Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364139
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21319)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8692)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Реферат: Транспортне планування міст

Название: Транспортне планування міст
Раздел: Рефераты по транспорту
Тип: реферат Добавлен 18:03:23 06 декабря 2010 Похожие работы
Просмотров: 95 Комментариев: 16 Оценило: 2 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

ВСТУП

Безпека дорожнього руху забезпечується нормальним функціонуванням всіх його складових у комплексі: людина, автомобіль, дорога, навколишнє середовище. Будь-яка недостатня надійність одного зі складових приводить до дорожньо-транспортного випадку.

На нерегульованих перехрестях рух по головній дорозі здійснюється практично без затримок. На другорядній дорозі водій, що не володіє переважним правом проїзду, змушений для подальшого руху очікувати появи досить більших інтервалів часу між транспортними засобами, що випливають у конфліктуючих напрямках.

З ростом інтенсивності транспортного потоку на головній дорозі можливості проїзду перехрестя із другорядних напрямків погіршуються. Чекаючи прийнятного інтервалу водії змушені простоювати значний час і нерідко приймати інтервали менші, чим необхідно за умовами безпеки руху. Тому на перехресті поряд з ростом транспортних затримок збільшується кількість ДТП.

Робота присвячена розробці пропозицій щодо удосконалення організації руху на маршрутах міського пасажирського транспорту та рекомендацій щодо безпечного управління транспортними засобами різних видів МПТ.


1. РОЗРАХУНОК ПРОПУСКНОЇ МОЖЛИВОСТІ ДІЛЯНОК МЕРЕЖІ

Важливішим критерієм, що характеризує функціонування шляхів повідомлення являє їх пропускна можливість. Пропускною можливістю дороги являє максимальне число автомобілів, які можуть проти на відрізу дороги на протязі певного відрізку часу при забезпеченні заданої швидкості і безпеки руху.

Пропускна здатність багато смугових вулиць не являється арифметичною сумою пропускної спроможності кожної з смуг. Це пояснюється необхідністю маневрування для перебудування, здійснення поворотів і розворотів на перетинах, зупинках. Пропускну можливість вулиць неперервного руху з багатосмуговою проїжджою частиною розраховують за формулою

,(1.1)

де Pk - пропускна можливість k-ї ділянки мережі, авт./год.;

P0 - розрахункова пропускна можливість одної смуги руху, авт./год.;

Kп - коефіцієнт, що враховує вплив кількості смуг на пропускну можливість. Значення Kп обирають із табл. 2.

Таблиця 1.1 - Залежність Kп від кількості смуг руху

Кількість смуг руху

1

2

3

Кп

1,0

1,8

2,4

Розрахункову пропускну можливість приймають Р0 = 1000 авт./год. з умов забезпечення необхідних маневрів у транспортному потоці.

Розрахунки зведимо у таблицю 1.2.

Таблиця 1.2 – Пропускна спроможність ділянок мережі

Кількість смуг руху

Коефіцієнт, що враховує кількість смуг, Кп

Пропускна спроможність, Р, авт/год

Ділянки мережі

1

1,0

1000

2-4, 5-10, 9-13, 12-13

2

1,8

1800

1-3, 4-9, 7-8, 8-12, 10-11

3

2,4

2400

3-4, 3-8, 4-5, 5-6, 8-9, 9-10

2. ВИЗНАЧЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ДОРОЖНЬОГО РУХУ

Характеристики дорожнього руху визначають для кожної ділянки транспортної мережі.

Інтенсивність руху у наведених одиницях визначають за допомогою коефіцієнтів приведення

,(2.1)

де - інтенсивність руху на k-й ділянці мережі у наведених одиницях, авт./год;

z - кількість видів транспортних засобів у транспортному потоці;

dj - питома вага j-го виду транспортних засобів у потоці;

Knpj - коефіцієнт приведення j-го виду транспортних засобів до легкового автомобіля.

Усі інші розрахунки зводимо у таблицю 2.3 і зображуємо на рисунку 2.1.

Рівень завантаження дороги рухом визначають за співвідношенням

,(2.2)

де Кз – рівень завантаження дороги рухом;

Рk – пропускна можливість k – ої ділянки мережі, авт/год.

Таблиця 2.1 - Значення коефіцієнтів приведення

Найменування транспортних засобів

Коефіцієнт приведення, Kпр

1. Легкові автомобілі

1,0

2. Вантажні автомобілі (gн < 2 т)

1,5

3. Вантажні автомобілі(gн = 2-5 т)

2,0

4. Вантажні автомобілі(gн = 5-8 т)

2,5

5. Вантажні автомобілі (gн > 8 т)

3,5

6. Автобуси

2,5

7. Тролейбуси

3,0

8. Автопоїзди (gн < 12 т)

4,0


Розрахунки зводимо у таблицю 2.3 зображуємо на рисунку 2.2.

Швидкість транспортного потоку розраховують за матеріалами обстеження, які подані у вихідних даних.

Ще одним параметром, що характеризує є швидкість. Швидкість транспортного потоку – це середня швидкість транспортних засобів на визначеному відрізку шляху за визначений відрізок часу. Швидкість транспортного потоку визначається за формулою:

,(2.3)

де Vі - швидкість потоку в i-му випробуванні, км/год;

n - кількість випробувань.

Після цього треба зробити висновок, чи достатньо проведеної кількості випробувань для забезпечення необхідної точності й надійності результатів. Необхідний обсяг вибірки розраховують за формулою

,(2.4)

де - функція довірчої імовірності;

- середнє квадратичне відхилення, км/год.;

- крайня дозвільна помилка, км/год:

Значення функції довірчої імовірності обирають залежно від довірчої імовірності (див. вих.дані).


Таблиця 2.2 - Значення функції довірчої імовірності

Довірча імовірність

0,8

0,9

0,95

Функція довірчої імовірності

1,28

1,65

1,96

Середнє квадратичне відхилення визначаємо за формулою:

,(2.5)

Крайня дозвільна помилка розраховується за формулою:

,(2.6)

де - відносна точність обліку (див. вих.дані).

Значення функції довірчої імовірності обирають залежно від довірчої імовірності (див. вих.дані). n > nпотр , можна зробити висновок, що проведеної кількості випробувань достатньо для забезпечення необхідної надійності результатів.

Таблиця 2.2 - Значення функції довірчої імовірності

Довірча імовірність

0,8

0,9

0,95

Функція довірчої імовірності

1,28

1,65

1,96


Щільність транспортних потоків (g) на ділянках мережі розраховують за виразом:

(2.7)

де nсм – кількість смуг руху.

Інші розрахунки зводимо у таблицю 2.3.

Усі розраховані характеристики дорожнього руху слід занести до підсумкової таблиці 2.3.

Таблиця 2.3 – Параметри дорожнього руху

Ділянки мережі

Кількість

Смуг руху

Довжина, м

Пропускна

спроможність, авт/год

Інтенсивність

Рівень

Заванта-ження

Щільність

тр-го потоку

в фізичних од.

в приведени

од.

1-3

2

1800

1800

752

1402

0,77

17,1

2-4

1

2200

1000

118

220

0,22

5,36

3-4

3

1900

2400

540

1007

0,419

8,18

3-8

3

1200

2400

1119

2086

0,86

16,95

4-5

3

1700

2400

366

682

0,28

5,54

4-9

2

1800

1800

325

606

0,33

7,39

5-6

3

1800

2400

29

54

0,0225

0,43

5-10

1

2000

1000

334

622

0,622

15,17

7-8

2

1500

1800

678

1264

0,702

15,41

8-9

3

2200

2400

468

872

0,36

7,08

8-12

2

1600

1800

295

550

0,305

6,7

9-10

3

1400

2400

956

1782

0,74

14,48

9-13

1

1500

1000

479

893

0,893

21,7

10-11

2

2000

1800

825

1538

0,85

17,58

12-13

1

1700

1000

314

585

0,585

14,26

3-1

2

1800

1800

865

1613

0,896

19,7

4-2

1

2200

1000

59

110

0,011

2,68

4-3

3

1900

2400

687

1281

0,53

10,41

8-3

3

1200

2400

1041

1941

0,53

15,78

5-4

3

1700

2400

420

783

0,32

6,36

9-4

2

1800

1800

302

563

0,312

6,86

6-5

3

1800

2400

80

149

0,062

1,21

10-5

1

2000

1000

323

602

0,602

14,68

8-7

2

1500

1800

773

1764

0,702

15,41

9-8

3

2200

2400

617

1150

0,47

9,34

12-8

2

1600

1800

352

656

0,36

8

10-9

3

1400

2400

1160

2163

0,901

17,58

13-9

1

1500

1000

392

731

0,731

17,82

11-10

2

2000

1800

940

1753

0,973

21,37

13-12

1

1700

1000

312

581

0,581

14,17

3. РОЗМІЩЕННЯ ЗУПИНОЧНИХ ПУНКТІВ

Розміщення зупиночних пунктів впливає на безпеку руху й пропускну можливість дороги. Існують такі вимоги до розміщення зупиночних пунктів:

- безпека руху пішоходів;

- мінімальні затримки руху транспортних засобів;

- мінімум часу руху пасажирів до зупиночних пунктів.

У практиці організації руху МПТ відстань зупиночних пунктів складає 400-600 м - для звичайних маршрутів й 800-1200 м для швидкісних маршрутів. При розміщенні зупиночних пунктів слід дотримуватися цих рекомендацій. Треба також враховувати забудову вздовж ділянок мережі.

Зупиночні пункти МПТ можуть бути розташовані як перед перехрестями, так і за ними. Для автобусів та тролейбусів більш прийнятним є розташування зупинок за перехрестями.

Після розміщення зупиночних пунктів слід зобразити на рисунку схему розташування зупинок МПТ на транспортній мережі.

4. РОЗРАХУНОК ХАРАКТЕРИСТИК РУХУ МПТ НА МАРШРУТАХ

Розрахуємо: час оборотного рейсу, інтервал та інтенсивність руху транспортних засобів, швидкість сполучення.

Час оборотного рейсу розраховуються за формулою

,(4.1)

де - час простою на кінцевих зупинках маршруту, год.;

lм - відстань між кінцевими зупинками маршруту, км;

V - швидкість руху транспортних засобів на маршруті, км/год.;

nnocт - кількість проміжних зупинок на маршруті в обох напрямках;

tnnp - час простою на проміжніх зупинках маршруту, год.

Інші розрахунки зводимо у таблицю 4.1.

Інтервал руху транспортних засобів на маршруті встановлюють за формулою

,(4.2)

де Aм - кількість транспортних засобів, які працюють на маршруті.

Інші розрахунки зводимо у таблицю 4.1.

Інтенсивність руху транспортних засобів на маршруті

.(4.3)

Інші розрахунки зводимо у таблицю 4.1.

Швидкість сполучення на маршруті визначають за відношенням


,(4.4)

Інші розрахунки зводимо у таблицю 4.1.

де tс - час сполучення на маршруті, год.:

(4.5)

Інші розрахунки зводимо у таблицю 4.1.

Характеристики руху МПТ на маршрутах слід занести у підсумкову таблицю 4.1.


Таблиця 4.1 – Параметри дорожнього руху МПТ на маршрутах

Маршрут

Кількість одиниць

Кількість проміжних

зупинок

Довжина

маршруту, км

Час зворотного рейсу, Год

Інтервал руху, год

Інтенсивність руху, авт/год

Час сполучення, год

Швидкість сполучення,км/год

7-8-9-10-11

18

24

7,1

0,71

0,03

33

0,59

24,06

1-3-4-5-6

18

22

7,2

0,89

0,04

25

0,77

18,70

1-3-8-12-13

7

20

6,4

0,81

0,11

9

0,69

18,55

2-4-9-13

9

12

5,5

0,67

0,07

14

0,55

20

6-5-10-9-8-12

16

28

9,1

1,1

0,06

16

0,98

18,57

3-8-9-10-5

18

20

6,8

0,84

0,04

25

0,72

18,88

6-5-4-9-13

16

20

6,8

0,84

0,05

20

0,72

18,88

7-8-3-4-5

13

20

6,3

0,8

0,06

16

0,68

18,52


5. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРІОРИТЕТУ РУХУ МПТ

Пріоритет руху МПТ забезпечують:

- правила дорожнього руху;

- введення окремої фази світлофорного регулювання;

- введення окремих заборон для інших транспортних засобів;

- виділення окремої смуги для руху МПТ.

У цьому розділі слід розглянути питання щодо доцільності виділення окремої смуги для руху МПТ на всіх ділянках транспортної мережі. Існують такі критерії виділення окремої смуги для МПТ:

1. Дорога повинна мати не менше трьох смуг руху в одному напрямку.

2. Інтенсивність руху транспортного потоку до виділення окремої смуги для МПТ не менш 400 авт./год. в середньому на одну смугу руху.

3. Інтенсивність руху транспортного потоку після виділення окремої смуги для МПТ не більше 900 авт./год. в середньому на одну смугу.

4. Інтенсивність руху МПТ не менше 50 од./год.

Дані по організації пріоритету руху МПТ зводимо в таблицю 5.1.

Дивлячись на отримані дані можна сказати, що виділення спеціальної смуги для МПТ не доцільно, тому що інтенсивність руху на МПТ не перевищує 50 одиниць на годину, а у деяких випадках і інтенсивність руху для однієї смуги не менше 400 авт/год і не більше 900авт/год.

Визначимо габаритну довжину зупиночних пунктів, користуючись наступними рекомендаціями. При інтенсивності руху МПТ Nмпт 15 од/год достатня довжина зупинок: lзуп = 15 м - для одиночних автобусів і тролейбусів; lзуп = 20 м - для подвійних автобусів і тролейбусів. При Nмпт > 15 од./год. достатня довжина зупинок: 35-40 м - для одиночних автобусів і тролейбусів; 45 м - для подвійних автобусів і тролейбусів. Дані про довжину зупинок заносимо в таблицю 5.1.


Таблиця 5.1 – Дані по виконанню умов пріоритету руху МПТ

Ділянки мережі

Кількість смуг руху

Інтенсивність руху МПТ

Інтенсивність руху

на одну смугу

Габаритна довжина

зупиночних пунктів

Виконання умов

введення приорітету

Марка

до

після

1-3

2

25

701

-

45

ні

Ик-260

Ик-280

2-4

1

9

220

-

15

ні

Ик-260

3-4

3

31

335,66

464,75

45

ні

Ик-260

Ик-280

3-8

3

25

695,33

1011,75

35

ні

ИК-260

4-5

3

31

227,33

302,25

45

ні

Ик-260

Ик-280

4-9

2

25

303

-

45

ні

ИК-260

DAC-217E

5-6

3

18

18

4,5

40

ні

Ик-260

5-10

1

16

622

-

45

ні

ЗиУ-9

7-8

2

31

632

-

35

ні

Ик-260

8-9

3

36

290,65

391

35

ні

Ик-260

8-12

2

23

275

-

45

ні

Ик-260

ЗиУ-9

9-10

3

36

594

846

40

ні

Ик-260

9-13

1

25

893

-

45

ні

Ик-260

DAC-217E

10-11

2

18

769

-

40

ні

Ик-260

12-13

1

7

585

-

15

ні

Ик-260

3-1

2

-

-

-

-

ні

-

4-2

1

-

-

-

-

ні

-

4-3

3

-

-

-

-

Ні

-

8-3

3

13

647

957,25

15

Ні

Ик-260

5-4

3

16

261

367,5

45

ні

DAC-217E

9-4

2

-

-

-

-

ні

-

6-5

3

32

49,66

56,5

45

ні

DAС-217E

ЗиУ-9

10-5

1

18

602

-

35

ні

Ик-260

8-7

2

-

-

-

-

ні

-

9-8

3

16

383,33

551

45

ні

ЗиУ-9

12-8

2

-

-

-

-

ні

-

10-9

3

16

721

1057,5

45

ні

ЗиУ-9

13-9

1

-

-

-

-

ні

-

11-10

2

-

-

-

-

ні

-

13-12

1

-

-

-

-

ні

-


ВИСНОВОК

У цій роботі ми розраховували інтенсивність, рівень завантаження та щільність транспортного потоку, визначити пропускну спроможність, розраховували час зворотного рейсу, інтервал руху, час сполучення і швидкість сполучення МПТ на маршрутах.

Мета - покращення організації руху на маршрутах МПТ.

Зробивши аналіз для ділянки мережі можна сказати, що виділення спеціальної смуги для МПТ не доцільно, тому що інтенсивність руху на МПТ не перевищує 50 одиниць на годину, а у деяких випадках і інтенсивність руху для однієї смуги не більше потрібного показника.


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Клинковштейн Г.И. Организация дорожного движения. - М.: Транспорт, 1992.

2. Хомяк Я.В. Организация дорожного движения. - К.: Вища школа, 1986.

3. Коноплянко В.И. Организация и безопасность дорожного движения. - М.: Транспорт, 1991.

4. Самойлов Д.С. Городской транспорт. - М.: Стройиздат, 1983.

5. Бабков В.Ф., Андреев О.В. Проектирование автомобильних дорог: Учебник для ВУЗов. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М.: Транспорт, 1987.

6. Автомобильные перевозки и организация дорожного движения: Справочник. Пер. с англ. / В.У. Рэнкин, С. Халберт и др. - М.: Транспорт, 1981.

7. Лобанов Е.М. Транспортная планировка городов. - М.: Транспорт, 1990.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Привет студентам) если возникают трудности с любой работой (от реферата и контрольных до диплома), можете обратиться на FAST-REFERAT.RU , я там обычно заказываю, все качественно и в срок) в любом случае попробуйте, за спрос денег не берут)
Olya00:22:38 26 августа 2019
.
.00:22:37 26 августа 2019
.
.00:22:36 26 августа 2019
.
.00:22:36 26 августа 2019
.
.00:22:35 26 августа 2019

Смотреть все комментарии (16)
Работы, похожие на Реферат: Транспортне планування міст

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(258706)
Комментарии (3483)
Copyright © 2005-2020 BestReferat.ru support@bestreferat.ru реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru