Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Статья: Місце України в світових рейтингах

Название: Місце України в світових рейтингах
Раздел: Рефераты по международным отношениям
Тип: статья Добавлен 05:33:27 08 декабря 2010 Похожие работы
Просмотров: 77 Комментариев: 4 Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать

Вінницький національний аграрний університет м. Вінниця

МІСЦЕ УКРАЇНИ В СВІТОВИХ РЕЙТИНГАХ

Процюк Людмила Василівна 5 курс

науковий керівник: доцент Фіщук Б.П.


Стаття присвячена дослідженню проблем місця України в світових зіставленнях, формування іміджу нашої країни в світі, аналізу його складових та виявлення загроз.

The article is devoted to the exploration of image of Ukraine in the world, analysis of its state and manifestation of its threats.

Ключові слова: конкурентоспроможність, імідж, податки, інвестиції, економічна свобода, рейтинг.

Key words: competitive, prices, image, tax, investment, economic freedom, rating.

Постановка проблеми. В останні десятиріччя світ дізнався про найцікавіші міжнародні зіставлення людського і природного капіталів. Особливо актуалізується питання рейтингового статусу для нових незалежних держав, котрі прокладають власні шляхи інтеграції до світової спільноти, маючи можливість орієнтуватись у досягнутій результативності свого поступу порівняно з іншими країнами.

Міжнародний рейтинг є зручним інструментом для визначення місця країни у світовій системі координат. Як важливе інформаційне джерело, у разі незадовільності параметрів, вони сигналізують національним урядам про необхідність здійснити ті чи інші заходи для поліпшення внутрішнього становища в країні за певними напрямами.

Аналіз останніх публікацій. Проблематикою місця України в міжнародних рейтингах займались такі провідні науковці, як Л.А. Антонюк, О.Г. Білорус, Б.М. Данилишин, Я.А. Жаліло, П. Кругман, Д.Г. Лук’яненко, В.І. Мунтіян, Дж. Міль, Г. Пастернак-Таранушенко, Д. Сакс, А.В. Степаненко, Е. Хекшер, Р. Фатхудінов, А.С Філіпенко та ін.

Метою статті є аналіз позицій України в міжнародних рейтингах в динаміці; визначення проблем та основних чинників розвитку української економіки в міжнародних вимірах та їх вплив на економічну безпеку; з'ясування місця України у світовій системі координат.

Виклад основного матеріалу. Імідж України у світі є своєрідним орієнтиром як для ТНК та інвестиційних фондів, які мають намір вкласти кошти за кордоном, так і для урядів держав, адже рейтинги індексів є важливим інструментом, який політичні діячі та лідери бізнесу можуть використати для формулювання досконалішої економічної політики, забезпечення економічної безпеки та інституціональних реформ в економіці

Однією з основних рейтинг-систем, що дозволяє визначити рівень економічної безпеки та рівень інтегрованості України у світову спільноту, є Індекс глобальної конкурентоспроможності. Центр Міжнародного інституту розвитку менеджменту (IMD-Lausanne) в швейцарській Лозанні оприлюднив рейтинг конкурентоспроможності країн світу. Знайшлося там місце й Україні. За даними цього центру наша держава, в 2009р., як і у 2008, посіла передостаннє місце в щорічному рейтингу конкурентоспроможності країн, торік вона була 54-ю з 55 держав, а нині є 56-ю з 57. Після нас - лише Венесуела (яка, до речі, остання в рейтингу вже третій рік поспіль). Україну обігнали всі країни Центральної та Східної Європи, хоча й вони втратили свої позиції порівняно з минулим роком. А до п'ятірки найкращих країн світу входять США, Гонконг, Сінгапур, Швейцарія та Данія [ 1, с.2 ].

За макроекономічним показниками в 2007 р. ми посіли 43 місце, в 2008 — 50-е, в 2009 р. — 55-е, за ефективністю влади — відповідно 48-е, 52-е та 56 місця. Щодо ефективності бізнесу, то Україна знаходилася на 46-й, 52-й та 53 сходинці, а щодо показника "Інфраструктура" — на 47-му, 46-му та 48 місці.

На переконання А.Андрусенко, на істотне зниження рейтингу України в 2009 р. вплинули зростання інфляції, низький приріст ВВП, негативний поточний платіжний баланс, зростання державного боргу, політична нестабільність, нестабільність валютного курсу, неадекватна політика Нацбанку та надмірна енергоємність економіки.

За групою показників «Ціни» у 2009 році Україна посіла 55 місце (в 2007 р. — 50-е, в 2008 р. — 53-е), на що вплинуло постійне зростання інфляції. За групою показників "Державні фінанси" наша країна опинилася на 48 місці (18-е — в 2007 р., 25-е — в 2008 р.), що зумовило, зокрема, зростання державного боргу.

Погіршилася ситуація й у податковій політиці — 38 місце порівняно з 31-м та 35-м у 2007 та 2008 р., на що вочевидь вплинули не лише розміри оподаткування, а й способи адміністрування податків [2].

Важливим показником для визначення місця держави в системі глобальних координат є Індекс економічної свободи. Цей індекс розробляється американським фондом Heritage. Індекс оцінює країни за 10 категоріями економічної свободи (свобода бізнесу, торгова, фіскальна, фінансова, монетарна свобода, поширення корупції та ін.). Індекс економічної свободи вимірюється у відсотках у діапазоні від 0 до 100, де мінімальному значенню відповідає найнижчий ступінь економічної свободи. Співставлення цих показників по ряду країн світу наведені в таблиці 1 [3].

Таблиця 1. Рейтинг економічної свободи деяких країн за складовими економічної свободи (дані фонду Heritage за 2008 р.)

Категорії / Назва країни Гонконг Сінгапур Україна Росія Куба Північна Корея
Місце у світі 2008 р. 1 2 133 134 156 157
Індекс (%) 90,3 87,4 51,1 49,9 27,5 3,0
Динаміка індексу в порівнянні з 2007 р. -0.3 0.2 -0.6 -2,5 -1.1 0,0
Свобода бізнесу 88,2 97,8 44,3 52,8 10,0 0,0
Торгова свобода 95,0 90,0 82,2 44,2 60,8 0,0
Фіскальна свобода 92,8 90,3 79,0 79,2 54,8 0,0
Втручання держави 93,1 93,9 43,0 69,5 0,0 0,0
Монетарна свобода 87,2 88,9 69,9 64,4 64,6 0,0
Інвестиційна свобода 90 80 30 30 10 10
Фінансова свобода 90 50 50 40 10 0
Права власності 90 90 30 30 10 10
Поширення корупції 83,0 94,0 28 25 35,0 10,0
Свобода праці 93,3 99,0 54,3 64,2 20,0 0,0

Із позицій економічної безпеки дуже важливим є індекс внутрішніх і зовнішніх загроз держави, який щорічно розраховується Московським державним інститутом міжнародних відносин. За даними цього рейтингу Україна у 2009 році посіла 142 місце із 192. Індекс зовнішніх і внутрішніх загроз фіксує масштаби та інтенсивність загроз і викликів, з якими стикаються конкретні держави - суб'єкти міжнародних економічних відносин.

Але поряд із негативними показниками водночас відзначено і наявність вигідних умов для припливу в Україну прямих іноземних інвестицій (ПІІ); це підтверджують і експерти ООН, які віднесли її до двадцятки найпривабливіших для прямих іноземних інвестицій країн.

У 2008 році загальний обсяг прямих іноземних інвестицій в Україну склав майже 1,7 трлн. дол. США, у 2009 р. загальний обсяг інвестицій скоротився до 1,2 трлн. дол. У 2010 р. очікується незначне зростання ПІІ (до 1,4 трлн. дол.. США), а в 2011 воно досягне до кризового рівня (до 1,8 трлн. дол. США) [4,с.3].

Висновки. На жаль, в глобальному контексті Україна ще не відіграє провідної ролі на світовому ринку, проте вже займає помітне місце в світовій системі координат, в першу чергу завдяки стратегічному розташуванню. Тому інтерес до нашої країни з боку основних учасників глобального ринку зростатиме, а відповідно Україна з’являтиметься в нових рейтингах. Поки що, здійснивши аналіз провідних рейтингів, в яких фігурує Україна і які визначають потенціал країни в цілому, доводиться констатувати, що Україна не входить навіть в групу країн з середніми показниками, а відрив від лідерів рейтингу ( країн ЄС, США, Канада, Японія) дуже значний.


Список використаної літератури

1. Андрусенко А. Україна в рейтингу конкурентоспроможності країн світу / А.Андрусенко // Праця і зарплата. – 2009.–№19.– С. 2.

2. Index of Economic Freedom 2008. – http://www.heritage.org/research/index.

3. http://www.heritage.org/index.

4. Єдинак Т.С. Інвестиційна безпека України в умовах глобалізації /Т.С.Єдинак, В.Ю.Єдинак // Інвестиції: практика та досвід. – 2010.- № 3.- С. 3 – 6.

5. Мельвиль А.Ю. и др. Опыт классификации стран. – http://www.Politstudies.ru/fulltext/2006/5/3/htm/

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Хватит париться. На сайте REFERAT.GQ вам сделают любой реферат, курсовую или дипломную. Сам пользуюсь, и вам советую.
Студент21:20:40 09 июня 2018
Супер у Вас сайт! Сделай паузу, студент, вот повеселись: Виктора в группе звали Вием, потому что препод на лекции, когда тот привычно в наглую спал сидя на первом ряду столов, сказал одногруппникам: «Поднимите ему веки». Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух05:33:35 08 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений07:35:24 19 марта 2016
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
08:10:57 29 ноября 2015

Работы, похожие на Статья: Місце України в світових рейтингах

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(201656)
Комментарии (2212)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru