Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Курсовая работа: Розрахунок каналу обробки аналогового сигналу

Название: Розрахунок каналу обробки аналогового сигналу
Раздел: Рефераты по коммуникации и связи
Тип: курсовая работа Добавлен 19:04:39 13 сентября 2010 Похожие работы
Просмотров: 95 Комментариев: 3 Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать

Вибір структурної схеми

Метою курсового проекту являється проектування каналу збору аналогових даних реальної мікропроцесорної системи. Такий канал являє собою пристрій, який забезпечує перетворення аналогового сигналу датчика – джерела повідомлень в цифровий код. При цьому в каналі здійснюється підсилення, фільтрація і нормування сигналу, придушення синфазної перешкоди, приведення сигналу до вигляду, придатного для вводу в аналогово цифровий перетворювач шляхом запам’ятовування його миттєвих значень і зберігання протягом визначеного проміжок часу.

Датчик має симетричний вихід , а АЦП несиметричний аналоговий вхід. Тому для їх узгодження до виходу датчика ми вмикаємо диференційний (узгоджуючий) підсилювач.

З завдання на проект відомо,що одночасно з корисним сигналом діє синфазна перешкода. Для ліквідації її впливу на аналоговий тракт, він повинен мати коефіцієнт послаблення синфазної перешкоди. Пристоєм, що послаблює її може бути той же диференційний підсилювач.

В момент перетворення аналогового сигналу в цифровий код напруга на вході АЦП повинно бути незмінним . Отже, до складу аналогового тракту повинен бути вімкнений пристрій виборки – збереження, котрий періодично запам’ятовує з усереднюванням миттєве значення вихідного сигналу фільтра і зберігає його протягом часу зберігання

Отже структурна схема аналогового тракта може бути представлена як покозано на малМал Структурна схема пристрою

Д – датчик

ДУ – диференційний підсилювач

УВХ – пристрій виборки-зберігання

АЦП – аналогово-цифровий перетворювач

Принцип роботи схеми

Спроектований нами аналоговий тракт може бути використаний у барометричному пристрої, який використовується для точного вимірювання атмосферного тиску, що рівні моря складає 1013 мбар.

Зі збільшенням висоти або зі зміною стану погоди тиск повітря дуже змінюється. Датчик тиску живиться напругою 15V. Вихідна напруга складає 0 - 300 mV для діапазону вимірювання тиску 0-2 бара.

Для підсилення напруги в аналоговому тракті використовується диференційний підсилювач. Він виконує основне підсилення сигналу, придушує синфазну перешкоду, забезпечує узгодження з датчиком і регулює вихідну напругу. Данний підсилювач повинен мати коефіцієнт підсилення напруги рівний 34.

Для данного датчика ФНЧ не потрібен, тому що не заданий частотний діапазон, а сигнал задовольняє нормі.

Після підсилення сигнал подається на пристрій виборки-зберігання. Він слугує для затримки сигналу і подальшої передачі на АЦП при швидкій зміні вхідного сигналу. ПВЗ доцільно використовувати в нашому аналоговому тракті у зв’зку з тим, що тиск може швидко змінюватись.

З ПВЗ сигнал поданий на АЦП.


Виб і р и р озрахунок принцип ових схем вс і х блок і в

Вихідні данні:

Датчик

Мінімальне значення ЕДС на виході

Umin вих =0mV

Максимальне значення ЕДС на виході

Umax вих = 300mV

Пристрій виборки-зберігання

Час виборки

Час зберігання

АЦП

Шкала ( вихідна напруга канала)

ШАЦП = 10 V

Розрядність N=10


Вибір і розрахунок електричної принципової схеми диференційного підсилювача

Для підсилення напруги в аналоговому тракті використовується диференційний підсилювач.Він виконує основне підсилення сигналу, придушує синфазну перешкоду, забезпечує узгодження з датчиком і регулює вихідну напругу.

Мал 2. Диференційний підсилювач. Схема електрична функціональна

Данний підсилювач повинен мати коефіцієнт підсилення напруги рівний 200.


Мал 3. Цокольовка операційного підсилювача серії AD622

Довідникові данні:

Розрахунок:

На вхід підсилювача надходить сигнал зі значенням 300mV. Опір зворотнього зв’язку підсилювача повинен складати більше 2000. Відповідно резистор

R3 =50k

Розрахуємо опір R1


Обираємо резистор з реальним номіналом.

З допомогою резистора R2 ми ліквідуємо похибку, що виникає через наявність вхідної напруги зсуву та вхідного струму зсуву.

Враховуючи стандартні номінали маємо, що

Вибір і розрахунок електричної принципової схеми пристрою виборки та зберігання.

Схема пристрою виборки-зберігання представлена на малюнку 6Мал 6. Схема пристрою виборки-зберігання. Схема електрична функціональна

Польовий транзистор VT1 з р-п переходом виконує роль кюча. Він ввімкнений по схемі із плаваючим затвором , завдяки чому незалежно від величини вхідного аналогового сигналу досягається повне відкриття ключа в момент виборки. Режим плаваючого затвору забезпечується за рахунок наявності управляючого діода VD1.

При подачі позитивного імпульсаUу діод закритий, а транзистор відкритий, т.я. потенціал затвору рівний потенціалу істока.

Якщо на діод надходить негативний імпульс керування – він відкривається. А напруга на затворі стає рівною керуючій і транзистор закривається.

Конденсатор С1 являється накопичувальною ємністю. Коли транзистор відкритий(момент виборки), надходить заряд ємності до миттєвого значення вхідного сигналу.Після закриття ключа на VT1 наступає час зберігання, на протязі якого конденсатор С1 незначним струмом утічки закритого транзистора і вхідним струмом ОП.


Довідникові данні

Транзистор 2П302А-1

Польовий транзистор молої потужності з ізольованим затвором і індуцированим р-каналом.

Діод КД629АС9

Операційний підсилювач КР140УД25В


Мал 7. Схема підключення підсилювача КР140УД25В

Відносні похибки в режимах виборки та зберігання рівні і знаходяться як

при цьому

=(0,1-0,05)%

Встановимо максимальне й мінімальне значення ємності С1

Розрахуємо вихідний опір ОП:


Для забезпечення максимальної точності роботи пристрою

приймемо рівним

=10 k

Тепер визначимо опір відкритого ключа транзистора

Тепер визначимо

Оберемо стандартний номінал ємності


Мінімально можливе значення ємності конденсатора С1

Стандартний номінал

Необхідне значення ємності вибирають із умови

З ряду номінальних ємностей оберемо =0.27nF

Визначимо величину опору R1

Розрахунок похибок

Диференційний підсилювач

Температурна похибка


Обчислимо приведенувхідну похибку

1. Параметрична похибка


Висновок

В результаті данного курсового проекту був розрахований пристрій , що узгоджує датчик з ананогового – цифровим перетворювачем.

В ході проектування був розрахований канал обробки аналогового сигналу і подачі його на цифровий вхід АЦП.

Для цього необхідно було використовувати наступні функціонаьні вузли:

- диференційний підсилювач (підсилення сигналу, придушення синфазної перешкоди)

- пристрій виборки-зберігання (для приведення сигналу до вигляду, необхідного для подачі на цифровий вхід АЦП)

Також було розраховано необхідні похибки

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Благодарю за помощь! Сделай паузу, студент, вот повеселись: Студент сдает экзамен по физике. Сдает очень плохо. Профессор пытается его вытянуть, спрашивает: - Ну скажите хотя бы, при какой температуре кипит вода? - Профессор, я не знаю, при какой температуре она кипит, но я знаю, что при 40 градусах она превращается в водку! Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух08:53:22 08 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений08:23:27 19 марта 2016
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
22:42:29 28 ноября 2015

Работы, похожие на Курсовая работа: Розрахунок каналу обробки аналогового сигналу

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(199144)
Комментарии (2164)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru