Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Контрольная работа: Контрольна зі стилістики

Название: Контрольна зі стилістики
Раздел: Топики по английскому языку
Тип: контрольная работа Добавлен 20:01:24 25 января 2009 Похожие работы
Просмотров: 70 Комментариев: 5 Оценило: 1 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

Завдання 1. Що таке літературна мова?

Мова обслуговує усі сфери суспільного життя. В процесі історичного розвитку в мові виробилося багато різноманітних засобів висловлювання, які по-різному використовуються залежно від мети спілкування.

Так, наприклад, мовні засоби художнього твору де в чому відрізняються від наукового твору; мовні засоби ділових документів відрізняються від художніх і наукових творів і т.д.

Літературна мова становить систему стилів. Структура, кількість, характер і співвідношення їх змінюються з розвитком суспільства. Під стилями літературної мови розуміють її різновиди, які обслуговують різноманітні сфери суспільного життя. Усна форма літературної мови має лише один стиль - розмовний. У писемній мові виділяють: науковий, офіційно-діловий, публіцистичний, художній стилі.

З роками, від століття до століття, від епохи до епохи змінюються мовні стилі. Ряд термінів і слів виходять з ужитку і виникають нові, а ті, що лишаються, змінюють своє значення. Тому стиль ділової мови на сучасному етапі відрізняється від стилів попередніх років.

ХУДОЖНІЙ СТИЛЬ

Стиль художньої літератури являє собою складний сплав, який увібрав у себе все багатство національної мови. Тут можливі поєднання елементів усіх стилів літературної мови, а також діалектизмів, жаргонізмів та інших складників, якщо це вмотивоване потребами мистецького зображення дійсності.

Використання мовних засобів у художньому стилі зумовлене його призначенням - образно відтворювати дійсність, тобто змальовувати життя в образах, втілених у слові.

Однією з найсуттєвіших категорій у структурі художнього твору є образ автора. Його творча індивідуальність, світосприймання та світовідчуття, ставлення до явищ навколишньої дійсності та їх оцінка - усе це позначається на доборі та організації мовних засобів.

Зразок стилю.

Козацький суд.

Коли, скажімо, трапиться, що двоє козаків між собою засперечаються чи поб'ються, або один одному по-сусідськи зробить шкоду і не можуть помиритися між собою, тоді обидва, купивши на базарі по калачеві, йдуть позиватися у паланку, до якої належать, і, поклавши калачі на стіл, стають біля порога, низенько вклоняються суддям і кажуть: "Кланяємося, панове, хлібом і сіллю". Судді починають питати: "Яке ваше діло, панове молодці? " Покривджений розповідає про образу. Судді звертаються до кривдника: "Ну, братику, говори, чи правда те, що товариш на тебе каже? " На що кривдник відповідає: "Та що ж, панове? Те все правда, що я шкоду зробив своєму сусіду, але не можу його вдовольствувати затим, що він лишнє од мене требує і шкоди не має стільки". Вислухавши їх, паланка посилає від себе козаків для засвідчення шкоди. Після їх повернення, якщо скарга виявляється слушною, судді казали кривднику: "Ну що ж ти, братику, чи згоден заплатити шкоду своєму сусіду чи ні? " Якщо обидві сторони згодні, паланка сама вирішує їхню справу й відпускає по домівках. Якщо ж кривдник огинається й не примирюється в паланці, то їх відсилають у Січ. Якщо не міг розсудити й помирити суддя військовий, не могли отамани, йшли позиватися до самого кошового. Якщо ж там винний не погоджувався із присудом, то частували його киями, змусивши тут же, на очах у всіх заплатити покривдженому, скільки той вимагає (За Д. Яворницьким).

РОЗМОВНИЙ СТИЛЬ

Розмовне мовлення є найдавнішим стилем будь-якої національної мови. Розмовним мовленням користуються люди різного віку в побуті, в неофіційному й офіційному спілкуванні, в навчальній, науковій, виробничій, суспільно-політичній та в інших сферах життя.

Інтонаційною особливістю розмовного стилю є розмаїття ритміко-мелодійних варіацій, неодноманітність, що відтворює природну безпосередність мовців. На лексично-фразеологічному рівні розмовного мовлення слід відзначити велику кількість експресивних та емоційно-оцінних слів і зворотів. Використовуються й просторічні елементи - несвідомо (при недостатньому опануванні норм літературної мови) або свідомо (як певний стилістичний засіб).

З синтаксичного погляду розмовне мовлення характеризується широким використанням неповних речень, наявністю стереотипних конструкцій. Розмовне мовлення здебільшого спонтанне, тобто безпосереднє, непідготовлене. Компонентами його є позамовні елементи - міміка, жести, конкретна ситуація, наявність чи відсутність об'єкта мовлення.

Зразок стилю.

Того-таки дня Мотрин старший хлопець напився з Мелащиного кухля води, але якось не вдержав кухля в руках, упустив та й розбив. Кайдашиха вискочила з хати й наробила галасу.

- Бач, іродова душе, вчила дітей мене лаяти, а твої діти мені шкоду роблять, - крикнула Кайдашиха до Мотрі в двері. Недовго думавши, вона вихопила кухоль з Мотриної діжки та - хрьопним об землю.

- Старе, як мале! Зовсім баба з глузду з'їхала. Що вам дитина заподіяла? - крикнула Мотря.

- Твої діти такі зміюки, як і ти. Наплодила вовченят, то не пускай їх до моєї діжки.

- То сховайте свою діжку в пазуху, а кухля мені купіть, бо ви не дитина, - сказала Мотря.

- Овва! Розпустила своїх дітей, як зінських щенят. Не діждеш, - сказала Кайдашиха

- Ти - змія люта, а не свекруха! - кричала Мотря. - Буду я чортова дочка, коли не розіб'ю тобі кочергою голови.

(За І. Нечуєм-Левгщькіїм)

Завдання 2

Замініть наведені конструкції синонімічними словосполученнями іменників із прикметниками.

Стіл директора – директорський стіл,

лист батька – батьківський лист,

виставка скульптора – скульпторська виставка,

дозвілля студентів – студентське дозвілля,

реклама на телебаченні - телереклама,

директор фірми – фірмовий директор,

розмова по телефону – телефонна розмова,

звуки музики – музичні звуки,

повідомлення в газеті – газетне повідомлення,

спів дівчат – дівочій спів.

Завдання 3

Поясніть словосполучення. Яке з них є нормою?

Оплати проїзду - платити за проїзд.

Нормою є словосполучення платити за проїзд, так як оплати проїзду використовується у більш загальному значенні.

Завдання 4

Запишіть п'ять професіоналізмів, характерних для вашого фаху, складіть з ними речення.

Заяви осіб і подання підприємств, установ та організацій завжди реєструються в журналі реєстрації.

Податкова накладна повинна постійно подаватися у податкову інспекцію у кінці місяця.

Товарно-транспортна накладна завжди виписується при перевезенні вантажів.

У складній заяві також подаються відомості про те, які саме документи додані до заяви на підтвердження правомірності висловленого в ній прохання.

Наказ повинен мати позначення про безпосереднього виконавця, а також візи посадових осіб, з якими погоджено проект наказу.

Завдання 5

Перекласти українською мовою на ведені конструкції російської мови.

Штатное расписание - штатний розклад,

Расторгнуть контракт - розірвати контракт,

Принять во внимание - узяти до уваги,

Подвергнуть рассмотрению - піддати розгляду,

Прийти к заключению - прийти до висновку,

При прочих равных условиях - за інших рівних умов,

Выйти в сделку - вийти в угоду,

К концу года - під кінець року,

К крайнему сожалению - на крайній жаль,

При исполнении служебных обязанностей - під час виконання службових обов'язків.

Завдання 6

Запишіть 20 прикладів абревіатур зі свого фаху і подайте їх повну назву.

ДСТУ – Державний стандарт України.

ТУ – Технічні умови.

ТБ інструкція – інструкція по техніці безпеки.

ПБ інструкція – інструкція по пожежній безпеці.

ПІБ – Прізвище ім’я по батькові.

МП – місце печатки.

АГВ – адміністративно-господарський відділок.

ОП – особистий підпис.

ВП – власне підприємство.

АТ – акціонерне товариство.

ВАТ – відкрите акціонерне товариство.

ТОВ – товариство з обмеженою відповідальністю.

НБУ – національний банк України.

СП – спільне підприємство.

РКК – реєстраційно-контрольна картка.

ПДВ – податок на додатну вартість.

Завдання 7

Відредагуйте текст заяв, напишіть їх за всіма правилами.

А. Прошу надати мені академ-відпустку у зв'язку з потребою догляду за дитиною.

Б. Прошу дозволу на звільнення від занять у зв'язку з сімейними обставинами з 10 по 14 люте.

Декану економічного факультету

Іванову А.А.

Студентки гр. ДВз – 1/11

Сокової Ю.В.

Заява

Прошу надати мені академ-відпустку з 01.10. 2003 по 01.09. 2004 у зв'язку з потребою догляду за дитиною.

29.09. 2003

Декану економічного факультету

Іванову А.А.

Студентки гр. ДВз – 1/11

Сокової Ю.В.

Заява

Прошу дозволу на звільнення від занять з 10 по 14 люте у зв'язку з сімейними обставинами.

09.02. 2003

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Я обычно любые готовые работы покупаю на сайте shop-referat.tk , и свои все там же на продажу выставляю, неплохой доп.заработок. А если там не нахожу то уже на referat.gq заказываю и мне быстро делают.
Оксана17:15:06 11 июня 2018Оценка: 5 - Отлично
Хватит париться. На сайте REFERAT.GQ вам сделают любой реферат, курсовую или дипломную. Сам пользуюсь, и вам советую.
Студент00:13:45 10 июня 2018
Ваш сайт очень хороший! Сделай паузу, студент, вот повеселись: Студент сдает экзамен по физике. Сдает очень плохо. Профессор пытается его вытянуть, спрашивает: - Ну скажите хотя бы, при какой температуре кипит вода? - Профессор, я не знаю, при какой температуре она кипит, но я знаю, что при 40 градусах она превращается в водку! Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух10:08:27 08 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений07:40:35 19 марта 2016
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
22:13:52 28 ноября 2015

Работы, похожие на Контрольная работа: Контрольна зі стилістики

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(201658)
Комментарии (2212)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru