Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364139
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21319)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8692)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Контрольная работа: Обґрунтування економічної привабливості Нідерландів

Название: Обґрунтування економічної привабливості Нідерландів
Раздел: Рефераты по международным отношениям
Тип: контрольная работа Добавлен 05:07:18 02 ноября 2009 Похожие работы
Просмотров: 35 Комментариев: 20 Оценило: 2 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

Вступ

Нідерланди - високорозвинена індустріальна країна з інтенсивним сільським господарством, що входить у десятку найбільш розвинених західних країн. Королівство Нідерландів (Koninkrijk der Nederlanden) – держава на північно-заході Європи, неофіційна назва Голландія. Територія – 41,5 тис. кв.км. На сході граничить із Німеччиною, на півдні – з Бельгією. На півночі й заході обмивається Північним морем. Довжина морських границь 1 тис.км. Нідерландам належать також Голландські Антильські острови й острів Аруба в Карибському морі. Чисельність населення Нідерландів – 16,41 млн.чіл. (дані на кінець лют. 2008 р.), середня щільність населення 460 чол. на кв. км. Нідерланди – одна із самих густонаселених країн світу, у Євросоюзі ця країна перебуває на другому місці після Мальти по щільності населення (479 чіл/кв.км.) при тому, що середній показник ЄС становить 116 чол/кв.км. Темп приросту населення – 0,3% у рік. Працездатне населення становить 7,5 млн.чол.

Нідерланди - член ООН з 1945 р. Входять у Раду Європи (з 1949 р.), ОЕСР (з 1960 г;), ЄС (з 1957 р.), Євратом (з 1957 р.), Бенілюкс, ЗЕС (з 1954 р.), НАТО (з 1949 р.) і деяких інших міжнародних політичних й економічних організацій. На території країни розміщені штаби НАТО.

Нідерланди є країною з високо розвиненою економікою, що перебуває на 10 місці у світі по показнику ВВП на душу населення. Голландську економіку характеризує відкритість і міжнародна орієнтація, про що свідчить висока частка експорту у ВВП. В останні роки відкритість голландської економіки проявляється також в успішнім залученні іноземних інвестицій.

Розділ 1. Загальна характеристика країни

Промисловість Нідерландів. Спеціалізовані галузі голландської обробної промисловості - харчова, нафтохімічна й нафтопереробна, електронне машинобудування.

Провідною галуззю є харчова промисловість (21,7% доданої вартості обробної індустрії й 20,2% товарного експорту). Вона розгорнута на базі високорозвиненого голландського сільського господарства й орієнтована переважно на випуск переробленої продукції національного молочного тваринництва. По випускові молочних виробів (сирів, вершкового масла, молочного порошку й т.п.) Нідерланди займають одне із провідних місць у світі. Важливі напрямки галузі - виготовлення цукру, переробка фруктів і овочів, а також збережені ще з колоніальних часів виготовлення какао та шоколаду. Нідерланди займають 3-е місце у світі по виготовлення пива і є одним з найбільших світових виробників безалкогольних напоїв.

14,3% доданої вартості обробної промисловості й 18% товарного експорту дають нафтопереробка й нафтохімія. У цій галузі широко представлені продукти оргсинтезу й пластмаси (по їхньому виготовленню Нідерланди - у першій десятці світових виробників; питома вага у світовій торгівлі цією продукцією — 16,8%).

Розвинені також виготовлення синтетичних мийних засобів, лакофарбова промисловість (Нідерланди - найбільший світовий виробник лаків і фарб); виготовлення хімічних продуктів з нафтової сировини; переробка каучуку (для виготовлення пакувальних і будівельних матеріалів і для автомобільної промисловості); в останнє десятиліття швидко росте фармацевтична промисловість.

Текстильна промисловість спеціалізується на випуску бавовняних, а також вовняних і віскозних тканин. Нідерланди – провідний експортер віскози.

На вироби електронної промисловості, що становлять приблизно 45% обсягу продукції голландського машинобудування, доводиться 12,4% доданої вартості промисловості й 18,9% експорту товарів. Основні напрямки - виготовлення конторського устаткування й комп'ютерів, аудио-, відеоапаратури, медичне устаткування.

У машинобудуванні найбільше значення мають суднобудування й ремонт судів, сконцентровані в Роттердамі й Амстердамі. Суднобудівні заводи випускають стаціонарні мотори, суднові двигуни, насоси, крани та інше портове устаткування.

Сільське господарство . Сільське господарство Нідерландів – високопродуктивне, з різко вираженою експортною спрямованістю. По темпах росту обсягу сільськогосподарського виробництва Нідерланди посідають перше місце серед розвинених країн. Під сільськогосподарські вгіддя відведено 50% території країни.

Основною формою землеволодіння є приватна власність (65% с/г земель). Земля здобувається на основі ринкових цін, її вартість визначається переважно эконом. факторами (родючість, місце розташування, наявність інфраструктури). Однією з функцій землі, що перебуває у володінні фермера, є її використання як застави для одержання банківського кредиту від фермерського кооперативного банку «Рабобанк». Важливу роль у с/г відіграють орендні відносини.

Найважливіший напрямок розвитку аграрної сфери – молочне тваринництво на потужній природній кормовій базі. Крім того, ведеться активна селекційно-племінна робота, спрямована на підвищення продуктивності худоби. Породи голландської великої рогатої худоби відрізняються дуже високою продуктивністю (середні надої - понад 9 тис. л). У м'ясному тваринництві переважає свинарство (13,1 млн. голів) і птахівництво (106 млн. бройлерних курчат). Зберігається значення вівчарства (1,3 млн. голів).

Майже 25% продукції сільського господарства забезпечують овочівництво, квітникарство, садівництво. Основні райони овочівництва - Північна й Південна Голландія. Північний Брабант і Лимбург. Фруктові сади зосереджені головним чином у західних і південних частинах країни - на заході Північного Брабанта, півдні Гелдерланда (район Белове) і в Лимбурзі.

Індустрія квітництва Нідерландів займає провідне місце у світі як за обсягом, так і по асортименту. Основний обсяг виробництва припадає на цибулинні квіти (тюльпани, гладіолуси, нарциси, лілії, гіацинти). Їхні площі у відкритому ґрунті становлять 16,4 тис.га. У теплицях (5,2 га) вирощуються квіти на зріз (хризантеми, троянди, фрезии, гвоздики). Предметом експорту є також насіння й розсада. З 16 оптових квіткових аукціонів зрізані квіти відправляються в багато країн Європи. Вивіз квітів з Голландії становить 65% від світового експорту квітів, що дає країні значні доходи.

У рибальстві головними напрямками є морське й прибережне. Поряд із цим ведеться культивування молюсків, рибальство на внутрішніх водоймах, розводяться водні культури.

Транспорт Нідерландів. Голландія володіє передовою транспортною системою, основою якої є морські порти Роттердам (найбільший контейнерний порт у світі) і Амстердам, а також міжнародний аеропорт "Схипхол". В 1996 р. нідерландські транспортні підприємства перевезли близько 300 млн. т. вантажів. Водний транспорт займає в країні центральне місце. Тоннаж морського флоту становить 4,5 млн. тонн. Роттердам продовжує залишатися найбільшим портом миру по вантажообігові й другим по переробці сирої нафти.

Внутрішні судноплавні шляхи (5 тис. км. або 20% внутрішніх судноплавних шляхів Західної Європи) обслуговують 6 тис. голландських судів загальною водотоннажністю близько 5 млн. т. Голландський флот на внутрішніх водах є найбільшим у Західній Європі; його частка в міжнародних перевезеннях становить 65% вантажообігу Нідерландів.

Нідерланди мають розвитому мережею доріг — 120 тис. км, з них 2100 км — швидкісні автомагістралі, 2300 км — шосейні дороги. Вантажі перевозять 1,1 млн вантажівок; 18% перевезень — комбіновані.

Енергетика Нідерландів. Найважливіший енергоносій – природний газ. Газові родовища розробляються Нідерландською нафтовою компанією, створеною концернами «Ройял датч шелл» і «Эксон». Споживачами голландського газу є Німеччина, Бельгія, Франція, Італія й Швейцарія (45,9 млрд. куб. м.). У Голландії розташовані великі нафтопереробні потужності "Шелл", "Эссо", "Бритиш петролеум", "Тексако", "Тоталь". Запаси природного газу становлять 2500 млрд. куб. м. (4 місце у світі). За рахунок експорту газу Нідерланди покривають видатки по імпорту інших видів палива. Доходи від продажу газу становлять 20% усіх бюджетних доходів. У країну ввозиться вугілля (10,2 млн. т.), імпортується електроенергія (8,5% від усього споживання). Запаси нафти – 97 млн. т. Тільки 20% потреб у ній покривається за рахунок внутрішніх ресурсів, решта ввозиться з Великобританії, Ірану, Лівії, Нігерії, Алжиру, Саудівської Аравії й СНД.

Торгівля Нідерландів. На торгівлю доводиться 15,4% ВВП і 18% зайнятих. Співвідношення часток роздрібної й оптової торгівлі у ВВП — 1:2. Причина в тому, що в оптову торгівлю, по статистиці, включаються великі реэкспортні операції (особливо в торгівлі нафтою й нафтопродуктами). У зайнятості, навпаки, превалює роздрібна торгівля (відповідно 10,6%).

Сприяє зовнішній торгівлі положення Нідерландів. Країна має природній вихід у море та розвинену систему портів і каналів.

Туризм Нідерландів. Щорічно країну відвідує близько 9,5 мільйонів туристів з різних частин світу. Більш чверті іноземних туристів приїжджає з Німеччини. Серед туристів добре представлені також Великобританія, Сполучені Штати Америки й Канада, Бельгія й Франція. Іноземні туристи витрачають у Голландії порядку 7,5 мільярдів євро в рік. Це перевищує доходи від експорту квітів і інших рослин.

Зовнішньоекономічні зв'язки Нідерландів. Більш половини нідерландського національного валового продукту припадає на частку міжнародної торгівлі. Імпортують й експортують харчові продукти, продукцію хімічної промисловості й машини. Найважливішими регіонами збуту для Нідерландів є Німеччина, Франція, Бельгія, Великобританія й Сполучені Штати Америки, куди надходить дві третини всього експорту.

У порівнянні з попередніми роками зріс вартісний обсяг експорту мінерального палива й мастильних матеріалів, головним чином, за рахунок значного росту світових цін на енергоносії. Більш значної стає ресурсна складова голландського експорту сталі. Так, у вартісному вираженні експорт кольорових металів збільшився на 65%, руди на 43%, газу на 41%, нафтопродуктів на 30%.

У число основних груп товарів, імпортованих Нідерландами, входять: офісне устаткування, телекомунікаційне устаткування, нафта, нафтопродукти, масла, зроблені на основі нафти, електроустаткування, дорожні й транспортні засоби. В 2008р. основними постачальниками на голландський ринок були: Німеччина, Бельгія, США й Китай. Більш третини загального обсягу голландського імпорту з Китаю припадає на комп'ютерну техніку. Також Нідерланди здійснюють реекспорт побутових електротехнічних приладів, одягу й дитячих іграшок китайського виготовлення.

Що стосується інвестицій, обсяг накопичених голландських закордонних прямих інвестиції в 2006 р. склав близько 565 млрд. євро. Найбільш важливі ринки, у які направляються інвестиції - країни Євросоюзу й США (70% загального обсягу прямих закордонних інвестицій Нідерландів). За межами ЄС великі інвестиції в голландську економіку здійснюють Швейцарія, США і Японія.

В 2006 р. іноземні компанії почали в Нідерландах 113 проектів на загальну суму в 357 млн. євро у вигляді інвестицій, що привело до створення 2425 додаткових робочих місць в економіці країни. Більш 50% нових проектів реалізували компанії з Азії. Зростаючі економіки Китаю, Індії й Малайзії стають більш значимими джерелами іноземних інвестицій. Важливо, що зріс обсяг інвестицій у науково-дослідні й дослідно-конструкторські роботи, досягнувши 9% від усіх іноземних інвестиційних проектів.

Останні 15-20 років у Нідерландах швидко розвивається сфера послуг, де (без обліку торгівлі й транспорту) виробляється 51% ВВП. Основна їхня частина - ділові послуги. Наприклад, у період 1996-2001 рр. динаміка послуг більш ніж удвічі перевершувала середньорічний темп приросту виробітку в обробній промисловості (5,9 і 2,9% відповідно). Особливо виділялися щодо цього сектору комп'ютерні послугу і послуги зв'язку (18,2% і 15,0% у середньому щорічно). Зрушення були обумовлені стрибкоподібним розширенням мобільного телефонного зв'язку і збільшенням числа користувачів Інтернету (52%).

Фінансова система Нідерландів. Важливий елемент сфери послуг - банки й інші кредитно-фінансові компанії. Практично всі вони універсальні. На два найбільші банки доводиться майже 90% активів і приблизно 79% виданих кредитів. Висока концентрація властива й іншим галузям кредитно-фінансової сфери, зокрема, страховому бізнесу: дві провідні страхові компанії зосереджують не менш 75% активів галузі.

Розділ 2. Класифікація країни за методиками міжнародних організацій

Найбільш повну уяву про групи країн у міжнародній економіці дають дані універсальних міжнародних організацій, членами яких є більшість країн світу, - Організації Об'єднаних Націй, Міжнародного валютного фонду й Світового банку. Оцінка цими організаціями груп країн у міжнародній економіці трохи різниться, оскільки різна кількість країн – членів цих організацій (ООН – 185, МВФ – 181, Світовий банк – 180), а міжнародні організації спостерігають за економікою тільки своїх країн – членів.

Класифікація за методикою МВФ відображає відносну роль країн-учасниць МВФ у міжнародній економіці за допомогою визначення їхнього місця у світовому господарському комплексі. Згідно даної класифікації Нідерланди відносяться до високорозвиненої індустріальної країни з високим рівнем доходів. Ця група забезпечує 47% світового ВНП і 51% міжнародної торгівлі.

На Нідерланди припадає 4% світового експорту й понад 3% світового імпорту, що відносить дану країну до групи десяти найбільш держав, що займаються імпортом та експортом. Зовнішньоекономічна діяльність у Нідерландах є основним чинником, що визначають економічний розвиток країни, що є слідством міжнародної орієнтації голландської економіки. Оборот зовнішньої торгівлі Нідерландів в 2007 р. перевищив 654 млрд. євро., а в 2008 р. склав більше 800 млрд. євро При цьому голландський експорт склав 347,6 млрд. євро в 2007 і 368 млрд. євро в 2008, а імпорт – 306,5 млрд. і 485,3 млрд. євро (2008). Залишається незмінною протягом останніх років товарна структура експорту Нідерландів. Чотири п'ятих голандського експорту становить продукція матеріального виробництва. Експортується промислове й транспортне устаткування, а також продукція хімічної промисловості й сільського господарства. Майже третина загального обсягу голландського експорту припадала на машини й транспортне устаткування. Велику частку експорту формують хімічні товари, за ними ідуть продукти харчування, метали й енергоносії. На машини й транспортне устаткування доводилася майже третина загального обсягу експорту. Іншу велику частку експорту формують хімічні товари, а за ними ідуть продукти харчування, метали й енергоносії (додаток 1).

Класифікація за методикою Світлового Банку . Основним критерієм Світового банку для класифікації національних економік в операційних і аналітичних цілях є показник ВВП на душу населення. Крім того, використовуються інші аналітичні угруповання, в основі яких лежать географічні фактори, експорт і рівень зовнішньої заборгованості.

В останні роки валовий внутрішній продукт (ВВП) перевищує 780 млрд. дол., що забезпечує дохід на душу населення вище за середнє в Європейському Союзі (Додаток 1). Хоча населення Нідерландів становить усього 4,5% від загального населення ЄС, на частку ВВП цієї країни доводиться 5,1 % від усього ВВП Європейського Союзу.

Нідерланди відносять до країн з високим рівнем доходів, по класифікації Світового Банку: країни з валовим національним доходом у рік на душу населення вище $9386; ця група країн, включає як економічно розвинені країни, так і країни, що розвивається з високим рівнем подушового доходу.

За класифікацією Світового Банку Нідерланди відносяться до країн з високим рівнем зовнішньої заборгованості, що означає перевищення наступних критичних показників:

відношення поточної вартості обслуговування зовнішнього боргу до ВВП більше 80%;

відношення поточної вартості обслуговування боргу до обсягу експорту перевищує 220%.

Зовнішній борг складає 2277000 млн. дол. США, в % до ВВП - 352,75%. (2007 р.).За даними The World Factbook Нідерланди знаходяться на п`ятому місці у рейтингу боржників (Додаток 2).

Також Світовій Банк використовує класифікацію за ступенем відкритості світовому ринку. Ступінь відкритості світовому ринкові звичайно виміряється часткою експорту у ВНП. Світовий банк виділяє 5 груп країн. Нідерланди відноситься до країн з відносно відкритою економікою з часткою експорту у ВВП більше 35%.

За методикою ООН у числі найважливіших показників рівня соціально-економічного розвитку будь-якої країни варто виділяти: ВВП/ВНП, а також ВВП/ВНП на душу населення; рівень освіти населення і тривалості життя, рівень доходів на душу населення та ІРЛП.. Індекс розвитку людського потенціалу (ИРЧП) — індекс для порівняльної оцінки бідності, грамотності, середньої тривалості життя й інших показників країни. При підрахунку ИРЧП ураховуються 3 види показників:середня тривалість майбутнього життя при народженні (оцінює довголіття); рівень грамотності дорослого населення країни (2/3 індексу) і сукупна частка учнів (1/3 індексу); рівень життя, оцінений через ВВП на душу населення при паритеті купівельної здатності у доларах США.

Згідно цих показників Нідерланди – європейська країна з дуже високим рівнем розвитку людського потенціалу, ІРЛП 0,964 (2007 р.)

Розділ 3. Розрахунок основних зовнішньоторговельних показників (2008р.)

Розрахунок показників зовнішньої торгівлі

Показники обсягів:

1) Зовнішньоторговельний обіг країни - це сума імпорту та експорту даної країни за певний період години.

ЗТО2008 = Е+І = 368,0 млрд. євро + 485,3 млрд. євро = 853,3 млрд. євро

ЗТО2007 = 347,6 + 306,5 = 654,1 млрд. євро

ЗТО2006 = 318,0 + 285,0 = 603,0 млрд. євро

Показники результатів:

- сальдо торговельного балансу – це різниця між вартісним обсягом експорту та імпорту товарів

Із тб 2008 = Е – І = 485,3 млрд. євро – 368,0 млрд. євро = 117,3 млрд. євро


- експортна квота (відношення експорту до ВВП, млрд. дол.)

Ек.в. = Ез.р. / ВВП * 100% = 537,5/862,9 * 100% = 62,29

- імпортна квота

Ік.в. = З.р. / ВВП * 100% = 485,3/ 862,9 * 100% = 56,24

- квота зовнішньоторговельного обігу

ЗТОк.в. = ЗТОз.р. / ВВП * 100% = 853,3/ 862,9 * 100% = 98,89

Показники динаміки:

- темпи росту ВВП

Тр.ВВП2008 = ВВП 2008 / ВВП 2007 * 100% = 862,9/ 768,7 * 100% = 112,25

Тр.ВВП2007 = 768,7/ 670,9 * 100% = 114,58

- темпи приросту ВВП

Тпр.е. = Тр.ВВП.2008. / Тр.ВВП.2007 * 100% = 112,25/114,58 * 100% = 97,97

- темпи росту експорту

Тр.е2008 = Ез.р. / Еб.р. * 100% = 368,0 млрд. євро / 347,6 млрд. євро * 100% = 105,87

Тр.е2007 = 347,6/ 318,0 * 100% = 109,31


- темпи приросту експорту

Тпр.е. = Тр.е.2008. / Тр.е.2007 * 100% = 105,87/ 109,31 * 100% = 96,85

- темпи росту імпорту

Тр.і2008 = І2008 / І2007 * 100% = 485,3/ 306,5 * 100% = 158,34

Тр.і2007 = 306,5/ 285,0 * 100% = 107,54

- темпи приросту імпорту

Тпр.і. = Тр.і.2008 / Тр.і. 2007. * 100% = 158,34/ 107,54 * 100% = 147,23

- темпи росту зовнішньоторговельного обігу

Тр.зт. про2008 = ЗТО2008 / ЗТО2007 * 100% = 853,3/ 654,1 * 100% = 130,45

Тр.зт. про2007 = 654,1/ 603,0 * 100% = 108,47

- темпи приросту зовнішньоторговельного обігу

Тпр.зто = Тр.зто.2008. / Тр.зто.2007. * 100% = 130,45/ 108,47 * 100% = 120,26

Аналіз товарної структури експорту та імпорту

Більш половини нідерландського національного валового продукту припадає на частку міжнародної торгівлі. Більша частка імпорту й експорту - харчові продукти, продукція хімічної промисловості й машини, комп'ютери і їх компоненти. Залишається незмінної протягом останніх років товарна структура експорту Нідерландів. Експортується промислове й транспортне устаткування, а також продукція хімічної промисловості й сільського господарства. Майже третина загального обсягу експорту припадала на машини й транспортне устаткування. Велику частку експорту формують хімічні товари, за ними ідуть продукти харчування, метали й енергоносії (Додаток 3).

Основними експортними партнерами є Німеччина 24,4%, Бельгії, 13,6%; Великобританія 9,1%, Франції 8,5%, Італія 5,1%, США 4.3% (2008)

Експортну орієнтацію голландської економіки характеризує й зростаючий вивіз капіталу. По експорту капіталу розраховуючи на душу населення Нідерланди займають 3-4 місце у світі.

Торговельний баланс і платіжний баланс по поточних операціях завжди зводяться з позитивним для Нідерландів сальдо.

Крім того, Нідерланди виконують важливі розподільні функції, обумовлені обмеженістю внутрішнього ринку й сприятливим географічним розташуванням. У чинність цього значну частину зовнішньої торгівлі Нідерландів становлять транзитні вантажі, що звертаються між Нідерландами й країнами ЄС. Найбільш великими розподільними центрами для Європейського Союзу є порт Роттердам (найбільший по обороту - 282 млн. т в 1993 р. - порт у світі), аеропорт Схипхол і порт Амстердам.

Обсяг голландського імпорту за підсумками 2008 р. склав 485,3 млрд. євро., імпорт ріст небагато більш високими темпами, чому експорт.

У число основних груп товарів, імпортованих Нідерландами, входять: офісне встаткування, телекомунікаційне встаткування, нафта, нафтопродукти, масла, зроблені на основі нафти, електроустаткування, дорожні й транспортні засоби (Додаток 4).

Основними постачальниками на голландський ринок в 2008 р. були: Німеччина: 17,7%; Бельгія: 9,3%; США: 7,3%; Китай: 10,5%; Росія: 5.15; Великобританія: 5,8%; Франція: 4,4%

Примітно, що в голландському імпорті усе більш помітне місце відіграє Китай, який в 2006 р. посів четверте місце по товарообігові. Більш третини загального обсягу голландського імпорту з Китаю в 2006 р. припадало на комп'ютерну техніку. Також збільшився імпорт коштів телекомунікації китайського проведення, хоча основна частина закуповуваного комп'ютерного й телекомунікаційного встаткування була призначена для реекспорту в інші європейські країни. Також Нідерланди здійснюють реекспорт побутових електротехнічних приладів, одягу й дитячих іграшок китайського проведення.

Що стосується інвестицій те за попередніми оцінками обсяг накопичених голландських закордонних прямих інвестиції в 2006 р. склав близько 565 млрд. євро. Найбільш важливі ринки, у які направляються голландські прямі інвестиції - країни Євросоюзу й США. На їхню частку проходиться понад 70% загального обсягу прямих закордонних інвестицій Нідерландів. У теж час росте обсяг інвестицій у Росію й країни Східної Європи.

Високий ступінь привабливості голландського інвестиційного клімату визначає сукупність факторів, таких як зручне географічне розташування Нідерландів, розвинена ділова й транспортна інфраструктура, привабливе інвестиційне законодавство, підтримка прихожого в країну іноземного малого й середнього бізнесу. За попередніми оцінками, загальний обсяг накопичених прямих іноземних інвестицій в економіку Нідерландів в 2006 р. склав близько 410 млрд. євро. Основними інвесторами в економіку Нідерландів залишаються країни Євросоюзу, на їхню частку доводиться більш 60% іноземних капіталовкладень. За межами ЄС великі інвестиції в голландську економіку здійснюють Швейцарія, США і Японія.

В 2006 р. іноземні компанії почали в Нідерландах 113 проектів на загальну суму в 357 млн. євро у вигляді інвестицій, що привело до створення 2425 додаткових робочих місць в економіці країни. Більш 50% нових проектів реалізували компанії з Азії. Зростаючі економіки Китаю, Індії й Малайзії стають більш значимими джерелами іноземних інвестицій. Також були істотні обсяги інвестиційних вкладень зі США й Канади. Важливо, що зріс обсяг інвестицій у науково-дослідні й дослідно-конструкторські роботи, досягшись 9% від усіх іноземних інвестиційних проектів.

Останні 15-20 років у Нідерландах винятково швидко розвивається сфера послуг, де (без обліку торгівлі й транспорту) виробляється 51% ВВП. Основна їхня частина - ділові послуги. Наприклад, у період 1996-2001 рр. динаміка послуг більш ніж удвічі перевершувала середньорічний темп приросту проведення в обробній промисловості (5,9 і 2,9% відповідно). Особливо виділялися щодо цього сектору комп'ютерних послуг і послуги зв'язку (18,2% і 15,0% у середньому щорічно). Зрушення були обумовлені стрибкоподібним розширенням мобільного телефонного зв'язку) і збільшенням числа користувачів Інтернету (52%). Передбачається, що ці ринки вже в основному насичені й подальшому ріст буде відбуватися більш повільними темпами.

Розділ 4. Аналіз позицій країни в рейтингу Світового Банку «Doing Business 2009”

Рейтинг Світового Банку дае можливість підприемцям скористатися представленими індикаторами для аналізу комрційної діяльності 181 країни світу. Нідерланді займають 26 місце зі списку економічних систем.

Зміни відповідними індікаторами позицій у рейтингу по відношеню до минулого року наведені у додатку 5.

Реєстрація підприємств. Даний розділ розглядає труднощі, пов'язані з відкриттям бізнесу. Нижче перераховані дії, тимчасові й фінансові витрати, які необхідні для початку легальної діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю.

Індикатор

Нідерланди

ОЕСР

Процедури (кількість)

6

5,8

Строк (дні)

10

13,4

Вартість (% доходу на душу населення)

5,9

4,9

Мінімальний оплачений статутний капітал (%валового дахода на душу населення)

51,7

19,7

ОЕСР - Організація економічного співробітництва й розвитку

Одержання дозволів на будівництво відслідковує процедури, тимчасові й фінансові витрати, які необхідні для будівництва складу, включаючи одержання необхідних ліцензій і дозволів, виконання необхідних повідомлень і інспекцій, а також підключення до комунальних мереж.

Індикатор

Нідерланди

ОЕСР

Процедури (кількість)

18

15,4

Строк (дні)

230

161,5

Вартість (% від величини середньодушового доходу)

112,1

56,7

Найм робочої сили. Нижче показані труднощі, з якими зустрічаються роботодавці при прийманні/ звільненні працівників. Кожний покажчик оцінюється по шкалі від 0 до 100, де 100 має на увазі максимально тверді регуляторні норми. Індекс еластичності умов роботи розраховується як середнє значення перших трьох індексів.

Індикатор

Нідерланди

ОЕСР

Індекс складності приймання на роботу

17

25,7

Індекс еластичності робочих годин

40

42,2

Індекс складності звільнення

70

26,3

Індекс еластичності роботи

42

31,4

Витрати, пов'язані зі звільненням (у тижневих заробітних платах)

17

25,8

Реєстрація власності. Даний розділ розглядає легкість одержання компанією права власності. Нижче перераховані дії, кількість часу й фінансових витрат, необхідних для реєстрації власності.


Індикатор

Нідерланди

ОЕСР

Процедури (кількість)

2

4,7

Строк (дні)

5

30,3

Вартість (% від вартості власності)

6,1

4,7

Кредитування. Нижче зазначені ступінь доступності кредитної інформації і юридичні права позикодавців і позичальників. Індекс юридичних прав являє собою шкалу з розподілами від 0 до 10, де високі розподіли вказують на те, що дані закони краще розроблені з погляду одержання доступу до кредиту. Індекс кредитної інформації визначає діапазон, доступність і обсяг кредитної інформації, доступної в державних реєстрах або в частках бюро. Індекс оцінюється по шкалі від 0 до 6, де чим вище цифра, тим більше кредитної інформації перебуває в державному реєстрі або в частці бюро.

Індикатор

Нідерланди

ОЕСР

Індекс юридичних прав

6

6,8

Індекс кредитної інформації

5

4,8

Кількість людей, що перебувають на обліку в державному реєстрі (% дорослого населення)

0,0

8,4

Кількість людей, що перебувають на обліку в частках бюро (% дорослого населення)

81,0

58,4

Захист інвесторів . Показники, наведені нижче, охоплюють 3 аспекту ступеня захищеності інтересів інвестора: прозорість угод (сфера індексу відкритості), схильність до використання положення в корисливих цілях (сфера індексу відповідальності директори), можливість для акціонерів переслідувати чиновників і директорів судовим порядком за посадові провини (індекс легкості подачі позовів акціонерами) і індекс ступені захищеності інтересів інвестора. Індекси виміряються по шкалі від 0 до 10, при цьому високі значення позначають більший ступінь відкритості, більшу відповідальність директорів, більше впливу з боку акціонерів на чинені угоди й кращий захист інтересів інвесторів.

Індикатор

Нідерланди

ОЕСР

Індекс відкритості

4

5,9

Індекс відповідальності директори

4

5,0

Індекс можливості подачі позову акціонерами

6

6,6

Індекс захисту інтересів інвесторів

4,7

5,8

Оподатковування . Даний розділ надає інформацію про податки, які повинна оплатити або втримати в певному році компанія середнього розміру. Також ураховується адміністративний тягар, пов'язане зі сплатою податків.

Індикатор

Нідерланди

ОЕСР

Виплати (кількість)

9

13,4

Час (годинник)

180

210,5

Податок на прибути (% прибутки)

21,8

17,5

Податок і виплати на зарплату (% прибутки)

15,9

24,4

Інші податки (% прибутки)

1,4

3,4

Загальна податкова ставка (% прибутки)

39,1

45,3

Міжнародна торгівля .Вартість і процедури, необхідні для імпорту/ експорту стандартної партії товару приводяться наприкінці цього розділу. Розписані всі офіційні процедури: починаючи від заключної договірної угоди й закінчуючи доставкою товару.

Індикатор

Нідерланди

ОЕСР

Документи для експорту (кількість)

4

4,5

Час на експорт (у днях)

6

10,7

Вартість експорту (US$ за контейнер)

895

1 069,1

Документи на імпорт (кількість)

5

5,1

Час на імпорт (у днях)

6

11,4

Вартість імпорту (US$ за контейнер)

1 020

1 132,7

Забезпечення виконання контрактів . Даний розділ оцінює ефективність примусових заходів щодо дотримання умов контрактів шляхом розгляду еволюції платіжних спорів і дослідження часу, витрат і процедур, залучених у процес із моменту подачі позову до суду, до здійснення платежу.

Індикатор

Нідерланди

ОЕСР

Процедури (кількість)

25

30,8

Строк (дні)

514

462,7

судові витрати (% від вартості позову)

24,4

18,9

Ліквідація підприємств . Даний розділ розглядає тимчасові й фінансові витрати, пов'язаних із процедурами банкрутства, і надає заходу виміру пробілів у законах про банкрутство. Також зазначений коефіцієнт стягнення боргу, виражений у центах на долар, отриманий з неплатоспроможної фірми.

Індикатор

Нідерланди

ОЭСР

Час (у літах)

1,1

1,7

Вартість (% від величини середньодушового доходу)

4

8,4

Коефіцієнт стягнення (центи на долар)

82,7

68,6

На основі цих даних можна зробити висновок, що держава й влада намагається, якомога більше захистити свої ресурси, але й водночас створити сприятливі умови для створення нових підприємств, інвестування, експорту та імпорту. Так у порівняні з ОЕСР Нідерланди мають більш сприятливі умови для реєстрації підприємств та приватизації майна, але складніші норми щодо статутного капіталу, витрат на будівництво та отримання відповідних ліцензій. Приділяється багато уваги захисту працюючих, що проявляється в складності звільнення й у менш суворих нормах найманню персоналу.

Одними з основних показників є умови кредитування та захист інвесторів, згідно з ними створюються сприятливе підґрунтя для інвестування. Але при цьому з підприємств буде стягнуто більший % податку на догоду і менший % з заробітної плати в порівняні з іншими країнами ОЕСР.

Висновки

За класифікаціями світових організацій Нідерланди займають провідне місце у світовому господарському комплексі. Це високорозвинена індустріальна країна з високим рівнем доходів та дуже високим рівнем розвитку людського потенціалу.

Нідерланди є країною з високо розвиненою економікою, що перебуває на 7 місці у світі по показнику ВВП на душу населення. Голландську економіку характеризує відкритість і міжнародна орієнтація, про що свідчить висока частка експорту у ВВП. В останні роки відкритість голландської економіки проявляється також в успішнім залученні іноземних інвестицій.

Нідерланди здійснюють близько 4% світового експорту й понад 3% світового імпорту, що відносить дану країну до групи десяти найбільш важливих держав у світі, що займаються експортом і імпортом.

У рейтингу Світового Банку «Doing Business 2009” Нідерланди займають 26 місце з 181 країни світу. За даними Світового Банку, ця країна має сприятливі умови для ведення підприємницької діяльності, пропонує місцевим і іноземним підприємствам умови, що сприяють міжнародній торгівлі, ефективному експорту, інновацій й співробітництво із кращими світовими компаніями й дослідницькими інститутами.

Зручне географічне розташування Нідерландів, розвинена ділова й транспортна інфраструктура, привабливе інвестиційне законодавство, підтримка іноземного малого й середнього бізнесу – усе це в сукупності визначає високий ступінь привабливості голландського інвестиційного клімату.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Хватит париться. На сайте FAST-REFERAT.RU вам сделают любой реферат, курсовую или дипломную. Сам пользуюсь, и вам советую!
Никита23:31:49 02 ноября 2021
.
.23:31:47 02 ноября 2021
.
.23:31:46 02 ноября 2021
.
.23:31:45 02 ноября 2021
.
.23:31:42 02 ноября 2021

Смотреть все комментарии (20)
Работы, похожие на Контрольная работа: Обґрунтування економічної привабливості Нідерландів

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(294388)
Комментарии (4230)
Copyright © 2005-2024 BestReferat.ru support@bestreferat.ru реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru