Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364139
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21319)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8692)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Реферат: Технічна служба АТП

Название: Технічна служба АТП
Раздел: Рефераты по транспорту
Тип: реферат Добавлен 12:41:26 20 марта 2009 Похожие работы
Просмотров: 137 Комментариев: 14 Оценило: 2 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

ВСТУП

В наш час неможливо уявити життя міст та села без автомобіля, що виконує різноманітну роботу. Автомобілі стали незамінним засобом сучасного вантажного та пасажирського транспорту – крупнішою галуззю господарства, яка забезпечує стійку роботу промисловості і будівництва, сільського господарства, торгівлі, покращує побут і культуру людей. Значення автомобільного транспорту для нашого суспільства важко переоцінити і не тільки тому, що без його участі не один вид господарської діяльності, а й тому що ним перевозиться більше 80% всіх народно - господарських вантажів, що перевозиться всіма видами транспорту. Автомобілі виконують або весь процес перевезень вантажів від виробника до споживача, або взаємодіючи з іншими видами транспорту, початкову, помічену або інші його фази. Автомобіль проник у всі середовища нашої діяльності.

Основні задачі автомобільного транспорту – це швидка і своєчасна доставка вантажів, забезпеченість і збереженість, а по пасажирським перевезенням – регулярність руху автобусів, задоволення споживачів в автобусних і таксомоторних перевезеннях, зручність, комфортабельність проїзду пасажирів. Основою організації руху автобусів являється графік.

Ефективність автомобільного транспорту в усіх сферах його діяльності в більшості визначається рівнем технічної готовності рухомого складу.

В процесі тривалої роботи автомобіля, в його механізмах, агрегатах та системах виникають несправності, що приводять до погіршення його експлуатаційних властивостей і зниження ефективності використання.

Технічні служби кожного АТП та автомобільного транспорту в цілому повинна забезпечити процес перевезень необхідною кількістю рухомого складу в номенклатурі.

Рішення цієї задачі залежить, по-перше, від виробничої потенціальної можливості, тобто від ступеня відповідності виробничої потужності та ресурсного забезпечення терміну і об’єму операцій що пов’язані з підтриманням працездатності

рухомого складу, по-друге, від інтенсивності використання виробничих потужностей, матеріальних та трудових ресурсів, що є в наявності.

Важливими елементами рішення проблеми управління технічним станом автомобілів являється удосконалення технологічних процесів виробництва ТО та ремонту автомобілів, що включають в себе технічні прийоми обладнання постів і робочих місць, наукову організацію праці, а також широке застосування засобів механізації та автоматизації процесів.

Аналізуючи сучасну теорію надійності та її взаємодію з науками, що розглядають технічне обслуговування, виробництво і ремонт автомобілів, неможливо не звернути увагу на те важливе місце, яке в проблемі забезпечення надійності і скорочення витрат на технічне утримання автомобілів займає профілактика (до неї слід віднести не тільки традиційні операції технічного обслуговування, а й попереджувальний ремонт, що має по суті ті ж задачі).

Дійсно, так як мета профілактики – попередити виконання відмов і несправностей, то від правильно вибраних її режимів (періодичності, переліку операцій, а також трудомісткості суттєвим чином забезпечити рівень безвідмовності автомобіля).

Періодичність і склад профілактичних робіт значно впливають на інтенсивність зміни параметрів технічного стану деталей, вузлів, агрегатів, тобто на їх довговічність. Так як в залежності від прийнятого рівня безвідмовності і довговічності змінюються і режими профілактики, то очевидний взаємозв’язок профілактик з експлуатаційною технологічністю (ремонтопридатністю) виробу. На кінець склад профілактичних робіт впливає на потребу виробничої бази, визначає в АТП технологію і організацію виробництва. Це означає, що профілактика активно впливає на надійність, являється основою технології і організації виробництва, а також проектування автотранспортного підприємства.

1. Вихідні дані для розрахунку курсової роботи

№ п/п

Назва показників

Одиниці виміру

Значення

1

Марка автомобілів

ГАЗ – 3110

2

Кількість автомобілів за списком

шт

280

3

Дні роботи автомобілів

день

254

4

Коефіцієнт випуску автомобілів на лінію

αв

0,95

5

Добовий пробіг автомобіля;

км

220

6

Трудомісткість робіт виробничому пiдроздiлi;

люд. -год

1668

7

Площа прим; м 2

24

8

Кількість робітників в виробничому пiдроздiлi

1

9

Річна трудомісткість виконання:

9.1

- поточного ремонту

люд. -год

80224

9.2

- ТО-2

люд. -год

14672

9.3

- ТО-1

люд. -год

11594

9.4

- ЩО

люд. -год

24000

10

Загальна трудомісткість виконання ТО і ремонту;

люд. -год

130490

11

Режим роботи

1 зміна

12

Потужність установленого обладнання;

кВт

3,5

13

Категорія умов експлуатації.

2

1. Розрахунок витрат на виконання робіт в виробничому пiдроздiлi

Всi витрати пов'язанi з виконанням робiт в виробничому пiдроздiлi грунтуються по статтям:

1. Сировина i матерiали;

2. Енергiя технологiчна;

3. Основна та додаткова оплата працi виробничих робiтникiв;

4. Утримання машин та механiзмів;

5. Загальновиробничi витрати;

6. Пiдготовка та освоєння виробництва;

7. Позавиробничi витрати.

1.1. Стаття 1: Сировина і матеріали

Розрахунок витрат на матеріали.

Норма витрат на матеріали і запасні частини установлюються в гривнях на 1000 км пробігу залежно від марки автомобіля та умов експлуатації

L заг∙nм 14864080 ∙ 7,16

S м = - -- - ∙ Ку ∙у = - ------- - ∙ 1,13 ∙ 0,012 = 1443,147 грн.

1000 1000

Де L заг – загальний пробіг автомобіля, який визначається за формулою:

n м = 7,16 грн. – норма витрат на матеріали;

Ку = 1,13 – коефіцієнт, що враховує категорію умов експлуатації;

У – питома вага робіт, що виконуються в зоні в загальній трудомісткості робіт по ТО і ремонту і визначається за формулою:

Тв – трудомісткість робіт у відділенні;

Тзаг – загальна трудомісткість.

Розрахунок витрат на запасні частини.

nзч = 4,74 грн. – норма витрат на запасні частини;

Розрахунок сумарних витрат на матеріали і запасні частини.

2.2. Стаття 2: Енергія технологічна

В цю статтю входять витрати на всі види енергії, що використовуються в зоні поточного ремонту

Розрахунок витрат на електроенергію для освітлення приміщення.

де Н = 15…20 Вт - норма витрат електроенергії для освітлення 1 м 2 приміщення;

F - площа приміщення;

W= 800 год/рік – тривалість роботи освітлювальних приладів;

Ц ел = 0,25 грн – ціна електроенергії 1 кВт год.

Розрахунок витрат на силову електроенергію.

де Vуст – потужність установленого обладнання;

Ф pm = 2040 год/рік – фонд робочого місця;

Кзм – кількість змін

Кп = 0,6 - 0,7 – коефіцієнт попиту на обладнання;

Кн = 0,7 - 0,8 – коефіцієнт навантаження;

Ккд = 0,95 – коефіцієнт корисної дії;

Квм = 0,98 – коефіцієнт, що враховує втрати енергії в мережі

Розрахунок витрат на стиснуте повітря.

Де n сп = 30-40 м3/год, – норма витрат стиснутого повітря;

Ц сп = 0,2 грн/м3., - ціна стиснутого повітря

Розрахунок витрат на технологічне паливо

Де n тп = 10 - 15 грн, – норма витрат стиснутого повітря;

А сп – кількість автомобілів за списком

Розрахунок витрат на опалення приміщення

Де n оп = 5,5 грн. – норма витрат на опалення 1 м3 приміщення;

Кмо = 12, – кількість місяців опалювального сезону

Розрахунок витрат на воду для технологічних цілей

Де n вт = 200-250 л – норма витрат води на мийку 1 автомобіля;

Ц в = 4,2 грн. – ціна 1 м3 води;

К пв = 1 – 2, – коефіцієнт повторного використання води;

К км = 1 – 2, - коефіцієнт, що враховує кратність мийки

Розрахунок витрат на холодну воду для побутових цілей

Де n хв = 20-25 л – норма витрат холодної води;

N р - кількість робітників

Розрахунок витрат на гарячу воду для побутових цілей

Де n гв = 40 л – норма витрат гарячої води;

Цв – 9,8 грн. ціна гарячої води за 1 м3

Розрахунок витрат на малоціний інвентар

Sмі = nмі ∙ F = 3,5 ∙ 24 = 84 грн.

nмі – 3,5 грн. норма витрат на малоцінний інвентар 1 м2

F – площа приміщення;

Розрахунок сумарних витрат на енергію технологічну

2.3. Стаття 3: Основна і додаткова оплата праці основних виробничих робітників

Розрахунок значення годинної тарифної ставки. Середній розряд робітників вибираємо по підручнику Б.Н. Суханова "Технічне обслуговування і ремонт автомобілів" ст. 198-199.

Розрахунок розміру оплати праці по тарифу.

Оплата праці по тарифу – це оплата по установленому тарифу, залежно від кваліфікації, за відпрацьований час або виконаний об’єм роботи.

Де Т від – трудомісткість вiддiлення;

С г – годинна тарифна ставка

Розрахунок премії за своєчасне та якісне виконання норм виробітку.

Премія нараховується за своєчасне та якісне виконання норм виробітку в розмірі 30 – 40% від оплати праці по тарифу

Розрахунок основного фонду оплати праці.

Фонд основної оплати праці складається з оплати праці по тарифу та премії

Розрахунок доплати праці за професійну майстерність.

Доплата за професійну майстерність нараховується починаючи з 3 розряду в розмірі:

– 12%;

– 16%;

– 20%;

– 24% - від оплати праці по тарифу

Де n пм – норматив оплати праці за професійну майстерність

Розрахунок доплати за роботу в шкідливих умовах.

Дшк = nшк ∙ Опт = 0,07 ∙ 8623,56 = 603,64

nшк – 7-12% норматив доплати за роботу в шкідливих умовах.

Розрахунок відсотка гарантійно – компенсаційних витрат.

До гарантійно – компенсаційних виплат відносяться виплати за невідпрацьований час, який гарантується Конституцією в таких випадках:

Дні перебування в профспілковій чи декретній відпустці;

Дні перебування робітників на сесії в учбових закладах;

Дні виконання державних обов’язків;

Пільгові години роботи неповнолітніх тощо.

Де Д від =27 – дні відпустки;

Д к =365 – календарні дні;

Д св =27 – святкові дні;

Д в =104 – вихідні дні

Розрахунок гарантійно – компенсаційних виплат.

Розрахунок фонду додаткової оплати праці.

Фонд додаткової оплати праці включає доплату за професійну майстерність і гарантійно – компенсаційні виплати

Розрахунок загального фонду оплати праці.

Загальний фонд оплати праці складається з основної і додаткової оплати праці

Розрахунок відрахувань по фонду оплати праці.

В пенсійний фонд

В фонд соціального страхування

В фонд по безробіттю

В фонд страхування від нещасних випадків

Розрахунок сумарних відрахувань.

Розрахунок фонду оплати праці з відрахуваннями.

2.4. Стаття 4: Утримання машин та обладнання

Ця стаття витрат включає в себе амортизаційні відрахування на інструмент та обладнання, витрати на ремонт інструменту та обладнання, а також фонд оплати праці персоналу, що отримує машини та механізми

Розрахунок фонду оплати праці допоміжного персоналу:

Розрахунок розміру оплати праці по тарифу

Де Т др – трудомісткість допоміжних робіт, яка визначається за формулою:

С г – 3,904 грн. годинна тарифна ставка

Розрахунок премії

Розрахунок основного фонду оплати праці

Розрахунок відсотка гарантійно – компенсаційних витрат

Розрахунок гарантійно – компенсаційних виплат

Розрахунок фонду додаткової оплати праці

Розрахунок загального фонду оплати праці

Розрахунок відрахувань по фонду оплати праці

В пенсійний фонд

В фонд соціального страхування

В фонд по безробіттю

В фонд страхування від нещасних випадків

Розрахунок сумарних відрахувань

Розрахунок фонду оплати праці з відрахуваннями

Розрахунок вартості основних фондів

Розрахунок вартості будівель

Де n вб =1500-3000 грн, – норма вартості 1 м 2 будівлі;

Розрахунок вартості обладнання

Де n воб = 50 - 60% – норматив вартості обладнання

Розрахунок вартості інструменту

Де n ві = 10-15% – норматив вартості інструменту

Розрахунок вартості основних фондів

Розрахунок розміру амортизаційних відрахувань на обладнання

Де n аоб = 25% – норма амортизації обладнання

Розрахунок розміру амортизаційних відрахувань на інструмент

Де n аі = 15% – норма амортизації інструменту

Розрахунок витрат на ремонт обладнання

Де n роб = 10-15% – норматив витрат на ремонт обладнання

Розрахунок витрат на ремонт обладнання

Де n рі = 10-15% – норматив витрат на ремонт обладнання

Розрахунок витрат на ремонт обладнання

Ен – 0,15 нормативний коефіцієнт економічної ефективності капіталовкладень

2.5. Стаття 5: Загально - виробничі (накладні) витрати

Ця стаття витрат включає в себе витрати пов’язані з управлінням виробництва, амортизаційні відрахування на будівлі і споруди, витрати на оплату праці службовців та ІТП, на охорону праці і техніку безпеки, на раціоналізацію та винахідництво, на придбання канцелярського приладдя, на патенти та ліцензії.

Де n зв = 120-140% – норматив загально-виробничих витрат

А б – амортизаційні витрати на будівлі, які визначаються за формулою:

Де n а = 5% – норма амортизації будівель

2.6. Стаття 6: Підготовка і освоєння виробництва

Ця стаття витрат включає в себе витрати на підготовку та освоєння випуску нової продукції, перехід на нові технології, освоєння нових цехів та підприємств

Де n по = 2% – норматив витрат на підготовку і освоєння виробництва

2.7. Стаття 7: Поза виробничі витрати

Ця стаття витрат включає в себе витрати на маркетингові дослідження, рекламу продукції, витрати на заходи пов’язані з реалізацією продукції

Де n по = 1,0% – норматив на позавиробничі витрати

2. Калькуляція собівартості

Калькуляцією собівартості називається визначення розміру витрат на одиницю виконаної роботи. За одиницю виконаної роботи при ТО і ремонті приймаємо 1000 км пробігу.

2.1. Складаємо таблицю витрат по статтям собівартості

Таблиця 3.1. Кошторис витрат

№ п/п

Назва статті витрат

Умовне позначення

Значення

1

Сировина і матеріали

S см

2398,51

2

Енергія технологічна

S ет

3428,89

3

Основа та додаткова оплата праці ремонтних робітників

ФОП в

20103,10

4

Утримання машин і механізмів

S ум

4228,71

5

Загально-виробничі (накладні) витрати

S зв

13992,74

6

Підготовка і освоєння виробництва

S по

883,63

7

Поза виробничі витрати

S пв

441,51

Всього

В

45476,49

3.2. Розрахунок собівартості виконання робіт по кожній статті витрат на 1000 км пробігу

4. Розрахунок економічних показників

4.1. Розрахунок нормативної собівартості виконання робіт в зоні поточного ремонту

Де n оп, n м, n зч – норми витрат на оплату праці, матеріали і запасні частини

К к = 3…5, - коефіцієнт коректування нормативної собівартості

4.2. Розрахунок розміру доходу

4.3. Розрахунок показника прибутку

4.4. Розрахунок суми нормованих оборотних коштів:

на матеріали

на запасні частини

на інші оборотні фонди

Розрахунок суми нормованих оборотних коштів

4.5. Розрахунок вартості основних фондів

Воснф = (Вб+Воб+Ві) ∙Ен = (72000 + 36000 + 3600) ∙ 0,15 = 16740 грн

4.6. Розрахунок показника рентабельності

5. Розрахунок показників економічної ефективності

Економічною ефективністю називається той корисний економічний ефект, який отримує підприємство внаслідок росту продуктивності праці, зниження трудомісткості та собівартості виконання робіт

5.1 Розрахунок розміру капіталовкладень

5.2 Розрахунок терміну окупності капіталовкладень

Терміном окупності називається період, за який капіталовкладення, необхідні для виконання робіт повертаються за рахунок прибутку

5.3 Розрахунок коефіцієнта економічної ефективності капіталовкладень

Висновок

№ п/п

Назва показників

Формула розрахунку

Значення

1

Прибуток

П = Д – В

3574,97

2

Рентабельність

20,25%

3

Фондовіддача

1,42

4

Відсоток зниження собівартості

8,26%

5

Термін окупності

4,8

6

Загальна собівартість

3,048

7

Нормативна собівартість

3,300

Основними економічними показниками роботи підприємства i собівартість, фондовіддача, прибуток і рентабельність.

Собівартість - це комплексний економічний показник який об'єднує

в собі витрати уречевленої праці, тобто витрати за спожиті засоби виробництва і витрати живої праці, тобто витрати на заробітну плату робітників підприємства, а також частину чистого прибутку.

Зниження собівартості досягається за рахунок: скорочення витрат на запасні частини, завдяки правильній експлуатації автомобілів і своєчасному проведенню планових та попереджувальних ремонтів; скорочення витрат на ПММ, завдяки точному регулюванню двигунів, а також за рахунок оптової закупівлі ПММ; скорочення витрат на електроенергію, завдяки повному завантаженні виробничих потужностей і зменшення холостої роботи верстатів і обладнання; підвищення рівня механізації і автоматизації робіт; покращення і використання передових технологій і техніки.

Фондовіддача являється одним із основних показників аналізу господарської діяльності підприємства взагалі і автотранспортних підприємств зокрема. Даний показник відображає ефективність використання оборотних коштів і показує, який доход отримує

підприємство з кожної гривні вкладеної в основні засоби. В нашому випадку кожна гривня вкладена в основні фонди приносить 2,65 грн. чистого доходу, що свідчить про ефективну діяльність підприємства.

Однак даний показник недостатній для комплексного аналізу діяльності АТП і потребує визначення наступних показників: прибутку та рентабельності.

Прибуток - це кошти отримані в результаті реалізації продукції або надання послуг і являється метою господарської діяльності АТП. В загальному випадку являється сумою коштів, яка залишається в розпорядженні підприємства після вирахування витрат та податків. Отже, в нашому випадку прибуток становить 37450,81 грн., що означає про ефективність діяльності АТП. Збільшити прибуток можна за рахунок: підвищення продуктивності обладнання і його якості, застосування прогресивних видів матеріалів удосконалення технології ремонту деталей, прискорення обертання оборотних засобів, підвищення кваліфікації і продуктивності праці персоналу, удосконалення організації праці і більш ефективне використання фінансових ресурсів тощо.

Рентабельність це відносний показник ефективності роботи підприємства, який показує на скільки ефективно використовуються основні і оборотні кошти і відображає відсоток перевищення валового доходу над затратами. Нормальна величина становить не менше 17%. Величина показника рентабельності, в нашому випадку, становить 27%, що свідчить про економічний ефект, який отримує підприємство.

Враховуючи величину даного показника, а також позитивні значення вище вказаних показників можна стверджувати, що діяльність даної структурної одиниці (зони діагностики) являється ефективною.

Література

1. С.Ф. Покропивний: “Економіка підприємства ”;

2. Л.І. Шваб: “Економіка підприємства ”;

3. Т.П. Примак: “Економіка підприємства ”;

4. Б.М. Суханов: “Технічне обслуговування і ремонт автомобілів”;

5. НДІАТ Короткий автомобільний довідник;

6. Норми витрат на матеріали і запасні частини;

7. Методичні вказівки по виконанню курсової роботи;

8. Л.І. Гаврилюк. Економіка підприємства: Навчально – методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни;

9. В.А. Сідун, Ю.В. Пономарьова. Економіка підприємства: Навчальний посібник.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Привет студентам) если возникают трудности с любой работой (от реферата и контрольных до диплома), можете обратиться на FAST-REFERAT.RU , я там обычно заказываю, все качественно и в срок) в любом случае попробуйте, за спрос денег не берут)
Olya00:21:58 26 августа 2019
.
.00:21:57 26 августа 2019
.
.00:21:56 26 августа 2019
.
.00:21:55 26 августа 2019
.
.00:21:54 26 августа 2019

Смотреть все комментарии (14)
Работы, похожие на Реферат: Технічна служба АТП

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(258744)
Комментарии (3486)
Copyright © 2005-2020 BestReferat.ru support@bestreferat.ru реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru