Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Реферат: Характеристика елліністичної архітектури

Название: Характеристика елліністичної архітектури
Раздел: Рефераты по строительству
Тип: реферат Добавлен 02:56:39 07 октября 2009 Похожие работы
Просмотров: 61 Комментариев: 5 Оценило: 1 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

Характеристика елліністичної архітектури

План

Вступ

1. Особливості елліністичної архітектури

1.1 Тематика характерна елліністичній архітектурі

1.2 Ордерна система античної архітектури

1.3 Архітектурні ансамблі

2. Особливості містобудування

2.1 Риси елліністичного містобудування

2.2 Відмінність від класичного міста

2.3 Античні міста

Висновок

Література

Вступ

Процес розкладання грецьких міст-держав був прискорений завоюванням Греції македонським царем Пилипом у 338 р. до н.е.. Після завоювань його сина Олександра Македонського і розпаду створеної їм величезної держави, що охопили територію від Чорного моря до Єгипту і від Дунаю до Інду, виникає ряд елліністичних держав. Це були: царство Селевкидів, що включало майже всю Передню Азію, царство Птолемеєв, що об'єднувало Єгипет з Киренапкою південною Сирією, Македонське, Пергамське, Вифінське, Понтійське і Бактрійське царства в Малій Азії на узбережжях Егейського, Чорного і Каспійського морів. «Найвищий внутрішній розквіт Греції збігається з епохою Перикла, найвищий зовнішній розквіт — з епохою Олександра», — писав Маркс у передовій статті до № 179 Кельнської газети». Цей розквіт елліністичних держав і елліністичної культури відноситься до III і II ст. до н.е., але, вже починаючи з II ст. і кінчаючи 30 р. до н.е., коли Єгипет був приєднаний до Рима, елліністичні держави одна за іншою стають жертвами римської агресії.

Східні елліністичні держави з'єднували в собі риси економіки і суспільних відносин, властивих давньосхідним централізованим деспотіям, з новими формами економіки і суспільних відносин, що зародилися після катастрофи суспільного ладу класичного грецького поліса.

У цьому поєднанні грецьких і східних економічних і суспільних відносин сама грецька культура здобуває нові якості з того моменту, як вона, переборовши вузькі рамки окремих полісів, зробилася надбанням народів Близького Сходу і Середземномор'я. Культура ж елінізірованих східних держав, випробовуючи вплив високорозвиненої грецької культури, все-таки продовжувала зберігати сформований століттями самобутній характер. Стійкість місцевих культурних традицій порозумівається тим, що, навіть будучи введені до складу імперії Олександра, країни Сходу зберегли свою власну економічну базу і багато старих традицій в області культури і мистецтва. У цьому саме і криється складність еллінізму, що має два корені — грецький і східний.

Особливо яскраво позначилися зазначена подвійність і складність у релігії еллінізму, у якій шанування олімпійських богів, ніколи безпосередньо пов'язане з громадським життям поліса, змішується з численними східними містичними культами, що нерідко служили обожнюванню елліністичних правителів. Кругозір грека часу еллінізму надзвичайно розширився; розвиток античної науки і техніки пішов швидкими кроками вперед. Для епохи еллінізму характерний також розквіт прикладних і декоративних мистецтв, пов'язаний з підвищеною потребою до розкоші серед заможних шарів населення, починаючи від придворних кіл.

Образотворче мистецтво, скульптура і живопис, збагачуючись тематичним освоєнням нових жанрів (портрет, пейзаж, натюрморт, побутовий жанр) і удосконалюючись в реалістичній, а іноді і натуралістичній передачі людського тіла, все більш і більш втрачають властиві класичному мистецтву спокій і узагальнений образ людини героя. Досягаючи чудової художньої правдивості і досконалості в таких шедеврах, як Венера Милосская, Ніка Самофракийська чи рельєфи вівтаря Зевса в Пергаморі, елліністична скульптура в той же час нерідко відходить від ідейної змістовності убік чисто зовнішнього ефекту, а іноді і натуралістичного трактування форм, що одержали відображення, наприклад, у широко відомих скульптурних групах «Лаокоона» і «Фарнезського бика».


1. Особливості елліністичної архітектури

1.1 Тематика характерна елліністичній архітектурі :

Розширення тематики і засобів художньої виразності поряд зі зниженням ідейної значимості характерної для архітектури епохи еллінізму. Вражає розмах елліністичного будівництва як у відношенні розмірів, так і у відношенні кількості споруджень; у цей час заново реконструйовані і побудовані сотні нових міст (один Олександр Македонський відповідно до переказу, заснував на шляху своїх завоювань 70 «Олександрії»), Будівництво ряду нових міст диктувалося необхідністю створення широкої мережі торгових і військових опорних пунктів для освоєння нових територій і забезпечення торгових шляхів на елліністичному Передньому Сході.

Були засновані такі світові столиці, як Олександрія в Єгипті, що стала культурним центром усього елліністичного світу, Антіохія в Сирії, Селевкія в Месопотамії з їх величезними палацами і храмовими комплексами, садами і заміськими віллами, а також знаменита Олександрійська гавань з її монументальним маяком Фаросом, відомим нам по описах і зображеннях на монетах. Швидко росте велика мережа упоряджених доріг, що зв'язували торгові міста імперії. Це грандіозне будівництво супроводжувалося розвитком архітектурної науки, що виражалось у ряді згадуваних Витрувієм праць по теорії і практиці архітектури.

В галузі будівництва нових типів споруджень епохи еллінізму, хоча і не робить істотного внеску, за винятком бібліотек, палаців монархів і деяких видів культових (монументальні вівтарі і гробниці) і інженерних (гавані, маяки) споруджень, але приводить до істотного відновлення раніш сформованих, особливо таких суспільних будинків, як зали зборів, ринки, театри, спортивні спорудження, які поряд із храмами будуються з таких же дорогих матеріалів і ретельно обробляються і прикрашаються.

Мистецтво «еллінізованих» східних народів, що мали давні традиції (Єгипет, Фінікія, Сирія й ін.), хоча й одержало новий поштовх у своєму розвитку, але зберегло, свої вироблені століттями художні риси. Так, наприклад, єгипетські храми в епоху Птолемеєв наслідують в основному типам, виробленими Новим царством, а грецькі впливи одержують відображення в більш вільній композиції ансамблю, мальовничій трактуванню капітелей і більш різноманітному чергуванні колон різних ордерів (храми в Єдфу і Дендера й ансамбль храмів на острові Філе).

1.2 Ордерна система елліністичної архітектури

В архітектурі еллінізму, так само як і в попередній грецькій архітектурі, панує ордерна система:

Пристосований до нових містобудівних задач і до нових видів споруджень грецький ордер втрачає в епоху еллінізму строгість форм. Доричний і іонічний ордери відтепер не тільки вільніше сполучаються один з одним (наприклад, двох'ярусна колонада — унизу дорична, вгорі іонічна в перистилі храму Афіни в Пергамі), але і змішуються у своїх елементах, наприклад іонічна колоннада з доричним чи антаблементом триглифний фриз із зубчиками .

Коринфський «ордер» не одержує ще широкого розповсюдження в якості самостійної архітектурної системи і застосовується головним чином чи у інтер'єрі чи в архітектурі «малих форм». Виключення представляє єдине велике спорудження— Олімпейон в Афінах ; добудоване вже в епоху панування римлян. У коринфську капітель часто вводяться елементи східних стилів: наприклад єгипетського у Вежі Вєтров у Афінах чи перського в так називаному портику Биків на острові Делосе; у композицію коринфських капітелей пропилеї в Елевсині були введені зображення крилатих грифонів з тулубом лева. Проникання цих елементів у класичну систему грецького ордера свідчить про зворотний вплив східного мистецтва на грецьке. Характерним нововведенням в обробці ордера було широко розповсюджене часткове каннеліровання колони тільки в її верхній частині (близько 2/3 висоти).(5,156)

Широке і різноманітне застосування одержують перистилі, тобто криті колонади, що оточують архітектурно організований відкритий простір, будь то площа дворик чи двір житлового будинку. Перистильні композиції стають характерною рисою елліністичного міста, його ансамблів і житлових будинків.

Зміна смаків і застосування ордерів у перистильних композиціях відбилося на домірності його частин. Колони одержують велику стрункість не тільки в перистильних, але й у периптеральних композиціях (у перистилях відношення діаметра доричної колони до її висоти стає менше 1/7, у періптерах доходить до 1/7, в іонічних колонах — до 1/10).

Стрункість і легкість колон поєднуються зі значним розширенням інтерколумнієм до 4D в перистильних композиціях і до 3,5 D в периптеральних. Висота капітелей і антаблемента в ордерах також значно зменшується. Деталі ордерів, особливо в перистилях, відрізняються граціозністю і витонченістю архітектурного пророблення, складністю контуру обломів, тонкістю профілювання й орнаментальних порізок, близької за своїм характером до пророблення деталей інтер'єра.

Обробка квадровой стіни за допомогою членування її ордером пілястр чи напівколон одержує в елліністичний період майже таке ж широке поширення, як і перистиль.(7,45)

У відношенні матеріалів і конструкцій елліністичне будівництво мало чим відрізняється від будівництва попередньої епохи, якщо не вважати удосконалення транспортних і вантажопідйомних механізмів і більш широкого застосування різноманітних лицювальних матеріалів. Відомі також одиничні приклади клинчатих арок і циліндричних зводів.

У прямому зв'язку з будівництвом багатих житлових будинків, палаців і вілл знаходиться розвиток садово-паркового і прикладного мистецтв — декоративної скульптури, різьблення на дорогоцінних і напівкоштовних каменях, металлопластинки, теракотових статуеток, посуду і меблів. Особливо славилася своїми великими і чудовими парковими ансамблями, розташований в центрі міста, Олександрія Єгипетська (Мусейон і гай Дикастеріона) і Антіохія в Передній Азії з її відомим усьому грецькому світу парком Дафни, що досягав 80 стадій в окружності (близько 15 км). Парки елліністичних міст прикрашалися фонтанами, басейнами, декоративною скульптурою, гротами, портиками, альтанками і т.п.(6,32)

1.3 Архітектурні ансамблі :

Значний внесок еллінізму в розвиток нових форм синтезу мистецтв в архітектурних ансамблях і в обробці інтер'єра житлових і суспільних будинків. Елліністичні майстри більш вільно сполучать скульптуру і живопис з ордерними композиціями і стіною не тільки у фризах, фронтонах і метопах, але й в інших частинах будинків (цоколі, інтерколумнії, бази колон, глухі балюстради). Великого багатства і розмаїтості досягла декоративна обробка стін і підлог житлових будинків живописом і кольоровою мозаїкою зі складними орнаментальними і сюжетними зображеннями.(1,90)

2. Особливості містобудування

2.1 Риси елліністичної архітектури

Прогресивні риси елліністичної архітектури проявилися насамперед і яскравіше всього в області містобудування. У цю епоху виникли заново або були сильно перебудовані і розширені міста, що стали великими центрами елліністичної ремісничої промисловості, торгівлі і культури: Мілет, Ефес, Пергам, Магнесія на Меандрі, Прієна, Ассос — у Малій Азії; Делос і Родос — на островах Егейського моря; безліч нових міст і військових поселень (фортець) виникло на території Персії, Сирії, Африки. Зведення міст стає справою державною, що визначило як розмах будівництва, так і значну для того часу величину і упорядкованість населених пунктів. Населення елліністичних столиць - Олександрії, Антіохії і Селевкії — досягло небаченого для давнього світу кількості — біля півмільйона людин.(2,78)

Елліністичне місто, починаючи від світової столиці і кінчаючи невеликим містечком, розташованим на торгових шляхах, що вели від Егейського моря до Індії, являв собою більш закономірний, складний і диференційований організм, ніж місто класичного періоду, що зберігав ще в IV ст. до н.е. свої архаїчні риси. На зміну стихійно сформованому і стихійно розрізшого конгломерату житлових кварталів, що були сконцентровані навколо давнього акрополя з його суспільними святинями, створюються міста нового типу.

Вимогам нового містобудування що найкраще відповідала регулярна система планування, побудована по принципу перпендикулярно-осьової сітці житлових кварталів і вулиць, що і одержала тепер широке поширення.

Однак вивчення планів елліністичних міст показує, що процес поділу, що почався, міст на центральну частину, у якій знаходилися квартали заможних рабовласників і торговців, і периферію, де тулилась міська біднота і ремісники, докорінно змінив соціальний зміст цього прийому, що виник у класичну епоху.

Одна чи дві головні вулиці робилися більш широкими, ніж інші. Ці міські магістралі, що утворюють у більшості випадків перехрестя, на якому і розташовувався комплекс суспільного центра, складали з останнім єдине композиційне ціле.(4,190)

2.2 Відмінності від класичного міста :

На відміну від класичного міста з його акрополем домінуючим храмовим ансамблем, чи значення яких визначалося особливою роллю грецької релігії в житті поліса, головним суспільним центром елліністичного міста стає комплекс міських площ. Їх формували спорудження суспільного, торгового і культурного призначення: ринки з крамницями, будинку для зборів міського самоврядування, спортивні спорудження, навчальні заклади, палаци монархів і серед інших споруджень також храми. У приморських містах суспільні центри безпосередньо зв'язані з портом і розташовуються поблизу гавані (Мілет).(3,123)

2.3 Античні міста :

З ростом міст, розвитком економіки й ускладненням різних соціальних сторін громадського життя окремі частини міського центра одержують усе більший розвиток. Склад і обсяг формуючих його споруджень значно збільшуються, функції ансамблю стають усе більш різноманітними. Виникає необхідність у створенні ряду самостійних, різних по призначенню суспільних центрів: адміністративних, торгових, видовищно-спортивних і культових (Мілет, Пергам, Делос і ін.).

Новий зміст центра античного міста, що сполучить у собі будинок різного функціонального призначення, привело до диференціації властивого класиці єдиного простору ансамблю, підрозділу його на ряд замкнутих, по-різному використовуваних дворів і площ. Навіть храми тепер ізолюються від навколишніх будівель і ставляться усередині перистильных дворів. Характерною рисою цих комплексів було широке застосування колонад; обрамляючи площі і двори, вони сприяли композиційному об'єднанню будинків, що входили в ансамбль, Гипподамова система планування ставила зодчого у визначені композиційні рамки при розташуванні і сполученні елементів ансамблю; не тільки основні, але і другорядні частини ансамблю повинні були підкорятися регулюючому впливу системи прямокутних координат. Це вносить у композицію елліністичних ансамблів геометричну упорядкованість, що відрізняє їхній від більш вільних і мальовничих ансамблів класичного періоду. Але й у цих умовах зодчі епохи еллінізму зберігають традиційне компонування комплексу, засновану на асиметричному й у той же час урівноваженому розташуванні його частин стосовно основних композиційних осей і до ядра композиції— головному будинку. При цьому об'ємно-просторова розмаїтість цілого нерідко сполучається зі строго осьовою, симетричною композицією окремих елементів комплексу.(5,45)

В архітектурі ансамблів велику роль грала скульптура, що досягала іноді колосальних розмірів. Особливо відомий у цьому відношенні Родос, де, відповідно до античних свідчень, стояло сто статуй і серед них грандіозне зображення Гель-оса, що досягала тридцяти одного метра («Колос Родосскій»), що вважався одним із семи чудес світла.

Міський благоустрій у епоху еллінізму досягло значної висоти. Вулиці розширилися і були розділені на головні і другорядні. Розкопки знайшли ретельно виконані бруківки з тротуарами і проїзною частиною, водопроводи з глиняними чи свинцевими трубами, очисні колектори і водостоки, викладені каменем і перекриті плитами.

Оскільки елліністичні міста були не тільки торговими і культурними центрами країни, але і військовими фортецями, будівництво фортифікаційних споруджень досягає великої досконалості. Стіни фортець, що споруджуються звичайно з кам'яних блоків, досягали 2,5—4 м товщини і мали вежі на своїх виступах і в'їздних воротах знаходяться великі міста, відомі нам головним чином за свідченнями древніх авторів.

Висновок

Античність-це узагальнена назва історичної епохи, культури та духовних

досягнень двох народів-стародавніх греків та римлян, що мешкали в Середземномор’ї в першому тисячолітті до нашої ери та на початку нашої ери. Слово << античність >> походить від латинського antiquus, тобто <<стародавній >>.

Греки та римляни творили свою культуру неодночасно. Започаткували її греки ,потім їхні традиції підхопили і довели до нового розквіту римляни.

Сучасний європеєць відчуває нерозривний зв’язок з античною архітектурою.

На території Західної Європи збереглися руїни античних міст і навіть цілі споруди(римські вагони).Багато звичаїв та традицій в сучасній Європі -античного походження. Європеєць сприймає античність як свою власну історію.

Україна завжди була тісно пов’язана з античним світом. У Північному Причорномор’ї збереглися руїни міст, споруджених греками і римлянами. Це-Ольвія (неподалік від Одеси), Херсонес (поблизу Севастополя), Пантікапей (біля Керчі). Всього вчені знайшли в Північному Причорномор’ї близько двох тисяч поселень.

У скіфських курганах України знаходять дорогоцінні вироби ,виготовлені грецькими майстрами на замовлення скіфської знаті. Це, наприклад, знаменита золота пектораль-нагрудна прикраса для царя. В українських музеях ,в музеях Москви, Санки-Петербургу можна побачити першокласні витвори мистецтва, знайдені при археологічних розкопках у Північному Причорномор’ї.

Зв’язки, що існували між стародавніми народами України та античним світом не переривалися і в наступні ,середні віки.

Література

1. Алпатов М.В. Всеобщая история искусств.- М.-Л.: искусство,1948.

2. М. Алпатов «Художественные проблемы искусства Древней Греции ». Москва.

3. Глав. ред. Н.В. Баранов «Всеобщая история архитектуры ». Издательство Москва . 2 том. 1973.

4. В.В. Бычков «Эстетика поздней античности ». Издательство «Наука». 1981.

5. Всеобщая история архитектуры (под ред. Баронова Н.В.).- М: Стройиздат,1970.

6. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств .-М., 1985.

7. Златковская Т.Д. У истоков европейской культуры .-М., 1961.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Я обычно любые готовые работы покупаю на сайте shop-referat.tk , и свои все там же на продажу выставляю, неплохой доп.заработок. А если там не нахожу то уже на referat.gq заказываю и мне быстро делают.
Оксана19:59:56 11 июня 2018Оценка: 5 - Отлично
Хватит париться. На сайте REFERAT.GQ вам сделают любой реферат, курсовую или дипломную. Сам пользуюсь, и вам советую.
Студент01:26:27 10 июня 2018
Спасибо создателям сайта! Сделай паузу, студент, вот повеселись: Абитуриент, мечтавший стать врачом, не сдал вступительные экзамены и ближайший год будет мечтать стать генералом. Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух09:02:24 08 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений08:18:17 19 марта 2016
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
22:39:14 28 ноября 2015

Работы, похожие на Реферат: Характеристика елліністичної архітектури

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(201698)
Комментарии (2213)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru