Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364139
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21319)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8692)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Доклад: Бізнес-план ТзОВ "Скеля"

Название: Бізнес-план ТзОВ "Скеля"
Раздел: Рефераты по экономике
Тип: доклад Добавлен 08:11:36 25 ноября 2010 Похожие работы
Просмотров: 158 Комментариев: 16 Оценило: 2 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

ЗМІСТ

Вступ

1. Обґрунтування вибору підприємницької ідеї

1.1 Мотивація вибору ідеї

1.1.1 Потреби суспільства, які задовольнятиме підприємницька ідея

1.1.2 Цільовий споживач. Географічні та територіальні межі обраної ідеї

1.1.3 Причини виникнення потреби з погляду подальшої оцінки тривалості існування підприємницького проекту

1.2 Аналіз і оцінка ідеї за відповідними критеріями

2. Організаційно-правове оформлення підприємницької діяльності

2.1 Обґрунтування вибору організаційно-правової форми підприємництва. Обґрунтування факторів, які вплинули на вибір ОПФП

2.2 Алгоритм державної реєстрації підприємства

3. Обґрунтування організаційної структури підприємства

3.1 Розрахунок основних параметрів бізнес-плану

Висновок

Список використаної літератури

Вступ

Організація власної фірми – нелегка справа. Підприємницькою діяльністю можуть займатися не всі. Важливою якістю будь-якого підприємця сучасного підприємства є здатність гнучко реагувати на зміни у зовнішньому і внутрішньому середовищі фірми. Для цього треба бути компетентним у вибраній сфері діяльності, володіти необхідними рисами характеру цілеспрямованістю, наполегливістю, готовністю до ризиків і невдач, здатністю вчитися й робити висновки зі своїх помилок. Варто підібрати надійних партнерів і соратників. Треба бути готовим до конкурентної боротьби. Необхідно чітко організувати маркетинг, уміти підтримувати неформальні зв'язки, а на більш пізніх етапах - офіційні відносини з усіма контрагентами.

Однак, незважаючи на свою складність, створення власної фірми надає суттєві переваги. По-перше, при вдалих організації і виборі ідеї це безумовно прибуткова справа. Крім того, ведення власного бізнесу дає змогу розкрити і розвинути значний перелік здібностей людини, самореалізуватись і самоствердитись.

Приступаючи до створення фірми, будь-який підприємець або група підприємців повинні мати перед собою чітку і ясну ідею. Ця ідея повинна бути підкріплена системою постійного одержання замовлень на свою продукцію або послуги. Намічений випуск продукції або надання послуг повинні бути забезпечені всіма необхідними матеріальними ресурсами. Нарешті, починаючи нову справу, варто продумати можливість постійного поповнення свого капіталу. Всі ці питання необхідно досить докладно відбити в основному документі - бізнес-плані.

1. Обгрунтування вибору підприємницької ідеї

1.1 Мотивація вибору ідеї

1.1.1 Потреби суспільства, які задовольнятиме підприємницька ідея

ТзОВ "Скеля" вибрало видом діяльності виробництво будівельного матеріалу - піноблоків. У зв’язку із значним зростанням попиту на житло та виробничі будівля, швидкими темпами розвивається ринок будівництва, а отже, зростає попит на будівельні матеріали.

Якісні піноблоки - це сучасний, ефективний, екологічно чистий і економічний при будівництві і експлуатації матеріал. Їх популярність останнім часом, обумовлена низкою переваг перед іншими матеріалами. Володіючи щільністю деревини, вони абсолютно не горючі, хімічно нейтральні. В порівнянні з традиційними будівельними матеріалами (камінь, цегла, бетон) піноблоки перевищують їх за тепло- та звукоізоляційними характеристиками. Маючи великі розміри, вони дозволяють значно зменшити час і трудовитрати на зведення зовнішніх стін і внутрішніх перегородок.

Отже, можна стверджувати, що ТзОВ "Скеля" виробництвом піноблоків задовольнить наступні потреби суспільства:

1. основна – забезпечення населення якісним будівельним матеріалом за помірними цінами;

2. допоміжні:

- соціальна – створення нових робочих місць;

- економічна – підвищення рентабельності будівельних підприємств за рахунок зменшення витрат часу на зведення будівель;

- тощо.


1.1.2 Цільовий споживач. Географічні та територіальні межі обраної ідеї Фірма розміститься в с. Устя, вул. Миколаївська буд. 91В. Приміщення розміщене на околиці села під м. Миколаїв, що робить виробництво максимально зручним для транспортування сировини та готової продукції.

Розміщення підприємства у Миколаївському районні у Львівській області зумовлює те, що на перших порах діяльності підприємства його основними споживачами будуть місцеві будівельні компанії та місцеві жителі. У процесі розвитку та налагодження виробництва планується розширювати ринок збуту в межах України.

1.1.3 Причини виникнення потреби з погляду подальшої оцінки тривалості існування підприємницького проекту

Попит на піно блоки спричинений різким ростом попиту на будівельні матеріали, внаслідок зростання потреби населення житла та фірм виробничих примічень. Населення прагне побудувати якісне, екологічно чисте та безпечне житло швидко, з утепленням та звукоізоляцією і бажано не дорого. Фірми бажають побудувати виробничі приміщення швидко, якісно, дешево та без витрат на додаткове утеплення та ізоляцію.

На ринку будівельних матеріалів є такі кокуренти як виробники цегли, деревини, керамзит- та газобетону тощо. Їхня діяльність знижує попит на піноблоки. Однак піно блоки мають конкурентні переваги, які наведені у таблиці 1.

Таблиця 1

Показники

Од. виміру

Цегла будівельна

Будівельні блоки

Пінобетон

глиняні

силікатні

керамзитобетон

газобетон

Густина

кг/м 3

1550-1700

1700-1950

900-1200

600-800

200-1200

Маса 1м2 стіни

кг

1200-1800

1450-2000

500-900

200-300

70-900

Теплопровідність

вт/м2

0,6-0,95

0,85-1,15

0,5-0,7

0,18-0,28

0,05-0,38

Морозостійкість

цикл

25

25

25

35

35

Водопоглинання

%по массі

12

16

18

20

14

Межа міцності при стисненні

МПа

2,5-25

5-30

3,5-7,5

2,5-15

2,5-7,5

Також можна додати, що коефіцієнт екологічності піноблоків - 2; дерева - 1; цеглини - 10; керамзитових блоків – 20. Піноблоки при експлуатації не виділяють токсичних речовин, оскільки піноконцентрат має органічне походження і хімічно нейтральний (процес піноутворення відбувається механічним шляхом, без хімічних реакцій.

Розвиток науково-технічного прогресу може внести на ринок як новий вид будівельних матеріалів, що негативно позначиться на попиті на піноблоки, так і новизну у виробництві піноблоків, що збільшить їхню конкурентоспроможність.

1 .2 Аналіз і оцінка ідеї за відповідними критеріями

Таблиця 2 Оцінка підприємницької ідеї

Показники

Виробництво піноблоків

Оцінка

Обґрунтування

1. Перспективність, роки

5

На даний момент ринок житла характеризується дефіцитом, що обумовлює різкий ріст цін на житлові приміщення. Значно вигідніше побудувати приватний будинок, ніж купити квартиру. Як наслідок, зростає потреба якісних та недорогих будівельних матеріалів, бажано великих розмірів.

На ринку виробничих приміщень також спостерігається нестача, обумовлена старінням наявних будівель, їх неспроможністю до пристосування до теперішніх потреб, а також їх незадовільним фізичним станом.

Внаслідок цього можна зробити висновок, що виробництво піноблоків на даному етапі є доцільним та актуальним. Даний товар знаходиться на стадії впровадження в Україні.

2. Реальність

- земля

- праця

- капітал

- підприємницькі здібності (за 5 бальною шкалою)

5

4

3

5

Розташування виробництва піноблоків тяжіє до сировини, а оскільки основним складником готової продукції є цемент, то вибране місце розташування фірми (під м. Миколаїв) позитивно вплине на подальше функціонування підприємства. Для виробництва піноблоків потрібні працівники без спеціальної освіти, однак вони потребують додаткового вивчення технології виробництва, тому у виробництві будуть залученні жителі села після двотижневого проходження курсу. Для започаткування підприємства необхідний великий стартовий капітал.

3. Пластичність

- висока

- середня

- низька

("+" поставити)

+

Виробництво піноблоків є дешевшою альтернативою цегли та деревини. У разі незадовільної якості готової продукції, їх можна буде використовувати як будівельних матеріал для тимчасових споруд. Загалом товар оцінюється як з непластичний

4. Новизна

- значна

- середня

- незначна

("+" поставити)

+

Ідея створення підприємства по виробництву піноблоків запозичена закордоном. Однак, вітчизняний досвід діяльності у даній галузі незначний. Тому з позиції міжнародного ринку ідея не є новою, а з позиції вітчизняного ідея є середнього ступеня новизни. Зокрема, на даний момент конкуренція по даному виробництві у районі і області майже не простежується (до 5-ти підприємств). На території України основними конкурентами підприємства будуть Тов "Будуй Дім", "Іммарк", KNAUF, "Бетонпласт" (м. Київ), ТзОВ "Вістарк", "Будтранс Груп" (м. Харків), БМА (Одеса) Піноблоки мають такіж показники теплопровідності як і деревина, і у 3-4 рази більше ніж у звичайної глиняної цегли, внаслідок товщина стіни з піноблоку може бути вужчою, ніж із цегли. Також піно блоки мають такі конкурентні переваги як звукоізоляція, волог-, морозо- та вогнестійкість, екологічність та дешевизна.

5. Відповідність потенціалу підприємця

(за 5 бальною шкалою)

4

Даний вид діяльності не вимагає від підприємця глибокого володіння знаннями у галузі виробництва будівельних матеріалів. Для успішного ведення бізнесу необхідною і достатньою умовою є залучення спеціалістів даної сфери. Інші необхідні риси, такі як гнучкість, вміння слідкувати за тенденціями розвитку галузі, змінами зовнішнього і внутрішнього середовища, цілеспрямованість, наполегливість, готовність до ризиків і невдач, здатність вчитися й робити висновки зі своїх помилок, готовність до конкурентної боротьби, уміння підтримувати неформальні зв'язки, а на більш пізніх етапах - офіційні відносини з усіма контрагентами наявні.

2. Організаційно-правове оформлення підприємницької ідеї

2.1 Обґрунтування вибору організаційно-правової форми підприємництва. Обґрунтування факторів, які вплинули на вибір ОПФП

При виборі організаційно-правової форми підприємництва враховано наступні особливості ТзОВ, які сприятимуть успішному веденню бізнесу у даному випадку. Товариством з обмеженою відповідальністю є господарське товариство, що має статутний фонд, поділений на частини, розмір яких визначається установчими документами, і несе відповідальність за своїми зобов’язаннями тільки своїм майном. Учасники товариства, які повністю сплатили свої вклади, несуть ризик збитків, пов’язаних з діяльністю товариства, у межах своїх вкладів.

Будь-який учасник товариства з обмеженою відповідальністю має право вийти з нього за власним бажанням після відповідного рішення зборів. Але до моменту виходу партнер мусить виконати усі зобов'язання, термін виконання яких настав. Лише в цьому разі йому може бути виплачена вартість майна товариства пропорційно до його частки у статутному капіталі, який відповідно зменшується на виплачену частину, якщо вона не відшкодовується рештою учасників товариства.

Виплата відбувається після затвердження звіту за рік, у якому партнер вийшов із товариства, і в термін до 12 місяців з дня виходу, якщо установчими документами не передбачена інша процедура виходу. На вимогу учасника товариства і за згодою товариства внесок може бути повернений повністю або частково в натурально-речовій формі. Вибулому учаснику виплачується частина прибутку, що йому належить, а також повертається у натуральній формі майно, яке було передано фірмі у володіння та користування.

Товариство з обмеженою відповідальністю не відповідає за особисті борги його членів. Але за недостатності майна учасника товариства для покриття його особистих боргів кредитори мають право вимагати виокремлення частки учасника-боржника в порядку, передбаченому при виході партнера з товариства.

Важливою відмітною рисою товариства з обмеженою відповідальністю є можливість членства в ньому правонаступників (спадкоємців) вибулого учасника товариства. При реорганізації юридичної особи, що є учасником товариства з обмеженою відповідальністю, або у разі смерті фізичної особи-учасника їхні правонаступники і спадкоємці можуть вступати в товариство за згодою товариства.

У випадку ліквідації юридичної особи — учасника товариства або у разі відмови правонаступника (спадкоємця) від вступу в товариство з обмеженою відповідальністю воно зобов'язане виділити частку, що належить реорганізованій або ліквідованій юридичній особі (або померлому члену товариства), з виплатою прибутку, який їм належить.

Учасник товариства може бути виключений із товариства, якщо він систематично не виконує своїх зобов'язань або протидіє досягненню цілей товариства. Рішення про виключення має бути прийнято одноголосне на загальних зборах його членів.

Товариство з обмеженою відповідальністю може складатися не менше ніж з двох учасників. Вони мають право:

• брати участь в управлінні справами товариства в порядку, установленому статутом;

• отримувати прибуток від діяльності товариства;

• одержувати частину майна при його ліквідації;

• отримувати інформацію про діяльність товариства, зокрема знайомитися з даними бухгалтерського обліку та звітності.

Водночас зазначене товариство зобов'язане:

• дотримуватися статуту товариства та виконувати рішення його вищого органу;

• робити внески в порядку, передбаченому засновницькими документами;

• не розголошувати конфіденційної інформації щодо діяльності товариства.

Кожний учасник товариства з обмеженою відповідальністю має свою частку в майні товариства, яка визначається за згодою сторін. Внесок учасника товариства є головним джерелом формування майна.

Внесок до статутного капіталу може бути здійснений у будь-якій формі. Внеском учасника може бути передання його майна товариству у володіння та користування на визначений термін.

Управління товариством з обмеженою відповідальністю здійснюють збори учасників товариства, а за необхідності — дирекція (директор), правління та інші органи, що створюються товариством, їх назва, компетенція, кількісний склад та порядок формування визначаються статутом товариства. Найвищим органом управління є загальні збори його учасників.

Товариство з обмеженою відповідальністю для забезпечення управління виробничо-господарською діяльністю може найняти директора. Директор діє на основі контракту. Однією з найважливіших умов діяльності товариства є контроль за його роботою з боку власника.

Основою діяльності будь-якого товариства є письмова або усна угода між його членами. Для того щоб уникнути помилок та конфліктів у процесі спільної діяльності, необхідно, щоб угода була укладена в письмовій формі або у вигляді статуту.

Як правило, зміст угоди про товариство містить:

• повні вимоги кожного партнера;

• строк угоди;

• . суму коштів, інвестованих кожним партнером;

• схему розподілу прибутку та можливих збитків;

• процедуру ліквідації товариства;

• процедуру прийняття нових членів;

• обмеження на суму коштів, яка може бути вилучена з капіталу товариства кожним партнером;

• спосіб компенсації збитків, яких зазнали партнери.

Окрім того, врахована і "солідність" абревіатури Товариства з обмеженою відповідальністю (для деяких людей (у тому числі - майбутніх клієнтів), абревіатура "ТзОВ" - виглядає солідно й викликає більше довіри, дозволяючи вигравати тендери й держзамовлення.

При створенні ТзОВ "Скеля" планується залучити іноземний капітал, а при створенні підприємств із іноземним капіталом в основному (у нашій практиці) таке підприємство створюється у формі Товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ).

Дана форма підприємства (будучи щодо врегульованої законодавством України) дозволяє вирішувати всі типові завдання іноземного засновника (здійснення господарської діяльності на території України через підконтрольне підприємство або за участю партнерів з України, можливість одержання й репатріації прибутку, відсутність відповідальності іноземного засновника по боргах створеного підприємства й т.п.) і при цьому не передбачає "непотрібних додаткових формальностей" як ось випуск акцій в акціонерному товаристві.

Відзначимо, що законодавство України про режим іноземного інвестування передбачає ті або інші правила (захист інвестицій і т.п.) незалежно від форми підприємства, у яке була внесена інвестиція, у тому числі ці правила застосовні для Товариства з обмеженою відповідальністю.

2.2 Алгоритм державної реєстрації підприємства

Реєстрація СПД-юридичної особи передбачає:

- Підготовку установчих документів підприємства

- Державну реєстрацію СПД-юридичної особи

- Реєстрацію СПДЮО в органі Пенсійного фонду України

- Реєстрацію у Фонді страхування від нещасних випадків

- Взяття СПДЮО на облік в органі державної податкової служби

- Відктриття СПДЮО поточного банківського рахунку

- Відкриття банківського рахунку для формування статутного фонду господарського товариства

- Включення СПДЮО до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України

- Реєстрацію в Фонді страхування на випадок безробіття

- Реєстрацію у Фонді страхування з тимчасової втрати працездатності

- Одержання СПДЮО дозволу на виготовлення печаток і штампів

ТзОВ створюється і діє на підставі установчого документу, яким є статут. При цьому установчий договір, звісно, може укладатися, якщо ТзОВ створюють кілька осіб і в них є необхідність документально визначити майнові відносини між собою. Проте установчим документом цей договір все одно не буде. Відповідно, подача його на державну реєстрацію товариства не обов’язкова. Статут повинен містити відомості про вид товариства, предмет і цілі його діяльності, склад засновників та учасників, найменування та місцезнаходження, розмір та порядок утворення статутного фонду, розмір часток кожного з учасників, розмір, склад та порядок внесення ними вкладів, порядок розподілу прибутків та збитків, склад та компетенцію органів ТзОВ та порядок прийняття ними рішень, включаючи перелік питань, з яких потрібна одностайність або кваліфікована більшість голосів, порядок внесення змін до установчих документів та порядок ліквідації і реорганізації ТзОВ. Відсутність зазначених відомостей є підставою для відмови у державній реєстрації ТзОВ.

ТзОВ створює статутний фонд, розмір якого повинен бути не меншим від суми, еквівалентної 100 мінімальним заробітним платам (на сьогодні - 52500 грн).

До моменту реєстрації ТзОВ кожен з учасників зобов'язаний внести не менше 50% вказаного в статуті вкладу, що підтверджується документами, виданими банківською установою. Учасник зобов'язаний повністю внести свій вклад не пізніше року після реєстрації товариства. якщо учасники ТОВ протягом першого року діяльності не оплатили повністю суму своїх внесків, товариство повинно оголосити про зменшення свого статутного капіталу і зареєструвати відповідні зміни у статуті чи навіть ліквідуватися.

Статутний фонд формується на тимчасовому розрахунковому рахунку в банку згідно із Законом України "Про банки і банківську діяльність" від 20.03.91 р. №872-ХII та Інструкцією №3 "Про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті", затвердженою постановою НБУ від 18.12.98 р. №527.

Вкладами учасників та засновників товариства можуть бути будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, права користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права (в тому числі на інтелектуальну власність), грошові кошти, в тому числі в іноземній валюті.

Вклад, оцінений у гривнях, становить частку учасника та засновника у статутному фонді. Порядок оцінки вкладів визначається в установчих документах товариства, якщо інше не передбачено законодавством України.

Забороняється використовувати для формування статутного фонду бюджетні кошти, кошти, одержані в кредит та під заставу.

Якщо "по закінченні другого чи кожного наступного фінансового року вартість чистих активів ТзОВ виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов’язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу і зареєструвати відповідні зміни в статуті", якщо, звісно, учасники не прийняли рішення про внесення додаткових внесків. Коли вартість чистих активів товариства стає меншою від визначеного законом мінімуму розміру статутного капіталу ТзОВ підлягає ліквідації.

ТзОВ набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації. Державна реєстрація суб´єктів підприємницької діяльності регулюється Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" від 15.05.2003р. №1775-IV, статтями 87-90 Цивільного Кодексу України, статтями 56-59 Господарського Кодексу України. Державна реєстрація ТзОВ проводиться у виконавчому комітеті міської, районної у місті ради або в районній, районній у містах Києві і Севастополі державній адміністрації за місцезнаходженням або місцем проживання одного із засновників або за іншою адресою, яка підтверджується договором, що передбачає передачу засновнику у власність або користування приміщення, частини приміщення (договір купівлі-продажу, міни, дарування, оренди, лізингу, безоплатного користування майна, про спільну діяльність, установчий договір тощо).

З урахуванням вимог Цивільного і Господарського кодексів, для державної реєстрації ТзОВ власники, уповноважений ними орган особисто або поштою (рекомендованим листом) подають до органу державної реєстрації:

— рішення власників майна чи уповноваженого ними органу (наприклад, протокол установчих зборів);

— статут ТОВ;

— документи, що свідчать про сплату засновниками не менше 50% внеску в статутний капітал товариства;

— реєстраційна картка встановленого зразка;

— документ, що свідчить про сплату за державну реєстрацію(10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 170 грн);.

Державна реєстрація товариства повинна тривати не більше 10 днів із дня подачі документів. Реєструючий орган зобов’язаний протягом цього терміну видати суб’єктові господарювання свідоцтво про державну реєстрацію.

Органи чи фізичні особи, уповноважені власниками, засвідчують свої повноваження документально.

Якщо засновником (одним із засновників) ТОВ є юридична особа, державна реєстрація її підтверджується свідоцтвом про державну реєстрацію.

У разі коли одним із засновників ТзОВ є фізична особа, її підпис на установчих документах засвідчується нотаріусом.

Статут подається до органу державної реєстрації у 2 примірниках, оформлений в установленому порядку.

Будь-яке новостворене підприємство (установа) повинно бути включене до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (далі – ЄДРПОУ). Включення здійснюється за місцезнаходженням суб’єкта. Для цього протягом 10 днів після державної реєстрації юридичної особи необхідно звернутися до представника територіального органу державної статистики, якій у дні прийому приймає документи та видає довідку про включення до ЄДРПОУ у Єдиному реєстраційному офісі за місцезнаходженням суб'єкта.

Для включення (внесення змін) до ЄДРПОУ подаються такі документи:

- заповнена облікова картка встановленого зразка;

- копія реєстраційної картки встановленого зразка;

- оригінал статуту (для огляду) при визначенні та кодуванні видів економічної діяльності;

- свідоцтво про державну реєстрацію (оригінал для огляду, ксерокопію в справу);

- документ, що засвідчує внесення плати за надання довідки з ЄДРПОУ.

Облікову картку можна отримати у представника Головного управління статистики в Єдиному реєстраційному офісі. Копію реєстраційної картки потрібно одержати в органі державної реєстрації (на цій копії має бути проставлена відмітка органу державної реєстрації). У територіальному органі державної статистики видається довідка про включення до ЄДРПОУ, у якій, крім ідентифікаційного коду, вказуються економічні дані стосовно кодів видів економічної діяльності, якими планує займатись підприємство та інші класифікаційні, реєстраційні та довідкові дані. Також, згідно Регламенту роботи в Єдиному реєстраційному офісі видається 5 копій довідки ЄДРПОУ з мокрою печаткою Головного управління статистики. Довідку про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України територіальний орган державної статистики видає за запитом протягом одного, двох або п'яти робочих днів. Термін отримання довідки з ЄДРПОУ залежить від розміру плати за послуги.

Згідно положення про Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.1996 року № 118 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 22.06.2005 року № 499), наказу Державного комітету статистики України Про затвердження вартості користування даними ЄДРПОУ від 18.03.1999 р. № 98 зареєстрованого Міністерстві юстиції за № 200/3493 від 31.03.1999 року, Положення про порядок і умови користування даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), затвердженого наказом Державного комітету статистики України від 28.11.2005 року №386, зареєстрованого Міністерством юстиції 15.12.2005 року №1509/11789, Положення про проведення статистичних спостережень та надання органам державної статистики послуг на платній основі від 08.11.2000 року № 1659, користування даними Державного реєстру є платним.

Оплата за довідку з ЄДРПОУ:

протягом одного робочого дня – 25 грн. 94коп. без ПДВ*

протягом двох робочих днів – 16 грн. 86 коп. без ПДВ*

протягом п`яти робочих днів – 12 грн. 97 коп. без ПДВ*

* видача довідки з ЄДРПОУ не є об`єктом оподаткування ПДВ.

Оплата за копію довідки з ЄДРПОУ:

Вартість однієї копії довідки з ЄДРПОУ – 2 грн. 51 коп. (в тому числі ПДВ – 0,42 грн.)

Засновник (засновники) юридичної особи має право зарезервувати найменування юридичної особи строком на два місяці, а для відкритих акціонерних товариств - строком на дев’ять місяців.

Засновник (засновники) юридичної особи повинен вказати у заяві про резервування найменування юридичної особи повне найменування юридичної особи, під яким він (вони) мають намір її зареєструвати. Найменування юридичної особи повинне містити інформацію про її організаційно-правову форму та назву.

Для резервування найменування юридичної особи засновник (засновники) юридичної особи або уповноважена ним (ними) особа повинен подати (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) державному реєстратору такі документи:

- заяву встановленого зразка про резервування найменування юридичної особи;

- документ, що підтверджує внесення плати за проведення резервування найменування юридичної особи (копія квитанції, виданої банком, або копія платіжного доручення з відміткою банку).

Якщо документи для проведення резервування найменування юридичної особи подаються засновником юридичної особи або уповноваженою ним особою особисто, державному реєстратору додатково пред’являються паспорт та документ, що засвідчує його (її) повноваження.

За проведення резервування найменування юридичної особи справляється плата в розмірі двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (34 грн.).

Обов'язковим атрибутом діяльності суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи є печатка, а в разі необхідності - штампи. Виготовленням печаток і штампів займаються штемпельно-граверні майстерні. Однак для того, щоб у такій майстерні прийняли замовлення на виготовлення печатки (штампу), потрібно одержати дозвіл на оформлення замовлень на виготовлення печаток і штампів в органі внутрішніх справ. Для одержання цього дозволу необхідно звернутись до міського або районного органу внутрішніх справ за місцем державної реєстрації. Особисто або через уповноважених осіб до органу внутрішніх справ подаються такі документи:

- заява, де вказується:

· кількість печаток та штампів, які передбачається виготовити;o вперше чи ні виготовляються печатки та штампи (якщо не вперше - вказується підстава для виготовлення печаток і штампів);

· юридична адреса;o прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані керівника СПДЮО, а також особи, яка уповноважена отримати дозвіл оформити замовлення на виготовлення печаток і штампів та подати клопотання до органу внутрішніх справ (якщо одержує дозвіл та подає документи особа, уповноважена СПДЮО);

- оригінал та засвідчена нотаріально копія свідоцтва про державну реєстрацію;

- два примірники зразків (ескізів) печаток, штампів (малюнок від руки або на комп'ютері, засвідчений керівником підприємства);

- копія статуту, засвідчена нотаріально;

- паспорт та ксерокопія паспорту керівника (1,2,11 сторінки);

- довідка про присвоєння ідентифікаційного коду керівника та її ксерокопія;

- довідка з ДПІ за ф. № 4-ОПП, яка підтверджує взяття на податковий облік;

- копія довідки про включення ЮО до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (управління статистики);

- довідка з банку про відкриття рахунку;

- документ, що підтверджує внесення плати за видачу дозволу на виготовлення печаток і штампів. Таким документом є платіжне доручення або квитанція про внесення коштів у сумі 59,5 грн. за кожну одиницю печатки або штампу за послуги дозвільної системи.

Документи для одержання дозволу на оформлення замовлень на виготовлення печаток і штампів може подати керівник підприємства або уповноважена ним особа. Уповноважена особа при цьому має подати оформлене відповідно до вимог законодавства доручення, видане їй, на право подання документів (клопотання). Органам внутрішніх справ для видачі дозволу на виготовлення печаток і штампів забороняється вимагати від суб'єкта підприємницької діяльності додаткові документи.

Протягом 5 (п'яти) робочих днів від дня одержання документів орган внутрішніх справ зобов'язаний видати Дозвіл на оформлення замовлень на виготовлення печаток і штампів або дати письмову відмову із зазначенням причин, які обумовлюються законодавством України. Під час одержання дозволу до органу внутрішніх справ подається оригінал свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності. На зворотному боці оригіналу свідоцтва про державну реєстрацію проставляється штамп про видачу дозволу на право виготовлення певної кількості печаток і штампів, який засвідчується підписом працівника дозвільної системи органу внутрішніх справ і скріплюється печаткою з відтиском "Дозвільна система". Відтак оригінал свідоцтва про державну реєстрацію повертається його власнику.

На кожному поданому примірнику зразків (ескізів) печаток і штампів в органі внутрішніх справ ставляться штампи, які засвідчуються підписом працівника дозвільної системи й скріплюються печаткою з відбитком "Дозвільна система". Крім того, орган внутрішніх справ повинен проставити на дозволі та на кожному примірнику зразків (ескізів) печаток і штампів штамп про те, що печатки та штампи виготовляються вперше. Суб'єкти підприємницької діяльності - юридичні особи можуть мати тільки по одному примірнику основної каучукової або металевої печатки.

На всіх печатках і штампах має зазначатися ідентифікаційний код Вашого підприємства, а напис на них повинен відповідати назві, яка зазначена у свідоцтві про державну реєстрацію підприємства. Печатки з емблемами, товарними знаками, тощо з відповідним описом можуть бути виготовлені тільки в тому разі, якщо вони зареєстровані у встановленому законодавством України порядку або передбачені в статуті чи положенні підприємства. Штемпельно-граверні майстерні та дільниці приймають від суб'єктів підприємницької діяльності замовлення на виготовлення печаток і штампів за умови подання разом з листами та заявами самих зразків (ескізів) печаток та штампів і дозволів органів внутрішніх справ на їх виготовлення.

Виготовлені печатки та штампи можна отримати лише після пред'явлення паспорта та доручення.


3. Обґрунтування організаційної структури підприємства

Рис. 1. Організаційна структура ТзОВ "Скеля"

Таблиця 3 Функції та відповідальність працівників ТзОВ "Скеля"

Посада працівників

Функції

Відповідальність

Директор

Визначає стратетегію, тактику та політику організації, координує та скеровує діяльність працівників, контролює результати діяльності товариства, приймає рішення щодо розширення та реорганізації підприємства згідно штатного розпису та відповідно із чинним законодавством, приймає рішення та видає накази щодо діяльності товариства, які є обов'язкові до виконання усіма працівниками тощо. А також виконує функції бухгалтера.

Несе відповідальність перед Зборами Учасників за результати роботи товариства, використання майна та коштів організації , розвиток та ефективність діяльності, рівень використання наявних ресурсів, співпрацю з органами державної влади тощо.

Начальник цеху

Управляє процесом виробництва, контролює якість виконання, дотримання охорони праці, виконання плану тощо.

Відповідає перед директором за вчасність виконання замовлень відповідної кількості та якості.

Водій

Управляє процесами постачання необхідною сировиною для прибуткового та якісного функціонування підприємства, а також управляє замовленнями та відвантаженням продукції. Виконує перевізні роботи

Відповідає перед директором за вчасність забезпечення діяльності підприємства необхідними матеріалами та вчасним виконанням зобов'язань перед покупцями.

Оператор бетонозмішувача та піноутворювача

Управляє бетонозмішувачем та піноутворювачем, контролює режим роботи та співвідношення сировини у суміші.

Відповідає перед начальником цеху за відповідність якості готової продукції до ГОСТ 25485-89 та ГОСТ 21520-89.

Робітники

Виконують різні допоміжні роботи, такі як, засипка цементу та піску, змаска форм, розлив пінобетону у форми тощо.

Відповідають перед начальником цеху за злагоджену, швидку та якісну роботу на виробництві.


3.1 Розрахунок основних параметрів бізнес-плану

Визначення вартості та часу, необхідні для започаткування підприємства

Таблиця 4 Розрахунок вартості та часу, необхідних для започаткування підприємства

№ з/п

Послідовність дій

Вартість, грн.

Час, дні

Джерело інформації

1

Підготовку установчих документів підприємства

50

5

Законодавство України

2

Завірення у нотаріуса

300

1

м. Миколаїв, вул. Лесі Українки, 24

3

Відкриття тимчасового рахунку ( для внесення 30% статутного фонду)

100

2

м. Миколаїв, вул. Франка, 31, АК "ПриватБанк"

4

Державну реєстрацію СПД-юридичної особи

170

10

м. Миколаїв, вул. Шевченка, 25

5

Реєстрацію СПДЮО в органі Пенсійного фонду України

2

м. Миколаїв, вул. Львівська, 33

6

Реєстрацію у Фонді страхування від нещасних випадків

3

м. Миколаїв, вул. Львівська, 15

7

Взяття СПДЮО на облік в органі державної податкової служби

7

м. Миколаїв, вул. Лесі Українки, 55

8

Відктриття СПДЮО поточного банківського рахунку

1

м. Миколаїв, вул. Франка, 31, АК "ПриватБанк"

9

Включення СПДЮО до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України

25,94

1

м. Львів, просп. Чорновола 4

10

Реєстрацію в Фонді страхування на випадок безробіття

3

м. Миколаїв, вул. Франка, 12

11

Реєстрацію у Фонді страхування з тимчасової втрати працездатності

3

м. Миколаїв, вул.. Львівська 53

12

Одержання СПДЮО дозволу на виготовлення печаток і штампів

59,5

5

м. Миколаїв, вул.. Воїнів УПА, 43

13

Виготовлення печаток та штампів

100

3

м. Миколаїв, вул.. Воїнів УПА, 43а

Разом

805,44

33

-

Визначення основних факторів виробництва, які повинні забезпечити реалізацію діяльності.

Таблиця 5 Визначення вартості основних засобів підприємства

Назва обладнання, будівель, споруд

Джерело покриття потреби

Нове обладнання чи діюче

Вартість ОЗ, тис. грн.

Річна норма амортизації, %

Сума річних амортизаційних відрахувань, тис. грн.

бетонозмішувач

придбання

нове

20

6

1,2

піноутворювач

придбання

нове

компресор

придбання

нове

2,5

6

0,15

форми ( 12*27 блоків)

придбання

нове

8

6

0,48

автонавантажувач

придбання

діюче

50

6

3

КАМАЗ

придбання

діюче

90

10

9

офісне обладнання

придбання

нове

4

15

0,6

Разом

14,43

Таблиця 6 Розрахунок витрат на основні матеріали

Назва видів основних матеріалів

Постачальник

Потреба, натур. Од.

Ціна за одиницю, грн./од.

Вартість основних матеріалів, грн.

на 1 м3

на річну програму

цемент ( кг)

МиколаївЦемент

393,33

1246069,44

0,9

1121462,496

пісок (кг)

Астрабудвест

141,67

448810,56

0,050

22440,528

вода (л)

Комунальне постачання

162,33

514261,44

0,00003

15,43

піноутворююча рідина (кг)

ТОВ "Будуйдім"

1,5

4752

10,00

47520

добавки (кг)

ТОВ "Алхім"

1,97

6240,96

5,00

31204,8

фібра поліпропілова (кг)

ТОВ "Теплобуд"

0,2

633,6

36

22809,6

змазка для форм (л)

ТОВ "Алхім"

1

3168

4,00

12672

електроенергія (кВт/год)

Комунальне постачання

8,33

26389,44

0,29

7652,94

Разом

1265777,79

Таблиця 7 Визначення річної потреби та вартості персоналу

Категорія працівників

Посада

Необхідна кількість

Заробітна плата, грн./міс.

Вартість персоналу, річна, грн.

Спеціалісти

Начальник цеху

1

1750

29017,8

водій

1

1750

29017,8

Службовці

директор

1

1750

29017,8

Основні робітники

оператор бетонозмішувача та піноутворювача

1

1500

24872,4

Допоміжні робітники

робітники

2

1200

39795,84

Разом

151721,64

Таблиця 8 Річні витрати на оренду і експлуатацію приміщення для підприємства

Види витрат

Вартість, грн.

1. Орендна плата

18000

2. Телефон, Інтернет

600

3. Комунальні витрати

150

Всього витрат

18750

Розрахунок загальних витрат підприємства щодо здійснення виробничо-господарської діяльності.

Таблиця 9 Загальний кошторис витрат на здійснення власного бізнесу

Елементи витрат

Сума, тис. грн.

1. Вартість започаткування власного бізнесу

0,81

2. Річні амортизаційні відрахування основних засобів

14,43

3. Основні матеріали

1265,78

4. Вартість персоналу

151,72

5. Інші витрати

18,75

Разом

1451,48

Собівартість м3 піноблоків = 1451,48 / 3168 = 0,45817 тис. грн.. = 458,17 грн.

Гуртова ціна м3 піноблоків = 458,17 *1,185 = 542,93 грн.

Ціна з ПДВ м3 піноблоків = 542,93*1,2 = 651,52 грн.

Таблиця 10 Оцінка основних ризик-факторів, притаманних обраній підприємницькій ідеї

Види ризикових ситуацій

Заходи щодо мінімізації ризиків

1. Ризик неотримання сировини

Завчасне обумовлення умов постачання сировини у договорі із постачальниками. У разі порушення вимог договору - застосування штрафних санкцій.

2. Ризик неякісного виробництва

Проводити технічний контроль за якістю готової продукції. Запровадити відрядно-преміальну оплату праці робітникам. У разі виявлення браку, вище норми, застосовувати штрафні санкції

3. Ризик неотримання платежів покупців

Завчасно обумовити умови купівлі-продажу піноблоків із покупцями у договорі купівлі-продажу, де також вказати усі умови оплати за товар. У разі невиконання умов договору - пред'явити претензії.

Таблиця 11 Основні економічні показники діяльності підприємства за звітний рік

№ з/п

Показники

Одиниці вимірювання

Числове значення показника

1

Виторг від реалізації продукції

тис. грн.

2064,01

2

Вартість основних засобів

тис. грн.

14,43

3

Собівартість продукції

тис. грн.

1451,48

4

Прибуток

тис. грн.

268,52

5

Чисельність працівників

осіб

6

6

Вартість власних засобів

тис. грн.

174,5

7

Вартість майна

тис. грн.

1440,28

8

Рентабельність продукції

%

18,5

9

Продуктивність праці

грн. / осіб

528

10

Загальний коефіцієнт оборотності

грн./грн.

1,43

11

Коефіцієнт оборотності власних засобів

грн./грн.

11,83

12

Коефіцієнт рентабельності усього капіталу

грн./грн.

0,19

13

Коефіцієнт рентабельності власних засобів

грн./грн.

1,54

14

Коефіцієнт незалежності (автономії)

грн./грн.

0,12

Висновок

В даний момент на ринку житла та виробничих будівель спостерігається нестача пропозиції, що спонукає розвитку та утворенню нових будівельних компаній. Вони у свою чергу виробляють попит на будівельні матеріали. Основною функцією комерційних підприємств є отримання максимального прибутку, цю мету вони можуть досягнути, залучивши у виробництво порівняно дешевші матеріали та сировино. Зараз на ринку будівельних матеріалів спостерігається різкий ріст цін, так за одну цеглину потрібно заплатити 2 грн. з об’ємом 250*60*65 мм, а за один піноблок об’ємом 600*200*300 – 24 грн. Врахувавши, що піно блок приблизно у 33 рази більший за цеглину, споживач економить більше ніж вдвічі купуючи піноблоки. До того ж вони не поступаються своїми якісними характеристиками перед іншими будівельними матеріалами, більш того – вони дають змогу швидше спорудити будівлю. Єдиним їхнім недоліком є те, що з них можна побудувати максимум трьохповерховий будинок. Таким чином, ми можемо стверджувати, що обрана ідея є актуальною на даний час, володіє конкурентними перевагами і буде досить прибутковою і в майбутньому.

Аналізуючи фінансові показники, ми можемо сказати наступне:

- Загальний коефіцієнт оборотності показує, скільки гривень приносить 1 гривня усього майна підприємства, у нашому випадку - 1,43 грн. доходу;

- Коефіцієнт оборотності власних засобів показує, який дохід приносить 1 грн. власних основних засобів підприємства, у нашому випадку – 11,83, що є позитивною тенденцією;

- Коефіцієнт рентабельності усього капіталу показує, яку величину прибутку приносить 1 грн. всього майна підприємства, у нашому випадку – 19 копійок, це означає, що приблизно через 5 років підприємство себе окупить;

- Коефіцієнт рентабельності власних засобів вказує на величину прибутку, отриманого від 1 грн. власних основних засобів, у даному випадку – 1,54 грн., що вказує на, те що основна вага витрат падає на сировину, тобто на оборотні активи;

- Коефіцієнт незалежності, або автономії у даному випадку показує, яку частку у загальному майні підприємства займають власні основні засоби, у нашому випадку це 12%, що знову ж таки підтверджує, що основна маса витрат падає на оборотні активи;

- Рівень продуктивності праці показує скільки виготовленої продукції припадає на одного працівника, у нашому випадку це 528 м3 , або приблизно 344 тис. грн. доходу, або 44758 грн. прибутку.

У загальному можна стверджувати, що вибрана ідея є перспективною, досить новітньою на Українському ринку та прибутковою (якщо не збільшувати потужностей, то вона окупиться за 5 років).


Список використаної літератури

1. Петрович Й. М., Захарчин Г. М., Теребух А. А., Організація підприємництва в Україні. – Львів, Оксарт, 2000р.

2. Господарський кодекс України

3. Цивільний кодекс України

4. Закон України "про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб – підприємців"

5. http://www.penoblok.ru/articles/2008/03/10/articles_16.html

6. http://www.multiblock.ru/preim_08.htm

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Делаю рефераты, курсовые, контрольные, дипломные на заказ. Звоните или пишите вотсап, телеграмм, вайбер 89675558705 Виктория.
14:13:46 15 октября 2021
Срочная помощь учащимся в написании различных работ. Бесплатные корректировки! Круглосуточная поддержка! Узнай стоимость твоей работы на сайте 64362.ru
20:20:24 11 сентября 2021
Привет студентам) если возникают трудности с любой работой (от реферата и контрольных до диплома), можете обратиться на FAST-REFERAT.RU , я там обычно заказываю, все качественно и в срок) в любом случае попробуйте, за спрос денег не берут)
Olya00:03:27 26 августа 2019
.
.00:03:27 26 августа 2019
.
.00:03:26 26 августа 2019

Смотреть все комментарии (16)
Работы, похожие на Доклад: Бізнес-план ТзОВ "Скеля"

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(285699)
Комментарии (4145)
Copyright © 2005-2021 BestReferat.ru support@bestreferat.ru реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru