Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364139
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21319)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8692)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Реферат: Реінжиніринг бізнес-процесів на підприємстві ТОВ "УКР-ПАК"

Название: Реінжиніринг бізнес-процесів на підприємстві ТОВ "УКР-ПАК"
Раздел: Рефераты по экономике
Тип: реферат Добавлен 10:58:39 05 ноября 2010 Похожие работы
Просмотров: 113 Комментариев: 14 Оценило: 2 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

Міністерство освіти і науки України

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Кафедра документознавства та інформаційної діяльності

Практична робота №2

Тема: Реінжиніринг бізнес-процесів на підприємстві ТОВ "УКР-ПАК"


План

1. Визначити чи відповідає аналізоване підприємство характерним рисам реіжинірингу. Яким саме?

2. Визначити тип реінжинірингу для аналізованого підприємства.

3. Які, на Вашу думку, процеси на підприємстві потрібно реконструювати для покращення діяльності підприємства? Як саме це варто зробити? Чому?


1. Визначити чи відповідає аналізоване підприємство характерним рисам реіжинірингу. Яким саме?

ТОВ "УКР-ПАК" (09117, Київська обл., м. Біла Церква вул. Гагаріна, 37-а) є одним із провідних виробників сучасного і якісного устаткування для харчової промисловості в Україні та країнах ближнього зарубіжжя. Підприємство 11 років працює на ринку виробництва технологічного устаткування для харчової промисловості. За цей період нагромаджений унікальний досвід розробки і впровадження інноваційних продуктів у сфері виробництва й експлуатації технологічного устаткування.

Технічні фахівці ТОВ “УКР-ПАК” надають рекомендації по установці і налаштуванню устаткування, а також консультують обслуговуючий персонал компанії-замовника про можливі причини і способи усунення несправностей у випадку їхнього виникнення.

2. Визначити тип реінжинірингу для аналізованого підприємства

Основні типи імпортованої та власної продукції ТОВ “УКР-ПАК”:

- Водоохолоджувачі;

- Сатуратори;

- Лінії розливу;

- Укупорочне устаткування;

- Етикетировочне устаткування;

- Пакувальне устаткування;

- Глазуровочне устаткування;

- Конвеєри;

Гвинтові компресори;

Устаткування видуву ПЕТ тари.

В сучасних економічних умовах все більшу роль має розробка нових методів ефективного управління компанією. Одним з таких методів є реінжиніринг бізнес-процесів. Механізм його дії заснований на застосуванні останніх досягнень науки і техніки, постійному оновленні бізнесу, інноваціях, що так актуально для сучасного рівня розвитку нашої країни.

3. Які, на Вашу думку, процеси на підприємстві потрібно реконструювати для покращення діяльності підприємства? Як саме це варто зробити? Чому?

Реінжиніринг застосовується майже у всіх сферах бізнесу. Його соціальна значимість визначається багатостороннім використанням людського фактору, масштабним застосуванням новітніх технологій і розробок, вирішенням складних комплексних проблем. В ході реінжинірингу відбувається не тільки «горизонтальне», але і «вертикальне» стиснення процесів (там, де раніше виконавець для прийняття рішення звертався до керівництва, тепер приймає рішення самостійно).

1. Аналізоване підприємство відповідає характерним рисам реінжинірингу. По-перше, уся його діяльність зорієнтована на споживача, тобто за будь-яких умов підприємство намагається максимально задовольнити усі потреби споживача і навіть запропонувати йому додаткові бонусні пропозиції. Виробничий асортимент устаткування перш за все орієнтується на якість продукції, що завжди дуже доречно, адже конкуренція стрімко зростає і якість для споживача є чи не найвагомішим чинником у виборі продукції. По-друге, слід сказати, що ТОВ "УКР-ПАК" має вже певні сформовані свої критичні фактори успіху, серед яких чималий досвід (більше 11 років плідної роботи), що вже викликає довіру у потенційного покупця; якість продукції; ефективна робота на міжнародному рівні та багато інших.

2. Для даного підприємства підходить другий тип реінжинірингу: реструктурування бізнес-процесів, оскільки на даний момент справи в організації в цілому йдуть непогано, але погіршилась динаміка розвитку, почали випереджати конкуренти. Основним завданням підприємства є постійне досягнення кращого конкурентного положення у власній галузі. У даному випадку простого покращання бізнес процесів недостатньо, адже специфіка роботи підприємства змушує весь час гнатися за найновішими технологіями, щоб бути першими. Такий тип реструктурування поряд з підвищенням внутрішньої ефективності робить акцент на зв’язок з зовнішнім оточенням організації, замикаючи бізнес-процеси на споживача. Також сюди входять постійне представлення нових продуктів, створення іміджу, управління торговою маркою і т.д. В результаті його успішного використання забезпечуються посилення конкурентної позиції на ринку.

3. Щоб забезпечити сталий розвиток підприємства застосування процесу реінжинірингу є не відворотнім. Для максимально ефективної діяльності слід розробляти нові продукти на основі світової якості та досвіду;провести повну реструктуризацію матеріально-технічної бази з метою запобігання лише екстенсивного розвитку; сформувати розробку всіх стадій кожного проекту з метою спрощення та зручності роботи з замовниками та покупцями; оновлення іміджу шляхом цікавого сучасного ефективного PR-у. Залучення нових інвестицій, адже при такому типі реінжинірингу будуть значні витрати.


Висновок

Говорячи про переваги реінжинірингу, слід сказати, що немало випадків проведення бізнес-реінжинірингу закінчується невдачами. Звичайно це трапляється тоді, коли робляться спроби видати за бізнес-реінжиніринг дещо інше, але при цьому очікується результат масштабу, який передбачається в бізнес-реінжинірингу.

В Україні поява і становлення бізнес-реінжинірингу пов’язується звичайно з бажанням суттєво покращити ринкову діяльність, влити в нього нову кров, ліквідувати кризові явища. Стосовно до специфіки української економіки, стратегічною задачею підприємства є шляхом здійснення комплексної програми реінжинірингу, що включає якісне вдосконалення основних бізнес-процесів з одночасним застосуванням нових інформаційних технологій, досягти модернізації та суттєвого підвищення ефективності бізнесу для забезпечення стійкого економічного розвитку країни.

У аналізованому підприємстві чітко сформовані мета та засади діяльності, проте удосконалення означає розвиток і прибуток, а інколи удосконалення замало, що і змушує проводити реінжиніринг бізнес-процесів. Слід зазначити, що об’єктом реінжинірингу є процес а не підприємство, тобто сама робота підприємства.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Привет студентам) если возникают трудности с любой работой (от реферата и контрольных до диплома), можете обратиться на FAST-REFERAT.RU , я там обычно заказываю, все качественно и в срок) в любом случае попробуйте, за спрос денег не берут)
Olya00:11:50 26 августа 2019
.
.00:11:49 26 августа 2019
.
.00:11:49 26 августа 2019
.
.00:11:48 26 августа 2019
.
.00:11:47 26 августа 2019

Смотреть все комментарии (14)
Работы, похожие на Реферат: Реінжиніринг бізнес-процесів на підприємстві ТОВ "УКР-ПАК"

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(258777)
Комментарии (3487)
Copyright © 2005-2020 BestReferat.ru support@bestreferat.ru реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru