Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364139
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21319)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8692)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Курсовая работа: Психологічна допомога у сексології і сексопатології

Название: Психологічна допомога у сексології і сексопатології
Раздел: Рефераты по психологии
Тип: курсовая работа Добавлен 02:28:10 06 марта 2008 Похожие работы
Просмотров: 215 Комментариев: 14 Оценило: 1 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

Зміст

1.Вступ

2.Предмет і завдання сексології і сексопатології. Основні поняття і терміни

3. Визначення сексуального здоров'я

3.1.Фактори, що обумовлюють здорову сексуальність

4. СЕКСУАЛЬНІ РОЗЛАДИ У ПСИХІЧНО ХВОРИХ

4.1. Вуайеризм

4.2. Ексгібіціонізм

4.3. Зоофілія

4.4. Садомазохізм

4.5 Фетишизм

4.6. Трансвестизм

4.7. Транссексуалізм

4.8. Педофілія

5. Методи лікування сексуальних порушень

6.Психотерапія як система лікувальних впливів

6.1. Послідовність психотерапевтичних заходів

6.2. Комплексність психотерапії

6.3. Тривалість психотерапії

6.4. Психотерапевтична наступність

7. Методики психотерапії

8. Висновки

9. Використана література

Вступ

У сексології, як і в інших емпіричних і раціональних науках, у тому числі і нормативних, існує необхідність розробки критеріїв, за допомогою яких можна було б по можливості точно установити границю тим часом, що варто вважати нормальним і здоровим і тим, що розглядається як ненормальне, патологічне. Визначення будь-якої норми вимагає великої відповідальності, оскільки автоматично створюються критерії відхилення від неї з усіма наслідками, як для здоров'я, так і існування людини в суспільстві в цілому.

Розробка норм у сексології утруднюється тим, що вони повинні бути міждисциплінарними, відповідними специфіці сексології як науки, але це викликає заперечення двоякого роду. По-перше, міждисциплінарна норма повинна бути погоджена з нормами, розробленими всіма тими дисциплінами, окремі області яких входять до складу сексології. Однак у кожній з цих дисциплін розроблене власне поняття норми (наприклад, в етиці, педагогіці, медицині, праві), причому вони часто не тільки не збігаються один з одним, але в багатьох відносинах бувають навіть протилежними. По-друге, міждисциплінарна норма повинна створюватися на основі інших норм і узгоджуватися з ними. У ній повинні враховуватися вимоги норми в логічному аспекті, тобто міждисциплінарна норма повинна бути упорядковуючою; крім того, вона повинна мати мінімум розпоряджень, що регулюють спільне життя людей; в аспекті праксеології в ній необхідно чітко позначити шляхи, що ведуть до досягнення мети; у філософському аспекті необхідно враховувати ступінь відповідності змісту норми об'єктивної реальності; в аксеологічному аспекті норма повинна відбивати етичні і естетичні цінності і т.д. Усе це створює величезні труднощі для розробки міждисциплінарної сексологічної норми.

На сучасне розуміння норми в сексології принциповий вплив зробили три гетерогенні поняття :

1. Норма як міра цінності, як етична вимога, як моральний постулат; як норма ідеальна, тобто встановлена ідеальним суспільством, зразкова поведінка. Такого роду норми з'являлися і змінювалися в процесі історичного розвитку суспільств, при цьому вони залежали від комплексу культурних факторів. Часто їх повідомляли абсолютними і «природними», на основі чого вважали самі собою що розуміються і не підданими критиці, хоча традиція не є достатньою підставою для узаконювання і не гарантує збереження актуальності змісту в нормі цінності, як і в будь-якій іншій нормі.

2. Норма як середня величина, виведена з визначеної частоти прояву визначених характеристик у статистичному розумінні і використовувана переважно в соціології. Це поняття норми не несе в собі оцінного значення, а границі норми можна нанести на криву Гауса. При цьому нормальним вважається все те що розташовується ближче до середини і зустрічається найчастіше, а ненормальним — те, що зустрічається порівняно рідко, причому ступінь ненормальності буде відповідати ступеню рідкості того чи іншого явища прагнень, чи установок поведінки.

Значний вплив такого розуміння норми на формування підходу до проблем сексуальності зв'язано з великим впливом, що зробили звіти, приведені Kinsey (1948, 1953), оброблені у відповідності з усіма вимогами статистики. Незважаючи на те, що цінність такого підходу до розробки поняття норми в сексології давно вже дискредитована, він усе ще має місце на рівні популярної інформації, сприяючи негативній оцінці тих осіб, що відносяться до «меншості», тобто задовольняють свої сексуальні потреби інакше, ніж більшість людей. Таким чином, розуміння норми як середнього показника суперечить одній з основних концепцій розвитку сексології, а саме концепції індивідуальних розходжень.

3. Норма в медико-психологічному аспекті не визначається ні критерієм цінності, ні ступенем частоти. Під поняттям «нормальне» розуміється здоров'я, тобто стан, необхідний для гарного фізичного, а також психічного і соціального самопочуття, незалежно від того, зустрічається він рідко чи часто й у якому ступені наближається до ідеального. У той же час ненормальними є ті форми поведінки, установки і бажання, що несприятливо впливають на внутрішню гармонію і самопочуття людини чи його партнера і викликають конфліктиі порушення здоров'я або функціонування в суспільстві.

Сексуальні розлади можуть бути мнимими чи реально існуючими, але в їхній основі лежать насамперед психологічні проблеми, якими повинні займатися фахівці.

Предмет і завдання сексології і сексопатології

Основні поняття і терміни

Термін "сексологія" з моменту свого виникнення позначав енциклопедичну галузь знання, що стоїть на стику цілого ряду дисциплін. У 1907 році в Німеччині вийшла у світ книга, яку можна визначити, говорячи сьогоднішньою мовою, як бестселер. Це була монографія Івана Блоха "Сексуальне життя нашого часу в її відносинах до сучасної культури", у якій автор уперше заявив про створення "науки про поле", що складається з ряду наук про людину — від медицини до філософії.

И. С. Кон визначає сексологію як "галузь знань, що комплексно вивчає соціальний і психологічний аспекти взаємини статей, а також фізіологію і патологію статевого життя" [1]. У цьому ж фундаментальному виданні Г. С. Васильченко запропонував визначення сексопатології як "галузі клінічної медицини, що вивчає функціональні аспекти статевих розладів, у тому числі поведінкові, особистісні і соціальні" [1].

Більш повне визначення дане цим же автором у 1990 році: "... А. М. Свядощ (1991) вважає, що "сексопатологія —це розділ клінічної медицини, що вивчає статеві розлади, їхнє походження, методи розпізнавання і лікування".

У книзі "Введення в сексологію" И. С. Кон пише:

Визначення місця сексопатології серед інших дисциплін виходить за межі теорії і безпосередньо впливає на практику лікування. Незважаючи на визнання, що відбулося в останні роки, "прав автономії" сексопатології як у нашій країні, так і за рубежем, існують різні думки про правомірність цієї автономії і її границь. На думку В. В. Кришталя і Б. Л. Гульмана (1997), до складу сексології входять нормальна сексологія, клінічна сексологія (сексопатологія) і судова сексологія. При цьому нормальна сексологія вивчає проблеми забезпечення біологічного, анатомо-фізіологічного, соціального, психологічного і соціально-психологічного забезпечення сексуального здоров'я людини, яке варто визначати не тільки як відсутність яких-небудь хворобливих змін у його організмі, що можуть приводити до зниження сексуальної функції, але як інтегральний комплекс взаємодіючих компонентів сексуальності. [33].

Завданням клінічної сексології (сексопатології) ці ж автори бачать вивчення всіх аспектів порушення сексуального здоров'я, а також діагностику, лікування і профілактику подібних порушень. Причому сексопатологію В. В. Кришталь і Б. Л. Гульман, слідом за Г. С. Васильченко (1977, 1983, 1990), підрозділяють на загальну і приватну. "Область загальної сексопатології — вивчення епідеміології, порушень і девіацій сексуального здоров'я, факторів ризику, причин і умов виникнення, проявів і плину цих порушень, основних закономірностей формування сексопатологічних симптомів і синдромів, розробка питань патогенезу і класифікації сексуальних розладів, загальних принципів їхнього лікування і профілактики" [34].

Предметом вивчення приватної сексопатології зазначені автори пропонують вважати окремі нозологічні форми порушення сексуального здоров'я і сексуальні девіації (відхилення). І, нарешті, судова сексологія, по їхньому визначенню, — "це галузь сексології, що вивчає сексуальну поведінку людини стосовно до норм цивільного і карного права, а саме девіантну сексуальну поведінку, що приводить до здійснення протиправних дій" [34].

Сьогодні можна впевнено затверджувати наступне: сексологія і сексопатологія, на відміну від багатьох інших "вузьких" наукових дисциплін, являє собою міждисциплінарну сферу людського знання. З цього випливає, що соціальні, культурологічні, психологічні, біологічні, антропологічні, педагогічні, правові, філософські й інші проблеми сексуальності складають тільки частину від загального, лише деякий аспект міждисциплінарної сексології.

Визначення сексуального здоров'я

Автори В. В. Кришталь і Б. Л. Гульман визначають сексуальне здоров'я як "інтегральний комплекс взаємодіючих компонентів сексуальності — біологічного (анатомо-фізіологічного), соціального, психологічного, соціально-психологічного, що забезпечує можливість оптимальної сексуальної адаптації до протилежної статі, сексуальній гармонії відповідно до норм соціальної й особистої моралі".

Цінність сучасного уявлення про сексуальне здоров'я складається, в ігноруванні формально-логічного постулату про те, що здоров'я — це відсутність яких-небудь хворобливих змін і проявів ("здоров'я — це відсутність хвороби"). Постійно зростаючий обсяг знань уможливлює затверджувати, що деякі проблеми в сфері сексу аж ніяк не говорять про хворобливі прояви і належать гнітючому числу практично здорових людей. Тим часом, повноцінна реалізація своєї сексуальності в умовах різних культур виявилася більш важливою для здоров'я індивідів, чим це передбачалося раніше.

Нарада експертів ВІЗ (Всесвітня організація охорони здоров'я, Женева, 1977) прийшла до висновку, що поняття сексуального здоров'я містить у собі три основних елементи:

1. Здатність до насолоди і контролю сексуальної і дітородної поведінки відповідно до норм соціальної й особистої етики.

2. Волю від страху, почуття сорому і провини, неправильних уявлень і інших психологічних факторів, що придушують сексуальну реакцію і порушують сексуальні взаємини.

3. Відсутність органічних розладів, захворювань і недоліків, що заважають здійсненню сексуальних і дітородних функцій.

Основи сексуального здоров'я людини закладаються ще в ембріональний період розвитку, коли відбувається диференціація статі, але надалі воно залежить не стільки і не тільки від біологічних, скільки від психологічних і соціальних факторів, індивідуальної і загальної сексуальної культури, від мотивації сексуальної поведінки, від задоволення несвідомих імпульсів і ступеню адаптації партнерів на всіх рівнях взаємодії. [18].

Сексуальність людини виконує три основні функції: прокреативну (репродуктивну), рекреативну (гедонічну) і комунікативну. Сексуальність у сучасному світі перетерпіла істотні зміни: за рахунок зростання ролі психологічних і соціокультурних факторів такий мотив сексуальної активності, як відтворення, відійшов на задній план, поступивши місце потреби в сексуальному задоволенні, релаксації і спілкуванні.

Універсально прийнятне визначення сексуального здоров'я, виявилося, виробити надзвичайно важко. Тепер найбільш адекватним є визначення, дане нарадою експертів ВІЗ. Наведемо його цілком: "Сексуальне здоров'я є комплекс соматичних, емоційних, інтелектуальних і соціальних аспектів сексуального існування людини, що позитивно збагачують особистість, що підвищують комунікабельність людини і його здатність до любові".

Фактори, що визначають здорову сексуальність.

За даними К. Штарке і В.Фрідріха, сексуальна задоволеність і психічне благополуччя дорослої людини багато в чому залежать від морально-психологічної атмосфери, у якій протікало його дитинство. Довірчі відносини з батьками, особливо з матір'ю, загальна емоційна розкутість і відкритість сімейних відносин, терпиме, світське ставлення батьків до тіла і наготи, відсутність жорстких вербальних заборон, готовність батьків відверто обговорювати з дітьми хвилюючі їхні делікатні проблеми - усі ці фактори полегшують дитині формування здорового відношення до сексуальності. Однак вони у свою чергу залежать від безлічі соціокультурних умов: освітнього рівня батьків, моральних принципів, засвоєних ними в дитинстві, і їхнього власного сексуального досвіду, а також від загальних ціннісних орієнтацій культури, на які усвідомлено чи не усвідомлено дорівнюють індивідуальні сімейно-побутові відносини, вербальні заборони, тілесний канон і т.п. Ігнорувати ці історичні, насамперед національні розходження, і намагатися насильно ламати їх - безглуздо і небезпечно.

Однак здорова сексуальність припускає не тільки прийняття власної чуттєвості і тілесного Я, але і вироблення цілої системи морально-комунікативних якостей і навичок, які можна набути тільки в практичному спілкуванні з іншими людьми. А.С.Макаренко був глибоко прав, коли писав, що людська любов "не може бути вирощена просто з надр простого зоологічного статевого потягу. Сили "любовної" любові можуть бути знайдені тільки в досвіді нестатевої людської симпатії. Молода людина ніколи не буде любити свою наречену і дружину, якщо він не любив своїх батьків, товаришів, друзів. І чим ширше галузь цієї нестатевої любові, тим шляхетніше буде і любов статева".

Крім сімейних умов, важливим фактором психосексуального розвитку людини є досвід різнобічного, з раннього дитинства, спілкування між хлопчиками і дівчатками. І експерименти з тваринами, і численні спостереження за дітьми показують, що комунікативні властивості особистості, її здатність до емоційного співпереживання і щиросердечної відкритості багато в чому залежать від дружніх відносин з особами протилежної статі в дитинстві. Не потрібно боятися дитячої і підліткової закоханості. Хоча вони часом представляють дорослим багато турбот, у довгостроковій перспективі відсутність таких контактів набагато небезпечніше. [30].

Незважаючи на всю демократизацію взаємин між юнаками і дівчинами, психологічно вони зовсім не так елементарні, як часом здається дорослим. Сучасний ритуал залицяння простіше традиційного, зате він ніде не кодифікований, що створює нормативну невизначеність. Характерно, що велика частина питань, що задаються підлітками і юнаками, стосується не стільки психофізіології статевого життя, усієї складності якої вони ще не усвідомлюють, скільки її нормативної сторони: як треба поводитися в ситуації залицяння, наприклад під час побачення. Заклопотаність ритуальною стороною справи іноді настільки сильна, що молоді люди залишаються глухі до переживань один одного, навіть власні почуття відступають перед питанням, "правильно" чи вони надходять з погляду норм своєї статевовікової групи. Залицяння - це гра за правилами, що, з одного боку, дуже тверді, а з іншого боку - досить невизначені. Не піклуватися про ці правила може лише той, хто вже опанував ними чи хто цілком поглинений любов'ю. Перше дається досвідом, друге - глибиною і зрілістю почуття.

Це стосується не тільки ритуалу знайомств, побачень, поцілунків, але і самої інтимної близькості. Хронологічна відстань від знайомства і закоханості до статевої близькості у сучасної молоді значно коротше, ніж раніш. Однак незалежно від мотивації і моральної сторони справи сексуальна ініціація, тобто перша статева близькість, часто нагадує іспит. Хоча ця подія передбачається в мріях і йому, як правило, передує визначена підготовка, вона нерідко сполучена з психологічними труднощами.

Хоча немає прямої залежності між різними сферами суспільного й особистого буття, тим більше немає і зворотної їхньої залежності. Особливо повчально приведене німецькими вченими порівняння термінів початку статевого життя зі шкільною успішністю підлітків. Тут виявилися наступні тенденції.

1. Юнаки, що починають статеве життя між 17-м і 18-м роками, мають у середньому кращу успішність, чим ті, хто робить це раніш чи пізніше.

2. Дівчата, що починають статеве життя до 16 років, навчаються гірше тих, хто робить це між 17-м і 19-м роком.

3. Студенти, що закінчили школу на "відмінно" і "дуже добре", починають статеве життя в середньому в 17,6 років, що закінчили на "добре" - у 17,3 роки і на "задовільно" - у 16,9 р. У студенток такого статистичного зв'язку не виявлено.

4. Юнаки і дівчата, що часто змінюють сексуальних партнерів, учаться в середньому трохи гірше тих, чиї сексуальні відносини стабільні.

Це значить, що соціально несприятливим (з погляду навчальної успішності) фактором для юнаків є занадто раннє чи занадто пізніше (у порівнянні зі статистичною нормою для даного покоління і субкультури), для дівчин - занадто ранній початок статевого життя і для обох статей - екстенсивні і поверхневі сексуальні контакти. Що ж стосується більш старших юнаків і молодих дорослих, то для них статеве життя, якщо вона приймає соціально і культурно прийнятні форми, має позитивне значення; вважати її несумісною із суспільно-трудовою, культурною й іншою соціальною активністю немає ніяких підстав.

Психологи, соціологи і психіатри мимоволі впливають на стиль мислення і ціннісні орієнтації своєї епохи. На початку XIX століття багато писали про небезпеки і негативні наслідки раннього початку, і екстенсивних форм статевого життя і мало хто звертав увагу на явно невротичні риси так називаної романтичної особистості з її екзальтацією, містицизмом і нездатністю до простих людських відносин, включаючи сексуальні. В другій половині XX століття, навпаки, підкреслюються патогенні аспекти некомунікабельності, сексуальної загальмованості і т.д. Насправді погані будь-які крайності. У той же час не можна - це і жорстоко, і безглуздо - підганяти всіх людей під один ранжир. "Найбільша можлива помилка в цій області... - представлення, що всі інші люди в точності такі ж, як ми, а якщо ні, то вони повинні стати такими... Ніякі сексуальні правила, закони чи ідеали не охоплюють в однаковій мірі інтроверта і екстраверта, невротика і стійкого індивіда; їжа однієї людини може бути отрутою для іншого. З розуміння цього починається психічне здоров'я". Індивідуальні варіації і типи людської сексуальності тісно зв'язані з статевими розходженнями.


СЕКСУАЛЬНІ РОЗЛАДИ У ПСИХІЧНО ХВОРИХ

ВУАЙЕРИЗМ

Термін «вуайеризм» відбувся від французького слова voy-eurisme, що в перекладі означає «підглядати». До синонімів вуайеризма відносяться:

1)візіонізм

2)скопофілія

3)скоптофілія

4)миксоскопія

Вуайеризм — це вид статевого збочення, в основі якого лежить потяг до розглядання статевих органів чи спостереження за статевими актами, що відбуваються іншими людьми. Тільки при цьому виникають сексуальне збудження і статева розрядка. Прагнення підглядати за статевими актами чи оголеними статевими органами дорослих відзначається в багатьох дітей дошкільного віку, у передпубертатному віці такий потяг виявляється в кожного третього хлопчика і приблизно в кожної двадцятої дівчинки. Особливо це характерно для дітей, що позбавлені належного сексуального виховання в родині, для тих, кому важко знайти загальну мову в спілкуванні з однолітками. Деякі психологи вважають, що укоріненню нахилів до вуайеризму сприяють невміння встановлювати контакти з людьми протилежної статі і яскравий та довгий спогад у ще не сформованій психіці дитини побаченої сцени інтимної близькості. До різновидів вуайеризма, безумовно, відносяться:

1) Захоплення стриптизом;

2) Захоплення вар'єте;

3)часті відвідування різного роду еротичних шоу;

І хоча все-таки переважна більшість вуайеристів здатні до здійснення нормальних статевих актів, але підглянута сцена і наступна за цим мастурбація приносять їм набагато більш сильну насолоду. Гостроти почуттів вуайеристу додають ще й анонімність присутності при інтимних сценах і сильному побоюванні бути захопленим за цим заняттям.

ЕКСГІБІЦІОНІЗМ

Термін «ексгібіціонізм» походить від латинського слова exhibeo, що в перекладі означає «виставляти». Ексгібіціонізм — це досягнення статевого задоволення під час демонстрації статевих органів особам протилежної чи своєї статі. При цьому сексуальній близькості з ними не виникає. Зустрічається переважно в чоловіків. Хоча деякі психіатри вважають, що жінки, що займаються професійним стриптизом, мають деякі ексгібіціоністські нахили. Їм подобається усвідомлювати, що ними любуються і захоплюються. А для чоловіка-ексгібіціоніста головною бажаною реакцією є переляк жінки, її шок. Саме для цього вони спеціально ховаються в укриття, з'являються раптово, розкривають плащ чи пальто, демонструючи при цьому статевий член, що знаходиться в стані ерекції. При цьому в чоловіків настає дуже сильне статеве збудження, причому іноді це закінчується психічним оргазмом. Дуже часто демонстрація супроводжується маструбаціею. Ексгібіціонізм є одним із більш розповсюджених порушень. Це психічне захворювання складає близько25-30% усіх випадків сексуальних збочень. Мабуть, можна навіть сказати, що він найбільше обговорюємий, він привертає увагу більше, ніж всі інші збочення разом узяті. Ексгібіціонисти, як правило, нешкідливі, абсолютно не прагнуть до насильства, навіть якщо для цього є всі шанси. Вони насолоджуються переляком жінки, одержуючи при цьому психологічний оргазм.

зоофілія

Сексуальне збочення, в основі якого лежить статевий потяг до тварин і одержання задоволення (аж до оргазму) від сексуального контакту з ними. Вважається, що дане збочення, як правило, здебільшого поширене в тих районах, де є дві наступні неодмінних умови:

1)тривале перебування чоловіків без жінок, тобто неможливість зробити нормальний статевий акт;

2)неодмінна наявність у цьому районі великої кількості тварин.

Другорядними факторами виникнення зоофілії можна виділити наступні:

1)звичаї в країнах і в народностей, де строго карають дошлюбні зв'язки і невірність жінок, тобто там, де юнаки і дівчата можуть почати статеве життя винятково після вступу в шлюб;

2)наявність нелюбимої дружини чи чоловіка, не здатного задовольнити у сексуальному плані;

3) схильність до будь-яких сексуальних перекручень, тобто здатність задовольняти свої статеві потреби з будь-яким доступним у даний момент еротичним об'єктом, включаючи тварин;

Тому можна сказати, що в переважній більшості випадків зоофілія є замісним перекрученням. Як вило, у таких випадках у людини не виникає стійкого, неминаючого статевого потягу до тварини. Контакти сексуального плану з тваринами припиняються відразу ж, як тільки з'являється можливість вступити в нормальний статевий контакт.

Зоофілія, як і будь-яке інше захворювання, має кілька ступенів інтенсивності:

1. Сховані, чи підсвідомі, зоофільні нахили . Вони виявляються у виді еротичних снів і несексуальних контактів із тваринами. Ці контакти приносять задоволення, трохи відмінне від сексуального.

2. Явні зоофільні нахили . Виявляються в мастурбації при сексуальних фантазіях про тварин, причому сама людина є активним учасником зоофільних контактів. При нормальному статевому акті з партнером себе чи його він думкою асоціює з твариною.

3.Зоофільна мастурбація . Виявляється у використанні тварин для статевого збудження шляхом дотику тварин до статевих органів. Збудження, як правило, настільки велике, що людина майже завжди досягає оргазму. Частіше зоофільна мастурбація зустрічається в жінок, що за допомогою спеціального дресирування привчають своїх домашніх тварин, переважно кішок і собак, робити необхідні для цього дії.

4.Зоофілія яка заміщає елемент сексуальної поведінки . Це відноситься до осіб, що епізодично вступають у сексуальні контакти з тваринами, пояснюючи це відсутністю можливості співжиття з нормальним партнером. Тварина служить тут заміною людини.

5.Зоофілія як поведінка, що супроводжує інші сексуальні збочення, наприклад садизм.

6.Зоофілія як повномасштабна постійна перекручена форма сексуальної поведінки. При такому ступені інтенсивності зоофілії сексуальні контакти з тваринами служать основним, навіть, можна сказати, єдиним джерелом досягнення сексуального задоволення.

В останніх трьох випадках зоофильні контакти виявляються в анальних, оральних чи вагінальных контактах із тваринами відповідно. Саме дивне, що розмаїтість варіантів подібних контактів при цьому просто безмежно.

САДОМАЗОХІЗМ

Садомазохізм базується на сексуальній активності, що неодмінно включає заподіяння болю чи приниження. Якщо людина бажає бути підданим такого роду стимуляції для досягнення збудження, це називається мазохізмом; якщо ж він воліє бути виконавцем — садизмом. Часто людина сполучає у собі дві цих якості, тобто він одержує сексуальне задоволення як від садистської, так і від мазохістскої активності.

Іноді деякі прояви садомазохізму застосовуються для посилення нормального сексуального життя. Про це можна говорити, тільки якщо такі дії використовуються не часто, а не тоді, коли садомазохістська активність є найбільш значним джерелом сексуальної стимуляції чи необхідна для сексуального задоволення.

Сексуальний садизм часом буває важко відрізнити від проявів в інтимній близькості жорстокості гніву, не зв'язаних з статевим почуттям. Діагноз може легко встановлюватися там, де насильство необхідне для еротичного збудження й іспиту оргазму.

ФЕТИШИЗМ

Фетишизм — це сексуальне перекручення, що виявляється в сексуальному потязі до різних живих і неживих предметів. Це можуть бути частини тіла чи елементи одягу. Очевидно, фетиш у психічно хворої людини заміщає цілком і цілком природну потребу в нормальних статевих актах.

Фетишем є конкретний видимий предмет, позбавлений усілякого духовного змісту, що заповнюється еротичними фантазіями фетишиста. Характерна повна воля дій з фетишем, що при цьому не вимагає ніяких витрат психічної і фізичної енергії на настрой сексуального партнера на сексуальний лад. Саме це є для нього найбільш привабливим і дозволяє віддатися цілком своїм сексуальним фантазіям і мріянням. У зв'язку з цим особистість партнера не має для фетишиста ніякого значення. У той же час для багатьох чоловіків, наприклад, деякі частини тіла жінки, такі як груди, ноги, сідниці, чи предмет жіночої білизни можуть відігравати роль стимулятора статевого потяга, і навіть спогаду про них можуть супроводжуватися мастурбацією й оргазмом.

Використання якого-небудь неживого предмета як стимул для сексуального збудження і сексуального задоволення, як ми вже говорили, може включати вживання предметів одягу чи взуття. Має значення навіть той матеріал, з якого все це зроблено. Справа в тім, що фетишем може стати гума, пластик чи шкіра. Фетиші можуть мати різне значення для кожного людини-фетишиста. У деяких випадках вони просто служать для підвищення сексуального збудження під час статевого акту з нормальним партнером (наприклад, жінка надягає чорні панчохи).

Фетишизм як психічне відхилення може диагностуватися лише тоді, коли фетиш є найбільш значним джерелом сексуальної стимуляції, тобто він є необхідним для сексуального акта, що закінчується оргазмом.

Фетишистські фантазії зустрічаються досить часто, але вони не вважаються психічним розладом доти, поки вони не приводять до ритуальних дій. Тоді ці дії приймають нездоланний і неприйнятний характер, перешкоджаючи тим самим здійсненню статевого акта.

ТРАНСВЕСТИЗМ

Трансвестизм виявляється в прагненні носити одяг, аксесуари, зачіску обличчя протилежної статі, а також грати його роль. Причому все це протікає без прагнення змінити свою стать, саме це відрізняє трансвеститів від транссексуалів.

Трансвестизм може сполучатися з пасивним гомосексуалізмом у чоловіків і активним лесбіянством у жінок. Іноді зустрічається в ізольованому виді.

Розрізняють:

1) щирий трансвестизм, що виявляється з раннього дитинства
і виражається в прагненні переодягатися в одяг осіб протилежної статі (такі люди одержують задоволення уже від того, що їх приймають за представників іншої статі);

2) фетишистський (помилковий) трансвестизм.
Трансвестити, як правило, виховуються у великих родинах мають сестер, у чий одяг вони й одягаються.

Любов до перевдягання в одяг осіб протилежної статі, як правило, починає потроху виявлятися вже в дитинстві. Це може відбуватися в такий спосіб:

1) незалежно від оточення, з ініціативи самої дитини;

2) під впливом дорослих, котрі вдягають дитину в одяг осіб протилежної статі, мріючи про дитину іншої статі;

3) під впливом трансвеститських нахилів батьків. В даний час обнародувані дослідження, у яких вказується на сімейну схильність до трансвестизму.
Схильність до переодягання, що виникла в дитинстві, у підлітковому віці перетворюється в стійку звичку, що, як правило, зберігається протягом усього життя .[27].

ТРАНССЕКСУАЛІЗМ

Транссексуалізм є вищою формою незадоволеності своєю статю. Людина вважає себе попавшим не у свою тілесну оболонку. Така незадоволеність — трагедія з приводу своєї неправильної статі, вона нерідко приводить до депресії самокастрації (у чоловіків) і навіть самогубству. Транссексуали, як правило, звичайно йдуть на гормональне і хірургічне лікування для того, щоб змінити свою «неправильну стать». Благо, що на даному етапі розвитку медицина надає таку можливість. Деяких транссексуалів лікували з успіхом у психіатричних клініках, що дало свої результати- вони не захотіли надалі змінювати свою стать.

Транссексуали не тільки хочуть здаватися всім навколишнім людиною іншої статі, вони хочуть анатомічно змінити тіло, тобто вони не тільки хочуть здаватися, вони хочуть бути іншими цілком.

Вважається, що транссексуальні тенденції завжди з'являються в ранньому дитячому віці. Вони виявляються в постійній, досить вираженій незадоволеності з приводу своєї статі. Транссексуали хочуть її поміняти і стати іншими. Їм цікаві ігри людей іншої статі, їхні розмови, манера одягатися. Транссексуали, як правило, з дитинства дуже жіночні (чоловіки) чи зайво мужні (жінки). Такі діти відмовляються від поведінки й одягу, що характерні для його статі, навіть можуть відкидати свої статеві.органи. Дівчинки мріють про те, що в них є чи ще виросте статевий член, вони не хочуть пісяти в сидячому положенні. Вони також затверджують, що в них ніколи не виростуть груди і не буде менструацій. У хлопчиків маються твердження про те, що коли вони виростуть, те перетворяться в жінок, при цьому в них з'являться груди, а ненависні статевий член і яєчка зникнуть.

Частіше такі розлади зустрічаються в хлопчиків, чим у дівчаток. Хлопчики беруть участь в іграх дівчат, із задоволенням переодягають ляльок і годують їх. У більшості таких випадків із хлопчиків виростають гомосексуалісти.[27].

ПЕДОФІЛІЯ

Термін «педофілія» походить від латинського padis, що означає «дитя», і philia, що перекладається «любов».

Педофілія — це сексуальний потяг до дітей, причому обох статей. Справа в тім, що стать дитини не має особливого значення, педофілу головним сексуальним стимулом служить тіло дитини з ознаками незрілості.

Причини розвитку педофілії:

1.Генетична схильність.

2.Гормональна схильність.

3.Неправильне виховання.

4.Неправильне засвоєння своєї ролі.

5.Проблеми у сексуальному житті (наприклад, незадоволення чи пересичення звичайними контактами).

6.Страх перед інтимним зв'язком з дорослою досвідченою жінкою.

7.Відсутність впевненості в собі.

8.Комплекси, алкоголізм.

9.Виховання надмірно турботливими матерями.

10.Відсутність контактів з ровесниками.

У більшості випадків педофілія має гетеросексуальну спрямованість, однак не так рідкі і випадки гомосексуалізму.

У більшості випадків педофіли — це люди, яким за 50—60 років. Серед жінок педофіли зустрічаються вкрай рідко.

Найстрашніше, чим загрожує педофілія, це наслідком для дитини.

Для більшості дітей сексуальний акт із дорослою людиною в ранньому віці є психологічною травмою, відбиток якої може залишитися на все життя, заважаючи створювати нормальні відносини, вести нормальне сексуальне життя.

Педофілія, як правило, зустрічається в трьох вікових групах:

1) після 50 років;

2) від 35 до 40 років;

3) у підлітків.

Деякі педофіли, після одруження, на деякий час припиняють контакти з дітьми, хоча не виключено, що згодом об'єктом його домагання може стати його ж власна дитина.

Розрізняють кілька видів педофілії:

1.Педофіли з комплексом неповноцінності.

2.Педофіли з затримкою психосексуального розвитку. Такі люди, природно, не здатні мати відносини з дорослими, а серед дітей почувають себе великими, розумними і т.д.

Вважається, що при такому виді педофілії жертвами практично завжди стають знайомі діти, тому контакти не випадок, навпроти, вони продумані, регулярні й усвідомлені. Як правило, педофіл привертає увагу дитини цікавими розповідями, іграми і своїм гарним, зацікавленим відношенням.

3.Регресивні педофіли, як правило, йдуть на гетеросексуальні зв'язки. Згодом і в них виникає почуття сексуальної неповноцінності, вони нерідко спиваються чи починають приймати наркотики. Їхні сексуальні контакти частіше носять необдуманий, спонтанний характер і відбуваються, як правило, з німими дітьми.

4. Агресивні педофіли відносяться до найменш рідкої групи. Вони, як правило, відрізняються асоціальною поведінкою, і ще вони звичайно не люблять жінок.

Вони можуть змусити дитину вступити в сексуальний контакт проти його волі, тобто просто зґвалтувати його, причому в грубій формі.

Виходячи з результатів деяких досліджень можна затверджувати, що 80 % педофилів самі перенесли в дитинстві сексуальну травму, що наклала відбиток на все їхнє подальше життя.

Класифікація причин, що сприяють розвитку педофілії:

1.Відсутність здатності усвідомлювати й аналізувати свої почуття, невміння їх виражати внаслідок:

1)затримки розумового і сексуального розвитку;

2)низької самооцінки;

3)психічної травми, особливо в дитинстві;

4)самозакоханості;

5)впевненості у своєму пануванні, особливо в порівнянні з жінками.

2.Порушення сексуального збудження внаслідок :

1)перекрученого дитячого сексуального досвіду чи першого збудження, що виникло на патологічній основі;

2)сексуального досвіду, що травмував, у дитинстві в результатінасильства;

3)ненормальної спрямованості порушення;

4)обтяженої спадковості;

5)еротичного образу дітей в Інтернеті.

3.Відсутність можливості задовольняти свої сексуальні емоційні потреби нормальним чином, тобто з дорослими людьми внаслідок:

1) едипову комплексу;

2)страху, чи, як його ще називають, комплексу кастрації;

3)страху по тим чи іншим причинам перед дорослою жінкою;

4)психотравмуючого сексуального досвіду з дорослими жінками;

5)труднощів у нормальному спілкуванні;

6)дисгармонії в родині й у сексуальних відносинах;

7)репресивних норм у відношенні мастурбації;

8)заборони позашлюбного сексу.

4. Відсутність стримуючих внутрішніх заборон, тобто своєї власної культури і моралі, на сексуальні контакти з дітьми внаслідок:

1) психічних розладів;

2) старечого слабоумства;

3) алкоголізму;

4) наркоманії;

5) психозу;

6) хронічного стресу;

7) порушення стримуючого механізму, що перешкоджає інцесту;

8) поширення порнографії на всіх ринках інформаційної продукції.

Педофілія заподіює психічний і органічний збиток дітям. Причому величина і патологічна сила цього збитку залежать від наступних факторів:

1)відношенням, що може бути:

а)ніжним і добрим ;

б)насильницьким, грубим і жорстоким, коли педофіл задовольняє тільки власні сексуальні потреби;

2)виду дій:

а)одні педофіли просто дивляться на дитячі статеві органи, іноді ніжно гладять їх;

б)інші схиляють дітей до мастурбації;

в)треті схиляють дітей до орального сексу;

г)деякі наполягають на вагінальному чи анальному статевому акті,

3)регулярності і частоти випадків:

а)одноразова подія ;

б)багаторазові і тривалі сексуальні контакти .[27]


Методи лікування сексуальних порушень

Практика лікування сексуальних порушень почала бурхливо розвиватися з 60-х років XX сторіччя. За минулий період були розроблені, теоретично обґрунтовані і впроваджені в практику численні і різноманітні лікувальні методи, виявлені показання і протипоказання до їх застосування, зроблена оцінка ефективності конкретних методів лікування. Динамічний розвиток продовжується, причому темпи її розвитку багато в чому випереджають такі в інших розділах практичної медицини. Настільки стрімкий розвиток можна пояснити наступними причинами: за останні десятиліття на міждисциплінарній основі відбулося формування сексології в самостійну галузь знань; були розроблені і впроваджені в практику нові, спеціальні методи діагностики й удосконалені ті,що були раніше; для лікування сексуальних порушень широко використовуються апробовані методи інших клінічних дисциплін, особливо психотерапії. [7]

Питання сексопатології широко освітлені в ряді літературних джерел, публікації на цю тему містяться також у збірниках наукових праць і в деяких періодичних виданнях. Всі існуючі методи лікування сексуальних порушень можна розділити на наступні групи:

I. Фармакотерапія

Медикаментозна терапія переважає в амбулаторному лікуванні і більш ефективна при лікуванні сексуальних порушень, що виникли на органічному тлі. Для цих цілей частіше застосовуються наступні типи лікарських засобів: нейролептики; анестезуючі засоби; психостимулятори й антидепресанти; загальзміцнювальні засоби;гормональні препарати; засоби, що вибірково діють на сексуальну збудливість.


II. Фізіотерапія

Методи фізичного впливу при лікуванні сексуальних порушень переважали в XIX і початку XX століття. Потім вони були невиправдано забуті сексологами і зараз переживають період відродження, що в першу чергу обумовлено появою ряду принципово нових ефективних методів фізіотерапії. Найбільше часто ці методи використовуються в лікуванні сексуальних порушень, що розвилися на органічному тлі, але в цілому ряді випадків вони мають значну ефективність і при лікуванні функціональних сексуальних розладів. Найбільше вживаними є:електрофорез, імпульсна електротерапія; гідротерапія; термотерапія, грязелікування;магнітотерапія; акупунктура, електроакупунктура, ауриколоакупунктура; вібротерапія, масаж, механотерапія; квантова гамма-терапія.

III.Тренингові методи

Тренингові методи — це найбільш розповсюджені в даний час методи психотерапевтичного впливу при лікуванні сексуальних порушень. Їхнє широке поширення обумовлене тим, що вони досить швидко дають позитивний ефект при лікуванні сексуальних розладів функціонального типу, а іноді і при їхньому розвитку на органічному фоні. Існують спеціально розроблені програми застосування тренінгових методів не тільки для лікування сексуальних порушень у конкретного хворого, але і для лікування сексуальних порушень у конкретному партнерському зв'язку. До найбільш популярних тренінгових методів відносяться:

програма Мастерса і Джонсона; релаксаційний тренінг; систематична десенсибілізація; аверсійне лікування; наслідування; самоконтроль;

тактильний комунікативний тренінг; емоційний тренінг.

IV. Гіпнотерапія

Методи лікування, засновані на вселянні під час гіпнотичного сну. Вони частіше використовуються при лікуванні функціональних сексуальних розладів і сексуальних девіацій. В даний час є спеціальні публікації, у яких висвітлюються питання застосування гіпнозу, спеціально для сексологів організується навчання гіпнотерапії.

V. Психотерапія

Психотерапія охоплює кілька десятків методів впливу на хворого. Найбільше поширення з них у сексологічній практиці одержали методи раціональної психотерапії, негіпнотичної суггестивної психотерапії, психоаналітичні методи, лібротерапія (лікування читанням), музикотерапія, методи медитації. Психотерапевтичний вплив грає найбільш важливу роль у комплексі методів сексологічного лікування, а в багатьох випадках є його єдиною формою.

VI. Партнерська психотерапія

Це найбільше динамічно розвиваючий напрямок лікування сексуальних порушень, що розглядає сексуальні проблеми з перспективи взаємодії між партнерами. Тобто партнерська психотерапія спрямована на лікування партнерського зв'язку як цілого, а не на лікування двох складових її осіб по окремості.

VII. Групова психотерапія

Даний метод лікування знаходить усе більше визнання і поширення в сексологічній практиці, особливо в країнах Заходу. В основі методу лежить використання в лікувальних цілях динамічних процесів у визначеній групі хворих, що, насамперед, виникають між самими пацієнтами й у меншому ступені — між пацієнтами і лікарями.

Застосування деяких методів, використовуваних для лікування сексуальних порушень, викликає заперечення суспільної думки, в окремих країнах — конфлікт із чинним законодавством. До цих методів, у тому числі, відносяться і такі демонстрації пацієнтам зображень сексуальної тематики, що можуть бути віднесені до порнографії. Особливе заперечення викликає використання цих методів при одночасному лікуванні партнерської пари чи групи хворих, здійснюваному з залученням засобів техніки.

Однак не тільки широка громадськість, але і більшість сексологів категорично протестують проти використання для «лікування» сексуальних порушень таких нібито «соціально гуманних» методів, як психохірургія чи фармакологічна кастрація, застосовуваних, наприклад, у відношенні сексуальних злочинців, що приводить до втрати ними лібідо.

Слід зазначити, що вся історія медицини, як в області теоретичної, так і практичної, насичена боротьбою протиріч. Разом з тим розжарення пристрастей в області сексології завжди має особливий характер, тому що дотепер не завжди можна переконливо довести, наскільки той чи інший метод лікування був використаний саме в благо хворого, а не для полегшення задач і життя лікуючого лікаря, чи задоволення інших його особистих потреб. Нам здається, що вибір конкретних методів лікування, якщо він продиктований єдино і винятково добром для хворого, варто залишати на відповідальності лікуючого лікаря, а остаточне слово з цього приводу повинне завжди залишатися за самим пацієнтом. Лікуючий і лікуємий як би знаходяться на різних полюсах лікувального процесу, але при цьому складають одночасно і єдиний терапевтичний зв'язок, що визначає в остаточному підсумку ефективність проведеного лікування. Саме цим особам і належить право вибору методів досягнення кінцевої мети.


ПСИХОТЕРАПІЯ ЯК СИСТЕМА ЛІКУВАЛЬНИХ ВПЛИВІВ

Психотерапевтичні прийоми при лікуванні різних форм сексуальних розладів у чоловіків і жінок повинні бути спрямовані на корекцію їхніх особистісних реакцій на сексуальну патологію, що має, що найчастіше гіперактуалізується хворими в зв'язку з виникненням у них комплексу неповноцінності. Застосування психотерапії в таких випадках повинне носити характер не епізодичних заходів, а системи лікувальних впливів, початком якої вже є первинний огляд хворого.

Ретельне клінічне обстеження хворого варто проводити за умови неодмінного дотримання правил деонтології і медичної етики. При цьому лікарю варто постійно пам'ятати про можливість ятрогенних впливів, що збільшують клінічні прояви сексуальних розладів і захворювання, що ускладнюють прогноз. Система психотерапії повинна носити характер безупинного ланцюга лікувальнихвпливів на особистість хворого, що на різних етапах лікування реалізуються за допомогою різноманітних форм, способів і методик психотерапії.

Якщо при псевдоімпотенції і псевдофригідності в цілому ряді випадків буває досить провести одну чи кілька роз'яснювальних інструктивних бесід, то при лікуванні реально існуючих сексуальних розладів система психотерапевтичних впливів на особистість хворого, а через неї і на психосоматичну кореляцію виявляється необхідною. Особливо це стосується хворих з первинно виявленими сексуальними розладами.

Послідовність психотерапевтичних заходів

Принципом психотерапії хворих із сексуальними розладами є дотримання етапності, послідовності в її проведенні, щоб кожне лікувальне заняття було логічним продовженням попереднього і передумовою для наступного. Цим визначається не тільки найближча результативність, але і стійкість лікувального ефекту психотерапії.

Рішення задач, що лежать в основі кожного етапу психотерапії вимагає обліку і відповідності її методів, форм і змісту терапевтичної спрямованості інших застосовуваних методів лікувального впливу (медикаментозних засобів, фізіотерапії, режимних рекомендацій).

Побудова діючої психотерапії при сексуальних розладах передбачає реалізацію трьох етапів.

Перший етап — формування здорових психологічних установок. Він передбачає проведення циклу психотерапевтичних бесід, спрямованих на ліквідацію у хворих неправильних уявлень про норму і патологію статевої функції, песимістичних оцінок свого захворювання і перспектив, а також відповідність цих поведінкових тенденцій. Проведення психотерапії передбачає також реалізацію лікувальних впливів загального характеру.

Цей етап включає активне обговорення з пацієнтами:

1.Анатомії статевих органів, фізіології статевої функції, психофізіології і психології сексуального життя людини. Під час обговорення цієї теми необхідно висвітлювати питання про норму і фізіологічні коливання статевої функції, а також про вплив особистісних особливостей людей на їхнє ­статеве життя;

2.Причин статевих розладів і методів їхнього попередження;

3.Ефективності комплексного лікування статевих розладів і типів

виходу з хворобливих станів;

4.Гігієни і психогігіени статевою життя.

Виклад і обговорення зазначених тем проводяться в одній чи декількох бесідах, число яких визначає лікар у залежності від контингенту і числа осіб, що складають лікувальну групу, а також від інших конкретних умов. При цьому необхідно пам'ятати про обов'язкову психотерапевтичну спрямованість викладу кожної зі згаданих тем і оптимістичності заключень і висновків.

Бесіди варто починати після попереднього обстеження пацієнтів, включених у лікувальну групу. Знання причин і умов розвитку в них статевої слабості й облік їхніх особистісних особливостей дозволяють використовувати пробачну лікарську бесіду, так називану психотерапію Рикошетом.

Другий етап психотерапії необхідно направляти на подолання невротичних реакцій, що представляють особистісну реакцію хворих на свою статеву неповноцінність. Зазначені реакції по механізму неврозів у результаті розладів функціональних взаємин між корою головного мозку і підкірковою областю, а так у зв'язку з порушенням відносин особистості можуть привести до вторинного зриву статевої функції, замикаючи таким чином порочне коло факторів, що визначили розвиток сексуальних розладів.[29].

Варто враховувати характерологічні, типологічні особливості пацієнтів, соціально-психологічну дезадаптацію чоловіків, показники самосугестивності і сугестивності словам інших людей, а також варіанти проявів, ступінь виразності і характер плину статевого розладу і вторинної невротичної реакції.

Заключний етап психотерапії спрямований безпосередньо на відновлення й активізацію статевої функції. При реалізації цього етапу психотерапії треба мати на увазі, що порушення статевої функції при первинному розладі потенції і первинної фригідності обумовлено не тільки утворенням ненормального умовного рефлексу, порушенням нервової регуляції статевої функції (при дисрегуляторній формі) чи слабістю морфофункціональних структур, що складають основу статевого інстинкту (при конституціонально-генетичній формі), але і вгасанням умовних статевих рефлексів у силу порушенняфізіологічного ритму статевої активності хворих.

Останній фактор, що є основою абстинентної форми, бере участь у патогенезі всіх клінічних форм як первинних, так і вторинних сексуальних розладів. Усі указані вище фактори сприяють зміцненню виникаючого у хворих переконання у своєї статевої неповноцінності, що згодом може привести до різних порушень з боку психіки.

Проведення заключного етапу психотерапії передбачає сугубо індивідуалізований підбір лікувальних методик з арсеналу відомих методів психотерапії і їхнє диференційоване застосування у формі індивідуальних і колективно-групових занять.

Комплексність психотерапії

Комплексність передбачає, з одного боку, застосування комплексу психотерапевтичних заходів з різними програмами і сполученнями методик на різних етапах психотерапії, а з іншого боку — проведення комбінованого лікування, що включає найбільш раціональне сполучення психотерапії медикаментозними засобами, різними методами фізіотерапії, так називаними допоміжними засобами і режимними рекомендаціями.

Варто також врахувати, що при побудові курсу психотерапії найбільш ефективним виявляється комбіноване застосування різних методів психотерапії в сонному і бадьорому стані.

Розробка індивідуальних планів, схем комплексного лікування ґрунтується на даних ретельного загального і сексологічного обстеження хворих і передбачає лікування не тільки статевого розладу, але і всіх інших патологічних змін в організмі, що можуть відігравати роль патологічних факторів, що впливають на клініку і плин порушень сексуальної функції у чоловіків і жінок.

Поділяючий (дифференційний) характер структури психотерапії

Диференційований характер є одним з неодмінних принципів лікування хворих із сексуальними розладами в залежності від: 1) форми статевого розладу; 2) особливостей проявів; 3) Рівня соціально-психологічної адаптації чоловіків у родині; 4) характеру вторинних реакцій, що значною мірою обумовлені типологічними особливостями пацієнтів, їхнім віком, особливостями подружніх взаємин у зв'язку з розладом статевої функції у одного з них, а також неправильною поінформованістю чоловіка і жінки про норму і патологію статевого життя. При призначенні психотерапії особам, що страждають різними формами сексуальних розладів, необхідно визначити її конкретні задачі і зміст, а також доцільні форми її проведення і найбільш адекватну методику реалізації.

У комплексі психотерапевтичних заходів дуже важлива роль належить методам лікувального самовпливу і, зокрема, аутогенному тренуванню. Її включення в комплекс активних лікувальних заходів здійснюється після створення за допомогою раціонального й іншого методів психотерапії фізіологічних і психологічних передумов для самовпливу з метою психологічного впливу на статеву функцію.

Правильне проведення аутогенного тренування при лікуванні хворих із сексуальними розладами передбачає здійснення настільки необхідних у цих випадках акцій самомобілізації, самоорганізації і саморегуляції. При цьому варто врахувати, що аутогенне тренування диференційоване в залежності від форм сексуальних порушень, а також від характеру типологічних особливостей пацієнтів і типу вторинних невротичних реакцій.

Тривалість психотерапії

Для курсу психотерапевтичного лікування, успішного і послідовного проведення етапів психотерапевтичних впливів, спрямованих на перебудову психологічних установок хворих, а також для створення і закріплення нових тривалих умовно-рефлекторних зв'язків важлива тривалість лікування. Конкретна тривалість курсу психотерапії у кожному окремому випадку визначається особливостями форми, симптоматики і плину статевого розладу, а також усіма факторами, що впливають на статеву функцію і характер реагування особистості хворого на виникле захворювання.

Практичний клінічний досвід показує, що для досягнення вираженого і стійкого лікувального ефекту найбільша тривалість курсу психотерапії потрібно особам з помисливістю, схильним до невротичних фіксацій, а також особам літнього віку в силу властивої їм інертності нервових процесів і меншої рухливості їхнього динамічного стереотипу. Це стосується хворих як з первинно виявленими сексуальними розладами, так і з вторинними порушеннями статевої функції.

Підтримуюча (підкріплювальна) психотерапія

При закріпленні досягнутого лікувального ефекту протягом тривалого часу (від декількох місяців до року і навіть більше) необхідно використовувати підкріплювальну психотерапію.

Підтримуюча психотерапія — це короткі лікувальні курси чи одиничні психотерапевтичні заняття. Тривалість і інтенсивність підтримуючої психотерапії визначаються ступенем ефективності основного курсу лікування, особистісними особливостями пацієнтів і рівнем соціально-психологічної адаптації чоловіків.

При проведенні підтримуючої психотерапії рекомендується використовувати ті ж конкретні методики психотерапевтичних впливів, що застосовувалися при реалізації основного курсу лікування і робили найбільш ефективний терапевтичний вплив.

Частота проведення підтримуючих психотерапевтичних заходів залежить від особистісних особливостей пацієнтів, їхнього загального стану й особливостей міжособистісних відносин у родині.

Психотерапевтична наступність

При лікуванні хворих із сексуальними розладами необхідне дотримання наступності в їхньому лікуванні. Сексопатолог повинний бути інформований у плані умов розвитку, функціональної діагностики й оцінки сексуальної патології, психологічних установок і тенденцій хворого, даних об'єктивного анамнезу, а також характеру проведеного раніше лікування і його ефективності. Зазначенуінформацію одержують шляхом проведення офіційного запиту у відповідні лікувальні установи й одержання розгорнутих виписок з історії хвороби осіб, що потребують подальшої лікувальної допомоги.

Побудова відповідної психотерапії на останньому етапі лікування повинна бути заснована на досвіді попередніх етапів, бути їхнім логічним продовженням і її подальшим творчим розвитком.

Психотерапія— це медична наука, за допомогою якої лікар надає психологічну допомогу і психологічний вплив на пацієнта з метою купірування патологічних симптомів і синдромів. На сучасному етапі виділяють три підходи при проведенні психотерапії:

1)психодинамічний;

2)поведінковий (бихевіоральний)

3)феноменологічний.

Їхні розходження можна представити у виді таблиці 7.

Таблиця7

Основні

параметри

Динамічний підхід

Поведінковий підхід

Феноменологічний підхід

Природа людини

Керується сексуальними й агресивними інстинктами

Продукт соціуму, поводиться на підставі минулого досвіду

Має вільну волю і здатність до самовизначення і самоактуалізації

Основна проблема

Сексуальне придушення

тривога

Психічне відчуження

Концепції патології

Конфлікти в сфері інстинктів: несвідомі ранні статеві потяги

Придбані стереотипи поведінки

Утрата можливостей, розщеплення «я», непогодженість думок, почуттів, поведінки

Концепція здоров'я

вирішення психологічних конфліктів

Усунення симптомів, зниження чи усунення тривоги

Твердження власного «я», актуалізація особистості

Вид зміни

Розуміння раннього минулого

Пряма дія

Безпосереднє переживання

Тимчасовий підхід

Історичний: суб'єктивне минуле

Неісторичний:

Об'єктивне сьогодення

Відсутність історизму: тут і зараз

Завдання психотерапевта

Зрозуміти несвідомий психічний зміст і його історичне сховане значення

Підкріплювати, формувати чи придушувати специфічні поведінкові реакції для усунення тривоги

Сприяти самовираженню ( від фізичного до духовного)

Основні техніки

Інтерпретація матеріалу, вільні асоціації, сновидіння, повсякденна поведінка

Обумовлювання, систематична десенсибілізація, позитивне і негативне підкріплення, моделювання

Рівна участь у діалозі, експерименти, драматизація чи розігрування почуттів

Роль психотерапевта

Нейтральна. Допомагає пацієнту досліджувати значення вільних асоціацій і іншого матеріалу з несвідомого

Учитель. Допомагає пацієнту заміняти дезадаптацію адаптивною поведінкою

Прискорювач (фасилітатор) росту особистості

Характер зв'язку між лікарем і пацієнтом

Нереальні взаємини, першорядні для лікування

Реальні, але другорядні для лікування: взаємини відсутні

Реальні, першорядні для лікування, реальні взаємини

Лікувальна модель

Авторитарна лікар-пацієнт, терапевтичний союз

Викладач-учень. Авторитарна. Навчальний союз

Спілкування двох рівних людей, людський союз

Метою психотерапії у вузькому розумінні стає зцілення пацієнта від психопатологічної симптоматики в рамках невротичних, характерологічних(особистісних) чи психосоматичних розладів. Вибір конкретної психотерапевтичної методики залежить від ряду об'єктивних і суб'єктивних факторів.

До об'єктивних факторів відносяться:

1) характер психопатологічного синдрому;

2) етиопатогенез психічних розладів;

3) індивідуальні особливості пацієнта.

До суб'єктивних факторів відносяться:

1) індивідуальні особливості психотерапевта;

2) широта його психотерапевтичних знань і навичок;

3) ситуаційні моменти (наявність часу і відповідного місця для проведення психотерапевтичного сеансу).


МЕТОДИКИ ПСИХОТЕРАПІЇ

Методики психотерапії різноманітні. Кожна з них повинна використовуватися в різних варіантах, пристосованих для рішення різних задач у відношенні кожного пацієнта. Складні задачі психотерапії найбільше успішно можуть зважуватися при вмілому комбінуванні різних методик. Психотерапія повинна щораз будуватися як єдина система, що включає науково обґрунтовані методики в їх доцільному за даних обставин співвідношенні. Крім того, методи психотерапії можуть сполучатися з іншими видами лікування: медикаментозним лікуванням, фізіотерапією, фітотерапією, лікувальною фізкультурою, трудотерапією і т.д.

Виділяють наступні основні методи психотерапії:

1) Раціональну психотерапію . Це вплив на пацієнта за допомогою логічно аргументованих роз'яснень здійснюється шляхом пояснення, повідомлення пацієнту того, чого він не знає чи не розуміє, але що може розсіяти його помилкові переконання. Найчастіше вона проводиться у формі діалогу між лікарем і пацієнтом. Така співбесіда має на меті роз'яснення причини захворювання, прогнозу і характеру призначуваного лікування;

2) Суггестивну психотерапію . У свою чергу, вона підрозділяється на:

а)навіювання в стані пильнування;

б)навіювання в стані гіпнотичного сну;

в)самонавіювання (аутосуггестію);

3)Колективну психотерапію . Це взаємний лікувальний вплив на пацієнтів, здійснюваний під керівництвом лікаря, при цьому виді лікування сеанси психотерапії проводяться в групі хворих і передбачають не тільки вплив лікаря на хворих, але і членів групи один на одного. Колективна психотерапія підрозділяється на:

а)сімейну;

б)поведінкову;

в)ігрову;

г)імаготерапію (лікування за допомогою уяви);

д)психоестетотерапію;

е)гегитальттерапию (лікування за допомогою різних фізичних вправ, спрямованих на розширення свідомості і формування гегитальтов — протилежностей; до цієї категорії відноситься робота з мріями, їхнім здійсненням);

4)Наркопсихотерапію. Це сполучення впливу словесного навіювання лікаря і неповного наркозу після внутрішньовенного введення барбітуратів (гексенала, тентотала, амиталнатрія).Таке сполучення застосовується при недостатній гипнотабельності. Стан ейфорії з елементами легкого оглушення значно полегшує суггестивний вплив і тим самим значно підвищує ефективність психотерапії;

5)Умовно-рефлекторну (поведінкову) психотерапію, при цьому використовуються прийоми, спрямовані на гальмування і перебудову за допомогою тренувань патологічних умовних зв'язків, а також на навчання новим бажаним формам поведінки. Різні комплекси вправ, використовувані
при цьому виді лікування, сприяють подоланню психогенно виникаючих психопатологічних порушень, наприклад ізольованих фобій (страху темряви, води, тварин, сексуальних відносин). Пацієнт під керівництвом лікаря привчає себе адаптуватися до його ситуації, що травмує. Спочатку функціональні тренування здійснюються в штучних умовах (у кабінеті лікаря) за допомогою фотографій,відео- чи аудиозаписів, що імітують стресову ситуацію. Надалі відповідні тренування проводяться безпосередньо в обстановці, що і з'явилася у свій час психотравма-тичним фактором, що сприяв формуванню фобій. Наприклад, у закритих приміщеннях при клаустрофобії, на транспорті — при страху­ руху і т.д.). Цей вид лікування підвищує активність пацієнта в подоланні хворобливих явищ.

Психотерапія в стані пильнування

Завдання й окремі методики психотерапії, проведеної в стані пильнування пацієнта, дуже різноманітні. Психотерапевтичний вплив у стані пильнування включає роз'яснення, переконання, навіювання, інструктування хворого, тренувальну психотерапію, лікування контактом, перебудовою середовища, відволіканням і переключенням. Воно містить у собі надання хворому можливості висловитися. У бадьорому стані хворий залучається до можливо активного,поступово наростаючої участі у своєму лікуванні. Найважливішими завданнями психотерапії в стані пильнування є правильне висвітлення особливостей хвороби, причин її виникнення, характеристика лікування, що починається, правил його проведення, що сприяють подоланню хвороби.

Основні форми психотерапії в стані пильнування

Психотерапію, проведену в стані пильнування, прийнято підрозділяти на:

1)роз'яснювальну;

2)раціональну.

Роз'яснювальна психотерапія як самостійна методика була уперше виділена В. М. Бехтеревим. Основний додаток цієї методики — оцінка хворим свого хворобливого стану, що включає в себе сукупність зведень, якими розташовує хворий про захворювання, що виявляються розладами, близькими з тими, котрі він виявляє в себе. Недолік медичних знань сприяє недостатньо серйозному відношенню людини до порушення нормальної роботи організму, недотриманню профілактики, відмовленню від своєчасного лікування. Така недооцінка хвороби приводить у ряді випадків до значного її обтяження чи навіть до передчасної загибелі людини. Крім того, сучасна людина отримує дуже розрізнену інформаціюпро хвороби з журналів, газет, радіо, телебачення, Інтернету й інших джерел. Ця інформація, що містить медичні терміни, нерідко змішується з життєвими поняттями, порадами сусідів, родичів. У результаті виникають помилкові судження, що нерідко створюють у людини сприятливу основу для переоцінки виниклих у нього симптомів чи навіть мнимих ознак. Людина починає лікування самостійно, найчастіше навіть не знаючи, чим і від чого він лікується і навіщо, лікарська допомога нерідко таким пацієнтам уже стає непотрібною: пацієнт може загинути від токсичного отруєння ліками від зовсім іншого захворювання. Завдання психотерапевта — роз'яснити пацієнту суть виниклого в нього захворювання, міру небезпеки для життя, систему лікувальних і профілактичних заходів, необхідних для подолання хвороби. Роз'яснювальна терапія може проводитися у вигляді бесіди, містити в собі знайомство з хворими, вилікуваними від того захворювання, яким страждає пацієнт, перегляд документованих матеріалів і т.д. Вона припускає активність хворого в прагненні зрозуміти особливості свого захворювання і вилікуватися. Лікар, що проводить роз'яснювальну психотерапію, повинний бути професіоналом високого (найвищого) рівня в будь-якій області медицини (тому що пацієнт може поставити будь-яке несподіване і навіть нелогічне запитання) і вміти в доступній формі викласти ті зведення, що необхідні хворому і будуть сприяти ефективному лікуванню. Роз'яснювальна психотерапія ефективна в тому випадку, коли спрямованість, характер відносин, усвідомлення чи несвідомі тенденції особистості сприяють корекції неправильних суджень, що лежать в основі неправильної оцінки хворобливих проявів, і малоефективна, коли хворий має свою неправильну точку зору на хворобу й наполягає на ній. Хворий або ігноруєдоводи лікаря, або намагається знайти в його міркуваннях протиріччя і спростувати висновок, що має для нього умовно-негативну емоційну значимість. Будь-яка невизначеність у висловленнях лікаря, будь-яка нечіткість суджень служать для хворого підставою для недовіри.

Раціональна психотерапія - систематичне переконання пацієнта в питанні оцінки своєї хвороби, що досягається в аргументованій суперечці між лікарем і хворим. Раціональна психотерапія звернена до розуму пацієнта, вона спирається на логіку як на науку про закони мислення, що переконливо демонструє пацієнту помилки в його міркуваннях, зв'язаних з неправильною оцінкою хворобливого стану. Специфічна й істотна відмінність раціональної психотерапії полягає в тім, що вона побудована на логічній аргументації. Без неї немає і не може бути раціональної психотерапії. Але це не виходить, що ця методика будується тільки на логічній аргументації, вона містить у собі навіювання, емоційний вплив,вивчення і корекцію особистості, дидактичні і риторичні прийоми. Лікар-психотерапевт пояснює пацієнту не тільки причину того чи іншого патологічного стану, спираючись на докази, але і виробляє в нього розумне, адекватне відношення до захворювання. Вироблення бажаного переконання в хворого дуже часто вимагають не однієї бесіди, а тривалої роботи, у процесі якої лікар, установивши з пацієнтом тісний контакт, ретельно вивчивши стан його здоров'я й особливості особистості, терпляче усуває елементи невизначеності, непевності, що грають відому психогенну роль. Одна з найперших і найважливіших задач цьогометоду — правильне висвітлення характеру хвороби, причин її виникнення, прогнозу, характеру прийнятого лікування, правил поведінки пацієнта, що сприяють подоланню хвороби. Бажано, щоб хворий ясно бачив план лікування, тим більше що він повинний активно йти назустріч зусиллям лікаря. У такім навчанні бідують і родичі, і близькі пацієнта. Але і родичів психотерапевт повинний не тільки навчати, він зобов'язаний перетворювати їх у своїх союзників і помічників, він повинний дати їм знання про стан члена їхньої родини, викликати в них відповідні емоції, вольову спрямованість, спонукання і відношення до хворого. Нерідко необхідна психотерапевтична допомога всім членам родини. І ще одна дуже важлива обставина: справа в тім, що хворому не тільки необхідні відповідні знання, потрібно розвивати в нього волю до видужання, інше відношення до себе і навколишнім, інші інтереси і спонукання, іншу мотивацію поведінки. Пацієнти найчастіше страждають не від недоліку знань прозахворювання, вони мають потребу в перебудові поглядів, у визначеній перебудові особистості у відношенні причин і походження хвороби. Необхідно навчити пацієнта правильно оцінювати свій стан, що оточують, проаналізувати взаємини з ними, з колективом, із суспільством у цілому. З огляду на ці задачі, характер психотерапії, проведеної в стані пильнування хворого (вірніше — пацієнта, адже незаперечний той факт, що якщо психотерапевт назве пацієнта «хворим», те він ніколи не доможеться бажаного результату), вплив на нього при цьому методі не слід називати просто переконанням. Це не стільки переконання, скільки обговорення, навіть дискусія, причому зовсім не вільна від елементів вселяння й обов'язкового емоційного впливу. Психотерапевт повинний направити свій вплив проти невір'я пацієнта у своє видужання і поліпшеннясвого стану. Ні в якому разі не можна допускати розпачу в пацієнта, примирення з хворобою, чекання кінця мученням. Психотерапевт повинний усунути в пацієнта страх перед лікуванням. Не секрет, що нерідко не тільки діти бояться того чи іншого лікування чи обстеження. Це закономірно, тому що відвідування лікаря, обстеження, лікування асоціюються з болем і стражданнями. Кожен лікар, призначаючи той чи інший спосіб обстеження чи лікування, повинний (відповідно клятві Гіппократа) поставити себе на місце хворого. Це добре розуміє лікар-психотерапевт, але чи розуміє це лікар-терапевт загальної лікувальної мережі:навантаження змушує його забувати про те, що людина негативно відноситься до лікувальних заходів, у тому числі діагностичним, несущим хворобливі відчуттям. Своєю поведінкою лікар, весь медичний персонал повинні допомогти пацієнту перебороти страх перед лікуванням і попереджати можливість його виникнення.Не тільки, наприклад, правильно проведена анестезія чи наркоз, не тільки досягнення лікарської техніки, але і поведінка і слова лікаря і його помічників здатні полегшувати біль, зменшувати і знімати страх хворого при різних маніпуляціях, будь-яку його напруженість, занепокоєння. Від післяопераційних пацієнтів нерідко можна почути, як важко на них впливав той факт, що оперував лікар, якого вони не знали, що з ними попередньо жодного разу не розмовляв, не оглядав їх. Хірург, як і лікар будь-якої іншої спеціальності, повинний приступати до лікування, лише попередньо познайомивши з хворим, поговоривши з ним,роз'яснивши необхідність і обсяг лікувальних процедур. Зустріч з лікарем повинна бути джерелом позитивних емоцій у хворого.

У ряді випадків виникнення захворювання чи важкий її плин, необґрунтований страх перед ним зв'язані з наявністю в хворого неправильних уявлень, інодізабобонів. Щоб неправильне представлення породило чи підсилило хворобливий прояв, воно повинно придбати для людини особливе індивідуальне значення, обумовлене станом його центральної нервової системи, організму в цілому, особливостями його особистості, індивідуальним досвідом, оточенням, обстановкою.

Загальним для роз'яснювальної і раціональної психотерапії є те, що ці методи відносяться до внутрішньої картини хвороби і повинні бути спрямовані на вироблення правильного відношення хворого до свого захворювання. Основна відмінність полягає в тому, що роз'яснювальна психотерапія спирається в основному на дидактичні принципи, а раціональна — на закони і форми логіки.

Рівні внутрішньої картини хвороб

Внутрішня картина хвороби чи відображення у свідомості пацієнта всього того, що зв'язано з тією патологією, що дезадаптує його до середовища, з позицій психотерапії може бути розділена на три основних рівні:

1) сенсорний;

2) емоційний;

3) інтелектуальний.

Такий підрозділ носить схематичний характер, однак полегшує оцінку складних психічних процесів, що сприяють формуванню тієї чи іншої точки зору на хворобу.

Сенсорний рівень внутрішньої картини хвороби містить у собі сукупність відчуттів і сприйнять тим змінам в організмі, що виникають у зв'язку з патологічним процесом, як: слабість, дратівливість, болючі відчуття, порушення сну, задишка, озноб і багато інших проявів хвороби. Сенсорний рівень хвороби відбивається у свідомості людини по-різному в залежності від багатьох факторів. Є люди, що дуже важко переносять уколи ін'єкційної голки, відмовляються від необхідності зробити аналіз крові, тому що не переносять уколу в палець, не переносять невеликі поранення шкірних покривів, не виносять виду крові чи впадають у важку меланхолію в зв'язку з головним болем, ознобом — провісниками застуди. Відома й інша категорія людей, що не зауважують значних поранень, виявляють їх у себе випадково при зміні одягу, по кров'яних плямах на білизні ранам, що зарубцювалися, на шкірі і намагаються згадати, при яких обставинах вони їх одержали. Кашель, головний біль, висока температура — усе це не заважає їм займатися своєю роботою, і за допомогою до лікаря вони звертаються лише в крайньому випадку, на вимогу близьких чи в зв'язку з неможливістю продовжувати трудову діяльність далі. Дані групи є крайніми, між ними існує велика група людей, що відчувають хворобу адекватно виразності симптомів. Підвищене і знижене відчуття хвороби не є результатом лишеособистісних особливостей людини. Воно визначається рядом факторів, у числі яких велику роль грає емоційний і інтелектуальний рівень внутрішньої картини хвороби. Безсумнівно також і зворотний вплив сенсорного рівня на емоційний і інтелектуальний.

Емоційний рівень містить у собі оцінку хворобливого стану з позицій тієї небезпеки чи користі, що вноситься в життя хворого фактом захворювання. На емоційному рівні зважується питання про те, добре чи погано, що виникла хвороба. Питання неоднозначне. Рішення його не обмежується ступенем дискомфорту, чи виразністю сенсорного рівня, чи ступенем небезпеки, зв'язаної з хворобою. У його рішення включається система визначених установок і тієїумовної вигоди, що може витягти людину зі своєї хвороби (звільнення від трудової чи діяльності необхідності виконувати неприємні обов'язки; турбота, що виявляється навколишніми до хворої людини; виправдання перед навколишніми за невиконаний борг; пільги, покладені хворому, і багато чого іншого). Хвороба може заподіяти особистості моральний і матеріальний збиток, порушити задумані плани, перешкодити кар'єрі, знизити працездатність, привести до розпаду родини (особливо у випадку сексуальних розладів). Усе це і багато чого іншого приводить людину до негативної чи позитивної оцінки факту наявності в себе хвороби в цілому. Емоційний рівень внутрішньої картини хвороби заснований на тихвідчуттях, що виникли в зв'язку з патологією, але інтерпретація цих відчуттів спирається на ті зведення, якими розташовує пацієнт про медицину, діагностику, аналізи, обстеженнях і лікуванні. Ці зведення найчастіше бувають поверхневими і незрозумілими. Саме вони визначають інтеллектуальний рівень внутрішньої картини хвороби.

Інтелектуальний рівень визначається рішенням наступних питань:

1.Хворий чи здоровий?

2.Чим хворий?

3.Який повинний бути режим?

4.Чим лікуватися?

5.Чому занедужав?

Лікарю зовсім ясно, що рішення цих питань вимагає великих спеціальних медичних знань. Хворій людині, далекому від медицини, це не завжди ясно, знайомство з популярною медичною літературою нерідко створює в хворої людини ілюзію глибоких медичних знань, і він робить неправильні висновки, а хвороба усвідомлюється їм не завжди адекватно. Внутрішня картина хвороби є в людини при будь-якім захворюванні, що їм усвідомлюється. Якщо вона неадекватна, то вимагає роз'яснювальної чи раціональної психотерапії. Корекція внутрішньої картини хвороби повинна здійснюватися сенсорно, на рівніемоційного й інтелектуального розуміння єдності і взаємозв'язки цих психічних функцій. У процесі раціональної і роз'яснювальної психотерапії, як і при будь-якому психотерапевтичному методі, лікар вирішує ряд завдань, що на першому етапі його роботи з пацієнтом носять переважно діагностичний характер, а на другому — лікувальний терапевтичний. На першому етапі з'ясовуються неправильності мислення пацієнта, що стали причиною дезорієнтації і дезадаптації, характер конфлікту між особистістю і середовищем, здійснюється усебічне вивчення особистості пацієнта. У перший етап роботи включається складання і здійснення плану корекції мислення, вирішення конфлікту, закріплення отриманих результатів. Психотерапія в бадьорому стані вимагає ерудиції лікаря не тільки в медичній науці, але й у таких галузях, як психологія, логіка, педагогіка, література, соціологія, і багатьох інших. Психотерапевт, що ставить перед собою задачу коригувати мислення хворого, повинний бути дуже всебічною людиною. Для проведення роз'яснювальної і раціональноїпсихотерапії лікарю необхідно ретельно вивчити клінічні особливості хвороби, характер і особистість хворого й особливо його відносини з оточуючими людьми. Ця попередня робота необхідна для розуміння складних відносин особистості, що формують неправильний висновок хворого в оцінці свого захворювання.

Часто лікарю для постановки діагнозу дійсно необхідно задати хворому кілька питань, адже цілий ряд симптомів хвороби, до яких хворий прагне привернути увагу лікаря, не є істотними для її розуміння Зовнішні обставини, що збіглися з початком хвороби і не мають з її виникненням ніякого зв'язку, представляютьсялікарю непотрібними, зайвими обставинами, що тільки заплутують діагностичний процес. Хворий не знає істотних механізмів, що лежать в основі хвороби, і саме ці випадкові обставини приймає за головні причини хвороби. Іноді по визначених причинах хворому вигідно було б щоб саме цей збіг було істотним. Він намагається залучити до нього увагу лікаря. Лікар ігнорує ці спроби, просить хворого не відволікатися, відповідати тільки на поставлені питання. У хворого створюється враження, що лікар неуважний, квапиться і несумлінно його обстежує. Тому контакт лікаря і хворого починається з розпиту хворого,виявлення скарг у тім порядку, що пропонує хворий. Необхідно дуже терпляче, уважно і не перебиваючи вислухати хворого. Цей етап роботи закінчується лише тоді, коли на питання лікаря, що ще його в даний час турбує, пацієнт відповідає: «Я перелічив (ла) усе, що стосується мого захворювання».

Після цього психотерапевт починає задавати ті питання, що представляються йому важливими й істотними в тій послідовності, що потрібна для розуміння сутності патологічного процесу. Такий підхід виключає можливість невдоволення пацієнта, що його неуважно вислухали, і переконує його в тім, що лікар знає про хворобу більше, ніж він сам, обов'язково допоможе йому, тому що задає питання про ті ознаки хвороби, на які хворий сам не звернув уваги. Аналогічні етапироботи доцільні при вивченні історії хвороби: спочатку хворому необхідно запропонувати самому розповісти історію виникнення захворювання в тій послідовності, що, на його думку, є істотним, а потім питаннями уточнюють послідовність розвитку симптомів. Основна мета вивчення особистості — це спроба зрозуміти неусвідомлені й усвідомлені, але сховані механізми емоційного рівня внутрішньої картини хвороби, що змушують хворого всупереч логіці наполягати на неправильному висновку в оцінці своєї хвороби. Вивчення особистості включає традиційні клініко-психологічні методи дослідження, психологічні тести і проективні методики в сполученні з різними тестами самооцінки. Найбільше часто використовується монографічний метод вивчення особистості, побудований на розпиті пацієнта про те, як він реагує на різні життєві ситуації, як складалася його особистість протягом життя, які особистісні особливості йому властиві з раннього дитинства, які риси в нього формувалисяпротягом життя. Приведемо приклади необхідних тестів (конкретно у випадку сексуальних розладів). Пацієнт повинний відповісти на наступні питання:

1.Статевий потяг мене мало турбує.

2.Найменша неприємність придушує в мене статевий потяг.

3.Періоди сильного статевого потягу чергуються в мене з періодами холодності і байдужності.

4.У статевому відношенні я швидко збуджуюся, але швидко заспокоююся і байдужію.

5.При нормальному сімейному житті не існує ніяких статевих проблем.

6.У мене сильний статевий потяг, що мені важко стримувати.

7.Моя сором'язливість мені дуже сильно заважає.

8.Зради я б ніколи не простив (ла).

9.Я вважаю, що статевий потяг не можна стримувати, інакше воно заважає плідній роботі.

10.Найбільше задоволення мені доставляють флірт і залицяння.

11.Я люблю аналізувати своє відношення до статевих проблем, свій власний потяг.

12.Я знаходжу ненормальності у своєму статевому потязі і намагаюся боротися з ними.

13.Як я відношуся до статевих відносин з особами однієї статі.

Подібне тестування допомагає з більшою ефективністю використовувати роз'яснювальну і раціональну психотерапію.

Гіпноз

Гіпнотичний метод психотерапії має величезне значення й у багатьох випадках буває дуже ефективним. Виділяють наступні види використання гіпнозу:

1) гіпноз без прямого навіювання чи переконання;

2) симптоматичну сугестію;

3) сугестію на причини виникнення хвороби;

4) реагування в гіпнотичному стані;

5) директивний гіпноз;

6) гіпноаналіз;

7)гіпносинтез (узагальнення в гіпнотичному сні мотивів і відносини особистості до хвороби);

8)гіпнодраму (психотравму).

Відомо, що викликані гіпнотичні стани різні по глибині, ступеню і характеру сугестивності, по тому, якою мірою вони спричиняють так називану спонтанну амнезію. Розрізняють наступні гіпнотичні стани:

1)стан, що характеризується почуттям сонливості, у цьому стані гіпнотизуємі здатні змінювати положення тулуба і кінцівок, ця перша стадія (ступінь) гіпнозу швидко знімається без спеціального впливу;

2)гіпотаксію, чи викликану каталепсію. Хворі усе чують, відчувають, піднята рука зберігає додане їй гіпнотизером положення, навіть якщо це положення дуже незручне для пацієнта. Це друга стадія гіпнозу;

3)стан, що характеризується онімінням тіла, чутливість значно знижена, можливі лише рухи, викликані гіпнотизером. Це третя стадія;

4)гіпнотичний транс. Хворий чує тільки слова лікаря , що вводить його в стан гіпнозу. Це четвертий ступінь гіпнозу;

5)стан легкого сомнамбулізму (можливе виникнення викликаних галюцинацій);

6)стан глибокого сомнамбулізму з повною амнезією хворим усього, що було в гіпнотичному стані. Одна з найважливіших рис гіпнотичного стану, що відрізняють його від фізіологічного сну, — відсутність суттєвої деструкції, відбитої у свідомості реальності. Відповідність переживань гипнотизуємого навіюванню, гармонія між ними - найважливіша умова ефективності гіпнотичного методу. Значення викликаного гіпнотичного стану для терапії ряду захворювань (у тому числі і статевих розладах) визначається:

1) підвищеною сугестивністю людини, що знаходиться в гіпнотичному стані

2) сприяє впливу словом; особливостями виникаючого при ньому гальмового процесу, обумовленими типом нервової системи пацієнта, проведеним вселянням і відношенням хворого до лікаря і до лікування;

3) розслабленням, що досягається при правильно проведеній гіпнотизації, зниженням м'язового і судинного тонусу.

До початку гіпнотичних сеансів необхідно обов'язково пояснити хворому, що метод науково обґрунтований і бажаний результат буде досягнутий. Методик проведення гіпнотичних сеансів існує досить багато.

Сімейна психотерапія

Своєрідність родини полягає в тім, що вона одночасно являє собою і суспільний, соціальний, і індивідуальний осередок. Основна функція родини — створення стабільної сфери, що забезпечує умови для формування розвитку і вираження всіх сторін особистості. Розрізняють первинну батьківську і вторинну подружню родини.

Подружня родина може вливатися в батьківську чи відокремлюватися від неї. У процесі розвитку родині властиві кризи, а захворювання одного її члена не може не позначитися на інших родичах і психологічній атмосфері всієї родини.Сімейна психотерапія — це процес спрямованої зміни міжособистісних відносин у родині, метою якого є усунення емоційних порушень. Родина являє собою не суму двох чи більше особистостей, а особливе утворення з новими якостями. Загальну стратегію сімейної психотерапії потрібно націлювати не на минулі конфлікти в родині, до розбору яких і без того постійно прагнуть чоловіки, а на реальні проблеми, що існують сьогодні і стоять на порозі завтрашнього дня.Психотерапевт повинний, насамперед постійно тримати себе так, щоб не стати знаряддям для здійснення планів. Кожному члену родини повинно бути ясно, що психотерапевт буде порадником, спостерігачем, коментатором, але не суддею. Процес сімейної психотерапії при сексуальних розладах найбільше доцільно розділяти на три етапи:

1) діагностичний;

2) етап конфронтації партнерів з основною проблематикою й усвідомленням причин кризи і його проявів;

3) етап відновлення міжособистісних взаємин на основі заміни деструктивних психологічних установок на конструктивні.

В даний час ефективно застосовується «стереоскопічна техніка» лікування подружніх пар двома психотерапевтами. Кожного партнера веде свій психотерапевт, а проблеми обговорюються вчотирьох. Дезорганізація парних відносин характерна для більшості сексуальних розладів, нерідко з грубими порушеннями елементарних сексуальних функцій. Система психофізіотехнічних впливів, націлених на сексуальну сферу і дозволяє у мінімальні терміни вирівнюватигрубі порушення основних сексуальних функцій. У даний час виділилася в автономний метод – секс терапія. Терапевт дає пацієнту визначені рекомендації й установки, швидко ліквідує такі прояви, як вагінізм, статева слабість і т.д.

Гіпнотерапія сексологічних хворих може здійснюватися як індивідуально, так і груповим методом. Аутогенне тренування (самонавіяння), як правило, проводиться в групі.

Самонавіяння

Так само як фізичними вправами ми будуємо здорове тіло, так і наш розум може стати сильним завдяки спеціальним способам тренування. До таких способів відноситься самонавіяння. Як часто ми ловимо себе на тім, що не в змозі зупинити негативний потік думок, що несе нас у безодню негативних емоцій. Як часто ми виявляємося неспроможними перед усе більш поглинаючими нас почуттями страху, образи, ненависті, безнадійності. Люди, що страждають депресією, часто схильні вважати, що ніщо не може їм допомогти, нічого на світі не варте їхніх зусиль, вони починають почувати утому, спустошеність, втрачають інтерес до життя. Як же з цим боротись? Головне, що необхідно в цьому випадку, — це воля і знання. Ми повинні закладати у свій мозок позитивні емоції. Замість того щоб знову і знову переживати свої лиха і невдачі, ми повинні повернутися убік світла, надії і радісних думок. Усі способи вселяння будуються по одному принципі: підсвідомість приймає як істину будь-яку багаторазово і переконано повторену установку. Чому б кожнійлюдині не закласти у свою підсвідомість думки про здоров'я, успіх, щастя замість того, щоб нескінченно переживати з приводу невдач і шкодувати себе? Щодня необхідно відкрито заявляти про те, чого ви хочете від життя, причому говорити в стверджувальній формі, начебто б ви уже володієте тим, про що мрієте: «Я почувають себе прекрасно, у мене міцне здоров'я, у мене усе виходить». Аленеобхідно пам'ятати, що самонавіяння не може дати моментальних результатів. Крок за кроком людина (пацієнт) буде наближатися до бажаного результату. Крім самонавіяння, корисно використовувати такий метод, як створення уявних образів. Моделюйте в уяві ті зміни в організмі, яких ви хочете досягти в реальності. Уявнийобраз, що закладається в підсвідомості, повинний бути дуже чітким і яскравим, тодіпідсвідомість зможе дати команду відповідним органам і тканинам. Чим частіше ви будете представляти бажаний образ, тим скоріше почнеться процес відновлення. Такі найбільш значимі установки проведення самонавіяння. Психотерапія — складна і багатогранна галузь медичної науки, можливості її безмежні при лікуванні дуже багатьох захворювань, але тільки фахівець з великим досвідом роботи можедопомогти пацієнту перебороти свою недугу, справитися зі своїми проблемами.

Висновки

Завданням клінічної сексології (сексопатології) є вивчення всіх аспектів порушення сексуального здоров'я, а також діагностику, лікування і профілактику подібних порушень.

Сексологія і сексопатологія, на відміну від багатьох інших "вузьких" наукових дисциплін, являє собою міждисциплінарну сферу людського знання. З цього випливає, що соціальні, культурологічні, психологічні, біологічні, антропологічні, педагогічні, правові, філософські й інші проблеми сексуальності складають тільки частину від загального, лише деякий аспект міждисциплінарної сексології.

Основи сексуального здоров'я людини закладаються ще в ембріональний період розвитку, коли відбувається диференціація статі, але надалі воно залежить не стільки і не тільки від біологічних, скільки від психологічних і соціальних факторів, індивідуальної і загальної сексуальної культури, від мотивації сексуальної поведінки, від задоволення несвідомих імпульсів і ступеню адаптації партнерів на всіх рівнях взаємодії.

Сексуальна задоволеність і психічне благополуччя дорослої людини багато в чому залежать від морально-психологічної атмосфери, у якій протікало його дитинство. Довірчі відносини з батьками, особливо з матір'ю, загальна емоційна розкутість і відкритість сімейних відносин, терпиме, світське ставлення батьків до тіла і наготи, відсутність жорстких вербальних заборон, готовність батьків відверто обговорювати з дітьми хвилюючі їхні делікатні проблеми - усі ці фактори полегшують дитині формування здорового відношення до сексуальності.

Крім сімейних умов, важливим фактором психосексуального розвитку людини є досвід різнобічного, з раннього дитинства, спілкування між хлопчиками і дівчатками.

Психотерапевтичні прийоми при лікуванні різних форм сексуальних розладів повинні бути спрямовані на корекцію особистісних реакцій на сексуальну патологію, що має, що найчастіше гіперактуалізується хворими в зв'язку з виникненням у них комплексу неповноцінності. Застосування психотерапії в таких випадках повинне носити характер не епізодичних заходів, а системи лікувальних впливів, початком якої вже є первинний огляд хворого.

Комплексність передбачає, з одного боку, застосування комплексу психотерапевтичних заходів з різними програмами і сполученнями методик на різних етапах психотерапії, а з іншого боку — проведення комбінованого лікування, що включає найбільш раціональне сполучення психотерапії медикаментозними засобами, різними методами фізіотерапії, так називаними допоміжними засобами і режимними рекомендаціями.

Для курсу психотерапевтичного лікування, успішного і послідовного проведення етапів психотерапевтичних впливів, спрямованих на перебудову психологічних установок хворих, а також для створення і закріплення нових тривалих умовно-рефлекторних зв'язків важлива тривалість лікування. Конкретна тривалість курсу психотерапії у кожному окремому випадку визначається особливостями форми, симптоматики і плину статевого розладу, а також усіма факторами, що впливають на статеву функцію і характер реагування особистості хворого на виникле захворювання.

Метою психотерапії у вузькому розумінні стає зцілення пацієнта від психопатологічної симптоматики в рамках невротичних, характерологічних (особистісних) чи психосоматичних розладів. Вибір конкретної психотерапевтичної методики залежить від ряду об'єктивних і суб'єктивних факторів.


Література

1. Буртянский Д.Л., Хрусталь В.В., Смирнов Г.В. Медицинская сексология. Саратов, 1990г.

2. Фрейд 3. Введение в психоанализ. Лекции. Г. Наука. 1989г.

3. Ю.П. Прокопенко. - "Сексуальность: современный взгляд на

вечную проблему" M.:1991.

4. Кинесса, "Физиология половой жизни человека" или "Брак под микроскопом",1998г.

5. Блюм Г. Психоаналитические теории личности. - Г.,1996

6. Бухановский А.О., Андреев А.С. Структурно-динамическая иерархия пола человека. - Ростов на Дону,- 1993.

7. Васильченко Г.С. Сексопатология. Г., 1990.

8. Введенский Г.Э.Клинико-диагностические аспекты аномального сексуального поведения - М., -1994

9. Герасимов А.В. К проблеме изучения и прогноза сексуально-агрессивного поведения // Психология сегодня, - РПО, М.,- 1996. - Т. 2, Вып. 4.

10. Зенков Л.Р., Ронкин М.А. Функциональная диагностика нервных болезней: (руководство для врачей).- Г., 1991.

11. Иващенко О.И., Елисеев А.В., Ткаченко А.А., Петина Т.В. ЭЭГ у лиц с аномальным сексуальным поведением // Социальная и клиническая психиатрия.1995, № 3. - С. 18-27.

12. Кимура Д. Половые расхождения в организации мозга // В мире науки. - 1992, № 11-12. - С.73-80.

13. Коган Б.М., Ткаченко А.А.,.Маньковская И.В, Филатова Т.С., Медвежникова О.В. Оценка периферических катехоламиновых процессов при парафильном поведении // Обзор психиатрии и медицинской психологии им.В.М.Бехтерева.- 1993, № 3.- С.117-120

14. Кочарян А.С. Личность и половая роль. - Харьков,1996

15. Кратохвил С. Психотерапия семейно-сексуальных дисгармоний.-Г., 1991.

16. Кудряков Ю.Н. Мотивация серийных убийств на сексуальнойпочве // Психология сегодня. - Г., 1996.-Т. 2, Вып. 4.

17. Новоженов Ю.И. Статус - секс и эволюция человека. - Свердловск, 1991

18. Нохуров А. Нарушение сексуального обращения: психиатрический-судебно-психиатрический аспект. - Г., 1988.

19. Самохвалов В.П. Особенности невербального обращения лица с гомосексуализмом // Актуальные вопросы сексопатологии.- 1986.-С.74-75

20. Старович З. Судебная сексология.- 1991

21. Тарновский В.М. Извращение полового чувства.- Спб., 1885.

22. Ткаченко А.А. Комплексная сексолого-психиатрическая экспертиза. - Г., 1995.

23. Частная сексопатология (под ред. Г.С.Васильченко).- Г., 1983.- Т. 1-2.

24. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. Г., 1996.

25. Эльконин Д.Б. Игра и психическое развитие: Избранные психологические работы.- Г., 1992. - С.136-156.

26. Ясперс К. Общая психопатология. - Г., 1997

27. Полный справочник сексопатолога. – М.: Эксмо 2006

28. К.Имелинский "Сексология и сексопатология".Пер.с польск.-М.:Медицина.-1986.-424с.

29. "Сексопатология". Справочник / Г.С.Васильченкои др. Под ред.Г.С.Васильченко.-М.:Медицина.-1990.

30. Г.С.Когарян, А.С.Когарян "Психотерапия сексуальных расстройств и супружескихконфликтов".-М.:Медицина.-1994.-224с.

31. Велика медична енциклопедія. М., 1984. Т. 23. С. 190

32. И. С. Кон Введение в сексологію М.1986г.

33. Кришталь В. В., Гульман Б. Л. Нормальна сексологія // Сексологія. Т. I. Харків.1997. С.5].

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Привет студентам) если возникают трудности с любой работой (от реферата и контрольных до диплома), можете обратиться на FAST-REFERAT.RU , я там обычно заказываю, все качественно и в срок) в любом случае попробуйте, за спрос денег не берут)
Olya00:46:31 26 августа 2019
.
.00:46:30 26 августа 2019
.
.00:46:30 26 августа 2019
.
.00:46:29 26 августа 2019
.
.00:46:28 26 августа 2019

Смотреть все комментарии (14)
Работы, похожие на Курсовая работа: Психологічна допомога у сексології і сексопатології

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(258812)
Комментарии (3488)
Copyright © 2005-2020 BestReferat.ru support@bestreferat.ru реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru