Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364139
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21319)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8692)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Контрольная работа: Розроблення заходів щодо ергономіки, забезпечення охорони праці та техніки безпеки на об’єкті Центральне Ялтинське відділення ТОВ "Райфайзен Банк Аваль"

Название: Розроблення заходів щодо ергономіки, забезпечення охорони праці та техніки безпеки на об’єкті Центральне Ялтинське відділення ТОВ "Райфайзен Банк Аваль"
Раздел: Рефераты по безопасности жизнедеятельности
Тип: контрольная работа Добавлен 08:20:26 07 сентября 2010 Похожие работы
Просмотров: 1724 Комментариев: 10 Оценило: 2 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

РОЗРОБЛЕННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО ЕРГОНОМІКИ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ НА ОБ’ЄКТІ ЦЕНТРАЛЬНЕ ЯЛТИНСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ТОВ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»


1. Аналіз санітарно-гігієнічних умов праці в Центральному Ялтинському відділенні ТОВ «Райффайзен банк Аваль»

Площа кімнати, яку займає відділ, становить 32,4 м2 , її висота рівна 3,4м.. У кабінеті працює 7 чоловік, на кожного доводиться 4,63 м2 площі приміщення і 15,74 м3 об'єми приміщення. У відповідності з СНіП 11-90-81 найменше допустиме значення площі і об'єму виробничих приміщень на одного працюючого складає відповідно 4,5 м2 і 15 м3 , отже фактичне значення площі приміщення на одного працюючого більше нормативного на 0,63 м2 , а фактичний об'єм на 0,74 м

Розглядаючи питання естетики, потрібно зазначити, що стіни кабінету обклеєні шпалерами світлого тону, стеля біла, на підлозі покриття з лінолеуму, на підвіконнях стоять кімнатні квіти. Все це створює для працівників відділу спокійну обстановку і сприяє нормальним умовам праці.

У кабінеті досить ясно. Природне освітлення здійснюється падінням прямих променів сонця через 2 вікна, площа кожного з яких становить 4,6 м2 (ширина 2 м, висота 2,3 м).

Достатність природного освітлення визначається по формулі:

;

.

Коефіцієнт природного освітлення даного приміщення (ДО=0,28) відповідає нормативному значенню.

Штучне освітлення здійснюється за допомогою люмінесцентних ламп типу ЛД-40, потужністю 40 Вт, 6 шт. Вентиляція в приміщенні здійснюється шляхом кондиціонування повітря або через відкриті вікна. У кабінеті встановлено 2 кондиціонери Sumsung з клімат-контролем.

Опалювання будівлі банку централізоване, водяне. У кабінеті встановлено 3 батареї з 8 радіаторів.

Аналізуючи мікроклімат приміщення можна відмітити наступне: вогкість повітря – 60 %, температура повітря складає в середньому 240 с, рівень шуму відповідає нормам.

Санітарно-побутові приміщення в будівлі розташовані відповідно до нормативних вимог. Туалетні кімнати суміщені з умивальниками і знаходяться на кожному поверсі, гардероби є в кожному кабінеті. У приміщеннях щодня проводиться прибирання.

Аналіз параметрів що характеризують санітарно-гігієнічні умови праці в приміщенні банку, депозитного відділу зокрема, наведені в табл. 1.

Таблиця 1 Параметри санітарно-гігієнічних умов праці у центральному ялтинському відділенні ТОВ «Райффайзен банк Аваль».

з/п

Параметри

Фактичне значення

Нормативне значення СНіП 12.1.005-88

Відповідність ДСТу або СНіПу 12.1.005-88

1

Шум, дБА

60

60

відповідає

2

Освітленість, лк

300

300

відповідає

3

Запиленість, м2/мг

6

6

відповідає

4

Температура повітря, С0 в холодний та перехідний період

23

22-24

відповідає

5

Відносна вогкість, %

60

40…60

відповідає

6

Швидкість руху повітря, м/с

0,17

0,1-0,2

відповідає

2. Техніка безпеки

Приміщення банку по електробезпеці відноситься до приміщень без підвищеної електробезпеки.

У відділі проведена внутрішня електропроводка, обладнана розетками. У відділі є 2 комп'ютери R-line з процесорами celeron. Для захисту працівників від електроструму в приміщенні зроблене заземлення окремим контуром і 4 типи електропроводки заземлені. Відстань розеток від підлоги – 0,8 м.

Безпека робочого місця повинна відповідати вимогам виробничої санітарії, техніки безпеки й протипожежній техніці.

При читанні інформації з екрана безперервна тривалість роботи з монітором не повинна перевищувати 4-х годин при 8-часовому робочому дні; через кожну годину роботи необхідно зробити перерву на 5..10 хвилин, а через дві години –на 15 хвилин.

Відповідно до Положення «Про порядок проведення навчання, інструктажу і перевірки знань працівників з питань охорони праці», розробленого на основі типового положення. Затвердженого наказом голови Держкомітету України по нагляду за охороною праці №30 від 04.04.2004 р., посадові особи до початку виконання своїх обов'язків і періодично один раз в 3 роки, відповідно до наказу керівника банку проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праця.

У банку відділами з охорони праці, техніки безпеки і протипожежній безпеки організоване навчання і інструктаж з техніки безпеки всіх працівників. Для новоприбулих працівників проводиться ввідний інструктаж, потім первинний інструктаж на робочому місці.

У банку проводяться наступні види інструктажів:

повторний інструктаж для всіх працівників (1 раз в квартал);

позаплановий інструктаж (при впровадженні нового обладнання або технології, травмах).

У банку діє «Положення по управлінню охороною праці», затверджене головою правління. Контроль за охороною праці покладений на відділ з охорони праці, техніки безпеки і протипожежної безпеки.

Одним з основних показників, що характеризують стан охорони праці і дотримання правил техніки безпеки є рівень травматизму. Так, в ЦЯВ ТОВ «Райффайзен банк Аваль» за 2008 рік випадків травматизму з тимчасовою втратою працездатності зареєстровано не було.

Один раз в квартал проводиться нарада по організації охорони праці, за результатами якої складається протокол і видаються необхідні накази.

3. Пожежна безпека

Будівля, в якій знаходиться банк, по вогнестійкості відноситься до II рівня. Приміщення по пожежній безпеці відноситься до категорії Д. Вибухонебезпечних парів і концентратів немає. Будівля побудована із залізобетонних плит із залізобетонними перекриттями і межа стійкості становить 0,5-2,5 години.

З точки зору пожежної профілактики, в відділі можливими причинами виникнення пожежі можуть бути:

необережне поводження з вогнем (куріння поза спеціалізованими місцями);

тепловий вияв електроенергії;

неакуратне поводження з електроприладами.

У банку є схематично зображені плани евакуації працівників у разі виникнення пожежі. Евакуаційні виходи чітко позначені і знаходяться в легкодоступних місцях.

Відповідно до правил пожежної безпеки будівля банку оснащена засобами пожежогасіння і протипожежного інвентарю, а також електронною протипожежною системою з датчиками реагуючими на підвищену задимленість, крім цього система пов'язана з центральним пультом управління міської пожежної охорони. Є наступні кошти пожежогасіння: вогнегасники ОУ-3 (на сходовому майданчику в пожежному крані, в коридорах), пожежні крани з рукавами по 20 м, також у відділах знаходяться вогнегасники на 200 м

Адміністрація, при розв'язанні питань охорони праці і техніки безпеки керується вимогами законодавства.

Для запобігання впливу на людей небезпечних чинників пожежі повинна бути передбачена можливість швидкої евакуації людей з будівлі.

Для забезпечення безпечної евакуації людей з приміщень розрахунковий час евакуації (Tp) не повинен бути більше необхідного часу евакуації (Tнв), тобто:

Tp ≤ Tнв.

Необхідний час для евакуації для приміщень категорії Д не обмежується.

Розрахунковий час евакуації визначається по розрахунку часу руху одного або декількох людських потоків через евакуаційні виходи з найбільш віддалених місць розміщення людей.

При розрахунку весь шлях руху людського потоку поділяється на дільниці.

Розрахунковий час евакуації людей потрібно визначити як суму часу руху людського потоку по окремих дільницях шляху:

Tр = T1 + T2 + T3+ … + Ti,

де T1 – час руху людського потоку на першій дільниці;

T2, T3,… Ti – час руху людського потоку на кожному з наступних дільниць шляху, мін.

Швидкість руху людського потоку на дільницях шляху визначається в залежності від щільності людського потоку Dn


,

де Nn – число людей в відділі;

f – середня площа горизонтальної проекції людини, м2 (в зимовий час f = 0,125 м2 , в літній час f = 0,1 м2 [63]), приймаємо f = 0,125 м2 ;

Ln – довжина дільниці шляху, м;

S – ширина дільниці шляху, м.

По отриманому значенню Dn по відповідній таблиці [38, c.213] визначаємо швидкість руху людського потоку Vn (м/хв) і інтенсивність руху людського потоку qn (м/хв).

Далі підраховуємо час руху людського потоку на дільниці шляху:

.

Інтенсивність руху людського потоку по кожному з дільниць визначаються по формулі:

,

де Si, Si-1 – ширина і-го що розглядається і попереднього йому (і-1)-го дільниць шляху в метрах;

qi, qi-1 – інтенсивність руху людського потоку по і-му, що розглядається і попередньому йому (і-1)-му дільницям шляху в м/хв.

Тепер розрахуємо час евакуації для ЦЯВ ТОВ «Райффайзен банк Аваль». Зведемо початкові дані в табл. 2.


Таблиця 2 Умови розрахунку часу і шляхи евакуації з будівлі

№ дільниці

Дільниця руху людського потоку

Довжина L, м

Ширина S, м

1

Прохід між робочими місцями в приміщенні

7,2

1,0

2

Дверний отвір

1,0

1,0

3

Коридор (2 поверх)

6,5

1,7

4

Дверний отвір

1,0

1,3

5

Сходи (вниз)

12,7

1,5

6

Дверний отвір

1,0

1,3

7

Коридор (1 поверх)

9,8

1,7

8

Коридор-хол

4,0

2,0

9

Дверний отвір (евакуаційний вихід)

1,0

1,3

Максимальна відстань від найбільш видаленого місця у відділі до евакуаційного виходу становить 44,2 м, що відповідає встановленій нормі.

Визначаємо щільність людського потоку на першій дільниці D1:

люд./ м2

По отриманому значенню D1, виходячи з довідкової таблиці 3, визначаємо V1= 80 м/хв, q1=8 м/хв

Підрахуємо час руху людського потоку на першій дільниці:

хв.

Швидкість руху людського потоку на дільницях шляху, наступних після першого, приймаємо в залежності від інтенсивності руху людського потоку по кожному з дільниць шляху.

м/хв

По довідковій таблиці знаходимо V2= 80 (м/хв).

Отже час руху по другій дільниці:

хв.

Інші дані розрахунків виконуються аналогічно. Для нарядності зведемо їх в таблицю.


Таблиця 3 Розрахунок часу евакуації людей при пожежі з приміщення ЦЯВ ТОВ «Райффайзен банк Аваль»

№ дільниці

Інтенсивність руху qi, м/хв

Швидкість руху Vi, м/хв

Час руху Ti, хв

1

8

80

0,09

2

8

84

0,01

3

4,7

100

0,07

4

6,2

95

0,01

5

5

100

0,13

6

6,2

95

0,01

7

4,7

100

0,1

8

4

100

0,04

9

6,2

95

0,01

Трасч. = ∑ Тi

0,47

Розрахунковий час евакуації людей визначається як сума часу руху людського потоку по кожній дільниці шляху:

Трасч. = ∑ Тi = 0,47 хв.

Оскільки будівля, в якій знаходиться відділ, відноситься до категорії Д по пожежобезпеці, то необхідний час евакуації не обмежується. Отже, для запобігання впливу на людей небезпечних чинників пожежі передбачена можливість швидкої евакуації людей з відділу через евакуаційний вихід, зображений на схемі евакуації (рис. 1), і є самим безпечним варіантом евакуації службовців банку з відділу.


Рис. 1. Схема евакуації в ЦЯВ ТОВ «Райффайзен банк Аваль»

У 2005 р. у ЦЯВ ТОВ «Райффайзен банк Аваль» проводився комплексний захід щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці і виробничої середи, підвищенню рівня охорони праці, попередженню випадків виробничого травматизму, професійних захворювань і нещасних випадків.

За результатами аналізу можна зробити висновки:

стан гігієни праці в відділенні відповідає нормам;

техніка безпеки і пожежна профілактика в приміщенні задовольняє вимогам, що пред'являються.

До недоліків можна віднести організаційні питання, порушення трудової і виробничої дисципліни.

Для вдосконалення охорони праці необхідно активізувати контроль за охороною праці, поліпшити якість інструктажів, що проводяться з працівниками банку, забезпечити достатнє фінансування витрат з охорони праці в банку.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Ребятки, кто на FAST-REFERAT.RU будет заказывать работу до 26го мая - вводите промокод iphone, и тогда будете учавствовать в розыгрыше iphone xs)) сам только что узнал, что у них такие акции бывают (п.с. кстати не удивляйтесь что вас перекидывает на сайт с другим названием, так и должно быть)
FAST-REFERAT.RU13:41:06 23 мая 2019
Мне с моими работами постоянно помогают на FAST-REFERAT.RU - можете просто зайти узнать стоимость, никто вас ни к чему не обязывает, там впринципе всё могут сделать, вне зависимости от уровня сложности) у меня просто парень электронщик там какой то, тоже там бывает заказывает))
FAST-REFERAT.RU13:51:55 06 декабря 2018
Спасибо, Оксаночка, за совет))) Заказал курсач, отчет по практике, 2 реферата и дипломную на REFERAT.GQ , все сдал на отлично, и нервы не пришлось тратить)
Алексей20:52:48 15 июля 2018Оценка: 5 - Отлично
Я обычно любые готовые работы покупаю на сайте shop-referat.tk , и свои все там же на продажу выставляю, неплохой доп.заработок. А если там не нахожу то уже на referat.gq заказываю и мне быстро делают.
Оксана20:28:49 11 июня 2018Оценка: 5 - Отлично
Хватит париться. На сайте REFERAT.GQ вам сделают любой реферат, курсовую или дипломную. Сам пользуюсь, и вам советую.
Студент05:02:39 10 июня 2018

Смотреть все комментарии (10)
Работы, похожие на Контрольная работа: Розроблення заходів щодо ергономіки, забезпечення охорони праці та техніки безпеки на об’єкті Центральне Ялтинське відділення ТОВ "Райфайзен Банк Аваль"

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(258699)
Комментарии (3482)
Copyright © 2005-2020 BestReferat.ru support@bestreferat.ru реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru