Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364139
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21319)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8692)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Контрольная работа: Статистика у сільському господарстві

Название: Статистика у сільському господарстві
Раздел: Рефераты по экономике
Тип: контрольная работа Добавлен 20:36:40 03 февраля 2010 Похожие работы
Просмотров: 16 Комментариев: 14 Оценило: 2 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

ЗАДАЧА 1

Маємо наступні дані про залишки напівфабрикатів в цеху підприємства:

Дата

Кількість, тис. грн.

1 липня

90,3

1 серпня

93,6

1 вересня

91,5

1 жовтня

94,1

1 листопада

94,0

1 грудня

97,6

1 січня наступного року

100,2

Обчисліть розміри середніх залишків напівфабрикатів:

за ІІІ квартал

за І квартал

за ІІ півріччя

Поясніть відмінність розрахованих середніх

Рішення

В даному завданні ми маємо моментний ряд, а не періодичний, тому метод обчислення середньої відрізняється від методів, що були використані в задачах №3 та №4

Для вирішення завдання скористуємося хронологічною середньою, тому що моментів більше ніж 2 та інтервали між цими моментами однакові.

,

Залишки за ІІІ квартал:

Залишки за І квартал:

Так як в перший квартал входить лише 1 місяць – січень наступного року, то залишки будуть рівні – 100,2 тис. грн.

Залишки за ІІ півріччя

ЗАДАЧА 2

Під час вивчення урожайності зернових у господарствах АПК регіону проведено 5% вибіркове обстеження 100 га засіяної площі відібраних у випадковому порядку, в результаті якого отримали наступні дані(вибірка без повторна):

Урожайність, ц з га

Засіяна площа, га

До 13

10

13-15

25

15-17

40

17-19

20

Більше 19

5

Разом

100

Використавши наведені дані, обчислити:

середню урожайність зернових з 1 га

дисперсію і середнє квадратичне відхилення

коефіцієнт варіації

з ймовірністю 0,997 граничну похибку вибіркової середньої і можливі межі, в яких очікується середня урожайність у регіоні.

з ймовірністю 0,997 граничну похибку вибіркової долі і межі питомої ваги засіяних площ регіону з урожайністю від 15 до 19 ц з 1 га.

Рішення

Урожайність, ц з га

Засіяна площа. f

Середній інтервал, х

x-a

(a=16)

(i =2)

*f

*f

11-13

10

12

-4

-2

-20

4

40

13-15

25

14

-2

-1

-25

1

25

15-17

40

16

0

0

0

0

0

17-19

20

18

2

1

20

1

20

19-21

5

20

4

2

10

4

20

РАЗОМ

100

Х

Х

Х

-15

Х

105

Переводимо інтервальний ряд у дискретний для цього знаходимо середину. Оскільки інтервали рівновеликі розміри відкритих інтервалів приймаємо рівним іншим. Використовуючи підсумкову строку таблиці, А також значення a та i розраховуємо середню урожайність з 1 га.

Розраховуємо ст. похибку у виборці для середньої величини за умов без повторного відбору.

Розраховуємо граничну похибку для середньої величини.

Записуємо границі середньої урожайності.

З імовірністю 90% ми можемо стверджувати, що середня урожайність буде не нижче 14,55 ц з га і не вище 16,85.

Розраховуємо долю питомої ваги засіяних площ з урожайністю від 15 до 19 деталей

Розраховуємо граничну похибку вибіркової частини питомої ваги засіяних площ за умов безповторного відбору

з імовірністю 0,997 розраховуємо граничну похибку для частки ознаки

Доля питомої ваги засіяних площ з урожайністю від 15 до 19 деталей буде:

Таким чином, з імовірністю 99,7% ми можемо стверджувати, що питома вага засіяних площ з урожайністю від 15 до 19 га буде знаходитися в межах від 89,3938% до 30,6061%.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Привет студентам) если возникают трудности с любой работой (от реферата и контрольных до диплома), можете обратиться на FAST-REFERAT.RU , я там обычно заказываю, все качественно и в срок) в любом случае попробуйте, за спрос денег не берут)
Olya00:12:15 26 августа 2019
.
.00:12:15 26 августа 2019
.
.00:12:14 26 августа 2019
.
.00:12:13 26 августа 2019
.
.00:12:12 26 августа 2019

Смотреть все комментарии (14)
Работы, похожие на Контрольная работа: Статистика у сільському господарстві

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(258743)
Комментарии (3486)
Copyright © 2005-2020 BestReferat.ru support@bestreferat.ru реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru