Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Контрольная работа: Основи макроекономіки

Название: Основи макроекономіки
Раздел: Рефераты по экономике
Тип: контрольная работа Добавлен 22:57:13 03 декабря 2010 Похожие работы
Просмотров: 27 Комментариев: 3 Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать

АКАДЕМІЯ ПРАЦІ І СОЦІАЛЬНИХ ВІДНОСИН

ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ

Економічний факультет

МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Виконавстудент І курсу

заочної форми навчання Синиця МихайлоМиколайович

Перевірив кандидат

економічних наук,доцент Харкянен ЛюдьмилаВасилівна

Київ-2009


Завдання 1

Типи і види інфляції. Їх сутність. Методи боротьби з інфляцією. Система антиінфляційного захисту

Відповідь:

Інфляція – це знецінення грошей відносно товарів,яке виражається у зростанні цін внаслідок переповнення сфери обігу надлишковою грошовою масою.

Розрізняють чотири види інфляції :

1) повзуча - характеризується відносно невеликим зростанням цін – 2-3 % за рік;

2) помірна – ціни зростають повільно – менш як 10 % за рік;

3) галопуюча – ціни зростають від 20 до 200 % за рік;

4) гіперінфляція – темпи інфляції досягають 50 % на місяць протягом півроку.

В економічній думці розрізняють два типи інфляції.

1. Інфляція попиту відбувається внаслідок перевищення сукупного попиту над сукупною пропозицією.

2. Інфляція пропозиції відбувається внаслідок зростання цін за рахунок збільшення витрат на одиницю продукції.

Система антиінфляційного захисту включає в себе:

- політику впливу на ринок (політика зайнятості та перекваліфікації, політика сприяння конкуренції);

- політику заробітної плати і цін або політику доходів ( ставки заробітної плати повинні зростати тільки при зростанні продуктивності праці, тоді в економіці в цілому це не призведе до збільшення витрат виробництва;ціни повинні змінюватися таким чином, щоб вони могли компенсувати зміни питомих витрат на робочу силу, тобто в галузях, де темп зростання продуктивності праці дорівнював середньо національному, ціни повинні бути незмінними, оскільки питомі витрати на робочу силу також не зміняться, а де продуктивність праці зростала повільніше – ціни повинні збільшуватись таким чином, щоб можливо було покрити зростання витрат на робочу силу);

- політику, яка орієнтована на встановлення граничних ставок податків.

Завдання 2

Крива виробничих можливостей

1) Знайдіть точки для наступних комбінацій виробництва цих товарів і визначте ефективний, неефективний і неможливий варіанти виробництва:

а) 40 телевізорів і 150 пилососів;

б) 60 телевізорів і 150 пилососів;

в) 60 телевізорів і 200 пилососів;

г) 20 телевізорів і 250 пилососів;

Припустимо,що в суспільстві виробляється 150 пилососів і 60 телевізорів, але попит на телевізори збільшився на 20 одиниць. На скільки одиниць необхідно скоротити виробництво пилососів, щоб задовольнити цей попит?

Відповідь:

Найбільш ефективний варіант виробництва

70 тел і 50 пил

60 тел і 100 пил

50 тел і 150 пил

40 тел і 250 пил

30 тел і 250 пил

20 тел і 300 пил

10 тел і 350 пил

Нефективними є варіантами А, Г (40 тел і 150 пил; 20 тел і 250 пил).За цих умов недостатньо ефективне та повно використовуються виробничі илжливості.

Неможливим варіатом Б, В (60 тел і 150 пил; 60 тел і 200 пил). Такі обсяги є нереальними за даного рівня розвитку техніки, технології, організації виробництва.

Якщо в суспільстві виробляється 150 пил і 60 тел, то при збільшенні попиту на телевізори на 20 одиниць, обсяг виробництва пилососів необхідно скоротити на 100.

Завдання 3

1) розрахуйте рівень безробіття,якщо чисельність зайнятих становить 30 млн. осіб, а чисельність безробітних – 4 млн. осіб.

2) через місяць із 30 млн. осіб,які мали роботу,були звільнені 0,1 млн. осіб; 0,4 млн. осіб із числа офіційно зареєстровано безробітних припинили пошуки роботи.

Визначте:

а) чисельність зайнятих;

б) кількість безробітних;

в) рівень безробіття.

Відповідь:

1) Рівень безробіття =

Рівень безробіття = = 0, 12

2)

а) Чисельність зайнятих = 30-0, 1 =29, 9

б) К-ть безробітних = 4-0, 4 = 3, 6

в) Рівень безробіття = = 0, 11

Завдання 4

Дайте можливі варіанти відповідей:

- попит на автомобілі зросте при зниженні цін на них,якщо при цьому не зміниться,наприклад;

якщо не зміниться:

- вартість паливно-мастильних матеріалів

- величина зборів з власників машин

- рівень доходів громадян не знизиться

- рівень життя не знизиться

- попит на телевізори зменшиться при зростанні цін на них,якщо при цьому не зміниться,наприклад;

якщо не зміниться

- грошові доходи населення

- купівельна спроможність людей

- рівень відсоткових кредитних ставок не знизиться

- при зростанні заробітної плати Ваші заощадження зростуть, якщо при цьому не зміниться, наприклад.

якщо не зміниться

- не знизиться курс національної валюти

- ціни на споживчі товари

- рівень комунальних платежів

- не зросе рівень відрахувань із заробіної плати

Завдання 5

Задача. ( тест ). Якщо уряд щорічно прагнутиме до збалансованого бюджету, то такий бюджет :

а) згладжуватиме коливання в рамках економічного циклу;

б) підсилюватиме коливання в рамках економічного циклу;

в) ніяк не впливатиме на обсяг виробництва і рівень зайнятості;

г) сприятиме ослабленню інфляції;

д) стимулюватиме сукупний попит.

Відповідь: б) – правильна відповідь.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Благодарю за помощь! Сделай паузу, студент, вот повеселись: Был студентом, ходил в университет только ради столовки. Теперь я там преподаю. Мотивация не изменилась. Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух05:36:42 08 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений07:33:39 19 марта 2016
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
08:10:14 29 ноября 2015

Работы, похожие на Контрольная работа: Основи макроекономіки

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(199328)
Комментарии (2165)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru