Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364139
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21319)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8692)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Курсовая работа: Технології створення іміджу

Название: Технології створення іміджу
Раздел: Рефераты по маркетингу
Тип: курсовая работа Добавлен 05:53:55 27 декабря 2010 Похожие работы
Просмотров: 353 Комментариев: 14 Оценило: 2 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

ЗМІСТ

Вступ

1. Поняття іміджу та його історичні витоки

2. Психотехнології створення ефективного іміджу

Висновки

Список використаних джерел

ВСТУП

Актуальність теми роботи. В даний час дуже важливо мати грамотно створений сприятливий імідж. Як при побудові міжособистісних відносин, так і при просуванні по кар'єрних сходах. Крім того, сприятливий імідж - запорука розвитку і процвітання організації, і її успіху в конкурентній боротьбі. Поняття імідж має безліч визначень, воно використовується вже не одну сотню років. У науці дуже давно виділився напрямок з вивчення даного поняття, яке отримало свою назву і було оформлено як наукова дисципліна в 90-х роках минулого століття. Даний напрямок було названо іміджелогії та визначено як наука подобатися людям.

Сьогодні імідж - дуже багатогранне поняття, яке виконує різні функції, що має свої характерні особливості. Дані підходи обумовлені рамками таких наукових дисциплін як реклама, зв'язки з громадськістю тощо.

Без грамотного іміджу важко уявити як успіх окремого індивіда, так і всесвітньо відомих корпорацій.

Саме тому дана робота присвячена вивченню поняття іміджу, вивчення коренів його виникнення та використання, а також існуючих типологій іміджу, що створює актуальність теми роботи.

Метою є розкриття аспектів роботи у створенні власного іміджу.

Визначення мети роботи передбачає огляд таких завдань:

- визначення поняття іміджу та його історичних витоків;

- встановлення психотехнологій у створенні ефективного іміджу;

- розкриття типологій іміджу.

1. ПОНЯТТЯ ІМІДЖУ ТА ЙОГО ІСТОРИЧНІ ВИТОКИ

Поняття «імідж» давно на слуху. Як це не здасться несподіваним, але першими активно почали працювати з ним економісти, які займаються підприємництвом. Відомий такий факт, коли американський економіст Болдуінг в 60-х роках XX століття ввів у діловий обіг поняття «імідж» і обґрунтував його корисність для ділового успіху.

Потім «імідж», як специфічний феномен, був узятий на озброєння народжуваної політологією, фахівці побачили в ньому важливий напрям своєї роботи. Політологам відомі роботи Нікколо Макіавеллі «Государ» і Г. Лебона «Психологія соціалізму», в яких дано науково-прикладне обґрунтування практичної цінності цього феномена. Макіавеллі переконливо показав, яке значення для державної особи має володіння відповідної «личиною» (маскою), а Лебон інтерпретував сенс іміджування як засіб досягти політичного успіху завдяки ефекту «особистої чарівності».

Психологічне обґрунтування іміджування стало об'єктом і предметом дослідження соціальних і політичних психологів. Володіючи знаннями законів процесу соціального сприйняття і суб'єктного усвідомлення зовнішнього образу, вони надали цій проблемі теоретико-прикладне обґрунтування.

У царювання Єлизавети Петрівни існувала цензура на портрети імператриці. Найвищим указом було затверджено зразок її зображення живописцями. У 1886 році в Росії вийшла книга П. Мантегацца «Обличчя і вираз почуттів». У 1925 році в нашій країні була видана книга Б. Хатунцева «Про природу влади. Досвід дослідження соціально-психологічних основ влади », в якій особиста чарівність розглядалося як суб'єктивне засіб створення навколо себе ореолу, що сприяє тому, щоб підкоряти людей і купувати їх визнання.

У 70-х роках імідж став з'являтися в СРСР у журнальних і рідше в газетних публікаціях як категорія негативна. Його розглядали в основному як маніпулятивний прийом буржуазної політики та засобів масової інформації, який використовується з метою ідеологічної обробки масової свідомості людей. Подібне ставлення до іміджу не сприяло об'єктивному інтересу до нього з боку радянських вчених. Однією із спроб подолати таке ставлення до іміджу були в ті роки статті у журналі «Питання філософії» талановитого вченого професора О. Феофанова [8, с. 20].

У наш час імідж став ходовим товаром у всіх, хто займається підприємництвом і особливо політичною діяльністю. На його придбання при проведенні виборчих заходів у країні витрачаються величезні кошти, які обчислюються десятками тисяч доларів. Підвищеним попитом імідж користується в естраді і театрі. Завдяки іміджу однієї з розвинених сервісних індустрій стала політична і торгова реклама. Зростаючий попит на імідж породив нову професію - іміджмейкер. Це фахівець з конструювання іміджу особистості, ділових і політичних структур (наприклад, політичної партії чи громадської організації).

Імідж можна розглядати як індивідуальний вигляд або ореол, створюваний засобами масової інформації, соціальною групою або власними зусиллями особистості з метою залучення до себе уваги »[8, стор 35].

Деякі вчені розглядають поняття імідж тільки стосовно організації. Наприклад, маркетолог Ф. Котлер визначає імідж як «сприйняття компанії чи її товарів суспільством» [3, стор 277-278].

При конструюванні визначення поняття «імідж», зокрема імідж організації можна враховувати наступні взаємно протилежні категорії:

1. об'єктивне - суб'єктивне. Імідж може розумітися не тільки як певний зміст масового або індивідуального свідомості, але і як набір атрибутів підприємства, його товарів і послуг, його рекламної продукції тощо (Наприклад, логотип, слоган, відмінні риси ділової етики). При розробці поняття іміджу організації має бути вирішено питання про розрізнення цих двох значень і в термінологічному плані.

2. природне - штучне. Є два полярних уявлення про те, як створюється імідж організації. Перше. Імідж складається в достатній мірі стихійно, як «природний» результат діяльності організації, як оцінка реальних характеристик процесів та продуктів цієї діяльності в соціальному середовищі. Друге. Організація цілеспрямовано створює вигідний для себе імідж, використовуючи спеціальні соціопсихотехнічні засоби.

3. когнітивне - емоційне. В іміджі (як суб'єктивному освіту) можуть виділятися когнітивні елементи - вербальні поняття, слухові, зорові та ін. образи; і емоційні елементи - почуття, переживання, афекти і т.п. З цієї методологічної посилки випливає, що імідж є не тільки суб'єктивне, залежить виключно від індивідуального або групового свідомості, не тільки штучно створене (за допомогою іміджмейкерів, ЗМІ або реклами), не тільки емоційний, чуттєве (а саме так і треба з більшості визначень іміджу, що зустрічаються у вітчизняній літературі). Імідж формується, виходячи і з об'єктивних характеристик діяльності організації або окремої особи, він може складатися природним шляхом, у ході «еволюційного» розвитку організації або індивіда, і нести в собі значний обсяг раціонального. Звідси ясно, наскільки непросто дати задовольняє всім цим критеріям визначення. [5, стор 52-59]

Підводячи підсумок вищеописаного, можна зробити наступне визначення іміджу: «імідж - це якийсь синтетичний образ, який складається у свідомості людей щодо конкретної особи, організації чи іншого соціального об'єкта, містить у собі значний обсяг емоційно забарвленої інформації про об'єкт сприйняття і спонукає до певного соціального поведінці ».

Увага до іміджу актуалізувалася в останні роки в зв'язку із загостреним проблемою вибору, що встала перед людьми (вибору товарів і послуг, політичних партій і громадських організацій, лідерів і керівників), і конкуренцією на різноманітних ринках - споживчому, політичному та інших. Щоб продати товар, послугу, залучити на свій бік виборця, щоб успішно конкурувати на ринку, фірма, громадська організація, університет або банк повинні створити собі відповідний імідж. Доцільний, адекватний імідж абсолютно необхідний для будь-якого виду соціальної діяльності, що підтверджує багаторічна практика.

Саме тому в рамках традиційних наукових дисциплін - психології, економіки, соціології, політології - з'являються спеціальні науково-практичні галузі: теорія і практика реклами, public relations, іміджологія та інші, основним предметом яких стає формування образів, у тому числі і соціальних образів. Оперуючи переважно в просторі символів, вони, тим не менш, сприяють вирішенню завдань у реальному житті.

У рамках іміджелогії вчені виділяють дві такі групи функцій іміджу: ціннісні і технологічні.

До ціннісним відносяться:

- Особистісно звеличує функцію. Завдяки створенню навколо особистості ореолу привабливості, вона стає соціально затребуваною, розкутою в прояві своїх кращих якостей.

- Функцію комфортизації міжособистісних відносин. Суть цієї функції в тому, що чарівність людей об'єктивно привносить в їх спілкування симпатії і доброзичливість, а тому моральну міру терпимості і такту.

- Психотерапевтичну функцію. Суть її в тому, що особистість, завдяки усвідомленню своєї індивідуальної непересічності і підвищеної комунікабельності, знаходить стійке мажорний настрій і впевненість в собі.

Таким чином, ціннісні функції іміджу свідчать про його безспірному значенні у вибудовуванні здорової душевної організації особистості. Філософська зв'язка «форма і зміст» пояснює закономірність функціонування іміджу як зовнішнього прояву духовного здоров'я особистості, стану її біоенергетичного потенціалу. За допомогою іміджу найбільш помітно, а тому є для інших людей, проявляється внутрішній світ конкретної особистості. Ось чому така велика роль ціннісних функцій іміджу.

До технологічних належать:

- Функція міжособистісної адаптації. Завдяки правильно обраному іміджу можна швидко увійти в конкретне соціальне середовище, привернути до себе увагу, оперативно встановити доброзичливі стосунки.

- Функція висвічування кращих особистісно-ділових якостей. Сприятливий імідж дає можливість візуально представити найбільш привабливі якості людини, дозволяючи стикаються з ним людям пізнавати саме ці риси, що викликають симпатію чи добре розташування.

- Функція затінення негативних особистісних характеристик. За допомогою макіяжу, дизайну одягу, аксесуарів, зачіски і т.д. можна відвернути людей від тих недоліків, які має людина.

- Функція організації уваги. Привабливий імідж мимоволі притягує до себе людей, він імпонує їм, а тому вони психологічно легше розташовуються до того, що він говорить або демонструє.

- Функція подолання вікових рубежів. Майстерно володіючи технологією самопрезентації, що конкретно проявляється у вдалому виборі моделей поведінки і виконанні різних ролей, можна комфортно себе почувати в спілкуванні з людьми різного соціального стану та професійного статусу, не сковуючи себе «комплексом» власного віку.

Знання технологічних функцій іміджу пропонує широке практичне його використання.

Таким чином, імідж - це поліметричних явище, функціонал якого різноманітний. Головне його призначення - досягти ефекту особистого тяжіння. Хто в повній мірі володіє функціями іміджу, того притаманне такий стан, що називається магією розташування.

На жаль, є чимало людей, які недооцінюють роль іміджу в діловому успіху, хоча відомо, що «добре ім'я» завжди розташовує людей до того, хто має позитивну репутацію. [7, стор 152-154].

2. ПСИХОТЕХНОЛОГІЇ СТВОРЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ІМІДЖУ

Термін «психологічна технологія» носить узагальнюючий характер. Зауважимо, що більшість психологічних технологій спрямовані на розвиток особистості, тому їх часто називають гуманістичними. Психологічні технології, що застосовуються при створенні іміджів, є в багатьох випадках по суті маніпулятивними. Але їх об'єднує одне: вони базуються на властивостях іміджу як психічного образу. Ескізно вони були описані раніше. Конкретизуємо їх:

• імідж, як психічний образ, є об'єктом ідеальним, він «продукт свідомості людей»;

• як психічний образ, він нестійкий, схильний до змін, тому його необхідно постійно і цілеспрямовано підкріплювати спеціально організованою інформацією;

• імідж має бути емоційно забарвленим, «сірі» особистості в пам'яті не відображаються;

• ефективний імідж - цілісний, в ньому не повинно бути суперечливих якостей або нерівномірно виражених;

• ефективний імідж завжди простий, набір позитивних характеристик у ньому не повинен бути великим, особистість цілісної представлятися не буде.

Використання соціально-психологічних феноменів «контрасту» і «подібності»

Контраст і подобу суть прояви свідомого протиставлення чи прагнення бути обов'язково хоч у чомусь схожим. Застосування даних психологічних феноменів при формуванні привабливого іміджу грунтується на ставленні формальному лідерові. Особливості такого ставлення наступні.

По-перше, у більшості людей ставлення до лідера, що займає високий пост, дуже своєрідне: якщо справи йдуть добре, то всі успіхи пов'язує головним чином з ним, якщо ж ні, то саме він у свідомості людей у всьому винен, навіть у тому, до чого взагалі не має безпосереднього відношення.

Соціально-психологічний ефект «контрасту» може бути застосований і по-іншому, без безпосереднього порівняння, яке може викликати небажану конфронтацію. У цьому випадку про непопулярному лідера дається величезна, надлишкова інформація. Висвітлюється буквально кожен його крок, коментується кожне висловлювання, здійснюється докладний показ його діяльності і взаємодій. Це дуже хитрий психологічний хід.

Використання деяких закономірностей соціальної перцепції

За даними досліджень А.А. Бодалева, сприйняття і розуміння людини людиною характеризується наступними моментами:

- Формується чуттєвий, емоційно забарвлений образ;

- Образ цілісний, контактний, хоча і суб'єктивний;

- Образ осмислений, тобто включає суспільні знання про дану категорію людей;

- Образ пов'язаний з психологічними установками;

- Грає важливу роль зовнішній вигляд, вік, професія, зовнішність, рольові функції.

Використання вербальних та лінгвістичних прийомів

Вони не настільки дієві, як зазначені вище, і швидше за все не мають самостійного психологічного значення. Але їх застосування може істотно посилити результативність існуючих технологій. Нерідко дані прийоми представляються як НЛП-технології (нейро-лінгвістичне програмування), тобто впливають безпосередньо на підсвідомий рівень сприйняття, що програмує заздалегідь задане ставлення до осоьистості.

Ефективність їх визначити практично неможливо, але і заперечувати програмують поведінку можливості було б неправильно. Такі прийоми рекомендують застосовувати в тих випадках, коли явно недостатньо переконливих фактів, що свідчать про сильні сторони особистості. Позитивне ставлення досягається без будь-якої аргументації, тільки за рахунок ефекту психологічного впливу, що виникає внаслідок їх застосування. Відзначимо деякі з них.

а) Застосування номіналізацій (віддієслівних іменників). У результаті створюється ефект завершеного дії, а отже, програмується враження про досягнення результату.

б) Проекція інформації. Скажімо, «цікавість» - це якість, яка сама по собі не може бути поганим чи хорошим, але буде таким в залежності від його спрямованості.

Однак у повсякденній свідомості цікавість часто ототожнюється пізнавальною потребою, яка, у свою чергу, розглядається як прояв конструктивності інтелекту, а це вже позитивна риса іміджу.

в) Використання невизначеності як чинника, що характеризує розуміння сутності, зацікавленість. Наприклад, висловлювання типу «бачу, тут є проблема ...», зазвичай сприймається як прагнення її вирішити, а насправді є констатацією факту розуміння існування самої проблеми.

г) Використання психологічних зв'язків. Вони є виявом сприйняття на рівні буденної свідомості, коли одні якості або поведінкові реакції жорстко зв'язуються з іншими.

Отже, нами були розглянуті основні психологічні характеристики іміджу, загальні вимоги, що обумовлюють його ефективність, умови та фактори його привабливості, основні психологічні технології та моделі. Застосування даних знань, безсумнівно, зробить діяльність по створенню привабливого іміджу більш продуктивною.

ВИСНОВКИ

Таким чином, імідж - це образ особистості, в якому найбільш відчутно виявляються ті якості, завдяки яким досягається ефект персональної привабливості; це репутація сім'ї, господарюючого суб'єкта, державного або громадського установи, регіону або країни в цілому.

Так як імідж поняття багатогранне і активно застосовується в рамках різних сфер життя, а також в рамках різних наукових дисциплін, існують різні типології іміджу і навіть підходи до типологізації даного поняття.

Буває імідж індивідуальний та корпоративний. Індивідуальний у свою чергу може бути трьох видів: Самоімідж, що сприймається імідж і необхідний імідж, а корпоративний може бути зовнішнім і внутрішнім. Але і на цьому типологізація іміджу не закінчена. Кожен теоретик і практик в силу особливості своєї діяльності може виділити ті або інші типи іміджу.

Психологічні технології, пов'язані зі створенням ефективного іміджу включають в себе:

1. Використання соціально-психологічних феноменів «контрасту» і «подібності»;

2. Використання деяких закономірностей соціальної перцепції;

3. Використання вербальних та лінгвістичних прийомів;

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Ковальчук А.С. Основы имиджелогии и делового общения. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2003. - 220 с.

2. Котлер Ф.Основы маркетинга. - СПб.: Коруна, 1994. -- 697 с.

3. Наумова С.А. Имиджелогия: учебное пособие.- Томск: Изд-во ТПУ, 2004. - 116 с.

4. Панасюк А.Ю. Формирование имиджа: стратегия, психотехнологии, психотехники - М.: Омега-Л, 2007. - 266 с.

5. Почепцов Г.Г.Имиджелогия.- М.; Киев: Рефл-бук: Ваклер, 2001. - 704 с.

6. Фадеева Е. И. Тайны имиджа. - М.: РОН, 2002. - 128 с.

7. Чуланова О.Л. Имиджелогия: учебно-методическое пособие. Сургут: Изд-во СурГУ, 2007. - 263 с.

8. Шепель В.М. Имиджелогия. Как нравиться людям.- М.: Народное образование, 2002. - 613 с.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Привет студентам) если возникают трудности с любой работой (от реферата и контрольных до диплома), можете обратиться на FAST-REFERAT.RU , я там обычно заказываю, все качественно и в срок) в любом случае попробуйте, за спрос денег не берут)
Olya01:17:06 26 августа 2019
.
.01:17:05 26 августа 2019
.
.01:17:04 26 августа 2019
.
.01:17:03 26 августа 2019
.
.01:17:02 26 августа 2019

Смотреть все комментарии (14)
Работы, похожие на Курсовая работа: Технології створення іміджу

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(265665)
Комментарии (3594)
Copyright © 2005-2020 BestReferat.ru support@bestreferat.ru реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru