Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364139
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21319)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8692)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Реферат: Середовище навчання Moodle. Його переваги та недоліки

Название: Середовище навчання Moodle. Його переваги та недоліки
Раздел: Рефераты по информатике, программированию
Тип: реферат Добавлен 06:51:09 09 декабря 2010 Похожие работы
Просмотров: 252 Комментариев: 13 Оценило: 2 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

СЕРЕДОВИЩЕ НАВЧАННЯ MOODLE. ЙОГО ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ

Байдалюк Яна


MOODLE абревіатура від MODULAROBJECTORIENTEDDISTANCELEARNINGENVIRONMENT - модульно об'єктно-зорієнтоване середовище навчання. Простими словами, це система, яка містить в собі всі курси дисциплін і кожен студент може входити в цю систему і працювати з тим чи іншим курсом. MOODLE розповсюджується безкоштовно як OpenSource-проект, за ліцензією GNUGPL (іншими словами: Вам дозволяється копіювати, використовувати й змінювати програмний код).

Система реалізує філософію «педагогіки соціального конструктивізму» та орієнтована насамперед на організацію взаємодії між викладачем та учнями, хоча підходить і для організації традиційних дистанційних курсів, а також підтримки заочного навчання.

Автором концепції платформи MOODLE є австралієць Мартін Доуґіамас. А так як ми вже згадували, що проект, є відкритим і в ньому бере участь і велика кількість інших розробників.

Moodle написана на PHP з використанням SQL-бази даних (MySQL, PostgreSQL чи Microsoft SQL Server). Moodle може працювати з об'єктами SCO та відповідає стандарту SCORM.

Фінансування проекту відбувається загалом за рахунок мережі офіційних партнерів, які надають послуги встановлення, технічної підтримки, хостінгу, консультування, інтеграції, доопрацювання та інші. Усі офіційні партнери сплачують членські внески та відсоток від продаж на користь Moodle Pty Ltd, якою також керує Мартін Доугімас. Більша частина найактивніших розробників ядра Moodle є співробітниками Moodle Pty Ltd. В Україні офіційним партнером Moodle є ТОВ "Техноматика”.

Офіційним сайтом системи є: moodle.org.

Розглянемо більш детально домашню сторінку системи. Відомо, що вона дозволяє зробити, крім навчальних курсів, невеличкий неструктурований сайт. Приклад цього можна побачити на сторінці виробника системи. У блоці ліворуч можна розмістити посилання на зовнішні ресурси, файли, веб-сторінки, форум, Wiki тощо, в інших блоках відображаються аутентифіковані користувачі, календар, останні події, останні повідомлення форуму тощо.

Анонімний користувач може згортати та розгортати блоки ліворуч та праворуч. Налаштувати дозвіл анонімному користувачу додавати повідомлення в форум не вдалося (кнопка відображається, а прав не вистачає).

Домашня сторінка курсу доступна гостю, або гостю за кодовим словом, або зареєстрованому в цьому курсі. Ці налаштування визначає адміністратор сайту або автор курсу. Автор курсу може змінити кількість та розташування блоків ліворуч та праворуч.Для того, щоб редагувати структуру домашньої сторінки курсу, Вам потрібно мати права доступу на редагування структури, найчастіше вони є у автора курсу. Біля кожного заголовка блока бачимо кнопки для зміни прав доступу групам, вмикання/вимикання видимості блока для студента, видалення блоку, зміна його розташування на сторінці. В модулі на центральній сторінці можна додати ресурси (текст, веб-сторінки, файли, посилання тощо) та інтерактивні елементи (завдання, тести тощо). Кнопки біля кожного елементу дозволяють відповідно змістити елемент трішки праворуч (імітація структури), перемістити елемент на інше місце по вертикалі, відредагувати параметри елементу, знищити, ввімкнути/вимкнути видимість елементу.

Але будь-які редагування починаються з додавання на сторінку текстових ресурсів. Додати, інакше кажучи, розмістити, текстові ресурси на сторінці можна кількома способами:

Ми можемо додати текст, як посилання на файл. Зручно використовувати при наявності вище згаданих файлів та якщо в тексті багато малюнків або формул. Залежно від налаштування тексту буде відкриватися або в окремому вікні, або у фреймі. Якщо файл - документ Word, то його можна одразу зберегти на диск, а вже потім відкривати. Якщо файл у форматі pdf, то він відкриється, а вже потім його можна буде зберегти на диск. Це також єдиний зручний спосіб розмістити в курсі дзеркало якогось сайта, чи вже готовий курс зроблений у вигляді масиву веб-сторінок.

Інший спосіб, додати його як текстову сторінку. Зручно використовувати, якщо не підєднаний візуальний HTML-редактор (низька швидкість Інтернет). Порожній рядок сприймаєтся як початок нового абзацу. Можливо використовувати особливу розмітку (#,*) для форматування тексту. Наприклад, #Заголовок інтерпретується як заголовок першого рівня, ##Заголовок - як заголовок другого рівня, *курсив*, **напівжирний**, ***напівжирний курсив***.

Третій спосіб, як веб-сторінку. При створенні тексту ми можемо використати візувальний редактор, або скопіювати з документа Word та вставити. Залежно від налаштувань текст відкривається або в окремому вікні, або в поточному.

Четвертий - як пояснення. Текст створюється в форматі html за допомогою візуального редактора..

Відомі і інші способи: IMS-пакет, SCORM-пакет і LAMS-пакет (LearningActivityManagmentSystem) - матеріали із вказаною послідовністю вивчення, індивідуальні завдання, групові проекти.

Окрім цього у системі MOODLE є безліч можливостей, що робить її дуже популярною між студентів і викладачів. При чому, у кожного свої.

У викладача:

1. Мати у структурованій формі навчально-методичне забезпечення дисципліни.

2. Зручний інструмент з обліку та контролю роботи студентів.

3. Можливість становлювати потрібні терміни виконання студентами завдань.

4. Програмне забезпечення, європейський стандарт Moodle по організації навчального процесу за модульною системою, що вимагає Болонська декларація.

5. Можливість використання аудіо та відео матеріалів при організації навчального процесу.

6. Бути включеним до Європейського реєстру власників авторських курсів.

7. Широкі можливості зі змін, розширення, доповнення та корегування навчально-методичних матеріалів дисципліни.

8. Тести для проведення контролю знань студентів із застосуванням різних за типом питань.

9. Автоматизовану система рейтингового оцінювання самостійної роботи студентів.

10. Механізм для залучення студентів до формування силами студентів навчально-методичних матеріалів, що розроблені викладачами.

11. Програмне забезпечення, що захищене від несанкціонованого доступу, змін та пошкодження (знищення).

12. Програмне забезпечення для можливості виконання науково-методичних розробок за власним вибором, послідовністю та темпом.

У студентів:

1. Логічно структурований та комплектний навчально-методичний матеріал, що покращує умови для самостійного опанування дисципліни.

2. Засоби самотестування.

3. Засоби виконання завдань та оцінювання незалежно від людського чинника, викладача.

4. Можливість особистої участі та допомоги викладачу по комп’ютерного забезпечення навчального процесу.

5. Реальну участь у науковій роботі студентів.

6. Модульну організацію навчального процесу, що в кінцевому варіанті дасть можливість обходитися без іспитів.

7. Розширені Internet-ресурси.

8. Можливість дистанційного опанування навчальних матеріалів.

9. Можливість дострокової здачі іспитової сесії.

Помітною перевагою MOODLE є можливість зберегти текст Word у вигляді веб-сторінки, створити архів із сторінками і малюнками, розмістити в системі цей архів та розпакувати. Для сторінок із багатьма формулами - це найшвидший спосіб розмістити багато матеріалів у вигляді веб-сторінок

Ще однією перевагою MOODLE є велика кількість видів завдань. Таких як:

· відповідь поза сайтом

· відповідь у вигляді тексту

· відповідь у вигляді файлу

· відповідь у вигляді кількох файлів

· база даних - дозволяє сконструювати свій тип завдань, наприклад, малюнок+текст+файл, та на жаль цей вид завдань недостатньо інтегровано в систему навчання (оцінити не можна, рейтинг не потрапляє у загальну відомість).

· форум - дозволяє оцінити питання та відповіді студентів, студенти можуть не тільки писати відповіді але й прикріпляти файли.

Усі типи завдань Moodle мають назву, опис, оцінку, термін доступності, заборона надсилати запізно виконані завдання, груповий метод та видимість. Крім того завдання різного типу мають такі параметри:

· відповідь поза сайтом - додаткових параметрів не має

· відповідь у вигляді тексту - кількість спроб, можливість коментувати свої тексти, повідомлення викладачу про виконання поштою;

· відповідь у вигляді файлу - кількість спроб, максимальний розмір файлу, повідомлення викладачу про виконання поштою;

· відповідь у вигляді кількох файлів - максимальний розмір файлу, максимальна кількість файлів, дозвіл на знищення своїх файлів, можливість коментувати файли, можливість сховати свої коментарі до закінчення завдання, повідомлення про виконання поштою.

Кредитно-модульна система має як переваги так і недоліки, недоліків звичайно ж більше. По - перше, студент може спокійно набрати відповідні бали на "5" чи "4" або навіть на "3" якщо його влаштовує то отримати автомат і не йти на екзамен, і спокійно їхати додому. По - друге, якщо велика група студентів, то всі висловитись не встигають, балів не заробляють, а якщо ВНЗ кожного року збільшує набір студентів, аудиторій не вистачає пара може пройти просто неба і це мало не кожен день, або в одну аудиторію "поселяють" 2 - 3 групи у яких різні предмети. Що ж тоді робити студенту? При пятибальній системі студент спокійно вчив на екзамен і спокійно його здавав навіть тоді коли журнал не дуже і ряснів оцінками, а тепер що ж виходить не набрав балів то вибачай на екзамен можеш іти, але більше ніж на "3" не розраховуй?

Ще одним недоліком є те, що список файлів в системі відсортований за алфавітом, змінити сортування неможливо, назва файлу змінюється на транскрицію, краще було б розділити українську назву і англійський id ресурсу, при перегляді веб-сторінки втрачається відчуття місця на сайті. Пов'язано це з тим, що як батьківський елемент відображається не назва модуля, а загальна тека Ресурси, структурований теоретичний матеріал можна додати тільки у вигляді IMS або SCORM-пакету, разом з тим редактору для його розроблення нема. Тестування можливості створити IMS пакет структурованого курсу в ATutor і імпортувати цей пакет в Moodle показало: пакет імпортований без помилок, навігація відображається неправильно - не згортаються структурні елементи.

Хоча кредитно-модульна система має і багато недоліків, це не заважає їй удосконалюватися. На сьогоднішній день систему Moodle використовують 18493 сайтів із 167 країн світу. Для прикладу приведемо декілька вищих навчальних закладів України, які регулярно використовують систему Moodle (Перелік вищих навчальних закладів України, що використовують Moodle

Київський Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова;

Український інститут інформаційних технологій в освіті НТУУ "КПІ";

Луцький державний технічний університет;

Одеський національний політехнічний університет;

Приазовський державний технічний університет;

Інститут автоматики і електротехніки Національного університета суднобудування;

Taras Shevchenko University Moodle System;

Південноукраїнський регіональний інститут післядипломної освіти вчителів;

Херсонський економічно-правовий інститут;

Університет цивільного захисту України;

Харківській національний університет радіоелектроніки;

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності;

Одеська національна академія зв'язку;

Українська інженерно-педагогічна академія;

Харківський обласний науково-методичний інститут безперервної освіти;

Донецкий национальній технический университет;

Київський славістичний університет;

Інститут післядипломної освіти Луганського державного педагогічного університету).

Отже, з даної доповіді зрозуміло, що система MOODLE має значну кількість як переваг, так і недоліків. Але з кожним роком ця система вдосконалюється, зявляються нові переваги і усуваються усі недоліки і проблеми які виникали у користувачів під час роботи з системою.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Привет студентам) если возникают трудности с любой работой (от реферата и контрольных до диплома), можете обратиться на FAST-REFERAT.RU , я там обычно заказываю, все качественно и в срок) в любом случае попробуйте, за спрос денег не берут)
Olya22:41:24 25 августа 2019
.
.22:41:23 25 августа 2019
.
.22:41:23 25 августа 2019
.
.22:41:22 25 августа 2019
.
.22:41:21 25 августа 2019

Смотреть все комментарии (13)
Работы, похожие на Реферат: Середовище навчання Moodle. Його переваги та недоліки

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(230921)
Комментарии (3163)
Copyright © 2005-2019 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru