Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Контрольная работа: Держава та її соціально економічні функції

Название: Держава та її соціально економічні функції
Раздел: Рефераты по экономике
Тип: контрольная работа Добавлен 06:19:10 05 декабря 2010 Похожие работы
Просмотров: 24 Комментариев: 4 Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать

Міністерство освіти і науки України

Київський Національний Лінгвістичний Університет

Кафедра менеджменту

Самостійна робота

З предмету: Основи економічної теорії

На тему: Держава та її соціально економічні функції

Виконала:

Василевська О.М.

Студентка групи № 308

Інститут східних мов

Перевірила:

К.е.н. доц. Данченко Л.Г.


Вступ

Держава через свою особливу роль у суспільстві за всіх часів тією чи іншою мірою втручалася в економічні процеси . Але спочатку це втручання було зумовлене її власним виникненням і необхідністю, що випливає з цього факту, вилучення на свою користь певної частини суспільного продукту для утримання державної машини: апарату чиновників, державної влади, армії, поліції, судів та ін. Таке вилучення і перерозподіл вимагали від держави створення відповідного законодавства, яке б стояло на сторожі державних інтересів і визначало обов'язки усіх членів суспільства. Зазначені суто утриманські інтереси держави визначали її обмежену, пасивну роль у регулюванні економіки.


1. Постановка завдання

Розкриття співвідношення між функціонуванням ринку, як саморегулюючого механізму і мірою впливу держави та її органів на економічні процеси. Економічні системи світу різняться одна від одної залежно від співвідношення між роллю уряду і ринком в управлінні економіки. Уряд кожної країни окрім фінансування виробництва, здійснює також ряд програм соціального страхування і соціального забезпечення, ставлячи собі за мету перерозподіл доходу між різними сферами суспільної діяльності. Чимало регулюючих заходів, призначених для захисту навколишнього середовища, охорони здоров’я і праці робітників, захисту споживачів від шкідливих продуктів, забезпечення рівного доступу до вакантних робочих місць і контролю за практикою ціноутворення у певних галузях, залучають уряд практично до всіх сфер економічної діяльності.

2. Результати

Сутність держави розкривається та реалізується в її взаємодії із суспільством. Що і як держава робить для впорядкування та вдосконалення суспільної, колективної та приватної життєдіяльності людей характеризується поняттям -функції держави..Нині держава виконує політичну, соціальну, міжнародну та економічну функції.Соціальна функція держави полягає в забезпеченні на всій території країни прав і свобод кожної людини і громадянина. Свобода людини реалізується в суспільстві, у спілкуванні та співпраці людей. За таких обставин тільки державна влада здатна бути гарантом захисту прав і свобод. Виконання соціальної функції передбачає: створення державою умов для відтворення й розвитку людини, формування соціокультурного простору, сприятливого для самореалізації кожної людини; стимулювання творчого зростання людини; утілення в життя принципів соціальної справедливості тощо.[3,с.203] Основні функції держави:

1. Забезпечити простір для розвитку сучасних продуктивних сил шляхом створення якісно нових, прогресивніших форм власності.

2. Політика захисту довкілля шляхом створення відповідної законодавчої бази, форма економічного мислення.

3. Регіональна економічна політика інтенсивного с планування державних інвестиція та стимулювання недержавних інвестиція у відсталі економічні регіони.

4. Частковий перерозподіл національного доходу на користь найбідніших верств населення через механізм прогресивного оподаткування.

5. Реалізація стратегій планомірного і пропорційного розвитку економіки шляхом визначення мети і пріоритетів агроекономічного розвитку.

6. Антимонопольна , втому числі анти трестівська політика, спрямована на певне послаблення монополізму в економіці, на захист конкуренції

7. Проведення анти циклічних та антикризової політики з метою послаблення циклічності економічного розвитку та глибини економічних криз.

8. Забезпечення належного рівня розвитку інфраструктури: доріг, зв’язку, транспорту, водопостачання.

9. Розробка і прийняття правових засад економік.

10. Виробництво необхідних суспільних товарів та надання відповідних послуг.

11. Контроль за рівнем зайнятості шляхом стимулювання економічного зросту.

12. Врегулювання зовнішньоекономічних та валютних відносин.

13.Захист населення від негативних наслідків підприємництва.[2,с.105]


Висновок

Основними економічними функціями держави є розв’язання суперечності між потребами розвитку продуктивних сил й існуючими формами власності, захист довкілля і прав споживачів, проведення регіональної та антимонопольної економічної політики, частковий перерозподіл національного доходу на користь найбідніших верств населення, забезпечення планомірного та пропорційного розвитку економіки, в тому числі інфраструктури, проведення анти циклічної та антикризової політики, розробка і прийняття правових засад економіки, боротьба з безробіттям, інфляцією, регулювання зовнішньоекономічних відносин.


Література

1. Мочерний С.В.” Політична економіка ”// Навч. посібник. – К.: Знання-Прес, 2002. – 687 с.

2. Азримян А.Н.” Большой экономический словарь”//Институт новой економики,1999.

3. Дзюбик С.,Ривак О.” Основи економічної теорії”//– Київ: Основи, 1994. – 336 с

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Как заработать в интернете на halyava.125mb.com
Duke Nukem17:26:11 25 октября 2017
Выражаю благодарность администрации сайта! Реферат помог! Сделай паузу, студент, вот повеселись: На экзамене по физике профессор пытается вытянуть на положительную оценку нерадивого студента: - Вы можете назвать фамилию хотя бы одного выдающегося физика? - Конечно, вы - профессор. Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух02:39:55 08 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений08:18:47 19 марта 2016
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
08:59:22 29 ноября 2015

Работы, похожие на Контрольная работа: Держава та її соціально економічні функції

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(199293)
Комментарии (2165)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru