Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364139
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21319)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8692)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Курсовая работа: Водоспади Африки, як унікальні природні об'єкти

Название: Водоспади Африки, як унікальні природні об'єкти
Раздел: Рефераты по геологии
Тип: курсовая работа Добавлен 01:56:48 24 мая 2010 Похожие работы
Просмотров: 2204 Комментариев: 20 Оценило: 2 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

Міністерство освіти і науки України

Криворізький державний педагогічний університет

Історичний факультет

Кафедра фізичної географії та геології і методики її викладання

Курсова робота

Водоспади Африки як унікальні природні об’єкти та об’єкти туризму

студентки cпеціальності

«Історія і географія, організатор

краєзнавчо-туристичної роботи»

Яцун Інни Миколаївни

Науковий керівник: асистент кафедри

Казакова Тетяна Анатоліївна

Кривий Ріг 2010


Зміст

Вступ

Розділ 1. Водоспади Африки як унікальні природні об’єкти

1.1 Утворення водоспадів , їх види та використання

1.2 Загальна характеристика водоспадів Африки

Розділ 2. Особливості водоспадів Африки як туристичних об’єктів

2.1 Не прості шляхи відвідування водоспадів

2.2 Відвідування водоспадів в Національних парках

Висновки

Список використаних джерел


Вступ

Водоспади - одні із самих симпатичних і вражаючих творінь природи. Вид води, яка вільно падає в повітрі і розбивається на землі в хмарі бризок, створюючи гримлячий рев – дійсно, одне з прекрасних переживань у житті. [11]

Крім того, більшість водоспадів розташоване у первозданній, захоплюючій місцевості, і в місцях біля водоспадів завжди можна помилуватися красивими краєвидами. Особливо вражають веселки, які утворюються над водоспадами. Таке явище природи описують навіть дослідники. [16]

Лівінгстон із захопленням описав у своєму щоденнику веселку: "Видовище настільки прекрасне, що ним, напевно, захоплювалися пролітаючі ангели". [25]

Саме така загадковість водоспадів зумовила вибір теми нашого дослідження: «Водоспади Африки як унікальні природні об’єкти та об’єкти туризму»

Об’єкт- водоспади Африки.

Предмет- генезис,будова водоспадів Африки і привабливість їх як туристичних об’єктів.

Мета- дослідити та класифікувати водоспади Африки як природні об’єкти і як об’єкти туризму.

Гіпотеза:

1.Водоспади Африки утворюються в тих місцях, де водні потоки перетинають кристалічні породи щитів, які займають у Африці значну площу;

2.Значна відвідуваність водоспадів пов’язана з великою її естетичною цінністю.

Завдання:

1.Опрацювати літературу, інтернет-джерела, картографічні матеріали з даної теми;

2.Вивчити особливості водоспадів як природних об’єктів;

3. Вивчити особливості водоспадів як об’єктів туризму;

4.Скласти електронну базу даних водоспадів Африки;

5.Розробити власну класифікацію водоспадів Африки

Методи:

·Інформаційних технологій

·Систематизації

·Аналізу і синтезу

·Класифікації

Розділ 1. Водоспади Африки як унікальні природні об’єкти

1.1 Утворення водоспадів , їх види та використання

Водоспад – це, звичайно, геологічне формування, що складається з води, часто у формі потоку, який тече вертикально по стійкому до ерозії кам'яному утворенню, яке формує раптовий поріг на підвищенні або точці перепаду. [5]

Як показує практика, водоспади, насправді утворюються дуже повільно, протягом декількох тисяч років. Тому протягом людського життя важко помітити їх появу. [3]

Деякі водопади формуються в навколишніх гірських середовищах, де ерозійна сила води висока, і курс потоку може підлягати раптовим і катастрофічним змінам. Або, як у Африці, ерадуючі властивості води дуже низькі, через швидкі прискорені біо-хімічні процеси. При цьому це сприяє швидкому утворенню спадів для майбутнього сходження води. У всіх випадках, водоспад, не є кінцевим продуктом багаторічної водної дії в цій галузі, а скоріше є результатом раптових геологічних процесів, типу зсувів, розломів або вулканічної дії. [6]

Як правило, річка тече в горах, які, можливо, були сформовані лінією розлому. Протягом багатьох років поступово відділяються від краю цього рифу, і водоспад стійко відступає вгору за течією, створюючи в ущелині спад води. Часто, руйнування скелі трохи нижче стійкого рифу буде мати більш м'який вид. Це означає, що тут станеться підрізання, яке сформує дрібне подібне печері формування, відоме як гірський притулок або водобійне озеро під водоспадом і позаду водоспаду. У кінцевому рахунку, оголена, більш стійка поверхнева порода зруйнується під тиском, додаючи блоки каменів до течії водоспаду. Ці блоки каменів потім розламуються внизу в менші валуни, оскільки вони стикаються один з одним і також руйнують основу водоспаду тертям, створюючи глибокий басейн занурення. Потоки стають більш широкими та більш дрібними тільки перед водоспадами через течії по майданчику скелі, і існує, звичайно, глибокий басейн нижче водоспаду через кінетичну енергію води, що поглиблює підставу. [17]

Водоспади можуть утворитися на краю льодовикового трогу, за допомогою чого потік або ріка, що тече в льодовик продовжує текти в долину після того, як льодовик відступив або розтанув.

Також водоспади можуть утворюватися внаслідок землетрусу, коли в долинах, по яким протікає річка, утворилися значні обвали. Саме через це, водоспад на зовсім рівнинній річці може означати, що тут колись був землетрус. [12]

Генезис водоспадів залежить від природи уступу, який перетинає потік.. Цей уступ представляє собою пласт стійких до ерозії порід, що перекривають більш м'які породи. Руйнування останніх під впливом падаючої води призводить до підмивання пласта міцних порід і його періодичному обваленню. Подібним чином виникло багато відомих водоспадів Африки і світу

Інші водоспади сформувалися там, де гірські хребти або окремі їх ділянки опинилися піднятими, наприклад, в результаті розломів земної кори. Водотоки, яким не вистачає ерозійної потужності для врізання, щоб компенсувати ефект підняття, спадають з уступу вздовж розлому.

Давно вже стало відомо, що водоспади не вічні. Шар землі під водоспадом постійно розмивається, сила води згладжує скелі, камені, прокладаючи собі зручну дорогу. Згладжуючи землю, водоспади стають спокійними річками. Але буває так, що в міру роз'їдання скельних порід, відколюються шматки каміння, і за місцем відколу стікає новий потік води, утворюючи водоспад.

Водоспад не зникає назавжди. Він просто перетворюється спочатку в пороги, а потім в більш спокійні річки. На місці минулого водоспаду залишається лише спокійна, велика річка. Тільки іноді пороги, які виникли в містах повороту річки нагадують своїм видом, що колись тут був водоспад. [19]

В залежності від того, як спускається вода, розрізняють такі види водоспадів:

Блок: Вода спускається з відносно широкого потоку або річки.

Каскад: Вода спускається по ряду кам'яних порогів.

Потік: великий водоспад.

Веєр: Вода поширюється горизонтально, так як вона спускається, залишаючись у контакті з основою.

Кінський хвіст: вода спускається, при цьому підтримує деякий контакт з основою.

Занурення: Вода спускається вертикально, втрачаючи контакт з базовою поверхнею.

Чашоподібний: Вода спускається в суцільному потоці, а потім розтікається в більш широкі сторони.

Сегментований: Чітко відокремлюються потоки води, коли водоспад спускається.

Ярусний: Вода падає серійно, можна побачити як відрізняються його кроки при падінні.

Багатокроковий: ряд водоспадів, які спускаються один за одним приблизно одного і того ж самого розміру кожен з яких має свій власний басейн занурення.

Катаракта: з однієї сторони, водоспад тече з більш великим і сильним об’ємом води, і, як правило, спад води, супроводжують пороги. [19]

Взагалі вид водоспаду дуже важко визначити. Також важко сказати, де дійсно водоспад починається і закінчується. Навіть досвідчені геологи з впевненістю не можуть цього зробити. [5]

Загалом водоспади є найбільш спокійними і одночасно дуже динамічними геологічними структурами на Землі. З одного боку, вони характеризують мирні, природні ландшафти ,а з іншого боку, вони є ландшафтами хаотичного характеру. [23]

Водоспади, як унікальні природні об’єкти, використовуються у промислових цілях. Вода, яка швидко спадає, дає дуже багато енергії. Так, на водоспадах будують гідроелектростанції.

Енергія води використовується і у лікувальних цілях. Під впливом сонячних променів крапельки падаючої води отримують електричний заряд, внаслідок чого утворюються негативно заряджені іони, які в змішуванні з фітонцидами, летючими речовинами, що виділяються рослинами, надають оздоровлюючий ефект на організм. Така природна гідроаеронізація виправдала себе при лікуванні серцево-судинних і нервових захворювань. [16]

Водоспади - природне явище, яке потребує до себе дбайливого ставлення. Відсутність закону з охорони водоспадів призводить до непоправного ... Прикладом тому, служать багато водоспадів на тільки Африки, а й у всьому світі

На початку 1970-х років в цих краях з'явилися діячі, які вирішили збільшити висоту водоспадуКінкон на 2 - 3 метри. Для цього заклали під підніжжя скелі скриньку вибухівки, при цьому не розрахували напрямок вибуху. Ударна хвиля розвернула вершину водоспаду і деформувала прямовисної скелі схил. Так, водоспад назавжди втратив свій первісний вигляд.

1.2 Загальна характеристика водоспадів Африки

Африканський континент дуже багатий на водоспади. Там їх нараховують більше сорока. Вони мають своє походження, свою висоту, особливості. Тому, слід класифікувати їх за цими показниками

Одночасно водоспади є одними з найбільш недооцінених аспектів африканської природи.

Значна їх кількість, перш за все , пов’язана із тектонічною будовою материка. Так, Африка розташована на Африкано-Аравійській платформі, яка в свою чергу має багато щитів та виходів на поверхню кристалічних порід фундаменту, який під дією води руйнується. [8]

Всі значні річки Африки мають широкі котловини, які відділені від океану плоскогір’ями і гірськими хребтами. Підняття визвало ерозійну діяльність і сприяли утворенню в долинах багатьох річок великих порогів і водоспадів.

Найчастіше це відбувається, коли русло річки переходить від твердіших гірських порід до м’якіших. Зустрічаються вони також там, де річка у своїй течії перетинає геологічний розлом, або кристалічні породи щитів, де залягають гнейси, гранітоїди та інші, притаманні щитам м’які породи. Такі умови сприяли тому, що водоспади Африки переважно каскадного типу (Вода спускається по ряду кам'яних порогів). [11]

Серед водоспадів Африки можна виділити такі найбільш відомі як: Ауграбіс, Мерчісон, Вікторія, Тугела, Каламбо водоспади Стенлі, Лівінгстона та інші.

Більшість не надто досвідчених у географії людей вважає найвищим і найкрасивішим водоспадом Африки знаменитий водоспад Вікторія. Проте думка про це, на жаль, не відповідає дійсності. Поміж водоспаду Вікторія африканському континенті існує багато інших водоспадів, на які слід звернути увагу.

Мало хто бачив це диво природи, водоспад Ауграбіс. Водоспад оточений нескінченними пустельними просторами пустелі Калахарі, по південному кордону до океану тече найбільша річка Південної Африки - Оранжева. Могутній водний потік її починається від круч Драконових гір. Він піднімається над узбережжям Індійського океану майже на чотири кілометри. Спустившись з гір на рівнину Високий Велд, Оранжева зливається зі своєю головною притокою - річкою Вааль - і тече далі на захід, перетинаючи весь континент, впадає у Атлантичний океан, серед гігантських піщаних дюн пустелі Наміб. Водоспад, спускаючись розливається в хаосі скелястих острівців, утворюючи щось на зразок дельти шириною в сім кілометрів. Водний потік, прямуючи в головну з численних приток, вривається у вузьку кам'яну щілину і падає вниз, на гранітне підніжжя уступу.

Пролетівши майже півтораста метрів, потужний потік, з силою ударяється об скелясті ложі і падає у западину, яку утворив за багато століть. Саме тому, Ауграбіс гідрологи називають «Ісполінові казані».

При падінні водоспад піднімає хвилі заввишки з двоповерховий будинок. Утворюється значний рев, який розноситься далеко по околицях. Недарма місцеві жителі-готтентоти дали йому таку назву («Ауграбіс» їх мовою означає «дуже гучне місце»). Вони, між іншим, бояться наближатися до водоспаду і обходять його за кілька кілометрів, оскільки впевнені, що в глибокому вирі під Ауграбісом живе зле і підступне божество, голос якого і чути з глибини ущелини. [10]

Водоспад Тугела - другий в світі за висотою водопад. Він являє собою п'ять вільно падаючих водоспадів ,найвищою висотою 947 метрів. Водоспад Тугела розташований в Дракенсбергу (Драконові гори) у Королівському національному Парку Наталь в Квазулу, провінція Наталь, Південноафриканська республіка. Його добре видно після сильного дощу з головної екскурсійної дороги через парк. Витік річки Тугела розташований в Mont-Aux-Sources в декількох кілометрах від обриву, з якого падає водоспад. При чому, взимку вода водоспаду часто замерзає і покривається снігом, перетворюючи водоспад на цікавий об’єкт туризму.[13]

Водоспад Вікторія знаходиться на річці Замбезі, на кордоні між Зімбабве і Замбією. Його ширина становить приблизно 1800 м, висота – 128 м. [9]

Водоспад Вікторія - явище у світовій природі зовсім незвичайне. У далекому минулому тектонічні сили Землі розкололи найміцнішу породу - базальт - на брили, і впоперек русла річки Замбезі утворилася тріщина шириною 100-120 м від одного берега до іншого, на таку глибину, в якій може сховатися 40-поверховий будинок. Якщо підпливати до водоспаду за течією, то враження таке, ніби річка йде під землю, бо прямо перед собою можна побачити "берег", що перетинає річку! "Вся маса води, що переливається через край водоспаду, трьома метрами нижче перетворюється, - як писав Давид Лівінгстон, - на подобу жахливої завіси снігу. Водяні частинки відділяються від неї у вигляді комет з струмливими хвостами, поки вся ця сніжна лавина не перетворюється на міріади маленьких комет, які кинулися в одному напрямку, і кожна з них залишає за своїм ядром хвіст з білої піни ". [13]

Водопад Вікторія - єдине місце на Землі, де можна побачити рідкісне природне явище - місячну веселку. Вона з’являється дуже рідко - лише у той час, коли повінь на річці Замбезі збігається з періодом повного місяця.

Цей водоспад є однією з головних визначних пам'яток Південної Африки, він відноситься до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. [15]

Водоспад Кала́мбо, другий за висотою водоспад в Африці на р. Каламбо, біля південно-східного берега озера Танганьїка, на границі Танзанії і Замбії. Потік води, з висоти 215 метрів – тільки частина 900-метрового перепаду рівня водив р. Каламбо протягом 10 км. Це місце де живуть і розмножуються великі рідкісні птахи– аїсти і марабу. [10]

Водоспад Мерчісон мабуть, найвідоміший водоспад в Уганді. Його висота 20-30 метрів. Водоспад утворився завдяки діяльності річки Ніл, яка розмила породи аж на 6 метрів шириною. Вода спадає у кілька етапів, при цьому її не так і багато, щоб можна було похвалитися цією красою. Але водоспад є всесвітньо відомим за кількістю диких тварин, які там мешкають. Водоспад Мерчісон завжди оповитий туманом, завдяки силі випарування води з Нілу. [20]

Один із найвідоміших і найчудовіших водоспадів знаходиться в нижній течії річки Конго, висота його 40 метрів у тому місці де річка долає висоту 270 метрів. Це найбільший у світі водоспад Лівінгстона . Його середнє річне скидання води складає 35110 м3 /с.Названий він на честь одного з найвидатніших першовідкривачів Африки шотландця Д. Лівінгстона.

Річка Порт-д'Анфер (Адські ворота), проносить свої води через п'ять водоспадів, утворюючи там водоспад Порт-д'Анфер. Після цього ця річка знову тече по саванні майже 300 км. І у горах Кінду, знову перетворюється на водоспад Шамбо. А ще через 300 спокійних кілометрів шлях річки перекривають знамениті водоспади Стенлі. [18]

Водоспади Стенлі — декілька водоспадів на річці Луалаба в Конго, між містами Убунду і Кісангані. Складаються із семи порогів, які розділяють плеси, на відстані біля 150 км; загальна висота падіння-60 м. Низка водоспадів названа на честь першовідкривача Г. Стенлі. [20]

Водоспади Голубого Нілу - водоспади на річці Голубий Ніл в Ефіопії. У перекладі з амхарської назва означає «паруюча вода». Розташований біля села Тіс-Аббай, в 30 км від міста Бахр-Дар та озера Тана.

Переважно всі водоспади Голубого Нілу являють собою каскади, що складаються з великої кількості великих водоспадів, і декількох маленьких, розташованих нижче. Загальна висота водоспадів коливається від 37 до 45 метрів, а ширина від 100 до 400 метрів, в залежності від пори року та кількості опадів.

До 1960-х років водоспади були більш потужними, але тепер частина води з Блакитного Нілу надходить по штучних каналів, розташованих вище водоспаду та на дві гідроелектростанції. [24]

Не далеко від Кіншаси до гирла ріки в Матаді, розташувалися тридцять два водоспади. У багатьох цих місцях річка, як в лещатах, стиснута високими скелястими берегами, і величезна маса води з труднощами проходить через горловину в триста - чотириста метрів шириною. Ось саме тому ці водоспади ще називають клекочущими. Спочатку вони спокійні, а коли поступаються місцем новим порогах, тоді вода шалено падає у прірву. [14]

Слід зазначити, що крім вищезгаданих водоспадів на заході африканського континенту, знаходяться водоспади Тагбаладугу, Танногу і Тінкісо, а в південній - Лофой, , Телле Котані і Малецуньяне. Останні взимку перемерзають, а навесні знову течуть з великою кількістю талої води. [12]

В Африці є багато і не відомих водоспадів. Слід тільки звернути увагу на річки, на яких розташовані водоспади-вони не великі. Справа в тому, що більшість високих водоспадів знаходиться високо в горах, де великі річки рідкісні. Зрештою, багато річок народжується в горах, вони повинні довго текти, вбираючи в себе все більше вод від своїх приток, перш ніж стати дійсно великими.

Варто зазначити, що деякі водоспади Африки, особливо ті, які знаходяться у тропічних широтах, в сухі сезони сильно скорочують витрату води і припиняють вільне падіння. Все це тому, що вода практично не відривається від поверхні корінних порід. [25]

Розділ 2. Особливості водоспадів Африки як туристичних об’єктів

2.1 Шляхи відвідування водоспадів

Великі водоспади завжди звертають увагу людей на всіх континентах світу. Африка в цьому сенсі не є виключенням. Кожного року, тисячі людей відвідують водоспади Африки.

Коли велика кількість людей бачить краєвид водоспаду, вони, ймовірно, помічають місце спокійної краси. [23]

До водоспадів не завжди так просто потрапити. Для того, щоб пробратися до водоспаду, майже завжди доводиться рухатися по краю ущелини дуже обережно: скелі слизькі і круто обриваються вниз. [21]

Мільйони років річка, на якій утворився водоспад, пробиває своє русло в кам'янистому ґрунті. Ось ,наприклад, водоспад Ауграбіс міліметр за міліметром поглиблює свою чашу, куди падає вода.

У декількох місцях на дні каньйону видніються великі круглі поглиблення, виточені в скелі каменями, які століттями підстрибують і крутяться на одному місці в струменях сильного потоку. Деякі з цих схожих на колодязі вибоїни глибокі, майже в людський зріст. Каміння, що їх виточили, самі стали гладкими та округлими. [5]

Глибокі ущелини, які продовжуються від водоспаду на 10 і більше км, звиваються серед одного з найбільш хаотичних нагромаджень каменів і скель у всій Африці. Тут можна пересуватися тільки пішки, жодна машина не пройде.

Води деяких річок, на яких розташовані водоспади, подекуди стиснуті вузькою ущелиною, подібно магмі, вирують, піняться, киплять, створюючи великий гул.

Якщо підпливти до водоспадів за течією, то враження таке ніби річка йде під землю, адже прямо перед собою ви побачите «берег», який перетинає річку. [3]

Якщо дивитися в певному місці з літака, то можна побачити взагалі систему водоспадів. У напрямку із заходу на схід, ця система буде виглядати наступним чином: Девілз-катаракта (водоспад Диявола), Мейн-Фолс (Головний каскад), о.Лівінгстон, Хорс шу («підкова»), Рейнбоу-Фолс («веселковий»), о. Армчеар («крісло») і Існерн-катаракта (Східний водоспад). Річка з прірви виходить в русло «Бойлінг-Пот» («киплячий казан») шириною 70-120 м, розташоване ближче до Східного водоспаду. [19]

У Африці багато річок, які у сухий сезон так міліють, що місцями їх можна перейти вбрід, а гирло закривають піщані наноси. Зате в дощовий сезон вони розливаються ,при цьому розмивають всі мілини, зносять мости. Під час таких паводків на річках водоспади можна побачити тільки з літака, наблизитися до нього не можна. [2]

На африканському континенті багато «укритих» надійно водоспадів, які поки що мало хто бачив . Такі дива природи настільки маловідомі, що лише деякі жителі прилеглих околиць знають про такі бурні спади води. [11]

У минулому столітті дістатися до водоспадів взагалі було нелегко. Ось, наприклад, Д. Лівінгстона, першовідкривача водоспаду Вікторія та ряду інших водоспадів, супроводжували триста воїнів вождя Селект. Але до самого Мосі-ОА-Тунья місцеві жителі наближатися боялися, вважаючи його місцем проживання якогось грізного божества. Давида Лівінгстона безпосередньо до водоспаду супроводжували лише два сміливця - Такеленг і Туба Макоро. Вони підпливли з верхнього б'єфу до о. Казеруку (нині - о. Лівінгстон), розташованому біля самого гребеня водоспаду, і великий мандрівник зміг зазирнути на територію водоспаду, і побачити майже всю його систему. Лівінгстон із захопленням описав веселку над водоспадом, веселку рідкісну, гідну "дива природи": це були незвичайні для ока європейця кільцеві веселки, одна в іншій, концентричні кола безлічі веселок. [11]

Водоспади є найбільш популярними у туристів, коли на них спостерігається рідкісне явище природи - місячні веселки. Адже веселка виникає в результаті переломлення і розкладання на складові частини спектру світлових променів не лише сонця, але і місяця. Такий період над водоспадами відбувається два рази на рік [26]

Незважаючи на такі не сприятливі умови для відвідувачів, водоспади відвідуються десятками тисяч туристів багатьох країн. Можливо, що людство, оволодівши атомною енергією, вирішить залишити водоспади - цю гордість Землі - недоторканими ... [17]

2.2 Відвідування водоспадів в національних парках

Національні парки створюються для жорсткої охорони природи світу. Африканський континент не є виключенням, адже він багатий на різноманітні природні дива, одні із них - водоспади.

Порушників спокою та чистоти водоспадів досить багато. Тому після відкриття водоспаду на цьому місці зараз же створюють заповідник або національний парк . [22]

Водоспад Вікторія знаходиться на території двох національних парків — «Громовий Дим» в Замбії і «Водоспад Вікторія» в Зімбабве. Ці два національних парка є найбільшими, вони охоплюють площу 66 і 23 квадратних кілометрів

Національні парки мають різноманітну дику природу, включаючи значні поселення слонів і жирафів. В річці, яка тут протікає, живе велике поселення гіпопотамів. В національному парку «Громовий Дим», також проживає два білих носорога. Сам водоспад можна побачити із багатьох острівних площадок, які розташовані в національному парку. Також з висоти пташиного польоту, здійснивши екскурсію на вертольоті над водоспадом. Крім того, можна замовити екскурсію на паровозі по річкам Замбії і Зімбабве. [20]

Любителям «гострих» відчуттів обов’язково сподобається сплав по бурній річці і знаменита bunjee jump - сама висока "тарзанка" в світі. На ній кожен може здійснити стрибок з мосту, який є кордоном між Замбією і Зімбабве.

Кожен з десятків тисяч туристів, що щорічно відвідують водоспад, відкладає у пам'яті щось своє, те, що особливо вразило його в цьому красивому куточку Африки.

Деякі вважають, що саме приголомшливе враження виникає при спостереженні білих колон «гремучого диму» в променях заходу сонця.

Першовідкривач водоспаду Вікторія, друг і вчитель корінних африканців доктор Лівінгстон увічнений тут назавжди. Всього в декількох метрах від водоспаду Диявола стоїть пам'ятник чудовому дослідникові. А поруч, у містечку, що носить ім'я Лівінгстона, відкрито його меморіальний музей. І все-таки головним пам'ятником великому мандрівнику залишиться, напевно, те, заради чого люди з усього світу прагнуть сюди, в саме серце Африки: відкритий ним грандіозний водоспад на річці Замбезі.

Водоспад Вікторія добре облаштований, є готелі, залізниця з мостом через водоспад, зоопарк, послуги катання на пароплавах і повітряних кулях. Нижче водоспаду ріка Замбезі, яка служить місцем проведення світової першості з рафтингу. Саме тому, найближчим доступним для огляду могутнім водоспадом для нас і є водоспад Вікторія. [16]

Водоспад Тугела охороняється Королівським національним парком Наталь в Квазулу. Адже він на другому місці у світі за своєю естетичною красою. Якщо його відвідати після сильного дощу, то можна побачити як над водоспадом утворюються прекрасні веселки. Одного разу на водоспаді Тугела було нараховано сімнадцять таких веселок. Вода в самому водоспаді не дуже чиста, тому що вона несе з собою різні дерев'яні уламки, тони піску і каменів. Але вище водоспаду вода кришталево чиста і придатна для пиття відвідувачів. [22]

Національний парк Мерчісон-Водоспад є охоронюваним районом, в африканській країні Уганда. Національний парк Мерчісон-Водоспад названий на честь найбільшого водоспаду у парку. Парк має площу 3893 км2. Це сама велика, під охороною територія в Уганді. Відвідавши водоспад, можна побачити савани ,вологі екваторіальні тропічні ліси. Також живих тварин: слонів, буйволів, жирафів , антилоп, і багатьох водоплавних птахів. В даний час, завдяки водоспаду Мерчісон, парк користується значною популярністю.

Місцевість навкруги водоспаду Ауграбіс була взята під охорону ,щоб зберегти оточуючу природу в її первозданній красі. Сам водоспад зберегти від забруднення і зруйнування.

Мало хто бачив на власні очі це чудо природи. Ауграбіс надійно охороняють від цікавих прибульців нескінченні пустельні простори Калахарі, по південному кордону яких, тече до океану найбільша річка Південної Африки - Оранжева.

Великі парки з водоспадами відомі також і на Нілі в Єгипті. Щорічно помилуватися ними прижає безліч туристів.

Деякі водоспади характеризуються малою відвідуваністю. Все це в силу слабкої інфраструктури туризму, або його віддаленості від туристів. Але, все одно, на сьогодні, через антропогенний фактор, на прилягаючій території до водоспаду, влада організовує парки та заповідники, щоб більше людей могло насолодитися цими краєвидами.


Висновки

Водоспад – це геологічне утворення, що складається з води, часто у формі потоку, який тече вертикально по стійкому до ерозії кам'яному утворенню, яке формує раптовий поріг на підвищенні або точці перепаду.

Водоспади утворюються в продовж багатьох тисячоліть. Звичайно формуються на річках, де ерозійна сила води дуже висока. Річка тече в горах, які, можливо, були утворені лінією розлому, так, в ущелині утворюється спад води. І, на кінець, оголена, більш стійка поверхнева порода руйнується під тиском, додаючи блоки каменів до течії водоспаду.

Утворюються водоспади і на краю трогу та в наслідок землетрусу, коли, при цьому в долинах річок утворюються значні обвали. Це свідчить про те, що на місці, де тече зовсім спокійна рівнинна річка, колись був землетрус.

Багато водоспадів утворилося там, де гірські хребти або окремі їх ділянки опинилися піднятими в наслідок розломів земної кори. Так, водотокам не вистачає ерозійної сили і вони спадають з уступу, який утворився в наслідок розломів. Саме тектонічна будова спричинила утворення водоспадів у Африці.

Слід зазначити, що водоспади не вічні. Сама сила води впродовж тисячоліть згладжує поверхню і водоспади перетворюються у великі пороги, а потім у спокійні річки.

Єдиної класифікації типів водоспадів не існує. В залежності від того як спускається вода, розрізняють такі їх види: блок, каскад, потік, веєр, кінський хвіст, занурення, чашоподібний, сегментований, катаракта, багатокроковий тощо.

Як природні об’єкти водоспади служать не тільки місцем відпочинку, а й у промисловості і медицині. Тому, через таке використання багато водоспадів вже втратили свій первинний вигляд.

Як нам уже відомо, африканський континент багатий на різноманітні види водоспадів. Слід звернути увагу на такі: водоспад Вікторія, Ауграбіс, Тугела ( найвищий у Африці), Мерчісон, Каламбо, водоспади Стенлі, Лівінгстона та на багато інших більш менших водоспадів. Є багато і не відомих водоспадів, через те, що вони знаходяться далеко у горах.

Великі африканські водоспади, завжди приваблювали своїм естетичним виглядом туристів. Але через їх природне розташування до них не так легко добратися. Слід йти через ущелини, круті скелі, каньйони, підійматися в небо, пливти річкою… Навіть, коли йде сезон дощів до деяких водоспадів майже не реально потрапити. Є й такі річки, які навпаки, у сухий сезон пересихають, даючи змогу відвідати водоспади.

Найбільш популярними у туристів є ті водоспади, на яких спостерігаються місячні веселки – рідкісне явище природи.

Через значну відвідуваність водоспади і прилеглі природні об’єкти втрачають свою красу. Для цього створюються національні парки і заповідники, які охороняють диво природи – водоспади. В таких умовах люди можуть помилуватися водною красою і скористатися іншими різними послугами цих закладів. За таких обставин біля водоспадів завжди людяно.

Але деякі водоспади характеризуються малою відвідуваністю. Головними причинами цього є слабо розвинута інфраструктура, не привабливий естетичний вигляд та значна віддаленість водоспадів від туристів.

Отже, водоспади – унікальні природні об’єкти та об’єкти туризму.

Список використаних джерел

1. Бугайова Т.І.Рекорди географії.Таємниці планети Земля.-Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО»,2006

2. Власова Т.В.Физическая география материков (с прилегающими частями океанов).В 2ч.Ч.2. Южная Америка, Африка, Австралия и Океания, Антарктида:Учеб.для студентов пед.ин-тов по спец. « География».-4-е изд.,перераб.-М.:Просвещение,1986

3. Галай И.П, Жучкевич В.А, Рылюк Г.Я. Физическая география материков и океанов. Сев.Америка, Юж.Америка. Африка, Австралия и Океания, Антарктида, Мировой океан.-Минск.из-во «Университетское».-1988

4. Гончаренко О.В.,Зайончковський Ю.В.Географія:навчальний посібник.-Харків:Парус,2005

5. Гурский Б.Н, Гурский Г.В Геология.-изд.второе,перераб и доп.-Минск: «Высшая школа».-1985

6. Ермолов В.А., Ларичев Л.Н., Мосейкин В.В. Основы геологии..-М.:-2005

7. Притула Т.Ю Физическая география материков и океанов:учеб.пособ для студ.высш.учеб.заведений/Притула Т.Ю,Яремина В.АСпрялин А.Н.-М.:Гуманитар.изд.центр ВЛАДОС,2004

8. Физическая география материков и океанов:Учеб.Ф 51 для геогр..спец.ун-тов/Єрмаков Ю.Г, Игнатьев Г.М, Куракова Л.И и др.;Под общей ред.А.М.Рябчикова.-М.:Высш.шк.,1988

Інтернет-джерела

9.http://ru.wikipedia. org

10.http://www.interesno. dn.ua

11.http://falink.co.za/

12.http://vodopad. nm.ru

13.http://afromir. org.ua

14.http://www.ecosystema.ru

15.http://lib.sportedu.ru

16.http://geografis. ru

17.http://ru.tixik.com/

18.http://www.holidaym.ru

19.http://www.school-portal. co.uk

20.http://vodopad.nm.ru

21.http://turik. ru

22.http://rest.kuda.ua

23.http://geography.howstuffworks.com

24.http://vodopad-lednik.ru

25.http://igras.ru

26.http://travel.rin.ru

27. http://www.vodopady.ru

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Хватит париться. На сайте FAST-REFERAT.RU вам сделают любой реферат, курсовую или дипломную. Сам пользуюсь, и вам советую!
Никита20:02:03 02 ноября 2021
.
.20:01:55 02 ноября 2021
.
.20:01:46 02 ноября 2021
.
.20:01:43 02 ноября 2021
.
.20:01:39 02 ноября 2021

Смотреть все комментарии (20)
Работы, похожие на Курсовая работа: Водоспади Африки, як унікальні природні об'єкти

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(294144)
Комментарии (4230)
Copyright © 2005-2022 BestReferat.ru support@bestreferat.ru реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru