Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364139
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21319)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8692)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Курсовая работа: Методи аналізу зарплати

Название: Методи аналізу зарплати
Раздел: Рефераты по экономике
Тип: курсовая работа Добавлен 04:40:53 11 ноября 2008 Похожие работы
Просмотров: 27 Комментариев: 14 Оценило: 2 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

План

Вступ

І. Теоретична частина

1. Завдання статистики оплати праці

2. Фонд заробітної плати

3. Тарифний, годинний, денний і місячний фонд заробітної плати робітників, склад фондів

4. Аналіз динаміки середньої заробітної плати за факторами

5. Аналіз виконання плану по фонду заробітної плати

6. Зіставлення темпів зростання продуктивності праці і середнього рівня оплати праці працівників

II. Практична частина

Висновок

Список використаної літератури


Вступ

Статистика - це галузь практичної діяльності людей, яка спрямована на збір, обробку та аналіз даних, які характеризують соціально-економічний розвиток країни та її регіонів. Це наука, яка займається розробкою методів і положень, що використовуються у статистичній практиці.

Статистика досліджує масові суспільні явища чи процеси, кількісно характеризуючи їх за різними ознаками на основі статистичних показників. Аналіз статистичних показників дає можливість з'ясувати певні закономірності, що проявляються у розвитку явища.

Статистика - багатогалузева наука. Вона складається з окремих самостійних розділів, які водночас тісно пов'язані між собою. Виокремлюють чотири складові цієї науки.

1.Теорія статистики розглядає категорії статистичної науки, а також спільні для будь-яких масових явищ методи й засоби аналізу.

2. Економічна статистика вивчає явища і процеси, що відбуваються в економіці, розробляє систему економічних показників та методи вивчення економіки країни чи регіону як єдиного цілого.

3. Галузеві статистики (промислова, фінансова, соціальної інфраструктури і таке інше) розробляють зміст і методи обчислення показників, які відбивають особливості кожної окремої галузі.

4. Соціальна статистика вивчає соціальні умови та характер праці, рівень життя, прибутків, споживання матеріальних благ і послуг населенням.

Як суспільна наука статистика не може розвиватися окремо від теоретичних наук про суспільство, зокрема економічної теорії та соціології. Спираючись на суть, якісну природу явищ, через узагальнення масових даних статистика вивчає характер і дію основних законів у реальному житті. Припускаючи, що комплекс умов і чинників, які формують відповідні закономірності, надалі лишатиметься незмінним, статистика робить прогнозні розрахунки, потрібні для обґрунтування напрямків економічної політики.

В своїй курсовій роботі я зосередила увагу саме на статистиці заробітної плати, оскільки вона є важливою складовою всієї економіки, в тому числі і промисловості.

Заробітна плата - це грошовий вираз вартості і ціни робочої сили. Визначається вона вартістю засобів існування, необхідних для її відтворення. До неї входять вартість харчування, одягу, взуття, послуг, витрат на утримування сім'ї, освіту, охорону здоров'я, відпочинок, задоволення культурних запитів та інші потреби. Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства. Заробітну плату регулюють форми і системи праці.

Тому в курсовій роботі я намагалася прослідкувати, як нараховується заробітна плата, і від чого це залежить.

Перш за все висвітлені наступні питання: завдання статистики заробітної плати, поняття фонду заробітної плати, його складові. Також був проведений аналіз динаміки середньої заробітної плати за факторами, зіставлення темпів зростання продуктивності праці і середнього рівня оплати праці працівників, аналіз виконання плану по фонду заробітної плати. Дана інформація подана в першому розділі курсової роботи.

У практичній частині проводилися розрахунки заробітної плати підприємства по цехах та по заводах в цілому, проводила просте, а також комбіноване групування працівників в залежності від розряду, стажу, а також розміру заробітної плати.

За результатами групування були розраховані середній тарифний розряд та заробітна плата, визначено моду та медіану тарифного розряду та заробітної плати. Також проводилося вибіркове спостереження.

Загалом заробітна плата є важливим елементом у роботі будь-якого підприємства, тому їй необхідно приділяти якомога більше уваги.

ІІ. Практична частина

Відомі такі дані (табл. 1) про стаж роботи і заробітну плату двох цехів високовольтної апаратури.

Таблиця 1

І цех

ІІ цех

Розряд

Стаж

роботи

Заробітна

плата

Коефіцієнт

* 1,2

Розряд

Стаж

роботи

Заробітна

плата

Коефіцієнт

* 1,2

3

4

123,5

148,2

4

14

147,7

177,24

2

2

104,26

125,11

3

16

133

159,60

3

5

123,5

148,2

4

13

147,7

177,24

4

10

137,15

164,58

5

20

163,8

196,56

2

4

104,26

125,11

3

6

133

159,60

4

10

137,15

164,58

4

12

147,7

177,24

3

7

123,5

148,2

2

5

112,28

134,73

5

14

152,1

182,52

4

12

147,7

177,24

2

3

104,26

125,11

4

13

147,7

177,24

3

6

123,5

148,2

3

8

133

159,60

3

6

123,5

148,2

4

13

147,7

177,24

1

1

91,46

109,75

5

18

163,8

196,56

5

10

152,1

182,52

5

16

163,8

196,56

1

2

91,46

109,75

6

23

196

235,2

3

6

123,5

148,2

6

21

196

235,2

2

3

104,26

125,11

4

9

147,7

177,24

3

7

123,5

148,2

6

20

196

235,2

1

3

91,46

109,75

6

21

196

235,2

4

11

137,15

164,58

5

15

163,8

196,56

3

7

123,5

148,2

5

18

163,8

196,56

2

5

104,26

125,11

2

3

112,28

134,73

2

4

104,26

125,11

3

7

133

159,60

1

1

91,46

109,72

5

14

163,8

196,56

1

2

91,46

109,75

4

9

147,7

177,24

1

3

91,46

109,75

6

19

196

235,2

6

21

196

235,2

2

5

112,28

134,73

4

9

147,7

177,24

2

5

112,28

134,73

5

16

163,8

196,56

Разом:

25

2877,97

3453,54

Разом:

30

4633,02

5559,6

Завдання № 1

Розрахувати місячну заробітну плату кожного робітника заводу, використовуючи тарифну сітку (табл. 2). Система оплати праці – погодинно-преміальна. Розмір премії в І цеху – 30%, ІІ цеху – 40%. Дані записати в таблицю вихідних даних (табл. 1).

Код тарифної сітки

Категорія

Розряд

I

II

III

IV

V

VI

22

Верстатники

70,35

80,2

95,0

105,5

117

140

Примітка: Заробітна плата вказана в гривнях.

Розв’язання

І. Розраховуємо заробітну плату працівників першого цеху з врахуванням премії в розмірі 30% від заробітної плати по кожному з розрядів:

І розряд

ІІ розряд

ІІІ розряд

ІV розряд

V розряд

VI розряд

2. Знайдемо розмір заробітної плати робітників ІІ цеху, враховуючи премію розміром 40 % від заробітної плати, а також розряди.

І розряд

ІІ розряд

ІІІ розряд

ІV розряд

V розряд

VІ розряд

Занесемо ці дані у таблицю 1.

Завдання № 2

Побудувати ряд розподілу робітників кожного цеху і всього заводу за кваліфікацією. Результати представити в табличній формі (табл. 3). Дати назву таблиці, зобразити ряд графічно і зробити висновок.

Розряд (варіанти)

Число робітників

І цех

ІІ цех

Всього по заводу

чол.

в % до підсумку

чол.

в % до підсумку

чол.

в % до підсумку

А

1

2

3

4

5

6

6

6

8

3

2

-

24

24

32

12

8

-

-

4

4

9

7

6

-

13,3

13,3

30

23,4

20

6

10

12

12

9

6

10,86

18,1

21,27

21,27

16,29

10,86

Разом:

25

100

30

100

55

100

Розподіл робітників за розрядами

6

5

4

3

2

1

Висновок: у першому цеху 8 робітників мають третій розряд, що складає 32% від усіх працюючих цеху, а у другому – 9 робітників з четвертим розрядом, але немає робітників з першим (на відміну від І цеху). Загалом найбільш типовим розрядом по двох цехах є четвертий розряд, до якого входить 12 чоловік, що складає 22,6% загальної кількості працівників.

Завдання № 3

Побудувати ряд розподілу робітників кожного цеху і всього заводу за розміром місячного заробітку, виділивши 4 групи з рівними інтервалами. Дані представити в табличній формі (табл. 4). Дати назву таблиці. Зобразіть графічно отриманий ряд і проаналізуйте його.

Для розв’язання конкретних аналітичних задач проводяться нестандартні групування за певними ознаками, що легко розпізнаються. Групування за однією з ознакою називають простим, у разі поєднання двох і більше ознак – комбінаційним. Різновидом структурного групування є ряд розподілу, характеристиками є варіанти та частоти. Варіанти – це конкретні значення групувальної ознаки, частоти – кількості елементі сукупності, яким властиві окремі варіанти. Відносні частоти (% до підсумку) називають частками.

У процесі формування груп за варіаційною ознакою, необхідно встановити інтервали груп та визначити межі кожного з них. Якщо значення групувальної ознаки змінюється рівномірно, то виділяють рівні інтервали груп за формулою:

де Xmax , Xmin – найбільше та найменше значення ознаки, n – кількість груп.

Визначаємо розмір інтервалу:

Отже, 1 інтервал: 109,75 – 141,11;

2: 141,11 – 172,47;

3: 172,47 – 203,83;

4: 203,83 – 235,2.

Виходячи з цього результати групування сформулюємо у таблиці (табл. 4): “Розподіл робітників за розміром заробітної плати”

Місячна ЗРП, грн.

Число робітників

І цех

ІІ цех

Всього по заводу

чол.

%

чол.

%

чол.

%

109,75 – 141,11

141,11 – 172,47

172,47 – 203,83

203,83 – 235,2

12

11

2

-

48

44

8

-

4

4

16

-

13,33

13,33

53,34

20

16

15

18

6

29,09

27,27

32,73

10,91

Разом:

25

100

30

100

55

100

Зображуємо отримані дані у вигляді діаграми:

Ряд розподілу робітників підприємства по заробітній платі

по заводу

ІІ цех

І цех

Отже, у першому цеху 12 робітників отримують заробітну плату в розмірі від 109,75 до 141,11 грн., що складає 48%. У другому цеху більше робітників отримують вищу заробітну плату, тобто, 16 працюючих мають заробітну плату в розмірі від 141,11 до 172,47. Але по двох цехах 18 чоловік з 55 отримують заробітну плату в розмірі від 141,11 до 172,47 грн., що складає 32,73 від всієї кількості робітників.

Завдання № 4

Провести комбінаційне угрупування робітників заводу за загальним стажем роботи та кваліфікацією (розрядом). Результати групування представити в таблиці (табл. 5). Зробіть висновки.

Розподіл робітників заводу за кваліфікацією та стажем роботи

Розряд

Стаж роботи, років

Число робітників

І цех

ІІ цех

Всього по закладу

чол.

в % до підсумку

чол.

в % до підсумку

чол.

в % до підсумку

1-2

1-2

5

41,5

-

-

5

31,5

3-4

6

49,8

1

25

7

44,1

5 і більше

1

8,3

3

75

4

25,2

Разом:

Х

12

100

4

100

16

100

3-4

до 4 років

1

9,1

-

-

1

4,2

5-6

4

36,4

1

7,7

5

21

7-8

3

27,3

2

15,4

5

21

9 і більше

3

27,3

10

77

13

54,6

Разом:

Х

11

100

13

100

24

100

5-6

10-16

2

100

4

30,8

6

40,2

17-21

-

-

8

61,6

8

53,6

22 і більше

-

-

1

7,7

1

6,7

Разом:

Х

2

100

13

100

15

100

Всього по заводу

1-23

25

Х

30

Х

55

Х

Отже, за результатами комбінованого групування можна сказати, що по 1-му цеху найбільше робітників І-ІІ розрядів з стажем роботи 3-4 років, по 2-му цеху – рівна кількість працівників ІІІ-IV і V-VI розрядів, вона становить 13 чоловік. Загалом по заводу найбільше робітників ІІІ-IV розрядів.

Завдання № 5

1. За результатами групування розрахуйте середній тарифний розряд і середню ЗРП по кожному цеху і по заводу в цілому.

2. Визначте моду тарифного розряду і заробітної плати (див. табл.3 і табл. 4).

3. Визначте медіану тарифного розряду та заробітної плати.

4. За даними завдання 2 і 5 визначте дисперсію тарифного розряду та заробітної плати в кожному цеху і по заводу в цілому.

Порівняйте варіації по тарифному розряду і по заробітній платі.

Розв’язання

1. Перш за все середня величина – це узагальнююча міра варіаційної ознаки, яка характеризує її рівень у розрахунку на одиницю сукупності. Середні величини дозволяють охарактеризувати сукупність по кількісній варіаційній ознаці. У статистиці використовують декілька видів середніх величин:

- середня арифметична;

- середня гармонійна;

- середня геометрична тощо.

Якщо середня визначається за первинними або не згрупованими ознаками, то вона є простою, а якщо за згрупованими або вторинними даними – зважена форма.

Середня арифметична – це одна з найбільш поширених середніх величин, застосовується у випадках, коли обсяг варіаційної ознаки для всієї сукупності є сумою індивідуальних значень її окремих елементів.

Розрізняють арифметичну просту і зважену.

Середній тарифний розряд та середню заробітну плату ми розраховуємо за формулою середньої арифметичної зваженої:

,

де Х – індивідуальне значення ознаки, f – частота.

У нашому випадку Х – це розряд, f – кількість робітників по кожному розряду.

Отже, середній тарифний розряд І цеху дорівнює:

ІІ цеху:

По заводу:

Оскільки заробітна плата визначена інтервально, то середнє значення заробітної плати визначаємо таким способом.

1. Знаходимо середину кожного інтервалу.

Це буде варіаційна ознака, частотою буде кількість робітників, що отримують відповідну заробітну плату. Будую таблицю, в якій зазначаю середини інтервалів.

Місячна ЗРП, Х

Число робітників

І цех

ІІ цех

По заводу

125,43

156,79

188,15

219,51

12

8

5

-

4

-

13

13

16

8

18

13

Разом:

25

30

55

2. За формулою середньої зваженої обчислюємо середню ЗРП:

По І цеху:

По ІІ цеху:

По заводу:

2. Модою називається величина ознаки, тобто варіанта, яка найчастіше зустрічається у даній сукупності.

Модою в дискретному ряду розподілу буде варіанта, яка має найбільшу частоту.

Отже, модою тарифного розряду у І цеху буде: М01 = “третій розряд”;

ІІ цеху: М02 = “четвертий розряд”; по заводу: М03 = “четвертий розряд”.

Модою в інтервальному ряду розподілу визначається за залежністю:

,

де х0 та h – відповідно нижня межа та ширина модального інтервалу;

fm0 , fm0-1 , fm0+1 – частоти модального, передмодального та післямодального інтервалу.

Звідси мода заробітної плати дорівнює:

По І цеху:

По ІІ цеху:

По заводу:

3. Медіана – це варіанта, яка знаходиться всередині варіаційного ряду, тобто медіана поділяє ряд на 2 рівні за чисельністю частини.

,

де х0 та h – кумулятивна частота передмедіанового інтервалу.

Для того, щоб знайти медіану тарифного розряду, треба спочатку знайти серединну частоту:

Далі потрібно накопичувати частоти доти, поки їхня сума не буде перевищувати величину середньої частоти. По тому значенню, на якому зупинялася, визначаю ознаку, а отже і медіану.

Для знаходження медіани побудуємо допоміжні таблиці.

Для І цеху:

Для ІІ цеху:

Для заводу:

Для І цеху

Розряд

І цех

чол.

накопичення частот

І

ІІ

ІІІ

IV

V

VI

6

6

8

3

2

-

6

12

14>12,5

Разом:

25

Отже, Ме1 = “третій розряд”, Для ІІ цеху

Розряд

ІІ цех

чол.

накопичення частот

І

ІІ

ІІІ

IV

V

VI

-

4

4

9

7

6

-

4

8

17

Разом:

25

Отже, Ме2 = “четвертий розряд”, Для заводу

Розряд

І цех

чол.

накопичення частот

І

ІІ

ІІІ

IV

V

VI

6

10

12

12

9

6

6

16

28

41

Разом:

55

Отже, Ме3 = “четвертий розряд”.

Медіана заробітної плати визначається за формулою 4.

По І цеху:

Відповідно медіанний інтервал визначаємо за допомогою накопичення частот:

ЗРП, грн.

І цех

чол.

накопичення частот

109,75 – 141,11

141,11 – 172,47

172,47 – 203,83

203,83 – 235,2

9

12

3

1

9

21

Разом:

25

Отже, інтервал від 141,11 до 172,47 грн.

Тоді,

По ІІ цеху:

ЗРП, грн.

ІІ цех

чол.

накопичення частот

109,75 – 141,11

141,11 – 172,47

172,47 – 203,83

203,83 – 235,2

4

4

16

6

4

8

24

Разом:

30

Отже, медіанний інтервал від 172,47 до 203,83 грн.

Тоді,

По заводу:

ЗРП, грн.

По заводу

чол.

накопичення частот

109,75 – 141,11

141,11 – 172,47

172,47 – 203,83

203,83 – 235,2

13

16

19

7

13

29

Разом:

55

Отже, медіанний інтервал від 141,11 до 172,47 грн.

Тоді,

4. Загальна дисперсія характеризує відхилення індивідуальних значень ознаки сукупності від загальної середньої і розраховується за формулою:

,

де m – число одиниць сукупності; х – значення варіант; f – частота; Х – середнє арифметичне значення ознаки.

Для того, щоб знайти дисперсію, необхідно:

1) Знайти середню арифметичну кожного ряду розподілу ;

2) Знайти відхилення кожної варіанти від середньої величини . Підносимо кожне відхилення до квадрату ;

3) Множимо кожний квадрат на відхилення на відповідну частоту: ;

4. Додаємо всі отримані добутки: ;

5. Ділимо суму отриманих добутків на суму частот і отримаємо показник дисперсії:

.

Знайдемо дисперсію по тарифному розряду:

І цех

1. (за даними першого пункту).

2. для І розряду: 1-2,56=-1,56;

ІІ: 2-2,56=-0,56;

ІІІ: 3-2,56=0,44;

IV: 4-2,56=1,44;

V: 5-2,56=2,44;

VI: 6-2,56=3,44.

3.

І: (-1,56)2 =2,43;

ІІ: (-0,56)2 =0,31;

ІІІ: (0,44)2 =0,19;

IV: (1,44)2 =2,07;

V: (2,44)2 =5,95;

VI: (3,44)2 =11,83.

4.

І:

ІІ:

ІІІ:

IV:

V:

VI:

Отже,

ІІ цех

1. .

2. І цех: 1-4,23=-3,23;

ІІ: 2-4,23=-2,23;

ІІІ: 3-4,3=-1,23;

IV: 4-4,23=-0,23;

V: 5-4,23=0,77;

VI: 6-4,23=1,77.

3.

І: (-3,23)2 =10,43;

ІІ: (-2,23)2 =4,97;

ІІІ: (-1,3)2 =1,51;

IV: (-0,23)2 =0,05;

V: (0,77)2 =0,59;

VI: (1,77)2 =3,13.

4. : 10,43. 0 =0;

ІІ:

ІІІ:

IV:

V:

VI:

Отже,

По заводу

1. .

2.

І: 1-3,47=-2,47;

ІІ: 2-3,47=-1,27;

ІІІ: 3-3,47=-0,47;

IV: 4-3,47=0,53;

V: 5-3,47=1,53;

VI: 6-3,47=2,53.

3.

І: (-2,47)2 =6,10;

ІІ: (-1,47)2 =2,16;

ІІІ: (0,47)2 =0,22;

IV: (0,53)2 =0,28;

V: (1,53)2 =2,34;

VI: (2,53)2 =6,40.

4.

І:

ІІ:

ІІІ:

IV:

V:

VI:

Отже,

Дисперсія по заробітній платі

По І цеху:

1.

2.

156,79-=8,8

188,15-=71,52

219,51-147,99=71,52

3.

8,82 =77,44

40,162 =1612,83

71,522 =511,51

4.

603,19. 12=7238,28

77,44. 8=619,52

1612,83. 5=8064,15

511,51. 0=0.

По ІІ цеху:

1.

2.

156,79-193,38=-36,59

188,15-193,38=-5,23

219,51-193,38=26,13

3.

(-36,59)2 =1338,83

(-5,23)2 =27,35

26,132 =682,78

4. 4893. 4=19572

1338,83. 0=0

27,35. 13=355,55

682,78. 13=8876,14

Звідси,

По заводу

1.

2.

156,79-111,48=-45,31

188,15-111,48=76,67

219,51-111,48=108,03

3.

45,312 =2053

76,672 =5878,29

108,032 =11670,48

4.

142,80. 16=2284,8

2053. 8=16424

5878,29. 18=105809,22

11670,48. 13=151716,24

Звідси,

4. Відносною мірою варіації є коефіцієнт варіацій. Він дозволяє порівнювати ступінь варіації ознаки у варіаційних рядах, які мають різний рівень середніх величин. Обчислюється як відношення середнього квадратичного відхилення до середнього значення ознаки. В свою чергу середнє квадратичне відхилення обчислюється як корінь квадратний з дисперсії. Якщо коефіцієнт варіації менше чи дорівнює 33%, то сукупність вважається однорідною.

,

.

По заробітній платі

І цех:

Отже, сукупність є однорідною, оскільки V=17,06%<33%.

ІІ цех:

Отже, сукупність є однорідною, оскільки V=15,02%<33%.

По заводу:

Отже, сукупність не є однорідною.

По тарифному розряду

І цех:

Отже, сукупність не є однорідною.

ІІ цех:

Отже, сукупність не є однорідною.

По заводу:

Отже, сукупність не є однорідною.

Завдання №6

Представити сукупність робітників заводу, як генеральну, сформулювавши вибіркову сукупність, відібравши кожного п'ятого робітника. Для вибіркової сукупності:

а) побудувати графік кореляційного поля для залежності ЗРП від розряду;

б) розрахуйте параметри лінійного рівняння регресії;

в) з допомогою коефіцієнта кореляції оцініть тісноту зв'язку і визначте його достовірність.

Перш за все, генеральною сукупністю називається вся сукупність одиниць, які підлягають обстеженню, а вибіркова сукупність - це частина одиниць сукупності, які підлягають обстеженню.

Залежність, при якій кожному значенню ознаки X (факторна) відповідає множина значення У (результуюча) називається кореляційною. Основним завданням кореляційної залежності є знаходження математичної формули, яка відображає залежніть У і X, вимірювання тісноти зв'язку між ознаками.

Визначення форми зв'язку і параметрів рівняння називають знаходженням рівняння зв'язку:

Лінійний коефіцієнт кореляції показує напрямок зв'язку:

Кореляційне співвідношення , яку показує тісноту зв’язку:

Це показує коефіцієнт детермінації D, на скільки відсотків залежить заробітна плата від розряду.

Також тісноту зв’язку показує коефіцієнт R:

.

Роз-

ряд

ЗРП

ХУ

Х2

Ух

(Ух-У)2

(У-У)2

(У-Ух)2

(Х-Х)2

1

2

104,26

208,52

4

107,16

1333,199

1553,54

8,422

3,305

2

3

123,5

370,5

9

127,24

269,879

407,031

14,04

0,669

3

3

123,5

370,5

9

127,24

269,879

407,031

14,04

0,669

4

5

152,1

760,5

25

167,41

563,683

70,981

234,610

1,397

5

1

91,46

91,46

1

87,077

3203,334

2726,40

19,211

7,941

6

3

133

399

9

127,24

269,879

113,965

33,097

0,669

7

3

133

399

9

127,24

269,879

113,965

33,097

0,669

8

6

196

1176

36

187,56

1926,069

2737,906

71,2

4,761

9

5

163,8

819

25

167,41

563,683

405,016

13,083

1,397

10

6

196

1176

36

187,50

1926,069

2737,906

71,2

4,761

11

5

163,8

819

25

167,417

563,683

405,016

13,083

1,397

Разом

42

1580,42

6589,4

188

1580,7

11159,2

11678,747

525,083

27,635

Середнє

3,82

143,675

599,04

17,091

143,7

1014,476

1061,704

47,735

2,512

Рівняння регресії характеризує зміну середнього рівня результативної ознаки У в залежності від зміни факторної ознаки X. Воно визначає математичне сподівання групових середніх результативної ознаки під впливом різних значень факторної ознаки. У випадку лінійної форми зв'язку результативна ознака змінюється під впливом факторної ознаки рівномірно. Така форма зв'язку виражається рівнянням прямої:

, де

Ух - вирівняне середнє значення результативної ознаки;

х - значення факторної ознаки;

ао і а1 - параметри рівняння;

ао - значення у при х=0;

а1 - коефіцієнт регресії.

Коефіцієнт регресії аі показує, на скільки зміниться результативна ознака У при зміні факторної ознаки X на одиницю. Якщо а1 має позитивний знак, то зв'язок прямий, якщо від'ємний - зв'язок обернений.

Розрахуємо параметри лінійного рівняння регресії

; .

Тоді лінійне рівняння регресії зв'язку між урожайністю та собівартістю зернових культур матиме вигляд:

Послідовно підставляючи в дане рівняння значення факторної ознаки X, отримаємо вирівняні значення результативної ознаки У, які покажуть, яким теоретично повинен бути середній розмір урожайності при даній собівартості зернових культур (за інших рівних умов).

D=0,9782 =0,956=95,6%

Отже, зв’язок між заробітною платою та розрядом становить 97,8%, а залежність заробітної плати від розряду – 95,6%.

План кореляції

ЗРП

розряд

Завдання 7

Відомі дані (табл. 6) про оплату праці в цеху:

Професії робітників

Загальна сума коштів на оплату праці, тис. грн.

Середньоспискова чисельність за період, чол.

Базисний період

Звітний період

Базисний період

Звітний період

1

Слюсарі

3200

5460

30

42

2

Токарі

2900

3120

20

20

3

Штампувальники

3640

2750

15

10

Обчисліть:

1. Індекси середньої заробітної плати по кожній групі робітників.

2. Індекси середньої заробітної плати, фіксованого складу та структурних.

3. Загальні індекси фонду оплати праці і чисельності робітників (охарактеризуйте їхній взаємозв’язок з індексом середньої заробітної плати).

4. Сформулюйте висновки.

Побудуємо таблицю, в яку запишемо розраховані показники (табл. 6.1)

Таблиця 6.1.

Професії робітників

Загальна сума коштів на оплату праці за період, тис. грн.

Середньоспискова чисельність за період, чол.

Середня місячна заробітна плата за період, тис. грн.

Індекси заробітної плати, %

Базисний період, Ф0

Звітний період, Ф1

Базисний період, Т0

Звітний період, Т1

Базисний період, З0

Звітний період, З1

1.

Слюсарі

3200

5460

30

42

106,7

130

121,8

2.

Токарі

2900

3120

20

20

145

156

107,6

3.

Штампуваль-ники

3640

2750

15

10

242,7

275

113,3

Разом:

9740

11330

65

72

494,4

561

342,7

1. Визначаємо індекси заробітної плати по кожній групі робітників. Для цього використаємо формулу для розрахунку індексу змінного складу:

Індивідуальні індекси

І (слюсарі)

.

Отже, заробітна плата зросла на 21,8%

І (токарів)

.

Заробітна плата токарів зросла на 7,6%.

І (штампувальників)

Отже, заробітна плата зросла на 13,3%.

Тепер визначимо загальний індекс заробітної плати змінного складу:

Ми можемо сказати, що середня місячна заробітна плата робітників зросла на 5%, тобто менше, ніж по кожній групі робітників. Це пояснюється тим, що на індекс змінного складу впливають зміни в складі робітників різних професій: у звітному періоді зменшилася чисельність штампувальників, у яких рівень середньої заробітної плати в базисному періоді був вищим.

Звідси індекс заробітної плати змінного складу характеризує зміну середньої заробітної плати в кожній професії робітників і зміни частки робітників, які мають різний рівень заробітної плати.

2. Індекс середньої заробітної плати фіксованого складу обчислимо видяхочи з того, що структура чисельності працівників (або фонду відпрацьованого часу) за періоди, що порівнюються, не змінилися. Обчислення здійснюється за формулою:

Де ЗО - середня заробітна плата базисного періоду при структурі чисельності (затрат робочого часу) звітного періоду;

ЗОТ1 - фонд оплати праці звітного періоду при заробітній платі базисного періоді.

Отже, без урахування змін в структурі робітників середня заробітна плата зросла на 15,5%.

3. Динаміку середньої заробітної плати під впливом зміни структури робітників визначаємо за допомогою індексу структурних зрушень:

або

Індекс показує, що середня заробітна плата робітників зменшилася на 9,1% за рахунок зменшення частки робітників-штампувальників з більш високим рівнем оплати праці.

4. Індекси середньої заробітної плати пов’язані з динамікою загальної суми фонду оплати праці й утворюють єдину індексну систему:

За обчисленими даними ця система має такий вигляд:

тобто в даному випадку зростання фонду оплати праці робітників було забезпечене не лише за рахунок зміни середньої плати, а й за рахунок зміни загальної чисельності робітників.


Висновки

Отже, провівши розрахунки, я прийшла до таких висновків:

- по 1-му цеху найбільше робітників І-ІІ розрядів зі стажем роботи 3-4років. Середня заробітна плата склала 158,11 грн. Половина робітників отримують зарплату нижче 137,70 грн., а половина - вищу. По 2-му рівна кількість працівників Ш-ІУ і V- VI розрядів, вона становить 13 чоловік. Загалом по заводу найбільше робітників III і IV розрядів;

- По 2-му цеху найбільше працівників ІП-IV і V-VI розрядів, яка складає по 13 чоловік.

- Середня заробітна плата становить 186,86 грн., половина отримує заробітну плату нижче 170,76 грн., а половина - вищу;

- Загалом по заводу найбільше робітників ІП-ІV розрядів, що нараховує 25 чоловік. 19 працівників отримують заробітну плату в розмірі від 158,11 до 186,86 грн. Половина працівників отримує заробітну плату нижче 155,52 грн., а половина – вищу.

- Дослідивши зв'язок між розрядом та заробітною платою бачимо, що між ними існує суттєвий зв’язок.

Дослідивши зміни у зміні ЗРП бачимо:

що ЗРП слюсарів зросла на 21,8% у звітному періоді порівняно з базисним;

- ЗРП токарів зросла на 7,6% у звітному періоді порівняно з базисним;

- ЗРП штампувальників у звітному періоді у порівнянні з базисним зросла на 13,3%;

- під впливом зростання індивідуальних ЗРП і структурних зрушень середня ЗРП зросла на 5%;

- за рахунок зростання індивідуальних ЗРП середня ЗРП зросла на 15,5%;

- внаслідок зміни структури виробництва заробітна плата зменшилася на 9,1%.

Дійсно заробітна плата - це економічна категорія , що відображає відносини між роботодавцем і найманим працівником з приводу розподілу новоствореної вартості. В умовах ринкової економіки заробітна плата - це елемент ринку праці, що складається в результаті взаємодії попиту на працю і її пропозиції, виражає ринкову вартість використання найманої праці. В цьому розумінні найчастіше вживаються усереднені показники ставок оплати одиниці (наприклад, людино-години) праці певної якості.

В курсові роботі мною було досліджено і визначено завдання статистики оплати праці. Як вияснилося в умовах ринкової економіки важливим завданням статистики оплати праці поряд з вивченням фонду споживання, динаміки оплати праці та поширення систем оплати праці важливе місце займає оцінка ефективності використання ресурсів. Зокрема, проглянуто фонд заробітної плати та його види, їх подібність і відмінність. Здійснено аналіз середньої заробітної плати за факторами, який визначають як частку від ділення місячного фонду оплати праці на середньоспискову чисельність робітників. Також проаналізовано аналіз виконання плану по фонду заробітної плати, зіставлення темпів зростання продуктивності праці і середнього рівня оплати праці працівників.

У практичній частині провела розрахунки заробітної плати підприємства по цехах та по заводах в цілому, проводила просте і комбіноване групування працівників в залежності від розряду, стажу, а також розміру заробітної плати. За результатами групування були розраховані середній тарифний розряд та заробітна плата, визначено моду та медіану тарифного розряду і заробітної плати.

Отже, на основі теоретичної частини і проведених розрахунків та обчислень, ще раз слід зазначити, що заробітна плата є важливим елементом у роботі будь-якого підприємства, тому їй необхідно приділяти більше уваги.


Список використаної літератури:

1. Економіка ринків праці: Навчальний посібник/Горілий А. Г. – Тернопіль: Видавництво Карпюка. – 1999.

2. Закон України “Про оплату праці” від 20.04.95.

3. Статистика підприємства: Підручник/за ред. Вашкева П. Г., Сторожука В. П. – К.: Слобожанщина, 1999.-600с.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Привет студентам) если возникают трудности с любой работой (от реферата и контрольных до диплома), можете обратиться на FAST-REFERAT.RU , я там обычно заказываю, все качественно и в срок) в любом случае попробуйте, за спрос денег не берут)
Olya00:06:59 26 августа 2019
.
.00:06:59 26 августа 2019
.
.00:06:58 26 августа 2019
.
.00:06:57 26 августа 2019
.
.00:06:56 26 августа 2019

Смотреть все комментарии (14)
Работы, похожие на Курсовая работа: Методи аналізу зарплати

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(266124)
Комментарии (3599)
Copyright © 2005-2020 BestReferat.ru support@bestreferat.ru реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru