Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364139
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21319)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8692)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Курсовая работа: Програма для тестування знань з дисципліни "Програмування на мові С"

Название: Програма для тестування знань з дисципліни "Програмування на мові С"
Раздел: Рефераты по информатике, программированию
Тип: курсовая работа Добавлен 10:06:51 05 августа 2009 Похожие работы
Просмотров: 118 Комментариев: 17 Оценило: 2 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

Міністерство освіти та науки України

Кiровоградський Державний Технiчний Унiверситет

Кафедра програмного забезпечення

Дисципліна: «Програмування на мові C»

Курсова робота

тема: «Скласти та відлагодити програму для тестування знань з дисципліни «Програмування на мові С»»

Зміст

Вступ

1. Призначення та область використання

2. Технічні характеристики

2.1 Постановка задачі

2.2 Опис алгоритму

2.3 Опис та обґрунтування методу організації вхідних та вихідних даних

2.4 Опис та обґрунтування вибору складу технічних та програмних засобів

Висновки

Перелік літератури

Лістинг програми


Вступ

Для ефективної роботи систем керування різними пристроями їх підключають до комп’ютерів. З комп’ютера можуть видаватися різноманітні команди для пристрою, пристрій може передавати різні сигнали комп’ютеру про свій стан.

Для зв’язку використовуються спеціальні пристрої, такі як послідовні та паралельні адаптери. Послідовні передають дані по одному біту, паралельні – одночасно. Паралельні забезпечують більшу швидкість роботи, але вимагають більше з’єднувальних ліній.

У даній роботі розглянуто програму, яка приймає дані з зовнішнього пристрою через паралельний порт. Якщо дані не змінюються (там знаходиться якесь одне значення), то програма повідомляє про це.


1. Призначення та область використання

Програма призначена для тестування якості знань студентів при вивченні дисципліни «Програмування мовою С». Її можна використовувати як у навчальних цілях, так і як приклад програми, що працює з файлами та текстом.

2. Технічні характеристики

2.1 Постановка задачі

Використовуючи мову програмування С, необхідно скласти та підлагодити програму, яка б дозволяла протестувати знання користувача з дисципліни «Програмування на мові С» та виставити оцінку.

2.2 Опис алгоритму

1. Вивести на екран повідомлення про призначення програми.

2. Відкрити текстовий файл з запитаннями.

3. Якщо виникла помилка, то стоп.

4. Прочитати з файлу і вивести на екран запитання і варіанти відповідей.

5. Отримати з клавіатури відповідь користувача.

6. Якщо відповідь правильна, то збільшити лічильник правильних відповідей на 1.

7. Повторити з пункту 4 у циклі 10 разів.

8. Обчислити оцінку і вивести на екран результат тестування.

9. Кінець.

2.3 Опис та обґрунтування методу організації вхідних та вихідних даних

Вхідними даними до програми, по-перше, є файл c-ask, який містить запитання та відповіді. Кількість рядків у цьому файлі кратна чотирьом (запитання та 3 варіанти відповідей). Також вхідними даними є відповідь, яку користувач вводить з клавіатури.

Для отримання інформації з файлу використовуються такі функції з stdio.h:

fopen – відкрити файл

fclose – закрити файл

fgets – прочитати рядок з файла

Для отримання коду клавіші використовується функція getch().

Вихідними даними в програмі є оцінка, яка з’явиться на екрані після закінчення тесту. Для виводу використовується функція printf().

2.4 Опис та обґрунтування вибору складу технічних та програмних засобів

Програма є невибагливою до системних ресурсів. Вона може працювати під керуванням операційної системи MS-DOS на комп’ютерах з процесором 8086 та старшим. Об’єм пам’яті може бути значно меншим за 640 КБайт.

Для компіляції програми використовується Turbo C.

Висновки

Отже, розроблена програма, яка тестує знання з дисципліни «Програмування на мові С». Можливо використовувати інші запитання, для цього треба відредагувати файл c-ask з запитаннями.


Перелік літератури

1. Конспект лекцій з дисципліни «Програмування на мові С»

2. Довідка (HELP) з середовища Turbo C фірми BORLAND.


Лістинг програми

#include <stdio.h>

#include <conio.h>

void main() {

FILE *f;

int i, j, co=0;

char c;

char s[81];

char key[10]= «3221321213»;

clrscr();

printf («Доброго дня! Зараз ви пройдете тестування на знання мови\n»);

printf («програмування С. Вам буде задано 10 запитань i на кожне дано\n»);

printf («три варiанти вiдповiдей. Щоб вiдповiсти, введiть потрiбну \n»);

printf («цифру. Бажаємо успiхiв!\n\n\n»);

f=fopen («c-ask», «r»);

if (f==NULL)

{

printf («Помилка вiдкриття файла c-ask! \n»);

return;

}

for (i=0; i<10; i++)

{

for (j=0; j<4; j++) {

fgets (s, 80, f);

puts(s);

}

printf («\nВведiть номер правильної вiдповiдi: \n»);

do {

c=getch();

} while (c!=0x31&&c!=0x32&&c!=0x33);

if (c==key[i])

{

printf («\n\nВiрно! \n\n»);

co++;

}

else printf («\nНевiрно! \n\n»);

}

fclose(f);

clrscr();

printf («Результат тесту: \n»);

printf («Задано 10 запитань\n»);

printf («Отримано % d вiрних вiдповiдей\n», co);

if (co<2) co=2;

printf («Оцiнка за 5-бальною системою:%d\n», (int) ((float) co/10*5));

printf («До побачення!\n»);

getch();

}

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Делаю рефераты, курсовые, контрольные, дипломные на заказ. Звоните или пишите вотсап, телеграмм, вайбер 89675558705 Виктория.
02:58:35 19 октября 2021
Срочная помощь учащимся в написании различных работ. Бесплатные корректировки! Круглосуточная поддержка! Узнай стоимость твоей работы на сайте 64362.ru
20:59:34 11 сентября 2021
Привет студентам) если возникают трудности с любой работой (от реферата и контрольных до диплома), можете обратиться на FAST-REFERAT.RU , я там обычно заказываю, все качественно и в срок) в любом случае попробуйте, за спрос денег не берут)
Olya00:37:38 26 августа 2019
.
.00:37:37 26 августа 2019
.
.00:37:37 26 августа 2019

Смотреть все комментарии (17)
Работы, похожие на Курсовая работа: Програма для тестування знань з дисципліни "Програмування на мові С"

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(285813)
Комментарии (4146)
Copyright © 2005-2021 BestReferat.ru support@bestreferat.ru реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru