Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364139
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21319)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8692)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Отчет по практике: Організація роботи служби автоматизованої обробки інформації

Название: Організація роботи служби автоматизованої обробки інформації
Раздел: Рефераты по менеджменту
Тип: отчет по практике Добавлен 21:45:49 26 октября 2010 Похожие работы
Просмотров: 63 Комментариев: 14 Оценило: 2 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

Сумський технікум харчової промисловості НУХТ

Заочне відділення Спеціальність 5.091504

ЗВІТ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ

в ВАТ "ЦЕНТРОЛИТ"

ПН.5.091504.05Е.006 ПП

2009

Зміст

Знайомство з підприємством, інструктаж з техніки безпеки

Організація та зміст роботи служби промелектроніки

Робота в якості дублера головного спеціаліста автоматизованої обробки інформації. Знайомство з посадовими інструкціями

Синхронізація баз даних з Пенсійним Фондом

Висновки та пропозиції

Знайомство з підприємством, інструктаж з техніки безпеки

Історична довідка.

Сумський завод "Центролит" заснований в 1966 році. У 1994 році на підприємстві створено Відкрите акціонерне товариство "Центролит" (свідоцтво про державну реєстрацію № 2073 від 28.07.94 р., рішення Сумського міськвиконкому № 384 від 28.07.94 р).

ВАТ "Центролит" спеціалізується на виробництві складного й особливо складного литва для насосів, компресорів, запірної арматури, верстатобудування, тракторобудування і пр.

Продукція заводу - відливки з сірого чавуну марки СЧ-15 - СЧ-30 вагою від 100 грам до 6000 кг, високоміцного чавуну ВЧ-50 - ВЧ-70, а також товари народного споживання з кольорових металів.

Стратегічною метою підприємства є постійне збільшення обсягів реалізації продукції та отримання чистого прибутку. Планується удосконалити оснащення діючого виробництва. Мета: вийти і закріпитися на ринку чавунного лиття країн СНД і далекого зарубіжжя, особливо Німеччини.

В даний час підприємство здійснило модернізацію системи виробництва та забезпечення стисненим повітрям, а також модернізацію основного обладнання з метою впровадження індукційної технології плавки, що додатково дало можливість виготовляти товари, що користуються стійким попитом на внутрішньому і зовнішньому ринках.

Положення про відділ промелектроніки

Вступний інструктаж.

Будівля заводоуправління ВАТ "Центролит" має 4-ри поверхи. Евакуація працівників та майна при пожежі відбувається у двох напрямках: через центральний вихід або через запасний.

Режим робочого часу встановлений в таких межах:

початок роботи о 8.00 год;

закінчення роботи о 16: 00 год;

вихідні дні: субота, неділя;

перерва на обід 12.00-13.00 годин.

Напередодні святкових і неробочих днів тривалість робочого дня скорочується на 1 годину. Забороняється знаходитись без дозволу керівника у приміщеннях установи у неробочий час із причин, не пов'язаних з роботою, а також приводити туди сторонніх осіб. За порушення правил внутрішнього трудового розпорядку відповідальність згідно чинного законодавства.

Охорона праці та пожежна безпека в установі. До всіх приміщень управління має бути забезпечений вільний доступ. Евакуаційні шляхи і виходи (проходи та коридори) повинні утримуватись вільними.

Освітлювальне електроустаткування, електропроводка повинна експлуатуватись відповідно до вимог ПУЕ і до правил технічної експлуатації електроустановок. Всі електроприлади повинні вмикатися в мережу тільки через справні штепсельні розетки та електрошнури. Експлуатація тимчасових електромереж не допускається. Після закінчення робочого дня працівник повинен навести порядок на робочому місці, зачинити вікна та вимкнути електроживлення приладів та обладнання

При виникненні пожежі в управлінні працівник, який її помітив повинен.:

негайно повідомити про це пожежну охорону, вказавши при цьому адресу, кількість поверхів, місце виникнення пожежі, наявність людей, а також своє прізвище;

повідомити про пожежу керівника;

вжити заходів щодо евакуації людей та матеріальних цінностей, гасіння пожежі з використанням первинних засобів пожежогасіння.

Перша медична допомога при ураженні електричним струмом:

якомога швидше позбавити потерпілого від дії електричного стуму;

якщо людина не втратила свідомість розтерти шкіру рук, ніг та тіла, дати гарячого чаю;

при втраті свідомості: привести до тями давши понюхати нашатирного пирту, розтерти шкіру рук, ніг та тіла, дати гарячого чаю;

при зупинці серцебиття зробити штучне дихання та непрямий масаж серця;

викликати швидку допомогу та повідомити керівника про нещасний

випадок.

Організація та зміст роботи служби промелектроніки

Служба автоматизованої обробки інформації в управлінні організована наступним чином. Головний спеціаліст автоматизованої обробки інформації* є основним втілювачем новітніх технологій, засобів автоматизованої обробки, баз даних, налагодженню, ремонту та заміні комп'ютерів та периферійного обладнання в управлінні праці та соціального захисту населення. Забезпечує реалізацію державної політики по виконанню та обробці документації засобами типових інформаційних технологій, функціонування апаратно-програмних засобів управління у складі єдиної інформаційної мережі Міністерства, а також єдине комп'ютерне інформаційне і телекомунікаційне середовище.

Основні напрямки діяльності спеціаліста визначаються і полягають в: реалізації державної програми по забезпеченню автоматизованої обробки документів, пов'язаних з призначенням та виплатою соціальних допомог;

інформування населення, підприємств, установ, організацій з питань соціального захисту населення.

Головний спеціаліст автоматизованої обробки інформації відповідно покладених на нього завдань:

забезпечує роботу по формуванню бази отримувачів соціальних допомог;

здійснює обробку документації засобами типових інформаційних технологій, підтримує функціонування апаратно-програмних засобів у складі єдиної інформаційної мережі системи Міністерства, а також єдине комп'ютерне інформаційне і телекомунікаційне середовище;

сприяє впровадженню персоніфікованого обліку відомостей у системі загальнообов'язкового пенсійного страхування;

проводить інвентаризацію особових справ і особових рахунків осіб, які одержують допомогу у встановленому законодавством порядку;

Робота в якості дублера головного спеціаліста автоматизованої обробки інформації. Знайомство з посадовими інструкціями

Після проведення інструктажу по техніці безпеки мене поставили в якості дублера головного спеціаліста автоматизованої обробки інформації.

Спеціаліст з кадрової роботи та державної служби ознайомив мене з посадовими інструкціями.

Здійснюючи функції дублера головного спеціаліста автоматизованої обробки інформації, я брав участь у складанні актів на списання старого та непридатного для подальшої експлуатації обладнання, складав заявки на придбання комплектуючих для персональних комп'ютерів, проводив діагностику та налагодження мереж, налагоджував мережевий зв'язок між ПК, встановлював доробки та спостерігав за якісною і надійною роботою програмного забезпечення, проводив дрібний ремонт периферійного обладнання, забезпечував роботу по формуванню бази отримувачів соціальних допомог, інвалідів та пільгових категорій населення. Приклади виконання деяких завдань:

Синхронізація баз даних з Пенсійним Фондом

Порядок проведення роботи: зробив копію баз даних за допомогою ПТК "Адміністрування".

Потім за допомогою ПТК "Вивантаження для Пенсійного Фонду" зробив вивантаження баз, скопіював отримані файли (Із. сії, із. Ьгу) на зовнішній носій інформації і передав їх у Пенсійний Фонд.

Після того як Пенсійний Фонд провів наповнення баз інформацією, ці файли синхронізую з програмою АСОПД/КОНТЕХ. Синхронізацію проводжу за допомогою ПТК "Синхронізація баз даних". З початку заходжу у ПТК "Адміністрування - моніторинг роботи системи" і змінюю вузол з 5914 на 5998 (по закінченні синхронізації зміни повертаю в загальне положення).

Посадова інструкція

Головного спеціаліста автоматизованої обробки інформації управління праці та соціального захисту населення.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ:

Головний спеціаліст автоматизованої обробки інформації у своїй роботі керується Конституцією і законами України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженням Кабінету Міністрів України, наказами, постановами колегії та іншими нормативними актами Міністерства праці та соціальної політики України, відповідними розпорядженнями обласної, районної державної адміністрації, рішеннями рганів місцевого самоврядування, наказами, постановами, дорученнями начальника головного управління праці та соціального захисту населення та начальника управління, а також Положенням про управління.

ФУНКЦІЇ:

організація роботи по реалізації державної політики по автоматизованій обробці інформації та соціальному захисту населення.

СЛУЖБОВІ ОБОВ'ЯЗКИ:

забезпечує роботу по формуванню бази отримувачів соціальних допомог, інвалідів та пільгових категорій населення;

друкування платіжних відомостей для виплати соціальних допомог, пільг, компенсацій, реєстрів, реєстрів-звітів;

сприяє впровадженню персоніфікованого обліку відомостей у системі загальнообов'язкового пенсійного страхування;

веде прийом громадян та роз'яснювальну роботу з питань соціального захисту населення;

виконує роботу за дорученням начальника управління;

проведення консультацій для спеціалістів з роботи програми; *

веде облік вхідної та вихідної кореспонденції;

отримання нової версії програм та її встановлення;

проведення діагностики, профілактики обладнання;

правильне і своєчасне внесення змін в базу даних;

отримання та встановлення нового обладнання;

проведення дрібного поточного ремонту обладнання;

друкування інвентаризаційних відомостей;

друкування всіх необхідних бланків;

виконує трудову та виконавчу дисципліну та норми етики поведінки державного службовця.

має право звертатися у відповідні установи, організації, підприємств з метою виконання покладених обов'язків;

вносити пропозиції начальнику, заступнику начальника управління праці та соціального захисту населення щодо вдосконалення роботи.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ:

головний спеціаліст автоматизованої обробки інформації призначається на посаду на конкурсній основі відповідно до Закону України "Про державну службу" або зараховується з кадрового резерву та звільняється з посади начальником управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ:

вища або середня спеціальна освіта та практика роботи на комп'ютері не менше 1 року.

Висновки та пропозиції

В цілому я вважаю що в моєму управлінні служба автоматизованої обробки інформації організована добре. Служба на мій погляд справляється з поставленими перед нею завданнями, працівники достатньо кваліфіковані і мають досвід роботи.

Незважаючи на те що впроваджуються новітні засоби автоматизованої обробки, все таки деякі робочі станції треба замінювати на більш нові, так як вони вже не можуть працювати з новим програмним забезпеченням.

Треба приділяти більше уваги вмінню працівників працювати на комп'ютері, частіше проводити семінари по вдосконаленню роботи на ПК. Збільшити кількість робочих станцій, для того щоб у кожного працівника був свій персональний комп'ютер.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Привет студентам) если возникают трудности с любой работой (от реферата и контрольных до диплома), можете обратиться на FAST-REFERAT.RU , я там обычно заказываю, все качественно и в срок) в любом случае попробуйте, за спрос денег не берут)
Olya00:20:25 26 августа 2019
.
.00:20:24 26 августа 2019
.
.00:20:24 26 августа 2019
.
.00:20:23 26 августа 2019
.
.00:20:22 26 августа 2019

Смотреть все комментарии (14)
Работы, похожие на Отчет по практике: Організація роботи служби автоматизованої обробки інформації

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(258783)
Комментарии (3487)
Copyright © 2005-2020 BestReferat.ru support@bestreferat.ru реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru