Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364139
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21319)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8692)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Доклад: Бізнес план ТОВ "Каретный двор"

Название: Бізнес план ТОВ "Каретный двор"
Раздел: Рефераты по экономике
Тип: доклад Добавлен 04:14:41 17 декабря 2008 Похожие работы
Просмотров: 45 Комментариев: 14 Оценило: 2 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

ЗМІСТ

РЕЗЮМЕ.. 2

1. Підприємство і його продукція. 4

2. Інвестищйний задум.. 5

2.1. Організація виробництва і стратегія збуту. 5

2.2. Джерела, об'єкти і напрямки інвестицій. 8

3. Аналіз рештку збуту. 10

3.1. Сегментація ринку збуту продукції і послуг. Вибір цільових сегментів 10

3.2. Конкурентний аналіз, позиціонування товарів і послуг на цільових сегментах ринку збуту. 13

3.3. Прогноз цін і обсягів продажів продукції і послуг 16

4. Ринок ресурсів і устаткування. 18

5. План виробництва. 20

5.1. Операційний план підготовки й організації виробництва. 20

6. Розрахунок собівартості, прибутку і рентабельності діяльності 23

6.1. Розрахунок щомісячних витрат виробництва. 23

6.2. Розрахунок собівартості виробництва. 31

6.3. Розрахунок прибутку і рентабельності 32

7. Маркетинг-план. 34

РЕЗЮМЕ

Ініціатор інвестиційного проекту - виробничо-комерційна фірма ТОВ "Каретный двор" Адреса, м. Ростов-на-Дону.

Цілі бізнес-плану:

· обґрунтувати прибутковість і рентабельність інвестиційного проекту виготовлення і реалізації автопричепів, мікроавтомобілів і продажів послуг антикорозійного покриття корпусних елементів автомобілів клієнтів;

· довести можливість зворотності кредитних коштів на заданих умовах і у фіксований термін кредитування.

Вид діяльності - пріоритетний, у рамках регіональних програм підтримки підприємців малого і середнього бізнесу, селянських і фермерських господарств Ростовської області.

Продукція:

1) автопричепи 3-х модифікацій вантажопідйомністю 265-348 кг, одно - і двохосьові, роздрібна ціна 4,0-5,5 млн. руб.; планований річний обсяг випуску близько 600 одиниць;

2) мікроавтомобілі 2-х модифікацій вантажопідйомністю 250-600 кг, потужність двигуна 13-30 л. с, роздрібна ціна 11,0-18,0 млн. руб.; планований обсяг випуску на рік - 96 одиниць;

3) послуги антикорозійної обробки кузовних елементів автомобілів за технологією RUST-STOP (Canada); вартість обробки одного автомобіля - 0,9 млн. руб.; планований річний обсяг робіт - 3600 одиниць.

Планований обсяг обороту на рік за всіма видами діяльності - близько 7.380 млн. руб. /рік. при повному завантаженні виробничих потужностей.

Очікуваний чистий прибуток на рік від усіх видів діяльності - 2,900,0 млн. руб. при повному освоєнні виробничих потужностей.

Ринок збуту - регіональний, частково - Росія, Казахстан, Україна, Білорусія.

Конкурентноздатність фірми забезпечується низькими внутрівиробничими витратами внаслідок забезпечення наскрізного технологічного процесу, а також ексклюзивною якістю готової продукції.

Загальна сума проекту - 1.605,35 млн. руб., з них: власні кошти - 610,35 млн. руб., позикові - 995,0 млн. руб. Умови кредитування - 20% річних на 1,2 роки.

Термін окупності повної суми інвестицій - 1,5 року.

1. Підприємство і його продукція

Підприємство - виробничо-комерційна фірма "Каретный Двор" - товариство з обмеженою відповідальністю, утворено приватними особами 28 серпня 1991 року. Для організації виробництва має у своєму розпорядженні власні площі - цех 220 м. кв. у м. Батайські та орендованими площами - цех 180 м. кв.; для організації автосервісу (антикорозійне покриття) використовуються орендовані площі 218 м. кв. на СТОА в м. Ростові-на-Дону.

На момент починання реалізації інвестиційного проекту (серпень 1997 р) підприємство має всю необхідну для організації виробництва технічну документацію на автопричепи до легкових автомобілів (3 базові модифікації - див. додатки 1,2):

· модель ПАГ-2Ф;

· модель ПАГ-2Б;

· модель ПАГ-2.

На автопричепи мається пріоритет на промислові зразки - "Схвалення типу транспортного засобу" АТ-02 №93292 від 24.12.93.

Виготовлено малі серії дослідних зразків автопричепів усіх базових модифікацій, проведені спробні продажі.

Підготовлено технічну документацію і виготовлені дослідні зразки мікроавтомобілів двох модифікацій (див. додатки 3,4):

· модель "Хуторок";

· модель "МК-3"

Закуплено технологічну документацію для організації спеціалізованої ділянки (цеху) антикорозійної обробки автомобілів RUST-STOP (Canada).

2. Інвестищйний задум

2.1. Організація виробництва і стратегія збуту

На основі відпрацьованих технологій виробництва автопричепів і мікроавтомобілів, використовуючи придбаний кваліфікаційний рівень основних робітників, на базі власних і орендованих виробничих площ планується організувати дев'ять виробничих "постів" (технологічних переділів) (див. рис.1.1)" кожен з яких оснащується новим технологічним обладнанням, яке придбається за рахунок притягнутих (кредитних) коштів; устаткування, пристосування й інструмент для ділянки (цеху) антикорозійної обробки автомобілів також придбається за рахунок кредитних коштів (див. табл.2.1).

Цех – 180


Склад матеріалів

Склад комплектуючих

Цех - 220

Рис.1.1. Схема руху матеріально-речових потоків

Виробничі переділи планується розмістити в двох цехах. Це представлено на рис.1.1. Кожен пост (технологічний переділ) залежно від складу технологічних операцій комплектується набором машин і устаткування, склад якого за групами представлено у таблиці 2.1.

Таблиця 2.1.

Устаткування для виробництва автопричепів, мікроавтомобілів і послуг антикорозійної обробки

Група і найменування обладнання

Кіль-ть

Ціна, тис. руб-

Сума, тис. руб.

I. Зварювальне облаонання

1. Вирівнювач зварювальний 6Д

1

7.210

7.210

2. Зварювальний напівавтомат MIG-STAR 350S

1

$2.766

16.278

3 Електролітичний газозварювальний апарат Лига-05

1

7.977

7.977

4. Апарат контактного зварювання "ТОР"

5

$95

2.796

Разом по групі:

34.216

II. Обіаонания для механічної обробки листового металу

5. Пантограф лазерний "Звезда"

1

282.913

282.913

6. Крайко згинач електромех. Л-2,0

1

12 306

12.306

7. Крайкозгинач ручний (нестанд)

1

5.900

5.900

8. ЗІГ-машина (кутова) ЗС-122

1

14 491

14.491

9. Фальцепрокатний верстат СТД-11019-01

1

49.234

49.234

10. Вальці для прокату листа

1

34.782

34.782

Разом пор групі:

399.626

III. Обладнання для розкроювання фасонного профпю

11. Верстат обрізний маятниковий

1

4.991

4.991

12. Машина відрізна ручна GР-6

1

1.998

1.998

13. Верстат обдирний ГАРО р-187

1

6.401

6.401

14. Ушверс. верстат трубогнуття ЕDN-5

1

18.988

18.988

Разом по групі:

32.378

IV. Фарбувальне обладнання

15. Камера фарб. -сушильна СНГ

1

$15 600

91.806

16. Ванна ультразвук, очищення та знежирення кузовів і кабін ВУ-9

1

57 127

57.127

17. Ванна промивочна ВПТ-12,5

1

41 911

41.911

18. Очисні споруди замкн. типу KARCHER ASA-600

1

$15.089

88.800

19. Комплект реактивів для очисних споруд

1

3.885

[3.885

20. Компресор "Fihi" BK-19500F-1,5Т

1

$4 500

26.550

21. Пульверизатор LEGENDK

2

$37£

4.461

Разом по групі:

314.540

V. Кондукторна група

22. Кондуктор для збирання кабін

2

1.600

3. 200


Продовження таблиці.

23. Кондуктор для зварювання а/прнчешв

1

400

400

24. Кондуктор для зварювання рам автомоб.

2

2.500

5.000

23. Машина для виготовлення панелей кабін

6

3.667

22.000

Разом по групі:

30.600

VI. Група універсального обіаопапия

26. Заточувальний верстат К-1036

1

22.718

22.718

27. Прес гідравлічний 63 т ГАРО Р-340

1

10.800

10.800

28. Піскострумна установка "TORNADO"

1

$4.100

24. 190

Разом по групі:

57.708

VII. Обладнання lля антикорозійної обробки

29. Комплект обладнання і технологія RUST STOP

1

$11.000

64.900

ЗО. Підйомник 2-х стійковий 2-х моторний ГАРО GKL-5

1

19.600

19.600

31. Мийка високого тиску КАRСНЕR НDS-850 з набором пристроїв

1

$7.000

41.300

Разом по групі:

125.800

Разом вартість обладнання:

995.087

Відповідно до інвестиційного задуму перші три календарні місяці (1-й інвестиційний період - квартал) присвячуються роботам по закупівлі устаткування, його постачанню, монтажу, налагодженню, а також облаштуванню виробничої інфраструктури і часткової реконструкції приміщень за рахунок власних коштів; із власних же джерел планується й оплата первинного запасу матеріалів і комплектуючих з розрахунку виробничої необхідності на черговий (1-й виробничий) квартал роботи при 50% завантаженні потужностей.

Виробничою і комерційною стратегією підприємства в даному інвестиційному проекті передбачений поділ всього інвестиційного періоду - 1,5 року - на 6 кварталів:

1-й квартал - передвиробничий (кредитування, реконструкція приміщень, закупівля і монтаж устаткування, забезпечення первісного запасу матеріалів і комплектуючих);

2-й квартал (1-й виробничий) - завантаження виробничих потужностей на 50% по усіх видах діяльності, освоєння ринку збуту;

3-й квартал (2-й виробничий) - завантаження виробничих потужностей на 75%, розширення ринку збуту;

4-й квартал (3-й виробничий) - вихід на 100% -ве завантаження потужностей виробництва, освоєння нових ринків збуту;

5-й квартал (4-й виробничий) - 100% -ве завантаження виробничих потужностей, закріплення на ринках збуту; повернення більшої частини кредитних коштів;

6-й квартал (5-й виробничий) - при 100% -му завантаженні потужностей і освоєних ринків збут передбачено накопичення коштів, достатніх для погашення залишку боргу банкові і виходу на рівень самооплатності власних інвестицій у даний проект (рух грошових потоків по інвестиційним періодам показано у Фінансовому плані - див. розд.9).

2.2. Джерела, об'єкти і напрямки інвестицій

Вартість інвестиційного проекту складається з залучених (кредитних) коштів, затрачуваних тільки на закупівлю основного устаткування (див. табл.2.1), і власних коштів, які витрачаються за трьома напрямками: 1) витрати на постачання, монтаж, налагодження устаткування, 2) витрати на реконструкцію виробничих приміщень; 3) витрати на первісний запас матеріалів і комплектуючих.

У таблиці 2.2. представлена структура фінансування інвестиційних об'єктів, обсяги і джерела фінансування.

Позикові кошти в сумі 995,0 млн. руб. планується одержати в банку з умови 20% річних на термін 1-1,2 роки.

Під реалізацію даного інвестиційного проекту планується виділення власних фінансових ресурсів у сумі 610,0-790,0 млн. руб. із наступних джерел:

· позареалізаційні доходи від продажу частини морально застарілого устаткування і машин - 345,0 млн. руб.;

· доходи від іншої діяльності - продаж 30 одиниць автопричепів з дослідних партій - 140,0 млн. руб.;

· залишки коштів у касі на момент початку інвестиційного періоду -180,0 млн. руб.

Прийнятним строком окупності інвестиційного проекту допускається не більш 1,5 року (див. обґрунтування - розд.9).

3. Аналіз рештку збуту

3.1. Сегментація ринку збуту продукції і послуг. Вибір цільових сегментів

Основна продукція фірми розрахована на споживання досить широкими масами населення, які виявляють підприємницький інтерес до вантажоперевезень невеликих обсягів і ваги або які мають потребу використання автопричепів і автомобілів особливо малого класу для особистих господарських потреб.

При прогнозуванні обсягів продажів і збутових цін продукції фірми (див. розд.3.3) враховувалися наступні фактори (ознаки) сегментації ринку товарів і послуг, використовувані в табл.3.1.

Таблиця 2.2.

Об’єкти і напрямки інвестицій

Найменування об'єкту або напрямку інвестицій

Тип устаткування

Вартість, млн. руб.

Джерело коштів

1. Зварювальне обладнання покупне позикові

покупне

34.261

позичені

2. Обладнання для механічної обробки лист, металу

покупне

399.626

позичені

3. Розкрійне обладнання

покупне

314.540

позичені

4. Кондуктори складальні

спец, замовлення

30.600

позичені

5. Універсальне обладнання

покупне

10.800

позичені

6. Обладнання для антикорозійного покриття

покупне

125.800

позичені

Разом позикові:

995.087


Продовження таблиці.

1. Витрати на постачання, монтаж, налагодження витрат на основне обладнання по всьому проектові виробництва

За статтями витрат на підготовку виробництва за кошторисом витрат

150.000

власні

2. Витрати на реконструкцію виробничих приміщень

75.000

власні

3. Витрати на первісний запас матеріалів і комплектуючих по всьому проектові (на 1-й виробничий квартал)

385.350

власні

Разом власні:

610.350

Разом інвестицій:

1605.437

З них:

- власні:

38%

- позичені

62%

Таблиця 3.1.

Вибір цільових сегментів ринку

Види товару і послуги сервісу

Ознаки сегментації

1.1

1.2.

1.3

1 4

1 5

2.1

2.2

2.3

3 1

3.2

3.3

3 4

Автопричепи: ПАГ-2

ПАГ-2Б

ПАГ-2Ф

Мікроавтомобілі:

"Хуторок"

"МК-З"

Антикорозійна обробка легкових автомобілів

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

++

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

1. Тип споживача за видом діяльності:

1.1) дрібні фермери і селянські господарства; 12) підприємці малого і середнього бізнесу;

дитсадки, школи, технікуми, дитбудинки, автошколи;

інваліди;

інші споживачі;

2. Рівень прибутковості споживачів:

відносно високий - до 5 млн. руб. /люд. /міс;

середній - 1,5 млн. руб. /люд. міс,

відносно низький - до 0,5 млн. руб. /люд. міс;

3. Географічний ареал:

м. Ростов-на-Дону;

Ростовська область;

Краснодарський, Ставропольський краї;

ближнє зарубіжжя (Україна, Казахстан, Білорусія).

Вибір цільових сегментів ринку на кожен вид товару (модифікацію продукції)

здійснено по сполученню вищенаведених ознак (див. табл.3.1).

Таблиця 3.2.

Структура потенційного ринку збуту фірми

Ємність і сегменти ринку

Автопричепи

Мікроавтомобілі

Сервіс

разом

ПАГ-2

ПАГ-2Б

ПАГ-2Ф

разом

Хуторок

мк-з

1 Ємність ринку

Росія (шт /рік)

10000

7000

1000

2000

150000

50000

100000

-

- ближнє зарубіжжя (шт/рік)

-

-

-

-

40000

10000

30000

-

2 Потенційний обсяг продажів (шт/рік)

900

400

200

300

100

50

50

4000

3 Частка ринку по споживачах

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

- фермери

40%

70%

40%

20%

20%

- підприємці

50%

20%

55%

55%

45%

- школи, дитсадки

-

-

-

20%

20%

- інваліди

-

-

-

-

5%

-ІНШІ

10%

10%

5%

5%

10%


Продовження таблиці.

4 Частка ринку по географії - м Ростов-на-Дону

100% 10%

100%

100%

100%

- Ростовська область

20%

60%

10%

90%

- Краснодарський, Ставропольський краї

70%

20% 10%

75% 10%

10%

ближнє зарубіжжя

-

10%

5%

-

Тоді, ймовірний розподіл часток ринку фірми на кожному цільовому сегменті притаскається в наступних значеннях - див. таблицю 3.2. При цьому враховується як потенційна місткість ринку збуту, так і ознаки його сегментації (табл.3.1).

Остаточний вибір обсягів виробництва і реалізації продукції і послуг автосервісу (див. розд.3.3) здійснений з урахуванням даних конкурентного аналізу і позиціонування товарів і послуг на цільових (керованих) сегментах ринку (див. розд.3.2).

3.2. Конкурентний аналіз, позиціонування товарів і послуг на цільових сегментах ринку збуту

До сфери аналізу засобів задоволення потреб населення в малих вантажоперевезеннях (250-600 кг) попадають автопричепи для легкових автомобілів, важкі мотоцикли і моторолери, мікро всюдиходи. Аналоги виробництва мікроавтомобілів особливо малого класу (вантажопідйомністю до 500-600 кг) у Росії відсутні.

Найближчими конкурентами фірми у виробництві і реалізації автопричепів, зокрема, виступають:

1. АТ ''Югавторемонт" (м. Ростов-на-Дону), обсяг виробництва – до 3.000 одиниць на рік;

2. "Атомкотломаш" (ТОВ "Оникс"; м. Ростов-на-Дону); обсяг виробництва – до 1.000 одиниць на рік;

3. АТ Тоствертол " (м. Ростов-на-Дону), обсяг виробництва – до 2.000 одиниць на рік.

Конкурентними перевагами автопричепів фірми відносно аналогічної продукції інших виробників є: підвищена міцність; надійність (особливо ходової частини); допущення значних перевантажень; кодифікованість.

У частині модифікованості автопричепів слід зазначити широкі можливості фірми задовольняти особливості вимог покупців, що показали спробні продажі автопричепів "на замовлення.

Ціни автопричепів фірми варіюються в залежності від модифікації і порівняні з цінами на аналогічну продукцію конкурентів (4-5 млн. руб. /од) при інших технічних і експлуатаційних перевагах фірмового товару.

У естетичному відношенні автопричепи фірми трохи поступаються тільки автопричепам АТ "Роствертол", що компенсується значною мірою ходовими перевагами товару фірми.

Таким чином, фірма позиціонує свої автопричепи на обраних сегментах ринку поруч з аналогічними товарами конкурентів, не застосовуючи тактику цінової дискримінації, що в частині засобів вантажоперевезень, при встановленому рівні прибутковості населення у відповідному секторі, себе не виправдує.

Забезпеченість збуту товарів фірми (автопричепів) визначається явними технічними й експлуатаційними перевагами, фірмовим сервісної після продажним обслуговуванням, що, за результатами спробних продажів, викликає більш вагомий купівельний інтерес, ніж ціна даного товару.

Ринок мікроавтомобілів, власне кажучи, не насичений цілком як у регіоні, так і в Росії, і в СНД.

Аналогічну потребу в моторних засобах вантажоперевезень (до 500-600 кг) задовольняють важкі мотоцикли і моторолери (до 250-300 кг вантажу), мікро всюдиходи чотирьохколісні (300-400 кг вантажу).

Найближчими конкурентами фірми по випуску засобів вантажоперевезень даного класу є наступні підприємства:

АТ "Моторный завод" (м. Тула); випуск важких моторолерів вантажопідйомністю 250 кг складав до 80.000 одиниць на рік В останні роки попит на дану продукцію падає;

АТ "Ирбитский мотозавод" (м. Ірбіт); випуск важких мотоциклів М-61М вантажопідйомністю до 300 кг складав до 70.000 одиниць на рік; у даний час попит на дану продукцію неухильно знижується і завод приступив до випуску 4-х колісних мікро всюдиходів; ринок збуту цілком неосвоєний;

АТ "Вятский мотозавод" (м. В'ятка) також приступив до випуску 4- х колісних моторолерів вантажопідйомністю до 350 кг; ринок збуту - у стадії освоєння.

Фірмові мікроавтомобілі "Хуторок" і "МК-3" виявляються виграшними за ціною, співвіднесеною до вантажопідйомності (500-600 кг), і привабливими для користувачів з точки зору автосервісу і модифікованостї кузовів. Наявність кабін, висока прохідність і підвищена експлуатаційна надійність ходової частини і кузовів надають очевидну перевагу купівельного попиту перед аналогами товарів конкурентів, що і було показано спробними про дюками дослідних зразків мікроавтомобілів.

Позиціонування мікроавтомобілів на ринку фірма здійснює методом цінової дискримінації аналогів товарів конкурентів і фактично виходить на вільний ринок подібного роду продукції.

Ринок послуг автосервісу - антикорозійної обробки автомобілів (м. Ростов-на-Дону, Ростовська область).

Місткість ринку визначається наявністю парку легкових автомобілів у населення і їхнім структурним складом. Збільшення частки "іномарок" у структурі власників легкових автомобілів веде до розширення сектора послуг антикорозійного покриття автомобілів за сучасними західними технологіями.

Фірма у своїй технологічній схемі виробництва мікроавтомобілів (див. рис, 1Л) включає пост антикорозійної обробки, організований за сучасною технологією і з новітнім устаткуванням, що дозволяє дану операцію, крім усього, виділити в самостійний вид діяльності.

Рівень конкуренції в м. Ростові-на-Дону на дані послуги автосервісу - високий. Переважними факторами в позиціонуванні своїх послуг на ринку фірма бачить для себе \ високій якості робіт з антикорозійної обробки автомобілів (в основному, іномарок") при розумно заниженій (у порівнянні зі середньоринковою) ціною послуги (порядку 900 тис. руб. за один автомобіль). Дану тактику виходу на ринок збуту своїх послуг фірма може дозволити собі в силу наявності налагоджених каналів постачань матеріалів і устаткування, а також низьких внутрішніх виробничих витрат у загальному технологічному ланцюзі виробництва мікроавтомобілів.

3.3. Прогноз цін і обсягів продажів продукції і послуг

За результатами дослідження потенційних ринків збуту продукції і послуг фірми, а також обраних виробничої і комерційної стратегій підприємства здійснюємо вибір обсягів виробництва і реалізації продукції в розрізі її номенклатурних одиниць і етапів нарощування виробничої потужності (див. табл.З. З).

Відповідно до цінової стратегії фірми на продукцію і послуги, виробленої при позиціонуванні товарів на ринку в умовах конкуренції (див. розд. З.2), прогнозні ціни на одиницю продукції або послуги вибираємо не вище середньоринкових на аналогічні товари (див. табл.З. З). При зміні ринкової кон'юнктури в гіршу для фірми сторону, у неї мається достатній запас прибутку в ціні, що при необхідності, дозволить реалізувати тактику цінової дискримінації в конкурентній боротьбі за збереження свій частки ринку (планових обсягів продажів).


Таблиця 3.3.

Прогноз обсягів продажів продукції і послуг

Номенклатурна одиниця продукції

Обсяг продажів, шт.

Ринкова ціна одиниці продукції, млн. руб.

1 кв.

2 кв.

Зкв.

Етапи завантаження потужності

50%

75%

100%

Автопричепи: ПАГ-2

38

56

75

4.0

ПАГ-2Б

13

19

25

4.5

ПАГ-2Ф

25

38

50

5.5

РАЗОМ

76

113

150

Мікроавтомобілі: "Хуторок"

6

9

12

18.0

"МК-3"

6

9

12

11.0

Разом:

12

18

24

Автосервіс (антикор)

450

675

900

0.9

4. Ринок ресурсів і устаткування

У передінвестиційний період фірма, володіючи парком універсального устаткування різного типу, у напівкустарних умовах уже відпрацювала технологію виробництва ^основних модифікацій автопричепів і мікроавтомобілів, а також освоїла канали закупівель основних і допоміжних матеріалів для виробничих потреб. Основний матеріал - метал в асортименті - закуповується фірмою на оптових регіональних складах.

Комплектуючі вузли - силові агрегати, мости, кермові системи, електроустаткування, підшипники, металовироби і т.п. - поставляються за довгостроковими договорами із заводами-виготовлювачами з метою зниження матеріальних витрат.

Технологічне устаткування для переоснащення цехів планується, у межах даного проекту, закуповувати за рахунок кредитних коштів на заводах-виготовлювачах., в основному, в Росії і, частково, через посередників у постачаннях імпортного устаткування (див. табл.2.2. і 2.2):

Зварювальне устаткування - імпортне;

Устаткування для механічної обробки лист, металу - вітчизняне;

Розкрійне устаткування - вітчизняне;

Кондуктори складальні - вітчизняні;

Універсальне устаткування - вітчизняне;

Устаткування для антикорозійного покриття - імпортне.

Ринок необхідного технологічного устаткування для фірми цілком прозорий, проведені попередні переговори про умови закупівель і постачань.

Відповідно до операційного графіку передвиробничої підготовки (див. розд.5Л. \ на укладання договорів постачання, власне постачанню і монтажу устаткування приділяються перші три місяці з загального інвестиційного періоду, що цілком достатньо для забезпечення надійності проекту в цій частиш робіт.

Ринок трудових ресурсів у м. Батайську і м. Ростові-на-Дону достатній для наймання основних і допоміжних робітників на нові робочі місця. Професійний рівень діючих (кадрових) робітників планується використовувати для підвищення кваліфікації працівників, які знову набираються.

5. План виробництва

5.1. Операційний план підготовки й організації виробництва

Відповідно до інвестиційного задуму, перші три календарних місяці передбачають реалізацію організаційно-технічних і фінансових заходів, спрямованих на підготовку умов виробництва і послідовний вихід на виробничу потужність, відповідно, по кварталах: 50%, 75%, 100% (див. табл.5.1).

Склад операцій підготовки виробництва, власне виробництва, збуту і реалізації продукції представлений у таблиці 5.1.

Договори-наміру з постачальниками устаткування і матеріальних ресурсів, а також з підрядними організаціями укладені.

Таблиця 5.1.

Операційний графік інвестиційного періоду

Найменування заходу

Інвестиційні періоди

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4кв.

5 кв.

6 КВ.

1м.

2 м.

Зм.

1. Кредитування

+

2. Укладання договорів з постачальниками устаткування

+

3. Укладання договорів з субпідрядниками

+

4. Реконструкція приміщень

+

5. Постачання устаткування

+

6. Монтаж, налагодження устаткування

+

7. Розрахунки з постачальниками

+

8. Розрахунки з субпідрядниками

+

9. Укладання договорів з постачальниками матеріалів

+

+

+

+

10. Постачання матеріалів

+

+

+

11. Розрахунки з постачальниками

+

+

+

12. Укладання договорів на постачання готової продукції

+

+

+

+

+

13. Вихід на 50% -у потужність виробницва

+

14. Вихід на 75% -у потужність

+


Продовження таблиці.

15. Вихід на 100% -у потужність

+

+

+

16. Розрахунки і банком

+

+

Виробнича програма і розрахунок обсягів обороту

Обсяг реалізації фірми за даним інвестиційним проектом прогнозується виходячи з продуктивності технологічного устаткування, ємності обраних ринків збуту автопричепів, мікроавтомобілів і послуг антикорозійного покриття автомобілів; також установлених середніх ринкових цін на аналогічну продукцію і послуги.

Виходячи з врахованих факторів, здійснюється прогнозна оцінка обсягу обороту фірми на рік у розрізі основних видів діяльності (див. табл.52).

Обсяг продажів у натуральному вираженні приймається з умови повного завантаження виробничих потужностей підприємства за всіма видами діяльності, роздрібна ціна - за досвідом спробних продажів продукції й аналогічних послуг на ринку (див. розд.33).

Таблиця 5.2.

План виробництва продукції і послуг у рік

Найменування продукції, послуг

Обсяг продажів в натуральному вираженні (ум* од)

Роздрібна ціна од* продукції, млн. руб.

Обсяг оберту, млн. руб

1. Автопричепи: - - ПАГ-2Ф

200

55

1100

-ПАГ-2Б

100

4.5

450

-ПАГ-2

300

4.0

1200

600

2750

2. Мікроавтомобілі:

-"Хутором"

48

18.0

864

-"МК-3"

48

11.0

528

96

1392


Продовження таблиці.

3. Послуги цеху антикорозійного покриття (кіль-ть автомобілів на рік)

3600

0.9

3240

Разом оберт:

7382

Реальна виробнича і збутова стратегія підприємства будується виходячи із сезонності попиту на продукцію і послуги, однак для спрощення і наочності економічних розрахунків надалі приймається рівномірна по місяцях виробнича програма, відносно якої обчислюються потрібні втрати виробництва за умови повного завантаження потужностей підприємства.

6. Розрахунок собівартості, прибутку і рентабельності діяльності

6.1. Розрахунок щомісячних витрат виробництва

6.1.1. Розрахунок матеріальних витрат

Розрахунок матеріальних витрат фірми за всіма видами діяльності, відповідно до інвестиційного задуму, здійснюється виходячи з прогнозованого місячного обсягу виробництва і надання послуг за умови виходу на 100-ве завантаження потужностей ділянок і цехів. Нормативи витрати матеріалу надані з урахуванням технологічних неліквідних відходів (табл.6.1)

Таблиця 6.1.

Вартість матеріальних витрат (основні, допоміжні матеріали і комплектуючі)

Найменування матеріалу, к^шлектуючої деталі

Норма втрати на од. продукції

Вартість од* (тис руб)

Сума на одиницю продукції, (тис руб)

Витрати на матеріал на місяць, (тис. руб)

1

2

3

4

5

АВТОПРИЧЕПИ (базові модифікації)

І. Шина

2

95

190

2. Диск колеса

2 _

105

210

3. Маточина

2

40

80

4. Підшипники

4

25

100

5„ Цапфа

2

40

80

6. Ковпачок маточини

2

3

6

7. Болт колісний

10

3

30

8, Гайка цапфи

2

3

6

9. Шайба

2

1

2

304

10. Ресора: 7-ми листова ПАГ-2,2-Б

2

110

220

10-ти листова ПАГ-2Ф

2

140

280

11. Шайба втулки

12

1

12

12, Втулка гумова ресорна

25

1

25

13. Серга

4

1,5

6

14. Втулка серги

2

1,5

6

15. Шпилька

6

1,5

9

16. Кронштейн ресорний

4

1,5

6

17. Подушка опорна

2

1,5

3

18. Обойма стрем'янки

4,

1,5

6

19. Болт стрем'янки

У

2

16

ПАГ-2, ПАГ-2Б

314

ПАГ-2Ф

374

20. Амортизатор

2

48

96

21. Втулка амортизатора

8

2

16

22. Палець амортизатора

4

1,5

6

23. Шайба амортизатора

8

1

8

24. Гайка самоконртольн.

4

1

4

130

Замковий пристрій

25. Корпус

1

10

10

26. Сухар рухливий

1

3

3

27. Втулка компенсатора

1

3

3

28. П'ята компенсатора

1

1

1

29. Важіль-ексцентрик

1

5

5

30 Фіксатор у зборі

1

2

2

31. Ланцюг страховий

2

1,5

3

27

32. Кабель (7ж) 25 м

25 м

15

33. Вилка

1

25

25

34. Ліхтар задній

2

35

70

35. Ліхтар номерного знаку

1

5

5

36. Катофот круглий

4

5

20

37. Катофот трикутн.

2

15

30

38. Ліхтар салонний (ПАГ-2Ф)

1

10

10

165

Разом: ПАГ-2, 2Б

1340

ПАГ-2Ф

і 400

39. Рама (труба 25x40x3)

29 кг

3,5

102

40. Дишло (труба 50x50x4) 9,5 кг

9,5 кг

3,5

34

41. Вісь (труба 42x42x4) 6,2 кг

6,2 кг

3,5

22

ПАГ-2Ф (труба 50x59x4)

7,6 кг

3,5

27

42. Кронштейн дишла (труба 50x59x4)

2

1,9

4

Разом: ПАГ-2, 2Б

162

ПАГ-2Ф І

167

Кузов (збиральні вузли) |

ральні вузли)

43. Кузов ПАГ-2 (2лх2500х1250х1)

50 кг

2,3

115

44КаставкаПАГ-2Б (1лх2500х1250х1)

25 кг

2,3

58

45. Кузов ПАГ-2Б у зборі (поз.39, 40)

75 кг

2,3

173

46. Каставка верхня ПАГ-2Ф (2кх2500х1250х1)

50 кг

2,3

115

47. Кузов ПАГ-2Ф у зборі (поз.39, 40,42)

125 кг

2,3

287,5

- отвір двері

5,5 кг

71,9

10,5

48. Петля заднього борту ПАГ-2

2

1,5

3

ПАГ-2Б

4

1,5

6

49. Замок заднього борту (шпінгалет ПАГ-2

2

10

20

(шпінгалет ПАГ-2Б)

2

11,5

23

(замок двері ПАГ-2Ф)

1

40

40

50. Лакофарбу вальні матеріали (грунт, розчинник)

4-6 кг

2

12 36,5

48-72 73

51. Тент

1

150

150

52. Шнур

12 м

1

12

53. Металовироби в асорт.

2кг

ь 23,5

47

54. Електроди

2

4

8

55. Відрізний диск

0,1

20

2

56. Інші матеріали

30-50

Разом ПАГ-2

437

ПАГ-2Б

520

ПАГ-2Ф

536

Разом матеріальні витрати: - на комплект автопричепів: ПАГ-2

1939

ПАГ-2Б

2022

ПАГ-2Ф

2103

- на місячну програму:

ПАГ-2

42500,0

ПАГ-2Б

15000,0

ПАГ-2Ф

33400,0

МІКРОАВТОМОБІЛІ (базові модифікації)"Хуторок"

57. Бортова платформа у зборі з заднім мостом, дугами і тентом

1

2304,0

2304,0

58. Кабіна у зборі (1-а комплектність)

1

1736,0

1736,0

59. Передній міст у зборі

1

391,0

391,0

60. Кермове керування у зборі

1

315,0

315,0

61. Інші органи керування у зборі

1

209,0

209,0

62. Силовий агрегат у зборі з підрамником

1

6865,0

6865,0

Разом матеріальні витрати: - на один м/а "Хуторок"

1

11820,0

- на місячну програму

1

47280,0

"МК-3"

63. Бортова платформа у зборі, дугами і тентом

1

476,0

476,0

64. Кабіна у зборі з сидіннями

1

911,0

911,0

65 Рама у зборі

1

94,0

94,0

66. Передня підвіска у зборі

1

348,0

348,0

67. Задня підвіска у зборі

561,0

561,0

6$. Колеса у зборі з дисками

5

102,0

510,0

69. Силовий агрегат у зборі з реверс-редуктором

1

3140,0

3140,0

70. Кермове керування у зборі

1

212,0

212,0

71. Керування гальмами

1

111,0

111,0

72. Акумулятор

1

220,0

220,0

73. Прилади освітлення і сигналізація

1

306,0

306,0

74. Замок запалювання, блок запобіжника, пучки дроту

1

117,0

117,0

75. Склоочисник лобового скла у зборі

1

183,0

183,0

Разом матеріальні витрати: - на один м/а "МК-3"7.

7180,0

- на місячну програму

28720,0

76 Антикорозійний матеріалRUST STOP

5 10

232,0

77. Вода

200 л

0.2

40,0

78. Шампунь КРКСНЕК КМ81

22.0

22,0

79. Пісок 10 кг

10 кг

0.6

6.0

Разом матеріальні виграти: - на один автомобіль

300,0

- на місячну програму

90000,0

Разом матеріальні витрати за всіма видами діяльності на місяць:

256900,0

Відповідно до інвестиційного задуму, у перший квартал з моменту запуску виробництва буде здійснюватися 50-ти відсоткове завантаження потужностей, що буде потребувати власних коштів на основні і допоміжні матеріали в першому виробничому кварталі в сумі:

256,9 х 3 х 0,5 = 385,35 млн. руб.

6.1.2. Розрахунки витрат на заробітну плату

Кількість основних і допоміжних робочих у цехах виробництва причепів і автомобілів: усього - 14 люд.

Середньомісячна заробітна плата робочого - 950 тис. руб.

Кількість робочих змін - 2.

Коефіцієнт змінності - 1,5.

Кількість робочих місяців на рік - 12.

Відпустки - за ковзким графіком без зупинки виробництва.

Витрати на заробітну плату робочих у цехах виробництва причепів і автомобілів (середньомісячні):

14x1,500,95 = 19,95 млн. руб. /міс.

Кількість робочих на ділянці (цеху) антикорозійного покриття: всього-3.

Середня заробітна плата робітника на місяць - 500 тис. руб.

Кількість робочих змін - 2.

Коефіцієнт змінності - 1,6.

Кількість робочих місяців у році - 12

Витрати на заробітну плату робочих ділянки (цеху) антикорозійного покриття (середньомісячні):

3x1,6 х 0,5 = 2,4 млн. руб. /міс.

Кількість працівників апарата управління - 3 люд.

Середньомісячна заробітна плата працівника управління - 1,0 млн. руб.

Коефіцієнт змінності - 1.

Витрати на заробітну плату працівників апарата управління

(середньомісячні):

3 х 1 х 1,0 = 3,0 млн. руб. /міс.

Прямі витрати на заробітну плату персоналу на місяць: 19,95 + 2,4 + 3,0 = 25,35 млн. руб. /міс., з них, віднесені на собівартість:

6х0,083х [(14х1,5) х(3 х 1,6) + З] = І4,34 млн. руб. /міс., віднесеш на чистий прибуток:

25,35-14,34 = 11,01 млн. руб. /міс

Таблиця 6.2

Відрахування і збори з ФОТ на місяць

Стаття (ФОТ = 25,35 млн. руб)

Сума (млн. руб)

1. Пенсійний фонд (29% від ФОТ)

7.35

2. Фонд ОМС (3,6% від ФОТ)

0.91

3. Соціальне страхування (1,5% від ФОТ)

1.37

4. Фонд зайнятості (1,5% від ФОТ)

0.38

5. Збір на потреби освіти (1% від ФОТ)

0.25

6. Транспортний податок (1% від ФОТ)

0.25

Разом відрахування і збори від ФОТ:

10.51

6.1.3. Витрати на енергію

Приведена сумарна потужність енергоспоживачів:

>по цехах виробництва причепів і автомобілів

-24,83 кВт/год.

>по ділянці (цеху) антикорозійного покриття

-4,36 кВт/год.

Фонд робочого часу на місяць:

>по цехах виробництва причепів і автомобілів:

7х24х1,5 = 252год. /міс;

>по ділянці (цеху) антикорозійного покриття:

7 х 24 х 1,6 = 268,8 год. /міс

Вартість одної кВт. /год. . - 426,7 руб. Витрати на електроенергію на місяць:

>по цехах виробництва причепів і автомобілів:

252 х 24,83 х 426,7 = 2,67 млн. руб. /міс;

> по ділянці (цеху) антикорозійного покриття:

268,8 х 4? 36 х 426,7 = 0,5 млн. руб. /міс;

>на побутові потреби - 0,1 млн. руб. /міс

Усього витрати на енергію: 3,37млн. руб. /міс.

6 1.4. Витрати на оренду приміщень і послуги зв'язку

Послуги зв'язку, включаючи міжміські переговори, за умовами оренди включаються у вартість оренди приміщень.

Орендна плата виробничих приміщень (по факту) складає: 2,8-4,4 тис. руб. за 1 м. кв., міс. У розрахунку прийнята середня величина - 3,6 тис. руб /м. кв. /міс.

Загальна площа орендованих приміщень:

по цехах виробництва причепів і автомобілів - 180 м. кв.;

по ділянці (цеху) антикорозійного покриття - 218 м. кв.

Витрати на оренду приміщень на місяць усього:

3,6х(180 + 218) = 1,43 млн. руб. /міс

6.1.5. Витрати на рекламу

Витрати на усі види рекламних послуг:

по послугах ділянки (цеху) антикорозійного покриття на рік - 50,0 млн. руб.; на місяць - 4,17 млн. руб.;

по продукції цехів виробництва причепів і автомобілів на рік - 5 млн. руб.; на місяць - 0,42 млн. руб.

Витрати на рекламну на місяць усього: 4,59 млн. руб. /міс.

6.1.6. Транспортні (експлуатаційні) витрати

Транспортні витрати приймаються в обсязі 1% від суми обороту фірми на місяць у частиш діяльності по даному інвестиційному проекту: 7.382: 12x0,01 = 6,2 млн. руб. /міс.

6.1.7. Командировочні витрати

Витрати на відрядження на місяць приймаються в обсязі 1% від суми міcячного обороту фірми в частині діяльності по даному інвестиційному проекту:

7.382: 12x0,01 = 6,2 млн. руб. /міс.

6.1.8. Амортизація основних засобів

Вартість власних і орендованих приміщень балансова - 1.300,0 млн. руб. Вартість устаткування - 995,0 млн. руб. Норма амортизації - 5. Амортизаційні відрахування на місяць: 2.295х0,05: 12 = 9,56 млн руб. /міс.

6.1.9. Фінансові витрати

Обсяг кредитних коштів - 995,0 млн. руб.

Процентна ставка - 20% річних.

Фінансові витрати на місяць: 995,0*0,2: 12 = 16,58 млн. руб. /міс.

6.1.10. Інші витрати

Витрати на інші витрати приймаються в обсязі 1% від суми прямих витрат фірми на місяць у частині діяльності по даному інвестиційному проекту (див. нижче - калькуляцію собівартості) - 3,02 млн. руб. /міс.

6.1.11. Податки і платежі

1. Податок на додаткову вартість (20% від обсягу обороту на місяць):

а) ЦДВ, який сплачується до бюджету за виробництво і реалізацію продукції (послуг) на місяць:

7.382,0: 12x0,167 = 102,73 млн. руб. /міс;

б) ЦЦВ, який сплачується постачальникам за постачання матеріалів і комплектуючих:

256,9x0,167 = 42,9 млн. руб. /міс;

в) ПДВ, який сплачується за енергію:

3,27x0,167 = 0,55 млн. руб. /міс

Сума ПДВ, яка підлягає внесенню до бюджету на місяць: 102,73 - 42,9 - 0,55 = 59,28 млн. руб. /міс

2. Місцеві податки і збори:

а) податок на утримування ЖКГ (1,5% від обсягу реалізації):

615,17x0,015 = 9,23 млн. руб. /міс;

б) збір на потреби освіта (1% від ФОТ) - 0,25 млн. руб. /міс.,

в) транспортний податок (1% від ФОТ) - 0,25 млн. руб. /міс;

г) податок на утримування автодоріг (4,5% від обсягу реалізації):

615,17x0,045 = 27,68 млн. руб. /міс.

Усього місцеві податки і збори: 37,41 млн. руб. /міс.

3. Внески до Фондів від ФОТ (див. табл.4):

а) Пенсійний фонд - 7,35 млн. руб. /міс;

б) Фонд ОМС - 0,91 млн. руб. /міс;

в) Фонд соціального страхування - 1,37 млн. руб. /міс;

г) Фонд зайнятості - 0,38 млн. руб. /міс Усього внески до Фондів: 10,01 млн. руб. /міс

6 .2. Розрахунок собівартості виробництва

Таблиця 6.3.

Поточні витрати на місячну виробничу програму по статтях собівартості

Стаття

Сума (млн. руб)

1. Матеріали, сировина, комплектуючі

256.9

2. Заробітна плата (на собівартість)

14.34

Разом мінливі витрати:

271.24

3. Пальне і енергія

3.27

4. Оренда і зв'язок

1.43

5. Транспорт

6.15

6. Реклама

4.59

7. Відрядження

6.2

8. Амортизація

9.59

9. Інші витрати

3.02

Разом постійних витрат:

34.25

10. Відсотки

16.58

11. ПДВ

59.28

12. Місцеві податки і збори

37.41

13. Відрахування до Фондів

10.01

Разом собівартість:

428.77

з них податки і відрахування - 47,42 млн. руб. /міс.

6.3. Розрахунок прибутку і рентабельності

Розрахунок прибутку здійснюється виходячи із суми внутрівиробничих витрат за всіма видами діяльності в межах даного інвестиційного проекту, прогнозованих роздрібних цін на продукцію і послуги фірми, обсягів збуту продукції і послуг (у номенклатурі) на місяць.

Таблиця 6.4.

Розрахунок прибутку і рентабельності

Показники

Сума (млн. руб„)

1 Виторг від реалізації

615 17

2ПДВ

59 28

3 Доход від оберту

555.89


Продовження таблиці.

4 Внутрішньовиробничі витрати

305 49

5. Податки і відрахування

47 42

6 Платежі по процентах

16.58

7 Прибуток балансовий

186.40

8 Податок на прибуток (ставка - 35%)

66.25

9 Прибуток до розподілення

121.18

10 Заробітна плата з прибутку

11.01

11 Чистий прибуток

110.17

Рентабельність:

21.18%

Розрахунок здійснено з умови повного завантаження виробничо: потужності підприємства за всіма видами діяльності.

7. Маркетинг-план

Виробничою і комерційною стратегією підприємства передбачена розбивка всього інвестиційного періоду (1,5 року) на шість етапів - по одному календарному кварталу в кожнім (див розд.2.1).

Реалізація товарів і послуг фірми на освоєному ринку, вихід і закріплення на нових ринках здійснюється відповідно до даних аналізу ринкової кон'юнктури й обраної тактики позиціонування товарів і ціноутворення в умовах конкуренції (див. розд.3).

Послідовність дій фірми з просування товарів на ринок підпорядкована схемі поквартального нарощування потужності виробництва (2-й, 3-й, 4-й інвестиційні періоди) і тактиці позиціонування свого товару на цільових сегментах ринків у залежності від поведінки конкурентів.

Відповідно до динаміки нарощування обсягів збуту, приймається наступна тактика просування товарів на ринок:

1-й кв. - укладання договорів постачань "на замовлення" по вже встановленим контактам до інвестиційного періоду;

2-й кв. - робота "на замовлення", реклама в Ростовській області;

3-й кв. - цінова дискримінація товарів конкурентів на нових ринках, реклама (Краснодарський, Ставропольський краї);

4-й кв. - вирівнювання цін на товари на нових ринках до рівня середньоринкових;

5-й кв. - освоєння нових ринків (ближнє зарубіжжя); ціни - середньоринкові; підвищення якості продукції, реклама;

6-й кв. - ціни - середньоринкові; закріплення на освоєних ринках збуту товарів і послуг без розширення обсягів.

Як канали просування і збуту продукції фірма використовує:

реклама в регіональних газетах і на місцевому і регіональному телебаченні;

участь у постійно діючих виставках у м. Ростові-на-Дону (павільйон "Роствертола"), у господарських магазинах міста й області;

поширення рекламних листівок на товари фірми в Росії і країнах СНД;

рекламні щити в м. Ростові-на-Дону, м. Батайську.

У своєму комплексі маркетингу фірма широко використовує можливості підтримки Адміністрації Ростовської області і "Ассоциации фермерских и крестьянских хозяйств", зацікавлених у забезпеченні господарюючих суб'єктів, засобами малих вантажоперевезень.

Послуги автосервісу (антикорозійної обробки автомобілів) фірма пропонує через рекламу в засобах масової інформації м. Ростову-на-Дону, інших міст області; використовує рекламні щити.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Привет студентам) если возникают трудности с любой работой (от реферата и контрольных до диплома), можете обратиться на FAST-REFERAT.RU , я там обычно заказываю, все качественно и в срок) в любом случае попробуйте, за спрос денег не берут)
Olya00:03:26 26 августа 2019
.
.00:03:25 26 августа 2019
.
.00:03:25 26 августа 2019
.
.00:03:24 26 августа 2019
.
.00:03:23 26 августа 2019

Смотреть все комментарии (14)
Работы, похожие на Доклад: Бізнес план ТОВ "Каретный двор"

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(258743)
Комментарии (3486)
Copyright © 2005-2020 BestReferat.ru support@bestreferat.ru реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru