по обидві сторони корпусу кола.

Дисперсний аналіз залежності (15), проведений відповідно до книги Дрейпер H., Сміт Г. Прикладний регресійний аналіз: У 2-х кн. Кн. 1. Пер. з англ. - 2-е вид. , Перероб і доп. - М.: Фінанси і статистика, 1986. - С. 38-63, показав, що розрахункове значення критерію Фішера Fp = 1,13 менше табличного FT = 4,46 (за наявності паралельних дослідів), тобто неадекватність незначущі. Тому модель (15) адекватно описує процес транспортування МОР міжзеренного простором ріжучої кромки. Проведений заявником аналіз рівня техніки, що включає пошук по патентних і науково-технічним джерел інформації, і виявлення джерел, що містять відомості про аналоги заявленого винаходу, дозволив встановити, що заявник не виявив джерело, що характеризується ознаками, тотожними усіх істотних ознаками заявленого винаходу, визначення з переліку виявлених аналогів прототипу, як найбільш близького за сукупністю суттєвих ознак аналога, дозволив встановити сукупність істотних по відношенню до вбачаємо заявником технічного результату відмінних ознак в заявленому способі, викладених у формулі винаходу. Відомості, що підтверджують можливість здійснення винаходу з отриманням вищевказаного технічного результату, отримані в результаті проведення експериментальних досліджень з розрізання злитків монокристалічного кремнію марки ЕКЕС-0, 01 діаметром D = 76 мм на пластини товщиною 0,51 мм.

Розрізання здійснювали на верстати "Алмаз-6М", попередньо зорієнтувавши і приклеївши кремнієвий злиток до графітової підкладці і оправці спеціальним клеїть складом на основі епоксидної смоли, мікропорошку М40 і шелаку. Оправлення зі злитком закріплювали на тримачі відрізного верстата і розрізали монокристал на пластини алмазним відрізним кругом з внутрішньої ріжучої крайкою типорозміру 422 х 152 х 0,32 мм при окружної швидкості кола Vк = 24 м / с (n = 3000 об / хв) і врізний подачі Vs = 40 мм / хв. У зону обробки подавали МОР. В якості СОЖ використовували 0,5%-ний водний розчин продукту Аквол-11. МОР подавали з форсунок з діаметром вихідного отвору d = 2 мм, розташованих симетрично відносно точки дотику монокристала ріжучої крайкою відрізного кола під кутом 75o до дотичної в точці дотику струменя МОР з кромкою кола. При цьому форсунки знаходилися на відстані (2,5 - 4) d, тобто (5 - 8) мм, від ріжучої кромки і на (1,1 - 1,4) D, тобто (84 - 106) мм, від точки дотику злитку кромкою кола на початку різання. Витрата МОР змінювали від 0,15 до 3,5 дм3/хв.

Оптимальна витрата МОР був визначений по залежності, наведеної у формулі винаходу, при наступних параметрах: n = 3000 об / хв; Хз = (50 + 40) / 2 = 45мкм; dв = 152 мм; b = 5 мм; hкрз = 27 мкм ; Ns = 102,11 шт/мм2; N1 = 3495 шт/мм3.

При розрізуванні злитка з витратою, меншим оптимального, спостерігалося засолювання кола. У відрізуваної пластині розвивалися тріщини, спрямовані по довжині дуги контакту круга із заготовкою. Це пов'язано з тим, що мала кількість МОР не встигало вимивати шлам із зони різання. Частинки кремнію забивали міжзеренний простір. Стовщена ріжуча кромка розклинювати нежорстку пластину, викликаючи в ній зростання тріщин по довжині дуги контакту і, як наслідок, розколювання пластини на окремі фрагменти.

При подачі в зону різання МОР з витратою, що перевищує оптимальний, надлишок рідини, не розмістився в міжзеренного просторі ріжучої кромки, розтікається в зазорі між кругом і нежорсткої пластиною, надаючи на останню розклинюючий вплив і сприяла б появі додаткових розтягуючих напружень, які викликають спотворення геометричної форми пластини. Отже, для отримання пластин з найменшими прогином і відхиленням від паралельності при збереженні можливості евакуації шламу із зони різання необхідно подавати МОР на відрізний круг з витратою.


Висновок

Спосіб різання монокристалів кремнію, що включає приклейку монокристалу до оснащення, установку його на відрізні верстати і розрізування монокристала на пластини алмазним кругом з внутрішньої ріжучої крайкою при подачі СОЖ, що відрізняється тим, що подачу МОР здійснюють симетрично відносно точки дотику монокристала кромкою відрізного круга в напрямку під кутом , рівним 70 - 80o, до дотичної в точці дотику струменя МОР з кромкою кола з джерел МОР з діаметром вихідного отвору d = 1,5 - 3 мм, розташованих на відстані (2,5 - 4) d від точки дотику струменя з кромкою і на відстані (1,1 - 1,4) D від осі джерел МОР до точки дотику монокристала кромкою кола на початку різання, де D - діаметр монокристалу, при цьому МОР подають з витратою, що дорівнює кількості рідини, що транспортується в одиницю часу в межзеренного просторі ріжучої кромки кола,

де Q - витрата МОР, м3/хв; b - ширина ріжучої кромки відрізного круга, м; xз - средневірогідний розмір зерен круга, м; n - частота обертання відрізного круга, об / хв; db - діаметр ріжучої кромки круга, м; hкрз - критична глибина закладення зерен у зв'язку кола, м; NS - число зерен на поверхні кола, шт/м2; N1 - кількість зерен в одиниці об'єму алмазоносного шару відрізного кола, шт/м3.


Використані джерела

1. "Работоспособность алмазных кругов"/ М.Ф.Семко, М.Д.Узунян, Ю.А.Сизый, М.С. Пивоваров. -Киев: Техника, 1983. - 95 с.

2. Щипанов В.В., Щипанов А.В. Теплофизическая схема шлифования с применением СОЖ //Смазочно-охлаждающие средства в процессах обработки. - Ульяновск: УлПИ, 1992. -С.11-15

3. Учеб. пособие для ПТУ. Кн. 4. Механическая и химическая обработка /С.Н.Никифорова- Денисова. - М. : Высш. шк., 1989. - С. 12-22

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Я обычно любые готовые работы покупаю на сайте shop-referat.tk , и свои все там же на продажу выставляю, неплохой доп.заработок. А если там не нахожу то уже на referat.gq заказываю и мне быстро делают.
Оксана18:21:39 11 июня 2018Оценка: 5 - Отлично
Хватит париться. На сайте REFERAT.GQ вам сделают любой реферат, курсовую или дипломную. Сам пользуюсь, и вам советую.
Студент00:43:23 10 июня 2018
Как заработать в интернете на halyava.125mb.com
Duke Nukem15:24:05 25 октября 2017
Спасибо создателям сайта! Сделай паузу, студент, вот повеселись: Препод на экзамене: Вот раньше, в молодости, я лютовал - заваливал студентов только так, а сейчас постарел, подобрел... возьмите зачетку, придете на пересдачу. Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух02:28:19 08 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений08:25:31 19 марта 2016

Смотреть все комментарии (6)
Работы, похожие на Лабораторная работа: Технологія різки монокристалічних злитків

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(201706)
Комментарии (2213)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru