Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Контрольная работа: Цивілізації середньовіччя та сучасності

Название: Цивілізації середньовіччя та сучасності
Раздел: Рефераты по истории
Тип: контрольная работа Добавлен 20:26:53 08 октября 2010 Похожие работы
Просмотров: 736 Комментариев: 5 Оценило: 1 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

Цивілізації середньовіччя та сучасності


Ситуаційні завдання

1. У Древній Греції економіка мала переважно натуральний характер:

а) так.

2. Основними потребами людини Платон вважав їжу, одяг і житло:

а) так.

3. Для збільшення доходів держави Ксенофонт вважав за необхідне інтенсивніше здійснювати видобуток золота і срібла:

а) так.

4. Природна хремастика - це первинний обмін предметами для задоволення природних потреб людини:

а) так.

5. Аристотель є автором теорії «ідеальної держави»:

б) ні.

6. За Платоном держава виникає з потреб людини:

а) так.

7. Поняття хрематистика ввів Платон:

б) ні.

8. Демокріт є автором твору «Домострой»:

б) ні.

9. За Арістотелем власність є частиною дому і сім'ї:

а) так.

10. За Платоном приватна власність є джерелом незгод і збурень:

а) так.

11. Хто із мислителів доби середньовіччя провів майже 40 років на горі Афоні у Греції?

г) І. Вишенський.

12. За вченням Томи Аквінського платою за працю по управлінню сільським господарством є:

в) відробіткова рента.

13. У якому документі доби середньовіччя знайшли відображення проблеми общини салічних франків?

б) «Салічна правда».

14. Основним твором Томи Аквінського є:

а) «Сума проти язичників».

15. За наказом якого державного діяча була написана «Салічна правда»?

в) Хлодвіга.

16. Хто є автором твору «Сума теологій»?

г) В. Мономах.

17. Термін «справедлива ціна» вперше було введено вченими:

б) раннього середньовіччя.

18. Який із перелічених підходів до розв'язку економічних проблем застосовували вчені середньовіччя?

г) релігійно-етичний.

Вкажіть на єдино правильний варіант відповіді

1. Головною працею А. Маршалла є:

б) «Принципи економіксу».

2. Праця А. Маршалла «Принципи економіксу» вийшла друком у світ:

б) 1890р.

3. Автором концепції економіки добробуту є:

б) А. Пігу.

4. В економічній науці «Хрестом Маршалла» прийнято називати:

в) перетин кривих попиту і пропозиції.

5. Який вчений-економіст не належить до представників кембриджської школи?

в) К. Менгер.

6. Хто ввів поняття «споживчий надлишок»?

а) А. Маршалл.

7. На думку А. Маршалла в довгостроковому періоді часу постійні витрати стають:

г) змінними.

8. Яким терміном А. Маршалл запропонував замінити термін «політична економія»?

в) «економіка».

9. Розмір середньої фірми за А. Маршаллом збільшується зі зростанням:

в) сукупного обсягу виробництва.

10. Найважливішим елементом ринкової економіки за Маршаллом є:

б) ціна.

11. Який із перелічених учених не відноситься до неокласичного напрямку?

г) В. Парето.

12. За А. Маршаллом величина попиту на певний товар залежить від:

в) ринкової ціни.

13. Який учений запровадив поняття граничних витрат?

б) А. Пігу.

14. Що вивчає «економікс» Маршалла?

г) людство в його повсякденному житті.

15. Від чого не залежить обсяг грошової маси за А. Маршаллом?

б) від обсягу експортно-імпортних операцій.

16. А. Маршалла можна вважати засновником:

а) неокласичного аналізу.

17. Лідером якої економічної школи був А. Маршалл?

а) кембриджської.

18. Яку теорію вперше створив А. Маршалл?

б) теорію цінової еластичності попиту.

19. Хто з економістів увів поняття короткостроковий та довгостроковий періоди:

а) А. Маршалл.

20. Показник, який вказує на ступінь зміни попиту при зміні ціни на 1%, А. Маршалл назвав:

г) коефіцієнтом еластичності попиту за ціною.

Ситуаційні завдання. Вкажіть на єдино правильний варіант відповіді

1. Кому із видатних вчених економістів у 1970 р. була вручена Нобелівська премія?

г) Фрідмену М.

2. Хто із американських економістів є автором моделі економічного зростання?

б) Солоу Р.

3. В якому році присуджено першу Нобелівську премію з економіки?

а) 1969р.

4. За що була присвоєна М. Фрідмену Нобелівська премія?

в) за дослідження в галузі споживання, історії і теорії грошей.

5. Хто з економістів не отримав Нобелівську премію в 2001 р.?

г) Спенз М.

6. Яка установа виносить рішення про присвоєння Нобелівської премії в галузі економіки?

в) Шведська королівська академія наук.

7. Хто вперше з Нобелівських лауреатів ввів у науковий оборот термін «економетрія»?

б) Фріш Р.

8. Дата вручення Нобелівських нагород приурочена до:

а) дати народження А. Нобеля.

9. Хто був засновником знаменитого факультету Економікс Массачусетського технологічного інституту?

а) Семюелсон П.

10. До представників якого напрямку економічної науки належить лауреат Нобелівської премії 1993 р. Д. Норт?

а) інституціоналізму.

11. Яка повна назва Нобелівської премії з економіки?

а) «Премія Центрального банку Швеції з економіки пам'яті А. Нобеля».

12. Вчення якого вченого-лауреата Нобелівської премії лягло в основу «рейганоміки»?

а) Фрідмена М.

13. В якому році була заснована Нобелівська премія з економіки?

в) у 1968р.

14. Хто з наведених вчених отримав премію за розвиток теорії суспільного вибору?

а) Б'юкенен Дж.

15. Хто є засновником теорії конвергенції?

а) Тінберген Я.

16. Хто вперше використав термін «мікроекономіка» і «макроекономіка»?

б) Фріш Р.

17. Кого з Нобелівських лауреатів називають батьком концепції «нової економіки добробуту»?

а) Гікса Дж.

18. Хто з Нобелівських лауреатів розробив «золоте правило нагромадження»?

г) Леонтьєв В.

19. Хто з Нобелівських лауреатів закликав уряди європейських держав до створення і запровадження спільної валюти?

в) Мюрдаль Г.

20. Хто з названих нижче лауреатів є творцем теорії «економіки пропозиції»?

в) Манделл Р.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Я обычно любые готовые работы покупаю на сайте shop-referat.tk , и свои все там же на продажу выставляю, неплохой доп.заработок. А если там не нахожу то уже на referat.gq заказываю и мне быстро делают.
Оксана19:41:45 11 июня 2018Оценка: 5 - Отлично
Хватит париться. На сайте REFERAT.GQ вам сделают любой реферат, курсовую или дипломную. Сам пользуюсь, и вам советую.
Студент01:19:01 10 июня 2018
Ваш сайт очень полезный! Сделай паузу, студент, вот повеселись: Абитуриент, мечтавший стать врачом, не сдал вступительные экзамены и ближайший год будет мечтать стать генералом. Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух09:09:05 08 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений08:14:24 19 марта 2016
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
22:37:12 28 ноября 2015

Работы, похожие на Контрольная работа: Цивілізації середньовіччя та сучасності

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(201672)
Комментарии (2213)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru