Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Реферат: Походження людини

Название: Походження людини
Раздел: Топики по английскому языку
Тип: реферат Добавлен 14:27:02 26 июля 2003 Похожие работы
Просмотров: 2760 Комментариев: 6 Оценило: 7 человек Средний балл: 3.3 Оценка: 3     Скачать

Реферат з екології

Міністерство освіти України

Київ-98

Виникнення людини.

Питання про те, чи існує світ, що нас оточує , а в тому числі і людина, сама по собі, чи є продуктом діяльності розуму(що належить якійсь вищій істоті або ж кож-ному окремому індивіду) складає сутність основного філософського питання, що класично формулюється у вигляді дилеми про первісну матерію або розуму. В залеж-ності від відповіді на задане питання філософи розподі-ляються на матеріалістів (признають об`єктивне існу-вання оточующого нас світу ,що виник в результаті са-морозвитку матерії) , об`єктивних ідеалістів (приз-нають об`єктивне існування оточуючого нас світу ,що виник в результаті діяльності вищого розуму) та суб`єктивних ідеалістів(вважають, що оточуючий нас світ не існує реально, а є плід уяви окремого індивіда). Здається ,неможливо дати експериментально обоснованої відповіді на основне питання філософії, але більшість вчених є прихильниками матеріалістичних концепцій.

Через те, що матеріалістична концепція нам більш-менш відома, я б хотіла спершу розглянути питання виникнення і розвитку людини з точки зору релігії.

Кожна релігія дивиться на це питання по різному, але більшість з них ,в тому числі і православна, християнська, вважає , що людина є створінням божим.

Ось наприклад в Месопотамії вірили, що існує бага-то різних богів, але людину створила богиня-матір (Ару-ру, Мамі, Нунтуд, Нинсурсаг) або іноді бог Еа, вона створила людину з глини з домішкою божественної крові, тобто людина мала божественний початок ,для того, щоб це творіння задовольняло усі примхи і потреби богів. А вони тим часом жили безтурботним життям. Боги були добрими, справедли-вими та страшними, людина ма-ла прислуговувати і кори-тися богам, а вони за це могли виконати деякі бажання людини.

В Древньому Китаї вважали, що бог не створював людей за власною подобою і людина -це власно ніщо.

А ось японці мали дуже цікаву религію, яка складалася з п`яти концепцій:

світ зародився сам собою,ніхто його не створював.

сила життя, початок сексу поклали боги:`все що природньо, те не огидне`

едність природи та історії

багато богів

Бог Сінто створив тільки японців.

В Древньому Єгипті, вважали, що люди утворилися зі сліз бога Сонця - Хепра, чи Ра.

Люди ,що жили в давнину у Північній Америці гадали, що люди могли походити від ведмедів, а у Індонезії - що від людиноподібних мавп .Саме там до мавп відносились як до рівних, як до якогось лісного народу.

Поряд різних версій щодо винекнення і розитку життя на землі існує і така, що життя розвилося у космічному просторі, а вже потім було занесено на Землю.

Теорія Еволюції.

Теорія Дарвіна не є досконалою, як і всі інші теоріі винекнення життя і людини на землі. Ця теорія базується в основному на викопних залишків. Але найсправді досі ще не було знайдено жодного вагомого викопного залишку, жодної « перехідної ланки» від мавпи до людини . Але впродовж історіі прихильноки еволюціі видавали бажане за дійсне, тобто вигадували неіснуючі «перехідні ланки».Ось у прикладі з пилтаунською людиною у 1912 році. Приблизно впродовж 40 років більшість прихильників еволюції признавало її справжність, але у 1953 році підробка була розкрита. Завдяки сучасним методам дослідження виявили, що людськи і мавпячі кістки були складені разом і підвергнуті штучному старінню.

В іншому випадку мавпоподібна «ланка» була намальо-вона і подана до друку. Пізніше, однак, знайшлося,що «доведення» складалося лише з одного зуба, що належав вимерлому виду свіней.

Одним їз найбільш ранніх ссавців вважається маленька , гризуноподібна істота ,що жила біля 70-и млн. років тому,так званий «крисоподібний примат».

Після періода близько 40 млн. років родословна продовжується залишками, що були знайдені в Египті, египтотеком( жив біля 30млн. років тому).

Потім, після гигантського пробілу, було представлено інша людиноподібна істота. Про неї казалося, що вона жила приблизно 14млн. років тому, і називали іі рамапітеком. Її викопні залишки були знайдені в Індії десь біля полутора століття тому. По цім залишкам було відображено мавпоподібну, двуногу, прямоходібну істоту. Хоча ціми викопними залишками були лише залишки верхньої та нижньої щелепи плюс декілька зубів. Але потім було виявлено, що раміпітек дуже схожий на представників сучасних людиноподібних мавп.

Пізніше було знайдено австралопітека, чиї залишки були знаідені в південій Африці. Він мав маленьку черепну коробку та міцні щелепи. Його теж було поставлено як пращура людей.Але в кінці кінців було виявлено, що «череп австралопітека більше схожий на мавпячий,і відрізня-ється від людського не лише за об`ємом мозку».

Дарвін навів багато фактів походження людини від тварин:

1.Данні порівняльної анатомії і фізіології людини і тварин показали подібність людини до тварин як у загальному плані так і у окремих деталях. При порівнянні скелету і м`язів таких тварин як кінь, собаки і мавпи були знайдені ті самі кістки і м`язи ,що відрізнялися від людських лише за розмірами та деякими деталями. Дивовижна подіб-ність і внутрішніх органів-серця, легень, органів трав-лення, а також ембріонального розвитку. Дуже велика подібність людиноподібних мавп до людини за біохіміч-ними показниками. Так , у шимпанзе, як і у людини є 4 гру-пи крові і людську кров відповідної групи можна перелива-ти шимпанзе.

У людини є рудиментарні органи, які не пов`язані з вико-нанням якихось суттєвих функцій. В той самий час ці ор-гани виконують важливі функції в організмах тварин.

В своєму розвитку ембріон людини проходить ті ж самі етапи ,що і ембріон тварини.

Одним з найважливіших факторів розвитку людини є її оточуюче середовище, тобто суспільство . Без суспільства людина не могла б розвитися. Еволюція пояс-нює багато чого в поведінці людини. Так от здібність до вивчання мов в людині є уродженою. Все, починаючи від можливості осягати світ до здібності вибирати партнера. Схильність до насильства і вбивств теж є природженою, так само як і бажання вести війни (відомо, що мавпи іноді утворюють угруповування проти своїх сусідів). Схильність до насильства з одного боку пояснюється бажанням мати партнера. І менш приваб-ливі і сильні особи проявляють свою силу у насильстві над особами жіночої статі.

Суттєвою морфофізіологічною відміною людини від мавпи є об`єм головного мозку. У людини він в середньому становить 1400-1600 см 3 , а у мавпи близько 600 см 3 .

Поверхня півкуль переднього мозку у людини - 1250 см , а у людиноподібних мавп - менше в 3,5- 4 рази. Найважливі-шою якісною особливістю людини як біологічного виду є її здатність до праці.

Але постає питання, чому саме людина, а не якась інша істота досягла вершини еволюції ? Чому саме людський мозок ,а не чиїсь інший розвивався?

Видатний біолог і письменник - фантаст І. Єфремов каже, що для того щоб розвивався мозок потрібно:

Могутні органи почуттів - перш за все зір, зір двоокий, стереоскопічний, такий, що може охопити простір, точно фіксувати предмети, що в ньому знаходяться , дати точну уяву про їх форму і місце розташування.

Голова має міститися на передньому кінці тіла, що першим стикається з оточенням і несе на собі органи почуттів.

Органи почуттів мають знаходитись максимально близько до мозку для економії в передачі подразнення.

Мисляча істота має добре рухатись, мати складні кінцівки, здатні виконувати роботу.

Розміри не можуть бути дуже маленькими, бо нема місця для розвитку могутнього мозку, нема достатнього запасу енергії, не можуть бути дуже великими, бо порушаться оптимальні умови розмірності і стійкості організму, необхідні для втримання ваги мозку.

Мозок може розвиватися тоді, коли голова не є знаряддям , не обтягнута рогами, тощо

Кінцівки мають мати таку будову, щоб забезпечувати свободу рухів, здатність тримати, користування та виготовлення знарядь. Отже функції кінцівок мають бути розділеними - одні для переміщення, інші для хапання.

Періоди взаємодії людини і природнього середовища.

П е р ш и й ,давній період включає палеоліт, мезоліт і нео-літ.

У палеоліті (від майже 2млн. років до 30-33 тисяч років тому) жили збирачі та перші мисливці- пе тикантропи, синантропи, кроманйольці.

У мезоліті - (від 30-10 тисяч рокі тому) до збирання і по лювання людей додається рибальство, з`явля ються більш досконалі знаряддя з кісток, ка міння, рогу, дерева.

У неоліті -(8-4 тисячі років тому) з`являється землероб ство, свердлування, шліфування, перші будин ки, святилища.

І період характеризується: накопиченням знань про природу, пристосуванням людини до природи та дуже незначним впливом на неї. Основне джерело енергії - це мускульна сила людини, повна залежність від природи.

Д р у г и й період- рабовласницький лад і феодалізм. Активно розвивається : землеробство, скотарство, ви-никають ремесла, розвивається будівництво сіл, міст, фортець.

Людство завдає природі помітної шкоди, особливо після появи і розвитку хімії, одержання перших кислот , поро-ху, фарб, мідного купоросу.

Чисельність населення у XV-XVII столітті нараховує 500млн.

І-ІІ п е р і о д и : основний фактор впливу людини на природу - вогонь. Використання штучних пожеж для палбвання на диких звірів, розширення пасовиськ.

Т р е т і й період (XVIIIcm. - nepшa половина XXcm.)- час бурхливого розвитку фізики, техніки, винайдення парово-го двигуна, електричного мотору, атомної енергії, стрім-кого зросту населення (понад 3,5 млрд.)

Це період активного розвитку локальних і регіональних екологічних криз, протистояння природи і людського сус-пільства, страшних за екологічними наслідками воєн, хижацької експлуатації всіх природніх ресурсів.

Принцип розвитку- боротьба з природою, іі підкорення, впевненість, що природні ресурси невичерпні.

Ч е т в е р т и й (останні 40-50 років) розвиток глобальної екологічної кризи і посилення парникового ефекту, поява озонової дири та кислотних дощів, суперіндустріалізація, супермілітаризація, суперхімізація, суперспоживання, суперзабруднення усіх геосфер.

Чисельність людства на 1992 рік- більше 5,4 млрд.

- Виникнення і поширення в усіх цивілізованих країнах світу громад руху за охорону природи.

Список литературы

.Біологія (підручник) за редакцією Мотузного Київ «Вища школа» 1995

Жизнь- как она возникла -Бруклин-Нью-Йорк 1992

Религии мира - Щапов Я. Н. , Осипов А. И. Корнев В. И. и др. Москва 1994

Мифологии и верования народов Восточной и Южной Азии - отв. редактор Г. Г. Стратанович 1973

Злобин - Основи екології -Київ, «Лібра», 1998

Фадеев - Екологія

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Супер у Вас сайт! Сделай паузу, студент, вот повеселись: Препод на экзамене: Вот раньше, в молодости, я лютовал - заваливал студентов только так, а сейчас постарел, подобрел... возьмите зачетку, придете на пересдачу. Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух21:14:47 09 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений22:04:00 18 марта 2016
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
09:53:30 24 ноября 2015
спасиба
21:07:05 07 сентября 2009Оценка: 4 - Хорошо
фігня
02:53:15 01 ноября 2008

Смотреть все комментарии (6)
Работы, похожие на Реферат: Походження людини

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(199515)
Комментарии (2167)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru