Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364139
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21319)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8692)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Курсовая работа: Організація роботи на ринку

Название: Організація роботи на ринку
Раздел: Рефераты по менеджменту
Тип: курсовая работа Добавлен 02:26:06 01 августа 2008 Похожие работы
Просмотров: 102 Комментариев: 14 Оценило: 2 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

ЗМІСТ

Вступ. стр.3

1. Керування ринком. стр.5

2. Режим роботи ринку. стр.6

3. Вимоги до змісту території й устаткування ринку. стр.7

4. Ринковий збір і послуги, які надаються продавцям, що торгують на ринку. стр.10

5. Обов’язки адміністрації ринку. стр.11

6. Права адміністрації ринку. стр.13

7. Вимоги до організації торгівельного процесу. Порядок надання торгівельних місць. стр.14

8. Контроль за роботою ринку. стр.18

9. Відповідальність адміністрації й продавців на ринках. стр.19

10. Особливості торгівлі продовольчими товарами. стр.20

11. Особливості торгівлі непродовольчими товарами. стр.23

Висновок. стр.25

Список використаної літератури. стр.27


Вступ.

Ринок – суб'єкт господарювання, створений на відведеному за рішенням міської ради земельній ділянці й зареєстрований у встановленому законом порядку, з метою надання послуг і створення для продавців і покупців належних умов у процесі купівлі-продажу товарів за цінами, які складаються залежно від попиту та пропозицій.

Ринок незалежно від форми власності керується у своїй діяльності законодавством України, рішеннями органів місцевого самоврядування, даними Правилами й іншими нормативними актами.

Торгівлю на ринках можуть здійснювати фізичні особи – громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства, що перебувають на території України на законних підставах, суб'єкти підприємницької діяльності, а також юридичні особи незалежно від форм власності.

Основні завдання ринків:

- забезпечення населення різноманітними асортиментами товарів; формування- договірних роздрібних цін, що складаються на основі кон'юнктури ринку – співвідношення попиту та пропозиції;

- організація процесів обслуговування на - високому рівні за рахунок розвитку матеріально-технічної бази, що забезпечує впровадження прогресивної технології руху товарів, механізації й автоматизації;

- дотримання прав і інтересів покупців відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів» і іншими законодавчими й нормативними актами України;

- координація діяльності господарюючих- суб'єктів – орендарів торговельних місць;

- розвиток матеріально-технічної- бази ринку, оснащення його інвентарем і іншими технічними засобами.

По конструкції ринки можуть бути криті, відкриті й комбіновані. За часом діяльності – постійно діючі або сезонних, ранкових і вечірні; по видах економічної діяльності – по оптовій, роздрібній і оптово-роздрібній торгівлі. По товарній спеціалізації – із продажу продовольчих товарів, непродовольчих товарів, змішані, сільськогосподарські, спеціалізовані, що реалізують окремі групи товарів (транспортні засоби, квіти). За формою власності – комунальні, колективні й частки.

Рішення про організацію ринку, уведенні його в експлуатацію й припиненні його діяльності приймається органом місцевого самоврядування у встановленому законом порядку. Експлуатація ринку до оформлення у встановленому порядку акту уведення забороняється.

Питання зміни спеціалізації ринку, проведення реконструкції, модернізації, перепланування, переустаткування й забудови території согласовується адміністрацією ринку з органами місцевого самоврядування, у компетенцію яких входить рішення даних питань.

Асортименти товарів для об'єктів дрібнорознічної торговельної мережі (з урахуванням розташування їх у спеціалізованих торговельних зонах для різних товарних груп) індивідуально согласовується з адміністрацією ринку й з органами Госсанепіднадзора.

Вхід на територію ринку безкоштовний.

Справжні Правила визначають основні вимоги до роботи ринків, у тому числі вхідних у структуру багатофункціональних торговельних комплексів і центрів, і поширюються відповідно до діючого законодавства України на всіх господарюючим на ньому суб'єктів (юридичних осіб різних організаційно-правових форм, громадян, що здійснюють підприємницьку без утворення юридичної особи.)


1. Керування ринком.

Керування ринком здійснюється юридичною або фізичною особою, що є орендарем або власником земельної ділянки, виділеного у встановленому Земельним кодексом України порядку для організації ринку.

Керуюче підприємство забезпечує стягнення ринкового збору, необхідні умови для нормального функціонування ринку й організує його роботу відповідно до нормативно-правових актів по здійсненню торговельної діяльності й регламентом, що визначає систему взаємин суб'єктів ринку.

Регламент роботи ринку розробляється адміністрацією відповідно до діючого законодавства, статутними документами керуючого підприємства, справжніми Правилами, іншими нормативно-правовими актами й в обов'язковому порядку висвітлює наступні питання:

- повна назва ринку і його власника, спеціалізацію ринку;

- режим роботи ринку;

- графічно виконаний план території з позначенням всіх стаціонарних об'єктів ринку (обов'язково лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи), пішохідних і транспортних маршрутів, аварійних виходів;

- копію свідчення про реєстрацію ринку як суб'єкта підприємницької діяльності;

- витяг із Закону України «Про захист прав споживачів», нормативно-правових актів щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій і відповідальності за несплату ринкового збору, а також ставок ринкового збору, тарифів плати за послуги й правил їхнього надання;

- ветеринарно-санітарні Правила для ринків;

- інформацію про адресу й номери телефонів органів, що забезпечують державний захист прав споживачів;

- місцезнаходження й телефон суб'єкта господарювання;

- інформацію про розташування Книги відкликань і пропозицій.


2. Режим роботи ринку.

Адміністрація ринку погоджує з виконавчим комітетом міської ради режим роботи ринку; з державною санітарно-епідеміологічною службою, ветеринарною медициною, пожежним наглядом, державтоінспекцією – проектну документацію по функціональному плануванню території ринку, розміщення приміщень, торговельних місць і об'єктів, їхня кількість і розмір, забезпечення їхнім торгово-технологічним устаткуванням, забезпечує зміст території ринку й організацію продажу товарів відповідно до затвердженого плану.

Виконавчий комітет міської ради може вносити корективи по режиму роботи ринків у передсвяткові й святкові дні, дні проведення міських заходів і ярмарків з метою створення зручних умов для жителів і гостей міста.

При закритті ринку для проведення планових і позапланових санітарно-технічних робіт, суб'єкт господарювання повинен не пізніше, ніж за чотирнадцять днів сповістити про це громадян, розмістивши біля входу на ринок інформацію про порядок роботи ринку, дату й період закриття, і сповістити про це через радіовузол ринку, засобу масової інформації.


3. Вимоги до змісту території й устаткування ринку.

Територія ринку повинна мати:

- відділений і відгороджений від проїзної частини, житлового й комунального секторів земельна ділянка;

- зручне повідомлення суспільного транспорту загального користування;

- підземні або наземні переходи для пішоходів;

- стоянки для транспортних засобів відвідувачів;

- безпечні для руху пішоходів проходи, входи й виходи розраховуючи на кількість відвідувачів;

- штучне висвітлення території ринку, автостоянок і під'їздів;

- телефонний зв'язок;

- радіовузол або гучномовець;

- електро- і водопостачання, водовідвід;

- туалет для персоналу й відвідувачів;

- обладнані контейнерами площадки для збору відходів і сміття;

- достатня кількість урн у зоні торгівлі.

Організація продажу товарів здійснюється в межах ринку, затверджених проектною документацією.

Робота ринків не повинна погіршувати санітарний і екологічний стан місцевості й негативно впливати на умови проживання населення міста.

При вході на ринок розміщається вивіска із вказівкою:

- повної назви ринку і його власника;

- спеціалізації ринку;

- режиму роботи;

- графічно виконаний план території з позначенням всіх стаціонарних об'єктів ринку (обов'язково лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи) і з інформацією про кількість торговельних місць, пішохідних і транспортних маршрутів, аварійних виходів.

На видному, доступному для огляду місці, установлюється оформлений стенд із розміщенням наступної інформації:

- свідчення про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, його місцезнаходження й телефон;

- дозвіл виконавчого комітету на розміщення даного об'єкта торгівлі;

- даного Правила;

- витримки із Закону України «Про захист прав споживачів» і «Правил користування засобами вимірювальної техніки в сфері торгівлі, громадського харчування й надання послуг»;

- ветеринарно-санітарні Правила для ринків;

- нормативно-правові акти про застосування реєстраторів розрахункових операцій і відповідальності за несплату ринкового збору;

- ставки ринкового збору, затверджені рішенням міської ради;

- тарифи на послуги ринку й правила їхнього надання, затверджені у встановленому порядку;

- інформація про адресу й номери телефонів органів, які контролюють роботу ринків, забезпечують державний захист прав споживачів, здійснюють державний контроль за якістю й безпекою товарів, засобів вимірювальної техніки;

- перелік продукції, яка підлягає обов'язковій сертифікації, відповідно до діючого законодавства України;

- інформація про місцезнаходження Книги відкликань і пропозицій і контрольних ваг;

- інша інформація.

Для потреб і зручностей продавців і покупців на території ринку можуть відкриватися магазини, підприємства громадського харчування, побутового обслуговування, телефонного зв'язку, каси продажу квитків на транспорт, готелі.

На території відкритого ринку, критих ринків і в павільйонах, де реалізуються продукти рослинного й тваринного походження, повинні бути обладнані спеціалізовані зони із продажу окремих видів продукції: овочів і фруктів, м'яса і битого птаха, яєць, молочних продуктів, риби, меду, масла, відповідно до ветеринарно-санітарних правил для ринків.

Реалізація сільгосппродуктів, продовольчих, непродовольчих товарів, живої худоби, птаха, кормів, свійських тварина, декоративних птахів, акваріумних риб, посадкового матеріалу плодово-ягідних культур, овочевої й квіткової розсади, живих садових квітів, насінь овочевих культур і квітів проводиться на спеціалізованих ринках або на спеціально виділених рядах (секціях) змішаних ринків з обов'язковим дотриманням санітарно – епідеміологічних вимог.

Торговельні місця для продажу продукції (товарів) із транспортних засобів виділяються на спеціально обладнаних і розмічених площадках, що не створює небезпеки для покупців (пішоходів). Продаж продовольчих і непродовольчих товарів здійснюється в окремих зонах цих площадок згідно із затвердженою адміністрацією ринку схемою дислокації торговельних місць на ринку.

Не допускається продаж товарів на стоянках транспортних засобів.

На території ринку пересування транспортних засобів, завезення товарів дозволяється тільки до початку торгівлі й після її завершення.

Розташування торговельних місць на ринку, торгово-технологічного встаткування повинен бути зручним для здійснення торгівлі, відповідати вимогам санітарних, протипожежних правил і безпечних умов праці, забезпечувати вільний прохід покупців і належну культуру обслуговування.

Спеціалізовані зони, ряди прилавків і площадки обладнаються наочними позначеннями про їхнє призначення. Всі торговельні місця позначаються номерами відповідно до графічно виконаного плану території.

З метою забезпечення соціального захисту населення на ринках організуються торговельні місця, площадки, які на пільгових умовах надаються соціально незахищеним верствам населення відповідно до рішень органів місцевого самоврядування.

4. Ринковий збір і послуги, які надаються продавцям, що торгують на ринку.

За право користування торговельним місцем на ринку стягується ринковий збір у порядку, певному «Положенням про ринковий збір», що затверджується рішенням міської ради.

Продавці на ринках зобов'язані оплатити ринковий збір і платежі за послуги ринку до початку торгівлі. Стягнення ринкового збору, сплати вартості послуг з надання торговельного місця на ринку, інших послуг ринку здійснюють касири-контролери ринку із застосуванням реєстраторів, у т.ч. переносних, розрахункових операцій, відповідно до вимог Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування й послуг» і з видачею касових чеків.

Ринковий збір і інші платежі стягуються після проведення ветеринарно-санітарної експертизи продукції тваринного й рослинного походження до початку торгівлі. Торгівля без документів, які підтверджують сплату ринкового збору, забороняється. Відповідальність за сплату ринкового збору несуть продавці на ринку й адміністрація ринку відповідно до діючого законодавства.

При стягненні ринкового збору початком торгівлі вважається час, що наступає через дві години з початку роботи ринку.

Документи про сплату ринкового збору, висновок лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи повинні зберігатися в продавця до закінчення торгівлі, забороняється передавати їх іншим особам.

За видані напрокат санітарний і спеціальний одяг, торговельний інвентар, устаткування вноситься станова плата, облік цих операцій проводиться із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій. Розмір плати встановлюється адміністрацією ринку й не повинен перевищувати вартість виданих напрокат речей у цінах на момент їхньої видачі.


5. Обов’язки адміністрації ринку.

Організувати роботу ринку й пов'язаних з його діяльністю процесів у строгій відповідності з нормами, що забезпечують охорону навколишнього природного середовища й екологічну безпеку на відведеному ринку земельній ділянці.

Підтримувати територію ринку в належному санітарно-технічному й протипожежному стані, забезпечувати розвиток матеріально-технічної бази ринку, оснащувати його необхідним устаткуванням і інвентарем, засобами вимірювальної техніки.

Дотримувати затвердженого режиму роботи ринку.

Стягувати ринковий збір, контролювати його оплату продавцями й перераховувати цей збір у місцевий бюджет у строки й в обсягах, передбачених чинним законодавством.

При наданні продавцям торговельних місць на певний строк містити з ними договір, у випадку виникнення розбіжностей суперечка вирішується у встановленому законом порядку.

Забезпечувати централізоване прання санітарного й спеціального одягу, миття й дезінфекцію торговельного інвентарю, устаткування, засобів вимірювальної техніки, які надають продавцям.

Забезпечувати благоустрій і своєчасне збирання прилягаючої до ринку території.

Проводити санітарний день відповідно до графіка, погодженим з управлінням торгівлі й підприємництва міської ради.

Створити на ринку необхідні умови для здійснення правоохоронними й контролюючими органами діяльності згідно їхніх повноважень.

Забезпечувати продавців на ринку торговельними місцями по профілі торгівлі, спеціальним одягом; залежно від виду реалізованої харчової продукції - засобами вимірювальної техніки й торговельним інвентарем, зберігання харчової продукції на складах, у холодильниках і інших приміщеннях ринку відповідно до санітарних норм і правилами.

Забезпечувати безпечний і безперешкодний рух людей і транспортних засобів, здійснювати контроль за паркуванням транспортних засобів.

Передбачити торговельні місця для оптової торгівлі сільськогосподарською продукцією безпосередньо її виробниками (с/г підприємствами, фермерськими господарствами, особистим підсобним господарствам).

Погоджувати свою роботу з установами державної санітарно-епідеміологічної служби, лабораторією ветеринарно-санітарної експертизи на ринку, карантинною інспекцією й іншими органами по попередженню й недопущенню порушень санітарних норм і правил.

Не допускати до продажу заборонені товари, створювати належні умови для дотримання продавцями Правил торгівлі, санітарного й протипожежного стану, правильного використання засобів вимірювальної техніки, інвентарю ринку, підвищення рівня культури торгівлі й безпечних умов праці.

Надавати продавцям і покупцям інформацію щодо вимог справжніх Правил, Ветеринарно-санітарних правил на ринках, правил протипожежної безпеки, рівня цін (стенди, місцеві газети, радіо, листівки).

Установити на доступному місці достатня кількість контрольних ваг (не менш 2) з відповідними інформаційними табличками й обов'язково вказати їхнє місцезнаходження на графічно виконаному плані території ринку.

Мати в наявності переносні касові апарати по кількості касирів-контролерів на зміні. Розробити маршрути руху й час проходження касирів-контролерів із вказівкою кількості торговельних місць закріплених за кожним касиром-контролером.

Адміністрація ринку зобов'язана забезпечити регулярне проведення спеціальних санітарних заходів щодо щомісячного графіка: знищення комах, гризунів, шкідників (дезінфекція, дезінсекція, дератизація).


6. Права адміністрації ринку.

Адміністрація має право:

1. При наданні продавцям торговельних місць на певний строк містить із ними договір, у якому відзначається термін дії договору, асортименти (вид) товарів, які реалізуються, розташування торговельного місця, умови оренди торговельного місця, розмір і порядок оплати за оренду майна, перелік послуг, які надає ринок, і їхня вартість.

2. Здійснювати оперативний контроль протягом дня за наявністю в торгуючих необхідних документів.

3. Особи, винуваті в порушенні Правил, несуть відповідальність згідно із чинним законодавством.

4. Контроль за дотриманням Правил здійснюється посадовими особами виконавчого комітету міської ради в межах своєї компетенції.


7. Вимоги до організації торгівельного процесу. Порядок надання торгівельних місць.

Організація торговельного процесу на ринку повинна вироблятися відповідно до вимог діючою нормативно-технічною документацією, адміністрація ринку повною мірою забезпечує належні умови для завезення, зберігання, реалізації товарів і дотримання прав і інтересів покупців.

Живі тварини, птахи, акваріумні рибки, декоративні рослини, насіння, розсада й інші продаються в спеціально відведених і обладнаних місцях на території ринку.

На території відкритого ринку, у критих ринках і павільйонах, де реалізуються продукти рослинного й тваринного походження, повинні бути обладнані спеціалізовані зони із продажу окремих видів продукції: овочів і фруктів, м'яса й биткою птаха, яєць, молочних продуктів, риби, меду, масла.

На сільськогосподарських, продовольчих і універсальних ринках забороняється продаж продуктів харчування тваринного й рослинного походження, не підданих ветеринарно-санітарній експертизі по показниках безпеки і якості.

Розташування торговельних місць на ринку, торгово-технологічного встаткування повинне бути зручним для здійснення торгівлі, відповідати вимогам санітарних, протипожежних правил і безпечних умов праці, забезпечувати вільний прохід покупців і належну культуру обслуговування.

Торговельне місце на ринку - площа, відведена для розміщення необхідного для торгівлі інвентарю (ваг, лотків) і здійснення продажу продукції із прилавків (столів), транспортних засобів, причепів, візків (у тому числі ручних), у контейнерах, у стаціонарних приміщеннях, кіосках, наметах.

Одне торговельне місце на прилавках рівняється одному погонному метру, при продажу продукції (товарів) із транспортного засобу, причепа, візка, у тому числі ручний, у контейнерах, стаціонарних приміщеннях, кіосках, наметах - двом повному або неповному квадратному метрам займаної площі.

Спеціалізовані зони, ряди прилавків і площадки обладнаються наочними позначеннями про їхнє призначення. Всі торговельні місця позначаються номерами.

На торговельному місці продавця (юридичної особи) установлюється табличка із вказівкою назви, місцезнаходження й номери телефону суб'єкта підприємницької діяльності, що організували торгівлю, прізвище, ім'я та по батькові продавця, також розміщається копія ліцензії у випадку здійснення господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню.

На торговельному місці продавця (фізичної особи – суб'єкта підприємницької діяльності) установлюється табличка із вказівкою його прізвища, ім'я та по батькові; номера свідчення про державну реєстрацію як суб'єкт підприємницької діяльності; назви органа, що здійснює реєстрацію; прізвища, ім'я, по батькові його продавця. А також розміщається копія патенту по фіксованому розмірі податку або копія свідчення про сплату єдиного податку й копія ліцензії у випадку здійснення господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню.

У випадку заняття торговельного місця на умовах оренди на робочому місці продавця повинна бути копія ув'язненого з адміністрацією ринку угоди про оренду, а на умовах суборенди – копія такої угоди із суб'єктом підприємницької діяльності (орендодавцем).

За право заняття торговельного місця на ринку стягується ринковий збір у порядку, певному законодавством.

За окрему плату продавцям можуть надаватися наступні послуги: бронювання торговельних місць, прокат торговельного інвентарю, устаткування, засобів вимірювальної техніки, санітарного одягу, зберігання особистих речей і продукції в камерах схову, на складах і в холодильниках, зважування на товарних вагах, разрубка м'яса (рубщиками м'яса ринку), зміст торговельного місця в належному стані, інформаційні оголошення рекламного й довідкового характеру, забезпечення місцями в готелях і на автостоянках при наявності їх на ринку, консультації фахівців, вантажно-розвантажувальні роботи й транспортні послуги, прийом для подальшого продажу сільгосппродуктів і інших товарів у бюро торговельних послуг.

Тарифи на послуги ринку та інші види робіт, пов'язані із забезпеченням діяльності ринкового господарства, установлюються адміністрацією ринку.

Продавці (суб'єкти підприємницької діяльності) можуть мати свій санітарний або інший одяг, торговельний інвентар, засоби вимірювальної техніки, які повинні бути в справному стані, мати перевірочне клеймо територіального органа Держстандарту України й проходити періодичну перевірку у встановленому порядку.

Продавці на ринках зобов'язані сплачувати ринковий збір до початку торгівлі. Стягнення ринкового збору, плати за зміст торговельного місця в належному стані й інші послуги ринку здійснюють касири й контролери ринку із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій, у т.ч. переносних, відповідно до вимог Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування й послуг» з видачею касових чеків.

Ринковий збір і інші платежі стягуються після проведення ветеринарно-санітарної експертизи продукції тваринного й рослинного походження до початку торгівлі.

Торгівля без документів, що підтверджують сплату ринкового збору, послуги за зміст торговельного місця в належному стані й інших послугах ринку, забороняється. Відповідальність за сплату ринкового збору несуть продавці на ринку й адміністрація ринку відповідно до діючого законодавства.

Торговельні місця надаються при обов'язковому пред'явленні продавцем:

- документа про державну реєстрацію підприємницької діяльності;

- ідентифікаційного коду платника податків, виданого Державною податковою інспекцією;

- зареєстрованої у встановленому порядку контрольно-касової книги (електронного контрольно-касового апарата);

- документа, що підтверджує особистість продавця (паспорт або інший документ).

Обличчя, що здійснюють продаж непродовольчих товарів, раніше придбаних для особистого користування (або колишніх у вживанні), звільняються від пред'явлення перерахованих вище документів, крім підтверджувальну особистість продавця.

При реалізації товарів споживчого попиту промислового виробництва продавець повинен мати:

- накладними й іншими, передбаченими нормативними актами документи, у тому числі додатка до них;

- документи, що підтверджують якість і безпеку товарів, у тому числі сертифікат відповідності з реквізитами гігієнічного сертифіката;

- інформацію про товари.

Особи, що реалізують непродовольчі товари промислового виробництва, раніше придбані для особистого користування, звільняються від надання перерахованих вище документів.

Продавці, що реалізують сільськогосподарську продукцію, вирощену на присадибних земельних ділянках, повинні мати:

- документ про володіння або користування земельною ділянкою;

- довідку про дослідження сільськогосподарської продукції в лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи ринку.

Пенсіонери й інваліди, що здійснюють реалізацію зеленої продукції, овочів, ягід, фруктів, вирощених на присадибні (дачних) ділянках, як документ, що підтверджує безпеку продукції, повинні мати довідку про лабораторне дослідження продукції на залишкову кількість нітратів, паразитарну чистоту, на радіаційну безпеку.

Підприємці, що здійснюють торговельну діяльність на ринку зобов'язані протягом усього періоду роботи мати паспорта (або їхні документи, що заміняють) і медичні книжки встановленого зразка.


8. Контроль за роботою ринку.

Установлюються відповідними законодавчими актами, регламентом ринку й обмовляються договором оренди торговельного місця.

Визначені Законом України «Про захист прав споживачів» і іншими нормативно-правовими актами України.

Контроль за дотриманням на ринку справжніх Правил, вимог і норм, що регламентують торговельну діяльність здійснюється посадовими особами виконавчого комітету міської ради в межах своєї компетенції.

Працівники контролюючих органів проводять перевірки при пред'явленні посвідчення.

За згодою контролюючих органів проведення перевірок роботи суб'єктів підприємницької діяльності, що здійснюють свою діяльність на території ринку, відбувається в присутності представників адміністрації ринку.

Ринок повинен мати зареєстрований санітарний Журнал і Журнал реєстрації перевірок установленого зразка.


9. Відповідальність адміністрації й продавців на ринках.

Особи, винні в порушенні даних Правил, несуть відповідальність відповідно до законодавства.

Ведення господарської діяльності без державної реєстрації або заняття господарською діяльністю без ліцензії, якщо її одержання передбачене законом – спричиняє накладення штрафу від трьох до восьми не оподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією виготовленої продукції, або без такої.

Адміністрація ринку відповідає за результати перевірок на ринку й на торговельних місцях (об'єктах), за неприйняття діючих заходів щодо усунення виявлених порушень.

Адміністрація ринку відповідає за допущення продавцями порушення даних Правил і інших нормативних документів у межах повноважень, наданих їй щодо контролю за їхнім дотриманням.

Продавці повинні дотримуватися вимог чинного законодавства в сфері продажу товарів, на які уведена державна регуляція цін, і відповідають за їхнє порушення.


10. Особливості торгівлі продовольчими товарами.

Висновок державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку (експертний висновок, етикетка) щодо якості й безпеки продукції у ветеринарному відношенні, наявність документів про сплату ринкового збору й наданих послуг є підставою для занимания продавцем місця на ринку по профілі торгівлі.

На ринках дозволяється продавати харчові продукти, не заборонені для реалізації.

Такі харчові продукти можна продавати тільки при наступних умовах:

- готові м'ясні вироби й м'ясні напівфабрикати, молоко й молочні продукти, консерви, курячі яйця й інші промислового виробництва – наявності документів, що підтверджують їхня якість і безпека (копії сертифіката відповідності або свідчення про визнання, якщо продукція підлягає обов'язковій сертифікації, і копії документа виробника, що підтверджує належну якість, а також відповідних ветеринарних документів);

- м'ясо, отримане від вибою худоби у власних або фермерських господарствах – при наявності ветеринарної довідки про предзабойом, клінічний стан тварин або ветеринарного свідчення (довідки), виданих місцевою установою державної ветеринарної медицини, і висновку державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку;

- молоко й молочну продукцію, отриману від власних або фермерських господарств - наявності довідки про клінічний огляд тварини й епизоотичнім стані місцевості, виданої установою державної ветеринарної медицини по місцю вироблення продукції, особистої медичної книжки продавця, виданої у встановленому порядку, і при наявності висновку державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку;

- курячі яйця, отримані від власних або фермерських господарств – наявності свідчення або довідки про клінічний огляд птаха й епизоотичнім стані місцевості, виданої місцевою установою державної ветеринарної медицини, і при наявності висновку державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку;

- мед, отриманий від власних або фермерських господарств, при продажі в межах району проживання власника - наявності ветеринарного свідчення (довідки) місцевої установи ветеринарної медицини (за межами району – ветеринарно-санітарного паспорта на пасіку) і наявності висновку державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку;

- рибу й рибопродукти, інші гідробіонти промислового виробництва – наявності копії документа виробника, що підтверджує належна якість і копії сертифіката відповідності або свідчення про визнання, якщо продукція підлягає обов'язковій сертифікації, а також відповідних ветеринарних документів;

- рибу, інші гідробіонти непромислового виробництва — наявності ветеринарного свідчення (довідки) місцевого установи ветеринарної медицини й висновку державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку;

- картопля, овочі, фрукти, у тому числі тропічні, ягоди, баштанні культури, сухофрукти, горіхи, сушені гриби окремо від солінь, квашеної й маринованої плодоовочевої продукції - наявності висновку державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку;

- продукцію рослинного походження, що доставлена для реалізації від власних або фермерських тепличних господарств, і що має експертний висновок державної лабораторії ветеринарної медицини по місцю виходу продукції щодо якості й безпеки - ветеринарного контролю (огляду), а при необхідності - лабораторного дослідження;

- масло (крім промислової розфасовки), дикоростучі плоди, ягоди й свіжі гриби - наявності висновку державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку;

- солоно-квашені, мариновані овочі й фрукти – наявності висновку державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертиза на ринку й дотримання діючих ветеринарно-санітарних вимог при торгівлі;

- зернові, круп'яні продукти, борошно в чистих мішках або іншій тарі, розміщеної на підставках, стелажах або піддонах, - наявності висновку державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку.

Продукція, що підлягає обов'язковій сертифікації, дозволяється до продажу при наявності копій сертифіката відповідності або свідчення про визнання, виданих у встановленому порядку.

На ринках забороняється продаж:

- фізичними особами, які не є суб'єктами підприємницької діяльності - хліба й хлібобулочних виробів, алкогольних напоїв і тютюнових виробів;

- кондитерських і кулінарних виробів, напівфабрикатів з м'яса й риби (фарш, котлети, кров'яні й домашні ковбаси, сальтисон, холодець, ікра рибна), а також консервованих продуктів (овочі, м'ясо, риба, ікра й інші консерви), виготовлених у домашніх умовах;

- готових продуктів тваринного походження промислового виробництва (масла вершкового, сирів, ковбас, копчення) без наявності документів, які засвідчують їхню якість і безпеку (копії сертифіката відповідності або свідчення про визнання, якщо продукція підлягає обов'язковій сертифікації, і копії документа виробника, що підтверджує належну якість товару, а також відповідних ветеринарно-санітарних документів);

- тварин, риб і рослин, занесених у Червону книгу України, дикоростучих рослин, у тому числі лікувальних, польових квітів;

- тропічних фруктів і овочів без документів, що підтверджують джерело їхнього придбання й проходження фітосанітарного контролю;

- зернових, круп'яних продуктів, забруднених насіннями шкідливих бур'янів.

Продукція тваринного й рослинного походження, не реалізована протягом робочого дня і яка не зберігалася в холодильних камерах ринків, наступного дня підлягає огляду й органолептичній оцінці фахівцями державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку.


11. Особливості торгівлі непродовольчими товарами.

На ринках дозволяється реалізовувати як нові непродовольчі товари, так і колишні у вживанні, крім заборонених для продажу. Для продажу товарів, які були в користуванні, приділяються спеціальні місця.

Окремі непродовольчі товари можна продавати на ринках тільки за умови:

- нові товари, які підлягають обов'язковій сертифікації, - при наявності копій сертифіката відповідності або свідчення про визнання, виданих у встановленому порядку;

- предмети гігієни, санітарії, товари побутової хімії, іграшки для дитини винятково в індивідуальній споживчій тарі із вказівкою необхідної для споживача інформації. На кожній іграшці або індивідуальній споживчій тарі повинна бути зазначена необхідна доступна, достовірна інформація відповідно до вимог Закону України «Про захист прав споживачів».

- перевірка іграшок на звук повинна проводитися за допомогою повітродувного встаткування;

- косметично-парфумерні вироби – зміст температурних режимів у місцях, не доступних влученню прямих сонячних променів;

- побутові газові прилади, які були в користуванні (газові плити, газові казани, газові стовпчики) – наявності документів, які підтверджують їхня придатність до наступної експлуатації і які видані відповідними службами газового господарства;

- транспортні засоби (автомобілі, автобуси, мотоцикли всіх типів і моделей, самохідні машини, причепи, напівпричепи, мотоколяски й номерні агрегати до них) - спеціально виділеного для них місця або створення спеціального ринку згідно із Правилами роздрібної торгівлі транспортними засобами й номерними агрегатами, затвердженими наказом Міністерства економіки й з питань європейської інтеграції України від 31.07.2002 №228 зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 20.08.2002 №681/6969;

- меблі, одяг і головні убори з натурального хутра, електропобутові й телерадіотовари — розміщення в приміщеннях, пристосованих для торгівлі даними товарами. В експлуатаційних документах (інструкції для експлуатації, паспорті, етикетці, гарантійному талоні) нової побутової техніки продавець обов'язково робить оцінку про продаж;

- шкіри коштовних порід звірів, одяг і головні убори з них - відповідного їхнього маркірування й наявності документів, які підтверджують законність їхнього придбання;

- екземпляри аудіовізуальних добутків і фонограм - через спеціалізовані підприємства торгівлі, спеціалізовані відділи (секції) підприємств із універсальними асортиментами товарів;

- ювелірні й інші вироби з дорогоцінних металів, дорогоцінних каменів, дорогоцінних каменів органогенного утворення й напівкоштовних каменів – наявності ліцензії;

- пестициди й агрохімікати – наявності ліцензії;

- ліки, лікарські рослини - наявності ліцензії.

Адміністрація ринку при розробці проекту планування ринку повинна передбачити спеціальні зони з обладнаними місцями для приміряння покупцями одягу й взуття.

На ринках із продажу непродовольчих товарів у спеціально виділених рядах дозволяється здійснювати торгівлю продовольчими товарами з дотримання вимог законодавства й Правил продажу продовольчих товарів.


Висновок.

Робота ринків регулюється:

- Господарським кодексом України;

- Законами України «Про захист прав споживачів», «Про забезпечення санітарного й епідеміологічного благополуччя населення»;

- «Правилами торгівлі на ринках», затвердженими наказом Міністерства економіки й з питань європейської інтеграції України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, Державного комітету стандартизації, метрології й сертифікації України від 26.02.2002 р. № 57/188/84/105;

- «Правилами аматорського рибальства»,

- правилами й нормативними актами державного пожежного нагляду;

- ветеринарно-санітарними Правилами;

- Правилами роздрібної торгівлі продовольчими товарами;

- Правилами продажу непродовольчих товарів;

- Порядком заняття торговельною діяльністю й правилами торговельного обслуговування населення;

- Правилами роботи мелкорозничной торговельної мережі;

- Правилами роздрібної торгівлі картоплею й плодоовочевою продукцією;

- справжніми Правилами.

За допущені порушення вищевказаних нормативних актів передбачена відповідальність відповідно до діючого законодавства.

Організаційно-оперативне керування ринком здійснює адміністрація ринку, призначувана керуючою особою.

Всі відносини підприємницьких структур, що працюють на ринку, з його адміністрацією будуються на договірній основі.

Станова плата вертається платникові при поверненні в робочому стані взятих напрокат інвентарю, санітарного одягу й інших предметів.

У випадку втрати взятих напрокат речей або їхнього псування продавець відшкодовує суб'єктові господарювання нанесений збиток з обліком внесеної станової плати.

Інформація про санітарні дні по збиранню території, приміщень, устаткування й інвентарю вивішується на видному місці при вході на ринок і в приміщенні адміністрації.

Адміністрація ринку повинна забезпечити постійний вивіз відходів і сміття, а також після закінчення роботи ринку належне очищення й дезінфекцію всіх приміщень, торговельних об'єктів і торговельних місць ринку. Поточне збирання виробляється безперервно протягом усього дня за умови захищеності продукції (товарів) від забруднення й дотримання норм охорони праці.

Продавці повинні дотримувати вимог законодавства, у тому числі Закону України «Про захист прав споживачів», справжніх Правил, Ветеринарно-санітарних Правил для ринків, Правил продажу продовольчих товарів, Правил продажу непродовольчих товарів, Правил роботи дрібно роздрібної торговельної мережі, Правил користування засобами вимірювальної техніки в сфері торгівлі, громадського харчування й надання послуг, Правил протипожежної безпеки, безпеки руху.

На ринку забороняється продавати:

- вогнепальна, газова, пневматична, холодна зброя, бойові припаси й спеціальні засоби самооборони;

- готове армійське спорядження, а також тканини, які використовуються для його виробництва, інші товари військових асортиментів, формене обмундирування;

- білизна зі штампом організацій і підприємств;

- наркотичні засоби;

- паливо для транспортних засобів, гас, мазут;

- балони з побутовим газом;

- піротехнічні вироби і вибухові засоби;

- порнографічні видання.


Список використаної літератури.

1. Господарський кодекс України.

2. Закон України «Про захист прав споживачів». ВРУ. 12.05.91р. №1023.

3. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про захист прав споживачів». ВРУ. 10.01.02р. №2949.

4. Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції». ВРУ. 07.06.96р. № 266/96 – ВР.

5. «Правила обов’язкової сертифікації послуг харчування». Держспоживстандарт України. 27.01.99р. №37.

6. Закон України «Про забезпечення санітарного й епідеміологічного благополуччя населення».

7. «Правила торгівлі на ринку». 26.02.02р. № 57/188/84/105.

8. «Правила роздрібної торгівлі».

9. «Правила продажу непродовольчих товарів».

10. «Правила роботи дрібнорознічної торгівельної мережі».

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Привет студентам) если возникают трудности с любой работой (от реферата и контрольных до диплома), можете обратиться на FAST-REFERAT.RU , я там обычно заказываю, все качественно и в срок) в любом случае попробуйте, за спрос денег не берут)
Olya00:20:24 26 августа 2019
.
.00:20:24 26 августа 2019
.
.00:20:23 26 августа 2019
.
.00:20:22 26 августа 2019
.
.00:20:21 26 августа 2019

Смотреть все комментарии (14)
Работы, похожие на Курсовая работа: Організація роботи на ринку

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(258727)
Комментарии (3484)
Copyright © 2005-2020 BestReferat.ru support@bestreferat.ru реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru