Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Реферат: Технічний аналіз ринку форексних операцій

Название: Технічний аналіз ринку форексних операцій
Раздел: Рефераты по финансовым наукам
Тип: реферат Добавлен 14:58:08 25 марта 2010 Похожие работы
Просмотров: 77 Комментариев: 5 Оценило: 1 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

Реферат

На тему

Технічний аналіз ринку форексних операцій.

Зміст

1. Основні положення технічного аналізу

2. Види трендів. Лінії підтримки та опору

3. Графічний метод. Типи графіків. Японські свічки

4. Свічний аналіз

5. Фігури: розвороту та продовження тенденцій

1. Основні положення технічного аналізу

Задача технічного аналізу визначити поточний напрям руху ринку. На відміну від інструментів фундаментального аналізу, які використовуються для прогнозування перспектив розвитку ринку, технічний аналіз дає візуальне уявлення про поточну ситуацію і дозволяє визначити найкращий момент для здійснення операцій.

Практичні рекомендації по застосуванню інструментів технічного аналізу не можна сприймати як аксіому. По-перше, ринок постійно міняється. По-друге, трактування результатів, досягнутих різними методами аналізу ринку, різне в кожному індивідуальному випадку. Корисність інструментів і методів визначається тільки шляхом їх практичного застосування в процесі роботи на ринку.

Технічний аналіз ґрунтується на трьох положеннях:

Ціни враховують все . Іншими словами будь-який чинник здатний вплинути на зміну ціни: економічний, політичний, психологічний вже врахований ринком і включений в ціну. Тому для прогнозування зміни курсу слід вивчати безпосередньо графік ціни.

Ринок закономірний (історія повторюється). Це означає, що все, що відбувається зараз, в тій чи іншій мірі вже відбувалося, і, ймовірно, відбуватиметься в майбутньому. Історична закономірність і певна циклічність розвитку ринку дозволяє застосовувати інструменти статистичного аналізу.

Ціни рухаються направлено. Це положення є основоположним для трендового аналізу, суть якого зводиться до принципу торгувати по тенденції, поки вона існує.

2. Види трендів. Лінії підтримки та опору

Виділяють три типи тенденцій (трендів).

Підвищення курсу бичачий тренд ( bullish trend , uptrend ) – кожен подальший пік і кожен подальший мінімум вищі попереднього. (приклад)

Пониження курсу ведмедячий тренд ( bearish trend , downtrend ) – кожен подальший пік і мінімум нижчі попереднього. (приклад)

Консолідація ринку або рух курсу в рамках коридору – бічний рух ( flat , range ) – максимуми і мінімуми курсу знаходяться приблизно на одному рівні. (приклад)

Тренди, показують напрям руху ринку і є ключовим інструментом графічного аналізу . Працювати потрібно по поточному тренду, за винятком ситуації, коли цей тренд затухає і очікується розворот ринку.

По термінах дії тренди бувають:

довгостроковий тренд – основна тенденція, яка триває від півроку до декількох років.

середньостроковий тренд проміжна тенденція, яка є коректуючою по відношенню до основного тренда і триває від декількох тижнів до півроку;

короткостроковий тренд – триває не більш ніж три тижні і є короткостроковими коливаннями в рамках проміжної тенденції.

- Лінія опору ( resistance ) – лінія будується по не менше ніж двох максимумах цін; показує рівень, який курс не зможе пробитися при рухові ринку вгору.

- Лінія підтримки ( support ) – лінія будується по не менше ніж двох мінімумах цін; показує рівень, який курс не може пробитися при рухові ринку вниз.

Для висхідного тренда визначаючою є лінія підтримки, для низхідної тенденції трендоутворюючою є лінія опору. Бічний рух фактично є рухом по каналу, де лінії підтримки і опору практично горизонтальні.


3. Графічний метод. Типи графіків. Японські свічки

Аналіз графіків є ключовою складовою технічного аналізу, оскільки це найнаочніше відображення динаміки розвитку ринку. Більшість людей сприймає графічну інформацію набагато легше, ніж дані, виражені за допомогою слів, текстів або цифр. Для трейдера важливо виявити напрям руху курсу і визначити оптимальну ціну і час для здійснення прибуткової операції. Графіки використовувалися для аналізу ще до того, як одержали широке застосування математичні інструменти.

Графіки відображають зміну ціни, які викликані взаємодією на ринку двох груп учасників:

- «бики» ( bulls ) – учасники, що грають на підвищення курсу (покупці);

- «ведмеді» ( bears ) – учасники, що грають на пониження курсу (продавці);

Розрізняють три основні види графіків (charts):

- Лінійний графік ( Line Charts ) – суцільна лінія, що сполучає ціни закриття. Це самий неінформативний графік зі всіх існуючих.

Стовпчиковий графік ( Bar Charts ) – діаграма барів, які включають ціни відкриття, закриття, максимальне і мінімальне.

Для побудови графіка використовують наступні дані:

- Ціна відкриття ( opening price ) – курс відкриття певного тимчасового періоду. Співпадає з ціною закриття попереднього періоду. Якщо виникає ціновий розрив, називають gap . Звичайно розриви виникають дуже рідко під час вступу новин фундаментального характеру або форс-мажорних подій. Ціновий розрив вважається індикатором сили поточного тренда.

- Ціна закриття ( closing price ) – курс закриття певного тимчасового періоду; вважається більш інформативною, ніж ціна відкриття.

- Максимальна ціна ( high ) – максимальне значення курсу за певний часовий період.

- Мінімальна ціна ( low ) – мінімальне значення курсу за певний часовий період.

Японські свічки ( Candlestick ) – специфічний спосіб зображення цін виник ще в XVIII столітті в Японії. Це найбільш інформативний вид графіків. Японська свічка складається з «тіла свічки» (real body) і «тіні або хвоста свічки» (shadow).

Тіло свічки - прямокутник, утворюваний в інтервалі між ціною відкриття і ціною закриття. Білий колір тіла означає, що ціна відкриття нижча за ціну закриття. Чорний колір тіла свічки означає падіння ціни протягом тимчасового інтервалу (ціна відкриття вища за ціну закриття). Тінь (хвіст) свічки – рухи цін вищі за тіло до максимального значення (upper shadow) і нижче за тіло до мінімального значення (lower shadow). Одного погляду на графік досить, для того, щоб визначити росли або падали ціни в певний проміжок часу.

4. Свічний аналіз

Існує безліч комбінацій свічок. Для всіх можна виділити наступні основні моменти:

Довжина тіла свічки показує силу тіла : чим довше свічка, тим сильніше бажання ринку йти у вибраному напрямі.

Довжина тіні свічки показує силу тіні : чим довше тінь, тим сильніше не співпадають бажання і можливості ринку йти у вибраному напрямі. Довга верхня тінь говорить про слабкість биків закріпити тимчасову перемогу над ведмедями. Довга нижня тінь свідчить про слабкість ведмедів утримати результати свого попереднього тиску.


5. Фігури: розвороту та продовження тенденцій

До класичних фігур технічного аналізу відносяться:

Фігури, підтверджуючі розворот тренда :

Подвійна або потрійна вершина-дно ( Double , Triple Top/Bottom) . Лінія, яка будується у підставі вершин або дна називається лінією шиї . Після розвороту ринку, вірогідне проходження курсом відстані, рівної як мінімум висоті найвищої вершини\дна.


«Голова-плечі» ( Head & Shoulders ). На бичому тренді поява цієї фігури означає вірогідне падіння курсу, що підтверджується у випадку, якщо друге плече нижче першого. Для ведмежого ринку ця фігура розташована вверх ногами і означає швидке вірогідне підвищення курсу. Сигнал посилюється, якщо друге плече вище першого. Іноді після виходу з фігури курс повертається назад до лінії шиї. Як правило курс, змінивши напрям розвитку, пройде відстань, рівну висоті від вершини голови до рівня шиї. Основний мінус цієї фігури – важкість в своєчасному розпізнаванні. Але, навіть якщо курс вже минув рівень шиї, є відносна упевненість у напрямі тренда в найближчий часовий відрізок.


Голова

Фігури, підтверджуючі продовження тренда :

Прапор ( Flag ) – утворюється паралельними лініями опору і підтримки. Після входу у фігуру по поточному тренду курс, як правило виходить з прапора, зберігаючи попередній напрям тренда. Підтвердженням є перетин курсом рівнів максимумів коливань усередині ведмежогочого прапора і мінімумів коливань усередині бичого прапора. Якщо лінії опору і підтримки не паралелі, така фігура називається розкритим прапором. Вихід з такої фігури буде сильнішим, ніж з класичного прапора.


Вимпел ( Pennant ) – має ті ж характеристики, що і прапор, але утворюється лініями опору і підтримки, що сходяться в низхідний або висхідний трикутник.


Клин ( Wedge ) – є тим же вимпелом, але направлений звичайно гострим кутом вліво. Поведінка тренда на виході з клину передбачена менше, ніж для всіх фігур цієї групи.

Фігури, які підтверджують можливість як розвороту, так і продовження тренда: трикутники (triangle) або сходження-розбіжність ліній трикутника. Вихід графіка курсу з трикутника в тому ж напрямі більш вірогідний, ніж розворот в протилежну сторону. Висхідний трикутник інформує про вірогідніше зростання курсу, а низхідний – про його падіння. Додатковим сигналом є недосягнення графіком лінії опору або лінії підтримки. У першому випадку, курс, швидше за все, падатиме; у другому – рости. У класичному трикутнику з моменту входу звичайно налічується п'ять ліній. Чим більше за лінії усередині трикутника і чим ближче до кінця фігури, тим сильніше буде динаміка курсу при виході.

Для всіх фігур і ліній трендів характерні наступні особливості:

- сигнал з'являється у момент перетину ліній опору або підтримки і підтверджується пробиттям сильного або «ключового» рівня – рівня максимальних або мінімальних цін, який спостерігався раніше;

- вірогідність того, що продовжиться тренд, діючий до входу у фігуру, більше, ніж можливість розвороту ринку (за винятком фігур, що свідчать про це);

- будь-який сигнал бажано підтвердити за допомогою інших інструментів;

- тренд на малих проміжках часу, незалежно від його напряму, слабкіший за тренд, діючий на більшому відрізку часу.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Я обычно любые готовые работы покупаю на сайте shop-referat.tk , и свои все там же на продажу выставляю, неплохой доп.заработок. А если там не нахожу то уже на referat.gq заказываю и мне быстро делают.
Оксана18:23:44 11 июня 2018Оценка: 5 - Отлично
Хватит париться. На сайте REFERAT.GQ вам сделают любой реферат, курсовую или дипломную. Сам пользуюсь, и вам советую.
Студент03:23:31 10 июня 2018
Спасибо за реферат! Сделай паузу, студент, вот повеселись: Препод на экзамене: Вот раньше, в молодости, я лютовал - заваливал студентов только так, а сейчас постарел, подобрел... возьмите зачетку, придете на пересдачу. Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух07:15:42 08 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений08:26:10 19 марта 2016
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
23:20:28 28 ноября 2015

Работы, похожие на Реферат: Технічний аналіз ринку форексних операцій

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(201607)
Комментарии (2211)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru