Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Контрольная работа: Методи розрахунку засобів захисту від небезпечних та шкідливих виробничих факторів

Название: Методи розрахунку засобів захисту від небезпечних та шкідливих виробничих факторів
Раздел: Рефераты по безопасности жизнедеятельности
Тип: контрольная работа Добавлен 08:28:22 02 января 2010 Похожие работы
Просмотров: 148 Комментариев: 7 Оценило: 1 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

Міністерство транспорту та зв’язку України

Українська державна академія залізничного транспорту

Інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів

Кафедра: Охорони праці та навколишнього середовища

Контрольна робота

з дисципліни «Охорона праці в галузі»

на тему Методи розрахунку засобів захисту від небезпечних та шкідливих виробничих факторів

Перевірив доцент

____________Сударський В.М.

Розробив слухач групи МЗ-ОПУТ-08

_____________О.В. Кічігін

шифр 2761

2010


Зміст

1. Задача №3

2 Задача №5

3. Задача №7

Перелік використаних джерел


1. Задача № 3 (варіант 7)

Розрахунок штучної ветиляції

Wco=16г; Wno=32г; Ссопр=2мг/м3; Сnoпр=1мг/м3 ; Vnp=400 м3 ; ГДКсо=20 мг/м3; ГДКnо=5 мг/м3

Визначемо припустиму концентрацію шкідливих речовин у робочій зоні Ссо при відсутності вентиляції:

Ccоприп=Wco/Vnp=16/400=0, 04 г/м3 ;

Cnоприп=Wno/Vnp=32/400=0, 08 г/м3 ;

Визначимо припустиму концентрацію кожного з шкідливих газів по залежності:

Ссо/ ГДКсо+Сno/ ГДКnо≤1

при Сnо=5 мг/м3 Ссо=0

Кількість свіжого повітря для розчинення шкідливих речовин до потрібного рівня:

Vnoв= (Ссоприп- Ссо)/( Ссо- Ссопр)* Vnp= (0,04/-0,002)*400=8000 м3;

Vnoв= (Сnоприп- Сnо)/( Сnо- Сnопр)* Vnp= (0,08-0.005/0.005-0,001)*400=7500 м3;

Визначаемо кратність повітрообміну:

К= Vnoв/ Vnp= 8000/400=20

2. Задача № 5 (варіант 7)

Розрахунок штучного освітлення

Вихідні дані:

Розміри приміщення (м)- довжина А - 20;

ширина В – 7;

висота Н – 3,5;

Коефіцієнт відбиття, S, %стін – 30;

стелі – 10;

підлоги – 10;

Кількість освітлювачів N-10;

Кількість ламп в освітлювачі-4;

Потужність кожної лампи-100Вт

Нормована величина освітлення Ен=400лк.

Затінення – відсутнє

Визначити освітлення робочих місць.

Рішення:

Розрахункова схема розташування освітлювачів:


Коефіцієнт запасу Кз складає 1,4;

Площа приміщення: Sпр=20*7=140м2

Світловий потік Fл=1630лм (100Вт)

Світловий індекс приміщення

і =А*В/h(А+В)=20*7/3(20+7)=140/81=1,73


Коефіцієнт використання світлового потоку η=0,48

Фактична освітленість приміщення:

Еф=(N*Fл*n* η)/(Sпр*Z*Kзп)=(10*1630*4*0,48)/(140*1,5*1,4)=107лк.

Висновок: освітленість недостатня, не відповідає нормі більш, ніж на 70%.

3. Задача № 7 (варіант 7)

Розрахунок штучного заземлення

Вихідні дані:

Штучне заземлення - стальні труби;

Мережа 3-фазна220/127В;

Потужність силового трансформатора Р=100кВА;

Вид ґрунту - чорнозем;

Опір ґрунту ρвим=380 Ом*м;

Стан ґрунту - сухий;

Довжина вертикального електрода l=250см;

Глибина розташування верхнього кінця електрода t=90см;

Діаметр вертикального електрода d=4см;

Ширина об’єднуючої стальної штаби h=6см.

Заземлення ЕУ полягає у навмисному електричному з’єднанні із землею або її еквівалентом усіх металевих частин, які нормально не перебувають під напругою. Сполучають їх з центром заземлення (контуром), що має малий опір розтікання струму. У приміщеннях з підвищеною небезпечністю і особливо небезпечних при напрузі 42В і вище змінного струму, а також 110В і вище постійного струму ЕУ необхідно заземляти або зануляти. У стаціонарних ЕУ трифазного струму необхідно передбачати захисне заземлення. Захисне заземлення виконується в першу чергу для забезпечення безпеки людей.

Нормована величина опору заземлюючого пристрою

Rз=0.6* ρвим =0.6*380=228 Ом;

Розрахункове значення питомого опору ґрунту

ρроз =φ· ρвим=1,4*380=532 Ом/м;

Опір одного вертикального електрода заземлювача (заглибленої у грунт труби) за формулою, Ом, :

Rод = ρроз /2*π*l*(ln(2.1*l/d)+0.5ln((4.2*H+l)/(4.2*H-l))

де l - довжина електрода, м

d - діаметр труби, м;

h - відстань від поверхні землі до середини електрода, м;

ρроз - розрахунковий опір ґрунту, Ом;

Н - глибина заглиблення електрода, м;

Rод - опір поодинокого електрода, Ом.

Рис.1

R од=532/15,708*(ln131,25+0,5ln11,53/6,53)=174,6 Ом

Кількість вертикальних електродів, од., за формулою: n=Rод/Rз= 174,6/228=0,77=2 од

Ескізна схема розміщення заземлення при співвідношенні а/l= 1:

Визначаємо коефіцієнти використання електродів та штаби: ηод, ηшт. =0,85

Визначаємо опір розтікання струму штаби, Ом:

Rшт= ρроз /2*π*lшт*ln(2*l2шт/h*H)=532/15,708*4,57=154,9 Ом

Фактичне значення опору розтікання струму штучного заземлення, Ом:

R= Rод* Rшт/(Rод* ηод* n+ Rшт* ηшт) = =174,6*154,9/(174,6*2*0,85+154,9*0,85)=63,11 Ом

Розрахунок виконано правильно, т.к. R≤Rз


Перелік використаних джерел

1 Конституція України від 26.06.1996 р. – К., 1996.

2 Закон України «Про охорону праці». 18.12.2002 /Законодавство України про охорону праці: Зб. норм. док-ів: У 3 т. (станом на 10.01.06). – Харків: Основа, 2006. – 1200с.

3 Правила безпеки експлуатації електроустановок споживачів. – К., 2002.

4 Сударський В.М. Методичні вказівки та завдання до практичних занять з дисципліни «Охорона праці в галузі». Х.: - УкрДАЗТ, 2007.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Я обычно любые готовые работы покупаю на сайте shop-referat.tk , и свои все там же на продажу выставляю, неплохой доп.заработок. А если там не нахожу то уже на referat.gq заказываю и мне быстро делают.
Оксана20:17:29 11 июня 2018Оценка: 5 - Отлично
Хватит париться. На сайте REFERAT.GQ вам сделают любой реферат, курсовую или дипломную. Сам пользуюсь, и вам советую.
Студент09:22:04 10 июня 2018
Как заработать в интернете на halyava.125mb.com
Duke Nukem20:23:21 20 октября 2017
Ваш сайт очень полезный! Сделай паузу, студент, вот повеселись: - Говорят, что студенческие годы самые лучшие, я что-то пока этого не ощущаю. - Просто потом еще хуже. Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух06:33:05 08 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений07:56:39 19 марта 2016

Смотреть все комментарии (7)
Работы, похожие на Контрольная работа: Методи розрахунку засобів захисту від небезпечних та шкідливих виробничих факторів

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(201436)
Комментарии (2209)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru