Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364139
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21319)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8692)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Курсовая работа: Техніко-економічне обґрунтування випуску продукції

Название: Техніко-економічне обґрунтування випуску продукції
Раздел: Рефераты по экономике
Тип: курсовая работа Добавлен 05:17:07 05 февраля 2009 Похожие работы
Просмотров: 54 Комментариев: 16 Оценило: 2 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

Міністерство освіти та науки України

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

кафедра економіки підприємства

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «Планування діяльності підприємства»

на тему "Техніко-економічне обґрунтування випуску продукції"

м. Харків

2008


Зміст

Вступ................................................................................................................ 3

1. Планування виробництва продукції і матеріально-технічного забезпечення 4

1.1 Розрахунок потреби в основних матеріалах........................................... 5

1.2 Розрахунок потреби у допоміжних матеріалах...................................... 6

2. План з праці та заробітної платні.............................................................. 9

2.1 Трудомісткість виробничої програми і нормована заробітна платня... 9

2.2 Розрахунок робочого часу і чисельності основних робітників............ 10

2.3 Розрахунок фонду оплати праці основних робітників......................... 11

2.4 Чисельність і фонд оплати праці допоміжних робітників..................... 13

2.5 Розрахунок чисельності і фонду оплати праці керівників, фахівців і іншого персоналу...................................................................................................... 15

3. План собівартості...................................................................................... 17

3.1 Розрахунок витрат на утримання та експлуатацію устаткування........ 17

3.2 Зведений розрахунок витрат на виробництво....................................... 21

3.3 Калькуляція собівартості виробів та розрахунок собівартості продукції 22

4. Розрахунок основних економічних показників господарської діяльності 24

4.1 Основні економічні показники господарської діяльності..................... 25

Висновок........................................................................................................ 26

Список літератури......................................................................................... 27


Вступ

Як правило, головним завданням розробки бізнес-плану інвестиційного проекту є підготовка інформації, необхідної для обґрунтованого ухвалення рішення щодо здійснення інвестицій.

Ведення будь-якого бізнесу певні грошові вкладення в проект на початковому етапі з боку його власників або засновників - інвестиції. Без розробки бізнес-плану сьогодні практично неможливо отримати інвестиції для початку будь-якої справи. Та і вкладаючи власні гроші непогано б закріпити свою упевненість в новому проекті розрахунками і висновками експертів. Бізнес-план дозволяє не тільки правильно розподілити матеріальні і нематеріальні ресурси, що витрачаються на реалізацію проекту, але і допоможе з вибором ефективної стратегії поведінки на ринку. Світовий досвід свідчить, що грамотне бізнес-планування дає можливість знайти додаткові джерела фінансування в десяти випадках із ста. У Росії подібної статистики поки не існує. Головним чином тому, що грамотно написати бізнес-план здатні лише одиниці підприємств. Шлях цей достатньо дорогий, якщо йдеться про послуги західних консалтингових фірм, або дуже трудомісткий, якщо підприємство розробляє план своїми силами.

Бізнес-план - це план побудови бізнесу, і до нього треба віднестися з відповідною увагою. Точно так, як і креслення або розрахунок, бізнес-план - це роздум перед дією. Саме він дозволяє перевірити все «за і проти», перш ніж братися за справу і шукати ресурси.

Цінність бізнес-плану проте не обмежується необхідністю переконати інвесторів в тому, що у підприємства є гідна підтримка бізнес-ідея. Він має важливе значення і для управлінського персоналу фірми, оскільки точно визначає зміст цілей підприємства, а також час і шляхи їх досягнення.

1. Планування виробництва продукції і матеріально-технічного забезпечення

У даному розділі складається план продажів продукції, план виробництва, здійснюється розрахунок потреби в основних і додаткових матеріалах.

Таблиця 1. Номенклатура продукції й програма випуску на 2007 рік

№ з. п.

Найменування продукції

План виробництва за рік, шт.

1

Черв'як

75 000

2

Шестірня конічна

40 000

3

Вінець

36 000

Таблиця 2. Кількість днів в кварталах

Квартал

Кількість днів

1

63

2

60

3

65

4

65

Разом за рік

253

Таблиця 1.1. План продаж та план виробництва

Назва виробу

Планова ціна реалізації

Кількість

Сумма по кварталах

1 квартал

37601

2862403,75

Черв'як

63,35

18676

1183117,59

Шестерня конічна

88,54

9960

881900,40

Вінець

88,95

8964

797385,77

2 квартал

35810

2726098,81

Черв'як

63,35

17787

1126778,66

Шестерня конічна

88,54

9486

839905,14

Вінець

88,95

8538

759415,02

3 квартал

38794

2953273,72

Черв'як

63,35

19269

1220676,88

Шестерня конічна

88,54

10277

909897,23

Вінець

88,95

9249

822699,60

4 квартал

38794

2953273,72

Черв'як

63,35

19269

1220676,88

Шестерня конічна

88,54

10277

909897,23

Вінець

88,95

9249

822699,60

Всего:

151000

11495050,00

1.1 Розрахунок потреби в основних матеріалах

Розрахунок потреби в основних матеріалах проводять, використовуючи дані технологічного процесу (табл. 3) і виробничої програми.

Ціни на основні матеріали, що необхідні для виробництва продукції, приведені в таблиці 4.

Таблиця 1.2. Розрахунок потреби в основних матеріалах

Назва виробу

Кількість

Потребах у матеріалах (тн)

Вартість матеріалів

Норма відходів на один виріб (кг)

Відходи при виконанні виробничої програми (тн)

Вартість відходів

Вартість матеріалів за виключенням відходів

Вартість матеріалів за виключенням відходів на один виріб

Черв'як

75000

810,00

2106000,00

4,30

322,50

83850,00

2022150,00

26,96

Шестерня конічна

40000

360,00

936000,00

2,10

84,00

21840,00

914160,00

22,85

Вінець

36000

439,20

834480,00

1,90

68,40

12996,00

821484,00

22,82

Всього:

151000

1609,20

3876480,00

474,90

118686,00

3757794,00

Таблиця 3. Технологічний процес виготовлення продукції

Виріб

Операція

Розряд

Норма часу на операцію, хвилин

Матеріал

Маса заготівки, кг

Маса деталі, кг

Кількість одиниць устаткування, шт

Середня категорія складності, ремонтні одиниці

Потужність двигунів на одиницю устаткування, кВт

Середня ціна за одиницю устаткування, грн

Черв¢як

Токарна перша

4

17

Сталь легована

10,8

6,5

6

11

7,5

39900

Токарна друга

4

7,5

6

11

7,5

39900

Фрезерування

5

26,4

5

12

10

32500

Свердлувальна

6

3,5

7

5

3

6500

Шестірня конічна

Токарна

4

37,5

Сталь легована

9

6,9

9

11

7,5

39900

Фрезерування

5

36,4

8

12

10

42500

Шліфовка

5

17,5

7

16

7,5

61000

Протяжна

6

9,6

3

9

40

76700

Вінець

Токарна

4

33

Сталь вуглецева

12,2

10,3

9

11

7,5

39900

Свердлувальна

6

22

8

5

3

6500

Фрезерування

5

44

7

12

10

42500

Електрокар

-

-

1

13000

Таблиця 4. Ціни на основні матеріали

Матеріал

Ціна за 1 тону, грн без ПДВ

Ціна за 1 тону відходів, грн.. без ПДВ

Сталь легована

2600

260

Сталь вуглецева

1900

190

При розрахунку потреби у основних матеріалах необхідно врахувати, що потреба в матеріалах – це маса заготівки, а відходи – це різниця між масою заготівки і масою деталі.

1.2 Розрахунок потреби у допоміжних матеріалах

Для розрахунку потреби у допоміжних матеріалах необхідно знати норму витрат матеріалів та ціни на них (табл. 5).

Таблиця 5. Норма витрати допоміжних матеріалів і ціни на них

Матеріал

Норма витрат на розрахункову одиницю

Ціна, грн без ПДВ за тону або м2

А. На технологічні цілі (на 100 штук):

Сода кальцинована, кг

1,80

350

Кислота соляна, кг

2

500

Папір наждачний, м2

0,2

9,25

Папір пакувальний, м2

2

0,78

Б. На ремонт та утримання устаткування

г/верстато-зміну

Масло машинне

300

2550

Солідол

5

2376

Емульсор

200

2980

кг/верстат

Гас

13,5

2063

Кінці бавовняні

25

2400

Кількість розрахункових одиниць для розрахунку потреби у допоміжних матеріалів на технологічні цілі визначається незалежно від найменування виробу.

Кількість верстато-змін, які підлягають відробітку в плановому році, визначається виходячи з кількості наявного устаткування (за винятком електрокара) і режиму роботи підприємства:

, (1)

де ВЗ – кількість верстато-змін;

ДР – кількість робочих днів у плановому році;

З – кількість змін;

У – кількість устаткування.

Таблиця 1.3. Розрахунок потреб у допоміжних матеріалах

Назва матеріалу

Одиниці виміру

Норма вират на одиницю виміру

Кількість розрахункових одиниць

Потреби у допоміжних матеріалах (тон або м2)

Ціна у грн. без ПДВ

Вартість допоміжних матеріалів (грн. без ПДВ)

Допоміжні матеріали групи А на технологічні цілі

Сода кальцинована

кг.

0,018

151000

2,718

350

951,30

Кислота соляна

кг.

0,02

151000

3,02

500

1510,00

Папір наждачний

м2

0,002

151000

302

9,25

2793,50

Папір пакувальний

м2

0,02

151000

3020

0,78

2355,60

Всього:

7610,40

Допоміжні матеріали групи Б на ремонт та утримання устаткування.

Масло машинне

г/верстато-зміну

300

37950

11,385

2550

29031,75

Солідол

г/верстато-зміну

5

37950

0,18975

2376

450,85

Емульсор

г/верстато-зміну

200

37950

7,59

2980

22618,20

Гас

кг/верст

13,5

75

1,0125

2063

2088,79

Кінці бавовняні

кг/верст

25

75

1,875

2400

4500,00

Всього:

58689,58

Разом:

66299,98

Розрахунок потреби в допоміжних матеріалах завершується визначенням кошторисної ставки витрат допоміжних матеріалів на технологічні цілі у розрахунку на 1000 грн. основних матеріалів (КДОП ):

= 2,03 (2)

де КДОП – кошторисна ставка витрат допоміжних матеріалів групи А;

ВДМА – вартість допоміжних матеріалів групи А, грн. без ПДВ;

ВОМ – вартість основних матеріалів за виключенням відходів, грн. без ПДВ.


2. План з праці та заробітної платні

У даному розділі розраховується трудомісткість виробничої програми і нормована заробітна платня, проводиться розрахунок робочого часу і чисельності основних і допоміжних робітників, розрахунок фонду оплати праці основних і допоміжних робітників, а також розрахунок чисельності і фонду оплати праці керівників, фахівців та іншого персоналу.

2.1 Трудомісткість виробничої програми і нормована заробітна платня

Нормований час на один виріб визначається як сума норм часу по операціях технологічного процесу (див. табл. 3).

Нормована заробітна платня на один виріб визначається як сума розцінок по операціях технологічного процесу з урахуванням розряду робітника (табл. 6).

Нормована заробітна платня з премією (пряма заробітна платня основних робітників) визначається з розрахунку певного відсотка премії за виконання виробничого завдання (табл. 1 завдання на курсову роботу).

Таблиця 2.1. Трудомісткість виробничої програми і нормована заробітна плата

Найменування виробу

Виробнича програма у натуральному виразі по виробах

Нормований час (у нормо-годинах) на один виріб

Нормована заробітна платня на один виріб

Нормований час (у нормо годинах) на виробничу програму

Нормована зарплата на виробничу програму

Нормована зарплата з премією на один виріб

Нормована зарплата з премією на виробничу програму

Черв'як

75000

0,91

6,39

68250

479130,00

7,35

550999,50

Шестерня конічна

40000

1,68

12,04

67200

481765,33

13,85

554030,13

Вінець

36000

1,65

12,13

59400

436656,00

13,95

502154,40

Всього:

151000

194850

1397551,33

1607184,03

2.2 Розрахунок робочого часу і чисельності основних робітників

При виконанні даного розрахунку необхідно врахувати, що:

- підприємство працює в дві зміни. Середня тривалість зміни 7,5 години. Тривалість нічного часу роботи 3,5 години;

- плановий коефіцієнт виконання норм дорівнює 1,09;

- кількість днів нез'явлення на роботу надана в табл. 1 завдання на курсову роботу.

Таблиця 6. Годинні тарифні ставки працівників машинобудівного підприємства

Види виробів та робіт

Кваліфікаційні тарифні розряди

1

2

3

4

5

6

7

8

Годинна тарифна ставка, грн..

1. Верстатні роботи по обробці матеріалів різанням, штампуванням, роботи по виготовленню і ремонту інструменту і устаткування.

4,8

5,2

5,76

6,48

7,36

8,64

-

-

2. Працівники, зайняті на інших роботах, не пов'язаних з основним виробництвом.

4,32

4,72

5,2

5,84

6,64

7,76

-

-

Таблиця 2.2. Розрахунок робочого часу і численності основних робітників

Показник

Одиниці виміру

Значення

1. Кількість робочих днів

днів

253

2. Незявлення на роботу, у т.ч.:

33

- основна та додаткова відпустка

днів

20

- з хвороби

днів

4

- з навчання

днів

4

- виконання суспільних обовязків

днів

2

- інші (з дозволу адміністрації)

днів

3

3. Кількість явок на роботу (1-2)

днів

220

4. Середня тривалість робочої зміни

годин

7,5

5. Дійсний фонд робочого часу (3*4)

годин

1650

6. Трудомісткість виробничої програми

годин

194850

7. Плановий коефіцієнт виконання норм

1,09

8. Чисельність основних робочих (6/(5*7))

чоловік

108

Розрахунок фонду оплати праці основних робітників виконується, використовуючи попередні розрахунки нормованої заробітної платні, робочого часу, чисельності працівників, а також використовуючи наступну інформацію:

- доплати за роботу в нічний час проводяться з розрахунку 0,2 тарифних ставки 3-го розряду за годину роботи в нічний час;

- розмір доплат бригадирам (у відсотках від нормованої заробітної платні основних робочих) і кількість підлітків (у відсотках від чисельності основних робочих) приводяться в таблиці 1 завдання на курсову роботу;

- оплата праці підлітків здійснюється по другому розряду. Кількість пільгових годин підлітка - 1 година в зміну.

2.3 Розрахунок фонду оплати праці основних робітників

Цей розрахунок виконується, використовуючи попередні розрахунки нормованої заробітної платні, балансу робочого часу, чисельності робітників.

Для розрахунку доплати за роботу в нічний час необхідно розрахувати кількість нічних годин, відпрацьованих робітниками. Вона знаходиться за формулою:

КНГ = (КОР/КЗР) х КЯР х НЧ, (3)

де КНГ – кількість нічних годин роботи, годин;

КОР – кількість основних робітників;

КЗР – кількість змін роботи;

КЯР – кількість явок на роботу;

НЧ – тривалість нічного часу роботи.

Для розрахунку оплати пільгових годин підліткам необхідно розрахувати кількість пільгових годин підлітків. Вона визначається за формулою:

КПГП = КЯР х КП х КЛГПЗ , (4)

де КПГП – кількість пільгових годин підлітків;

КЯР – кількість явок на роботу;

КП – кількість підлітків;

КЛГПЗ – кількість пільгових годин підлітків в зміну.

Для розрахунку оплати відпусток необхідно розрахувати середньоденний фонд оплати праці одного робітника. Він розраховується за формулою:

, (5)

де СДФОП1роб – середньоденний фонд оплати праці одного робітника, грн.;

НЗП – нормована заробітна платня основних робітників, грн.;

П – премії, грн.;

Д – доплати, грн.;

КЯР - кількість явок на роботу;

КОР – кількість основних робітників.

Таблиця 2.3. Розрахунок фонду оплати праці основних робітників

Нормована заробітна платня (по тарифу)

1397551,33

Премія

209632,70

Нормована заробітна платня з премією

1607184,03

Доплата за роботу в нічний час

41711,01

Доплати бригадирам

69877,57

Оплата пільгових годин підліткам

2288,00

Оплата тарифної та додаткової відпустки

156460,06

Оплата лікарняних

34136,74

Оплата учбової відпустки

34136,74

Доплата за виконання суспільних обов’язків

17068,37

Інші доплати (1% від нормованої зарплати

13975,51

Доплати на надбавки разом

369653,99

Доплати і надбавки всього у відсотках до нормованої заробітної платні з премією

23,00

2.4 Чисельність і фонд оплати праці допоміжних робітників

До складу допоміжного персоналу на підприємстві відносяться: наладчики, заточники, слюсарі з ремонту обладнання, слюсарі з обслуговування, чергові слюсарі-електрики, контролери, комірники, електрокарники. Форма оплати труда допоміжного персоналу – погодинна.

Цей розрахунок проводиться з використанням даних про кількість та фонд оплати основних робітників, а також наступних норм і нормативів (табл. 8, 9).

Таблиця 8. Інформація про допоміжний персонал

Посада або професія

Розряд або оклад

Премії%

Чисельність

Наладчик

5

20

3

Заточник

4

20

3

Слюсар з ремонту устаткування

4

20

3

Слюсар з обслуговування

4

20

2

Черговий слюсар-електрик

4

20

2

Посада або професія

Розряд або оклад

Премії%

Чисельність

Контролер

4

20

3

Комірник

800,00 грн.

20

по одному на зміну

Електрокарник

900,00 грн.

20

по одному на зміну

Таблиця 9. Норми обслуговування для розрахунку чисельності допоміжного персоналу

Професія

Норма обслуговування в зміну, одиниць ремонтної складності

Слюсар по ремонту устаткування

500

Слюсар по міжремонтному обслуговуванню

800

Слюсар-електрик

1000

Для розрахунку чисельності слюсарів по нормах обслуговування заздалегідь розраховується сумарна кількість ремонтних одиниць устаткування:

, (6)

де КРО – кількість ремонтних одиниць;

КУ – кількість одиниць устаткування, штук;

РС – ремонтна складність устаткування, одиниць ремонтної складності.

Чисельність допоміжного персоналу розраховується за формулою:

, (7)

де ЧДП – чисельність допоміжного персоналу, чоловік;

КРО – кількість ремонтних одиниць;

НОБСЛ – норма обслуговування в зміну;

h – кількість робочих змін.

Кількість людино-годин, що підлягають відпрацюванню, визначається як добуток чисельності допоміжного персоналу та дійсного фонду робочого часу. Для робочих, які працюють по окладу, - як добуток їх чисельності на 12 місяців.

Закінчується розрахунок чисельності допоміжного персоналу визначенням нормативу їхньої чисельності до чисельності основних робітників.

При розрахунку заробітної платні доплати допоміжним робітникам визначаються у відсотках, які визначені для основних робітників до тарифної заробітної платні з премією. Контролерам і комірникам доплати не нараховуються.

Таблиця 2.4 Чисельність і фонд оплати праці допоміжних робітників

Професія

Чисельність

Розряд

Годинна тарифна ставка чи оклад

Кількість людино-годин чи місяців, що належить відпрацювати

Фонд основної заробітної плати

по тарифам

премія у відсотках

премія у грошовому виразі

доплати

Разом фонд основної зарплати

Наладчик

3

5

6,64

4950,00

32868,00

20

6573,60

7559,67

47001,27

Заточник

3

4

5,84

4950,00

28908,00

20

5781,60

6648,87

41338,47

Слюсар з ремонту устаткування

3

4

5,84

4950,00

28908,00

20

5781,60

6648,87

41338,47

Слюсар з обслуговування

2

4

5,84

3300,00

19272,00

20

3854,40

4432,58

27558,98

Черговий слюсар-електрик

2

4

5,84

3300,00

19272,00

20

3854,40

4432,58

27558,98

Всього:

13

--

129228,00

25845,60

29722,57

184796,17

Контролер

3

4

5,84

4950,00

28908,00

20

5781,60

34689,60

Комірник

2

--

800,00

24,00

19200,00

20

3840,00

23040,00

Електрокарник

2

--

900,00

24,00

21600,00

20

4320,00

4968,02

30888,02

Разом:

7

--

--

198936

39787,2

34690,6

273413,8

2.5 Розрахунок чисельності і фонду оплати праці керівників , фахівців і іншого персоналу

Для нормальної роботи підприємства необхідно:

- по 1 диспетчеру на зміну;

- по 2 майстри на зміну;

- по 1 прибиральниці в цех на зміну і 1 прибиральницю в нічний час;

- решти працівників достатньо по 1 людині на посаду.

Таблиця 2.5. Розрахунок чисельності і фонду оплати праці керівників, фахівців і іншого персоналу

Посада

Кількість осіб певної посади, чол.

Посадовий оклад, грн.

Фонд оплати праці за рік, грн.

1. Керівники:

99600

- директор

1

3000

36000

- начальник цеху

1

2000

24000

- заступник начальника цеху

1

1800

21600

- начальник технологічного бюро

1

1500

18000

2. Фахівці:

210000

- інженер-технолог I категорії

1

1500

18000

- інженер-технолог II категорії

1

1500

18000

- інженер-технолог III категорії

1

1300

15600

- механік цеху

1

1300

15600

- інженер з нормування праці

1

1300

15600

- економіст

1

1500

18000

-бухгалтер

1

1500

18000

- змінний диспетчер

2

1000

24000

- старший майстер

1

1200

14400

- майстер

4

1100

52800

3. Молодший обслуговуючий персонал:

25200

- прибиральниця

3

700

25200

4. Інші:

36000

- табельник

1

1000

12000

- нарядник

1

1000

12000

- обліковець

1

1000

12000

Всього

24

370800


3. План собівартості

План собівартості включає розрахунки кошторисів витрат з ремонту і експлуатації устаткування, загальновиробничих витрат, витрат на виробництво, калькуляцію собівартості виробів.

Розмір відрахувань на соціальні заходи

Фонд оплати праці

Сума

Відрахування до Пенсійного фонду 33,2%

Відрахування до ФСС на випадок тимчасової втрати працездатності 1,5%

Відрахування до ФСС на випадок безробіття 1,3%

Відрахування до ФСС від нещасного випадку на виробництві 0,8%

Фонд оплати праці основних робітників

1976838,03

656310,22

29652,57

25698,89

15814,70

Фонд оплати праці допоміжних робітників

273413,80

90773,38

4101,21

3554,38

2187,31

Фонду оплати праці керівників, фахівців і іншого персоналу

370800,00

123105,60

5562,00

4820,40

2966,40

Всього

2621051,82

870189,21

39315,78

34073,67

20968,41

3.1 Розрахунок витрат на утримання та експлуатацію устаткування

Таблиця 3.1. Розрахунок амортизації устаткування

№ п/п

Назва устаткування

Кількість устаткування

Потужність двигунів устаткування (кВт)

Середня ціна одиниці устаткування (грн.)

Сумарна потужність двигунів (кВт)

Вартість устаткування (грн.)

1

Станок токарний

30

7,5

39900

225

1197000

2

Станок фрезерувальний

15

10

42500

150

637500

3

Станок фрезерувальний

5

10

32500

50

162500

4

Станок свердлувальний

15

3

6500

45

97500

5

Станок шліфувальний

7

7,5

61000

52,5

427000

6

Станок протяжний

3

40

76700

120

230100

Всього

75

642,5

2751600

Таблиця 3.1.1. Розрахунок витрат на утримання та експлуатацію устаткування

Статті витрат

Разом план на рік, грн.

Зокрема, грн..

Допоміжні матеріали

Енергія

Заробітна платня

Відрахування на соціальні заходи

Амортизація

Послуги інших цехів

Інше

1. Амортизація устаткування

603291

603291

2. Поточний ремонт і експлуатація устаткування

1314887

58690

1047404

143458

52792

12544

3. Внутрішньозаводські перевезення

46726

30888

11367

4471

4. Вартість МБП і інструменту

279331

41338

15213

222780

5. Інші витрати

13976

13976

Разом

2258210

58690

1047404

215684

79372

607762

235324

13976

При розрахунку розміру відрахувань на соціальні заходи, відрахування до Фонду страхування від нещасних випадків на виробництві прийняти рівними 0,8% від фонду оплати праці.

Для розрахунку амортизації устаткування складається допоміжна таблиця з розрахунку вартості устаткування та потужності двигунів. Вихідні дані для складання цієї таблиці знаходяться у табл. 3. Допоміжна таблиця містить такі показники: порядковий номер устаткування, кількість устаткування за видами та разом; потужність двигунів устаткування за видами (кВт); середня ціна одиниці устаткування за видами (грн.); сумарна потужність двигунів за видами устаткування та разом (кВт); вартість устаткування за видами та разом (грн.). Амортизація розраховується за нормами амортизації, що є дійсними з 1.01.2004 року.

Поточний ремонт і експлуатація устаткування – це витрати на допоміжні матеріали, силову електроенергію, заробітну платню робітників, зайнятих ремонтом і експлуатацією устаткування, з відрахуваннями на соціальні заходи. Також до цієї статті витрат відносяться послуги ремонтного цеху (послуги інших цехів) з розрахунку 16 грн на одиницю ремонтної складності.

При розрахунку даної статті витрат необхідно врахувати, що:

- коефіцієнт, що враховує витрати енергії, дорівнює 1,3;

- дійсний фонд часу одиниці устаткування дорівнює 4000 годин;

- ціна 1 кВт енергії дорівнює 0,3135 грн.

Внутрізаводські перевезення – це заробітна платня водіїв електрокарів з відрахуваннями на соціальні заходи і амортизація транспортних засобів (електрокарів), розрахована по нормах амортизації, що діють з 1.01.2004 р.

Вартість МБП та інструменту - це заробітна платня заточників з відрахуваннями на соціальні заходи і витрати на інструмент, розраховані по нормах, наведених у таблиці 12. Витрати на інструмент відносяться на послуги інших цехів (інструментального цеху).

Таблиця 12. Норми витрат інструменту (умовні)

Виріб

Норма витрат на 1000 деталей, грн.

Шестерня конічна

1500

Черв'як

1700

Вінець

980

Інші витрати складають 1% від нормованої заробітної платні основних робочих.

Закінчується розрахунок витрат на утримання та експлуатацію устаткування визначенням коефіцієнта витрат на утримання та експлуатації устаткування, який дорівнює відношенню даних витрат до нормованої заробітної платні з премією основних робочих. Коефіцієнт = 1,4.

Таблиця 3.2. Розрахунок загальновиробничих витрат

Статті витрат

Разом план на рік, грн.

Зокрема, грн:

Допоміжні матеріали

Енергія

заробітна платня

відрахування на соціальні заходи

амортизація

послуги інших цехів

інше

1. Утримання апарату управління

423533

309600

113933

2. Утримання іншого персоналу

162696

118930

43766

3. Утримання будівель і споруд

572424

13476

558948

4. Поточний ремонт будівель і споруд

360000

360000

5. Вартість МБП

13976

13976

6. Раціоналізація та винахідництво

2567

2567

7. Охорона праці

10572

10572

8. Інше

3456

3456

Разом

1549222

0

13476

428530

157699

558948

370572

19998

Утримання апарату управління – це заробітна платня керівників і фахівців з відрахуваннями на соціальні заходи.

Утримання іншого персоналу – це заробітна платня контролерів, комірників, прибиральниць та іншого персоналу з відповідними відрахуваннями на соціальні заходи.

Утримання будівель і споруд – це амортизація споруд, витрати енергії на освітлення і витрати на опалювання цеху.

При розрахунку загальновиробничих витрат необхідно врахувати, що:

- площа цеху дорівнює 800 м2;

- висота цеху дорівнює 6 м;

- ціна 1 м3 цеху дорівнює 1500 грн.;

- середні витрати на освітлення 1000 м2 виробничої площі дорівнюють 12 кВт/год;

- кількість годин світлового навантаження дорівнює 2 500 годин;

- ціна 1 кВт/год дорівнює 0,3135 грн.;

- норма на опалювання дорівнює 1240 грн. на 1000 м3 в рік;

- витрати на поточний ремонт будівель і споруд відносяться на послуги інших цехів і складають певний відсоток від вартості будівель і споруд, даний у табл. 1 завдання на курсову роботу;

- вартість МБП відноситься на інші витрати і складає 1% від нормованої заробітної платні основних робочих;

- витрати на раціоналізацію та винахідництво (на одного робітника на рік) відносяться до інших витрат та наведені у табл. 1 завдання на курсову роботу;

- витрати на охорону праці, що відносяться на послуги інших цехів, наведені в табл. 1 завдання на курсову роботу окремо на:

· проведення організаційно-технічних заходів – з розрахунку на 10 одиниць ремонтної складності устаткування;

· спецодяг – з розрахунку на одного робітника.

- до інших витрат відносяться витрати на службові відрядження, які складають певний відсоток від фонду оплати праці керівників, фахівців і інших працівників, що наданий у табл. 1 завдання на курсову роботу.

Завершується розрахунок загальновиробничих витрат визначенням коефіцієнта загальновиробничих витрат – відношення загальновиробничих витрат до нормованої заробітної платні з премією основних робітників.

Коефіцієнт = 0,96.

3.2 Зведений розрахунок витрат на виробництво

Вартість спецінструменту і оснащення у відсотках від нормованої зарплати з премією основних робочих надана у табл. 1 завдання на курсову роботу і відноситься на послуги інших цехів.

Основні матеріали приймаються з урахуванням відходів, а допоміжні матеріали враховуються по групі А.

Таблиця 3.3. Зведений розрахунок витрат на виробництво продукції

Статті витрат

Разом план на рік, грн.

Зокрема, грн..

основні матеріали

енергія

допоміжні матеріали

заробітна платня

відрахування на соціальні заходи

амортизація

послуги інших цехів

інше

1. Матеріали

3884090

3876480

7610

2. Нормована заробітна платня основних робочих з премією

2198628

1607184

591444

3. Доплати і надбавки

505687

369654

136033

5. Вартість спецінструменту й оснащення

128575

128575

6. Витрати на ремонт і експлуатацію устаткування

2258210

1047404

58690

215684

79372

607762

235324

13976

7. Загальновиробничі витрати

1549222

13476

428530

157699

558948

370572

19998

Разом

10524412

3876480

1060880

66300

2621052

964547

1166710

734470

33974

3.3 Калькуляція собівартості виробів та розрахунок собівартості продукції

Для розрахунку собівартості виробів необхідно розрахувати вартість допоміжних матеріалів по виробах. Цей розрахунок проводиться у таблиці, до складу якої входять такі показники: назва виробу, виробнича програма (штук), вартість основних матеріалів за виключенням відходів (грн. без ПДВ), ставка допоміжних матеріалів на 1000 грн. основних матеріалів, вартість допоміжних матеріалів на один виріб (грн. без ПДВ).

Таблиця 3.4. Собівартість одиниці виробу

Стаття витрат

Сума по виробах, грн.

черв'як

шестерня конічна

вінець

1. Матеріали, в т.ч.

27,51

23,32

23,28

- основні

26,96

22,85

22,82

- допоміжні 2,03%

0,55

0,46

0,46

2. Нормована заробітна платня основних робітників з премією

7,35

13,85

13,95

3. Доплати і надбавки 23%

1,69

3,19

3,21

4. Відрахування на соціальні заходи 36,8%

3,33

6,27

6,31

5. Вартість спецінструменту і оснащення 8%

0,59

1,11

1,12

6. Витрати на ремонт і експлуатацію устаткування 1,4%

10,32

19,46

19,60

7. Загальновиробничі витрати 0,96%

7,08

13,35

13,45

Разом собівартість

57,86

80,54

80,91

Таблиця 3.5. Собівартість виробничої програми

Стаття витрат

Сума по виробах. грн.

Разом

черв'як

шестерня конічна

вінець

Виробнича програма

75 000

40 000

36 000

151 000

1. Матеріали, в т.ч.

2063103,20

932673,85

838120,95

3 833 898

- основні

2022150,00

914160,00

821484,00

3 757 794

- допоміжні 2,03%

40953,20

18513,85

16636,95

76 104

2. Нормована заробітна платня основних робітників з премією

550999,50

554030,13

502154,40

1 607 184

3. Доплати і надбавки 23%

126730,46

127427,50

115496,03

369 654

4. Відрахування на соціальні заходи 36,8%

249404,62

250776,41

227295,36

727 476

5. Вартість спецінструменту і оснащення 8%

44079,96

44322,41

40172,35

128 575

6. Витрати на ремонт і експлуатацію устаткування 1,4%

774194,37

778452,63

705563,45

2 258 210

7. Загальновиробничі витрати 0,96%

531128,23

534049,57

484044,68

1 549 222

Разом собівартість

4339640,34

3221732,50

2912847,22

10 474 220


4. Розрахунок основних економічних показників господарської діяльності

У даному розділі розраховується плановий прибуток, а також інші основні економічні показники господарської діяльності підприємства.

Таблиця 4.1. Розрахунок основних економічних показників господарської діяльності

Показник

1 кв

2 кв

3 кв

4 кв

Рік

Дохід від продажів

2862403,75

2726098,81

2953273,72

2953273,72

11495050,00

Собівартість реалізованої продукції

2608204,99

2484004,76

2691005,15

2691005,15

10474220,06

Операційний прибуток

254198,76

242094,06

262268,56

262268,56

1020829,94

Прибутковій податок

63549,69

60523,51

65567,14

65567,14

255207,49

Чистий прибуток

190649,07

181570,54

196701,42

196701,42

765622,46

Після розрахунку чистого планового прибутку підприємства необхідно скласти зведену таблицю, що містить основні економічні показники господарської діяльності підприємства. В цій таблиці відображаються: назва показника, одиниці виміру, значення. У цій таблиці показники розраховуються за рік, а не по кварталах.

Рентабельність виробництва розраховується виходячи з операційного прибутку і собівартості продукції.

Чиста рентабельність розраховується виходячи з чистого прибутку і собівартості продукції.

При розрахунку прибутку на одного працюючого враховується загальна чисельність персоналу підприємства.

Рентабельність праці розраховується виходячи з чистого прибутку і фонду заробітної праці всіх працюючих.

4.1 Основні економічні показники господарської діяльності

Назва показника

Одиниця виміру

Значення

Об’єм продажів

Шт.

151000

Собівартість реалізованої продукції

Грн.

10474220,06

Операційний прибуток

Грн.

1020829,94

Податок на прибуток

25%

255207,49

Кількість працюючих у т.ч:

Чол.

152

- основні робітники

Чол.

108

- допоміжний персонал

Чол.

20

- апарат управління

Чол.

18

- інші

Чол.

6

Фонд заробітної плати у т.ч:

Грн

2621051,82

- основні робітники

Грн

1976838,03

- допоміжний персонал

Грн

273413,80

- апарат управління

Грн

309600

- інші

Грн

61200

Рентабельність виробництва

%

9,75

Чиста рентабельність

%

7,31

Прибуток на одного працюючого

грн

5025,74

Рентабельність праці

%

29,21


Висновок

Рентабельність підприємства дорівнює 9,75%, а рентабельність галузі = 10%, так як ці показники майже однакові то можливо застосувати цей план в реальності

Список літератури

1. Агафонова Л.Г., Рога О.В. Підготовка бізнес-плану: практикум. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2001. – 158 с

2. Генкин Б.М. Экономика и социология труда: Учебник для Вузов. – М.: Издательство НОРМА, 2002. – 416 с

3. Голубков Е.П. Основы маркетинга: Учебник. – М.: Издательство «Финпресс», 1999. – 656 с

4. Збірник бізнес-планів з коментарями і рекомендаціями / За ред.. В.М. Попова. – К.: ЦУл, КноРус, 2003. – 382 с

5. Мних Є.В. Економічний аналіз: Підручник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 412 с

6. Орлов О.О. Планування діяльності промислового підприємства. Підручник. – К.: Скарби, 2002. – 336 с

7. Слиньков В.Н. Бизнес-план и организация финансово-хозяйственной деятельности предприятия: Учебное пособие. – К.: Вальтера, 2006. – 520 с

8. Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства: Навч. посібник 2-е вид. – К.: Каравела, 2005. – 312 с

9. Экономика предприятия (фирмы): Учебник / Под ред. О.И. Волкова и доц. О.В. Девяткина. – М.: МНФРА-М, 2005. – 601 с

10. Экономика предприятия: Учебник для Вузов / Под ред. проф. В.П. Грузинова. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1999. – 535 с

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Срочная помощь учащимся в написании различных работ. Бесплатные корректировки! Круглосуточная поддержка! Узнай стоимость твоей работы на сайте 64362.ru
20:32:33 11 сентября 2021
Привет студентам) если возникают трудности с любой работой (от реферата и контрольных до диплома), можете обратиться на FAST-REFERAT.RU , я там обычно заказываю, все качественно и в срок) в любом случае попробуйте, за спрос денег не берут)
Olya00:14:25 26 августа 2019
.
.00:14:24 26 августа 2019
.
.00:14:23 26 августа 2019
.
.00:14:23 26 августа 2019

Смотреть все комментарии (16)
Работы, похожие на Курсовая работа: Техніко-економічне обґрунтування випуску продукції

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(286045)
Комментарии (4150)
Copyright © 2005-2021 BestReferat.ru support@bestreferat.ru реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru