Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364139
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21319)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8692)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Реферат: Психоаналітична теорія Фрейда та Еріксона

Название: Психоаналітична теорія Фрейда та Еріксона
Раздел: Рефераты по психологии
Тип: реферат Добавлен 04:41:56 04 января 2011 Похожие работы
Просмотров: 3130 Комментариев: 14 Оценило: 2 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

Зміст

Вступ

1.Психоаналітична теорія З.Фрейда

2. Психічний розвиток як розвиток особи по Еріксону

Висновки

Список використаної літератури


Вступ

Психологічне пізнання настільки ж древня, як сама людина. Він не міг би існувати, не орієнтуючись в мотивах поведінки і властивостях характеру своїх ближніх.

Останнім часом зростає інтерес до питань людської поведінки і пошуків сенсу людського існування. Керівники вивчають, як працювати з підлеглими, батьки відвідують курси по вихованню дітей, дружини вчаться спілкуватися один з одним і “грамотно сваритися“, викладачі вивчають як допомогти впоратися з емоційним хвилюванням і відчуттям розгубленості своїм студентам і що вчиться інших учбових закладів.

Разом з інтересом до матеріального добробуту і до бізнесу багато людей прагнуть допомогти собі і зрозуміти, що означає бути людиною. Прагнуть розібратися в своїй поведінці, розвинути віру в себе, свої сили. Усвідомити неусвідомлені сторони особи, зосередитися, перш за все на тому, що відбувається з ними в даний час.

Коли психологи звертаються до вивчення особи, що, мабуть, перше, з чим вони стикаються, це різноманіття властивостей і їх проявів в її поведінці. Інтереси і мотиви, схильності і здібності, характер і темперамент, ідеали, ціннісні орієнтації, вольові, емоційні і інтелектуальні особливості, співвідношення свідомого і несвідомого (підсвідомого) і багато що інше - ось далеко неповний перелік характеристик, з якими доводиться мати справу, якщо ми намагаємося намалювати психологічний портрет особи.

Володіючи різноманіттям властивостей, особа в той же час є єдиною цілою. Звідси витікають два взаємозв'язані завдання: по-перше, зрозуміти всю безліч властивостей особи як систему, виділивши в ній те, що прийнято називати системним чинником (або властивістю), і, по-друге, розкрити об'єктивні підстави цієї системи.


1. Психоаналітична теорія З.Фрейда

Одній з ведучих ідейних, теоретичних і методологічних основ західної психології і соціології класичного періоду, і особливо її психологічного напряму, став комплекс доктрин З. Фрейда, що надали значну дію на всю соціальну думку.

Найбільш істотна частина психоаналітичної соціології Фрейда - вчення про людину, що є сукупністю різнопорядкових концепцій про природу і єство людини, його психіку, формування, розвиток і структуру особи, причини і механізми діяльності і поведінки людини в різних соціальних общинах.

По думці Фрейда, початком і основою психічного життя людини є різні інстинкти, потяги і бажання, спочатку властиві людське організму.

Недооцінюючи свідомість і соціальне оточення в процесі формування і буття людини, Фрейд стверджував, що провідну роль в організації життєдіяльності людини грають різного роду біологічні механізми. Зокрема, він вважав, що в кожній людині від народження закладені потяги інцеста (кровозмішення), канібалізму і спрага вбивства, які роблять великий вплив на всю психічну діяльність людини і його поведінку. Фрейд наполягав на тому, що духовний розвиток індивідуума коротко повторивши т хід розвитку людства внаслідок того, що в своїх психічних структурах кожна людина несе тягар переживань віддалених предків.

По Фрейду, особливо важливу роль у формуванні людини в його життя грають два загальні космічні інстинкти: Ерос (сексуальний інстинкт, інстинкт життя, інстинкт самозбереження) і Танатос (інстинкт смерті, інстинкт агресії, інстинкт деструкції).

Представляючи людську життєдіяльність як результат боротьби двох вічних сил Ероса і Танатоса, Фрейд вважав, що ці інстинкти є основними двигунами прогресу. Єдність і боротьба Ероса і Танатоса не лише обуславливают кінцівка буття індивіда, але і вельми істотно визначають діяльність різних соціальних груп, народів і держав.

Згідно концепції Фрейда, носієм статевого інстинкту є загальна психічна енергія, що має сексуальне забарвлення (лібідо), яке інколи трактувалося ним як енергія сексуального потягу або статевий голод.

Концепції лібідо належить вельми важлива роль. В той же час, Фрейд не зумів виробити однозначного трактування лібідо і залежно від тих або інших поворотів теоретичних досліджень тлумачив лібідо то в одному, то в іншому сенсі.

У одних випадках він говорив про лібідо як про змінну кількісно силі і заявляв, що це лібідо ми відрізняємо від енергії, яку слід покласти взагалі в основу душевних процесів. У інших стверджував, що лібідо в якнайглибшій основі своїй і в кінцевому результаті складає лише продукт диференціації енергії, що діє взагалі в психіці.

Несвідомі (в першу чергу сексуальні) прагнення особи утворюють її потенціал і основне джерело активності, задають мотивацію її дій. Через неможливість задоволення інстинктивних потреб в їх природно-природній формі із-за соціальних нормативних обмежень чоловік вимушений постійно шукати компроміс між глибинним потягом і суспільно прийнятною формою його реалізації. Модель особи, створена Фрейдом, є трирівневою освітою: нижчий шар (Воно, або Ід), представлений несвідомими імпульсами і “родовими спогадами”, середній шар (Я, або Його) і верхній шар (Понад-я, або Супер-його) - норми суспільства, сприйняті людиною. Найбільш жорсткі, агресивні і войовничі шари - Воно і Понад-я. Вони з обох боків атакують психіку людини, породжує невротичного типа поведінки. Оскільки у міру розвитку суспільства верхній шар (Супер-його) неминуче збільшується, стає масивнішим і важчим, то і вся людська історія розглядається Фрейдом як історія наростаючого психозу.

Жоден напрям не придбав настільки популярності за межами психології, як фрейдизм. Це пояснюється впливом його ідей в країнах Заходу на мистецтво, літературу, медицину, антропологію і інші області науки, пов'язані з людиною.

Фрейд виступав проти традиційної психології з її інтроспективним аналізом свідомості. Основною проблемою психоаналізу була проблема мотивації. Подібно до того як образ і дія суть реалії, що виконують життєві функції в системі стосунків індивіда і світу, а не усередині замкнутого в самому собі рефлектуючої свідомості, однією з головних психологічних реалій є мотив.

Спочатку Фрейд представив психічне життя, що складається з трьох рівнів: несвідомого, передсвідомого і свідомого. Джерелом інстинктивного заряду, що додає мотиваційну силу людській поведінці (як у його моторних, так і в розумових формах) є несвідоме. “Воно“ насичене сексуальною енергією (Фрейд позначив її терміном “лібідо“). Ця сфера закрита від свідомості через заборони, що накладаються суспільством.

У 20-х роках в психологічних переконаннях Фрейда сталися деякі зміни на структуру людської особи. Надалі в роботах “По той бік задоволення“ (1920 р.) і “Я і Воно“ (1923 р.) він пропонує іншу модель що зробила істотний вплив на психологічні вчення про особу.

Поняття несвідомого ми, таким чином, вивчаємо з вчення про витіснення. Витиснене ми розглядаємо як типовий приклад несвідомого. Ми бачимо, проте, що є два види: латентне, але здатне стати свідомим. Наше знайомство з психічною динамікою не може зробити вплив на номенклатуру і опис. Латентне несвідоме, лише в остаточному, але не в динамічному сенсі, називається нами передсвідомим: термін “несвідоме“, “передсвідоме“, “свідоме“ сенс якого вже лише чисто описовий. Передсвідоме передбачається майже вартим набагато ближче до свідомого, чим несвідомому, а оскільки несвідоме ми назвали психічним, ми тим більше назвемо, оскільки латентне передсвідоме.

Таким чином, ми з великим задоволенням можемо обходитися нашими трьома термінами (свідоме, несвідоме, передсвідоме), якщо лише не станемо випускати з уваги, що в описовому сенсі існують два види, несвідомі, в динамічному ж лише один. В деяких випадках, коли виклад переслідує особливі цілі, цією відмінністю можна нехтувати, в інших же випадках воно, звичайно, абсолютно необхідне.

Раніше я вже говорив, що дійсна відмінність між несвідомим і передсвідомим полягає в тому, що перше за допомогою матеріалу того, що залишається невідомим (непізнаним) в той час, як друге зв'язується з представленнями слів.

Тут вперше зроблена спроба дати для системи такі ознаки, які істотно відмінні від ознаки відношення їх до свідомості. Відчуття і відчуття також стають однозначними лише завдяки зіткненню з системою, якщо ж дорога до неї перегороджена, вона не здійснюється у вигляді стосунків.

Скорочено, але не зовсім правильно ми говоримо тоді про несвідомі відчуття, дотримуючись біля несвідомими виставами, хоча ця аналогія і не досить виправдана. Різниця між свідомим і передсвідомим для відчуттів не має сенсу, оскільки передсвідоме тут виключається, відчуття або свідомі, або несвідомі.

Навіть у тому випадку, коли відчуття зв'язуються з представленнями слів, їх усвідомлення не обумовлене останніми: вони стають свідомими безпосередньо. Роз'яснити взаємини зовнішніх і внутрішніх сприйнять і поверхневої системи, ми можемо приступити до побудови нашого уявлення про “Я“.

Ми бачимо його витікаючим з системи сприйняття несвідомого, або зі свого центру - ядра, і що в першу чергу охоплює передсвідоме, яке стикається із слідами спогадів.

І як ми вже бачили “Я“ теж буває несвідомим. Є припущення, що мета було б дуже доцільно досліджувати за пропозицією даного автора, який з особистих міркувань марно прагне побачити, що нічого спільного з високою наукою не має.

Всі ми випробовували такі враження, хоч би вони не опановували нас настільки, аби виключити все інше. Фрейд передбачив, що системи несвідомого що перебувають на початку передсвідомого іменованого своїм “Я“, а останні області психічного в яких це єство проникає і які є несвідомими, позначити за прикладом Гроддена, словом “Ним“.

Згідно запропонованої теорії індивідуум представляється нам як неоднозначне “Воно“, на поверхні якого покоїться “Я“, що виникає з системи несвідомого як ядра. За бажання дати графічне зображення можна додати, що “Я“ не цілком охоплює “Воно“, а накриває його лише постільки, поскільки система несвідомого утворює його поверхню, тобто розташовано по відношенню до нього, приблизно так, як зародковий диск розташований в яйці. “Я“ і “Воно“ не розділені рівним кордоном, і з останнім “Я“ зливаються внизу. Проте витиснене також зливається з “Воно“ . Витиснене завдяки опорам витіснення різко відособлено лише від “Я“, за допомогою “Воно“ йому відкривається можливість з'єднатися з “Я“. Отже, що майже всі розмежування, які ми прагнули описати на підставі даних патології, відносяться лише до єдино відомим нам поверхневим шарам душевного апарату. Для зображення цих стосунків представлений малюнок, контури якого служать лише для наочності і не претендують на яке або тлумачення.

Слід додати, що “Я“ має “Слуховий канал” лише на одній стороні. Він надітий на нього як би набакир.

Неважко переконатися в тому, що “Я“ є лише ізменність під прямим впливом зовнішнього часу і світу і за посередництва несвідомого і свідомого частині шару. “Я“ прагне також сприяти впливу зовнішнього світу на “Воно“ і здійсненню тенденцій цього світу, воно прагне замінити принципи задоволення, які неподільно володарюють в “Воно“, принципам реальності. Сприйняття має для “Я“ таке ж значення як потяг для “Воно“. “Я“ втілює те, що можна назвати розумом і розсудливістю. У протилежність до “Воно“, що містить пристрасті. Все це відповідає суспільним і загальносовісним і популярним розмежуванням, проте може вважатися вірним для деякого середнього - або у випадки правильного випадку. Велике функціональне значення “Я“ виражається в тому, що в нормальних умовах йому надається влада над спонукою до руху. По відношенню до “Воно“ “Я“ подібно до вершника, який повинен приборкати перевершуючу силу коня, з тією лише різницею, що вершник намагається зробити це власними силами, “Я“ ж силами взаємними. Це порівняння може бути продовжене. До вершника, якщо він не хоче розлучитися з конем, часто залишається вести її туди, куди їй хочеться, так і “Я“ перетворює звичайну волю “Воно“ в дію, нібито це було його власною волею.

Якби “Я“ було лише частиною “Воно“, визначуваної впливом системи сприйняття, лише представленням реального зовнішнього світу в душевної області все було б просто. Проте сюди ж приєднується ж щось.

У інших місцях вже були роз'яснені мотиви, що спонукали нас передбачити існування деяких інстанцій в “Я“, диференціацію усередині “Я“, яку можна назвати “Я“ - ідеальне або “Понад-я”. Ці мотиви сповна правомірні. Те, що ця частина “Я“ не так міцно пов'язано зі свідомістю, є несподіванкою, що вимагає роз'яснення. Нам припаде декілька здалека почати. Удалося освітити повчальне страждання меланхолії завдяки припущенню, що в “Я“ відновлений загублений об'єкт, тобто сталася заміна прихильності до об'єкту індентифікації. В той же час, проте, ми ще не з'ясували собі всього значення цього процесу і не знали наскільки він готується і часто повторюється. З тих пір ми говоримо: така заміна грає велику роль в утворенні “Я“, а також має істотне значення у виробленні того, що ми називаємо своїм характером.[1] Спочатку в примітивній оральній фазі індивіда важко відрізнити володіння об'єктом від індентифікації. Пізніше можна передбачити, що бажання володіти об'єктом виходитиме з “Воно“, яке слухає еротичне прагнення як потребу.

На початку ледве живе “Я“ отримує від прихильності до об'єкту знання, задовольняється ним або прагне усунути його шляхом усунення. Якщо ми потребуємо сексуального об'єкту або нам доводиться відмовитися від нього, настає бажання змінити “Я“, яке, як і у випадку з меланхоліком слід описати як впровадження об'єкту в “Я“; найближчі потреби цього заміщення нам ще не відомі.

Може бути за допомогою такої інтерпретації (вислови) яка є як би регресією до механізму оральної фази, то полегшує або робить можливою відмову від об'єкту.

Можливо, це ототожнення є взагалі умова, при якій “Воно“ відмовляється від своїх об'єктів. В усякому разі, процес цей особливо в ранніх стадіях розвитку, спостерігається дуже часто, але він дає нам можливість передбачити, що характер “Я” є осадом знехтуваних прив'язанностей до об'єкту, що він містить історію цих виборів об'єкту.

Оскільки характер особи відкидає ці впливи з історії еротичних виборів об'єкту, природно наперед допустимо цілу систему опірності. Ми думаємо, що в рисах вдачі жінок, що мали великий любовний досвід можна знайти відгомін їх привязанностей до об'єкту. Необхідно також прийняти в міркування випадки одночасної прихильності до об'єкту і ідентифікації, тобто зміни характеру, перш ніж сталася відмова від об'єкту. При цьому умова зміни характеру може виявитися тривалішою, ніж відношення до об'єкту і навіть у відомому сенсі консервувати це відношення.

Інший підхід до явища показує, що таке перетворення вибору об'єкту в зміні “Я“ є також дорогою, яким “Я“ дістає можливість володіти “Воно“ і поглибити свої стосунки до нього, правда, ціною значної поступливості і його переживання.

Приймаючи риси об'єкту, “Я“ як би називає “Воно“ самого себе як любовний об'єкт, прагне відшкодувати його втрату, поводячись до нього з такими словами: “Дивися, адже ти можеш любити і мене - я схожа на об'єкт”.

Перетворення, що відбувається в цьому випадку, об'єкт - лібідо, вочевидь, спричиняє за собою відмову від сексуальних цілей, а отже, свого роду сублімацію. Більш того, тут виникає питання, заслуговуюче уважного розгляду, а саме, чи не є це звичайна дорога до сублімації, чи не відбувається всяка сублімація за допомогою втручання. “Я“, яке спочатку перетворює сексуальний об'єкт - лібідо в нарцистичному лібідо, з тим, аби надалі поставити, можливо, йому зовсім нову, іншу мету?

Представлена вище структура особи надає нам прекрасну можливість детальнішого вивчення поведінки цієї особи. Працюючи з будь-яким колективом, ми неодмінно стикаємося з окремими його членами, кожен з яких окрема, несхожа на іншу особу.

Такі, виділені Фрейдом поняття, як свідоме і несвідоме допомагає нам впливати на поведінку особи. При умілому використанні знань про несвідомий можна виявити, а згодом і впливати на особу з девіантною поведінкою.

2. Психічний розвиток як розвиток особи по Еріксону

Психологія виділяє центральне для створеної Еріксоном теорії розвитку є положення про те, що людина протягом життя проходить через декілька універсальних для всього людства стадій. Процес розгортання цих стадій регулюється відповідно до епігенетичного принципу дозрівання. Під цим Еріксон, як психолог і психоаналітик, розуміє наступне:

1) в принципі, особа розвивається ступінчасто, перехід від одного рівня до іншої вирішений наперед готовністю особи рухатися у напрямі подальшого зростання, розширення усвідомлюваного соціального кругозору і радіусу соціальної взаємодії;

2) суспільство, в принципі, влаштоване так, що розвиток соціальних можливостей людини приймається схвально, суспільство намагається сприяти збереженню цієї тенденції, а також підтримувати як належний темп, так і правильну послідовність розвитку".

У книзі "Дитинство і суспільство" Еріксон розділив життя людини на вісім окремих стадій психосоциального розвитку Я (як то кажуть, на "вісім віків людини"). Згідно його твердженню, ці стадії є результатом эпигенетически "плану особи", що розгортається, який успадковується генетично. Епігенетична концепція розвитку (по-грецьки "ерй" означає "після", а "генеуйж" - "народження, походження") базується на уявленні про те, що кожна стадія життєвого циклу настає у визначений для неї час ("критичний період"), а також про те, що повноцінно функціонуюча особа формується лише шляхом проходження в своєму розвитку послідовно всіх стадій (таке розуміння родинне психоаналізу, який розвинув Зігмунд Фрейд). Крім того, згідно Еріксону, кожна психосоциальная стадія супроводиться кризою - поворотним моментом в житті індивідуума, який виникає як наслідок досягнення певного рівня психологічної зрілості і соціальних вимог, що пред'являються до індивідуума на цій стадії. Інакше кажучи, кожна з восьми фаз життєвого циклу людини характеризується специфічною саме для даної фази ("фазо-специфической") еволюційним завданням - проблемою в соціальному розвитку, яка свого часу пред'являється індивідуумові, але не обов'язково знаходить свій дозвіл (і тоді виникають ті або інші порушення, аж до неврозу, депресії, тривоги, страхів, що вимагають спеціалізованої психологічної допомоги - консультації психолога, психотерапії). Характерна для індивідуума моделі поведінка обумовлена тим, яким чином врешті-решт вирішується кожне з цих завдань або як долається криза. Конфлікти грають життєво важливу роль в теорії Еріксона, тому що зростання і розширення сфери міжособових стосунків пов'язані із зростаючою уразливістю функцій Я на кожній стадії. В той же час він відзначає, що криза означає "не загрозу катастрофи, а поворотний пункт, і тим самим онтогенетичне джерело як сили, так і недостатньої адаптації". Кожна психосоциальный криза, якщо розглядати його з точки зору оцінки, містить і позитивний, і негативний компоненти. Якщо конфлікт дозволений задовільно (тобто на попередній стадії Я збагатилося новими позитивними якостями), то тепер Я вбирає в себе новий позитивний компонент (наприклад, базальна довіра і самостійність), і це гарантує здоровий розвиток особи надалі. Навпаки, якщо конфлікт залишається недозволеним або отримує незадовільний дозвіл, що розвивається Я тим самим завдається шкоди, і в нього вбудовується негативний компонент (наприклад, базальне недовір'я, сором і сумніви - які, у свою чергу, можуть стати предметом психологічного консультування і подальшої психотерапії). Хоча на дорозі розвитку особи виникають теоретично передбачені і сповна визначені конфлікти, з цього не виходить, що на попередніх стадіях успіхи і невдачі обов'язково одні і ті ж. Якості, які Я набуває на кожній стадії, не знижують його сприйнятливості до нових внутрішніх конфліктів або змінних умов. Завдання полягає в тому, аби людина адекватно вирішувала кожну кризу, і тоді у нього буде можливість підійти до наступної стадії розвитку більш адаптивною і зрілою особою.

Відповідно до принципу эпигенезиса, кожна стадія грунтується на дозволі і осмисленні передуючих психосоциальных конфліктів. Еріксон, як практикуючий і ефективний психотерапевт, висунув припущення, згідно якому всі кризи в тій або іншій мірі мають місце з самого початку постнатального періоду життя людини і для кожного з них є пріоритетний час настання в генетично обумовленій послідовності розвитку.

Як наголошувалося раніше, Еріксон вважає, що розвиток особи відбувається впродовж всього життя людини. Його аналіз соціалізації краще всього представити за допомогою опису відмітних особливостей восьми стадій психосоциального розвитку.

1. Дитинство: базальна довіра - базальне недовір'я

Перша психосоциальная стадія відповідає оральній стадії по Фрейду і охоплює перший рік життя. По Еріксону, в цей період наріжним каменем формування здорової особи є загальне відчуття довіри ; інші учені називають ту ж саму характеристику "упевненістю". Немовля, що має базальне відчуття "внутрішньої визначеності", сприймає соціальний світ як безпечне, стабільне місце, а людей як дбайливих і надійних. Це відчуття визначеності лише частково зізнається в період дитинства.

Згідно Еріксону, міра розвитку у дитяти відчуття довіри до інших людей і світу залежить від якості отримуваною їм материнської турботи.

Таким чином, відчуття довіри не залежить від кількості їжі або від проявів батьківської ніжності; швидше воно пов'язане із здатністю матері передати своєму дитяті відчуття впізнанності, постійності і тотожності переживань. Еріксон також підкреслює: немовлята повинні довіряти не лише зовнішньому світу, але також і світу внутрішньому, вони повинні навчитися довіряти собі і особливо повинні придбати здібність до того, аби їх органи ефективно справлялися з біологічними спонуками. Подібну поведінку ми спостерігаємо тоді, коли немовля може переносити відсутність матері без надмірного страждання і тривоги з приводу "відділення" від неї.

Питання про те, що є причиною першої важливої психологічної кризи, глибоко проаналізований Еріксоном. Він пов'язує цю кризу з якістю материнського догляду за дитям - причиною кризи є ненадійність, неспроможність матері і відкидання нею дитяти. Це сприяє появі у нього психосоциальной установки страху, підозрілості і побоювань за своє благополуччя. Дана установка направлена як на світ в цілому, так і на окремих людей; вона виявлятиметься у всій своїй облиште на пізніших стадіях особового розвитку. Еріксон також вважає, що відчуття недовір'я може посилитися тоді, коли дитя перестає бути для матері головним центром уваги; коли вона повертається до тих занять, які залишила на час вагітності (скажімо, відновлює перервану кар'єру), або народжує наступного дитяти. Нарешті, батьки, що дотримуються протилежних принципів і методів виховання, або що відчувають себе невпевнено в ролі батьків, або ті, чия система цінностей знаходиться в протиріччі із загальноприйнятим в даній культурі стилем життя, можуть створювати для дитяти атмосферу невизначеності, двозначності, внаслідок чого у нього з'являється відчуття недовір'я. Згідно Еріксону, поведінковими наслідками подібного неблагополучного розвитку є гостра депресія у немовлят і параноя у дорослих, що вимагають поглибленої консультації психотерапевта і подальшого лікування.

Основна передумова психосоциальной теорії полягає в тому, що криза "довіра - недовір'я" (або будь-який інший подальша криза) не завжди знаходить дозвіл протягом першого або другого року життя. Відповідно до епігенетичного принципу, дилема доверие-недоверие виявлятиметься знову і знову на кожній подальшій стадії розвитку, хоча вона і є центральною для періоду дитинства. Адекватне розв'язання кризи довіри має важливі наслідки для розвитку особи дитяти надалі. Зміцнення довіри до себе і до матері дає можливість дитяті переносити стани фрустрації, які він неминуче переживатиме впродовж наступних стадій свого розвитку.

Як відзначає Еріксон, здоровий розвиток немовляти не є результатом виключно відчуття довіри, але швидше обумовлено сприятливим співвідношенням довіри і недовір'я. Зрозуміти, чому не слід довіряти, так само поважно, як і зрозуміти, чому довіряти необхідно. Ця здатність передбачати небезпеку і дискомфорт також важлива для того, що упоралося з довколишньою реальністю і для ефективного ухвалення рішень; тому базальну довіру не варто трактувати в контексті шкали досягнень. Еріксон заявляв, що тварини володіють майже інстинктивною готовністю до придбання психосоциальных навиків, а у людей психосоциальныездібності отримуються в процесі навчення. Крім того, він стверджував, що в різних культурах і соціальних класах матері учать довірі і недовір'ю по-різному. Але дорога придбання базальної довіри по самій суті своєю універсальний; людина довіряє соціуму подібно до того, як він довіряє власній матері, немов вона ось-ось повернеться і нагодує його у відповідний час відповідною їжею.

Позитивну психосоциальное якість, що набуває в результаті успішного вирішення конфлікту "доверие-недоверие", Еріксон позначає терміном надія. Інакше кажучи, довіра переходить в здатність немовляти сподіватися, що, у свою чергу, в дорослого може складати основу віри відповідно до якої-небудь офіційної форми релігії. Надія, це перша позитивна якість Я, підтримує переконаність людини в значущості і надійності загального культурного простору. Еріксон підкреслює: коли інститут релігії втрачає для індивідуума своє відчутне значення, він стає недоречним, застаріває і, можливо, на зміну йому навіть приходять інші, значиміші джерела віри і упевненості в майбутньому (наприклад, досягнення науки, мистецтва і суспільного життя).

2. Раннє дитинство: самостійність - сором і сумнів

Придбання відчуття базальної довіри готує грунт для досягнення певної самостійності і самоконтролю, уникнення відчуттів сорому, сумніву і приниження. Цей період відповідає анальній стадії, по Фрейду, і продовжується протягом другого і третього років життя. Згідно Еріксону, дитя, взаємодіючи з батьками в процесі навчання туалетній поведінці, виявляє, що батьківський контроль буває різним: з одного боку, він може виявлятися як форма турботи, з іншої - як деструктивна форма приборкання і запобіжний захід. Дитя також навчається розрізняти надання свободи типа "хай спробує" і, навпаки, потурання як деструктивну форму позбавлення від клопоту. Ця стадія стає вирішальною для встановлення співвідношення між добровільністю і упертістю. Відчуття самоконтролю без втрати самооцінки є онтогенетичним джерелом упевненості у вільному виборі; відчуття надмірного стороннього контролю і одночасна втрата самоконтролю може послужити поштовхом для постійної схильності до сумнівів і сорому.

До настання цієї стадії діти майже повністю залежать від людей, що піклуються про них. Проте, оскільки у них швидко розвивається нервово-м'язова система, мова і соціальна вибірковість, вони починають досліджувати своє оточення і взаємодіяти з ним більш незалежно. Особливо вони гордяться своїми тільки що виявленими локомоторними навиками і всі хочуть робити самі (наприклад, умиватися, одягатися і є). Ми спостерігаємо у них величезне бажання досліджувати предмети і маніпулювати ними, а також установку по відношенню до батьків: "Я сам" і "Я - те, що я можу".

З точки зору Еріксона, задовільне розв'язання психосоциального кризи на цій стадії залежить перш за все від готовності батьків поступово надавати дітям свободу самим здійснювати контроль над своїми діями. В той же час він підкреслює, що батьки повинні ненав'язливо, але чітко обмежувати дитяти в тих сферах життя, які потенційно або актуально представляються небезпечними як для самих дітей, так і для тих, що оточують. Самостійність не означає, що дитя отримує необмежену свободу. Швидше вона означає, що батьки повинні утримувати зростаючу здатність дитяти робити вибір в межах певних "мір свободи".

Еріксон розглядає переживання сорому у дитяти як щось родинне гніву, направленому на самого себе, коли дитяті не дозволяється розвивати свою самостійність і самоконтроль. Сором може з'явитися, якщо батьки нетерпляче, роздратовано і наполегливо роблять за дітей щось, що ті можуть зробити самі; або, навпаки, коли батьки чекають, що діти зроблять те, чого вони ще самі зробити не в змозі. Зрозуміло, кожен батько хоч би одного дня підштовхував свого дитяти до дій, які насправді лежать за межами розумних чекань. Але лише в тих випадках, коли батьки постійно надмірно опікають дитяти або залишаються глухими до його потреб, у нього з'являється або переважаюче відчуття сорому перед іншими, або сумніви в своїй здатності контролювати навколишній світ і володіти собою. Замість того, щоб бути упевненими в собі і ладнати з оточенням, такі діти думають, що інші пильно їх розглядають, відносяться з підозрінням і несхваленням; або ж вони вважають себе абсолютно нещасним. У них слабка "сила волі" - вони пасують перед тими, хто над ними очолює або їх експлуатує. В результаті формуються такі риси, як невпевненість в собі, приниження і слабовілля.

За переконанням Еріксона, придбання дитям постійного відчуття самостійності в значній мірі укріплює у нього відчуття довіри. Ця взаємозалежність довіри і самостійності може інколи уповільнювати майбутній психічний розвиток. Наприклад, діти з нестійким відчуттям довіри можуть на стадії самостійності стати нерішучими, боязкими, можуть боятися відстоювати свої права, так що шукатимуть допомоги і підтримки в тих, що оточують. У зрілості у таких людей психолог-консультант найймовірніше констатує обсессивно-компульсивну симптоматику (що забезпечує ним необхідний контроль) або паранояльний страх переслідування.

Соціальне доповнення самостійності - система правопорядку. Еріксон використовує терміни "право" і "порядок", незважаючи на можливі емоційні коннотации. Згідно його теорії, батьки мають бути завжди справедливими і поважати права і привілеї інших, якщо вони хочуть, аби їх діти були готові в зрілому віці прийняти обмеження самостійності.


Висновки

У основі всіх побудов аналітичної психології лежить твердження, що цілісна психіка не може бути показана за допомогою одного лише елементу, оскільки в психіці, окрім раціонального свідомого початку присутні ще і ірраціональний несвідомий аспект. Підтвердженням тому є багаточисельні процеси і переживання в психологічному досвіді інших людей, не відповідні нашому інтелектуальному чеканню. Як правило, наша раціональна свідомість негайно ж спростовує ці процеси і переживання.

Лейтмотивом аналитико-психологического підходу можна вважати постулат про те, що психічний розлад характеризується роз'єднаністю особи, тоді як психологічне здоров'я є прояв особової єдності.


Список використаної літератури

1. Ансар П. Современная социология// Социологические исследования. - 1995 г.- №12, 1996 г. - №1-2, 7-10.

2. Антонович И.И. Социология США: проблемы и поиски решений.-М.,2006.

3. Андреенкова Н.В., Воронченкова Г.А. Развитие трудовых конфликтов в России в период перехода к рыночной экономике //Социологические исследования,-2003.-№ 8.

4. Андреева Г.М. Социальная психология.-М.:Знание,2000.

5. Бергер П., Лукманн Т. Социальное конструирование реальности: Трактат по социологии знания. - М.: Медиум,1995.

6. Громов И.А., Мацкевич А.Ю., Семенов В.А. Западная теоретическая социология. - СПб,1996.

7. Джери Д. и др. Большой толковый социологический словарь. Том 1.,М.- Вече-Аст, 1999.

8. Джонстон Б.В. Питрим Сорокин и социокультурные тенденции нашего времени// Социологические исследования. - 1999 , - №6.

9. Дудченко О.Н., Мытиль А.В. Социальная идентификация и адаптация личности// Социологические исследования, 2008 г., № 6.

10. Дюркгейм Э.О. О разделении общественного труда: Метод социологии. - М. 1991.

11. Данилевский Н.Я. Россия и Европа. - М.,1991.

12. Зейгарник Б.В. Теория личности в зарубежной психологии.-М.:Высш.шк.,2002.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Привет студентам) если возникают трудности с любой работой (от реферата и контрольных до диплома), можете обратиться на FAST-REFERAT.RU , я там обычно заказываю, все качественно и в срок) в любом случае попробуйте, за спрос денег не берут)
Olya01:23:43 26 августа 2019
.
.01:23:43 26 августа 2019
.
.01:23:42 26 августа 2019
.
.01:23:41 26 августа 2019
.
.01:23:40 26 августа 2019

Смотреть все комментарии (14)
Работы, похожие на Реферат: Психоаналітична теорія Фрейда та Еріксона

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(258791)
Комментарии (3487)
Copyright © 2005-2020 BestReferat.ru support@bestreferat.ru реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru