Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364139
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21319)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8692)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Контрольная работа: Дослідження основних макроекономічних ринків Японії

Название: Дослідження основних макроекономічних ринків Японії
Раздел: Рефераты по экономике
Тип: контрольная работа Добавлен 00:19:53 27 декабря 2010 Похожие работы
Просмотров: 1127 Комментариев: 14 Оценило: 2 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

Державний вищий навчальний заклад

«Українська академія банківської справи Національного банку України»

Кафедра теоретичної та прикладної економіки

Контрольна робота з макроекономіки

на тему: « Дослідження основних макроекономічних ринків Японії »

Суми – 2010


ЗМІСТ

ВСТУП

1. ТОВАРНИЙ РИНОК

2. РИНОК ПРАЦІ

3.ГРОШОВИЙ РИНОК

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


ВСТУП

Мета роботи. Основним завданням аналітичної роботи було проаналізувати економіку Японії та вплив економічної ситуації в останній час на різні ринки країни, зокрема ринок праці, товарний та фінансовий ринок.

Об’єкт та предмет завдання. Об’єктами нашого аналізу є ринок праці, товарний ринок та фінансовий ринок. В ролі предмету аналізу виступають макроекономічні показники, що характеризують відповідні ринки. Саме на основі них ми будемо робити висновки нашого дослідження

Методи дослідження. Для виконання аналітичної роботи нами було використано наступні загальноприйняті методи економічного аналізу:

· метод аналізу та синтезу;

· системно-функціональний метод;

· економіко-математичне моделювання.

Завдання. Завданням нашої роботи полягало у тому, щоб визначити як змінилася ситуація на кожному з ринків Японії та економіки в цілому протягом останніх років та з’ясувати причини змін.

Інформаційна база. В процесі виконання аналітичної роботи ми мусили оперувати новітніми інформаційними даними, а для цього найкраще підходять саме Internet-джерела. В процесі пошуку даних особлива увага надавалась статистичним макропоказникам.


1 . ТОВАРНИЙ РИНОК

Японія - високорозвинена індустріально-аграрна країна. Вона займає 3-е місце у світі за об'ємом промислового виробництва і 4-е - по експорту капіталу.

На світовому ринку Японія - постачальник продукції складних наукомістких галузей промисловості, сучасних конструкційних матеріалів. У країні здобувають кам'яне вугілля, природний газ, нафту, залізну руду і ін., проте більшість корисних копалини Японія імпортує. Широко розвинені чорна і кольорова металургія, машинобудування, виробництво морських судів, побутових електронних приладів, роботів і гнучких виробничих систем, аудіо- та відеотехніки, випуск електроніки, легкових і вантажних автомобілів, хімічна і текстильна промисловість.

Найзначущіші експортні галузі – кораблебудування і машинобудування, хімічна промисловість, а також виробництво комп'ютерів (телекомунікації, промислові автомати і роботи). Хоча вся сировина, а також більшість продуктів харчування імпортується, Японія має позитивний торговий баланс.

На представлених нижче таблицях ми можемо побачити картину зміни валового внутрішнього продукту протягом останніх п’яти років, включаючи як реальний, так і номінальний показники.

Таблиця 1.1 – Реальний валовий внутрішній продукт Японії і показники, які на нього впливають

Рік, квартал ВВП (реальний, єни) Витрати споживачів Державні закупки Внутрішні інвестиції Чистий експорт Експорт Імпрот
2004 5265777 2899649 933897 1203788 141108 687950 546843
2005 5367622 2936146 948434 1241578 157211 735843 578632
2006 5477093 2979731 952034 1247393 203924 806995 603071
2007 5605110 3004288 970517 1257937 262765 874909 612143
2008 5566178 3022514 978451 1195503 272828 890727 617899
2009 (ІІІ квартали) 3897993 2228030 742049 779734 98316 483513 385197

Таблиця 1.2 – Номінальний валовий внутрішній продукт Японії і показники, які на нього впливають

Рік, квартал ВВП (номінальний, єни) Витрати споживачів Державні закупки Внутрішні інвестиції Чистий експорт Експорт Імпрот
2004 4983284 2783104 894680 1131586 96260 662863 566603
2005 5017344 2794893 906018 1168849 69560 719127 649567
2006 5073648 2828843 907033 1184666 63485 817563 754078
2007 5158066 2841198 924172 1206714 86324 908304 821980
2008 5075635 2871828 940737 1171542 7356 884937 877581
2009 (ІІІ квартали) 3537410 2079918 685397 744763 309 425735 425426

Згідно з останніми статистичними даними, економіка Японії виходить зі стану рецесії, у якій вона перебувала протягом останніх п’яти років. Із початком цього року японська індустрія знову потрапила в чорну смугу невдач.

Уперше зараз за кілька місяців поточного року в економіці країни спостерігають зростання. Зокрема, валовий внутрішній продукт протягом січня-травня збільшився на 1,4%.

Дані цифри відповідають щорічному економічному приросту на 5% і перевищують показники Сполучених Штатів за той же період. Як зазначають економічні експерт радіо ВВС, згаданому приросту сприяли активізація споживчого попиту та збільшення експорту автомобілів та електроніки в США та країни Азії.

Як бачимо за ці останні роки ВВП реальний завжди перевищує ВВП номінальний. Це призводить до встановлення такої ситуації в державі як дефляція (падіння загального рівня цін в національній економіці). Графічне представлення описаних даних маємо нижче:


Рисунок 1.1 – Гістограма зміни рівня реального і номінального ВВП Японії за остання п’ять років

Рисунок 1.2 – Крива зміни індексу цін Японії за останні п’ять років

Ще в кінці листопаду прем'єр-міністр Японії Юкіо Хатояму вперше визнав, що економіка країни "висхідного сонця" виявилася в стані дефляції, яка загрожує замкнутим кругом падіння цін і згортання виробництва.

Організація економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) рекомендувала Банку Японії в цих цілях продовжувати надм'яку монетарну політику і збільшити об'єми викупу держоблігацій.

Для того, щоб визначити величину внутрішнього валового продукту, що припадає на душу населення, необхідно значення реалного ВВП поділити на загальну чисельність людей, які мешкають в даній державі.

Маємо наступні результати:

Таблиця 1.3 – Величина ВВП на душу населення Японії (дол. США)

Роки Рівень ВВП Роки Рівень ВВП
1997 36857 2003 31368
1998 33655 2004 33708
1999 30164 2005 36559
2000 34459 2006 35752
2001 37567 2007 34131
2002 32554 2008 34274

Рисунок 1.3 – Зміна величини ВВП на душу нас. за останні 12 років

Наступним етапом дослідження є вивчення індексу споживчих цін Японії. Для аналізу було взято дані за останні п’ять років. Як бачимо, їхні величини майже не мінялися, що говорить про дбайливе ставлення з боку держави до свого населення, не дивлячись навіть на певні кризові економічні тенденції у світі.

Зокрема, це також ілюструє стійкий ВВП на душу населення.

Таблиця 1.4 – Зміна індексу споживчих цін Японії за останні шість років

Рік, місяць Індекс спож. цін
2004 100,3
2005 100,0
2006 100,3
2007 100,3
2008 101,7
2009 100,5

Проаналізуємо зміну індексу споживчих цін промисловості Японії на основні види виробництва:

Таблиця 1.5 – Зміна індексу споживчих цін промисловості за останні п’ять років на основні види товарів

Рік Хім. промисловість Нафт. і вуг. промисловість Залізо і сталь Кольорові метали Транспорт Точне машинобуд.
2006 115,9 180,7 147,0 185,8 98,6 95,4
2007 120,1 195,8 154,0 194,0 99,1 95,4
2008 125,3 244,1 186,7 186,3 97,7 93,6
2009 109,0 159,6 162,8 147,9 98,5 92,6

Проаналізувавши ці цифри, бачимо, що в період початку світової економічної кризи (2008 рік), впали ціни на транспорт і точне машинобудування. Це є результат зниження попиту на дані товари, тому для врегулювання цієї ситуації виробники змушені знижувати цінову планку.

На відміну від світової більшості в цій Японії спостерігається поступове зниження цін, тобто дефляція, причини якої були представлені вище. З однієї точки зору це досить позитивне явище для населення насамперед будь-якого суспільства. Але з іншої сторони є і друга, негативна сторона, а саме відсутність економічних стимулів для внутрішніх виробників удосконалювати технологію свого виробництва.

Це може спричинити поступове замороження виробничих можливостей, що потягне за собою цілу ланку негативних змін, які врешті решт знизять рівень благополуччя населення.

2 . РИНОК ПРАЦІ

Японія, в силу свого географічного положення, багатовікової історії і, як наслідок, традицій відзначається досить специфічними особливостями ринку праці. Головними з них є пожиттєвий найм в великих корпораціях і оплата праці залежно від стажу. Як правило, тільки компанії-гіганти можуть дозволити собі забезпечити гарантіями зайнятості свій персонал до кінця їх стажу, однак, в жодному колективному договорі немає положення про пожиттєвий найм, воно є негласним правилом, дотримуваним обома сторонами. Це дозволяє досягнути певної єдності інтересів робітників і роботодавців у межах компанії, але при погіршенні економічної кон’юнктури досить значно знижує дохід робітників, оскільки їх не звільняють, а «консервують», тобто переводять на скорочений робочий день або перерозподіляють на різні робочі ділянки. Але зараз спостерігається процес переходу до більш традиційних для Заходу форм бізнесу – підприємства більше не нагадують замкнуті родинні компанії, спостерігається жорстка конкуренція. Водночас в умовах мегаконкуренції, тобто міжнародної конкуренції, комп’ютеризації та росту ризиків у бізнесі, які накладаються на умови фінансової кризи, компанії вимушені оголошувати про примусові звільнення. Причому під скорочення попадає саме та категорія населення, яка є найбільш високооплачуваною і якій найскладніше знайти роботу, - «білі комірці», тобто управлінці, а також працівники середнього та похилого віку. Внаслідок цього безробіття за останні роки сильно зросло (табл. 2.1), і в серпні цього року склало майже 6% за офіційними даними, тоді як спеціалісти говорять про більші значення – 7-9%, що для Японії є практично катастрофою безробіття. Також в останні роки спостерігається тенденція до зростання рівня так званого добровільного безробіття. Дана категорія складає практично третину з усіх безробітних. У своїй більшості це представники вікової категорії 15-29 років (табл. 2.1). Таке безробіття серед молоді говорить про зміну пріоритетів молоді щодо вибору роботи, відтепер замість авторитет компанії, її перспектив, їх цікавить можливість проявити свої знання і здібності для отримання високої зарплати в даний конкретний момент, а не в майбутньому.

Таблиця 2.1 – Рівень безробіття в Японії

Рік Населення працездатного віку Робоча сила Не включені до робочої сили Рівень зайнятості, % Рівень безробіття, % Безробіття серед молоді, %
Всього Зайняті Безробітні
2006 11020 6657 6382 275 4355 57,9 4,1 8,0
2007 11043 6669 6412 257 4367 58,1 3,9 7,7
2008 11050 6650 6385 265 4395 57,8 4,0 7,2
2009 11049 6627 6289 337 4418 56,9 5,1 8,75

Інша тенденція, також пов’язана з переходом до західної системи господарювання, – це зниження середньої заробітної платні (табл. 2.2). Власне зниження заробітної платні не є значним, але внаслідок звільнення високооплачуваних робітників середня заробітна платня знижується. Але й зниження власне заробітної платні внаслідок кризи також має місце. Звернімо увагу на заробітну платню в грудні. Як бачимо, має місце так звана тринадцята зарплата.


Таблиця 2.2 – Середня заробітна плата

Рік Заробітна плата, тисячі ієн на місяць
2006 425,1
2007 411,4
2008 411,5
2009 357,6

Звернімо тепер увагу на структуру зайнятості (табл. 2.3). Перш за все слід зазначити, що положення японок на ринку праці завжди є менш стійким, ніж японця, в основному через конфуціанство, згідно якого жінка займає підпорядковане положення відносно чоловіка. Саме тому зайнятих чоловіків практично в 1,5 рази більше, ніж жінок. Також слід звернути увагу на перевищення кількості людей з постійною роботою іншими категоріями найнятих. В даній таблиці не наведена кількість людей, що самі є роботодавцями для себе, але її можна обчислити за даною кількістю зайнятих.

Таблиця 2.3 – Структура зайнятості

Рік Загальна зайнятість Найняті
Всього Чоловіки Жінки Постійна робота Тимчасова робота Проектна робота
2006 6 382 5 472 3 194 2 277 4 702 659 110
2007 6 412 5 523 3 226 2 297 4 751 664 108
2008 6 385 5 524 3 212 2 312 4 767 649 108
2009 6291 5458 3152 2305 4715 640 102

Здійснимо також порівняння за галузями господарства (рис. 1). На діаграмі видно, що більшість зайнятих працює в обробній промисловості, на другому місці – торгівля, на третьому – охорона здоров’я. Дану діаграму отримано за даними серпня 2009 року, але тенденція є досить стійкою і пов’язаною з багатовіковим розвитком японської економіки. Також досить багато людей зайнято в будівництві, харчовій промисловості та транспорті.

Рисунок 2.1 – Кругова діаграма зайнятості за галузями господарства

Отже, ринок праці в Японії є своєрідним і неповторним. Але в умовах глобалізації, посилення міжнародної взаємодії для Японії стають важливими і глобальні економічні проблеми, а саме безробіття, причиною зростання якого в Японії є передусім поступовий перехід до західної системи найму. Таким чином, причиною нестабільності є зміни в усталеному порядку ведення господарства. Як тільки перехід буде завершено, відбудеться стабілізація.

3 . ГРОШОВИЙ РИНОК

Національна грошова одиниця Японії – єна. Вона була введена в 1870 році (одна єна дорівнює 100 сенів).

Пропозицію грошей в економіці здійснює держава за допомогою банківської системи, що включає Центральний банк (ЦБ) і комерційні банки (КБ). В Японії ЦБ є не адміністративним органом, а акціонерною компанією, 55% його капіталу належать уряду, 45% – фінансовим інститутам, страховим компаніям та іншим приватним акціонерам. Акціонерам гарантовані дивіденди у розмірі 4%, в разі здобуття банком високого прибутку вони можуть бути збільшені до 5%.Решта прибутку йде до державного бюджету.

В залежності від ліквідності, грошову масу структурують шляхом ділення на частини відносно ступеня ліквідності (міра швидкості обміну активу на готівку). В Японії розрізняють 4 грошових агрегати (Monetary Aggregates):

1. M0 включає готівкові кошти в обігу поза депозитними корпораціями;

2. М1 грошовий агрегат М0 та переказні депозити в національній валюті;

3. М2 грошовий агрегат М1 та переказні депозити в іноземній валюті й інші депозити;

4. М3 (грошова маса)- грошовий агрегат М2 та цінні папери, крім акцій.

Середня місячна сума коштів по кожному агрегату протягом 2004-2009 років представлена в таблиці 3.1

Таблиця 3.1 – Середні місячні значення грошових агрегатів Японії (трлн. єн)

Рік M3 M2 M1 M0 Депозитні гроші Квазі-гроші Депозитні сертифікати
2004 1023,4487 688,9341 448,4688 67,7505 380,7183 553,3713 21,6086
2005 1028,5078 701,3744 469,3431 69,4736 399,8695 536,8245 22,3403
2006 1025,2024 708,4266 483,2384 70,8101 412,4283 519,8439 22,1201
2007 1026,9908 719,5765 482,8486 71,8396 411,009 521,4723 22,67
2008 1034,6856 734,5827 480,3928 72,2629 408,1299 530,8927 23,4001
2009 1052,39 753,57 482,588 72,65 409,938 545,436 24,368

Також можемо спостерігати дані тенденції використавши для наочності лінійні графіки :

Рисунок 3.1 – Графік тенденції зміни величини грошових агрегатів Японії за 2004-2009 роки

Таблиця 3.2 – Відносні зміни середніх місячних значення грошових агрегатів Японії за 5 останніх років (трлн. єн)

Рік M3 M2 M1 M0
2004 - - - -
2005 5,0591 12,4403 20,8743 1,7231
2006 -3,3054 7,0522 13,8953 1,3365
2007 1,7884 11,1499 -0,3898 1,0295
2008 7,6948 15,0062 -2,4558 0,4233
2009 17,7064 18,9853 2,1952 0,3871

Спостерігаючи за даними таблиці 3.2 можемо помітити наступну тенденцію:

· зменшення відносного приросту високоліквідних активів (M0 іM1) та збільшення приросту низько ліквідних (M2 і M3).

Отже відбувається зменшення кількості реальних грошей, за які люди можуть купувати товари та послуги. Збільшується обсяг так званих квазі грошей, які є досить високоліквідними, через їх сутність (вони є просто записом числа на рахунку в банку).

Таблиця 3.3 – Ставки по кредитам та депозитам

Япон ія 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
кредит 3,51 2,07 1,97 1,87 1,82 1,77 1,68 1,67
депозит 0,90 0,07 0,06 0,04 0,04 0,08 0,27 0,68

Із результатів таблиці видно, що порівняно з 1995 роком відбувся значний спад ставок по кредитам. Подібна тенденція спостерігається іза ставками депозитів, хоча починаючи з 2005року, відбувається значне підвищення їх рівня.

Державний борг.

На кінець червня 2009 року державний борг Японії досяг рекордної позначки у 860 трлн ієн (близько 9 трлн доларів ), що складає 6,74 млн. ієн (близько 70 тис доларів) на душу населення країни.

На кінець 2008 фінансового року (31 березня 2009 р) сума боргу становила 849 трлн ієн (8,75 трлн. дол.). Експерти Мінфіну припускають, що протягом поточного фінансового року він може зрости до 924 трлн ієн (9,5 трлн дол. за поточним курсом).

Таблиця 3.4 – Державний борг Японії у % до ВВП

Борг Середнє 1993-2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Чи с тий 42,8 76,5 82,7 84,6 84,3 80,4 87,8 103,6 114,8 136,3
Валовий 117,3 167,2 178,1 191,6 191,3 187,7 196,3 217,2 227,4 234,2

Основну частину боргу становлять державні цінні папери і зобов'язання на загальну суму близько 684,5 трлн ієн (7 трлн. дол.). З 31 березня 2009 року цей показник зріс на 4 трлн ієн (41 млрд. дол.).


Таблиця 3.5 – Державний борг Японії (млрд.ієн)

Фінансовий рік Всього Облігації Векселя Позики Власник кредиту
Уряд Банк Японії Інше
1999 492970 343134 44193 105643 230839 79180 182951
2000 538386 380655 47639 110093 224843 72726 240818
2001 607312 448163 49603 109546 253514 70246 283552
2002 668761 504254 57486 107021 276517 76710 315534
2003 703148 556416 86126 60606 124812 80410 497926
2004 781552 626363 96076 59112 138208 75911 567433
2005 827481 670579 97627 59274 141107 70441 615932
2006 834379 674122 100974 59282 110307 67005 657067
2007 849240 684328 107753 57159 89418 63228 696593
2008 846497 672849 116082 57566 66114 62569 717815
2009 864677 674631 133586 29397 62505 59802 742371

Як бачимо японці схильні до погашення витрат на різноманітті кризові ситуації, за допомогою зовнішнього боргу. Це не є досить добрим оскільки:

1. зовнішній борг в Японії постійно зростає;

2. рівень боргу майже вдвічі більший за рівень ВВП;

3. до недавнього часу малі ставки рефінансування почали зростати.

А позику все ж таки колись доведеться повертати.

Бюджет Японії на 2010 рік.

Нещодавно був оприлюднений проект бюджету Японії на 2010 фінансовий рік (починається з 1 квітня). Бюджет стане рекордним за видатками, які досягнуть 92,3 трильйона ієн (більше трильйона доларів).

Гігантський дефіцит бюджету доведеться покривати за рахунок запозичень, обсяг яких складе 44,3 трильйона ієн (більше 480 мільярдів доларів, або 10% від ВВП). Для порівняння, дефіцит бюджету США в 2009 фінансовому році склав 1,4 трильйона доларів, також опинившись біля позначки в 10% від ВВП.

Зростанням бюджетних видатків держава намагається знову поставити на ноги економіку, яка цього року, ймовірно, скоротиться на 6 %. Спад ВВП буде більшим, ніж у будь-якій іншій великій розвиненій державі.

Тим не менше, на прохання міністерств, довелося скоротити витрати на три трильйони ієн.

Загальний обсяг державного боргу Японії зараз перевищує 200 відсотків від ВВП, що є максимальним показником серед всіх країн світу. Незважаючи на це, процентні ставки японських держоблігацій знаходилися на більш низькому рівні, ніж в інших країн G7. Це дозволяло Японії позичати кошти під невеликі відсотки на внутрішньому ринку (зовнішній держборг Японії порівняно невеликий).

Проте останнім часом ставки стали рости. Різниця між ставками довгострокових 30-річних і дворічних зобов'язань досяг 2,11%, що є максимумом за чотири роки. Така різниця показує побоювання ринку з приводу управління держборгом.

Дії Центрального банку Японії

Світова фінансова криза не обійшла стороною і одну з найбільших економік азіатського регіону – Японію. У 2008 році ставка рефінансування центробанку країни сонця, що сходить була знижена з 0,5% спочатку до 0,3%, а потім до 0,1%. На цьому рівні вона зберігалася весь 2009 рік.

В 2009 рік, що минає Банк Японії завершив очікуваним збереженням ставки рефінансування на колишньому рівні - 0,1%, заявивши при цьому, що не стане миритися з постійним зниженням споживчих цін. Також центробанк країни вирішив збільшити пропозицію ліквідності на фондових ринках Японії шляхом покупки облігацій та інших цінних паперів на суму 116 мільярдів доларів. Дані кроки, як було заявлено, будуть проводитися в рамках антикризової політики японського уряду, що включає в себе заходи по боротьбі з дефляцією та подорожчанням курсу ієни до долара, що підриває основи японського експорту.


ВИСНОВКИ

Проаналізувавши найголовніші економічні ринки Японії можна стверджувати, що дана країна є досить цікавою та особливою в деяких економічних аспектах.

Першим ми аналізували товарний ринок і дійшли висновку, що в період початку світової економічної кризи (2008 рік), ціни на транспорт і точне машинобудування впали. Це було результатом зниження попиту на дані товари. Щоб врегулювати ситуацію, що виникла виробники змушені були знижувати цінову планку. На відміну від світової більшості, в Японії спостерігається дефляція, причини якої були представлені вище. З однієї точки зору це досить позитивне явище для населення насамперед будь-якого суспільства. Але з іншої сторони є і друга, негативна сторона, а саме відсутність економічних стимулів для внутрішніх виробників удосконалювати технологію свого виробництва, що може спричинити поступове замороження виробничих можливостей, яке у свою чергу потягне за собою цілу ланку негативних змін, які врешті решт знизять рівень благополуччя населення.

Проаналізувавши ринок праці в Японії, ми дійшли висновку, що він є своєрідним і неповторним. Японці живуть в добу змін, в результаті чого положення молоді, жінок та інших малозахищених груп населення стало нестабільним, що впливає на структуру зайнятості та безробіття. Пожиттєвий найм відживає свій час, і перші, хто це помітив, – молодь та люди, котрі раніше отримували зарплату, що залежала від стажу. В результаті назрів конфлікт між економікою та традицією підтримки старших членів суспільства. Хоча при цьому багато особливостей, наприклад структура зайнятості, відчуває незначні зміни. Причиною зростання безробіття є передусім поступовий перехід до західної системи найму. Причиною ж нестабільності є перехідні зміни в усталеному порядку ведення господарства. Після проходження даної системи, відбудеться стабілізація.

На фінансовому ринку Японії відбувається зменшення кількості реальних грошей та збільшення обсягу квазі грошей. Значний спад ставок по кредитам та депозитам був до 2005, після чого їх рівень підвищується. Всі фінансові проблеми японці чомусь вирішували за допомогою державних кредитів. На разі Японія має державний борг близько 9 трлн доларів, що складає 70 000 доларів на душу населення країни. Загальний обсяг державного боргу Японії перевищує 200 відсотків від ВВП. Тобто вони винні вдвічі більше ніж вони виробляють за рік.

Незважаючи на великий державний борг, процентні ставки японських держоблігацій знаходилися на більш низькому рівні, ніж в інших країн Великої сімки. Що дозволяло Японії позичати кошти під невеликі відсотки на внутрішньому ринку Але ставки почали зростати, що призвело до побоювання ринку з приводу управління держборгом, оскільки колись все ж таки доведеться повертати позику, а брати нові кредити бід великі відсотки зробить ситуацію ще гірше.

В бюджеті Японії на 2010 фінансовий рік видатки досягнуть більше трильйона доларів. Гігантський дефіцит бюджету доведеться покривати знову ж таки за рахунок кредиту, обсяг якого складе 480 мільярдів доларів, або 10% від ВВП.


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. http://www.stat.go.jp/english/index.htm

2. http://www.lenta.ru/news/2009/12/25/budget/

3. http://quote.rbc.ru/macro/country/25.shtml

4. http://www.worldstat.org/countries/japan.htm

5. http://www.boj.or.jp/en/type/law/bojlaws/bojlaw1.htm

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Привет студентам) если возникают трудности с любой работой (от реферата и контрольных до диплома), можете обратиться на FAST-REFERAT.RU , я там обычно заказываю, все качественно и в срок) в любом случае попробуйте, за спрос денег не берут)
Olya01:17:55 26 августа 2019
.
.01:17:54 26 августа 2019
.
.01:17:54 26 августа 2019
.
.01:17:53 26 августа 2019
.
.01:17:52 26 августа 2019

Смотреть все комментарии (14)
Работы, похожие на Контрольная работа: Дослідження основних макроекономічних ринків Японії

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(258758)
Комментарии (3487)
Copyright © 2005-2020 BestReferat.ru support@bestreferat.ru реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru